MP3 : Yeryüzündeki ahengi düzensizlik olarak göstermeye çalışma yanılgısı