logo
logo
logo
logo
Adnan Oktar
İspanya Darwinist-materyalist eğitime son vermesi gerekir. Allah’ın varlığını, birliğini, şefkati, merhameti anlatması gerekir. İşte o zaman Endülüs dönemi gibi olur. Barışın, sanatın, güzelliğin, estetiğin en muhteşem görünümü o zaman oluşur, inşaAllah.

(A9 TV; 26 Kasım 2012)

logo
Adnan Oktar
Marksist, Leninist düşüncenin zemini terördür. Dolayısıyla devletin bu Darwinist-materyalist eğitime son vermesi gerekiyor. Leninizm’i, Darwinizm’i, Marksizm’i anlatsın, cevabını da anlatsın. Cevapsız anlatılırsa, etkisi böyle yıkıcı olur.

(A9 TV; 24 Nisan 2012)

logo
Adnan Oktar
Bütün din mensuplarına karşı dünyada bir saldırı var. O sevgisizlikten kaynaklanıyor, zulüm ruhundan kaynaklanıyor. Onun için de Darwinist, materyalist eğitime dünyanın son vermesi lazım. Yoksa o acımasızlık sürekli devam eder.

(A9 TV; 20 Aralık 2014)

logo
Adnan Oktar
Devletimiz Darwinist, materyalist eğitime son versin.

(A9 TV; 6 Eylül 2012)

logo
Adnan Oktar
Eğitim sistemindeki temel sorun Darwinist, materyalist müfredat olmasıdır. Anti Darwinist eğitim yapılmadıkça belalar son bulmaz.

(A9 TV; 26 Aralık 2016)

logo
Adnan Oktar
Darwinist- materyalist eğitimde komünizm gelişir ve millet mahvolur. Buna karşı okullarda din dersi konulması yeterli değildir. Devletin Darwinist- materyalist eğitimi durdurması gerekir.

(A9 TV; 25 Nisan 2013)

logo
Adnan Oktar
Devletimiz Darwinist, materyalist eğitime son versin. Diyalektik felsefeyi resmi felsefe olmaktan çıkarsın.

(A9 TV; 2 Eylül 2012)

logo
Adnan Oktar
Darwinist materyalist sistem bilimsel olarak yenilmediği müddetçe terör ve şiddet tam anlamıyla son bulmaz.

(A9 TV; 9 Kasım 2016)

logo
Adnan Oktar
Darwinist materyalist eğitim Allah'ın haşa alenen inkar edildiği bir eğitimdir. Bu, Allah'ın gücüne gider. Normal kabul edilmemesi gerekir.

(A9 TV; 27 Ağustos 2016)

logo
Adnan Oktar
Allah'ın küfre ve münafıklara süre vermesi, son ana kadar ertelemesi Müslümanları yanıltmamalı. Son ana bırakma Allah'ın sünnetlerindendir.

 (A9 TV; 9 Şubat 2017)

logo
Adnan Oktar
PKK ile mücadele ancak fikirle olur, ancak o zaman başarı elde edilir. PKK'nın temel felsefesinin kaynağı olan Darwinist materyalist eğitimin okullarda mutlaka cevabı verilsin, bilimsel açıklama yapılsın. Tek yanlı Darwinist materyalist eğitime son verilmedikçe, yani bu ideolojinin bilimsel cevabı verilmedikçe, terör belası son bulmaz.

(A9 TV; 25 Ağustos 2016)

logo
Adnan Oktar
PKK Kürt kardeşlerimize kabadayılık yapıyor. Bu çok ağrına gidiyor Kürt kardeşlerimizin. Onurlarına çok ağır geliyor. Bu yaptıkları adiliğe devletin, hükümetin son vermesi gerekir. Bu PKK’nın yaptığı itliği bitirmesi gerekir.

(A9 TV; 29 Aralık 2014)

logo
Adnan Oktar
Terörün kesin anlamda bitmesi ilmi mücadele ile olur. En baştan Darwinist, materyalist eğitime son verilip lağımın kaynağı ortadan kaldırılmalı.

(A9 TV; 24 Ocak 2018)

logo
Adnan Oktar
Leninist olarak, Marksist olarak PKK’ya karşı mücadele verilmez. Darwinist, materyalist olarak da mücadele verilmez. Mücadele, Allah inancıyla, anti Darwinist, anti materyalist olarak verilir.

(A9 TV; 4 Eylül 2012)

logo
Adnan Oktar
Darwinist, materyalist eğitime son verilmesi gerekiyor. Bu kadar. Allah sevgisi, Allah korkusunun anlatılması lazım. İnsan sevgisinin anlatılması lazım. Hayvanlara, bitkilere olan sevginin anlatılması lazım. Şefkatli, merhametli, vefalı, güzel ahlaklı insanlar yetişmek lazım. Materyalist, Darwinist eğitimle bu olmaz. Böyle bir şey elde edemeyiz. O zaman egoist, bencil sevgisiz insanlar gelişir.

(A9 TV; 20 Ağustos 2012)

logo
Adnan Oktar
Darwinist eğitimde kainatın tesadüfen yaratıldığı iddia edilir, bu Allah’ın alenen inkar edilmesidir. Darwinist materyalist eğitim ensest gibi ahlaksızlıkların da artmasına neden oluyor. Darwinist materyalist eğitimin hemen durdurulması gerekiyor.

(A9 TV; 3 Eylül 2017)

logo
Adnan Oktar
Kadın cinayetlerine “dur” demekle olmaz, Darwinist, materyalist eğitimin durdurulması ile olur. Adamı sen Darwinist, materyalist eğitirsen o karşısındakini böcek gibi görüyor. Öldürür de, asar da, keser de. Manyağa, deliye dönüyor adamlar. En güzel yöntem eğitimdir. Allah korkusunun kalplere nakşedilmesi, Darwinist, materyalist sistemin durdurulmasıdır.

(A9 TV; 1 Mart 2015)

logo
Adnan Oktar
Devletin eliyle Darwinist-materyalist eğitim yapılması çok yanlış. Darwinist-materyalist eğitim yapılsın fakat mutlaka bilimsel cevabı da verilsin.

(A9 TV; 31 Aralık 2012)

logo
Adnan Oktar
Asker sevgisi, Allah sevgisiyle olur. Allah sevgisi için de önce Darwinizm-materyalizmin yok edilmesi gerekir. Darwinist, materyalist yetiştirdiğin adama askeri sev dersen askeri sevemez, zorlanır. Allah’ı seven, insanları sever.

(A9 TV; 9 Şubat 2013)

logo
Adnan Oktar
Teröre çözüm; bataklığın ilimle, bilimle, akılla, sanatla kurutulması; Darwinizmin, materyalizmin yok edilmesi. Devlet Darwinist, materyalist eğitime son verecek, bu kadar. Üniversitelerde Darwinist eğitim durdurulacak, liselerde durdurulacak. Onun yerine gerçek bilimle doğrular anlatılacak.

 

(A9 TV; 10 Eylül 2012)

logo
Adnan Oktar
Sadece Öcalan’ın değil, bütün PKK'nın eğitilmesi gerekiyor. Devletimiz Darwinist- materyalist eğitimi bir kalemde durdursun. Bunun yerine anti Darwinist- anti materyalist eğitim versin.

(A9 TV; 30 Mart 2013)

PAYLAŞ
logo
logo
logo
logo
Benzerleri