Други езици
Призив За Единство
166 страници.

Ние живеем в епоха, в която света може би изпитва най-силна необходимост от мир, приятелство и солидарност. Въпреки незабавната нужда от солидарност и сътрудничество, определени кръгове подтикват към конфлик и то по-специално към конфликт между двете най-големи и основни цивилизации в света. Един от най-добрите начини да предотвратим едно такова бедствие е да засилим диалога и сътрудничеството между тези цивилизации. Това не е трудна задача, защото не съществуват фундаментални различия между Исляма и Западния свят. А напротив, между Ислямската цивилизация и Юдео-Християнската култура, която формира основата на Западната цивилизация, има много общи черти. Следователно, този диалог и съюзничество трябва да бъдат основани на търсенето на справедливост, мир и подкрепа за всички народи от страна на искрените вярващи. Този съюз ще бъде един от основните помощни фактори за постигане на мир през време, когато се очаква Второто пришествие на Пророка Исус (мир нему).


logo
logo
logo
logo
Призив За Единство
Съдържание на книгата
Заглавия и глави от книгата