MP3 : İnsanın düşünebilme yeteneğinin diğer canlılarla aynı olduğu aldatmacası