MP3 : İlkel atmosferde oksijen olmadığı aldatmacası