logo
logo
logo
logo
Adnan Oktar
Dünya komünizmine karşı, onları ciğerinden vuracak, beyninden vuracak olan çalışma, bilimsel çalışmadır. Mehdiyetin yöntemi de budur. Anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist, anti-Leninist bilimsel çalışma. Bu onları kavurur, felç eder. Bütün güçlerini kırar.

(A9 TV; 6 Ağustos 2012)

logo
Adnan Oktar
Askere, “Gel, kendi vatandaşını vuracaksın” denildiğinde buna itaat edilmez. Tam tersine, bu emri vereni tutuklaması gerekir.

(A9 TV; 16 Temmuz 2016)

logo
Adnan Oktar
Allah'ın izniyle bu son 10 yıl Mehdiyetin dünya tarihine sevgi damgasını vuracağı dönem olacaktır.

(A9 TV; 16 Aralık 2016)

logo
Adnan Oktar
2120, ben tarihi veriyorum inşaAllah. 2120’de Apofis denilen göktaşından çok çok daha büyük bir göktaşı Dünya’ya çarpacak ve Dünya’yı delip geçecek. Sonra ters dönüp bir daha vuracak. Yani Dünya’nın içinden girip, delip geçecek, spin atıp bir daha vuracak. Dünya’nın dönüş hızı duracak, tersine dönmeye başlayacak.

(A9 TV; 12 Ocak 2013)

logo
Adnan Oktar
Egoist insan eninde sonunda mutlaka karşı tarafa zarar verecek bir şey yapar. Egoist insanın ne zaman vuracağı belli olmaz.

(A9 TV; 8 Ağustos 2017)

logo
Adnan Oktar
Cinayete özgürlük olmaz. PKK, askeri, polisi vuracak, şehit edecek; sonra diyeceksin ki adamı bırak. O zaman cinayet serbest olmuş oluyor. Olmaz öyle şey.

(A9 TV; 8 Temmuz 2015)

logo
Adnan Oktar
Kainat sevgi için yaratılıyor. Kainatın temeli sevgi. Sevgi, merhamet, şefkat, affedicilik. ‘Vay sen bana vurdun, ben de on misli sana vuracağım.’ Olmaz böyle kafa.

(A9 TV; 25 Mart 2015)

logo
Adnan Oktar
Türkiye’nin üstünden bir felaket geçti. Türkiye’de bir güzellik, ışık olduğu için Türkiye’ye bela dokunmadı. Türkiye’de bir ışık, bir güzellik olmasaydı Türkiye’yi bela vuracaktı, İbrahim (as) kıssasındaki gibi.

(A9 TV; 27 Ocak 2015)

logo
Adnan Oktar
İri bir göktaşı 2120 gibi dünyaya vuracak, Dünya’yı delip geçecek. Bir daha vurduğunda Dünya dönüş yönünü değiştirecek, ters yönde dönmeye başlayacak. Ondan sonra da süratle kıyamet başlamış olacak. İnşaAllah.

(A9 TV; 31 Aralık 2012)

logo
Adnan Oktar
Kıyametin ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişi ile ilgili bir panik var. Fransa ve bütün Avrupa dahil bütün dünyada bu panik var. Kıyametten kurtulmak için gezegende bir yer arıyorlar. Gemiye binip kaçalım diyorlar. Kıyamet kaçsan da seni vuracak, bütün kainatta kopacak. Bunları bıraksınlar, Allah’a tam teslim olsunlar.
logo
Adnan Oktar
Komünist PKK’nın önce beynini ele geçirmek gerekir. Bu da bilimsel anlatımlarla, iknayla, telkinle olur.

(A9 TV; 17 Ocak 2013)

logo
Adnan Oktar
Allah’tan korkmayanlara yobazlık içinde şaklabanlık yaparak din anlatılmıyor. İçi titreyerek korku duyanlara anlatılıyor sadece. Diğerlerinin önce putuna vuracaksın. O, putu kırılırken büyüklenemez. Birden eli yüzü kayar, çünkü çok ağırına gider. İşte bu sebeple ÖNCE DARWİNİZM’İ MATERYALİZMİ ÇÖKERTMEK GEREKİYOR. PUTSUZ KALIR VE BİR ANDA İMANA AÇIK HALE GELİR.
logo
Adnan Oktar
Kıyamet çok süratli gelişen bir durum. Çünkü Dünya’ya bir çarpma olacak. Çok büyük bir göktaşı dünyayı delip geçecek. Ayette diyor, “İlk çarpmayı ikinci çarpma izler” diyor. Anlaşılıyor ki o çarpan nesne dünyayı delip geçecek, spin atacak, bir daha vuracak. Bunun sonucunda Dünya dönüş yönü değişecek. Tersine dönmeye başlayacak. Ama bu yani saatler içerisinde bitecek bir olay. En fazla saat sürer. Çok süratli kıyamet kopacak.

(A9 TV; 14 Aralık 2012)

logo
Adnan Oktar
Ruhun varlığı çok net anlaşılan bir bilgidir. Beynin içinde gözsüz gören, burunsuz koku alan, kulaksız duyan biri var. Bu kim? Bu ruhtur. Ruhun varlığı bilimsel olarak nettir.

(A9 TV; 15 Haziran 2018)

logo
Adnan Oktar
Ahireti ve dünyanın amacını doğru anlamaları için insanların önce temeldeki bakış açılarını bilimsel, doğru zemine oturtmaları gerekiyor. İnsanlar madde var, maddeden ruh meydana gelir inancındalar. Beynimiz olmasa his, duygu, şuur olmaz sanıyorlar. Tam tersine ruhtan madde meydana geliyor. Elde somut olan delil ruh. Maddeye ait somut delil yok. Ama ruha ait somut delil var. Madde inanç olarak var. Olması gerekir diyoruz. Neye göre? Beynimizin içinde ruhun gördüğüne göre. Beynimin içinde gördüğüme göre dışarıda da olması gerekir diyor insanlar. Dolayısıyla madde inanç olarak var, ruh ise kesin somut olarak var. Ruhun meydana getirdiği imaja madde diyoruz. Bu bilimsel bir gerçek. Bunu anlayan ahireti, dünyanın gerçeğini de çok net anlar.

(A9 TV; 1 Kasım 2017)

logo
Adnan Oktar
Darwinizmin, materyalizmin bilimsel ve felsefi olarak ezilmesi PKK’nın kavrulup yanmasına sebep olur. En etkili vuruş Darwinizmin ezilmesidir. Darwinist, materyalist düşünceyi ezdin mi PKK’nın hayat damarını kuruttun demektir. Yani beyni kurur PKK’nın. Beynini kuruttun mu da o yaşamaz artık.

(A9 TV; 10 Şubat 2015)

logo
Adnan Oktar
Fosiller bilimsel delildir. Bilimsel delilden korkan teori hurafedir, bilimsel değildir. Evrim Sümerlerden kalma bir hurafedir.

(A9 TV; 20 Ocak 2017)

logo
Adnan Oktar
Maddeden olmayan beynin içinde ses oluşuyor. Dışarıda ses yok. Ama maddeden olmayan beynin içinde ses oluyor, ışık oluyor. Dışarıda tat diye bir şey yok. Tat beynin içinde oluşuyor. Ama etten beyin değil bu. Nurdan olan beyin. Nurdan olan beyinle biz konuşup düşünüyoruz.

(A9 TV; 15 Haziran 2015)

logo
Adnan Oktar
Evanjelikler de muhafazakarlar da Darwinizm'e nasıl bilimsel cevap vereceklerini bilmiyorlar. Bir tek bizim çalışmalarımız bilimsel cevap niteliğinde.

 (A9 TV; 27 Nisan 2017)

logo
Adnan Oktar
Özgürlük, barış ve sevinç insanın beynini açar.

(A9 TV; 21 Nisan 2013)

logo
Adnan Oktar
Allah’ın varlığı münafığın beyninde rahatsızlık meydana getirir. İnanç ve iman rahatsızlık meydana getirir. Onun için imanı beyninde, aklında tutmaz, boş şeyleri tutar.

(A9 TV; 8 Haziran 2016)

PAYLAŞ
logo
logo
logo
logo
Benzerleri