Digər dillər
Tövratda Qurana Uyğun Sevgi Sözləri
71 səhifə.

Oxuyacağınız bu kitabda Tövratın dəyişmədən qalmış hissələrində yer alan, Quran ilə eyni olan müxtəlif Tövrat fəsillərindən faydalanma imkanı tapacaqsınız. Bilindiyi kimi Tövratın bəzi hissələri, heç dəyişmədən günümüzə qədər gəlmişdir və Allahın sözü olması səbəbiylə Quran ilə olduqca oxşar hissələr ehtiva etməkdədir. Bu səbəbdən oxuyacağınız bu hissələr, ehtiva etdiyi hikmət və zənginlikdən də aydın olacağı kimi, Uca Rəbbimizin sözüdür.

Vicdanını istifadə edən yaxşı insanlar, bu sözlərin göstərdiyi mənanı düşünməli və sevgini yaşamaq və həmişə ayaqda tuta bilmək üçün yaxşılarla daima ittifaq içində olmalıdırlar. Dəccalın oyununu pozmalı, dəccal nifrəti körüklədikcə, sevginin tərəfdarı olaraq ön plana çıxmalıdırlar. Allahı sevmənin gözəlliyini qavramalı və səhv inanc sistemlərini elmi olaraq yox edərək, Allah aşiqi birliklər meydana gətirməlidirlər. Unudulmamalıdır ki, həqiqi Allah sevgisini yaşayan az sayda insan belə, dünyanı dəyişdirməyə kifayətdir. Şübhəsiz bütün güc, Uca Allaha aiddir.


Tövratda Qurana Uyğun Sevgi Sözləri
logo
logo
logo
logo
Tövratda Qurana Uyğun Sevgi Sözləri