Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2018> Daha Fazla

Tüm kainatın amacı sevgidir, aşktır. Allah’ın en beğendiği şey sevgidir. Cennet, cehennem, dünya, dünyadaki tüm detaylar sadece sevgi içindir. Aşkın tam yaşanması için aklı ve vicdanı kullanmak şarttır. Akıl kullanılmadığında dünyanın da cennetin de manası kalmaz. Dünya bir satranç maçı gibidir, bu satranç maçını güzel bitirdiğimizde aşkı gerçek anlamıyla yaşarız. Cennetten zevk alabilmek için mutlaka dünyadaki bu eğitimden geçmek gerekiyor. Mümin dünyada her gün yeni bir şan, yeni bir şeref kazanıyor, daha güçlü bir derinlik elde ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2018> Daha Fazla

Sevgide insan kendisini değil karşısındakinin aklını, kişiliğini, karakterini yüceltir ve över. Bencillik ve büyüklük hissi olduğunda ise asla karşısındakini yüceltmek istemez, sadece kendini yüceltmeye çalışır.
Övgü sevgiyi geliştirir. İnsanların birbirlerine karşı gönül alıcı olması, ahlakının ve fizikinin güzel yönlerini övmesi gerekir.
Her konuyu mutlaka sevgiyle, dostlukla, akılla halletmek lazım. Öfkeyle bir konuyu çözmek mümkün olmaz. Çözülüyor gibi görünse de iki tarafa da büyük zarar verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Temmuz 2018> Daha Fazla

Gaddarlık ve sevgisizliğin kanunla yasaklanması lazım. Tüm müesseselerin sevgiyi esas alması gerektiği, hayat amacı olarak sevginin anlatılmasının şart olduğu, devletin tüm kurumlarının sevgiye göre hareket etmesi gerektiği anayasaya kısa bir madde olarak eklenmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2018> Daha Fazla

Bu sevgisizlik ortamı 3-5 yıla kadar değişecek. Allah, Mehdi vesilesiyle, tüm dünyaya sevgiyi öğretecek.
Sevgi en güzel gözle gösterilir. Gözden her duygu açıkça akar. Candan, içten gelen konuşma da sevgiyi ifade etmek için çok etkilidir. Yapmacık, itici konuşmalar değil, doğal, samimi sözler sevgiyi müthiş güzel vurgular.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Haziran 2018> Daha Fazla

Bir kadın çok samimiyse, sevgi, tutku, sadakat, vefa çığ gibi gelişir. Bir kadının tam kendi olması muhteşem bir durumdur. Tüm mesele samimiyettedir.
Sevgi sözcükleri zalimin beynini ilmen parçalar, müminin kalbine de ferahlık verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2018> Daha Fazla

Tüm dünyada insanlığı insani bir hayata çekmek lazım. Nefret, kin, dehşet saçmak korkunç şeyler. Güzel olan dostluk, arkadaşlık, sevgi. Bunu ısrarla insanlara anlatmak lazım. Filmlerde, dizilerde, internette hep kavga, çatışma, silah, tuzağa düşürme var. Oysa her yerde sevgi olmalı. İnsana bu kadar güzel haz veren bir duygu varken kavga felsefesini yaymak çok büyük zulümdür.
Sevgiyi yaşamak için acıma ve merhamet duygusu şart. Merhamet olduğunda sevdiğini korursun. Onun haysiyetini, onurunu, dinini, imanını her şeyini korursun, kendin gibi sahip çıkarsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2018> Daha Fazla

İnsanlar karşılıklı akıllıysa sevgi müthiş bir süratle gelişir. Ama bir tarafın aklı zayıfsa sevginin gelişmesi yıllar sürebilir. İki taraf akıllıysa iki taraf egoist değilse kısa bir konuşmada dahi çok derin bir sevgi oluşur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2018> Daha Fazla

Kadınları dürüst sevmek saygılı olmak lazım. Kadına değer verildiğinde kadın kadın olur. Kadın saygıyla, değer vererek güzeldir. Ahirete niyet yoksa sevgi olmaz. Yok olacak varlık sevilemez. Kendisinin de kıymeti kalmaz karşısındakinin de kıymeti kalmaz. Sonsuza niyetle sevilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Haziran 2018> Daha Fazla

Din dersinde asıl öğretilmesi gereken sevgi ve merhamettir. Allah neden sevilir, Allah’ın sanatı nedir, Allah’ın büyüklüğü nasıl anlaşılır, iman hakikatleri nelerdir, Kuran mucizeleri nelerdir bunların gençlere anlatılması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2018> Daha Fazla

Milletin birbirini sevmesi için devlet politikası olması lazım. Her düşünceden, inançtan, yaşam tarzından insanın birbirlerine merhamet, şefkat ve saygı göstermeleri için eğitim gerekir. Vatandaşların birbirlerini sevmesi ve merhamet duyması için devletin politikası olmalı ve bu konuda yoğun gayret gösterilmeli. Okullarda sevgi eğitimi, devlet kanallarından sevgi yayınları gerekir. Bu sevgi ve merhamet öğretilmediğinde sadece kendisini, kendi ailesini seven çok bencil bir nesil yetişiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2018> Daha Fazla

Görgü eksikliği ve sevgisizlik olduğunda farklı düşünceye saygı duyulmuyor. Katı ve sevgisiz hiçbir insanla muhatap olmamak lazım. Sevgi dolu, makul, tutarlı, konuşulabilen insanlarla görüşmek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Haziran 2018> Daha Fazla

İnsan kendisinin ve karşısındakinin Allah’ın ruhu olduğunu bilirse ve Allah’ın ruhunu sevdiğini bilerek severse Allah muazzam bir sevgi meydana getirir. Ama sevdiğini putlaştırırsa o put onu boğar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2018> Daha Fazla

Sevginin insana müspet çok fazla etkisi olur. Sevgi insanı dinçleştirir, canlandırır. Sevgiyi bilen insanın aklı rahatlar, hafızası güçlenir, konuşması akıcı hal alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2018> Daha Fazla

Allah’ın kuluna en büyük hediyesi, en büyük nimeti sevgidir. Allah cenneti verse ama Allah korusun sevgiyi vermese cennette hiçbir şey anlamazsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2018> Daha Fazla

Allah’ın büyüklüğünü hiç unutmamak konusunda çok ciddi hırs yapmak lazım. O zaman sevgi tüm benliği kaplar. Böyle bir sevgi ruhta oluştuğunda, Allah sevilecekleri de gönderir.
İnsan sevgi, şefkat ve merhamete göre yaratılmıştır. Bunlar olmadığında insan bedeni kendini yemeye başlar, hücreler kanserleşir. Bu yüzden pozitif olan her şeyi savunacağız, negatif olan şeylere karşı da akılcı ilmi mücadele vereceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2018> Daha Fazla

Dünyaya barışın gelmesi için tüm gücümüzle gayret etmeye devam edeceğiz. Her zaman savaş, silahlanma ve kan karşıtı olacağız. Dostça sevgi içinde yaşamak, dostça, sevgi içinde ahirete gitmek lazım. Allah’ın istediği budur. Allah insanlardan sevgi ister, barış ister, dostluk ister. Deccaliyetin körüklediği öfkeyi ve kini susturacağız. Savaş için istedikleri kışkırtmayı yapsınlar bu kışkırtmalara prim verdirtmeyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2018> Daha Fazla

Allah için sevgiyi dünyaya hakim etmek çok kolay. Önümüzdeki yıllarda dünya bu güzelliğe şahit olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2018> Daha Fazla

Aşkın akılla sürekli zenginleştirilmesi ve beslenmesi gerekir. Eğer sevgi akılla beslenmiyorsa çökmeye doğru gider. Müslümanın sevgisi monoton olmaz. Müslüman sevgisini sürekli zenginleştirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2018> Daha Fazla

İnsanları, bitkileri, hayvanları tüm görüntüyü yaratan Allah. Biz her sevdiğimizde Allah’ı seviyoruz. Tüm sevgiler Allah’adır. Sevgiyi de etkilenmeyi de yaratan Allah’tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2018> Daha Fazla

Sevginin temel şartı akıllı ve samimi olmaktır. Sevgi bina kurar gibi yüzden fazla temel değer üzerine kurulur. Affetmek, değer vermek, sabretmek, merhamet etmek… İşte Kuran, sevgiyi oluşturan tüm bu ana şartları bize öğreten kitaptır. Allah’ın büyüklüğünü anlayan kişi Kuran’ı nasıl yaşayacağını çok iyi anlar. Sevginin ilerlemesi için akıl, dikkat, irade, özen ve sabır gerekir. Mümin bu konuda yorulmaz ve kafa karışıklığı da yaşamaz. Kuran’dan öğrendiklerini çok seri uyguladığı için sevginin güzel yoluna girer ve ilerler.
Sosyal medyaya sevgi hakim olması lazım. Önce sevgi cümleleri kurulması mecbur hale getirilebilir. Önce sevgiden bahsedip ondan sonra eleştirisinin söyleneceği bir üslup yaygınlaşmalı.
Önemli olan bir insanın çok bilgi sahibi olması değil, sevgiyi bilen olmasıdır. Sevgiyi bilen cahil olmaz. Mutlaka Allah onu eğitir.
Her nimet Allah korkusuyla kazanılır. Sevgi, akıl, güzellik her şey Allah korkusuyla oluşur. İnsanlar Allah’tan korktuklarında neler kazanacaklarını bilmiyorlar. Oysa her şeyin temelinde Allah korkusu vardır. Allah korkusu insanı dehşete düşüren bir korku değildir. Allah’ın sevgisini kaybetme korkusudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Nisan 2018> Daha Fazla

Cenneti cennet yapan derinlik, Allah’ı alabildiğine en derin şekilde sevmektir. Cennetin zenginliği için Allah’ı delice sevmek gerekiyor. Dünyada kahredici çileler içinde Allah’ı coşkuyla sevmek, cennetin güzelliğini ve zenginliğini arttırır. Dünyadaki çile insanın kendisini sevmesinin de önemli bir vesilesidir.
İslam Birliği biz bir araya dostluk için, sevgi için, kardeşlik için, savaşları durdurmak için geldik anlamında olacaktır. Biz ırk temelli bir birlik arzusu içinde değiliz. Kavgaya dayalı birliktelikler facia olur, bunu asla kabul etmeyiz. Hep sevgi, hep dostluk, hep kardeşlik esas olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2018> Daha Fazla

Allah bizden tüm ibadetleri sevgimizi gösterdiğimiz için istiyor. Sabırlı olmak, namaz kılmak, hacca gitmek hep sevgimizi göstermek amaçlıdır. Allah kullarından sevgi ister, Allah sevgiyi sever.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2018> Daha Fazla

Sevgiyi yaşayabilmek için önce derin bir akılla Allah’a hayran olmak, Allah’a derin sevgiden kaynaklanan derin bir tutku ve derin bir Allah korkusu gerekiyor. O zaman insan kendisini de sever, insanları da sever.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2018> Daha Fazla

Coşkuyla, derin sevgiyle Allah’ı seviyorsan sevgi tüm konuları halleder. Ama sevdiğini putlaştırıyorsan o sana felakete dönüşür. Zaten onun adı sevgi değil hevestir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2018> Daha Fazla

Sevgi her türlü negatifliği yutacak güçtedir. Olumsuz her şey sevginin içinde yok olur. Biz sevgiye göre yaratıldık. Allah sevgide limit koymamıştır. O zaman bu çok zevkli olan nimeti nasıl daha doya doya yaşayabiliriz onu öğreneceğiz. Önce samimi olmak önemlidir. Samimi olmak Allah ile bağlantıyı normal hale getirmek için şarttır. Sonra mutlaka Allah’ın büyüklüğünü iyice kavramak gerekir. Bundan sonra insan sevginin içinde yol almaya başlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2018> Daha Fazla

Güzel gördüğümüz her şey Allah’ın tecellisidir. Tüm sevgiler Allah’a aittir. Aşık olduğumuzda Allah’a aşık oluyoruz. Kediyi, çiçeği, bitkiyi sevdiğimizde Allah’ı seviyoruz. Allah tüm sevgilerin ana kaynağı ve tek sebebidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2018> Daha Fazla

Dünyaya aşkı, tutkuyu, sevmeyi öğrenmeye geliyoruz. Bu öğrendiğimiz sevgiyi sonsuza kadar yaşayacağız. Allah hiç kimseye kaldıramayacağı bir yük bir acı vermeyeceğini söylemiştir. Her acı insana delice tutku ve aşkı öğretir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Nisan 2018> Daha Fazla

Allah Kendisine gerçekten inanan ve bağlanan kişilere zevk alacağı ve sevgi duyacağı, mutlu olacağı şeyleri tek tek sunar. Bunun dışında ne yaparsa yapsın, nereye giderse gitsin, kimle olursa olsun insan mutlu olamaz. Allah’tan uzak insana müzik de eğlence de zevk vermez. Zevk aldıran, sevdiren, mutlu eden Allah’tır. Hadi ben zevk alayım, hadi ben eğleneyim dediğinde kendini yerden yere de atsa yapamaz. Allah’ın o zevki vermesi gerekir.
İslam Birliği, “birleşip diğer ülkelere tahakküm edeceğiz” diye değil, birleşip dünyaya barış, sevgi, dostluk getirmek içindir.
Allah kainatta her şeyi güzel yaratıyor. Dünyanın da cennetin de tek amacı sevgi. Güzelliğin amacı sevgidir. Arabalar, yollar, mobilyalar, çiçekler, hayvanlar hepsinin amacı sevgidir. Sevgi ise sadece imana dayalı olursa yaşanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2018> Daha Fazla

Varlık varsa aşk için vardır. Aşk olmadan varlığın bir anlamı yoktur. Her şey Allah aşkıyla, delice sevgiyle, tutkuyla anlamlıdır. Aşk, derin akılla iç içedir. Allah’ı seven, Allah’ın büyüklüğünü fark eden derin tutkuyu yaşar. Fark edemeyenler ise sevgisizliğin acısını çekerler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2018> Daha Fazla

Sevgi dünyadaki en yüce sanattır. Yüksek sevgi ve tutku sadece derin imanlı, akıllı insanlara verilmiş bir nimettir. Dünyada bu sevginin üzerine bir sanat yoktur.
Çocuğun asıl ihtiyacı sevgi, şefkat, Allah sevgisi, merhamettir. Okullarda çocuklara derelerin isimleri, geçmişte yaşamış komutanların doğum tarihini ölüm tarihini ezberletiyorlar, ama şefkatin, kaliteli olmanın, nezaketin, görgünün, kültürün, sevginin önemini neredeyse hiç anlatmıyorlar. Çocuklara o dersleri neden aldıklarını anlatmak lazım. Kültürlü olmalarının onlara ne kazandıracağını, ne kadar sevilecek hale geleceklerini anlatsalar çocuklar okula koşarak giderler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2018> Daha Fazla

İnsanı mutlu eden tek şey gerçek sevgidir. Gerçek sevgiyi gören insan hayat bulmuş olur. Gerçekten sevildiğini gördüğünde insan mutlu olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Nisan 2018> Daha Fazla

Karşısındaki insana güvenmediği için kıskanmak çok çirkin bir tavırdır. Neredeydin, telefonun kamerasını aç olduğun yeri göreyim mantığı çok acı bir olaydır. Güvenin olmadığı yerde sevgi olmaz. İnsan güvenmediğini sevemez. Bu tür kuşkular o kişiye bir nevi hakaret anlamına gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2018> Daha Fazla

Boşanmaların artmasının altında yatan temel sebep egoistliktir. Anonim şirket mantığında evlilik yapınca, çıkar bittiği anda evlilik de bitiyor. Karşısındakini Allah rızası için sevmeyi bilmediklerinde, o kişiyi Allah’ın kendilerine emaneti olarak görmediklerinde bıkma çok hızlı gelişiyor. “Acaba en zenginiyle, en güzeliyle, en yakışıklısıyla evlilik yaptım mı, daha iyi bir yatırım yapabilir miydim?” düşüncesi içlerinde hiç bitmiyor. O zaman da karşısındakinin vücudunda deforme olduğunu gördüğünde ya da bir acizliğini gördüğünde hemen başka arayışlara girişiyor. Ahiret dostu olarak sevmeyi bilmeyen bir insanın gerçekten sevmesi, sadakati ve vefası mümkün olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2018> Daha Fazla

Dünyanın varlık amacı sevgidir. Allah korkusu da sevgiyi kazanmamız içindir. Allah bizim sevgiyi yaşamamızı istiyor. Allah kullarının acı çekmesini istemez, sadece sevgi ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2018> Daha Fazla

Pek çok yerde samimi dindarlık hakim olmadığı için insanların neşeyi yaşayacakları ortam da olmuyor. İnsanların mutsuzluğunun nedeni de imanın neşesinin bilinmemesidir. Arada parazitler olduğu için oluşan ortam gençleri çok geriyor. Hiçbir yerde sevgi olmamasına alışmış oluyorlar. Korkunç bir hayatı baştan kabul ediyorlar. Ya da suni sevgiye, çıkara dayalı bir sisteme razı oluyorlar. Gerçek sevgiyi değil sevginin edebiyatını biliyorlar.
Bazı insanların Allah’a karşı lakayıt ve ilgisiz olması çok büyük bir faciadır. Allah’ı “acaba ne yapacak?” diye denemek çok büyük akılsızlıktır. Allah’ın varlığı bu kadar açıkken, Allah’ın varlığını görüp Allah’a yönelmek varken, son derece lakayıt bir tutum sergilemek bir insan için müthiş bir felakettir. İnsan en çok Allah’ın büyüklüğüne yoğunlaşmalı ve imtihanın detaylarını iyi düşünmelidir. İstiyorlar ki bir elleri yağda bir elleri balda olsun. Böyle insan eğitilemez, sevgiyi öğrenemez. İmtihan eğitim için şarttır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2018> Daha Fazla

Dürüstlük sevginin yardımcısıdır. En yüksek sevgi hedeflendiğinde hayat çok güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2018> Daha Fazla

Hayvanlar, Allah’ın nimeti olarak, insan ruhunu sevgi yönünden çok şiddetli etkileyecek şekilde yaratılır. Mümin irade göstermesine gerek kalmadan bir hayvan gördüğünde çok sever. Mümin kediye, köpeğe, ördeğe, civcive, tavşana bir türlü doyamaz.
Allah hiçbir zaman yalnız olmadı. Hep sevdi hep sevildi. Sonsuz önceden beri sevdi, sonsuz sonrada da sevildi. Ama mümin Allah’ın gösterdiği kadarını, öğrettiği kadarını bilir. Kainatın amacı sonsuz sevgidir ve sevgi sadece müminlere mahsus bir nimettir.
Bilginin bir insan için güç olabilmesi için hikmetli olması önemlidir. Sevmeyi, sevilmeyi bilmek bunu hayatın temeli haline getirebilmek bilgiyi anlamlı ve değerli kılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2018> Daha Fazla

İman zafiyeti ve gurur sevginin önündeki en büyük engellerdir. İman zafiyetini ezen, Allah’a kendini tam bırakan, Allah’ın büyüklüğünü görüp özel akıl boyutuna giren insan sevgiyi çok rahat elde eder. Allah’ın büyüklüğüne ait özel bir akıl boyutu vardır. Bir samimiyet, bir de bu boyuta girmek insanı metafizik bir varlığa dönüştürür. Allah’ın büyüklüğünü unuttuğunda kendisinin sadece acz içindeki yönlerini gören insan “beni seven olur mu ki” diye sevgisizlik içinde yaşayıp sevgisizlik içinde ölüp gider. Boş yere kendilerini sevgisizliğe mahkum ediyorlar.
Sevginin üstadı kadınlardır. Bir kadının gerçek sevgisini hak etmek kolay değildir. Muazzam bir sanat, akıl ve irade gerektirir. Bunun için gurur olmaması gerekir. Kadın gerçek sevgiyi çok iyi sezer, bakışından ses tonundan mimiklerinden hemen samimi sevgi olup olmadığını anlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mart 2018> Daha Fazla

Sevdiğimiz birini sonsuz evvelde ve sonsuz sonrada da sevmiş oluyoruz. Allah ile doğrudan bağlantıda, Allah’ın büyüklüğünün iyi bilinmesi durumunda sonsuz sevgi başlamış olur. Yeter ki samimi olunsun, yeter ki Allah’ın büyüklüğü unutulmasın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mart 2018> Daha Fazla

Allah’ın varlığı sevgidir. Tüm kainatın yaratılmasının tek amacı sevgidir. Sevgi her şeyi çözer. Sonsuz mutluluktur. Dünyadaki en büyük zevk sevgidir. Şeytan ise dünyanın en büyük acısı olan nefrete insanları çekmeye çalışır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2018> Daha Fazla

Her zorluk, her çile aşkı öğrenmek demektir. Bela gibi görünen her olay mümin için nimettir. Her bela mümine hayırdır. Bela gelip de sevgiyi öğrenmemek diye bir şey yoktur. Belaya uğrayanlar sevgiyi coşkuyla yaşarlar, sevgiyi çok güzel öğrenirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2018> Daha Fazla

Allah sevgiyi sever. Samimiyet sevgi içindir. Kuran’ın bütün hükümlerini yerine getiren insan samimi yani sevgiyi bilen insandır. Sevgiyi iyi bilen insan takva sahibidir. Allah Kendisi’nin sonsuza açılan bir sevgiyle sevilmesini ister. Kendisi de sonsuza açılan bir sevgiyle sever.
Bir genç kızın karşısındakini sevebilmesi için o kişinin Allah’a imanını, bencil olmadığını, diğergam olduğunu görmesi gerekir. Karşısındakinin güzel ahlakını gören bir genç kız o kişiyi doğal olarak candan sever.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2018> Daha Fazla

Okulun amacı sevgiyi öğrenmektir. Her okul merhametin, dostluğun, arkadaşlığın, sanatın, kalitenin kalesi olmalıdır. Gençlerin çoğu niçin okula gittiğini bile bilmiyor. Sevgi için eğitim aldıklarını bir ömür boyu bilmeden yaşıyorlar. Korkunun, tedirginliğin ortadan kaldırılması için okullardaki sevgi ve merhamet eğitimi çok hayatidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2018> Daha Fazla

Kuran sevginin nasıl yaşanacağını bize öğreten bir hayat kitabıdır. Kuran’a tam uyulduğunda gerçek dostluk ve sevgi yaşanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2018> Daha Fazla

Allah sadece sevgiyle hayatı güzel hale getirmiştir. Sevgi gittiğinde cehennem gelir. Bir insan sevgiye yanaşmıyorsa ve sevgiyi bilmiyorsa cehennemde yaşıyordur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mart 2018> Daha Fazla

Herkesin birbirinden nefret etmesi çok büyük bir tehlike. Deccal sevgisizlikle büyük bir oyun oynuyor, bu oyunu bozalım, sevgi sözleri ön planda olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2018> Daha Fazla

Bazı çevrelerde nefret ruhu çok hakim. Korkunç bir sevgisizlik ve merhametsizlik yayılmış durumda. Sevginin televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde gece gündüz gündemde tutulması gerekiyor. Sevgiyi güzelliği anlatan insanlar olsun, yol sadece sevgiye açılsın, nefrete yolu tamamen kapatalım. Nefret söylemleri, yazıları yasaklansın.
Allah sevgiyi ve affetmeyi ister, kullarının azabını istemez. (Nisa Suresi, 147: Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir.)
Uçak kazasında vefat eden kızlarımız Hepsi melek gibi, tertemiz kızlar. Aleyhte konuşanlara, kötü söz söyleyenlere Allah hidayet versin. Bu kişiler hasetlerinden, sevgisizliklerinden, merhametsizliklerinden söylüyorlar bu sözleri. Kızlarımızın hepsinin ailelerine tekrar başsağlığı diliyoruz, Allah hepsine uzun ömür versin.
Mina Başaran ve arkadaşları için çirkin sözler söyleyenler çok ayıp ediyorlar. Nereden bilecekler belki o genç kadınların hepsi cennete gitti. Nur gibi aslan gibi kızlar hepsi, şefkatle, merhametle yaklaşılması gerek. Hasut, kin dolu, nefret dolu insanlara karşı milli bir politika geliştirilmeli, sosyal medyada nefret üslubu yasaklanmalı ve bir suç olarak kabul edilmeli. Eleştiri yazılabilir ama nefret üslubuna kesinlikle izin verilmemeli. Sevgisizlik çok önemli bir mesela. Bütün kanalarda sevgi, merhamet, şefkat anlatılsın. Bu kin, öfke ve nefret kınansın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2018> Daha Fazla

Allah sevgisini ve Allah korkusunu bilmeyen bir insanın güzellikleri fark edebilmesi, kadınlara değer verebilmesi mümkün değildir. Böyle bir insana sevgiyi anlatmak, gözü görmeyen birine sütü anlatmak gibidir. Tam kavraması mümkün olmaz.
Allah dev gibi incir ağacına toplu iğne ucu kadar tohumu vesile ediyor. Mehdi de dünyanın barış, sevgi, güzellik bulması için bir vesiledir. Allah’ın izniyle 3-5 yıl içinde Mehdiyet çok netleşmiş olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2018> Daha Fazla

Allah korkusu can yakıcı bir korku değildir. Allah’ı darıltmaktan, Allah’ın sevgisini kaybetmekten, Allah’ın dostluğunu kaybetmekten korkarsın. Allah seni sevdikten sonra nerede olursan ol cennette gibi yaşarsın. Allah korkusunun tek amacı derin imanı, derin sevgiyi ve tutkuyu elde etmektir. Allah, Allah korkusunu kulları rahatsız olsun diye yaratmadı. Kulları aşık karakterini kazansınlar diye yarattı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mart 2018> Daha Fazla

Sevgi Allah’tan beklenir, şahıstan beklenmez. Karşındakini putlaştırıp sevgiyi onun sana sunacağını zannedersen belaya düşersin. Sevgiyi yaratan Allah’tır. Sevdiren Allah’tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mart 2018> Daha Fazla

Mümin cehennem korkusuyla ibadet etmez. Müminin ibadeti Allah sevgisinden kaynaklanır. Cehennemin varlığının amacı da Allah sevgisini, Allah korkusunu, helale harama titizliği, sevginin kalitesini ve derinliğini meydana getirir. Dolayısıyla mümin Allah’ı çok sevdiği için Allah’a ibadet etmiş olur. Mümin için cehennemin ateşinden ziyade Allah’ın ona darılması çok acıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2018> Daha Fazla

Allah korkusu Allah’ın sevgisini kaybetmekten korkmaktır. Allah korkusu insanı perişan eden, mutluluğunu bozan, dengesizleştiren bir duygu değildir. Allah korkusu insanın sevgi gücünü, kalitesini kat kat artıran, beynini aklını berraklaştıran, onu disipline eden, azmini sağlam tutan bir güzelliktir.
İnsanın kendisine saygısı yoksa sevme yeteneği ve sevme gücü olmaz. Önce kendisinin sevme yeteneği kazanması gerekir. Bunun olması için de Allah’ın büyüklüğünü kavraması, Allah’ı çok sevmesi ve Allah’tan çok korkması gerekir. O zaman sevgiye aç hale gelir ve sevme yeteneği oluşur.
İnsan güzel ahlaklı olduğunda rahat yaşar. Ahlaksızlık sevgi düşmanıdır, sevgiyi boğan bir zulüm sistemidir. Bir insan ne kadar güzel olursa olsun eğer vicdansızca sevgi feci şekilde boğulur. Hem kendisini batırır hem kendisine sevgi duyulmasını ortadan kaldırır.
Dünyayı adeta tiyatro salonuna çevirmişler sahte sevgi oyunu oynuyorlar. İnsanların gerçek sevgiyi bilmemesi dehşet verici. İnsanoğlu aslında başından bu belanın içine girmiş. Samimi olsa güzel sevecek ve güzel sevilecek. Oyun oynamaya ne gerek var anlaşılır gibi değil. Samimi sevmek varken oyunu tercih etmek çok acı bir şeydir. Normalde insan çok sevilecek bir varlık. İnsanlar kendilerini normal bıraksalar sevgiyi çok güzel yaşarlar ama ahlaksızlık, zalimlik olunca sevgi boğuluyor. Ne güzel Allah bize böyle büyük bir güzelliği yani sevgiyi tek hedef haline getirmiş. Sevmek telkinle çok kolay elde edilebilir ama deccaliyet sevgisizlik konusunda çok ısrarlı propaganda yapıyor. Milyonlarca gazete, tv vs sahte sevgiyi, samimiyetsizliği öğretiyor. İnsanlar sevgiye aç ama aradıkları sevgiyi bulamıyorlar. Sevgi için akıl ve Allah ile bağlantı şarttır. Allah ile bağlantın yoksa hiçbir şeyi sevemezsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2018> Daha Fazla

İman sonsuz sevgidir. İmanı var ama sevgisi yok, böyle bir şey olmaz. Allah’a sonsuz sevginin adıdır iman.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2018> Daha Fazla

Her kadın sevginin derinliğini çok iyi ölçecek ve tanıyacak bir sistemle yaratılmıştır. Kadın sevgiyi gördüğünde onu milimine kadar ölçer, tartar ve bilir. Bunu anlamayan hiçbir kadın olmaz, ama kendini kandıran olur. Çok zengin birini ya da makam sahibi birini gördüğünde sevgiyi hiç düşünmeden “çok seviyorum” diye üzerine atlayan sevgiyi sadece kılıf olarak kullanıyordur. Sevdiği o kişi değil para oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2018> Daha Fazla

Peygamberimiz son derece moderndi. Münafıklar onun getirdiği yeniliklere haset ettiler. Kadınlara sevgisine hürmetine tahammül edemediler. Peygamberimizin vefatından sonra kendi sevgisiz ve nefret dolu üsluplarını hakim kıldırlar. Her peygamber kendi devrinin en modern insanıdır. Hepsi kadınlara çok değer verir, hepsi güzelliği sever. Münafıklar da modernlik ve sevgi karşıtıdır.
Aklın kökeni her türlü zorluğa karşı sevgiden yana olmaktır. En ufak çıkarı çatıştığında vahşileşen insan sevgiyi devam ettiremez. Sevgi az insana verilen, emek gerektiren bir nimettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Şubat 2018> Daha Fazla

Ailelerin bir kısmı çocuklarına sevgi öğretmiyor. Çocuğun en büyük ihtiyacı sevgidir. Çocuk sevgiyi tüm detaylarıyla, nasıl yaşayabileceğini bilmelidir. Ne Allah sevgisi öğretiyorlar ne de Allah’ın yarattıklarını sevmeyi öğretiyorlar. Bu ahir zamanın facialarından biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2018> Daha Fazla

Bütün dünya için en büyük felaket sevgisizlik olur. Bütün insanların Allah’tan sevgiyi istemesi ve dünyada sevginin diriltilmesi gerekiyor. Kin, nefret ve öfkenin yaygınlaşmasına müsaade etmeyelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2018> Daha Fazla

İnsanların çoğu samimi sevgiyi bilmiyor. Dinden uzak olunca, Allah anılmayınca samimi sevgi olmuyor. Hem Darwinist materyalist sistem hem de bağnazlık sevgiyi iki yandan öldürüyor. Sevginin yeniden canlandırılması ancak Mehdiyetle mümkündür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Şubat 2018> Daha Fazla

İnsan sevmeyi ve sevilmeyi ister. Hatırlanmamak unutulmak çok kötü bir şeydir. Ama insanlar Allah’ı unuttuklarında Allah da o şahsı unuttuğu için sevgisizlik, merhametsizlik, öfke ve hırs hakim oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2018> Daha Fazla

Çok candan olmak, alabildiğine samimi olmak sevgiyi aktarmanın en güzel yoludur. Bir kadın dürüstlüğü çok iyi anlar. Samimi sevgiyi gören kadın sevgisini sel gibi akıtır. Kadın önce karşı tarafın kapısı açık mı kapalı mı ona bakar. Kapı kapalıysa, samimiyetsizlik varsa canım cicimler kadını etkilemez. Bakıştaki anlam derinliği, bakıştaki tutku, ses tonundaki üslup, vurgu ve ahenk kadın için çok önemlidir. Kadın samimi sesi, samimi bakışı hemen tanır. Oyun varsa kadın sevgisini vermez. Samimiyetsizlik varsa sevginin kapısı kapanmış demektir.
Sevgiyi bilen insan sevgiye doymaz. Sevgi sonsuza açılır. Sonu ve sınırı yoktur. Sevgiye doymamak bir güzelliktir.
İnsanların çoğu samimi sevgiyle karşılaşmıyor. “İnanmazsın seni çok seviyorum” üslubuyla samimi sevgi olmaz. Yapmacık ifadeler, abartılı vurgular, abartılık mimikler tam tersine rahatsız edici olur. Samimi sevgi ses tonundan, gözlerden, vücudun elektriğinden anlaşılır.
İnsan sevgiye aç yaratılır. İnsan ruhunun en şiddetli etkilendiği şey samimi sevgidir. Ruh sahte sevgiden rahatsız olur, samimi sevgiyi anlatır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2018> Daha Fazla

Doğal olan sevgi, barış ve kardeşliktir. İnsanların savaşa ve çatışmaya şaşırması lazım. Anormal olan insan öldürmek için malzeme yapan fabrikalar olmasıdır. Makul, vicdan sahibi insanlar bir araya gelip, “Biz ne yapıyoruz, tüm silahları kaldıralım, kardeşçe yaşayalım” demesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2018> Daha Fazla

Topluma bir an önce sevgi enjekte edilmesi lazım. Herkesin herkesi sevmesi için Devletimizin resmi politika izlemesi lazım. Sevgisizlik toplumu mahveder. Sevginin sürekli gündemde tutulması hayati bir meseledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Şubat 2018> Daha Fazla

Sevgi cimrisi hasis insanlar iltifat etmeyi, güzel söz söylemeyi bilmezler. Allah, sevgiyi ve güzelliği Allah’ı sevenlere verir. Sevgiden anlamayan, içi pis kendisi pis olan kişilerin güzel sözler söylemesi mümkün olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah’ı en çok kim seviyorsa, Allah’ın sırlarına en çok kim gönlünü açtıysa sevgiyi en çok o yaşar. Ama şu an dünyadan sevgi alınmış durumda ve bu çok büyük bir facia. Deccalin büyük bir oyunu bu ve insanlar şu an bu sevgisizliği yaşıyorlar. Sevgiyi yaşayan insanlar parmakla gösteriliyor. İnsanlar da büyük bir kin, öfke ve nefret var. Hiç bıkıp usanmadan sevgiyi anlatarak bu oyunu bozalım.
Sevgisizlik çok vahim bir durum. Dünyada akıl almaz bir sevgisizlik hakim. Bu durumu değiştirmek için sürekli sevgiyi gündeme getirmek gerek. Hükümet üyeleri, bakanlar, gazeteciler, televizyoncular sürekli sevgiden bahsetsinler ve sevgiyi ön plana alsınlar. Sürekli sevgi sözcüğü zikredilirse insanların kalbi açılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2018> Daha Fazla

Evlilik bir ibadettir. İnsan evlenerek sonsuz ahiret arkadaşını seçmiş olur. Allah aşkı için, sevgiyi, tutkuyu ve en güzel olan duyguları tam olarak yaşamak için evlenilir.
Başarının tek yolu samimiyet ve Allah hakkında sürekli olumlu düşünmektir. Berrak bir akıl, berrak bir sevgi, berrak bir iman ve samimi olmak tek yoldur.
Dünyadaki sevgisizliğin en büyük nedenlerinden birisi insanların birbirlerini affetmemesidir. Her şeye öfkelenip kızıyorlar ve sonra affetmiyorlar. Böylece şeytanın oyununa gelmiş oluyorlar. Oysa Allah ayetlerinde affetmeyi tavsiye ediyor. Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslam’a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir. (Araf Suresi, 199)

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2018> Daha Fazla

Sevgi insana verilmiş en büyük nimetlerden birisidir. Allah küfrün, münafıkların ellerinden sevgiyi almış bu onların başına gelebilecek en büyük belalardan biri. Sevgi müminlere verilmiştir, dünyada da cennette de müminlere hastır, bir insanın sevgisi varsa inşaAllah o insan cennette gidecek demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2018> Daha Fazla

İnsanlara Allah’ın ruhu olduğunu, karşısındakinin de Allah’ın ruhunu taşıdığını anlatırsak herkes birbirine saygı ve sevgi duyar. Ama birbirlerini bir tür hayvan, bir bakteri gibi görünce sevgi duymaları da saygı duymaları da mümkün olmuyor. Diğer yandan da gelenekçi sistemin kadın düşmanlığı insanların elinden tüm sevgiyi ve güzellikleri alıyor.
Mümin dünyayı cennete çevirmek ister. Şeytan ise dünyanın cehennem gibi olmasını ister. Nefret yayılsın ister. Dikkat ederseniz insanların çoğu birbirinden nefret ediyor. Bir partiyi seviyorsa diğerinden nefret ediyor, bir takımı tutuyorsa diğerinden nefret ediyor. Herkes bu vatanın evladı. Herkes birbirine saygı göstererek kardeşçe güzel yaşayabilir. Kardeşçe yaşamak varken akıl almaz bir nefret üslubu olması deccaliyetin atağının meydana getirdiği bir netice. Tüm gücümüzle bu sevgisizlik kirini temizlemek için ilimle irfanla gayret ediyoruz. Pozitif elektrikle, sevgiyle saygıyla sürekli insanlara kaliteyi, dostluğu, güzelliği, kardeşliği sevdirmek için gayret ediyoruz ve Allah’a şükür çok başarılı oluyoruz. Dostluk ve sevginin galip geldiğini 3-5 yıl sonra göreceksiniz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2018> Daha Fazla

Bağnazlık şeytanın bir oyunudur, şeytanın dinidir. İslam Kuran’ın dinidir. İslam dini arı ve tertemiz nur gibi dindir. Bağnazlık ise süt ile zehrin karışması gibidir. İslam dini görgü, neşe, kalite, sevinç, mutluluk, sevgi ve huzur dinidir.
Samimiyetin tek amacı sevgidir. Güzel gördüğümüz her şeyin amacı sevgidir. Şeytan bunu öldürmeye çabalıyor. Darwinist kesimde de ortodoks kesimde de sevgiyi ortadan kaldırma isteği var. Tüm gücümüzle buna karşı ilimle irfanla engel oluyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2018> Daha Fazla

Egoist insan sevgiyi yaşayamaz. Duygusaldır, yalana eğilimdir, kendiyle savaş halindedir. Kendisi kendisinin belası olduğu için sevgiyi bilmesi ve yaşaması mümkün değildir. Allah’ı gerçekten seven, egoist olmayan insan yüksek ahlaka sahip olur. Böyle insanı sevmek çok büyük nimettir. Sevgiyi yaşamak için her iki tarafın da Allah’a teslim olması, egoistlikten kurtulmuş olması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2018> Daha Fazla

İslam Birliği oluştuğunda her gün bayram olacaktır. Her yer süper güzel olacaktır. Velayet sistemi olacağı için herkes herkesi korumakla sorumlu olacaktır. Gelecek korkusu ortadan kalkacaktır. Bu sevgi ruhunu dünyaya verecek olan Mehdi’dir. Allah, Mehdi vesilesiyle dünyaya sevgiyi hakim kılacak.
Şahsın Allah’a olan sevgisinde eksiklik olduğunda Allah o kişiye kulunun sevgisini nasip etmez. Allah’a az sevgi sunana sevgi nasip olmaz. Allah’ı çok seven sevgi denizinde adeta yüzer, çok canlı olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2018> Daha Fazla

İnsan naif bir varlıktır. Sevgiye göre yaratılmıştır. Evinde, ailesinde, sokakta, okulda, eğlencede sevgiyi bulamayınca insanlar müthiş bir gerilim içinde düşüyor. 3-5 yıl içinde yüzyıllardır insanlardan gitmiş olan sevgi geri dönecek. Bunu hep birlikte göreceğiz inşaAllah.
Samimi olan insan dünyanın en kaliteli insanıdır. Samimi insanın Allah ile candan bağı vardır. Allah’a tam teslim olmuştur. Her hareketi, her sözü, her tavrı çok kalitelidir. Bazıları kaliteli olduğunu iddia ediyor millete üstten bakıyor. Öyle kalite olmaz. Kalite, ruhtaki sevgi anlayışının en yüksek halidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2018> Daha Fazla

Sevgi ve güven İslam Birliği’nin olmazsa olmazlardır. İslam Birliği her yerde tertemiz bir adalet, yardımlaşma, birbirini koruyup kollama, dostluk, arkadaşlık, merhamet, kalite ve güzelliğin hakim olması demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2018> Daha Fazla

Şeytanın iddiası insanlar birbirini sevmeyecek, Allah’ı sevmeyecekler. Acımasız, bencil, sevgisiz, merhametsiz olacaklar, kan dökecekler diyor. Şeytan tüm gücüyle kendini haklı çıkarmak için insanlara sevgisizliği dayatıyor.
Sevgi nefes alıp vermek gibi hayatın temelidir. İblis sevgiyi insanların elinden almış, asıl şaşırılacak olan bu. Sevgi aranarak bulunacak bir şey olmamalı. Sevgi dağa taşa her yere hakim olmalı.
Allah’ım beni egoist, bencil olmayan Seni çok seven Senin de onun çok sevdiğin benim imanıma kişiliğime katkıda bulunacak, beni değerli görecek, beni sevecek bana saygı duyacak bir kulunla dost et diye dua etmek gerekir.
Ben tüm dünya birbirini sevsin istiyorum. Çinliler, Amerikalılar, Ruslar, Pakistanlılar herkes çok şeker. Herkes birbirini sevsin. Gençler sevinç içinde olsun. Beraber şarkılar söyleyelim dans edelim. Herkesin evinin önüne çiçekler ekelim. Beraber Allah’ı analım, namaz kılalım. Dostluk ve arkadaşlık çok zevkli ve güzel. Güzel ve zevkli olanın yerine hep kavga, çatışma, anlaşmazlık olması inanılır gibi değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2018> Daha Fazla

Aklını dondurmuş insanın yüzünde sevgi ifadesi oluşmaz. Sevgiyi enayilik gibi görür. Kindarlığı, nefreti, samimiyetsizliği uyanıklık zanneder. Bir batağın içinde ömrünü çırpınarak geçirdiğini de anlayamaz. Sevgiyi enayilik gibi görmek çok büyük bir akılsızlıktır.
İnsanların büyük bir kısmı sevgiyi bilmiyor. Sevginin taklidini biliyor. Filmlerde, şiirlerde, kitaplarda konu ediliyor ama gerçek sevgiyi bilmiyor. Oysa dünyanın varlık amacı, 5 duyunun varlık sebebi sevgidir. 5 duyu sevmeye hizmet etmek için yaratılmıştır. Sevgi olmadığında hayat cehennem gibi olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2018> Daha Fazla

Rabbim seni çok seviyorum bana en derin imanla seni sevmeyi nasip et. Beni egoistlikten kurtar, Senin için yaşamayı nasip et diyerek Allah’tan sevgi istemek gerekir. Ya Rabbim beni insanlara sevdir, sevmeye layık insanlarla karşılaştır diye sevgiyi Allah’tan istemek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2018> Daha Fazla

Sevgi kelimesinin bu kadar az kullanılması dünyanın başındaki en büyük belalardan biridir. Dünyanın en hayati konusu olduğu halde, şeytanın etkisiyle en az kullanılan kelime sevgidir. Siyasiler, yazarlar, aydınlar, gençler herkes sevgiyi mutlaka gündemde tutmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah’ın en çok beğendiği şey sevgi olduğu için ben de sürekli sevgiden bahsetmekten zevk alıyorum. Benim anlattığım şeyler insanların hep aklından geçen, hep istedikleri şeyler. Benim farkım onların anlatmaktan çekindikleri şeyleri benim sesli dile getirmem.
Çile olmadan insanın sevgiyi öğrenmesi de sevilecek insan haline gelmesi de mümkün değildir. Sabretmemiş, şefkat göstermemiş, cömertlik yapmamış, vefa göstermemiş bir insan hiçbir değer kazanmamış demektir. Derinlik kazanmak için çile şarttır. Binalar, evler, hayatın her detayı aşka hizmet ediyorsa, aşkı öğrenmemize vesile oluyorsa bir anlamı vardır. Çok güzel bir elbise düşün ama içinde taş manken var. Ölü olsa üstüne yetmiş kat güzel elbise giydirsen de kaçarsın. İçindeki ruhu seviyorsun, elbiseyi değil. O yüzden ruhun çileyle eğitilmesi önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ocak 2018> Daha Fazla

Bazıları bizi kendi korkunç dünyalarına çekmek istiyorlar. İnsanları dehşet verici dünyalarına çağırmasınlar. Onların dünyasında bereket yok görgü yok kültür yok bilim yok sanat yok güzellik yok. Türkiye böyle dehşet verici bir dünyanın içine girmeyecek. Sizin sevgisizliğiniz sizin sanat karşıtlığınız sizin güzellik karşıtlığınız Türkiye’ye asla hakim olmayacak.
İnsanların çoğunun sevgi dediği şey sevgi değil. Gerçek sevgi derin ve ihtişamlı bir duygudur. Allah’ın bizden istediği yüksek bir sevgidir. Dünyanın yaratılış amacı, ibadetlerin amacı hep yüksek sevgidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2018> Daha Fazla

Cennete mutlaka dünyadaki eğitimi alıp gitmek önemlidir. Bu eğitim olmadan mekanın güzelliği insan için bir şey ifade etmez. Ruh olmaz, derinlik olmaz. İnsanların birbirlerini sevebilmeleri ve sevgiyi yaşayabilmeleri için mutlaka dünyadaki imtihan, eğitim gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2018> Daha Fazla

Gerçek sevgi zordur. Derviş olup sevgiyi aramak gerekir. Yapmacık sevgiler bazı gençlerin yalnızlığı tercih etmesine sebep oluyor ama yalnızlığı seçmemek lazım. Allah’ı sevip, seni seveni bulmaya azmetmek gerekir. Yalnızlığı istemek doğru olmaz. Sabırlı olursan, kendini Allah’a teslim edersen Allah mutlaka seni candan sevecek kullar yaratır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2018> Daha Fazla

Güzel arkadaşlığın temeli egoist olmamaya dayalıdır. Bencil olmayan, sevmeyi bilen, fedakarlığı bilen, her şeyden önemlisi Allah’ı seven ve bilen insan güzel arkadaşlık kurabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah insanları zorluklar ve çilelerle terbiye eder. Yaşlılık, hastalık, açlık, korku da insanların terbiyesinde önemlidir. Münafıklara mesela çok bela gelir ama hiç anlamazlar, terbiye olmazlar. Bu terbiyenin amacı da sevgiyi öğrenmektir. Dünya sevginin öğretildiği mükemmel bir okuldur.
Sevgi ve merhamet olmayınca yaşlanan insanları huzurevine terk etmekte sakınca görmüyorlar. İnsanı mutlu eden yemek, beton vs değildir. İlgi, alaka, sevgi ve merhamettir.
Allah saf sevgidir. Allah dünyayı insanlar Bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. İbadetin amacı sevgidir. Namaz sevgimizi ifade etmenin bir yoludur. Mümin şükreder, bu sevgi ifadesidir. Sabreder, bu sevgi ifadesidir. Müminin hayatının her anı, hayatın tüm amacı sevgidir. (Zariyat Suresi, 56: Ben, cinleri ve insanları yalnızca Bana ibadet etsinler diye yarattım.)
İnsan acılar ve zorluklarla olgunlaşır. Bu kadar hastalık olmasına, ölümün yakınlığına, acizlikler olmasına rağmen insanların çoğu olgunlaşmıyor. İnsanın gelişmesinin tek yolu bu. Kalite, güzellik, sevgi, tutku çekilen çileyle ortaya çıkıyor. Herkes Resulullah’ı çok seviyor, neden? Çektiği çileleri biliyoruz. Hz. Yusuf denilince akla hep kuyuya atılması, zindana konulması geliyor. Hz. İbrahim’i hep ateşe atılmasıyla hatırlıyoruz. Çekilen her acı ve çile sevgiye vesile olur.
Allah Kendisi’ni çok seveni onu çok çok sevecek tutkuyla sevecek olanla birlikte yaratır. Peygamberimiz’i tutkuyla seven eşleriyle birlikte yaratıyor. Hz. Süleyman’ı onu seven eşleriyle birlikte yaratıyor. Tutku Allah’ı candan sevmekle ilgilidir. Allah’ı kim candan severse Allah ona tutkuyla seveceği tecelliler gönderir.
Seveni de sevileni de Allah yaratır, ikisi tektir. Allah ikisini mutlaka birleştirir, mutlaka kavuşturur. Ama biri şeytan biri insansa, kavuşamıyorsan ne güzel Allah seni kurtarmış demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2018> Daha Fazla

Akıllı bir kadın tutkuya mutlaka muhteşem bir sevgi ile karşılık verir. Sen Allah’ın tecellisi olarak sevdiğinde mutlaka o tecelli de seni sever. Bu, Allah’ın kanunudur. Değişmez. Işık varsa mutlaka gölge vardır. Allah’ın tecellisi olarak sevgi varsa mutlaka karşı sevgi de vardır.
Bu dünya sevgi eğimi aldığımız bir okul. Sevgi üniversitesinden ordinaryüs profesör olarak mezun olacağız, Allah’ın izniyle. Diplomayı aldıktan sonra gerisi kolay. Bu son derece detaylı kapsamlı görüntüyü gösteren Yüce Güç yepyeni bir görüntü gösterecek. Perde açılacak daha net, daha berrak bir görüntü yaşayacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2018> Daha Fazla

Hem Darwinist ideoloji hem gelenekçi ortodoks sistem kadına ve kadın güzelliğine karşı. Darwinist ideoloji kadını köpekten biraz daha gelişmiş bir hayvan olarak görüyor. Gelenekçi ideoloji kadını dövülmesi gereken, bakımsız ve çirkin olması gereken, cehennemi dolduracak yarım varlıklar olarak görüyor. Bu durumda toplumda kadına saygı nasıl olsun? Bu durumda kadını nasıl seveceksin, ona nasıl aşık olacaksın, nasıl tutkuyla bağlanacaksın? Kadın sevgisi ve güzelliğinin tam yaşanması Kuran ahlakıyla mümkündür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah’la bağlantı olmadan, Allah’ı aşkla sevmeden, Allah’a tam teslim olmadan, hayatı güzel yaşama diye birşey mümkün olmaz. Allah kullarını titizlikle takip eder. Allah’ın kullarına verdiği nimetler, kullarının Kendisi’ne duyduğu sevgiyle doğru orantılıdır. İnsanlar Allah’a ne kadar derin bir sevgi duyarlarsa, Allah da insanlara o kadar fazla nimet nasip eder.
Allah Müslümanlara sevginin bütün yaşama zeminini sunmuştur. Küfürde de sevginin bütün yaşama zeminini ellerinden alıyor Allah. Sevginin yaşanması için gerekli çok şart vardır. En başta kişinin Allah’ı çok sevmesi, Allah’tan çok korkması gerekir. Egoist olmaması, samimi, vefalı, temiz, affedici olması gerekir. Bu tarz onlarca şart gerçek sevginin oluşması ve yaşanması için zaruridir. Bu şartlardan tek birinin eksikliğinde dahi sevgide ciddi bir sarsıntı oluşur. Küfürde ise bu şartların hemen hepsinde eksiklik olduğu için, küfürde sevgi ölü doğar.
Sevgi yüksek bir nimettir, yüksek bir nimet yüksek kelimelerle vurgulanır. Sevgi ve aşk başlı başına coşkudur. Sevgi cümlelerinin de daima çok coşkulu olması, en yüksek coşkuyu ihtiva etmesi gerekir. Sevgi cümlelerinden utanmak şeytandandır. Yavaşlatılmış, ağırlaşmış sevgi cümleleri gerçek sevgide yakışık almaz.
Yapmacık sevgi, sevgi taklidi yapmak çok büyük bir beladır. “Ay canım seni ne çok özledim, inanmazsın hayret edecek şekilde seni seviyorum” diyor. Son derece yapmacık bir üslup. “A müdür Kemal bey geldi” diyor önünü ilikliyor, “biz sizi çok severiz” diyor. Halbuki sadece korkuyor. Gerçek sevgi, Allah için Allah korkusuyla Allah sevgisiyle olur. Bir insan temizdir, insancıldır, merhametlidir, vicdanlıdır, Allah’tan çok korkuyordur, cesurdur, Allah için kendini adamıştır, bunların hepsini görürsün ve öyle seversin. Hiçbir güzel ahlak özelliği görmeden sevdiğini iddia etmek samimi değildir.
Dünya, mümin için sevgiyi öğrendiği bir okuldur. Sevgi okulu kolay mezun vermez. Ağır bir okuldur. Burada sevgiyi öğrenen mezun olur gider. Mezuniyet belgesini alanlara ne mutlu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2018> Daha Fazla

Bizim fıtratımız sevgiye göredir. Nefret insanı muazzam ezer. Münafık nefreti yaşadığı için ömür boyu sürünür. Mümin de sevgiyi yaşadığı için ömür boyu sağlık, sıhhat, neşe içinde güzel yaşar.
İslam Birliği sevgiyle kurulacak. Birlik olur sizi ezer geçeriz mantığıyla İslam Birliği olmaz. Bir olacağız, sevgiyi yaşayacağız mantığıyla olur. 3-5-7 yıl içerisinde Allah’ın izniyle bu birliği göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah sevgisi en hayati konudur. Allah’ı sevmekteki esas konu insanın kendisini sıkmamasıdır. İnsanlar şirke akıl almaz eğilimlidir. Şirke karşı beyni sürekli muhafaza altında tutmak, çok samimi olmak lazım. Dikkat şirk konusunda olmalı. Samimiyet de zevklidir, enerji gerektirmez. Samimiyet dünyanın en tatlı, en zevkli nimetlerinden birisidir. Allah sevgisi insanların bir kısmında eksik olduğu için insanların birbirine sevgisi de düşük oluyor. Yerine hasetlik, kin, nefret, öfke geliyor. Doğrudan Allah’ı çok sevseler insanların şu an dünyada yaşadıkları hayat bambaşka olur, dünya alenen cennet gibi çok rahat edecekleri bir yer olur. Dünya çapında bir çok insan Allah’a karşı nankör olduğu için, Allah da onları sezdirmeden eziyor. Onlar kendilerince Allah’ı kandırdıklarını sanıyorlar, Allah ise onları sezdirmeden eziyor. Tüm güzelliklerin tek kaynağı Allah’tır. Sevginin tek kaynağı Allah’tır. Çocuğunu, karısını, kedisini, kuşunu çok sevdiğinde Allah’ı sevdiğini bilmiyor bir çok insan. Görüntünün tamamı Allah’a aittir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2017> Daha Fazla

Mehdiyet dışında insanları sevgi ruhunda birleştirebilecek bir yol olmaz. Mehdiyet ortaya konduğunda bu dünyanın en büyük manevi devrimi olacaktır. Mehdiyet muhakkak görülecek, muhakkak olacak.
Kardeşlerimiz mutlaka Allah’ı sevenlerle birlikte olmaya özen göstersinler. 2-3 kişi de olsa Allah’ı sevenleri tercih etsinler. Çevrelerinde böyle insanlar yoksa Allah’ı sevecek, Allah’tan korkacak insanlar yetiştirsinler. Birlikte güzel Allah’ı anarlar, birlikte güzel sevgiyi dostluğu yaşarlar.
İslam’ın sanat, sevgi, dostluk, güzellik, kalite dini olduğunu tüm dünyaya göstermeyi Allah bize nasip etti, Allah’a hamd olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2017> Daha Fazla

Allah’ın hoşnut olduğu tek şey sevgidir. Allah kromozomları, çiçekleri, bitkileri böcekleri, gökyüzünü, içi magma dolu bir kürenin üzerinde güven içinde yaşamamızı, her şeyi sadece sevgi için yaratmıştır. Allah sevildiğini görürse kulunu müthiş sever. Allah tüm güzelliği, iyiliği gösterdiği halde haşa Allah’a ilgisiz hatta Allah’ı unutmaya çalışan bir tavır görürse bu Allah’ın gazabını celbeder.
Sevginin temel noktası şuur açıklığı ve samimiyettir. İnsanın adi, basit komplekslerle boğuşmamısı lazım. Beynin saflığını, temizliğini, keskinliğini çok iyi muhafaza etmesi lazım. Allah’ın varlığını bilmek müthiş bir sevinç vesilesi ve rahatlıktır. Sonsuz Akla sahip bir varlığın kontrolündesin, seni seviyor ve sen ne istersen yapıyor. Bu çok büyük bir nimet. En başta sevginin tamamının Allah’a yöneltilmesi önemlidir. Sevgiyi tamamen Allah’a yönelttiğinde, Allah sevilecek insanlar olarak sana tecelli eder. Allah böylece sevgiyi Kendisi’ne yönelteni ödüllendirir. Dikkatin Allah’tan dağılmaması çok önemlidir. Allah’ı unutup herhangi bir insan, cisim, çıkar, fikir akımına dikkatin gitmemesi gerekir. Allah’ın Fatiha’da bildirdiği dosdoğru yol, Allah’tan dikkatin hiç dağılmamasıdır. İnsan aklı bazen zayıflığa yatkındır, bir anda kayıp gidebilir. Kaydığını fark ettiğin anda hemen toparlamak gerekir. Hiçbir kayma olmadan dümdüz gidildiğinde Allah sonsuza kadar sevgi içinde yaşatır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2017> Daha Fazla

Dünyanın bir Osmanlı’ya ihtiyacı var ama bu bildiğimiz Osmanlı’dan farklı olacak. Savaşın, kılıçların, kavganın, kanın olmadığı bir Osmanlı olacak. Ecdadı unutmak istememek bir güzelliktir, onların ruhunu yad etmek istiyorsak İslam Birliğini istememiz yeterli. İslam Birliği saf sevgiye dayalı olacak, çıkar ilişkisi hiç olmayacak. Sadece Allah rızası için saf sevgi için birlik olacağız. Sevgi süt gibidir sevgiye ilave olmaz milli çıkar dediğin an sevgiyi yıkmış olursun. İslam Birliğini saf sevgiyle kuracağız, İslam ahlakını saf sevgiyle hakim edeceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2017> Daha Fazla

Belalar ve zorluk olmasa imtihan olmaz, imtihan olmazsa sevgi olmaz. Bela sevginin öğretmenidir. Bela olmazsa müthiş felaket olur. Bela insanın ıslah olmasına vesile olan bir nimettir.
Sevgi insanların en doğal hakkıyken sevgiye şaşırıyorlar, sevgi lüks geliyor. Dünyada her yerde sevgi dışında bir şey yaşanmamalı. İnsanları oyuna getirdiler sevgiyi unutturdular. Normal olan insanların sevgi içinde yaşayıp sevgi içinde ölüp ahirette sevgiyi devam ettirmeleridir.
Ülkeler arasında mayın tarlaları, dikenli teller olması doğal görülmemeli. Hepimiz insanız, dostuz, arkadaşız. Bunlar sevgisizliğin meydana getirdiği bir dehşet. Dikenli teller her ülkeyi açık hapishane konumuna getiriyor. Aralarda duvarlar, dikenli teller, kilitler olmamalı. Bunun için ise keskin ve kararlı bir sevgi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2017> Daha Fazla

Sokakta insanlar birbirlerine selam vermeye dahi çekiniyorlar. Birisi merhaba dese bunu tehdit olarak görüyorlar. Sevgi ortamı olmayınca herkes herkesten çekiniyor. Bir bayram havası içinde herkesin birbirine hürmet, sevgi, saygı gösterdiği bir ortam olması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2017> Daha Fazla

İslam alemine huzur getirecek olan sadece İslam Birliği’dir. İslam Birliği’nin çok iyi anlatılması lazım. “Bir araya geliriz öyle bir karşılık veririz ki” anlamında İslam Birliği olmaz. Bir araya geliriz kardeşliği barışı sağlarız anlamındadır. Barış için İslam Birliği olacaktır. Aksinde, sevgisiz kafayla bir birlik olmaz, böyle bir adım Müslümanlara da çok büyük zarar verir. İttihadı İslam bayram görünümünde olacaktır, tüm dünyanın bayramı olacaktır.
İslam Birliği sevginin, dostluğun, kardeşliğin pekişmesiyle olacak. İslam bir askeri birlik olmayacaktır. Bazıları bunu yanlış anlıyor, “Birleşeceğiz dünyayı ezeceğiz” anlamında bir birlik olacak sanıyorlar. Böyle değil. Bir dostluk ve kardeşlik birliği olacak. Sadece barışı amaçlayan, kan dökmeye karşı olan, birleşmeden amacın silah ve saldırı olmadığını çok iyi vurgulayan, birleşmeden amacın sadece merhamet sevgi ve dostluk olduğunu çok iyi vurgulayan bir birlik olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2017> Daha Fazla

Ülkeler arasındaki diyalogun temeli “ben seni kayıtsız şartsız seviyorum” olmalı. “Milli çıkarlar, ortak menfaatler” diye cümleye başlanmamalı. Karşılığında bir talepte bulunarak sevgi gösterilmez. Karşılıksız sevgi göstermek önemlidir. Ülkelerin “çıkarından” bahsedildiği bir ortamda sevgi kalmaz. Sadece sevgini dostluğunu arkadaşlığını güvenliğini istiyorum diyerek bağlantı kurulmalı.
Erkeklerin bir çoğu egoist olduğu için, kadınlarla arkadaşlıklarında sadece kendi egoist amaçlarına hizmet edilmesini istiyorlar. Kadınlar da naif varlıklar olduğu için çok olumsuz etkileniyorlar. Arkadaş olunacak insanın mutlaka Allah sevgisi ve Allah korkusu olan, egoistlikten kurtulmuş biri olması şart. Egoist olan birinin sevgiyi yaşaması mümkün değil. O sadece kendisini düşünür ve egoist olan mutlaka gaddarlık yapar. Kendi çıkarıyla çatıştığında mutlaka saldırganlaşır. Sevgi, egoistliğin bencilliğin olmadığı bir diyardır. Bencillik ve egoistlik gibi iğrenç bir sistemin üzerine sevgi oturmaz. Dolayısıyla bencil bir insanla bir genç kız asla arkadaşlık etmemeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Aralık 2017> Daha Fazla

En etkili anlatım sevgiyle olur. Salt bilgiyle anlatım bir çok insanda ukala üsluba sebep olur. Böyle kişiler bilgili ama saman torbası gibidir. Sevgisiz, gaddar, egoist, kindar, ruh hastası ve yalancı bir kişiliği olan insan ne kadar bilgili olursa olsun anlattığı etkili olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Aralık 2017> Daha Fazla

Kuran’da anlatılan sevgi, gerçek sevgidir. Sevgi 7. hisdir, insanların çoğu bu ana hissi bilmezler. Kuran sevginin alt yapısını ve sanatını anlatır. Nasıl sevgiye kavuşacağımızı gösterir. Evin adresini gösterir, vasıtayı da gösterir. Kuran yolları gösterdiği için gider sevgiyi bulur ve coşkuyla yaşarız. Sevgi en yüksek ana duygudur, görmenin duymanın her şeyin üstündedir ve kainatın yaratılış sebebidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Aralık 2017> Daha Fazla

Özlem, Allah’ın yarattığı özel bir duygu. Böylece görüşememek aleyhte olmuyor, özlem sevginin daha artmasına vesile oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2017> Daha Fazla

Sevgiyi bilen bir insanı bulduğunda dünyadaki en büyük hazineyi bulmuşsun demektir. Samimi sevgiyi bilen asla bırakılmaz. Eğer sevgiyi bileni bırakıyorsan Allah bir daha karşına sevgiyi çıkarmaz, seni şeytanınla baş başa bırakır. Sevgi çok ince ve detaylı akılla ortaya konan muazzam bir sanattır. Allah sevgiyi herkese nasip etmez.
Bir insana dini anlatmak için sevgiye dostluğa açık mı diye bakmak gerekir. Firavun’a, Nemrud’a din anlatıldığına göre her insana dinin anlatılması gerekir. Ama karşındaki kişinin aklının açık olmadığına dengeli olup olmadığına bakmak önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Aralık 2017> Daha Fazla

İnsan Allah’ı dost olarak sevecek ve güvenecek. Allah’ı sırdaş edinecek. Allah’ın onun sırlarını bildiğini bilecek, o da Allah’ın sırlarına kıskanç olacak, saklayacak. Allah’a gerçek dost olacak. En zor durumda, en sıkıştığı anda bile Allah’ı bırakmayacak. Allah'a sadakati mükemmel olacak. O zaman Allah o kişiye dostlar, arkadaşlar şeklinde sevgi olarak tecelli eder, Allah onu tecellilerine sevdirir, sadakat ve vefa gösterttirir. Ama kişi Allah’a karşı sadakat ve vefa göstermezse, o zaman o tecelliler bir anda onunla mücadele eden görüntülere dönüşür. Allah kendisiyle uğraşıldığında, kullarını o kişiye musallat eder.
Kadına Allah korusun Darwinist mantıkla sadece et ve kemik gözüyle bakılırsa, çıkar elde etme isteğiyle yaklaşılırsa, gerçek sevgi ve saygı oluşmaz. Ama kadın Allah korkusu ve Allah sevgisiyle Allah'ın güzel bir tecellisi olarak sevilirse, o zaman Allah sonsuz sevgiye açılan Allah sevgisini kadının kalbine yerleştirir. Kişi sevdiği ve değer verdiği kadında Allah aşkını sonsuz tecelli olarak bulur. Sonsuz sevgide de asla bir azalma ve tükenme olmaz. Kadına Allah için saygı duyulursa, bu Allah’a yönelik ibadet hükmünde olur. Allah'ın tecellisi olarak görüp kadına hürmet edilirse, Allah’a karşı hürmet edilmiş olur. Kadına Allah’ın tecellisi olarak sevgi, şefkat duyulması, merhamet edilmesi hep ibadet hükmünde sayılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2017> Daha Fazla

Samimi sevmek ve samimi sevilmek çok önemlidir. İnsanın ruhu ancak samimiyetle doyar. Seviyor taklidi yapmak kişiye çok acı verir ve çok yorucudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Aralık 2017> Daha Fazla

Sevilenle seven arasındaki bağı Allah kurar. Allah sevgiyi ortak yarattığı için onun elektriğini ona, onun bakışının güzelliğini onun bakışına aktarır, karşılıklı bir nur alışverişi olur ve doğal olarak birbirini severler. Arada mesafeler de olsa Allah samimi sevginin elektriğini birbirine ulaştırır. Ama bir genç kızı sevenin onun hürriyetine müdahale etmeyeceğine, namusuna, iffetine, dinine, imanına canı pahasına sahip çıkacağına dair mutlaka güvence vermesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Aralık 2017> Daha Fazla

Allah için yaşamıyorsan, saf sevgi için yaşamıyorsan mahvoldun sürünüyorsun demektir. Dünyadaki şu an acıların sebebi sevgi için yaşanmıyor olmasıdır.
Filistin ve İsrail’i barıştırıp normal yaşamalarını sağlamak lazım. Bu toprakların barış yurdu haline gelmesi lazım. O duvarlar, polisler, askerler olmadan yaşanan topraklar olması için gayret etmemiz gerekir. Sert, kavgacı üsluptan hep kaçınmak gerekir. Çatışmadan bir netice çıkmaz. Sevgi ve kardeşlikle çözüm bulmak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Aralık 2017> Daha Fazla

Her sorunu çözecek konu sevgidir. Mesela Yunanistan’la dostluk kurulacaksa tek konu sevgi olacak. Siyasi çıkarlar gündeme getirildiği anda konu yeniden kitlenir. Ülkeler arasında çıkar konuşulmamalı. Sadece sevgi konuşulmalı. İran, Filistin, İsrail, Ermenistan herkese sevgiyle yaklaştığımızda her konu çözülür. Dünya bomboş, kutsa topraklar geniş arazi. Hep birlikte güzel güzel yaşayalım. Azerbaycan, İran bizim canımız. Gürcistan, Ermenistan, Yunanistan bizim evlatlarımız. Onlar gelsinler buraya yerleşsinler biz gidelim orada rahat yaşayalım, sevgiyle her konuyu hallederiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2017> Daha Fazla

Sevginin ve tutkunun üstadı kadınlardır. Erkek kadındaki tutkuyu, derinliği, aşkı seyreder. Bu güzelliği seyrederken ona aşk sunar. Ama aşkın ve tutkunun asıl kaynağı kadınlardır. Kadın sevgisiz uçsuz bucaksız bir deniz gibidir. Kadın ruhu kolayca bağlantı kurulan bir ruh değildir. Kadın önce değer verilmek ister. Kadın egoist bir insanı sevemez, gücü yetmez istese de sevemez. İstediği kadar yakışıklı olsun Allah bencil olanı kadına sevdirmez. Bir sanatçı gibi kadının ruhundaki detayları göremiyor ve ondan heyecan duyamıyorsan, kadında da etki oluşmaz. Yapmacık insanların suni tepkileri kadınlar için eziyettir.
Ermenistan’la, Yunanistan’la siyasi tartışma içine girmeden sadece sevgi üzerinde anlaşmak lazım. Anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp önce sevgiyi halletmek gerekir. Sevgi hallolursa tüm konular kolaylıkla çözülür.
Sevgi sadece iman ehlinin, açık şuurun yaşadığı bir nimettir. Tarifi mümkün olmayan derin bir duygu, bir zevktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2017> Daha Fazla

Sevginin temizlemeyeceği, düzeltmeyeceği hiçbir şey yoktur. Sevginin gücü yüksektir, kötülük, kin, öfke hepsini söker atar. Sevgi geldiğinde bulut gibi orayı kaplar ve kötülüğü ortadan kaldırır.
Benim tek amacım Allah’ın rızasıdır. Allah’ın beni sevmesini istiyorum. Allah’ın beni sevmesi için yaşıyorum. Allah’ın beni sevmesi bana yeter, o zaman tüm kainatı doya doya sever, sevgiyi muazzam yaşarsın. Müslüman Allah beni sever mi diye şüphe duymaz, Allah mümini sever. Müslüman Allah’ın sevgisini kaybetmekten korkarak, saygı dolu bir korku içinde yaşar.
Kuran sevginin ve özgürlüğün kitabıdır. Allah insanların üzerindeki ağır zincirlerin kalkması için Kuran’ı göndermiştir. Allah insanların özgür yaşamasını ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2017> Daha Fazla

Dünyada gerçek sevgiyi, kadınların sevilmesini sadece biz anlatıyoruz. Dünyada sevgiyi bu kadar coşkulu, kapsamlı anlatan biziz. Allah bu nimeti bize nasip etti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2017> Daha Fazla

Sevgi Allah’ın gizli bir hazinesidir. Sadece dostlarına verir. Bu da Allah’ın bir mucizesidir. Mesela münafık sevgiyi hiç anlayamaz. Münafık ölü olduğu için boyutu ayrıdır. Ahmakça kafalama yapar, sahtekar konuşmalar yapar, asla sevgiyi anlayıp bilemez. Yaptığı kafalama da tiksinti vericidir. Bu yüzden münafık hep yalnız yaşar.
Sevgi vahiyle Allah tarafından verilir. İnsan kendisi sevgi oluşturamaz. Allah sevdirirse sevgi olur. Allah’ın sevgiyi vermesi için de şahsın Allah’a tam teslim olup, Allah’ı candan sevmesi gerekiyor. Aksinde yapmacık bir sevgi olur, bu sevgi taklididir. Yapmacık sevgi de insana olabilecek en büyük eziyettir. Allah’ın vahiyle kalbe verdiği gerçek sevgi ise çok lezzetlidir ve mümin o lezzete doyamaz. Hep daha fazlasını talep eder, fazlasını yaşadıkça da daha haz alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2017> Daha Fazla

Evrim Allah’ın varlığını inkar ettiği ve her şeyi tesadüfün eseri gördüğü için Deccaliyetin kapısı sonuna kadar açıldı. Sevgisizlik ve bencillik tüm dünyayı sardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2017> Daha Fazla

Sevgiyi savunanlar aslında çoğunluk. Sürekli sevgiden bahsederek sevgisizleri utandıralım. Gençlerin hepsi sevgi, dostluk, merhamet, hayvana çiçeklere güzelliklere sevgi istiyorlar. Sevgi isteyenler birlik edip öne çıkarsa konu bitecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2017> Daha Fazla

Kuran hayata hakim olduğunda, yani Mehdiyet döneminde telif gücü müthiş gelişir, sanatta hayranlık veren bir ilerleme olur. İnsanlar neşeli coşkulu yaşar. Kardeşlik ve yardımlaşma ruhu gelişir. Mehdi sevginin garantisidir, sevginin hakimidir. Mehdi’nin siyasi bir yönü olmayacaktır. İnsanlara sevgiyi öğretecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2017> Daha Fazla

Allah için hizmet ettiğini söyleyip Allah’ı unutmak olmaz. En iyi hizmet Allah ile yoğun bağlantı halinde olmaktır. Allah en çok samimi, derin sevgiyi sever. Allah’ı derin seven olmak önemlidir. Derin sevgi olunca, hizmet kısmını Allah çok güzel gerçekleştirir, başarı verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2017> Daha Fazla

Aşk, Allah ile bağlantılı bir güzelliktir. Allah’ı insan çok sevdiğinde, Allah’a çok bağlandığında, Allah’ın tecellisi olarak insanı sever. İnsan eti kemiği sevemez. Allah’ı sevmeyi aşk haline getirirse, Allah ona insan şeklinde dünyada tecelli eder. O tecelliye duyulan sevgiye aşk denir.
Allah insanın Kendisine yaklaşmasında sınır koymamıştır. Her insan Peygamberler gibi hatta daha fazla Allah’a yaklaşabilir. Allah geçmeyin durun dememiştir. Allah sevgiyi sonsuz açmıştır, sevebildiğiniz kadar Beni sevin, yaklaşabildiğiniz kadar Bana yaklaşın diyor. Mümin tüm gücüyle Allah’ı sevmeyi isteyecek.
Allah korkusu olmadığında insanlarda kibir gelişir. Allah korkusu her türlü anormalliği ortadan kaldıran nimettir. Gurur, kibir, kıskançlık gibi hastalıkların tek ilacı Allah korkusudur. Bu hastalıklar insanı kaplarsa sevgi ortadan kalkar. Sevginin ve güzelliğin kaynağı Allah korkusudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah’ı bilmeyen insan seni bilemez. Allah’ı bunca ihtişamına rağmen göremeyen insan seni hiç göremez. Allah’ı sevemeyen seni hiç sevemez.
Aşk, tutku, sevgi olmazsa insanda çökme başlar. En kötüsü Allah aklını alır, her an insanlara karşı nefret içinde olur. Bu öfke hem elini yüzünü kirletir, hem de aklını kirletir.
Okullarda eğitimin amacı sevgi, şefkat, doğruluk ve kalitedir. Bunun gençlerimize iyi vurgulanması lazım. Okullarda mutlaka dostluk ve arkadaşlık ortamının oluşturulması, sınıfların kaliteli ve rahat ortamlar şeklinde düzenlenmesi güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Kasım 2017> Daha Fazla

Sevmeyi bilen insan dalda gördüğü bir meyveye öylesine bakıp geçemez. Elmayı gördüğünde, o kuru tahtadan elma oluşmasına müthiş hayranlık duyar. Daldan koparmaya kıyamaz. O elmayı koparmak ona acı verir. O yüzden cennette daldan meyve koparıldığında hemen yenisi oluşuyor. İnsan o güzelliğe hiç zarar vermemiş oluyor.
Sevginin zeminini Allah’a olan sevgi oluşturur. İnsanların bazıları “ben Allah’ı seviyorum ama görünmeyen bir varlığı seviyorum” diye düşünüyor. Oysa Allah her yerde tecelli eder; bitkilerde, insanlarda, hayvanlarda, manzarada her yerde Allah’ın tecellisi vardır. Bir insanın sevgiyi yaşayabilmesi için ruh sahibi olması şarttır. Ruh sahibi olmayan sevgiyi bilmez ve yaşayamaz. Ruh sahibi insan sevme yeteneği ile doğar, sevgiye aç olur ve daha küçük çocukken bu açlığı hissetmeye başlar. Sevme ve sevilme hissinin güçlü olması o kişinin iman ehli olduğunu gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi’nin gelişindeki ana amaç adalettir. Mehdi sevgiyi, barışı, kardeşliği sağlayarak adaleti tesis edecek. Dünyada adaletin tam tesis edilmesi sadece Mehdiyet döneminde olacak.
Dünyaya zer aleminden geldik. İnşaAllah gideceğimiz yer cennet. Geliş amacımız da sevgidir. Sevgiyi öğrenmek hayati olduğu için dünyadaki vakit çok önemlidir. Dünyada çok iyi bir sevgi eğitimi almazsan cennetin bahçelerinin, güzelliklerinin hiçbir anlamı olmaz. Allah sevgide zorluk içinde olanı değerli kılmış. İnsan olarak biz de zorluk içinde olanı seviyoruz. Hz. Yusuf’un zindanda ömrünün geçmesi, Peygamberimiz’e müşriklerin yaptığı eziyetler hep sevgimizi güçlendiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2017> Daha Fazla

Sevginin, yiğitliğin, sabrın, yüksek ahlakın ve aşkın öğrenildiği yer dünyadır. Bu açıdan dünya çok hayati ve önemlidir. Allah dünyadaki tavrımızı ve hayatımızı önemli görüyor. Allah’ın en beğendiği şeyler sürekli Allah’ın sevgisini aramak, emek vermek, sabretmektir. Allah yüksek vicdanı ve gerçek aşkı çok beğenir. Küfrü gösterdiği halde, münafıkları gösterdiği halde, onların arasından Allah’a ulaşıp Allah’ı sevmek, Allah’ın en beğendiğidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Kasım 2017> Daha Fazla

İnsanın ruhu Allah sevgisine aç yaratılmıştır. Hiçbir insan sevgiye direnemez. Nerede güzellik, hayır, sevgi, iyilik varsa ruh onu hemen emer. Allah’ın ruhunu taşıyan her beyin bizim anlattığımız bilgiyi mutlaka alır. Allah bizi inşaAllah kalplerde inşiraha, samimi Allah sevgisine, Allah’a güçlü bağlanmaya vesile ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2017> Daha Fazla

Kalender insan egoistlikten kurtulmuştur. Kendisi için değil başkaları için yaşayan insana kalender denir. Kalender insan sadece Allah’ın rızasını arar. Sevgiyi arar.
Tayyip Hocam’ın son dönemde konuşmalarında kalite, sevgi ve sanata vurgu yapması çok güzel oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Kasım 2017> Daha Fazla

Mümin, “Ya Rabbi bana coşkun bir iman ver. Senin sevginle yarattıklarını seveyim.” diye dua edecek. Müminin tek isteği bu olacak. Çünkü sadece Allah var, Allah’ı sevmek var ve Allah için Allah’ın yarattıklarını sevmek vardır. Bunun dışında hayatın bir anlamı yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2017> Daha Fazla

Anneye ve babaya olan sevgi bilinen sevginin dışındadır. Anne-baba sevgisi apayrı bir boyuttur. Aile içinde tarif edilemeyen çok köklü, derin sadakate ve vefaya dayalı, derin merhamet ve şefkate dayalı bir sevgi bağı vardır. Sevgili sevgisi ise daha farklıdır. Beş duyuyla ifade edilen, derin tutkuya açık olan bir sevgidir. İnsan tutkuyu helaline duyar. Tutku uçsuz bucaksız delice bir duygudur. Şiddetli haz kaynağıdır. Şiddetli zevk veren bir nimettir.
Her türlü manevi güzellik zorluklarla kazanılır. Sabır, cömertlik, şefkat, sevgi, merhamet hep zorluklarla kazanılan güzelliklerdir.
Gerçek sevgiyi yaşamanın tek yolu samimiyettir. Her şeyin kilidi samimiyettir. Samimiyet demek vicdana direnmemek demektir. Vicdana karşı mantığı kullandığında simsiyah olur insan. İnsan hep vicdanını tercih edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2017> Daha Fazla

Sevgiyi yaşamayan insan yaşlanır. Beyin, göz, cilt, saç sevgiye göre yaratılmıştır. Sevgide tüm vücutta dinçlik ve dirilik meydana gelir. Sevgisizlik olduğunda ise tüm hücrelerde kanserleşme oluşur. Her hücre sevgiye göre yaratıldığı için sevgiyi görmeyen hücrelerde bir nevi intihar başlar. Sevgisizlik insanı çok hızlı çökertir.
Rap güzel bir müzik türü. Rap müzikte kullanılan sözler sevgi, merhamet, dostluk, kardeşlik, barış mesajları içerdiğinde etkisi de müthiş olur. Şeytan sevginin anlatılmasını istemez. Sevgiden bahseden her cümle, her ifade şeytana ilmen balyoz indirmektir.
Anlayışsızlık ve sevgisizliği deccal teşvik ediyor. Acımasız, sevgisiz, nefret dolu üslup yüzünden sanatçılar, sporcular yılıyor, insanların çoğu yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. İnsanların üretim gücü kalmıyor. Sevgisizlik insanı bitaplaştırır, gücünü kırar. Tüm insanlara sevgiyle, şefkatle yaklaşmak gerekir. Kimse kimseye düşman olmasın. Bir insandan partisinden, düşüncesinden dolayı nefret etmek bir tür akıl hastalığıdır. Bu nefret çok anlamsız ve dehşet verici. Bu hastalığı el birlik olup ortadan kaldıralım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2017> Daha Fazla

Tüm güç kuvvet Allah’ın elindedir. Allah’ın izniyle sevgi konusunda dünyaya önderlik etmeye, tüm dünyaya sevgi hakim oluncaya kadar gayret etmeye devam edeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2017> Daha Fazla

Bize göre biz dev bir evrende yaşıyoruz, bir başkasına göre ise tüm evren bir iğne ucu kadar. Her gözden Allah bakar. Her atomda Allah görür, her atomda Allah duyar, her atomda Allah hisseder. Her atom bir evrendir. Atom küçüktür diyorlar, bir de atomun içindekilere sormak gerekir, onlar için devasa olan bir evren içinde yaşıyorlar. Kardeşlerimiz asıl olarak Allah’ı sevmek üzerinde dursunlar. Tomasin’i seviyoruz, Allah’ın tecellisini seviyoruz. Bahçedeki çiçekleri seviyoruz, Allah’ın tecellisini seviyoruz. Sevginin sınırını kaldırıp sonsuza açılacak coşkuyla sevmek gerekir. Allah sınırlı sevgi istemiyor. Allah’ı sonsuza açılan bir aşkla sevmemizi istiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2017> Daha Fazla

Kendini sıkmadan, kendini Allah’a bırakıp “Ya Rabbi Kendini bana çok sevdir” diyene Allah Kendisini çok sevdirir. Ama kendini sıkmamak önemlidir. Kendini sıkmayacak, şirke girmeyeceksin. Sevgiyi Allah’tan isteyeceksin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2017> Daha Fazla

Sevginin tarif edilmesi mümkün değildir. İmanla ve akılla doğru orantılı olarak sonsuza açılan bir zevktir. Karşındaki kişiyi Allah’ın varlığının tecellisi olarak gördüğünde sevgi oluşur, bunun dışında sadece sevgi taklidi ve heves vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2017> Daha Fazla

Cennette tutku ve sevgi sonsuzluğa açılan en yüksek hazdır, ama her insan imanına ve aklına göre tutkuyu yaşar. Peygamberlerin ve veli insanların yaşadığı zevk çok yüksek olur.
Gençlere her konuyu öğretiyorlar ama asıl hayati konuları öğretmiyorlar. Gençlere tutku, derinlik, aşk, sevginin, kalitenin, olgunluğun öğretilmemesi bir felakettir. Bu güzellikleri öğretmemek gençleri başı boş bırakmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Kadınlar çok fedakar ve yiğittirler. Sevginin karşısında yapmayacakları yoktur. Cesaretleri ve sabırları çok yamandır. Allah’ın ihtişamlı, güzel, en sanatlı tecellisidir kadınlar.
Allah sevgisini zor kazanılan bir şey gibi göstermek olmaz. Allah’a çok dürüst olacaksın, çok dürüst seveceksin, kendini samimi O’na bırakacaksın. O zaman Allah seni sever ve çok sevilen insan yapar.
Allah, Allah korkusunu yüksek derin sevgi için ister. Yüksek derin sevgiyi Allah’a sunduğumuzda tam kurtuluş oluşur. Allah’ı seven her şeyi kazanmış demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2017> Daha Fazla

Bir insanın samimi sevgisini gözlerinden, ses tonundaki samimiyetten, kurduğu cümlelerden, kelimeleri seçmesinden, gösterdiği hürmetten, doğal saygısından anlarız. Kadınlar bu konuda Allah tarafından özel olarak ihya edilmiştir. Kendilerini koruyabilmeleri için tutkuyu ve aşkı hemen tanıyacak bir yetenekle donatılmışlardır. Yalan sevgiyle gerçek sevgiyi hemen ayırt ederler. Ruhları hassas bir cihaz gibidir. Bakar bakmaz, karşısındaki kişinin gerçekten sevip sevmediğini anlar.
Samimi sevgide kalpte müthiş bir ferahlama olur. Sevgi, “seni çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum” diyerek sadece kelimelerle yapmacık bir şekilde ifade edilen duygu değildir. Samimi sevgide, sevginin ruha verdiği sıcaklık vardır ve zevk alınır. Sevgi taklidinde ise kasılma, acı çekme ve samimiyetsizlik hakimdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2017> Daha Fazla

Bir yanda sevgiyi derinden yaşayan ve büyük bir haz alan müminler bir yanda da bir türlü sevgiyi öğrenemeyen mahluklar var. Sevgiyi öğrenen güzel yaşıyor, sevgiyi öğrenemeyen ise acı içinde, her gün daha da kirlenerek yaşıyor. Bunların yüzü çirkin, konuşması pis, sesi pis oluyor. Yine de bunların değişmesi için sabırla anlatmakta fayda vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2017> Daha Fazla

Sevgi Allah tarafından yaratılmış en güçlü içgüdüdür. Allah en büyük nimet olarak, kainatın tek amacı olarak sevgi denen bir nur yaratmıştır ve bu nur bütün kainatı, bütün uzayı, bütün hücreleri, atomları, insanları, hayvanları, bitkileri, bütün canlıları kaplamıştır ve tek amaç haline gelmiştir. İnsanı en çok mutlu eden, insana en yüksek hazzı veren en asil duygu sevgidir. İnsanların bu kadar güzel yaratılmalarının, atomlardaki çekimin, hücrenin iç yapısındaki muazzam yapının, kainattaki muhteşem geometrinin amacı da sevgidir. Sevgi müthiş bir hazdır, müthiş bir güzelliktir.
Allah’ın tek amacı sevgidir. Allah bütün kainatta, yaşantımızda hep sevgiyi amaçlar. İslam’dan, ibadetlerden, Allah korkusundan amaç da sevgidir. İncil’de de” Allah sevgidir” diye geçer.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2017> Daha Fazla

Yalnızlığa çözüm Allah’ı sevmektir. Sen Allah’ı yalnız bırakmazsan Allah da seni yalnız bırakmaz. Allah’ı sevip dost olup da yalnız kalan hiç kimse olmaz. Allah Kendisi’ni sevene seveceği insanlar gönderir.
Münafık sevgi sözcüğünü silah olarak kullanır. Sevgiyi teknik bir kavram olarak bilir. Ama asla sevgiyi yaşamaz. Müslümanlara sevgi kelimesinden bahsedince Müslümanları etkileyebileceğini düşündüğü için bu kelimeyi taktik olarak kullanır. Dürüstlük, samimiyet, candanlık, sevgi münafığın yaşadığı duygular değildir.
Gurur aşık için enayilik olur. Aşkın için ölümü göze alırsın. Gururu dinlemek az sevgide olur. Bencildir kendini daha çok seviyordur, gururu daha önemli olur. Gerçek aşık ise gururunu ezip ruhunu tamamen karşısındakine bırakır. Gururuna uyan aşkın derinliğini yaşayamaz. Gururu olan kişinin gözünde bir blokaj vardır, aşk o blokajı aşıp karşısındakine geçmez. Ama iki taraf da egoist değilse sevgi okyanus gibi ondan ona akar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Bazı insanlar sevgiyi anlatmak için sadece internetten duydukları kalıp cümleleri kullanıyor. Oysa sevgi ruhtan dile doğal bir akışla akar. Konuşmaya ruhun paralelinde akar. Kadınlarda Allah bunu bir içgüdü olarak yaratmıştır ve kendisini dürüst seveni kadın hemen anlar. Kadın böyle güzel seven biriyle karşılaştığında adeta hipnoza girer. Sevgiyi gören kadın adeta dirilmiş gibi olur. Kadın samimi sevildiğinden emin olmak için defalarca yoklar. Samimiyeti ise sözcüklerden değil cümle kuruluşlarından, ses tonundaki doğallıktan ve bakışlarındaki derinlikten anlarlar. Gerçek sevgi kadına hayat veren ışıktır.
Niye tiyatroya ilgi yok sorusu yerine neden kaliteli tiyatro oyunları yok diye sormak gerekir. Sanatın çökmesi ahir zamanın felaketlerinden biridir. Sevgi ortadan kalktığı için sanat da yok oluyor. İmanla, Allah aşkıyla, Kuran Müslümanlığıyla manevi bir uyanış olacak ve o zaman sanat şüyu bulacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Kasım 2017> Daha Fazla

Sabahtan akşama kadar sevginin zeminini hazırlamak gerekir. Müslüman 24 saatini sevgiyi arayarak, geliştirerek geçirir.
Allah’ı sevmeyi bilmeyen sevgiyi bilemez. Egoist bir insan sevgiyi yaşayamaz. Egoist insanın hayatı kirlidir. Bencillikten kurtulan insan Allah’ın korumasına girer, nurlanır, güzelleşir. Bencil olan ise hem sevemez hem sevilmez, hep itici olur.
Vücudun en çok ihtiyacı olan şey sevgidir. Sevgi yoksa hücreler yaşayamaz. Sevgisizlikte vücut çöker, sevgiyle ise insan muhteşem güzelleşir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

Çile, tutkuyu ve aşkı zeminde geliştirir. Cennet özlemini geliştirir. Cennetin değerini bilme gücü, güzelden zevk almanın gücü alabildiğine güçlenir. Çile olmadığında aklın ve sevginin gelişmesinde zayıflama olur. Allah’a sevgiyi en iyi ifade eden zemin çiledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Batı İslam’a değil bağnazlığa karşı. Sanat, sevgi, dostluk, merhamet olmayan bir sistemi dünyada hiç kimse kabul etmez.
İmansız hayat olabilecek en korkunç şeydir. Adeta bir kabustur, kabus demek bile hafif kalır. Allah vermesin. İman çok büyük bir nimettir. İman cennettir. Sevginin, tutkunun kaynağıdır.
Avrupalıları da Amerikalıları da sevmek ve şefkatle yaklaşmak gerekir. Müslüman her zaman koruyucu ve kollayıcı olur. Bu insanlara toptan nefret duygusuyla yaklaşmak akılcı bir tutum değildir.
Kadına iltifat Allah’a iltifattır. Övgülerin tamamı Allah’adır. Kadına sevgi Allah’a sevgidir. Sevgi sözcükleri Allah’ı zikirdir. Yüz bin kere söylense bile çok azdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi siyasete asla karışmaz. Mehdi dünyaya İslam ahlakının güzelliklerini sevdirecek. Dünyaya aşkı, dostluğu, kardeşliği, sevgiyi öğretecek.
Allah sevgiyi sever. Allah’ın bela, dert vermesinin hikmetlerinden biri de kulun Kendisi’ne yaklaşmasını sağlamaktır. Müslüman belayı beklemeden Allah’a yakın olmalıdır. Her şeyimizi Allah’a borçluyuz, her şeyimizi veren Allah. Allah’tan uzak durmak çok büyük bir ahlaksızlık ve nankörlük olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

Sevgide özlem güzel bir şey. Sürekli sevgiye aç olmak, ne yaparsa yapsın sevgiye doyamamak bir güzelliktir. Bir kediyi sevdiğimizde de bir insanı sevdiğimizde de sevgiye doyamıyor olmak güzel bir açlıktır.
Sevgi mucizevi bir güçtür. Arada kilometreler de olsa seven insanın sevgisini mutlaka hissedersin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2017> Daha Fazla

Bizim merhamet, sevgi, dostluk anlayışımız Kuran’a dayalı olduğu ve bu konuda kararlı olduğumuz için insanların İslam’a karşı tepkilerine set oluyor. Bizim hayatımız İslamofobi’ye karşı kesin cevap. İslam’da sanat yoktur diyorlar, tablolarımızı gösteriyoruz. İslam’da kalite yoktur diyorlar, evlerimizi görüyorlar. İslam’da neşe yoktur diyorlar, bizim yayınlarımızı görüyorlar. İslam’da kadına baskı vardır diyorlar, bizim arkadaşlarımızın özgürlüğünü görüyorlar. Varlığımızla İslamofobi’yi set olan en önemli fikri güç olduk.
Bizim ilmi çalışmalarımızın etkisi çok geniş oluyor. Gelenekçi Ortodoks anlayışında pek çok kesimle bağlantı kurmaları mümkün olmuyor. Allah’a çok şükür biz Rusya, İran, İsrail, Çin gibi çoğu Müslümanın ulaşamadığı ülkelerde ilmi çalışma yapıyoruz. Bizim siyasetle ilgimiz yok. İnsanlar da bunu açıkça görüyor. Tek amacımız sevgi ve bizden başka dünyada tek amacı sevgi olan bir topluluk yok. Kuran’a dayalı İslam’ı anlattığımız ve samimi olduğumuz için dünya çapında gençler severek İslam’a yakınlaştılar. Severek İslam’ı yaşamak istemeye başladılar. İnsanların çoğu “biz etkilendik, kabul ediyoruz” demiyor ama içten içe Kuran Müslümanlığı yayılıyor.
Bir genç kıza verilen en değerli şey güvendir. Onun onuruna, haysiyetine, iffetine, neşesine, sevincine, imanına destek olacağına dair garanti vermek esastır. Gerçek sevgi bu güven üzerine oluşur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2017> Daha Fazla

Kadın et kemik meraklısı değildir. Kadının isteği tutkudur. Kadın erkekte en yüksek ahlakı, en yüksek derinliği, en yüksek samimiyeti arar. Ve Kuran kadına tutkuda sınırsız hürriyet vermiş, kadının coşkulu sevgi ruhunu koruyan hüküm getirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2017> Daha Fazla

Samimi sevgiye karşı kimse direnemez. Eğer ruh sahibiyse en katı kalpli insan dahi sevgi karşısında çözülür. Sevginin etki gücü karşıdakinin samimiyetiyle doğru orantılıdır. Filmlerden öğrenilen yapmacık ifadelerle sevgi gösterildiğinde bu kızdırıcı olur. Candan sevenin tek bir bakışında müthiş güçlü bir sevgi vardır.
Mümin zorluklardan geçerek en güzel şekilde eğitilir. Tarif edilemeyen muazzam bir güzellik olan sevgiye kavuşmak ancak zorluklardan geçerek mümkün. Zorluk yoksa anlam boşluğu olur. Zorluk varsa sevgi için gerekli tüm zenginlik oluşur. Sevginin yetişeceği bahçede yiğitlik, dürüstlük, akıl, dirayet, sabır, vefa, sadakat gibi yüzlerce özellik olması gerekir. Bitki nasıl minerallere ihtiyaç duyuyorsa, sevgi de tüm bu değerlere ihtiyaç duyar. Mesela bencillik varsa sevgi o anda ölür. Sevgi gelir bencilliğe çarptığında erir gider. Bencillik sevgiyi kara delik gibi emer yok eder.
Kadınları, erkeklerde en çok etkileyen şey akıl, güven, samimiyet, derinlik ve tutkudur. Ruhtaki deli aşk heyecanıdır. Sonsuza açılan coşkun sevgidir. Kadın et kemikten etkilenmez.
Sevgi insanı hayata bağlar, canlı tutar, güzelleştirir, yüze heybet verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’da tarif edildiği gibi Allah için seviyorsan, karşındaki de mutlaka seni sever. Candan sevene karşı kimse direnemez. Gerçekten sevene direnen tarihte görülmemiştir. Candan sevgiye her zaman tutku ve coşkuyla karşılık olur.
Tutku ve tutkuyu alma gücü müminler için yaratılmış özel bir nimettir. Cennet güzelliğidir tutku. Tutkudan anlamayan insana sevgi duyulmaz. O insan sevilmeye layık değildir.
Egoist bir insanın dilinde aşk sözünün olması bir şey ifade etmez. Egoist insan sevgiyi ve aşkı yaşayamaz, sadece filmlerde gördüğü şeylerin taklidini yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ekim 2017> Daha Fazla

Sadakat sevgi için her şeyi yapabilme gücüdür. Anne sadakati çok derindir ve örnek alınacak niteliktedir. Sevdiğin için her şeyi göze almak sadakatinin derinliğini gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Darwinizm “güçlü olan hayvanların zayıf olanları ezdiği” çarpık bir dünya modeli ortaya koydu. Gelenekçi İslam anlayışı da her türlü güzelliği, neşeyi, sanatı yasakladı. İki yandan kuşatılan insanların sevgiyi yaşaması imkansız hale geldi. Bu sevgisizliği Allah’ın izniyle ilimle irfanla ortadan kaldırıyoruz.
Bazı kelimelerin insanda hipnoz gücü vardır. Mesela sevgi kelimesine karşı ruh çok hassastır, sevgiyi duyunca hemen ferahlar. Mehdi de böyle bir kelimedir. Mehdi’yi Allah kaderde insanlara sevdirdiği için, Mehdi’nin her ismini duyduğunda insan ferahlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ekim 2017> Daha Fazla

Müslümanın kıskanma duygusu koruma ve kollama amaçlıdır. Müslüman önce dine karşı hassastır, dini korur kollar. İmandan uzak hayatta ise kıskanma karşındaki insana potansiyel ahlaksız gözüyle bakmaktan kaynaklanır. Nerede, kiminle, ne yapıyor takibi olur. Çünkü karşısındaki kişinin vicdanına ve aklına güvenmez. Böylelerinin sevgi dedikleri duygu da hemen biter, çünkü yaşadıkları sevgi değil hevestir. Allah için sevgi yaşandığında bu sevgi sürekli katlanarak güçlenir, azalmaz ve sarsılmaz.
Karşısındakine Allah’ın tecellisi olarak bakmayı bilmeyen sevgiyi yaşayamaz. Böyle insanların hissettiği sevgi değil, hevestir. Heveslerini giderir gidermez de kadından adeta nefret ediyorlar. Genç kızlar da bu yapıyı bildikleri için, kendilerince farklı tedbirler alıyorlar.
Her konuyu silahla çözmeye çalışmak yanlıştır. İncil sevgiyi ve merhameti anlatıyor. Kovboy mantığıyla dünyanın sorunları çözülmez. Sevgi, dostluk ve muhabbetle, insanlara güven vererek sorunlara çözüm getirilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Bir insan Allah’ı çok sever, Kuran’a çok sıkı sarılırsa Allah ona sevilecek insan olarak mutlaka tecelli eder. O kişinin etrafında sevilecek gerçek dostlar yaratır. Benim yanımda güzel, sevilmeye layık güvenilir insanlar yaratması Allah’ın bir lütfudur. Biz Allah yolunda samimiyetle gayret ettikçe, Allah nimetini arttırarak bir güzellik lütfediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2017> Daha Fazla

Bir çok insanın sevgi diye bahsettiği şey menfaati oluyor. Evleneceği kişinin babası zenginse, kendine iyi imkan sağlayacaksa, hayatının garantisi olacaksa müthiş özen gösteriyor. Menfaati elinden alınınca adeta çıldırıyorlar, sevgiyle ilgili bir durum olmuyor. Nitekim bir hastalık olduğunda veya iflas gibi bir durum oluştuğunda o aşk dedikleri bir anda bitiyor. Asıl konuları aşk değil, menfaat oluyor. Allah aşkı olduğunda sevgi sonsuza kilitlenmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2017> Daha Fazla

Bir insana Allah’ı sevdirmek istiyorsanız önce kendinizi sevdirin. İnsan sevdiğinin inancına pozitif bakar, direnci kırılır ve severek kabullenir.
Ölümü düşünmek hayatidir. İnsana Allah sevgisini, Allah korkusunu ve bundan kaynaklanan delice tutkuyu, sevmeyi ve sevilmeyi kazandırır. Allah’ın dünyayı yaratmadaki amacı da insanın bu tutkuyu ve sevgiyi kazanmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2017> Daha Fazla

Sevgiyi yaratan Allah’tır. Bir insan sevgiyi kavrayamıyor, dinsizlik ve imansızlıkta direniyorsa bundan panik olunmaz. Bu varlıklar müminin imtihanı için özel yaratılmıştır. Nasıl elmas teşhir edilirken siyah kadife kullanılıp elmasın daha iyi görülmesi sağlanıyorsa. Bu varlıklar da müminlerin kıymetinin daha net görülmesi için vardır. Dünya her zaman müminlere göre, müminler için şekillenir.
İnsanların başına gelen en büyük felaketlerden biri sevgisizliği öğrenmeleridir. Bu sevgisizliği nasıl elde ettiler? İnsanlara, “siz bakteriden oluşan bir tür hayvansınız, bir böcekten farkınız yok” dediler. O zaman insanlar neden sabredeyim, neden asil olayım, neden merhametli olayım diye düşünüyorlar. İnsan öldürmeyi adeta böcek öldürmek gibi görüyorlar. Bunun sonucunda korkunç bir dünya tablosu ortaya çıkıyor. Bizim Darwinizm’le ilmi mücadelemiz bu belayı ortadan tamamen kaldıracak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2017> Daha Fazla

İmtihan kolay olduğunda sevgi kalitesi, iman derinliği, zevk alma gücü çok azalır. Dünyada insanlar rahat etmek istiyorlar ama ahirete gittiklerinde imtihanın kolay olmasını istedikleri için çok utanırlar. Bir insanın çilesi ona duyulan sevgiyi akıl almaz güçlendirir ve derinleştirir. O kişinin aldığı zevki, heyecanı arttırır. Akılcı değerlendirme yapıldığında imtihanın güçlü olması gerektiğini hemen anlıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah aşkına, Allah sevgisine dayanmayan her sevginin sonu felakettir. Ya birbirini ezme, ya kavga, ya ayrılma vardır. Allah sevgisi yoksa hepsi acı sonuçla neticelenir. Sevginin güzelliği Allah’a aşık olmaya bağlıdır. Sevgi Allah’ın verdiği bir cennet nimetidir. Allah’ı unutarak sevgi bulunmaz. Sevginin sahibi Allah. Sevginin sahibine bağlanmadan sevgiyi bulamazsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2017> Daha Fazla

Hırs hem bedenen hem de ruhen insana çok zarar verir. Öfke öldürücüdür. Mümin akılla, imanla, irfanla, sevgiyle her konuyu çözebilir.
Eğer karşındaki insan derin, kaliteli, sevgiden anlayan biri değilse, sevgiyi de öğrenmek istemiyorsa o insana alışmaya çalışmak gereksiz olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Tutkuyu yaşayamayan kadın ve erkek bir nevi azap içinde yaşar. Bu dünyada sevgiyi ve tutkuyu öğrenemeyen sonsuza kadar acı içinde yaşar. O yüzden dünyaya geldiğinde insanın ilk vazifesi Allah’ı tutkulu aşkla sevmektir.
Genç kızlar ve kadınlar sevgiye çok açıktır, ama tutkuyla sevebilecekleri dürüst, samimi, candan birini neredeyse hiç bulamıyorlar. Bazıları vücudunu geliştirip kas yaptığında müthiş etkileyici olacağını zannediyor, akılları ve bakışları ise bomboş oluyor. Daha da acısı buna rağmen kendilerini çok akıllı sanıp kadını kandırabildiklerini zannediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2017> Daha Fazla

Ben aşk insanıyım. Gece gündüz Allah aşkıyla sevgiyi yaşamak isterim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2017> Daha Fazla

İnsanların çoğu İslam'ı acımasız, zevksiz, sanatsız, bilimsiz bir din sanıyor. Bu yüzden kendilerini İslam'dan uzak tutmuşlar. Kuran'da anlatılan İslam'ın sevginin, güzelliğin, kalitenin, sanatın, bilimin dini olduğunu tüm dünyaya gösterdik.
Acımasız, sevgisiz, sanatı, bilimi, güzelliği yok eden şirk sistemi şeytanidir. Bu şeytani sistem Kuran'ın nuruyla ortadan kaldırılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2017> Daha Fazla

Sevgi insanların en doğal hakkıdır. Dünyanın da cennetin de amacı sevgidir. Kainat sevgi için yaratılmıştır. Sevginin hakimiyetini göreceğiz.
Sevgi, kardeşlik, muhabbetin tüm dünyaya hakim olmasını istiyoruz. Israrla bu hayati konuların üzerinde duracağız. Sevgi, dostluk, muhabbet, neşe, barış, kalite, sanat isteyen herkes Mehdiyet taraftarıdır. Dünya Mehdiyet özlemi içinde.
İnsanları yaşarken öldürmek dehşet vericidir. Sevgiyi, dostluğu, kardeşliği insanların elinden almak manen onları öldürmek demektir.
Deccaliyetin atakları dünyanın her yerinde insanların canını yaktığı için herkes ittifakla sevgiyi, barışı, güzelliği yani Mehdiyeti arıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2017> Daha Fazla

Tebliğde ilk anlatılacak konu Darwinizm'in geçersizliğinin ve Allah'ın varlığının bilimsel ispatıdır. Bu putu kırmadan iman oluşmaz. İnsanların putunu kırdıktan sonra yerine gerçek İslam'ı Kuran'ın kaliteli, nezih, sevgi dolu ruhunu koymak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin sevgisizliğine uyan insanlar mutlaka düşman olacak birini buluyorlar. Ermeni, Alevi, Rum, Arap, Kürt, Musevi fark etmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2017> Daha Fazla

Allah'ın izniyle dünyaya alabildiğine özgürlük, kalite, güzellik ve sevgi sunan Kuran Müslümanlığını hakim edeceğiz.
Cennet, Allah'ı çok sevdiğimiz için güzel ve değerli oluyor. Dünyadaki sevgiyi öğrenme kursundan geçmesek cennetin kıymetini anlamayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2017> Daha Fazla

Allah her sevenin yardımcısıdır. Seven sevgisini ifade etmek istediğinde Allah o sevgiyi gözünden sevdiği insanın kalbine akıtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2017> Daha Fazla

Sevgi birliği ruha güç, neşe, sevinç verir. Zihni açar. Bereket getirir. Sevgi, Allah'ın en çok sevdiği en çok istediğidir.
Tutku Allah'a delice aşık olan ve kendi için yaşamayanların vasfıdır. Bencil insanın sevgiyi bilmesi imkansızdır.
Allah sevgisi, Allah'a aşık olan için bir sırdır. İmanda samimi olanlara verilen özel bir ilimdir. Bu ilmi bilen muazzam güç kazanır.
Deccaliyet dünyaya hakim olduğu için sevgisizlik ve nefret üslubu bir çok yerde yaygın. Mehdiyet bu sevgisizliği ortadan kaldıracaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Eylül 2017> Daha Fazla

Ben her konunun şefkatle ve sevgiyle çözülmesini isteyen bir insanım.
Gurur ve duygusallık olduğunda sevgi devam ettirilemez. Allah'la bağlantı içinde, akıllı ve tevazulu bir ahlakta sevgi kalıcı olur.
Seven kadının yüzünde çok heybetli, etkileyici ifade oluşur. Göz aynı göz, cilt aynı cilt ama kadın sevgiyi yaşadığında bambaşka bir güzellik oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2017> Daha Fazla

Sevginin mutlaka güzeller Güzeli Allah'a dayanması lazım. Allah'a, en güzel Sevgilimize, sonsuz Güzele yönelmeden sevgi isteyen mutsuz olur.
Kendi için yaşamayan insan kabadayıdır ve bu ahlaka sahip bir insan sevgiyi ve tutkuyu çok güzel yaşar. Egoist olan sevgiyi yaşayamaz.
Hz. Mehdi devrinde sosyal adaletle birlikte tüm savaşlar da bitecektir. Her yere sevginin hakim olması görülmemiş büyük bir olay olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2017> Daha Fazla

Kız arkadaş edinen biri onun huzurunu, neşesini, iyiliğini korumak için elinden geleni yaparsa, onun namusuna haysiyetine sahip çıkarsa, o genç kızın ahiretini imanını düşünürse, hürmet ve saygı gösterirse, Allah o zaman çok güzel bir sevgi tecelli ettirir.
Kalite eksikliği ve sevgisizlik olan her toplum yıkılır. Kalite ve güzellik Allah aşkının tecellisidir.
Sevgide sınır olmaz. Allah sevginin önünü sonsuza kadar açık bırakmıştır, gidebildiğin kadar gidersin, ucu bucağı yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2017> Daha Fazla

İnsan sürekli sevgi arayışı içinde olacak, "Ya Rabbi bana sevdiğin kullarını göster, beni yalnız bırakma" diye dua edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığında sevgi vardır. İslam'ın sevgi potasında erimeyecek hiçbir sorun yoktur, en katı taşı dahi sevgiyle eritir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2017> Daha Fazla

Sevgiden ruhu kaliteli bir insanın aldığı zevkle avamdan bir insanın aldığı zevk aynı değildir. Ruh kalitesi çok hayatidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2017> Daha Fazla

Allah'ın amacı sevgidir. Allah affetmeyi, sevmeyi sever. İnsanın yaşadığı imtihanın amacı da sevgiyi öğrenmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2017> Daha Fazla

Dünyada var olan her şeyin amacı sevgidir.
Hiçbir sorun savaşla, çatışmayla çözülmez. Her insana sahip çıkmakla, herkesi arkadaş bilmekle, barışla, sevgiyle, itidalle çözülür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2017> Daha Fazla

Sevgiyi her insan bilir ve bakışlarıyla, tavrıyla sevgisini ifade edebilir, cennette de akıl, sevgi, saygı aynıdır ve bilinir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2017> Daha Fazla

İnsanların paralarını kaybettiğinde çevresindekileri de kaybetmesi bir çok insanın nasıl vicdansız bir hale geldiğini gösteriyor. İmana dayalı sevgi olduğunda insan parası olsa da olmasa da dostlarını hiçbir zaman kaybetmez. Hayat ancak imanla yaşandığında makul oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2017> Daha Fazla

Sevgiyi yöneten Allah'tır. Allah Kendisi sevilirse insanları da sevdirir. Allah Kendisini sevmeyeni kimseye sevdirmez.
Aşk bütün kainatı kaplayan ruhtur, Allah ruhta sadece saf sevgiyi hakim kılmıştır. Allah olmadan aşk olmaz, Allah ile beraber aşk yaşanır. Bazı insanların hatası aşkı Allah'tan ayrı düşünmeleridir. Aşk imanla birlikte insana sunulan derin bir haz, derin bir güzelliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2017> Daha Fazla

Bazıları sevgiyi lüks bir şey olarak görüyorlar. Oysa kainatın varlık amacı sevgidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Eylül 2017> Daha Fazla

İnsanların ortak isteğinin sevgi olduğu anlaşılıyor. Kimse ortaya çıkıp gürül gürül sevgiyi anlatmıyor. Hayat geçim gayesi içinde sevgi boğulup gitmiş, şimdi insanlar yana yana sevgiyi arıyor. Allah önce sevginin kıymetini insanlara gösterip sevgiye aç hale getirdi, artık bundan sonra bu sevgi talebi yerine gelecek, Mehdiyetle sevgiye doyacağız inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ağustos 2017> Daha Fazla

Estetiği, sanatı, kaliteyi, kardeş olmayı, hayvanları bitkileri sevmeyi, dostluğu yaşamayı isteyenlerin sayısı çok. Sevgisizler ise bir avuç. Sevginin özlemi içinde olan gençler bir avuç nefret dolu insana değer vermesinler. Yakında dünyaya iyilerin istediği güzellik hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gerçek aşk, Allah'ı çok sevmek ve her şeyin Allah'ın tecellisi olduğunu bilerek sevmekle yaşanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2017> Daha Fazla

Sevginin sözle dile getirilmesi güzel bir ibadettir.
Sevginin oluşması için Allah çok hassas bir denge ve akıl ölçüsü, özel bir ruh yapılanması meydana getirmiş. İnsan eti kemiği sevemez. İnsanın sevgiyi yaşaması için özel bir ruhi eğitimden geçmesi lazım. Bunun için de mutlaka acılar, korkular, hastalıklar, nefsin istemediği şeylerle karşılaşması gerekiyor. O zaman insan kendini geliştirebiliyor. Karşılaştığı her zorluk insanın gerçek sevgiyi öğrenmesini sağlıyor. Acıyı ve çileyi gören sevmeyi anlıyor. Hz. Musa'yı, Hz. Yusuf'u, Peygamberimiz'i niye bu kadar seviyoruz, ahlakları muhteşem olduğu için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gerçek aşk, Allah'ı çok sevmek ve her şeyin Allah'ın tecellisi olduğunu bilerek sevmekle yaşanır.
Sevgi olmayan yerde bayram sevinci olmaz. Önce sevgi olması lazım ki bayramın sevinci, coşkusu olsun.
İnsanlar birbirinden korkuyor, kimse kimseye selam vermiyor, güven duyamıyor, bu sevgisizliği ilimle irfanla ortadan kaldıracağız inşaAllah.
Deccaliyet hava, su gibi ihtiyaç olan sevgiyi insanların elinden aldı. Bu nimeti söke söke deccaliyetten geri alacağız, sevgi hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2017> Daha Fazla

Milletimiz çok dindardır. Bizim milletimizin yüksek vicdanı vardır. Din de yüksek vicdan, samimiyet ve sevgidir.
Aşkı takdir eden, aşkı anlayan yoksa aşk kalmaz. İnsanın dünyadaki varlığının amacı sevgidir, Allah aşkıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2017> Daha Fazla

Her yer de sevgiyi artıralım, herkesin sevgiye ihtiyacı var. İnsan gittiği her yerde sevgi, güler yüzle karşılaşmalı.
Aşık olduğunun Allah'ın tecellisi olduğunu biliyorsan bu sonu olmayan müthiş derin bir duygudur. Aşkta kendisi için yaşamaz insan, Allah'ın yardımıdır aşk, Allah'ı sevmektir, bu yüzden aşık olmak büyük bir güzelliktir.
Her şeye muhalif olmak güzel değildir. Aksilik sevgisizlikten kaynaklanır.
Dünyadaki en büyük eksiklik ve bela sevgisizlik. Bu yüzden bizim programımızın en büyük amacı da sevgi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2017> Daha Fazla

İslam Birliği'ni oluşturacak olan sevgidir. Sevgi öğrenildiğinde tüm İslam alemi hızla bir araya gelir. Sevgi olmadan birlik olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2017> Daha Fazla

Allah'ı çok seviyorum, Allah sevmem için çok güzel tecelliler yaratıyor. Sevgi kainattaki en zevkli nimettir. Sevgiye sahip olan mutlu olur.
Allah sonlu sevgi istemez. Sevgi sonsuzluğa açılan bir kapıdır, ucu bucağı yoktur. Nefis bir güzelliktir.
Mehdi sevgi öğretmenidir. Mehdi'nin en önemli vasıflarından biri kanı durdurmasıdır, yani savaşları tamamen bitirmesidir.
A9 Kanalının tek amacı Allah'ı sevmek, Allah'ın yarattıklarını sevmek, insanları, hayvanları, bitkileri sevmek, sevgi, sevgi, sevgidir.
Allah her şeyi sevgi için yaratır. Allah sevmeyi ve sevilmeyi sever. İmtihanın tüm amacı da sevgidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gençlerin neredeyse tamamının güzellik, sanat, kalite, sevgi ve barış özlemi içinde olması Mehdiyetin dalga dalga yayıldığının ispatı.
İnsanın nefsinde tartışmaya ve didişmeye eğilim vardır. Sevgi olmazsa bu eğilim güçlenir. Sevgi olduğunda tartışmanın zemini ortadan kalkar.
Dünyada öğrendiğimiz sadakati, sevgi derinliğini, vefayı, akılcılığı, mahirliği cennette sonsuza kadar kullanacağız inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2017> Daha Fazla

İnsanların sevdiği insan sayısı çok az olduğu için benim coşkulu, samimi, imandan kaynaklanan sevgimi anlamakta zorlanıyorlar. Ben samimi olan herkesi çok severim. İnanan, samimi olan her Müslümanı sevmek farzdır, aksi bir Müslüman için doğru olmaz.
Aşk ve tutku bir çiçek gibidir, korumak zordur. Sabır, müşfiklik, şiddetli Allah korkusu ve Allah sevgisi, koruyup-kollama duygusu gerektirir.
Romantiklik makul düşünmeyi, affediciliği, şefkati ortadan kaldırır, insanı egoistliğe götürür. Sevgi ve romantiklik bir arada olmaz.
Ben tarikat şeyhi değilim, bir Müslümanım, samimi bir insanım. Hedefim İslam'ın ve Kuran'ın asıl amacı olan sevgidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

Dünyaya İslam'ın doğru yol izini, Mehdiyetin, Kuran'ın sevgi, barış, kardeşlik izini bırakacağız. Tüm dünyanın neşeli olmasını istiyoruz.
Rabbim Seni deli gibi seviyorum, Sana aşığım, bana güzel tecellilerine ulaşmayı nasip et, vereceğin her hayra muhtacım diyene sevgi nasip olur.
Mümin için en hayati konu Allah'a sevgili olmaktır. Bu güzelliği elde eden mümin her şeyi elde etmiş demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Allah tüm dünyayı Mehdiyete doğru yönlendiriyor. Tüm yaşananları yaratan Allah. İnsanlar Hz. Mehdi olayları hazırlıyor zannediyorlar, bu doğru değil. Hz. Mehdi, Allah'ın yarattığı olaylar silsilesinin sonucunda karşımıza çıkacak ve hakimiyete vesile olacak insandır. Mehdiyetin ana hedefleri sevgisizliğin ve adaletsizliğin ortadan kalkmasıdır. Tüm insanların arayıp istediği Mehdiyettir.
İnsan sevdiğini mutlu gördüğünde mutlu olur. Sevdiğini mutlu görmenin zevki ayrı bir şeydir, insana çok derin haz verir.
Sevginin, kalitenin, sanatın, merhametin ön planda olduğu bir eğitim politikası olmalıdır. Hükümetimiz de bunu sağlamak için gayret ediyor.
Dünya barışının sağlanması için tek bir akılda birleşmek gerekir. O da Mehdiyettir. Mehdiyet sanat, güzellik, sevgi, kardeşlik, akıl demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2017> Daha Fazla

Ben tüm kız arkadaşlarımı çok derin ve coşkulu bir sevgiyle seviyorum. Coşkulu sevgi o insanın ruhunun zenginliğini ve derinliğini gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Muhabbeti, selamlaşmayı, sosyal adaleti, sanatı, kaliteyi, sevgiyi isteyen herkesin bu talebi bir nevi duadır. Hz. Mehdi'nin çıkışı dualara icabettir.
Zulümden sevgisizlikten yakınan herkes, sevgiyi savunan herkes Mehdiyet talebesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2017> Daha Fazla

Sevgiyi, barışı, savaşların bitmesini, sosyal adaletin hakim olmasını isteyen herkes Mehdiyet talebesidir, Mehdiyet için dua ediyordur.
Aşk, Allah sevgisinin en yüksek halidir. Allah'ın yarattıklarını sevmek, Allah'ın tecellisini onlarda görmek ve onları tutkuyla sevmek aşktır.
Sevginin öğretmeni Hz. Mehdi zahir olduğunda nefret yok olacaktır.
Sanat sevgidir. Güzellik, sanat ve sevgi iç içedir. Bir bütündür. Sevgiyi teşvik eden her şey sanatı da teşvik eder.
Sevgi tüm meseleleri çözer. Sevgiyle yaklaşıldığında her konu çözüme kavuşur.
Sevginin, tutkunun, güzelliğin, estetiğin, sanatın hakim olduğu bir Türkiye'de herkes mutlu olur.
Allah'ı seven, Allah'tan korkan insan sevdiğine kıyamaz. Onun moralini bozmaktan, tedirgin etmekten şiddetle kaçınır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2017> Daha Fazla

Sevgisizliğin, yalnızlığın, dost bulamamanın yoğunluğu Mehdiyetin tek çözüm olduğunu gösteren bir durumdur.
Gençler mevcut sevgisizlikten dolayı ümitsizliğe kapılmasınlar. Kısa süre sonra sosyal adaletin, sevginin olduğu bir dünya görecekler.
Allah'ı yalnız bırakmazsan, Allah da seni yalnız bırakmaz. Allah'ı çok seversen, Allah da seni sever ve çok sevdirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2017> Daha Fazla

Birbiriyle karşılaştığında selam dahi vermeyen insanlar İsa Mesih ve Hz. Mehdi (as) ile sevgiyi öğrenecekler, dünyaya dostluk hakim olacak.
İnsanlar Allah'ı düşünmeyi sevmeyi unuttuklarında hem samimiyetten hem sevgiden uzaklaşıyorlar. Allah insanların Kendisini düşünmesini ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2017> Daha Fazla

Parkları, denizi kirletmek sevgisizlikten kaynaklanır. Bunu yapanları o anda uyarmak gerekir.
Zorluğu acı olarak görmemek lazım. Allah'a tevekkülle zorlukların nimet yönünü görmek önemlidir. Zorluklar insanın ruhunu güzelleştirir. Zorluklar sayesinde insan sevgiye daha açık hale gelir, derinlik kazanır.
İslamın dünyaya hakimiyetini, savaşların silahların ortadan kalkmasını, insanların Allah'ı ve birbirlerini derin aşkla sevmelerini istiyorum.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2017> Daha Fazla

İyiliğe ve nimete sevgiyle karşılık vermek kolaydır. Allah'ın bizden istediği zorluk ve sıkıntı anında gönülden sevmektir.
İnsanların yaratılış amacı sevgidir. Allah insanlardan samimi sevgi istiyor. Suni bir sevgi çok büyük samimiyetsizlik olur. Allah'ı zorlukta sevmek önemlidir. Kolunu kaybediyor seviyor, evini kaybediyor seviyor, hasta oluyor seviyor, işte gerçek sevgi budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2017> Daha Fazla

Dürüst ve sevgi dolu olana Allah yardım eder. Sevgisiz ve hasud olanı Allah daha da kötü duruma düşürür.
Maddi imkanla çok güzel hizmetler yapılır ve büyük bir nimettir, ancak hiçbir zaman maddiyat sevgiye tercih edilmez.
Deccaliyet insanların elinden sevgiyi aldı onun yerine dehşeti, korkuyu ve nefreti koydu. Hz. Mehdi dünyaya sevgiyi yeniden öğretecek.
Hayat sevgiyle anlam bulur. İmandan kaynaklanan sevgi Allah'ın insanlara en büyük nimetidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2017> Daha Fazla

Allah'ı coşkuyla sevene, Allah'a samimi olana, Allah'tan saygıyla korkana Allah en güzel sevgiyi yaşatır. O sevgi en sağlam temele sahiptir.
Sevgisizlik dünyadaki en büyük beladır, bu büyük belayı kaldıracak olan da Hz. Mehdi'dir.
Benim amacım sevgisizliğin dünyadan kalkması. Müminin Allah'ı ve Allah'ın yarattıklarını coşkuyla sevmek dışında bir amacı olmaz.
Hz. Mehdi sevginin üstadıdır. Tüm insanları sevgiye davet edecek ve sevginin tam yaşanmasına vesile olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gençlerin dostluğa, sevgiye, modernliğe duydukları özlem Türkiye'nin geleceğinin çok güzel olduğunu gösteriyor.
Anlamlı, sevgiyle bakan bir göz güzeldir.
Sevme ve sevilme birbirinin içine girmişi birbirinin içinde erimiş iki nurdur, seven kişi sevilir de. Tutkuyla seven birine, Allah'ı seven bir kadın asla karşı duramaz, tutkulu bir sevgiyle o kişiye bağlanır.
Aleviler Kuran Müslümanıdır, anti yobazdır, sevgi insanıdır. Alevilerin kıymetini bilmeyenleri kardeşlerimiz hiç dikkate almasınlar.
İmam Mehdi sevginin üstadıdır, sevginin öğretmenidir. Tüm dünya sevgiye susamış durumda. Allah'tan Mehdi’sini zahir etmesini istiyoruz.
Sosyal adalet, huzur, özgürlük, sevgi, kavgaların bitmesi, kadın hakları taleplerinin hepsi Mehdiyet için birer duadır.
Sevgi Allah'tan gelen bir nurdur. Her mümin, Allah'tan müminlerin sevgisini istemelidir.
Sevgiyi, tutkuyu unutan insanların hayattan bezmiş zihniyetlerine hiç dikkat vermemek, derinliği, dostluğu, aşkı bilenlere itibar etmek gerek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2017> Daha Fazla

Mehdiyetin iki ana konusu vardır: sosyal adalet ve sevgi. Dünyadaki tüm sorunları sevgiyle ortadan kaldıracak olan Mehdiyettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin negatif eylemlerini biz pozitif eylemlerimizle, sevgiyle bozuyoruz.
Deccaliyet sevgisizlikle, nefretle Türk milletini etkisi altına almaya çalışıyor ama milletimiz birlik olarak bu oyunu bozacak.
Sevgiyle halletmek varken konuları şiddetle çözmeye kalkışan olursa bu daha çok şiddet yaşanmasından başka bir şeye yaramaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2017> Daha Fazla

Herkes sevgiyi arıyor ama sevginin üstadı Hz. Mehdi (as)’dır, bütün dünyaya sevgiyi öğretecek olan Hz. Mehdi’dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2017> Daha Fazla

Ben kadının gözündeki akla, temizliğe, aşka bakarım. Gözünde sevgi olanla sonsuza kadar dost olurum. Sevgiyi bilmeyenle dostluk imkansızdır.
İnsanlar sevgi, barış, mutluluk arayışında. Bu güzel arayış dua niteliğinde. İnşaAllah yakında tüm dünyaya sevginin hakim olduğunu görecekler.
Gençlerin özgürlük, sevgi ve coşkuya ihtiyacı var. Bu da Allah sevgisi ve Allah korkusuyla olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sevgisizliğin, sevmek isteyip de sevememenin gençlerin canını ne kadar yaktığını görüyorum. Bu manevi bela Mehdiyetle kalkacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2017> Daha Fazla

İnsanların çoğu sevecek bir insan bulamadıkları için yalnız yaşıyorlar. Hepsi sevgiyi arıyorlar ama dürüst, vefalı, derin sevgiyi bulamıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah'ı sevmeden insanı sevmek mümkün değil. İnsanı et kemik olarak sevmek olmaz. Sevgi, Allah'ın tecellisine olan hayranlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bir çok insan sevgiyi bilmiyor ama Mehdiyet devrinde sevgi yüksek vicdanla, Allah korkusu ve Allah sevgisi ile tecelli edecektir.
Benim gecem, gündüzüm Allah için sevgiyi aramaktır. Ben sevgiye hiçbir zaman doymam.
İnsan bir şekilde yemek bulur yaşar, ama insan gibi sevgiyle, aşkın güzelliği içinde, sanat, estetiğin olduğu ortamda yaşamak mühimdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kadınları ezerek, güzelliklerini yok ederek sevgiyi, aşkı, tutkuyu ortadan kaldırmak istiyorlar. Kadın güzelliği muhteşem bir nimettir.
Sevgiye duyulan özlem Kuran Müslümanlığına duyulan özlemdir. Bu özlemin artması Mehdiyetin an meselesi olduğunu gösteriyor.
Kuran ruhunun her yere dalga dalga yayıldığını görüyoruz. İnsanların sevgi, kardeşlik ve dostluk arayışı bu ruhun alametidir

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2017> Daha Fazla

İnsanın yaratılış amacı sevgidir, insan yaratılış amacından uzaklaştığında cehenneme düşmüş gibi olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2017> Daha Fazla

Komünist sistem sosyal adaleti baskıyla sağlamaya çalışır. Kuran ahlakına göre sosyal adalet sevgiyle, imanla ve şefkatle sağlanır.
İman zafiyeti olduğunda insanlara bencillik hakim oluyor, bencil olan karşısındakinin iyiliğini, hayrını düşünmediği için sevgi oluşmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sevgi, merhamet, şefkat olmayınca saygı da olmuyor. Allah'ı seven, Allah'tan korkan insan hiçbir şekilde karşısındakine saygıyı kaybetmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah'ı sevmeyi Allah'tan korkmayı bilmeyenlerin bakışlarında sevgi, güzellik, şefkat, derinlik olmaz.
İnsanların çoğu kendilerini gerçekten samimi seven olmadığını düşündükleri için yalnız kalmak istiyorlar. Allah'a teslim olana Allah seveceği insan yaratır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2017> Daha Fazla

Romantizm aklın bir kenara konulması demektir. Akıl bir kenara konduğunda sevgi ve aşk kalmaz. Sevgi ve tutku akılla gerçek zeminine oturur. Akılcı olduğunda affedersin, cesur olursun, bencil olmazsın. Romantizmde ise insan çıkar için sevdiğini harcayabilir, affedemez, cesaret gösteremez.
Akıl, bir insanın isteyebileceği en güzel imkandır. Akıl olduğunda iman, isabetli düşünme, sevgi ve derinlik olur.
Türkiye'nin güçlü olmasının yolu görgü, kalite, samimiyet ve sevgidir. Türkiye çok kaliteli ve sevgi dolu olursa dünya lideri bir ülke olur.
Ben sevmeye de beni seven insanın sevgisine de doymam. Sevgi ve tutku sonsuzluğa açılan bir güzelliktir, sevgiye sınır konulmaz.
Dünya deccaliyetin azgınlığından bunalmış durumda İnsanlar sevgisizlikten kalitesizlikten şikayet ediyorlar. Bu şikayetler Mehdiyetle bitecek.
Gerçek bir kalitenin, sevgi derinliğinin ve temizlik disiplininin yerleşmesi ancak imanla, Allah sevgisiyle ve Allah korkusuyla olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2017> Daha Fazla

Topluma ruh kazandıran sevgidir. İşte bu coşkulu sevgiyi insanlara yaşatacak olan Mehdiyettir.
Mehdiyet devrinde çok büyük bir bolluk olacak. Mehdiyet siyasi bir hareket değildir. Sevgi hareketidir ve sosyal adalet sağlayacaktır.
Güzel ahlakın yükselmesi sağlanırsa turizm de yükselir. Sevgisiz, kalitesiz, güzellik karşıtı anlayış olduğunda bu sadece nefreti geliştirir.
En güzel hediye gerçek sevgidir.
Bir kadının gerçekten sevdiği gözünden anlaşılır. Gözünde ancak gerçek sevenin anlayabileceği bir tutku, teslimiyet ve derin aşk oluşur.
Sanatı sevmeyen sevgiyi sevmez, sevgiyi sevmeyen Allah'ı sevmez. Sanat da sevgi de Allah içindir. Allah sanatı, sevgiyi sever.
İnsana en ziyade acı veren, çökerten sevgisizliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sevgi olmadan gezen insan için gezdiği her yer ürkütücü, rahatsız edici olur. Dostluk, sevgi, arkadaşlık yoksa insan nereye gitse rahat edemez.
İmanın amacı sevgidir. Sevgisizlik bir hastalık, bir anormalliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bugün 10 Temmuz Sevgi Bayramı, her yıl inşaAllah sevgi bayramını coşkuyla kutlayacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Temmuz 2017> Daha Fazla

Dünyanın sevgi yurdu olmasını, cennet gibi olmasını istiyorum. Her zaman amacım Allah'ın rızasıdır, Allah'ın rahmeti ve cennetini ummaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

Komünizmde din, ahlak, devlet, aile yoktur. Mutluluk yoktur. Acımasızlık ve sevgisizlik hakimiyeti vardır.
Sevginin kökeni dindir, ahlakın kökeni dindir. Din olmasa hayat olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah için sevmezsen hep hüsran olur. Allah için sevmezsen, merhameti, şefkati, tutkuyu yaşayamazsın.
Tutkuyu, aşkı bilmeyen, kadının ruhuyla sevgi bağı kuramayan, sadece eti kemiği önemli gören gerçek sevgiyi hiçbir zaman yaşayamaz.
Çocukların en büyük gıdası sevgidir. Sevgisiz ortamda çocuklar hasta olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2017> Daha Fazla

Sevgiyle ve ilgiyle büyümeyen çocukların ruhunda derin izler kalıyor. Tüm çocuklara herkesin kendi çocuğu gibi sahip çıkıp sevmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2017> Daha Fazla

Gençlerde hep sevgi, dostluk, kardeşlik ortamı özlemi var. Gençlerin istediği bu güzel dünya özlemi Mehdiyet devrinde gerçek olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2017> Daha Fazla

Birinin sadakatini delikanlılığından, fedakarlığından, sevdiği için acıya katlanmasından anlarız. Gerçekten seven fedakar olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Haziran 2017> Daha Fazla

Sevginin en güçlü temeli saygı ve değer vermektir. Ben kadınlara çok saygı duyuyorum ve yüksek bir sevgi gücüyle hepsini seviyorum.
Hayvanların varlığı çok büyük nimet. Allah hayvanları sırf sevmemiz için yaratıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2017> Daha Fazla

Sevginin en samimi şekli aşktır. Usulen olan sevgi ise hevestir, kişi çıkarıyla çatıştığında sevdiğini terk eder ya da saldırganlaşır. Aşkta ise sevgi şartsızdır.
İnsanların bir çoğu yalnız yaşıyor. Hem toplum baskısı hem gelenekçi ortodoks sistemin baskısı hayatlarını zehir ediyor, sevgiyi yaşayamıyorlar.
İnsanın ve kainatın yaratılış amacı saf sevgidir. Ruhumuz, bünyemiz sevgiye göre yaratılmıştır. Allah'a kulluktaki amaç da sevgidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2017> Daha Fazla

Gençlerin rahat rahat sohbet edecekleri, eğlenecekleri, gülecekleri bir dünya istemeleri haklı. Saygı ve sevginin olduğu ortamda hür olurlar.
Kız arkadaşlarımın bana olan içten sevgileri Allah'ın özel bir lütfudur. İmandan kaynaklanan sevgi Allah'ın müminlere hediyesidir.
Gençlerin gerçekten eğlenebilmeleri için önce kalplerinin huzurlu olması lazım. İman ve sevgi olmadan eğlence yeri gerginlik vesilesi oluyor.
Bir insana güvenmek için onun aklına, imanına, derinliğine bakmak lazım. Güven olmadan sevgi olmaz, o sadece bir heves ve heyecandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2017> Daha Fazla

Her belanın altında Allah sevgisi ve Allah korkusunun olmaması vardır. Allah'ı seven bir insanın anlaşmazlık, aksilik, kavga yaşaması imkansızdır.
İnsanlar akılla, sevgiyle, muhabbetle, bencillikten kurtulmakla mutlu olur.
Sevgiyi yasaklayan, kadınların özgürlüğünü, neşesini baskı altına alan bir sistemde sanat da gelişmez.
Sevginin, dostluğun, kardeşliğin yayıldığı bir toplumda hiçbir genç kız taciz edilmez, rahatsız edilmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Haziran 2017> Daha Fazla

Tüm insanlar sevgiyi, dostluğu, kaliteyi arayacak bir eğitimle yetişir, böyle bir ruh kazanırlarsa dünya cennet gibi olur.
Güzel ahlaklı bir kadının sevgisi ve sadakati çok güçlüdür, sevdiği için her fedakarlığı göze alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Haziran 2017> Daha Fazla

Hiçbir akıllı kadın gerçek sevgiye, derinliğe, tutkuya karşı direnmez. Kadın sevgide samimiyetsizlik görürse kendini sevgiye kapar.
Sevgi, dostluk, kardeşlik olsa insanların, evlerin, ülkelerin arasında duvarlar kalmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Haziran 2017> Daha Fazla

Sevgi olmadan saygı oluşmaz, sadece suni saygı gösterisi oluşur.
Tüm insanların sevgiye ihtiyacı vardır. Özellikle zihinsel engelli kardeşlerimize çok yoğun şefkat ve merhamet gösterilmelidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2017> Daha Fazla

Herkes birbirini çok sevse, kadınların üstündeki baskı, gerilim ortadan kalksa, cennet gibi bir ortam olur ve insanlar da mutlu yaşarlar.
Allah en yüksek sevgiyi ister. Dünyadaki zorluklar istenen bu sevgi düzeyini yükseğe çıkartmak içindir. İnsanlar Allah'a tam dikkatlerini verseler aslında zorluk da yaşamazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2017> Daha Fazla

Sevgisizlik hastalığı veba gibi bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık. Bu hastalığa karşı mutlaka tedbir alınması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

Allah'ın tüm kainattan tek istediği sevgidir. Allah yarattıklarını sever. Sevgiyle hayat anlamlı olur. Kainat sevgiyle güzeldir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2017> Daha Fazla

Sevgisizliğin dünya geneline yayılmış felaket olduğu görülüyor. Egoistlik dünyayı kasıp kavuruyor. Bir çok insan acımasızlığı normal görüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Haziran 2017> Daha Fazla

Tutku ve gerçek sevgi sadece Allah için yaşandığında oluşur.
İslam saf sevgidir. İslam adına şiddete başvuranlar ise kendi hastalıklı zihinlerini ve hurafeleri öne sürüyorlar. Kuran'da şiddet yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2017> Daha Fazla

Kibirden dolayı insanlar birbirlerini sevemiyor, birbirlerine selam dahi vermiyor, selamlarını almıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2017> Daha Fazla

İnsanların yaratılış sebebi olan güzellik yani sevgi ellerinden alındı. Sevgiyi dünyaya yaymak için muazzam bir atak yapmak lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2017> Daha Fazla

Allah sevgiyi insanların kalbine ilham eder. İnsan kendi iradesiyle değil Allah'ın yaratmasıyla sevgiyi yaşar.
Arkadaşlarım samimiyetimi gördükleri, dünyadan geçtiğimi ve Allah için insanları çok sevdiğimi bildikleri için beni çok seviyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2017> Daha Fazla

Gerçek sevginin ve ruh derinliğinin kaybolması küçük çıkarlar peşinde koşan, tutkuyu bilmeyen yüzeysel insanların yetişmesine sebep oldu.
Ruh erozyonu her sanat dalında görülüyor. Darwinist eğitimin alttan alta ruhta yaptığı tahribat ruh derinliğinin, sevginin kaybına neden oldu.
Hurafelere dayalı bağnaz İslam anlayışında dehşet, şiddet var. Kuran'da sevgi, kardeşlik ve barış var. Hurafelerin ortadan kaldırılması şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2017> Daha Fazla

Kız arkadaşlarımın dindar olması, onların bana, benim onlara Allah'ın tecellisi olarak duyduğum saygı ve sevgi bazılarını müthiş rahatsız ediyor. Bazıları benimle kız arkadaşlarım arasında dünyada örneğini görmedikleri samimi, içten, tutkulu sevgiyi hiç yaşamadıkları için şaşırıyorlar.
Kainatın varlık amacı sevgidir. Sevgi de Allah'ın rızasına uymakla ve samimiyetle olur.
Kalite, sevgiyle olur. Sevgi sanatı, sanat kaliteyi getirir.
Kediler sevgiyi çok iyi anlayan ve çok güzel karşılık veren hayvanlar. Kedilerin varlığı çok güzel bir nimet.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Haziran 2017> Daha Fazla

Anlatımlarında tek bir defa sevgiden bahsetmeyen, Allah'ın sanatını coşkuyla anlatamayanların samimiyetsizliği dikkat çekiyor. Birçok din alimi bir kez dahi "Allah'ı çok seviyorum" diyemiyor. Açıkça coşkuyla Allah'ı sevdiklerini söylemek adeta ağırlarına gidiyor. Dini anlatanların Allah'ı sevdiklerini duyalım, bir iman hakikatinden bahsetsinler, Allah'ın sanatını nasıl takdir ettiklerini görelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2017> Daha Fazla

İnsanların birbirine selam vermiyor olması göz göze dahi gelmek istememesi sevgisizliğin getirdiği belalardır. Sevgiyi, selamı yaygınlaştırmalı.
Pozitif ve negatif utangaçlık vardır. Pozitif utangaçlıkta kötü bir şeyden mahcup olunur. Negatif utangaçlık ise insanın sevgisini ifade etmesine engeldir. İnsanın sevdiğini gürül gürül söyleyememesi kibirden kaynaklanır. ‘Seviyor musun?’ diye sorunca ‘sence?’ diye cevap verilmez, ‘seviyorum’ denilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2017> Daha Fazla

Sevgi en güzel samimiyetle anlatılır. Kadınlar samimiyetsiz iltifatlardan çok rahatsız olur. Bir kadını oradan burdan duyduğu kalıplaşmış cümleler kullanarak, içten bir saygı duymadan yapılan iltifat çok rahatsız eder. Kadın akılsızlığı ve samimiyetsizliği hemen anlar.
Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi ve şefkattir. Derin bir şefkat olursa çocuk her konuyu çok kolay öğrenir, aksinde çok sıkılır. Çocukların ruhlarındaki hürriyeti tamamen açmak ve sevgiyi onlara pınar gibi sunmak lazım. O zaman çok güzel bir eğitim olur.
Darwinist materyalist eğitim insanları hayatlarının amaçsız olduğuna inandırıyor. O zaman sadece hayatta kalmak için yaşıyorlar, sanat, sevgi, güzellik, kardeşlik özlemi içinde olmuyorlar. Darwinist eğitim insanların yaşam neşelerini ve şevklerini ellerinden alıyor.
Müzik helal dans helal resim heykel helal. Boş yere insanların üzerinde baskı kuruyorlar. İnsanların sevinç içinde çok rahat yaşaması lazım. Kendi koydukları gereksiz kurallarla hayatı cehenneme çeviriyorlar. Sevgi, güzellik, sanat, müzik, neşe yoksa hayat cehennem olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mayıs 2017> Daha Fazla

Mümin affederek sağlıklı sıhhatli olur Affedici olmak tutkunun, sevginin, aşkın ve dostluğun temel vasfıdır. Affedicilik yoksa sevgi oluşmaz.
Kadının ana vasfı sevme ve sevilmedir. Sevgi olmadığında kadın yıpranmaya başlar, hayat zevki tamamen elinden gider.
Nefretle bir yere varılmaz. Asabi, kindar anlayışla hiçbir sorun çözülmez. Allah sevgisinden kaynaklanan bir sevgi ve merhamet olmalı. İsrail Filistin meselesinde toprak sorunu değil sevgisizlik sorunu var. Nefret kalkar, sevgi ve kardeşlik ruhu oluşursa hemen barış hakim olur.

> Daha Fazla

Allah'ı seven insan için Allah aşkı sonsuzdur. Müminin sevgisi ve aşkı hiçbir zaman acı olmaz, aşk acısı diye bir konu olmaz. Bazen insanlar sevdiklerini putlaştırıp şirke düşerler. O zaman Allah o putu belaya çevirir, o zaman sevgisinde acı başlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mayıs 2017> Daha Fazla

Beden Allah'ın insana sağladığı güzel bir tablodur ama beden incelik, görgü, yüksek kalite ve sevgiyle bezenmedikten sonra insana itici gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mayıs 2017> Daha Fazla

Sevgiyi yaşamayan insanlarda çevreyi koruma duygusu da olmuyor. Güzellikten, sevgiden anlayan bir insan o güzelliği bozmaya kıyamaz. Sevgisizlik insanları güzel olan her şeyi tahrip etmeye yönlendirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bir şehirde beton duvarlar, dikenli teller çoğunluktaysa sevgi azalmış demektir. Biz dikenli tellerin olmadığı bir dünya istiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2017> Daha Fazla

İnsan sevildiğinde saygı gördüğünde mutlu olur. Sevgiyi yaşamadıktan sonra nereye giderse gitsin nerede olursa olsun mutsuz yaşar.
Bütün kalbiyle, benliğiyle Allah'ı seven bir insan herkesi Allah'ın tecellisi olarak sever. Gerçek sevgi ve dostluk için din şarttır.
Dünyanın dört bir yanında özgürlük, adalet, sevgi, kardeşlik isteyen tüm insanlar Mehdiyet özlemi içindedir.
Dostluk, kardeşlik, vefa gelişmiyor ama teknoloji gelişiyor. Teknolojinin gelişmesinin sevgiyle paralel olmasını Mehdiyet sağlayacaktır.
Sokaklarda neredeyse mutlu insan yok. İnsan beğenilmekten, sevilmekten çok zevk alır ama bazı kişiler beğenilme isteklerini kaybetmişler, sevenleri de yok. Beğenilmek istemeyi ahlaki değilmiş gibi gösteriyorlar. Temiz, bakımlı olmayı suç hale getirdikleri için bakımsız, zevksiz dolaşıyorlar.
Sevgi olmadığı için gençlerin çoğu kendisi gibi davranamıyor. Yapmacıklıktan bir türlü kurtulamıyorlar. Samimi sevgi olduğunda yapmacık olunmaz.
Samimiyetsizlik insanların canını çok yakıyor. Samimiyetsizlik hakim olduğu için yaşamları adeta tiyatro gibi, samimi sevgiyi bilmiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2017> Daha Fazla

Hayret verici şekilde kadın sevgisinde, çocuk sevgisinde, insan sevgisinde eksiklik görülüyor. Bu sevgisizlik ruhu Mehdiyetle kalkacaktır.
Şiddeti şiddetle ortadan kaldırmak deccaliyet yöntemidir. İslam'a göre kötü iyiyle, sevgisizlik sevgiyle, akılsızlık akılla yok edilir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2017> Daha Fazla

Hayatın tek sırrı Allah'ı sevmektir. Kainatın amacı sevgidir. Din de sevgi içindir.
Güzellik sevginin istediği bedendir. Yapraklar, çiçekler, kediler, tavşanlar, insanlar Allah'ın bize sevdirdiği güzelliklerdir. Güzellik ve sevgi birliktedir. Allah hem güzel yaratır hem sevdirir. Allah sevgiyi vermese güzelliğin anlamı olmazdı.
Gençlerin hepsinin canının yandığı konu sevgisizlik. Güzelliği görememeleri, aradıkları kaliteyi bulamamaları çok canlarını yakıyor.
İman olmadan sevginin, kalitenin ve güzelliğin bir anlamı olmaz. İman da iman hakikatlerinin anlatılması, Darwinizmin yıkılmasıyla oluşur.
İnsanlara önce güzelliğe karşı eğilimi öğretmek, güzelliğin sevginin bir gereği olduğunu anlatmak gerekir. Güzellik sevginin elbisesidir.
Sevginin ve neşenin kökeni imandır. Allah sevgisidir, Allah korkusudur. İmanlı insan cennet bahçesinde gibi olur.
Bir sevgi seferberliği başlatılması lazım. Bitkilere, hayvanlara, insanlara, çocuklara, kadınlara sevgiyi insanlara öğretmek lazım. Bitkiyi sevmeyi bilen çimlerin üzerine çöplerini atmaz. Sevmeyi bilen dünyayı güzelleştirir. Derin sevgi olmadığında dünya cehenneme döner.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2017> Daha Fazla

Engellilere saygı ve sevgi gösterebilmesi için kişinin Allah'ı sevmeyi bilmesi gerekir. Allah'ı sevmeyen Allah'tan korkmayan kimseyi sevemez.
Mehdiyet tüm dünyanın gıdasıdır. Mehdiyetin sevgi, iman, kalite ruhu olmadan dünya ayakta kalamaz.
Kültür ve sanat hayatın güzelliğidir. İnsanın ruhundaki cennet özlemidir. Sanat, kalite ve sevgi yoksa hayatın anlamı kalmaz.
Karşısındakini tesadüf sonucu oluşmuş bir nevi hayvan gibi gören insanlar yetişince sevginin ve dostluğun yaşanması mümkün olmuyor.
İnsan zayıf yaratılmıştır. İmansızlık yaygın olduğu için insanların çoğu kendilerini güvende görmüyor ve şiddetli stres içinde yaşıyorlar. Sokağa çıkıyor sevgi yok, eve geliyor sevgi yok, güvenilir ve samimi insan bulamıyor ve şiddetli gerilim yaşıyorlar. Bu durum imanla çözülür.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kadın detayı görebilen akıllı bir erkeği beğenir. Akılla sevgi içiçedir. Aklı olmayanın tutkuyu ve sevgiyi yaşaması mümkün değildir.
Sevgi güzelliğin ruhudur. Allah sonsuz güzeldir. Tecellileri de sonsuz güzeldir. Müslüman her şeyi güzelleştirmekle yükümlüdür.
Deccaliyet görülmeden Mehdiyetin görülmesi mümkün olmuyor. Deccaliyetin acımasızlığı ve sevgisizliği şu anda tüm dünyayı yakıyor.
Sevgisizlik adeta bir taun gibi dünyayı kaplamış durumda. Dünyayı bu hastalıktan kurtarıp sevgiyi dünyaya hakim edeceğiz inşaAllah.
Gençlerin büyük çoğunluğunda Kuran Müslümanlığı ruhu var. Bağnaz, sevgisiz, samimiyetsiz zihniyete ise haklı olarak tepki duyuyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2017> Daha Fazla

Sevgi Allah'tan bir nurdur. Kainatın ve imtihanın yaratılmasının amacı sevgidir. Deccaliyet ise sevgiyi yok edeceğim diye ortaya çıktı.
Darwinizm tüm felaketlerin, şu sevgisiz ölü dünyanın ana dini ve felsefi zeminidir. Bu karanlık bataklık kurutulmadan insanlar kurtulamaz.
Müslümanlar birbirlerine karşı sevgi dolu olmalı ve birbirleriyle uğraşmamalıdır. Mümin enerjisini küfürle ilmi mücadeleye harcar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2017> Daha Fazla

Arkadaşlarım Allah'ı çok seven Allah'tan korkan, sevgiyi merhameti bilen, görgülü, kaliteli insanlar. Bir çok insan arkadaşlığımızı kıskanıyor. Bizim arkadaşlığımızı kıskananlar kendi cehennem gibi dünyalarından öfkeyle bizi izliyorlar, biz kendi cennet gibi dünyamızda yaşıyoruz.
Deccaliyet her gün dünya çapında sevgisizlik telkini yapıyor. Biz de bunu her gün rahmani pozitif elektrikle ilmen yok ediyoruz. Deccaliyetin sevgisizlikle insanları felakete çeken çalışmasına karşı biz her gün sevgiden bahsederek felaketi durdurmaya çalışıyoruz.
Kainatın varlık amacı sevgidir. Sevgi olmadığında yaşam amacı ortadan kalkar, sevgi olmadığında felaket gelir.
Sevgisizliği milli bir sorun olarak ele alınıp, aciliyetle çözüm oluşturmak için gayret etmek lazım. Sevgi seferberliği ilan edelim.
Allah sevgisi ve Allah korkusuyla sevgisizlik ortadan kaldırılır. Allah'ı sevmeden insanların birbirlerini gerçekten sevmeleri mümkün değil.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2017> Daha Fazla

Tabular, Allah'tan korkulduğunda Allah samimi sevildiğinde yıkılır. Kuran insanları sıkan tüm tabuları, putları yıkıp insanı özgürleştirir.
Sanat kalktığında sevgi de kalkıyor. Sevgi kalkınca güzellik ve merhamet de kalkıyor, yerine acımasız, bencil, kalitesiz bir hayat yayılıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Sevgi için Allah'ı çok sevmek Allah'tan korkmak lazım. Ondan sonra sevginin kapısı açılır ve tutku derecesi gelişir.
Sevgisiz çok fazla insan var. Sevgisiz insanların peşin aldığı karşılık ruhlarının çirkinliğinin yüzlerine yansıması oluyor. Sevgisiz insanların öfke dolu sözleri sadece kendi canlarını yakıyor. Bu tiplerin uğraştığı Müslümanlar daha da dinçleşiyor ve güzelleşiyor.
Deccaliyet filmlerle, kitaplarla, fiili savaşlarla sürekli öfke, nefret eğitimi veriyor. Bu negatif elektriğe karşı pozitif elektrik gerekiyor. O yüzden ısrarla sevgiyi anlatmak önemlidir. Bir avuç insanın samimi anlatımı, samimi pozitif elektriği tüm dünyayı değiştirmeye yeter.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mayıs 2017> Daha Fazla

Sevginin hazzını veren Allah'tır. Allah sevgiyi vermese en güzel en sevimli varlık bile insanlara çok ürkütücü gelir.
Sevdiğin kişiyi de sevme duygusunu da yaratan Allah’tır. Allah sevgi duygusunu alsa insan hiçbir şey yapamaz. O yüzden gerçek sevgi Allah'a olmalı.
Allah tüm dikkatin Kendisi'nde olmasını istiyor. Evleri, televizyonları, bilgisayarları, tüm dostlarımızı yaratan Allah. Asıl sevgi Allah'a dır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Nisan 2017> Daha Fazla

Hadislere göre Hz. Mehdi (as) kömür gibi olmuş kalpleri sevgiyle elmaslaştıracaktır.
Cennette her şey sevgi içindir, Allah'a şükretmemiz içindir, cennettekileri de Allah’ı sevdiğimiz için severiz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2017> Daha Fazla

Sevgiden, görgüden, kaliteden haberi olmayan kitleler oluşması ihtimali ciddi bir tehlikedir. Buna karşı eğitim seferberliği olmalı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2017> Daha Fazla

İslam ahlakının dünyaya hakim olması demek barışın, sevginin, demokrasinin, özgürlüğün, kalitenin hakim olması demektir. Bunu herkes ister.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2017> Daha Fazla

Bağnaz, sevgisiz, kalitesiz, her şeye düşman, insanların neşesini elinden alacak bir zihniyetin Türkiye'yi karartmasına asla müsaade etmeyiz. Türkiye'yi pırıl pırıl aydın bir gelecek bekliyor. Sanat, güzellik, bilim, kalite düşmanları boş yere heveslenmesinler.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2017> Daha Fazla

Sevgisizliğin, gaddarlığın deniz gibi olduğu dünyada sevgiyi, merhameti, affedici olmayı anlatan biziz. Gelenekçi ortodoks İslam'ın Müslümanlara verdiği zararı görüp akılcı ve şefkatli karşı anlatım yapan tek topluluk biziz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2017> Daha Fazla

Sevgisizlik oldukça yaygın. Farklı düşünceden farklı partiden olunca birbirlerine nefret duyup bunu normal karşılıyorlar. Bu sevgisizlik düzelecek. Sevgisizlere sevginin önemini öğreteceğiz. Böyle tipler kendilerini de sevmiyorlar. Sevgisizlere kardeşlerimiz itibar etmesinler.
En büyük amacım sevgi; Allah'ı sevmek, Allah'ın tecellilerini sevmek.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Nisan 2017> Daha Fazla

Allah hem güzellik yaratıyor hem de güzelliği sevdiriyor. Allah'ın kalbimize sevgi koyması çok büyük bir nimet.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2017> Daha Fazla

Sevgisiz, kıskanç insanların gözlerindeki ve yüzlerindeki anlamsızlık ve boşluk bu insanların nasıl kötü bir hayat yaşadığının ispatı oluyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2017> Daha Fazla

Çocuklarla hayvanların birbirine sevgisi, birbirini bütünleyen, ruha çok güzel etki yapan bir sevgidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2017> Daha Fazla

Avrupa'nın İslam karşıtlığının temelinde bağnazlığın sevgisiz, sanatsız, tahammülsüz, görgüsü zayıf zihniyeti var. Elbette Avrupa'nın ırkçı ve Müslüman karşıtı tutumu çok yanlış. Ancak bağnazların da müzikten, heykelden, sanattan nefret eden tutumu Avrupa'daki bu mantığın zemin bulmasını sağlıyor. Kadının dövülmesi gerektiğini söyleyen, annesinin diz kapağını tahrik edici bulan, dekolte kadın gördüğünde hayvani tepkiler veren zihniyetten Batı'nın rahatsız olması haksız değil. Bu kültür bozukluğunun düzelmesi şart.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2017> Daha Fazla

Sevgiyi ve tutkuyu yaratan Allah'tır. Müminlerin birbirine sevgisi zer aleminde Allah'a verdikleri sözün bir tecellisidir.
Sevgi olmazsa hiçbir şeyin anlamı olmaz. Et ve kemik ruhta etki yaratmaz. Güzellik sevgiyle anlam kazanır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2017> Daha Fazla

Birbirlerine güvenmeyen, saygısı olmayan insanların birbirlerini candan sevmesi mümkün değildir. Allah korkusu ve sevgisi olmayınca sık sık birbirlerini telefonla kontrol ediyor, “şu an nerdesin kimlesin” diyorlar, karşısındakinin söylediklerine inanmıyorlar. İman olmayınca güven ve sevgi olmuyor. Sevgiden anladıkları kavga etmek, birbirini itham etmek. Gün boyunca birbirleriyle didişiyorlar. Sevgi ve tutku müminlere has nimetlerdir.
İnsanların bir kısmı sevgiyi, tutkuyu, iman derinliğini bilmedikleri için insana benzeyen ama insanlığı bilmeyen şeytani varlıklar oluyorlar. Bazı insanlar da sevgiyi bilmeyenlerin ahlaksızlığına şaşırıyorlar. Şaşırılacak bir şey yok, nefret dolu insandan nefret akar, güzellik değil.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mart 2017> Daha Fazla

Bir insan sevgiyi kaybetmiş, nefret ile dolmuşsa insanlığını kaybetmiş, bir nevi şeytan olmuştur. Böylelerinin sözleri mümini daha da şevklendirir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2017> Daha Fazla

İnsan Allah'ın yarattığı fıtrata direnirse bozulur. Allah sevgisi, Allah korkusu, samimiyet olmadığında beden hemen dengesizleşir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2017> Daha Fazla

İslam sevgi, neşe ve huzur dinidir, insan fıtratına uygundur. İslam'ı neşeyi kaçıran, sanatı öldüren bir mantığa çevirenler bağnazlardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2017> Daha Fazla

Sevgiyi devlet politikası haline getirmek gerekir. Kavga ve gerilim kültürü değil sevgi ve merhamet hakim olmalı. Her yerde ısrarla sevgiden bahsedilsin. Sevgi fitneyi yatıştıran, kavgayı bitiren mühim bir ibadettir. Yaratılışın ana gayesi sevgidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2017> Daha Fazla

Genellikle kaliteden uzak, hayatlarına sevgisizliğin hakim olduğu tipler dindar insanların hayatı en güzel şekilde yaşamasını kıskanıyorlar. Bu tipler Avrupa’ya gittiklerinde de hem Avrupa’ya hayran oluyorlar hem de bir şekilde o topluma zarar vermeye çalışıyorlar. Bu, kıskançlıktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2017> Daha Fazla

Zaman geçtikçe karşındaki insanın vefasını, sadakatini, kişiliğini, fedakarlığını gördükçe insan daha çok sever. Yaşla zamanla sevgi azalmaz.
Sevgi zamanla azalmaz, tam tersine geçen zamanla birlikte sadakat ve vefa sevgiyi daha da güçlendirir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mart 2017> Daha Fazla

Sevgisiz insanları asıl rahatsız eden ve haset etmelerine sebep olan dekolte değil arkadaşlarımın bana olan derin sevgisi ve sadakati. Bir çok kanalda eğlence, sohbet programı var, kadınlar hep dekolte, kimse onlarla ilgilenmiyor. Arkadaşlarımın sevgisine haset ediyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2017> Daha Fazla

Her gün deccaliyet kinden, nefretten bahsediyor, biz de her gün sevgiden bahsederek o şeytani elektriği Rahmani elektriğe çeviriyoruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2017> Daha Fazla

Sevgi, kalite, temizlik yoksa hayatın ne anlamı var? Allah'ın Kitabını bir kez dahi okumadan yaşıyorlar. Bunu normal kabul etmemeleri gerek.
Şeytan insanların birbirine düşmesi için dünyaya sevgisizlik büyüsü yaptı. Bu büyüyü ısrarla Allah'tan ve sevgiden bahsederek kıracağız.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2017> Daha Fazla

Mehdi'nin liderliği siyasi anlamda olmayacaktır. Mehdi sevgiyi öğreten, adaleti sağlayan bir manevi önder olacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Şubat 2017> Daha Fazla

Tutkuyu, sevgiyi, sadakati Allah yaratır. Sen Allah'ı haşa sevmezsen Allah sana seni sevenleri yaratmaz. Sen Allah'ı unutursan Allah seni unutur.
Kuran'a uyulduğunda sevginin önünde hiçbir engel kalmaz. Kuran insanlara Allah aşkını ve Allah için tüm varlıkları sevmeyi öğretir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2017> Daha Fazla

Sevgi Allah'tan bir nurdur, müminler için özel yaratılan bir nimettir.
Kadın cennet nimetidir. Kadının sevgisini Allah kaderde özel yaratır. Sokağa çıkayım sevgiyi bulayım diye bir şey yoktur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2017> Daha Fazla

Hayatları boyunca kaliteli ortam içine girememiş, sevgiyi yaşamamış bazı insanların kaliteli insanlara amansız bir öfkesi ve haseti oluyor.
Israrla kadınların bakımsız, özensiz olmasını istiyorlar. Bu kadın karşıtlığının mantığını anlamak mümkün değil. Kadın da erkek de güzel olsun. İnsanların bakımsız olduğu sevginin, güzelliğin, kalitenin kalmadığı ülkelerde dehşet ve gerginlik oluşuyor. Allah böyle mutsuzluk istemiyor.
Allah samimi sevgiyi ve tutkuyu müminlere nasip ediyor. Allah Kendisinden uzak olana güzellik, sevgi ve tutku nasip etmez.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2017> Daha Fazla

Herkesten nefret eden, Allah sevgisi ve Allah korkusu olmayan, sevgisizlik içinde boğulmuş insanları sabırla eğiteceğiz. Eğitim şart.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Şubat 2017> Daha Fazla

Mehdi maneviyat eridir. Mehdi'nin mesleği sevgi, şefkat, sosyal adaleti sağlamaktır. Mehdi siyasete karışmaz.
İnsan sevgi gösterecek ve sevgi alacak şekilde yaratılmış. Ancak o zaman normal insan olabiliyor. Sevgiye mesafeli durulduğunda fıtrat kilitleniyor. Sevgiye soğuk karşılık verildiğinde ruhta bozulma oluyor ve sevgisizlik yayılıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2017> Daha Fazla

Şeytanın en çok karşı olduğu konu sevgidir. Sevgiyi ve güzelliği yok etmek hedefindedir. Nefret ve şiddet filmleri bilmeden buna hizmet eder.
Sevmek ve sevgiyi samimi yaşamak için Allah korkusu gerekir. Allah korkusu olmadan candan sevgi olmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2017> Daha Fazla

Sabırlı, affedici, merhametli, dürüst, güzel sözlü, tevazulu ve fedakar olan sevgiyi bulur.
Saygı ve sevgi birbirine bağlı iki muhteşem güçtür. Saygı olmadan sevgi, sevgi olmadan saygı olmaz.
İnsanın amacı sevgi olacak. Allah'ı sevecek, Allah'ın yarattıklarını sevecek. Candan sevgi olunca kin, nefret, haset olmaz. Sevgi tüm sorunları ortadan kaldırır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Şubat 2017> Daha Fazla

Bazı insanların imkanı, parası, mesleği her şeyi var ama samimi sevgiyi hayatı boyunca bir kere bile yaşamamış. Bu yüzden bizim sevgiyi yaşadığımızı görünce delicesine haset ediyorlar. Hasetleri büyük acı çekmelerine sebep oluyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

Maddiyata dayalı sevgi, sevgi değildir. İnandırıcı değildir. Bir kadın ev, araba için sevgisini veriyorsa bu çok küçük düşürücüdür.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2017> Daha Fazla

Mehdiyetin sevgi, merhamet, güzellik, iyilik anlayışını dünyaya hakim etmek önemli. Tartışmayla, kavgayla hiçbir mesele çözülmez.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2017> Daha Fazla

Sevgisiz insanların çevrelerindekiler de kirli, sevgisiz, saygısız, kötü sözlü, kaba insanlar oluyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2017> Daha Fazla

İnsanı sevgi güzelleştiriyor. Güzellik, et ve kemikle olmuyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2017> Daha Fazla

Her gün sevgiyi hatırlatmamız, şeytanın her gün yaptığı düşmanlık eylemine karşı en güzel cevaptır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2017> Daha Fazla

Dünyada zorluk var. Çünkü aşk ve sevgi zorluk içinde gelişiyor. Aşk ve sevgi olmadığında ise hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Derin sevgi ve derin tutkunun olması için acılar, zorluklar ve çile olması gerekiyor. İnsan başka türlü derinlik kazanamıyor.
Kuran'ın hükmü ahirete kadar geçerlidir. Kuran'ın sevgi, şefkat hükümlerinin kalktığını iddia edenler büyük zulüm yapmış oluyorlar. Bazı bağnazlar Kuran'da sevgi, şefkat hükümlerinin nesh edildiğini söyleyerek Musevilere ve Hristiyanlara şefkatle yaklaşmayı yasaklıyorlar. Kuran'ın hiçbir ayeti nesh edilmemiştir. Allah Kitap Ehli'ne şefkatle, merhametle yaklaşmayı emretmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ocak 2017> Daha Fazla

Hayvanların ve çocukların güzelliği, birbirlerine duydukları sevgi cennetin bir misalidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ocak 2017> Daha Fazla

İyi insanlar da var ama kötüler çok fazla. Güvenilmez, dengesiz insan çok fazla. Böyle bir ortamda çoğu insan sevgiyi yaşama imkanı bulamıyor.
En önemli konu Allah'ın sevilmesi. Allah sevgiyi çok lezzetli yaratmış, tüm güzellikler, cennetteki tüm nimetler sevgi için yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2017> Daha Fazla

Tutku Allah'ın müminlere özel verdiği bir nimettir, bir nurdur. Saygı olmadan sevgi olmaz. Bir kadının karşısındaki saygı duyulacak vasıflara sahip değilse o kişiye saygı duyamadığı gibi tutku da duyamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2017> Daha Fazla

Sevgi için derin samimiyet, derin Allah korkusu gerekir. Allah sevginin şartlarını Kuran’da belirtmiştir, bunlar olmadığında sistem çöker. Sevginin oluşması için samimiyet olacak ama bazılarının her hareketi poz oluyor, elleri, bakışları, yürüyüşleri pozdan ibaret oluyor. Sistem samimiyetsizliğin üzerine kurulu olduğu için tutku olmuyor. Tutku özel bir güç gerektirir, taklidinin yapılması kadını çok kızdırır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2017> Daha Fazla

Sevgisiz, öfke dolu, küfürsüz konuşamayan, ufukları dar insanların eğitimi için Devlet özel bir eğitim programı uygulamalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz Mehdi'nin taş kalpleri elmaslaştıracağını bildirmiştir. Mehdi dünyanın sevgi öğretmenidir.
İslam modernliktir, kalitedir, sevgidir. Müslüman bakımlıdır, dilediği gibi güler, eğlenir, dolu dolu yaşar. Aksini söyleyen yanlış biliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2017> Daha Fazla

İnsan fıtratı sevgi, dostluk, merhamet, şefkat üzerinedir. Ama insanlıktan çıkmış sevgisiz kitlenin dilinden de elinden de bela akıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2016> Daha Fazla

Dünya karmaşık bir yer değil, herşeyin bir sebebi var. Allah olayları yaratırken tek amacı var. Allah Kendisi’ni çok sevmemizi istiyor. Allah’ın en önemli vasfı sevmesi ve sevilmesidir. Kedilerin, süslerin, müziğin, insanların, ağaçların yaratılmasının sebebi hep sevgidir. Bütün yaratılıştaki amaç insanın Allah’ı sevmesidir. Sevgi olmazsa insanın aklı donuklaşır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2016> Daha Fazla

Çok çabuk saldırganlaşan, görgüsüz, cahil ve kin dolu kitlelerin yetişmesi bir ülke için çok tehlikelidir. Nefret dolu olanlar tedavi edilmelidir. Sevgisiz insanları eğiterek düzeltmek mümkün. Böyle tiplere sakinlikle, sabırla yaklaşıp sürekli eğitmek lazım.
Sevgi yerine kini, intikamcılığı, kibri insanlara sevdirmek şeytanın oyunudur. Hayret edecek şekilde bazı insanlar bu itici hali kabulleniyor. Müslümanlar sevgiden bahsettiğinde sanki anormal şeyden bahsediliyormuş gibi tepki veriyorlar. Sevgisizliği böyle kabullenmeleri şaşırtıcı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2016> Daha Fazla

Allah Kendisini bütün yüreğimizle, aklımızla ve gücümüzle sevmemizi istiyor. Kainatın yaratılış amacı sevgidir. Mümin tüm dikkati ve iradesiyle keskin bir sevgiyle Allah'ı sever.
Sevgiyi insanların kalbinden almışlar halbuki insanın bedenini ve ruhunu en çok etkileyen sevgidir. Şeytan insanlara sevgiyi unutturup yaşamın anlamını ellerinden almış. Sevgi olmadığında hayat kalmaz insan sadece organizma olur. Sevgi olmadığında acımasız bir bencillik oluyor. Sevgi olduğunda Kuran'daki velayet sistemi tam oturuyor, severek herkese sahip çıkılıyor. Hayatın amacı da cennetin amacı da sevgidir. Allah'ın izniyle sevgiyi tüm dünyaya hakim kılacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Aralık 2016> Daha Fazla

Mehdi her türlü zulmü ortadan kaldıracak bir sevgi öğretmenidir. Mehdi'nin görevi sosyal adalet, sevgi ve merhamettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Aralık 2016> Daha Fazla

Allah'ın izniyle bu son 10 yıl Mehdiyetin dünya tarihine sevgi damgasını vuracağı dönem olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Aralık 2016> Daha Fazla

Şirk dinini İslam diye tanımış olanlar Kuran'daki İslamla karşılaşınca şaşırıyorlar. Kuran İslamı güzelliktir, sevgidir, neşedir, sevinçtir.
Öfkeyle hareket eden birine sert üslupla yaklaşmak olmaz. Müslüman her durumda sevgiyle, şefkatle yaklaşmakla yükümlüdür.
Allah'ın sevgiyi ve güzelliği Allah sevgisiyle bağlantılı olarak kaderde bütün olarak yarattığını bilmiyorlar. Sevgi özel yaratılır.
Bedenen ve ruhen kirli, güzel sözü hiç bilmeyen, sürekli terslik ve aksilik içinde yaşayanlar sevgisiz bir dünyada ezilerek yaşıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Aralık 2016> Daha Fazla

Sevgi anayasaya madde olarak eklensin. Devletin ve vatandaşın sevgiyi öncelikli konu olarak göreceği ifade edilsin. Sevgisiz nesil yetişmesin.
Sevgiyi bilmeyen insanlara biz sahip çıkalım. Sabırla, ayetlerle, sevgiyle anlatarak Rahman'ın tarafına geçmelerine vesile olalım.
Türkiye'de gençliğin bir kısmını nefrete yatkın, kinci, nezaketsiz, sevgiye kapalı, ruhu ve bedeni kirli insanlar haline getirdiler. Bazı gençleri böyle sevgisiz ve hasta ruhlu yetiştirmelerinin sebebi bu insanları her türlü adi ve Türkiye aleyhine işlerde kullanmaktır. Esprileri kalitesiz, ruh ve fizik olarak gelişmemiş tekdüze gençlerin yetişmesi İngiliz derin devletinin özel organize ettiği bir durumdur. Bedeni ve ruhu kendine küsmüş, dünyadan zevk alamayan, neşesiz tipler özel olarak yetiştiriliyor, bu insanları ısrarla sevgiye davet etmek gerekir.
Allah sevgisi hayatın en önemli nimeti. Allah sevgisi olmadan hiçbir sevgi olmaz, hiçbir şeyin anlamı da olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2016> Daha Fazla

Bir çok insan kedilerden bile nefret ediyordu. Kadınları, çocukları, hayvanları sevmeyi öğrettik. Her gün sevginin hayati olduğunu anlattık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2016> Daha Fazla

Sevginin insanlar tarafından böyle unutulmuş olması korkunç bir şey. Sevgi çok hayatidir, devletin bu yönde politikası olması gerekir Sevgi olsa da olur olmasa da olur denecek bir şey değil. Olmaması çok vahim. Her Bakanlığın önceliği sevgi olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2016> Daha Fazla

İnsanların bir kısmı sevgiyi hiç bilmiyor, hep tartışmacı ve aksi bir üslup kullanıyorlar. Üslupları da bedenleri de temiz olmuyor.
İnsanların savaşsız, kavgasız, mutlu yaşamaları en kolay olandır. İslam Birliği'nin oluşması da kolay. İnsanlar bunları boş yere zor görüyor. Bütün mesele sevginin yaşanmasında. Sevgisizlikle, ukalalıkla, büyüklük yarışıyla İslam Birliği oluşmaz. Samimi sevgiyle her şey kolay olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2016> Daha Fazla

Mehdi hiçbir siyasi faaliyete karışmaz. Sadece sevgi öğretmenidir. İnsanları sosyal adalet, sevgi, barış için teşvik edecektir.
Kardeşlerimiz sevgisiz insanlarla karşılaştıklarında kızmasınlar. Hakarete hakaretle karşılık verilmez. Israrla sevgiyle karşılık verilmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2016> Daha Fazla

Sabırla yaklaşıp her seferinde sakinlikle, güzellikle cevap vermek sevgisiz insanların direncinin kırılmasını sağlar. Şefkatle yaklaşmak şart.
Sevgisiz tiplere genelde hiç kimse insan gibi muamele yapmıyor. Bu yüzden iyice nefret doluyorlar. Her seferinde ayetle, güzellikle anlatılmalı. Sevgisiz insana öfkeyle yaklaşmak doğru olmaz. Sevgisizleri deccaliyete hizmet etsin diye özel yetiştiriyorlar, bunları hep iyiliğe çekmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2016> Daha Fazla

Allah kalplere güzel bir sevgi veriyorsa bu, iman nimeti olarak Allah tarafından yaratılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafığın düsturu hainlik olduğu için, münafık sevgiyi dahi hainlik için kullanır. Seviyorum derken asıl amacı hainlik yapmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2016> Daha Fazla

Allah gerçek sevgi ortaya çıksın diye çile ortamı yaratıyor. İnsanlar çok rahat etmek istiyor, ama gerçek sevgi çileyle ortaya çıkar. İyi, kaliteli insan olursun ama yüksek sevginin ortaya çıkması için çilelerden geçmen gerekir, yoksa iyi insan olmana rağmen geride kalırsın. Zorluklar ne kadar girift olursa o kadar derin ve yüksek sevgi kazanırsın ve sevgide öne geçersin.
Allah çok sevilmek istiyor ama dünya tarihi boyunca insanların çoğu Allah'ı yeteri kadar coşkuyla sevmediler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2016> Daha Fazla

Mehdiyet projeyle, planla oluşmaz. Mehdiyet saf sevgiyle gönüllere sultanlık kurmaktır, harikalar şeklinde yayılan bir iman hakimiyetidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2016> Daha Fazla

Allah korkusu Allah sevgisi için vardır. Allah'ın dediğini yapmayan Allah'ı seviyor olamaz. İnsan sevdiğinin her dediğini zevkle yapar.
Sevgi olmazsa kainatın hiçbir anlamı kalmaz. Cennet de sevgiyle anlamlıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Kasım 2016> Daha Fazla

İnsanların çoğu farkında olmasa dahi Mehdiyetin etkisine girecek ve barışa, sükunete ve sevgiye yönelecek. Kavgalar son bulacak.
Şirk, Allah'a saygıda kusur etmeye cürettir. Her şeyi Allah'ın yaptığını bildiği halde haşa Allah yapmamış gibi davranmak çok çirkindir. Şirk sevgiye saldırı olduğu için Allah istemiyor. Şirk çok büyük bir akılsızlıktır. Allah binbir güzellikle bitkileri meyveleri hayvanları yaratıyor, "yok bunlar tesadüfle oldu" diyorlar. Bu sevgiye çok büyük bir saldırıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2016> Daha Fazla

Dünyanın sonu için çok az vakti kaldı. Bu neslin Müslümanları tüm güçleriyle Allah'ı sevip Allah'a söz söyletmesinler. Rabbimiz'e muazzam bir şekilde sevgimizi sunalım, yüzyılların ayıbını hep birlikte ortadan kaldıralım.
Allah doyurucu bir sevgi istiyor. Çok sevilmek istiyor. Allah'ı haşa hiç sevmeyip yarattıklarını seveyim dersen Allah bunun karşılığını verir.
Sevdiklerini sana veren Allah. Allah'ı unutarak sevgi olmaz. Allah'a sevgisini kaybetmiş olanın yaşamasının bir anlamı kalmamıştır. Haşa senin için Allah'ın önemi yoksa senin Allah için neden önemin olsun? Allah'ı coşkuyla sevmeyene Allah çeşit çeşit bela yaşatır.
Gerçek sevgi saygıyla olan sevgidir. Allah saygıyla sevilmek istiyor. Sevgiyi Allah'ın yarattıklarına değil Allah'a yöneltmek gerekir.
Allah korkusu Allah'ı sevmek için vardır. Allah'ın asıl istediği sevilmek ve Kendisiyle bağlantı kurulmasıdır.
Sevgi olmayınca manzaranın, denizen, bahçenin hiçbir anlamı kalmaz. Sevgi oluşmayınca Allah insanlara türlü türlü belalar verir.
Allah Kendisi'nin sevilmemesine buğz eder. Kainatın yaratılış amacı sevgidir. Allah insanların hem birbirini hem Kendisi'ni sevmesini ister.
Hep birlikte dünyayı en güzel hale getireceğiz, barışı, sevgiyi hakim edeceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2016> Daha Fazla

İnsanların sevgi dünyasını karartmak, güzelliği köreltmek için "çirkin sanat" dedikleri kavramı kullanarak bilinçaltı kurgulaması yapıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2016> Daha Fazla

İslam alemi birleşecek ama bazılarının düşündüğü tarzda asan, kesen sevgisiz İslam anlayışı asla hakim olmayacaktır. Bundan sonra sanatın, güzelliğin, bilimin, modernliğin, kalitenin hakim olduğu İslam anlayışı gelişecek ve güçlenecektir. Bağnazlık güçlenemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2016> Daha Fazla

Allah'ın ipine sımsıkı bağlı olanlar arasındaki sevgi sonsuza kadar asla son bulmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2016> Daha Fazla

Sevgiyi, nezaketi, görgüyü, güzelliği, kaliteyi bilen kadınlar yeni bir sevgi medeniyeti oluşturuyorlar. İngiliz derin devleti sistemi çöktü.
Kadınlar çok akıllı oldukları için karşılarındaki adamın samimiyetsizliğini, akıl zayıflığını hemen görüyorlar. Aklı zayıf bir insanın akıllı gibi davrandığını sanması, karşısındakini kandırdığını zannetmesi kadınları daha da kızdırıyor. Neredeyse sevecek kimseyi bulamıyorlar. Rol yapmadan, maske takmadan, oyun oynamadan yanında kendileri olabilecekleri kimseleri olmuyor. Ömür boyu yalnız sevgisiz yaşıyorlar.
İffet, akıl, görgü, derinlik, tutku ve sevgi kadını müthiş güzelleştirir. Bunların her biri kadının süsüdür. Kadınları en çok yıpratan sevgisizlik oluyor. Sevgisizlik adeta tüm hücrelerini öldürüyor.
Allah insanların zora girmelerini istemiyor. Sadece vicdanlı ve dürüst olmalarını istiyor. "Beni unutmayın Ben de sizi unutmayayım" diyor. Allah'ı unutmak çok büyük zulümdür. Allah sevilmek ve anılmak istiyor.
Hem iman için hem sevgi verdiği için Allah'a sürekli teşekkür ediyoruz. Allah'a bir kere teşekkür edilmez, teşekkür sürekli olur.
Allah'a hamd etmek, teşekkür çok önemlidir. Her an her şeyi yaratan Allah'tır. Sevgiyi de nimet olarak yaratan Allah'tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2016> Daha Fazla

Münafıkta sevgi olmaz. Seviyorum dediğinde mutlaka bir oyun veya tuzak vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehdiyet olmadığında gurur Müslümanlar arasında aşılamaz bir engel haline geliyor. Mehdiyet sevgiyle tüm sorunları çözecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2016> Daha Fazla

Müminle küfrün sevgi anlayışı arasında çok büyük fark vardır. Müminin sevgisi yiğitliğe, samimiyete, Allah aşkına, fedakarlığa dayalıdır.
Tutkuyla sevmek için karşıdaki şahsın Allah'ı her şeyden çok sevmesi, her zaman Allah'tan yana olması, Allah'tan çok korkması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2016> Daha Fazla

Türkçesini bildiği halde yabancı sözcükler kullanarak konuşmak asil bir insanın üslubu değildir. Bu üsluptan ruhen zayıf olan etkilenir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2016> Daha Fazla

Eski dönemlerden kalma sevgisiz, halka tepeden bakan, soğuk bir zihniyet var. Bu zihniyetteki kişilerin neredeyse hiç sevenleri olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2016> Daha Fazla

Soğuk, resmi, sevgisiz, tek yanlı sistemlerde darbe zihniyeti kolay gelişiyor. Darbelerin gelişmesinin engellemenin yolu tam aksini yapmaktır. Sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, özgürlükleri en güzel şekilde hakim kıldığımızda darbeci zihniyette olanlara da en etkili tedbir alınmış olur.
Birçok şov ve yarışma programında çok sevgisiz gergin bir dünyanın telkini veriliyor. Bu programlarda Allah'ı hatırlatan tek kelime olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehdiyetin siyaset hırsı yoktur. Mehdiyetin ana görevlerinden biri dünyada adaleti, sevgi, şefkat, sanat ve kaliteyi yaymasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2016> Daha Fazla

Allah sevenleriyledir. Allah sevenlerine bereket getirir. Sevenlerinin Allah'a hep hüsnü zan etmesi lazım.
Namaz da oruç da aşığın maşukuna sevgi göstergesidir.
Namaz Allah'a olan sevgimizi ifade etmemizdir. Allah sevildiğinde hoşuna gider, biz de Allah'ı sevdiğimizde hoşumuza gider.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdiyet siyasete karışmaz. Mehdi sadece sevgi öğretmenidir. Merhamet, şefkat ve adaletin öncüsüdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Eylül 2016> Daha Fazla

Benim ve arkadaşlarımın şiarı dürüstlük, samimiyet, Allah'tan korkmak, Allah'ı çok sevmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2016> Daha Fazla

Sevgisiz, ağzı bozuk, nefret dolu insanların eğitilmesi önemlidir, önce itiraz etseler de bir süre sonra onların da vicdanları fetholunacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah'ı inkar eden, Allah'ı anlayamayan bir insanın sevgiyi yaşaması mümkün değil. Allah'a vefası olmayanın sana nasıl vefası olsun. Allah'ın sanatını göremeyen senin güzelliğini nasıl görsün. Allah'a teşekkürü olmayan senin nasıl kıymetini bilsin. İman olmadan sevgi olmaz. Allah'ı sevemeyen O'nun güzelliklerini fark edemeyen insanı hiç sevemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2016> Daha Fazla

Müslüman Allah'ın ruhuyla, Allah sevgisi ve Allah korkusuyla sever ve sonucunda da güzel ahlak, sevgi, tutku ruhuna yerleşir.
Sevgiyi, tutkuyu yaşayamayanlar Müslümanların arasındaki sevgiyi ve tutkuyu anlayamıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2016> Daha Fazla

İnsanların çoğu kavgaya ve gerilime çok alıştığı için dünyada ikinci bir yol olmadığını sanıyor, sevginin yaşanabileceğini anlayamıyorlar.
İslam'da müzik, neşe, eğlence, güzellik, sevinç, iffet, temizlik, akıl, sevgi, tutku yani güzel olan her şey vardır.
Şeytanın ve küfrün olması mümin için enerji vesilesidir. Sevginin kökeninde de şeytana karşı verilen imani, manevi mücadele vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2016> Daha Fazla

Sevgisizliğiyle kendi hayatını cehenneme çevirmiş başkalarının da hayatını cehenneme çevirmek isteyenlerin mutlaka eğitilmesi gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2016> Daha Fazla

Herkese öfkeyle yaklaşan, sürekli hakaret dolu bir üslubun yaygınlaşması manevi bir felakettir. Sevgiyle merhametle bu felaketi durduracağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2016> Daha Fazla

Derin iman ve gerçek sevgide bencillikten eser kalmaz. Sevginin olabilmesi için saygı, değer vermek, Allah sevgisi ve korkusu olması gerekir.
Sevgisizlik ruhunda olanlar hep başkalarına zarar gelmesini istiyorlar. Oysa başkaları için istedikleri zarar hep kendi başlarına geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2016> Daha Fazla

Sevgisizlik her türlü hastalığa zemin hazırlar. Beden sevgisizlikten çöker. Sevgisizlik isteye isteye belanın içine girmektir. Neşeyle, imanla sevinçle huzur içinde yaşamak varken sevgisizlik belasını tercih ediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2016> Daha Fazla

Çok fazla sevgisiz insan olması ahir zamanın tipik özelliğidir. Buna şaşırmak ahir zamanı anlamamak demektir. Sevgisizlik ruhu 2019'lara kadar devam eder. Şu an deccalin zehiri insanların çoğunun üzerinde. 2019'lardan sonra sevgiyi anlayacaklar.
Allah dünyayı sadece imtihan yeri olarak yarattı. Allah'ın önem verdiği konu sevgi ve dostluktur. Allah sevginin hakim olmasını istiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2016> Daha Fazla

Gelenekçi inanca sahip olanların bazıları Mehdi'yi korkutucu katı bir insan gibi görüyorlar. Oysa Mehdi halimdir, sevgi insanıdır.
Sevgisiz, küstah, kaba bir nesil yetişiyor olması bir nevi manevi felakettir. Kaliteli nesil yetiştirilmesi için özel seferberlik gerekir. Sevgisiz ve kaba konuşan gençleri de sürekli uyarmak lazım. Böyle yapma, sevgiyi öğren demek olumlu etki yapar. "Güzel kardeşim böyle diyeceğine güzellikle söyle" diye sürekli uyarın. Bir süre sonra bunun olumlu etkisi görülecektir. Sevgiyi bilmeyenlere sert bir üslupla karşılık vermek hiçbir zaman doğru olmaz. Sevgiyi öğretmek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2016> Daha Fazla

Sevgisiz insanlar adeta nasırlaşmışlar, sürekli birbirlerine hakaret ediyorlar ve bundan rahatsız olmuyorlar. Saygısızlık hayatları olmuş. Sevgisiz insanların yaşamları adeta cehennemin bir yansıması gibi. Bu belanın içine düşenler Kuran'a sarılıp bir an önce kurtulsunlar.
Sevgisiz gençlerden oluşan adeta klan tipi yapı var. Bu ruh hali kendilerini mahvediyor. Bu derece nefret aklen sağlıklı olmalarını engelliyor. Sürekli laf sokan, küstah, herkese karşı nefret dolu bir hayat olmaz. Böyle bir bela içinde yaşamayı hiç kimse kabul etmemeli.
Sevgisizlik ağır bir hastalıktır. Sevgiyi bilmeyen insan mahvolmuş demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2016> Daha Fazla

İslam Birliği dünya cennetidir. Barışın, kardeşliğin, sevginin olduğu, savaşın kavganın olmadığı, sanat, güzelliğin her yere hakim olduğu sistemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2016> Daha Fazla

Dini anlatan ama sevgiyi bilmeyen, şefkati merhameti yaşamayan insanlar sadece din teknikeri oluyorlar.
Estetik, sanat, güzellik ve ihtişam Allah korkusu ve sevgisiyle oluşur. Allah'ı çok seven güzellik için çok özenli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2016> Daha Fazla

Allah'ın rızasını kazanmak için gayret edeni Allah insanlara da sevdirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2016> Daha Fazla

Güzellikle sevgiyle hareket edildiğinde herkesi kazanmak, her sorunu çözmek mümkün olur. Bunun da adı Mehdiyettir.
Sevgisizlik milli bir tehlikedir. Karanlık ruhu olan bu insanlar sosyal medyada da her şeye öfke ve kinle yaklaşıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2016> Daha Fazla

Sevgisiz ve kalitesizlikle hayat adeta kendileri için belaya dönmüş olan insanlar cennet gibi ortamda yaşayan müminlere haset ediyorlar. Haset edenlerin kötü sözleri, öfkeleri ve kinleri sadece kendilerine zarar verir. Hasetlerin kötülüğü Müslümanlara iyilik olarak döner.
Sorunu söylüyor ama çözümü söylemiyorlar. Dünyadaki bu sevgisizliği giderecek olan ölmüş ruhları canlandıracak olan Mehdi ve İsa Mesih'tir.
Sadece yol, köprü, baraj yapılması yeterli olmuyor. Asıl öncelik kaliteli, imanlı, aydın, modern, sevgiyi bilen bir nesil yetiştirmek olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2016> Daha Fazla

İman, kadını kadın erkeği erkek yapıyor. Kadının da erkeğin de güçlü, sevgi dolu, derin olmasına vesile oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2016> Daha Fazla

Müslümanların birbirine sevgisi münafıklara büyük acı verir. Adeta hasetten kavrulurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi siyasete karışmaz. Sevgiyi savunan, kadınların üzerindeki baskıyı kaldıran, dünyanın mamur olması için gayret eden gönül insanıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi denildiğinde kafalarında farklı bir şey canlandırıyor olabilirler, Mehdi siyasete asla karışmaz, siyaset tüm kurumlarıyla işlemeye devam eder. Mehdi sadece sevgi, kardeşlik, dostluk üzerinde duracaktır.
Gerçek sevginin olabilmesi için insanın karşısındakinin samimiyetini görmesi gerekir. Samimiyeti gören kadın tutkuyla sever.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bir iktidarın güçlü olması için aydınının çok olması, sevgiyi, sanatı, kaliteyi hayat felsefesi haline getirmesi lazım. Aksi uzun vadede ülkeye zarar verir. Bazı yerlerde sağ hükümetler sadece ekonomik kalkınmaya öncelik veriyor oysa hayatın özü sevgi, sanat ve kalitedir. Kalite anlayışı geliştiğinde darbe ve kalkışma zihniyeti gelişemiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2016> Daha Fazla

Mehdi siyaset sahibi değildir. Mehdi manevi bir önderdir. Hiçbir şekilde siyasete karışmaz. Dünyanın sevgi öğretmenidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2016> Daha Fazla

Deccalın en çekindiği şey kalitedir, sanattır, güzelliktir, sevgidir. Deccalın zehridir bunlar. Zehir etkisi yapar. Sevgi, kalite, güzellik, sanat, estetik. Onun için hükümetin bu konulara çok önem vermesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Temmuz 2016> Daha Fazla

İslam’ın sevgisi merhameti öncü olacak, modernlik, kalite, sanat, demokrasi, laiklik, güzellik, Allah korkusu, Allah sevgisi, bütün dinlere saygı her yere hakim olacak, Türkiye de öncü olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Haziran 2016> Daha Fazla

Ahirette bizim ne bilgi düzeyimizde ne ahlak anlayışımızda bir değişiklik olmuyor. Sevgi anlayışımız, tutku anlayışımız neyse aynısı ile gidiyoruz. Onun için bu eğitim, ince ince olayları görme ve analiz gücü çok önemli oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2016> Daha Fazla

Sevgi eksikliği dünyayı saran en büyük felakettir. Ekonomik kriz, savaşlar gibi çok dev bir beladır sevgisizlik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2016> Daha Fazla

Allah aşkı, çile, sabır, ruhu iyice güzelleştirdiğinde insan cennette Allah’ın tecellisini gördüğü için, Allah’ı sevdiği için çok şiddetli zevk alıyor. Onun için dünyadaki her beş dakika on dakika bile eğitim açısından çok hayatidir.
Derin sevgi olmazsa cennetin bir anlamı olmaz. Onun için Cenab-ı Allah dünyada çetin bir imtihan ve köklü bir eğitim veriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2016> Daha Fazla

İslam alemini şu durumda birleştirsen de bir netice alamazsın. Çünkü önce sevginin oluşması lazım. Sevginin oluşması için de Mehdi (as)’ın zuhuru gerekiyor. Allah onu ona bağlamıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2016> Daha Fazla

Mehdi, son derece huzurlu, sevecen, sevgi dolu bir insandır. Onun döneminde asla kargaşa olmaz.
Münafık hiçbir zaman için gerçek sevgiyi bilmez. Sevgiyi sadece büyüklük için ister, sadece itibar için ister, o kadar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mayıs 2016> Daha Fazla

İnsanlarda akıl eksik olup zeka çok olabiliyor. Kültür bilgi çok oluyor, çevresi, imkanları geniş oluyor. Ama Allah’ı anlama ve Allah’a saygı duyma, Allah’ı sevme gücü yüksek vicdanlılarda olabiliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mayıs 2016> Daha Fazla

Cennet sevgi yurdudur. Allah müminlere, müminler de Allah’a sevgilerini ifade ediyorlar. Allah müminleri sevdiğini söylüyor, müminler de Allah’ı sevdiklerini söylüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2016> Daha Fazla

Allah için olana sevgi denir. Allah’ın rızasının en çoğunu arıyorsan sevgi çıkar. Yoksa sevgi olmaz. O, teknik iş birliği olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2016> Daha Fazla

İnsan çok aciz bir varlıktır, et kemik olarak sevilecek bir yönü yoktur, Allah'ın tecellisi olarak sevilecek yönü vardır. Et olarak neyini seveceksin? Organik bir maddedir et. Et, yağ, kemik, kan; bunlarda bir şey yok. Biz Allah'ın tecellisini seviyoruz.
Çiçeği, anneyi, kediyi, kadını Allah'ın tecellisi olarak seversin. Güzel kokuyu, atları her şeyi, bütün hayvanları Allah'ın tecellisi olarak seversin. Eğer cisim olarak seversen et sevgisine dönüşür, etin de sevilecek bir yönü olmaz. Allah onun tedbirini alarak yaratmıştır.
Sadece sağlıklı beslenme ve spor insanı sağlıklı yapmaz; iman ve Allah korkusu da olacak. Hem maddi hem manevi tedbir alınması lazım. Allah korkusu yoksa, Allah sevgisi yoksa istediği kadar yesin içsin, hiçbir şey olmaz.
İman hakikatlerinin yayılması, zeminde sevgiyi bilen, akıllı düşünen, derin düşünen insanların sayısını yavaş yavaş daha da artırıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mayıs 2016> Daha Fazla

Allah rızası için sevmenin öğretilmesi lazım. Allah rızası için sevme öğretilmezse ‘daha zengini’ ‘daha güzeli’ arayışı oluyor. Bir türlü yerleşik bir sevgi oluşmuyor.
Sevgi, dostluk yayılsa insanlar çok rahat edecekler. İnsanlar birbirleriyle dost olmak istiyor ama tepkilerinin ne olacağını bilemiyorlar. Dostluğu bir başlatan olmuyor. İşte bu Mehdi (as) ile olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mayıs 2016> Daha Fazla

İnsan imanla güzel olur, kadın da erkek de imanla güzelleşir. Bir insanı aklından, imanından, temizliğinden, derinliğinden dolayı çok seversin.
Asıl olan takvadır. Müminin güzel olduğuna dair, imanından kaynaklanan bir yargı meydana geliyor, o yüzden onu çok seviyorsun. Allah sana onu o yüzden o kadar güzel gösteriyor.
İman olmazsa ne olur? Hiçbir şeyin kıymeti kalmaz. İman insana heybet ve güzellik verir. Allah sevgiyi imanla meydana getiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mayıs 2016> Daha Fazla

Tarih tekerrür etmiyor. Sistem daima ileriye doğru gider ve yenilikler getirir, her dönemde değişir. Sen romantik bir tarih anlayışıyla aynı şeyleri yapmaya kalktığında ezilirsin, yenilirsin. Çağımız bilim, akıl, sevgi, iman çağı. Sevgiyle, imanla galibiyet gelir. Başka şeyle netice alamazsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2016> Daha Fazla

Bilgi varsa sevgi yoksa o insan mahvolur. Sevgi hayattır.
Bilgiyle insan vahşi olabilir. Mesela komünist, Stalinist, terörist olabiliyor. Ama sevgiyle böyle olmuyor, sevgiyle insan oluyor. Allah’tan korkuyor, Allah’ı seviyor, insanları seviyor. Bilgiyle sevgiyi birleştirdiğinde muhteşem bir şey ortaya çıkıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mart 2016> Daha Fazla

Allah sevgisi insanda atalete müsaade etmez. Müslüman gafil olmaz. Her zaman atak, canlı ve dikkati açıktır. Gafil oldu mu bela her yerden sarar insanı. Allah esirgesin.
Mümin muttaki bir insanın Allah sevgisi, Allah korkusu yüzünde heyecan şeklinde kendini belli eder, görülür, hissedilir. Ama ruhu çökmüş, içi çökmüş, kafası çökmüş bir insanda bunu görmek mümkün değildir. Çünkü Allah’la bağını kopardığı için gafildir. Gafil olduğu için de heyecanı yok olmuştur.
Mümin cihat yani cehd etme şevkiyle heyecanlıdır. Bir insanın kalbinde eğer bir atalet varsa, gaflet varsa bitkin ve lakayt olur. İçine kapalıdır. Çünkü onu din ilgilendirmiyordur. Allah korkusu ilgilendirmiyordur. Allah sevgisi ilgilendirmiyordur. Onun yüzüne yansıyacak bir heyecanı olmaz.
Allah korkusu, Allah sevgisi anlamsız bir bakışı engeller. Allah korkusu olan bir insanın boş boş bakmasının hiçbir açıklaması olmaz. Allah’tan korkuyorsa mutlaka bakışları zeki ve keskin olur, dikkatli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2016> Daha Fazla

Sevgisizlik insanı kötü yapar. Kızları, erkekleri nursuz yapar sevgisizlik. Kindarlık, nefret ruhu, küskünlük ruhu ölü bir görüntü verir. Şahıs bizzat bu belayı kendisi hisseder. Kendi kendine çöker. Yani kendini yakan bir sistemdir bu.
Gençler ufuklarını açsın. Daha geniş ve akılcı düşünsünler. Bir kere kalplerinin sevgiye açık olması lazım. Bu bir rahatsızlık. Bunu görüp şiddetle buna karşı tedbir almaları gerekiyor. “Ben neden öfkeye bu kadar açığım, sevgisizliğe bu kadar açığım? Sevgiye niye bu kadar kapalıyım?” demesi gerekir.
İslam saf sevgidir. Hep insanların hayrına güzelliğine olan sistemin adıdır. İslam insanları en en yüksek seviyeye çıkaracak sistemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mart 2016> Daha Fazla

Mümin sevgide iyice ustalaştığında Allah cennetine alıyor. Durduk yere sevgi oluşmuyor; çileyle, acıyla, eğitimle sevgi gelişiyor.
Cennetin köşkleri, nehirleri, meyveleri.. hiçbir anlamı olmaz sevgi olmazsa, aşk olmazsa. Aşk için de imtihan yani eğitim gerekiyor, çile gerekiyor.
Allah sevilmek istiyor. Çünkü sevgi olmazsa cennetin anlamı olmaz. Kainatın anlamı olmaz, hiçbir şeyin anlamı olmaz. Sevgi ve aşkla anlamı oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2016> Daha Fazla

Sevgiyi yaygınlaştıralım. Okullarda öğretmenler bir kere öğrencilerine sevgiden bahsetse çocuklar çok açılırlar. Sınıf öğretmenleri, “Çocuklar birbirinizi sevin, dost olun, kardeş olun” dese, “Sevgi çok güzel bir şeydir” dese, “Sevgiye bütün insanlığın ihtiyacı vardır” dese çocuklar onu ömür boyu unutmazlar. Öğretmenlerin hepsinden bunu rica ediyoruz. Bütün Türkiye çapında sevgiden bahsetsinler. Bir kelime.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2016> Daha Fazla

Sevgi, derin bir tutkudur. Gözlerinden sevdiğinin gözlerine akan, sevdiğinin gözlerinden de sana akan gizemli, tarif edilemeyen akıl almaz bir güce denir sevgi diye. Yoksa dokunmayla, sarılmayla değil. Sevgi, derin tutkuya denir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2016> Daha Fazla

Allah aşkının elde edilmesi için mutlaka çile gerekiyor. Çilenin olması için de şeytanın olması gerekir. Şeytan da genellikle münafıkları kullanır, küfrü kullanır.
Allah samimi aşk istiyor, samimi sevilmek istiyor, aşkla sevilmek istiyor. Yoksa Allah için kainatın bir anlamı yok. Yani aşk olursa beğeniyor Allah.
Bir şeyin zıddı olmazsa doğrusu nasıl ortaya çıksın? Şeytan olmayacak, nefis olmayacak ve biz imtihan olacağız? Güzeli göreceğiz, doğruyu göreceğiz? Bu imkansız. Yüksek sevgiyi elde etmemiz imkansız, yüksek aklı elde etmemiz imkansız. Çocukluğumuzdaki gibi kalırız, gelişmeyiz.
Allah samimi sevilmek istiyor. Gerçek sevginin, aşkın elde edilebilmesi için de çile ve şeytanın varlığı gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2016> Daha Fazla

Sevgide gurur olmaz. Çünkü gurur olduğunda sevgi biter. Gurur ve affetmeme sevginin zehiridir. İnsanlar sevgiyi o yüzden götüremiyorlar. Ama affetme, gururu kontrol, gururu ezebilme sevginin yolunu sonuna kadar açar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2016> Daha Fazla

Allah aşkı çok sever, tutkuyu çok sever. Melekler de seviyor ama onu yeterli görmüyor Allah. Çünkü melek mecbur sevmeye. Ama acı ve çile içinde olan insanın Allah'ı sevmesi, Allah'ın en sevdiği işte budur.
Allah aşktır, Allah sevgidir. Allah sevilmek istiyor, sevmek istiyor ama gerçek sevgi istiyor, böyle robot gibi bir sevgi değil. Yani mecbur olduğu için değil, içinden gelerek sevecek. Onun için Allah tutkuyu, aşkı yaratmıştır. Kullarında yaşar Allah zaten; mesela biz tutku yaşıyoruz, onun aynısını Allah yaşar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2016> Daha Fazla

Etle, kemikle aşk olmaz, sevgi olmaz. Ete, kemiğe göre bakmaya kalkarsan, et kemik seni boğar, ondan hiçbir şey çıkmaz. Karşındaki insanda Allah’ın ruhunu, Allah’ın tecellisini seveceksin.
Her varlığı Allah’ın tecellisi olarak görürsen Allah sana sevdirir, sen o varlığı seversin, o da seni sever. Allah’tır orada o sevgiyi yaşatan. Bunun dışında aşk diye bir şey olmaz. Sadece Allah aşkı vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2016> Daha Fazla

Mehdiyet sevgi üstüne kuruludur. Mehdiyet hep sevgiyi, merhameti, dostluğu ve kardeşliği ister. Münafık sistem, deccaliyet sistemi de tam tersidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mayıs 2015> Daha Fazla

Allah derin bir sevgiyle sevilmeyi istiyor. Derin bir dikkatle ilgi istiyor Allah. Mesela diyor ki; “Bana hamdedin, şükredin, bolca tesbih edin”. Amacı Allah'ın, hep sürekli Kendisiyle bağlantı olmasını sağlamak. Allah sevilmeyi seviyor. Ama çok fazla sevilmeyi seviyor. Ve Cenab-ı Allah'ın hakkı bu. Çünkü her şeyin sahibi, bütün güzelliklerin sahibi.
Cenab-ı Allah'ın hakkıdır sevilmek. Her şeyin Sahibi, her şeyi O yaratıyor. Adam Allah’ı unutuyor, keyfine bakıyor.
Allah Kendisinin çok fazla sevilmesini istiyor. İnsanların Kendisiyle ilgilenmemesi Cenab-ı Allah'ın çok ağırına gidiyor. Yani Allah'ın gücüne gidiyor. Onun için böyle intikam alıyor. İslam aleminin mahvedilmesinin sebebi de budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mayıs 2015> Daha Fazla

Bilginin sahibi Allah’tır. Allah bize istediği kadar bilgi veriyor. Sevginin sahibi de Allah’tır. Allah’ın istediği kadar seviliriz. Tecellinin sahibi de Allah’tır. Biz bir insanı sevdiğimizde Allah’ın tecellisini severiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mayıs 2015> Daha Fazla

Sevgi eğitimi verilmesi lazım. Sevgi dünyanın ana hayat noktasıdır. Sevgi yoksa hayat da yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2015> Daha Fazla

Allah sevgidir. Cenab-ı Allah kullarını sever, kullarının da Kendisini sevmesini ister.
İçimiz sevgi, dışımız sevgi, kalbimiz sevgi. Dünyayı kurtaracak olan da sevgidir. Allah sevgiyi istiyor. Kuran baştan sona sevgiyi anlatır. Kuran sevginin kitabıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2015> Daha Fazla

Eğer coşkulu bir sevgi varsa coşkulu bir iman vardır. Eğer şahsın kadına coşkulu bir sevgisi varsa, bilin ki coşkulu da bir imanı var demektir. O onun işaretidir.
Sevgiyi isterken önce Allah sevgisinin hedeflenmesi lazım. Allah sevgisi, Allah korkusu yoksa sevgi de yoktur.
İnsan etten, kemikten, kandan oluşmuş bir varlık. Bin bir türlü de aczi var. Adam bunu mu sevecek? Deli olması lazım. Ancak Allah’ın ruhunu taşıyorsa, asil bir varlıksa, sonsuzluğu yaşayacak bir varlıksa sevilir.
Bir insan Allah’a inanmıyorsa insanın ruhunda ona karşı güven olmaz. Allah’ı göremeyecek bir akla sahipse onu nasıl görsün? Allah’a şükredemeyecek bir durumdaysa insana nasıl teşekkür edecek? Allah’a vefa göstermeyen kula nasıl vefa göstersin? Sevginin enerjisini sağlayan, asaletini sağlayan imandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2015> Daha Fazla

Sevgi Allah’a inanmanın alametidir. İman etse zaten sevgi hemen oluşur. Allah kalbine sevgiyi hemen koyar. Ayette, ‘iman edenlerin kalplerinde bir sevgi kılacağını’ söylüyor Cenab-ı Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mart 2015> Daha Fazla

İnsan sevgiyle ayakta duruyor. Sevgi sistemi bozuldu mu bütün vücut hasta oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2015> Daha Fazla

Kainat sevgi için yaratılıyor. Kainatın temeli sevgi. Sevgi, merhamet, şefkat, affedicilik. ‘Vay sen bana vurdun, ben de on misli sana vuracağım.’ Olmaz böyle kafa.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2015> Daha Fazla

Sevgi durduk yere olmaz. Allah bin bir türlü sanat üzerine oturtmuş, sevgiyi. Onun üzerine inşa oluyor sevgi. Ve dünyanın en harika gücü oluşuyor. Kâinatın en harika gücü oluşmuş oluyor; sevgi gücü.
Cehennemin yaratılış amacı da sevgidir. Yani sevginin kıymetini bildirmek için cehennem yaratılır. Kıyas yapılması için.
Allah sevgiyi seviyor. Sevgi için kâinatı yaratıyor. Bizzat Kendisi seviyor Allah sevgiyi.
Sevginin olmadığı yer cehennemdir. Allah cenneti iman yurdu olarak süslüyor, sevgiyle süslüyor. Cennetin en büyük süsü sevgidir. Allah’a olan sevgidir, imandır. Yoksa biz binalardan dolayı cennette mutlu olmuyoruz ki. Allah’ın varlığından dolayı mutlu oluyoruz.
Cennetin amacı sevgidir. Cennete gittiğini farz edelim. Irmaklar var, meyve ağaçları var, köşkler var, bağlar bahçeler var, insanlar var; ama sevgi yok. Ne olur orası? Allah muhafaza cehennem olur. Sevgiyle orası cennet olur.
Sevgi, dinin amacıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2015> Daha Fazla

Müslümanların kalbine sevgi iyice nakşedilecek. Kainatın kuralı, kainatın meydana geliş amacı sevgidir. İmam Mehdi ve İsa Mesih sevgiyi herkese anlatacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2015> Daha Fazla

Allah sevgisi olunca, Allah korkusu olunca, Allah aşkı olunca her şey güzel olur. Bütün konu Cenab-ı Allah’ı candan sevmek ve candan iman etmekte.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2015> Daha Fazla

Allah dünyada Kendisinin insanlar tarafından, Kendi ruhu tarafından, Kendi ruhundan oluşan varlıklar tarafından sevilmesini istiyor. Ama gerçekten sevilme istiyor Allah. Gerçekten sevilme olması için de insanın acı ve zorluklar içinde de olsa Allah’ı bırakmaması gerekiyor

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2015> Daha Fazla

İmana dayalı, sevgiye dayalı bir sistem olmaması bir dehşet sistemi meydana getiriyor. Ve bu dünyada tarif edilmeyen bir bela olarak hakim, oturmuş durumda.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2015> Daha Fazla

Sevginin, muhabbetin en güzel yaşandığı yer İslam’dır. Müslüman Müslüman’a aşıktır, sınır koymaz Allah aşkıyla sevdiği için. Allah aşkına insan şaşırır mı? İnsana olan aşka da şaşırılmaz. Sürekli artar o. Mümin, ben Allah’ı şu kadar seviyorum diyemez, sonsuz sever.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2015> Daha Fazla

İnsanın derinlik alması için Allah’ı derin sevmesi lazım, Allah’ı derin sevemeyen tecelliyi nasıl sevecek?
Seven, Allah için ölümü göze almış olacak ve ölümü isteyecek Allah için. Allah’a kurban olacak. Boynunu koyacak. Bazılarının canı tatlı, en ufak çıkarlarıyla çatışmasını istemiyor, tüyüne zarar gelsin istemiyor, “önce kendim” diyor. Önce sevdiğin olacak. Yani hiçbir şeyini vermek istemiyor, hiçbir şeyini ona sunmak istemiyor. Hep kendini kurtarmanın peşinde.
Aşık olmak için peygamber ahlakı gibi ahlak gerekir. Allah’a bağlanmak, Allah için yaşamak gerekir. Dünyadan geçmek gerekir. Egoist, bencil olan adam aşık olur mu? Kiri zaten üstüne sürmüş oluyor. Egoist, bencilse bitti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2015> Daha Fazla

Seven sevdiği için her türlü fedakarlığı yapacak. Gerekirse uğruna Allah için canını verir, korur kollar. Aman haysiyetine zarar gelmesin, şerefine, namusuna zarar gelmesin, aklına, bedenine zarar gelmesin diye çok özen gösterir. Yemesine, içmesine, uykusuna, her şeyine dikkat eder. Aşığın alameti budur. Ölümüne onu korur.
Allah aşkına dayalı olan sevgide kişi Allah aşkıyla divane olmuştur. Allah’a kalbini bağlamıştır. Zavallı aşıktır. O tecellileri gördükçe Allah’a aşkı daha da şiddetlenir.
Sevgiyi yaşamak, Allah’a aşka dayalıysa o aşk makbuldür. Eğer Allah aşkına dayalı değilse o hiçbir şeydir. Onun aşkla, sevgiyle, muhabbetle alakası yoktur. Söyleyen de yalan söylüyordur. Allah aşkına dayalıysa aşktır o.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2015> Daha Fazla

Sevgide Allah bereket getirir. Biz hiçbir ülkeye ve hiçbir kavme nefret ve öfke duymayalım. Bunu kaldıralım. Bu uğursuzluk getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ocak 2015> Daha Fazla

Vücut direnci düştüğünde hastalık gelişir. Neşeli olsunlar, sevgi dolu olsunlar. Nefret hastalığı körükler, kanseri geliştirir. Kalplerinde nefret, öfke bırakmasınlar. Sevgi bedeni besler. Her yere Allah’ın tecellisi olarak bakıp sevgiyle yaklaşsınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ocak 2015> Daha Fazla

Yine eylem olur, yine çatışma olur. Bunun önü sonu gelmez. Allah sevgisinden kaynaklanan sevgi olmadıktan sonra bu bela her yeri sarar, bu ateş her yeri sarar. Ama dinleyecekleri gün gelecek. 2019 gibi dizüstü çökecekler. Hakkın, hakikatin, sevginin doğru olduğunu anlayacaklar.
Kuran’ın gösterdiği; merhamet, şefkat ve akıldır, sevgidir. Sevginin hâkim olmadığı her yere dehşet hâkim olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2015> Daha Fazla

İnsanlar Allah’a bağlanırlarsa, Allah’ı severlerse Allah da onları sever. Allah’ı unuturlarsa “Ben de onları unuturum” diyor Allah.
Birlik-beraberlik Allah’a inanç ile olur, Allah’ı sevmekle olur. Allah’ı sevmedin mi felaketin kapısı açılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2015> Daha Fazla

Düşünce özgürlüğü; herkese hakaret etmek, herkesi üzmek, canını yakmak, onun sevincini, sevgisini boğmaya kalkmak anlamına gelmez. Sevgiyi esas almaları lazım. Fikir özgürlüğü kutsal tamam ama sevgi daha kutsal. Nezaket daha kutsaldır, saygı daha kutsaldır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ocak 2015> Daha Fazla

Dünyada sevgisizlik hakim. Sevgisizlik hakim olduğu için bölünme istiyorlar. Ayrılmak istiyor, nefret ediyor. Mesela; o ülkeden nefret ediyor, o ondan nefret ediyor. Hemşeriler birbirlerinden nefret ediyor. Aileler birbirinden nefret ediyor, insanlar birbirinden nefret ediyor. Önce sevginin halledilmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2015> Daha Fazla

Sevgisizlik, egoistlik insanı bölünmeye götürür, parçalanmaya götürür. Sevgi de bütünleşmeye götürür. İnsan sevdiğinden ayrılmak ister mi? Sevmediğinde ayrılmak ister. Nefret ettiğini görmek istemez. Dünyadaki bu bölünmeler sevgisizlikten.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2015> Daha Fazla

Kavgaya yer yok, nefrete yer yok. Dünyaya sevgiyi öğreteceğiz. Nefret bayağı ızdırap verici, acı verici, yorucu ve tiksindirici. Sevgi bayağı güzel. İsrail, Ürdün, oralar akıl almaz güzel yerler. Barışın, sarılın birbirinize, kardeş olun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2014> Daha Fazla

Sevgisizliği önemsiz görüyorlar. Bütün dünyayı mahvetmedi mi bu sistem? Amerika çöktü, Rusya çöktü. Bir aşamasındalar şu an daha da çökecekler. Avrupa mahvoldu, Avrupa iflas etti. Tek sebebi sevgisizlik, egoistlik, bencillik. Dünya bütün insanlara bin kere yeter.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2014> Daha Fazla

Sen egoistçe yaklaşırsan o zaman sevgi zaten olmaz. Egoistlik, bencillik sevginin düşmanı. Egoist, bencil olma Allah yolunu açar. Bencil, egoist olursan Allah ayağına dolandırır.
Allah’ı sevenler, insanları sevenler süratle bir araya geliyorlar ve dünyadaki asıl güçler zaten onlar. Onların bir araya gelmesiyle sevgi, barış dünyaya hakim olacak.
Dünyada gerçekten bir vahşet ve sevgisizlik var, hayret edilecek derecede insanlar birbirlerini sevmiyorlar. Bu belayı insanları sevenler, Allah’ı sevenler ortadan kaldıracaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2014> Daha Fazla

Sevgisizlik öfke meydana getiriyor, sinir bozukluğu meydana getiriyor. O nefretle de saldıracak, nefretini tatmin edecek yer arıyor. Hafif bir şey de istemiyor. Yakmak, öldürmek istiyor; kafasını yaracak, kan revan içinde bırakacak. Sinirleri bir parça teskin oluyor o zaman, kan görünce. Şeytanın özelliğidir bu; kanla doyar şeytan.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2014> Daha Fazla

Sevgi olmazsa, Allah korkusu olmazsa, merhamet olmazsa 2015’in dehşetlerin, acıların yaşanacağı yıl olacağı anlaşılıyor. Mehdiyete Allah tamamen dikkat çekinceye kadar bu olaylar devam edecek. Mehdiyeti insanların bir kurtuluş olarak göreceği güne kadar bu devam edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2014> Daha Fazla

Bütün milletler sevilirse her millet rahat eder. Ama ben bir millete zulüm yapacağım dersen, her millete zulmün kapısı açılıyor, olmaz böyle şey. Seviyorsan herkesi seversin, sevmiyorsan hiç kimseyi sevmezsin.
Türkiye’de diğer ülkeleri, diğer milleti sevme gücü az. Sen Allah’ın diğer kullarını sevmiyorsan Türkiye’yi de sevmezsin. Samimi ol. Suriyeli’yi, Arap’ı, Rum’u, Rus’u, İranlı’yı, Avrupalı’yı, Amerikalı’yı sev. Hepsi Allah’ın kulu, rengarenk ne güzel. Allah onu bir nimet olarak yaratmış.
Sen Allah’ı seversen, sevdiğin görüntü de sonsuza kadar yok olmaz. Hiçbir varlık yok olmaz. Var olan bir şey bir kere var oldu mu bir daha yok olmaz. Mümkün değil, teknik açıdan da mümkün değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2014> Daha Fazla

Bütün problemlerin kaynağı sevgisizlik ve karşılıklı tehdit ruhu. Karşılıklı tehdit ruhunun ortadan kalkması gerekiyor. Sevginin, coşkunun ortaya konması gerekiyor. Dostluk ruhunun bütün dünyayı kaplaması gerekiyor. Ana konu budur.
Dünyanın en güçlü silahı sevgidir ve samimiyet, dostluk ruhu. Bu, pozitif bir elektrik meydana getirir. Avrupa’nın, dünyanın, bütün insanların aradığı da budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2014> Daha Fazla

Sen İsrail’den nefret etmeyi öğretirsen İslam alemi de birbirinden nefreti öğrenir. Sen Hz. İbrahim (as)’ın çocuklarını sevemezsen, Müslümanları nasıl seveceksin? Hz. Musa (as)’ın evlatlarını seveceksin. Ermeni’yi, Rum’u, Katoliği, Protestanı seveceksin ki Müslümanları sevesin. Hepsi Cenab-ı Allah’ın kulları.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2014> Daha Fazla

Sevmek için Allah korkusu gerekir, Allah sevgisi gerekir. Et, kemik sevilmez; Allah’ın tecellisi sevilir. Ölüp gidecek, yok olacak bir varlık olarak düşünüyorsan neyini seveceksin? Sonsuz olan sevilir. Sonsuz olan Allah’tır, Allah’ın tecellisi olarak sevebilirsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2014> Daha Fazla

Makul, akılcı, demokratik, sevecen, bütün insanları seven, her dinden insanı seven nesiller yetiştirmek lazım. Musevi nefreti öğretiliyor, Hıristiyan nefreti öğretiliyor, Şii nefreti öğretiliyor, Sünni nefreti öğretiliyor; böyle olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2014> Daha Fazla

Mehdi (as)’ı biz ne için seviyoruz? Allah için seviyoruz. Allah’ın tecellisi olarak seviyoruz. İsa Mesih’i niye seviyoruz? Allah’ın tecellisi olarak seviyoruz. Et kemik olarak sevmiyoruz tabii ki.
Sevgisizlik çok korkunç, sevgi çok zevkli bir şey. İnsan sevgisiz hasta olur, Allah esirgesin ölür. Sevgisiz yaşanmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2014> Daha Fazla

Allah sevgi için dünyayı yarattı. Cennetin amacı sevgidir, dünyanın amacı sevgidir. Allah Kendisinin sevilmesini istiyor; Allah kullarını seviyor, “kullarım da Beni sevsinler” diyor. Habire nefret nefret. Şeytan’ın sözünü dinliyorlar. Allah’ın sözünü dinleyecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2014> Daha Fazla

İnsan nihayet zavallı bir varlık. Ölüp gidiyor mezara. Sevdiği gidince kendini kaybediyor; “Ölüyorum, yanıyorum, bitiyorum.” Mezardaki haline ne diyeceksin? Korkup kaçıyor gördüğünde. O zaman sevilecek olan kim? Allah. Sana o görüntüyü gösteren kim? Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2014> Daha Fazla

Sevginin girmediği bir yerde mağlubiyet vardır. Sevginin olmadığı bir yerde akılsızlık vardır, ölüm vardır. Sevgisizlik ölüm getiriyor, acı, ızdırap, bereketsizlik, uğursuzluk getiriyor. Başka bir şey getirmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2014> Daha Fazla

Eğer Yusuf gibi olursan, Allah Züleyha’yı yanına gönderir. Yoksa çölde aramayla olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2014> Daha Fazla

Seviyorsan önce bir Allah’ı sev, Allah’ı sevdiğini göster. Hayatına yansısın. Kuru kuruya ‘seviyorum’ olmaz. Sende coşkulu iman alameti olacak. Senin o zaman Züleyha’yı aramana gerek yok. Allah Züleyha’yı senin yanına gönderir

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2014> Daha Fazla

İnsan sevgiye açtır. Sevgiyi bir parça gösterdiğinde hemen o tarafa koşar. Kardeşliğe yaklaştırsan, barışa, dostluğa davet etsen hemen kabul ederler. Gururdan dolayı iki taraf da kabul etmeyince ortada kalıyorlar. Halbuki bir taraf söylese kabul ederler. Ama bir parça ısrar edeceksin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2014> Daha Fazla

Sahabe döneminde hep şefkatle, sevgiyle netice alınmıştır. Hep Peygamberimiz (sav)’in sevgisi nam salmıştır, yüz binlerce insan kafileler halinde müslüman olmuştur. Şiddet kullanıldığı için değil; sevgiden dolayı iman etmişlerdir.
Kim sevgi doluysa, kim merhametliyse dünyayı yönetecek onlardır. Dünyanın gerçek sahibi Türklerdir; ahlak olarak, sevgi olarak, merhamet olarak, dostluk olarak. Allah bu göreve Türk Milleti’ni hazırlıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2014> Daha Fazla

Sevdiğine eğer imanla, Kuran’la yaklaşırsan, Allah aşkını esas alırsan, Yaratan’ın muhabbetiyle ona yaklaşırsan, onu Yaratan’ın tecellisi olarak görürsen, Yaratan o tecelliyi senden kaldırmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2014> Daha Fazla

Israrla ve kararlılıkla sevginin savunulması lazım. Kavgayı savunmak insanlara zevkli, kolay ve makul geliyor. Sevgiyi savunmak da zor, anlamsız ve imkansız geliyor. Halbuki en kolayı ve en güzeli bırakmış oluyorlar. En şeytani, en zor, en acımasız olana giriyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2014> Daha Fazla

Aşk her yerde bir güzellik oluyor. Mesela şarkı aşkla söylenirse, aşkla çalınırsa doyumsuz lezzet veriyor. Yani bir şeye sevgi girdiğinde mükemmel oluyor. Aşkla konuşursa çok güzel dinleniyor. Aşkla bakarsa zevk alınıyor. Çiçeğe bile aşkla sevgi gösterdin mi çiçek çok tatlı oluyor, çok şeker oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2014> Daha Fazla

Nefret nefreti geliştirir, kini geliştirir. Sevgi ise her şeyi çözer. Yani insan aklı sevgiye göredir. Bizim ruhumuz sevgiye göredir. Biz ona göre yaratıldık. Cennet sevgi yurdudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2014> Daha Fazla

Asan-kesenden halife olmaz. Sevgi insanından halife olur. Dünyayı kim cennete çevirmeye azmederse halife odur. Cennet alametlerini dünyaya kim getirirse halife odur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2014> Daha Fazla

Sevenler bir araya geldiğinde kalpte bir ferahlık olur. İnsan sevdiğini gördüğünde içi açılır. Kalbine kuvvet gelir, mana gücü kazanır, hâl alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2014> Daha Fazla

Sırf sevgiyle yaşayacak gibiyiz biz. Hava, su olmadan nasıl yaşayamıyoruz, sevgi olmadan da yaşayamayız. Biz sevgiye göre ayarlıyız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2014> Daha Fazla

Sen Kuran’a tam uysan, Allah’ı tam sevsen, kalbini Allah’a tam teslim etsen, aşk insanı olsan, Allah aşkıyla yansan Allah sana tecellisini zapt eder ve rapteder. O tecelli senden gitmez. Onu senden alan Allah. O zannediyor ki kendi başına karar aldı, gitti. Sana getiren de Allah, götüren de Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ağustos 2014> Daha Fazla

Müslümanlar arasındaki muhabbet önemli. Fikri, zikri ayrı olabilir, düşünceleri ayrı olabilir ama iman kardeşiyiz. Ayrı gayrı yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2014> Daha Fazla

Cenab-ı Allah kuşlara bile, çiçeklere de hepsine arılara, böceklere beğenilme hissi vermiştir, beğenilmekten hoşlanmak. Allah da sevilmek ister. Allah da yarattıklarının beğenilmesini istiyor. Beğenme, sevme, sevgi Cenab-ı Allah’ın müminlerden istekleridir.
Dünyanın en büyük silahı sevgidir. Şiddet şiddeti doğurur. Ama sevgide o seni daha fazla sever, sen onu daha fazla seversin, dost olur, kardeş olur dünyayı cennete çevirirsin.
Sevgi keyiftir, nimettir, eğlencedir, zevktir, mutluluktur. Sevgiyi bırakıyorlar. Nefret çok ızdıraplıdır, acıdır. Nefrette dayanılmaz acılar çekersin. Zoruna ne oldu? Sevgiyle hallet. İlla çatışacak. İlla kan dökecek. İlla kavga edecek.
Her şey sevgiyle halledilmeye çalışılmalı. Allah sevgi yanlılarını başarılı kılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2014> Daha Fazla

Sevgi her şeyi güzelleştirir. Güzelliğin sebebi sevgidir.
Sevgi dünyanın kuruluş nedenidir. Allah’ın en çok sevdiği şey sevgidir. Allah kainatı sevgi için yaratıyor; sevgiyi sevdiği için yaratıyor. İnsanların arasında istediği de yine sevgidir. Kendisinin sevilmesini ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2014> Daha Fazla

Seven adam nasıl cimri olsun? Cömert oluyor, zibil gibi malını dağıtıyor. Sevdi mi insan Allah aşkından adeta Allah’ın delisi olur. Gözü bir şey görmez. “Malı ne yapayım ben?” der. Aşkı arar, Allah aşkıyla divane olur.
Sevgi terörü, anarşiyi, egoist bencil olmayı, cimriliği kaldırır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2014> Daha Fazla

Dünyaya sevgiyi hâkim edeceğiz. Allah dünyayı sevgi olsun diye yarattı. “Kullar olsun, Bana kulluk etsin” diye yaratı. Ama kuldan istediği de sevgi. “Ben sizi seveyim” diyor Allah, “Siz de Beni sevin” diyor. Sevgi olmayınca dünyanın bir anlamı olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2014> Daha Fazla

Aşk demek; Allah aşkı demektir. Allah aşkla sevilir. Tecellisi de aşkla sevilir. Bütün güzellikler Allah’a aittir. Bütün övgüler de Allah’a aittir. Bizim aşık olduğumuz Allah’tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Haziran 2014> Daha Fazla

Nasıl Allah’ı zikretmek bir kere olmuyor; sevgi sözcükleri de öyle, defalarca tekrar edilir. O insanın kalbinde ferahlık meydana getirir. Sevgiyi artırır, kalbi açar.
Güzel sözde iktisat olmaz. Mükerrer de olabilir. Sevgi zaten mükerrerdir. Tekrar tekrar söylenmesi gerekir. Mesela “seni seviyorum” ömürde bir kere söylenmez, defalarca söylenir.
İnsanlar sevgiyi nerede görürse o tarafa dönerler. Sevgi dünyanın en büyük nimetidir, en büyük gücüdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2014> Daha Fazla

Sevgi olmayınca, sevgisiz yaklaşınca, insanlarda müthiş bir hırs, kin, nefret duygusu oluyor. Sevgiyi doyurmak değil de nefreti doyurmanın peşinde oluyor. O zaman birbirini kırıp geçiriyorlar. Nefret nefreti artırıyor. Bu ancak gerçek, samimi sevgiyle ortadan kalkabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2014> Daha Fazla

İnsanlar hep yalnız; seveni yok, arkadaşı yok, dostu yok. Halbuki tutku çok güzeldir, sevgi çok güzeldir, aşk çok güzeldir, sevmek sevilmek çok güzel, saygı çok güzel, değer verilmek çok güzel. Birçok insan birbirine değer vermiyor, saygı duymuyor çok korkunç bir şey.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2014> Daha Fazla

Sevgi şart. Egoistlikle bir şey elde etmeye kalkarsan, karşındaki egoistlikle seni boğar. Sen kurnazlıkla çıkarsan, daha kurnazlıkla seni boğar. Sen dümen yapmaya kalkarsan karşındaki de on misli dümen yapmaya kalkar. Dümenle, oyunla, sahtekarlıkla güzellik elde edilmez; dürüstlükle, samimiyetle, sevgiyle elde edilir.
Sevgi bütün dertlerin ilacıdır.
Dünyada meydana gelen bütün belalar sevgisizlikten kaynaklanıyor. Sevgisizlik sevgisizliği getiriyor. Sevgisizlik şiddeti getiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mart 2014> Daha Fazla

Biz bir insanı seversek Allah rızası için severiz. Allah rızası için ne demek? İslam’a hizmetinden dolayı. Müslümanları birleştiriyor mu? Vahdeti sağlıyor mu? Fitneyi kaldırıyor mu? Bölücülüğe karşı tavır alıyor mu? Bunları görüyorsak Allah rızası için sevmemiz gerekir. İbadet olarak severiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2014> Daha Fazla

Siyaset denince akla sevgi, muhabbet gelmesi lazım. Siyasetin, sevginin emrinde olması lazım. Siyaset sevgiye hizmet etmesi lazım. Mehdiyet devrinde siyaset aşkın, sevginin kaynağı olacaktır. Aşkı, sevgiyi elde etmek için kullanılacaktır siyaset, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2014> Daha Fazla

Kuru kuruya sevgi olmaz. Sevginin gıdası vardır, yoksa sevgi ölür. Çeşit çeşit gıdası var. Bir; sabır, iki; affedicilik, üç; cömertlik, diğergamlık, derin düşünmek, ince düşünmek, vefa; say say bitmez. O gıdaları almadan sevgi ayakta durmaz.
Dünyadaki en mühim gıda, imandan kaynaklanan sevgidir. Olmadı mı bitti. İstediğin kadar köprü yap, yol yap, binalar yap. Mesela New York muazzam zengin ama her gün bir adam kendini öldürüyor. Her yerde intiharlar oluyor, insanlar uyuşturucu kullanıyor.
Dünyada sevgiye önem vermiyorlar. Halbuki en büyük lüks sevgidir. Sevgisiz dünya ölür, mahvolur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2014> Daha Fazla

İnsanlar sevgi telkinine açıktır, vahşet telkinine de açıktır. Mehdi (as) işte o sevgi telkinini yapacak insandır, muhabbet telkinini yapacak insandır. Mehdi (as) yatıştırıcı ve uzlaştırıcı bir insandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2013> Daha Fazla

Müslüman sevmekten hiç sıkılmaz, sevgiden hiç sıkılmaz, sevdiğinden bıkmaz; imanladır bu. Ama ete, kemiğe yönelik bir bakış açın olursa tabii ki sıkılırsın. Sevmiyor adam; etçi. Müslüman ruhçudur, kalpçidir, sevgicidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2013> Daha Fazla

Sevgisiz insanların, bağnazların ruhu hasta oluyor. Işığı görseler karanlık, karanlığı görseler başka türlü telakki ediyorlar. Allah ıslah etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2013> Daha Fazla

Dünyayı nefret toplumu haline getirdiler. Açın interneti herhangi bir yeri; nefret %99, sevgi %1. Hep nefret, hep nefret, hep laf sokma, hep kavga. Tam tersine dönmesi lazım. En az %99 sevgi olması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2013> Daha Fazla

Müslümanların birbirini sevmesi Kuran'da farz. Cenab-ı Allah kimini karadan, kimini havadan, kimini denizden hizmete götürür. Havadaki karadakine, karadaki denizdekine muhalif olmaz. Hepsi Allah'ın aslanlarıdır. Hepsi birbirinden değerlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2013> Daha Fazla

Cenabı Allah sevgisizliği ortadan kaldırmak için İsa Mesih (as) ve Mehdi (as)’ı yolluyor.
İnsanlara sevgi öğretilmedi, sürekli şiddet öğretildi. Toplumun büyük kısmında nefret ve sevgisizlik oturmuş durumda. Devlet sevgiyi öğretip nefreti yok etmeyi milli mesele haline getirmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2013> Daha Fazla

Bazı insanlarda sürekli bir nefret arayışı var. Hristiyan ve Musevi nefreti, komünist nefreti, Ermeni nefreti… nefretin ucu bucağı yok. Nefret politikası ile bir yere varılmaz. Sevgiyle yaşayın, bir bakın bakalım ne kaybedeceksiniz?

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2013> Daha Fazla

Müminin hedefi nedir? Hep güzellik. Güzellik ve sevgi iç içedir. Sevgi yoksa güzelliğin anlamı olmaz. Güzellik varsa sevgi vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2013> Daha Fazla

Herkesin sevgiyi gürül gürül araması lazım. Dünyadaki en büyük ihtiyaç, en büyük nimet ve en büyük güzelliktir sevgi. Allah o yüzden kainatı yaratıyor, sevgi olduğu için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2013> Daha Fazla

Sevgisizlik, merhametsizlik, şiddet esas olmuş durumda. Onun yerini sevginin alması için sevgi insanlarının çok gayret etmesi gerekiyor. Mehdi (as) sevdalılarının, İsa Mesih bağlılarının, talebelerinin var güçleriyle gayret etmeleri lazım. Gayret ettiklerinde netice meydana gelecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2013> Daha Fazla

Sevgiyi savunanlar dünyada ışık gibi Allah tarafından şu an görülüyor. Zaten onlar için dünyayı ayakta tutuyor şu an Allah. Sırf sevgiyi savunanlar için dünya ayakta duruyor. Yani kıyametin kopmama nedeni odur.
Türkiye’de ışık şeklinde o sevgiyi savunan insanlar görülüyor. Amerika’da ışık şeklinde görülüyor, bir avuçlar. Sırf onlar için Allah dünyayı devam ettiriyor. Sonra o ışıkların adedi, o nurların adedi artacak, o ışık her yeri kaplayacak. Sonra o ışıklar yavaş yavaş sönecek, sönecek, sönecek, simsiyah olduğunda Dünya paramparça oluyor.
Allah sevgisinin tecellisi olarak iman insanları güzel bir üslup ve ruh içindeler. Allah bunlar için dünyayı ayakta tutuyor. Yoksa dünya çoktan gider. Yani zalimler için dünya ayakta değil, sevgisizler için ayakta değil, merhametsizler için, savaş yapanlar için ayakta değil.
Dünyada genel olarak sevgisizlik hakim. Sevgiyi savunanlar Allah tarafından dünyada şu an ışık gibi görülüyor. Sevgiyi savunanlar kalmadığında dünyanın sonu gelmiş olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2013> Daha Fazla

Dünyanın her yerinde sloganlar hep nefrete dair. Sevgiye dair slogan hiç görmüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2013> Daha Fazla

Dünyada Allah'ın insanlardan istediği tek bir şey var: Sevgi. Mehdi (as) ve İsa Mesih (as) sevginin iki üstadıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2013> Daha Fazla

Bazı insanlarda nefret deniz gibi oluyor ve bunun içinde boğuluyorlar. İnsanlar sevgiyi adeta unutmuşlar. Sevginin diriltilmesi için yoğun bir gayret gerekiyor. Sevgiyi gündem yapmak gerekiyor. Çünkü sevgi iyice güçlenince nefreti ezmeye başlar ve galip gelir.
Hiçbir yerde sevgi ifadesine rastlamıyoruz. Hangi internet sayfasını açsak hep nefret söylemleriyle karşılaşıyoruz. İslam aleminde de sevgi konuşulmuyor. Bilakis akılalmaz bir nefret üslubu var. Halbuki dünyanın asıl ihtiyacı, asıl gıdası sevgidir.
Sevgi kolay olmuyor, insanlar nefrete çok açıklar. Sevgiye sürekli emek vermek gerekiyor, sabır gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2013> Daha Fazla

Allah zulme, acımazsızlığa müsaade etmez. Allah sevgiyi, şefkatli olmayı destekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Temmuz 2013> Daha Fazla

İnsanın temel vasfı sevgi. İnsanları sevelim, hayvanları sevelim, bitkileri sevelim, en başta Allah’ı sevelim. Allah’ın yarattıklarını sevelim. Kendi inancımızda olmayanlara şefkat duyalım. Onlara sevecen davranalım. Böyle kurtulur dünya. Bunun dışında kurtuluş yok. Yoksa Allah dünyayı cehenneme çevirecek ve çeviriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Temmuz 2013> Daha Fazla

İsa Mesih (as) sevgisi, Mehdi (as) sevgisi Allah sevgisinden kaynaklanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2013> Daha Fazla

Sevgiyle, nezaketle en öfkeli bir insanı bile sakinleştirmek mümkün oluyor. Bir toplum da sinirli ve öfkeliyse çok güzel yatıştırılabilir. Ama bağırarak çağırarak, kabadayılık yaparak, kepazelik çıkararak, tehdit ederek, bağnazlıkla toplumu yatıştırmak mümkün olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2013> Daha Fazla

En büyük silah sevgidir. Israrla sevgi. Nefret söylemine hiç yer bırakmamak lazım. Öfkeyle yaklaşılırsa insanlar ikna edilemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2013> Daha Fazla

Sevecenliğin dozunu artırıp insanların içinde kötü ruhlu olanları utandırmak lazım. Mesela bir konuyu eleştiriyorlar mı on misli güzellikte karşılık vermek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Haziran 2013> Daha Fazla

Sevgi dünyanın yaratılış amacıdır. Sevgi yoksa siyasetin de bir anlamı yok. Hayatın da bir anlamı olmaz. Dünyanın gayesini Allah sevgi olarak yaratmış. Allah, “Beni sevin, Ben de sizi seveyim.” diyor. Bütün sistem bunun üstüne kuruludur. Sevgi yoksa hiçbir şeyin anlamı kalmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2013> Daha Fazla

Ultra modern dindarlık sevginin en yüksek derecede yaşanmasıdır. Peygamberimiz (sav) ultra modern ve yakışıklıydı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2013> Daha Fazla

Allah milletimizin sevgi ve şefkat gücünü artırsın. Milletimizin kalplerini Allah sevgisiyle doldursun. Gençliğimizi güzelleştirsin, sevgilerini artırsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mayıs 2013> Daha Fazla

İslam; sevgi, şefkat, her şeyin en güzelidir. Allah’a aşık olmaktır, Allah’ın yarattıklarına aşık olmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2013> Daha Fazla

Dünyadaki sorunlar neden? Sevgi eksikliğinden. Sevgiyi esas alan, merhameti esas alan bir yapının oluşması gerekiyor. Bu, insan ruhunun asıl ihtiyacı olandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mayıs 2013> Daha Fazla

Ben Müslümanların hizmetkarıyım. Hiç ender hiç bir insanım. Dolayısıyla da benim liderlik iddiam olmaz. Ama sevgi iddiam olur, muhabbet iddiam olur. Allah aşkıyla yanma iddiam olur. Bu doğru. Ama liderlik iddiamız olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2013> Daha Fazla

Sevgisizlik çok korkunçtur. Sevgisizlik ve şiddet ruhu bir gençlik felsefesi gibi yayıldı. Hz. Mehdi (as) zahir olmuş olsa sevgiyi bir haftada hemen öğretir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mayıs 2013> Daha Fazla

Sevgi çökmesi, muhabbet çökmesi, kalbinden insanlara olan muhabbetin gitmesi onu insan olmaktan çıkartır, mahluk haline getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) insanlara, en büyük ihtiyaçları olan sevgiyi verecektir. Sevgi olmayınca her şey kötüye gidiyor. Yazık, ot bile, bitki bile yetişmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2013> Daha Fazla

Allah sevgisi, insanda adrenalin etkisi yapar, ruhunu çok açar.
Türkiye sevgiyi esas alan, nefretten kaçınan bir millettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2013> Daha Fazla

Aşkın, tutkunun derin yönü budur; affedici olmak, merhametli olmak, koruyucu olmak, derin düşünmek, güzellikleri detaylı görmek, hikmetleri detaylı görmek ve sabır. Sabır çok önemli.
Allah uğrunda çile çekiyorsun, sevgini göstermiş oluyorsun. Çile çekmezsen doyum da olmaz. Seviyorum ama çile çekmemişim, olmaz. Leyla ile Mecnun olayında da, çile çektiği için o sevgi bizim gözümüzde güzel oluyor. Allah uğrunda da çile çekilince güzeldir, acı çekilince güzeldir. Yoksa öbür türlü herkes sever.
Allah’a olan sevgi; O’nun uğrunda çile çekince, acı çekince daha da güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2013> Daha Fazla

Allah sevgisi olmayınca, insan sevgisi olmayınca, şefkat merhamet olmayınca o onu bombalıyor, o onu bombalıyor. Deccalın ana özelliği kan dökmek, acımasızlık ve şiddet. Vampir gibi kan peşindeler. İttihad-ı İslam’la, sevgiyle, Mehdiyet’le bu kan duracaktır.
Çözüm ne ABD'nin yöntemleriyle, ne de Taliban'ın yöntemleriyle olur. Saf sevgiyle olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2013> Daha Fazla

Allah sevgisinden kaynaklanan bir insan sevgisinin tüm dünyaya hakim olması gerekiyor.
Ülkeler arasında vizeler kalksa da şu an kimse gidip gelmez. Çünkü sevgi elektriği yok. Bu sevgi elektriğini dünyaya verecek olan Hz. Mehdi (as)’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2013> Daha Fazla

Sevgi ve güzellik. Bakın, iki konu. Allah bunun sonucunda hoşnut oluyor. Allah’ı seveceksin, Allah’ın sevdiğini seveceksin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mart 2013> Daha Fazla

Gerçek tutkuda insan sevgiyi,fiziği için değil, Allah rızası için ona sunar. Çünkü güzellik kısa sürede gidecek. Allah için olan tutku çok güzeldir.
Tutkunun gerçek olması için, Allah’a tam teslim olmak lazım. Ben yaparım diyorsa zaten olmaz o. O tutku değildir. Tutkuyu Allah yaratır. Allah’a tam teslim olanda tutku gelişir. Bu Allah’ın onlara bir nimeti, bir güzelliği. Yani bu, parayla pulla, şöhretle elde edilecek bir şey değil.
Tutkuyu Allah yaratır. Sen istediğin kadar tutkuyu taklit etmeye çalış, yerli filmlerdeki o üç numaralı bakış olur. Uydurma bir şey olur ve çok itici olur.
Hakkıyla Allah’a hizmet ediyor mu, İslam’a hizmet ediyor mu? Sevgiyle, şefkatle, merhametle, akılla. Ne kadar kendini adamış, ne kadar akıllı, ne kadar hikmetli? Bunlara bakılır. Bunlar varsa tutku da vardır.
Tutku için karşıdaki insanın bir kere Allah’a tam teslim olması lazım. Allah’a tam teslim olmamış kişiye niye adam tutku duysun? Ete kemiğe tutku mu duyulur? O zaman kasaba gidersin, asılmış koyunlara tutkuyla bakacaksın. Ete kemiğe tutku olur mu?
Tutkunun taklidi olmaz, tutkuyu Allah yaratır. Allah'a tam teslim olanda tutku gelişir. Gerçek tutku da, karşı tarafa Allah rızası için sunulur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2013> Daha Fazla

Seven kalp salim olan kalptir, nefret eden kalp hastadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mart 2013> Daha Fazla

Sevgisizlik, aklı durdurdu. Akıl durunca ekonomi de durur. İnsanların şevki kalmadı, heyecanı kalmadı. Birbirlerine yabancı oldular. Muhabbet yok, dostluk yok. Öyle olunca acılar, ızdıraplar, sıkıntılar bütün dünyayı sarıyor. Buna karşı yapılacak şey Hz. İsa Mesih’i Allah’tan istemek, Mehdi (a.s.)’ı Allah’tan istemektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2013> Daha Fazla

Müslüman’ın ilk özelliği sevgi dolu olmasıdır. Sevgi dolu değilse, o Müslüman değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2013> Daha Fazla

Biz sevgi üzerine yaratıldık. Sevgiyle kalbimiz rahat eder. Nefrette boğuluruz, yapamayız. Yani etimiz, kemiğimiz, cürmümüz kaldırmaz onu. Affedeceğiz, bağışlayacağız, hepsini kucaklayacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2013> Daha Fazla

Beni seven aynı zamanda İmamı Rabbani’yi sevecek, Abdülkadir Geylani’yi sevecek, Bediüzzaman’ı sevecek, Şeyh-ül Şah Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri’ni sevecek. Hem nasıl, canından çok sevecek.Hepsine sevgi duyacak.Ne güzel, feyz alıyorsun, bereket alıyorsun, nur alıyorsun. Kalbin besleniyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2013> Daha Fazla

Asker sevgisi, Allah sevgisiyle olur. Allah sevgisi için de önce Darwinizm-materyalizmin yok edilmesi gerekir. Darwinist, materyalist yetiştirdiğin adama askeri sev dersen askeri sevemez, zorlanır. Allah’ı seven, insanları sever.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2013> Daha Fazla

Sevgiye insanlar aç ve müştaklar. Sevgisizlikten kavrulmuş ota döndü insanların büyük bölümü. Bol bol su gibi sevgiyi verip, kalpleri ferahlandırmak lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2013> Daha Fazla

Bütün konu Allah aşkıdır. Dünyada en büyük lezzet, nimet odur. Allah aşkı oldu mu bitti. Dünyada cenneti yaşarsın, ahirette de cenneti yaşarsın.
Sevgi Allah için olması lazım. Allah’ın tecellisi olarak sevmek önemlidir. Çocuklar, kuşlar, insanlar, çiçekler Allah’ın tecellisi olarak sevilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2013> Daha Fazla

İnsanların büyük bölümü vahşi kapitalizmin deli ruhuyla birbirleriyle kıyasıya bir rekabet halindeler. Dünyanın her yerinde, ezen ezene kafası hakim. İnsanlar sevgisizlikten mahvoldular.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2013> Daha Fazla

Müminin mümine iltifatı gönül açar, muhabbete sebep olur. Bir insana sürekli aleyhte konuşmak, sürekli eleştirmek gönlünü karartır, ızdırap verir. Güzel olana, hak olana hakkını teslim etmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2013> Daha Fazla

Sevgi birliği olmadan dünyanın bir anlamı olmaz. Dünya Allah’ı severek tatlı, Allah’ı severek güzel.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2013> Daha Fazla

İnsanlarda sevginin artması için Kuran’ın ruhunun her yere hakim olması gerek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2013> Daha Fazla

Sevgisizlik her şeye sürekli kusur bulma gözüyle bakmaya sebep oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2013> Daha Fazla

İttihad-ı İslam’da her yeri sevgi sarar. Sevenler hep kazanacaktır, sevgisizler, gaddarlar hep kaybedecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2013> Daha Fazla

İnsana muhabbet ve şefkat Allah rızası için ibadettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Aralık 2012> Daha Fazla

Sevgi için irade kullanmamıza gerek yok. Allah fıtratımızda zaten bize sevgiyi vermiştir. Sadece samimi olacağız, vicdanlı olacağız, o kadar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2012> Daha Fazla

Allah aşığı olmak ayrı, mal aşığı olmak ayrıdır. Mal aşığı malla gelir, mala gider yani mala döner. Allah aşığı, Allah için sever. Allah için sevdi mi dünyada da, ahirette de mutlu olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Aralık 2012> Daha Fazla

Sevgiyi ön plana çıkartmak lazım. Bütün cemaatleri sevmek, kardeşlerimizi sevmek... Sevgisize yine sevgiyle karşılık vermek. Yine sevgisizse yine sevgiyle karşılık vermek. Yine sevgisizse yine sevgiyle karşılık vermek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Aralık 2012> Daha Fazla

Sevgi bölgeye hakim olsa şahane olacak. İnsanların ömrü de uzar sevgide. Neşeleri de artar, sağlıkları, sıhhatleri de artar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2012> Daha Fazla

Bütün mesele dostlukta ve sevgidedir. Düşmanlıkların kalkması, bu da ancak Mehdiyet’le olur. Ancak Kral Mesih’in gelişiyle olur. Bunun için Allah’a yalvarmak ve dua etmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2012> Daha Fazla

Dünyanın başına gelen bela sevgisizliktir, sevgisizliği normal karşılıyorlar. Sevgisizlik cehennemdir. Sevgisizlik çok korkunç bir şey. Kardeşlerimiz sevgisizliği sürekli telin etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2012> Daha Fazla

Güven olduğunda sevgi olur. Değer verme olduğunda sevgi olur, merhamet olduğunda sevgi olur, affedicilik olduğunda sevgi olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2012> Daha Fazla

İnsanlar sevgiye açıktır. Herkesi kucaklayan ve herkese sevgiyle yaklaşan bir üslup gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2012> Daha Fazla

Kâinatın kuruluş amacı sevgi. Müthiş bir sevgiyle seviyor Cenab-ı Allah Peygamberimiz (sav)’i. Peygamberimiz (sav) nasıl seviyor Allah’ı? Âşık. Müslüman öyle olacak. Her şeye, Allah’ın yarattığı her güzelliğe âşık olacak; çiçeğe, böceğe.
Her yerde sevgiden bahsedilsin. Sevgi, dünyanın kuruluş amacıdır. Cenab-ı Allah sevgi olmasa kainatı yaratmazdı. Sevgi için yaratıyor Cenab-ı Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2012> Daha Fazla

Müslüman’ın sevdiği çoktur. Kafirin sevdiği az olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2012> Daha Fazla

Allah Kuran’da sevginin şifa yönüne dikkat çekiyor, inşaAllah.
Sevgide zemin hazırlayan nedir? Güvenliktir. İnsan güvenmediği insanı sevemiyor. Güvenmediği insanın yanında rahat edemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Kasım 2012> Daha Fazla

Sevgiyi devam ettirmek çok önemlidir. Geçici insan sevebilir de ısrarlı olarak. Ne kadar? Ömrünün sonuna kadar, sonra sonsuza kadar. Geçici sevgiye sevgi denmez. O hevestir. Israrlı ve kararlı olarak hatta geliştirerek, güçlendirerek, artırarak, güzel yönlerini görerek, cennetin vasfı o.
Sevginin oluşması için de Allah korkusu, Allah sevgisi gerekiyor. Çünkü Allah sevgisine dayanmayan bir sevgi gitmez. Eti ne kadar sevebilir bir insan, kemiği ne kadar sevebilir? Üstelik ölümlü olan bir eti, kemiği. Allah sevgisine dayandırarak oldu mu çok tatlı, çok hoş olur.
Israrla sevginin üstünde durmak lazım. Almaya çalışıyorlarsa ısrarla peşinden gitmek lazım. Yani çocuğun elinden şekerini alırsın nasıl çırpınır, illaki o şekeri almak ister, Müslüman da sevgiyi bırakmayacak. Şefkati bırakmayacak. Ne olursa olsun.
Şefkat, sevgi Müslüman’ın asla bırakmayacağı özelliğidir. Her ne pahasına olursa olsun. Çünkü şeytan hep insanı sevgiden uzaklaştırmak ister. Şefkati üzerinden almak ister. Ona nefreti, öfkeyi, kini vermek ister. Hâlbuki en güzel duygudur sevgi. Allah’ın verdiği en büyük nimettir.
Dünyada en eksik olan şey sevgidir. Sevgiyle yaklaşılması lazım. Israrla sevginin üstünde durulması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

İnsan Allah’ın tecellisi olarak sevilir. Allah’ı ne kadar çok seviyorsak onunla orantılı olarak da tecellisini severiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2012> Daha Fazla

Müslüman insan seven insan, Allah’ı çok seven, Allah’ı çok sevdiği için onun yarattıklarını çok seven, içi sevgiyle kaynayan, coşkulu, hep güzellik peşinde olan, hep güzeli arayan, cennete müştak olan, sözün en güzeline uyan, mütevazi, cömert, dünyadan bir alıp veremediği olmayan, hırsı olmayan, dünyanın en iyi en kaliteli insanı anlamına gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2012> Daha Fazla

Niçin seveceğiz? Allah için. Yobaz takımı niçin sever? Parasına puluna, geçinmeye. Yobazlarda bazı tiplerde de sevgi olmaz. Sevgisizlik hakimdir onlarda.
Bizim sevgimizin nedeni,iman ediyoruz ve samimi amellerde bulunuyoruz. Cenab-ı Allah da bize lütfediyor, kalbimize müthiş bir sevgi koyuyor. Mucize olarak bu sevgi geliyor bizlere.
Allah peygamberlere müthiş bir sevgi duyarlılığı vermiştir.
Allah iman edip salih amellerde bulunanlara özel bir sevgi veriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2012> Daha Fazla

İslam sevgi okuludur, sevenlerin okuludur. Sevginin en güzel yaşandığı dindir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2012> Daha Fazla

Her şey kolay olur sevgiyle. Siyaset de kolay olur. Bereket gelir, bolluk gelir, güzellik gelir. Allah’ı seveceğiz, Allah için Allah’ın yarattıklarını seveceğiz, o kadar. Her gün düğün demektir. Her gün bayram demektir. Aksi çok korkunç, çok ızdırap verici.
Sevgi ne kadar zevkli ne kadar hoş. Vücudun ne kadar büyük ihtiyacı, bedenin ne kadar büyük ihtiyacı ve ne büyük bir ibadet. Ne güzel Allah için sevmek, Allah için buğz etmek.
Yaşamak zor değil, sevgi zor değil, güzellik zor değil, cennet zor değil. Sadece dürüst olacağız, birbirimizi seveceğiz, iyi niyetli olacağız o kadar.
Sosyal paylaşım sitelerinde, “nefrete dur, sevgiye evet” kampanyası başlatalım.
Sosyal paylaşım sitelerindeki nefret söylemlerini kınayalım. “Nefreti bırak, sevgiyle konuş” diyelim. Sürekli insanları sevgiye teşvik edelim.
Çok çok sevsek birbirimizi çok acayip bir muhabbet ortamı olsa adam komünist olmaya da utanır. Onun için Kürt kardeşlerimize özellikle çok yoğun sevgi gösterelim, muhabbet gösterelim. Çok ezildi onlar. Çok ezdiler zamanında.
Millet olarak birbirimizi sevelim. Sevgisizlik bölünmeyi tetikler. Birbirimizi sevmemiz çok hayati bir konudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2012> Daha Fazla

Allah bizi birbirimizi sevmemiz için yarattı. Bütün kâinatı sevmemiz için yarattı. Hayvanları, bitkileri sevmemiz için yarattı. En başta Kendisini sevmemizi istiyor Allah.
Güzellik tamamen Allah’a aittir. Sevgi de tamamen Allah’a aittir. Allah, o hissi vermezse istediği kadar güzel olsun, bir anlamı olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2012> Daha Fazla

Mümin, Allah aşkıyla boğulurcasına bir sevgi içinde olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2012> Daha Fazla

RESULULLAH (SAV)’E ÂŞIK OLURSAN ÜSTÜNE BİR NUR GELİR. ALLAH’A ÂŞIK OLURSAN ÜSTÜNE BİR NUR GELİR. Allah’ı sevdiğimiz için Resulullah (sav) aşığı oluruz. AŞKIN BAŞI ALLAH’TIR.
Aşkın başı Allah'tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2012> Daha Fazla

Sevgisizlik ruhunuzu yakıyor. O zaman Allah’ı da sevemiyorsunuz.
Siz sevgisiz olunca insanlar da size karşı sevgisiz oluyorlar. Böyle olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2012> Daha Fazla

Müslüman’ın ağzında hep sevgi olur. Muhabbet olur, birlik beraberlik sözleri olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ağustos 2012> Daha Fazla

İman, sevgiyi getirir; imansızlık, sevgiyi götürür.
Ancak İslam’da sevgi alabildiğine gelişip yeşerir. O zaman nur meydana getiriyor Allah; bitkiler nurlanıyor, insanlar nurlanıyor, hayvanlara nur geliyor. Mesela hayvanlar daha sağlıklı oluyor, bitkiler daha güzel oluyor.
Dünyada en çok sevgiye saldırılıyor. İnternette, Facebook’ta, filmlerde şurada burada. Hep sevginin üstüne gidilir. Mesela alaycılık sevgiyi öldürmek içindir. Nefret ve şiddet filmleri, sevgiyi öldürmek içindir. Savaşlarda sevgi hep ölür, terörde sevgi ölür, ateizmde sevgi ölür, komünizmde, faşizmde sevgi ölür.
İnsan sevdiğini gözünde büyütür, yüce görür, değerli görür. Büyük gördüğünde onu sevdiğini anlar. Değerli görmediğini sevemez. Basit görürse, ucuz görürse sevemez. Değerli gördüğünde sever. Değerli görmesi için de imanlı, akıllı olması lazım.
Estağfurullah diyorsun, “Yarabbi beni affet, günahlarımı bağışla.” O ferahlık verir. SübhanAllah, “Münezzehsin Yarabbi.” Bu, sevgi ifadesi bu. Allah-u Ekber diyorsun. Sevgi ifadesi.
Allah’ı zikrediyorsun; insan sevdiğini çok çok anmaz mı? Mesela sevgilisi olduğunda sık sık anıyor. Allah’ı da sık sık anınca sevdiğini gösteriyorsun. Sürekli “Allah-u Ekber, SübhanAllah, elhamdülillah, estağfurullah” diyorsun.
Allah, sevgi için çeşit çeşit yollar sunuyor insanlara, çeşit çeşit anlatımlar sunuyor. Peygamberleri gönderiyor. Eninde sonunda çıkan yol, sevgi oluyor.
Cehennem azapları hep sevgiyi elde etmek içindir. Cehennem zincirleri, cehennemin alevleri hep sevgiyi elde etmek içindir.
Cömertlik sevgiyi geliştirir. Mesela hasis, pinti olduğunda kin meydana gelir, öfkelenir insanlar; cömert olduğunda severler, sevgiyi artırır.
Kıskançlık sevginin zıttıdır. Sevgiye saldıran bir illet ve veba gibidir. Allah, o vebayı Allah korkusuyla kaldırıyor. Kıskançlık, hasetlik kalktığında ferahlık oluyor, sevgi oluyor.
Cehennem korkusu hep sevginin önündeki engelleri kaldırmak içindir. Kuran, egoistliği kaldırıyor, sevginin yolu açılır; bencilliği kaldırıyor, sevginin yolu açılır; kıskançlığı kaldırıyor, sevginin yolu açılır.
Eninde sonunda Allah’ın istediği, sevgidir.
ALLAH, KENDİSİ SEVİLMEDİĞİNİ HİSSEDERSE, BİLİRSE, ANLARSA, GÖRÜRSE -Kİ ZATEN GÖRÜYOR KENDİ YARATIYOR- O ZAMAN BELANIN KAPISINI AÇIYOR. Ekonomik kriz, anarşi, terör, ızdıraplar, huzursuzluklar, neşesizlik, mutsuzluk, insanların çirkinleşmesi, kötüleşmesi, hastalıklar, belalar bütün dünyayı sarmaya başlıyor. ALLAH’I İNSANLAR SEVMEYE BAŞLAYINCA DA BEREKET, BOLLUK, GÜZELLİK, NUR, IŞIK, FERAHLIK, ADALET, DÜZEN DÜNYAYA HÂKİM OLMAYA BAŞLIYOR. Bu da Allah’ın varlığının açık delillerindendir.
İnsanlar anlayacak ki Allah’ı sevdikçe Allah bereketi artırıyor, güzelliği artırıyor. Allah’a tavır aldıkça Allah belayı artırıyor, sıkıntıyı artırıyor. Bunu da gözleriyle görmüş olacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2012> Daha Fazla

Her yerde bela var. Allah, Kendisini sevdirerek bu belayı kaldırsın. Çünkü Kendini sevdirmeden bela kalkmaz. Ne ekonomik kriz kalkar ne belalar kalkar.
Dünya kısa. Allah az bir süre veriyor. Bu sürenin içerisinde EN GÜZEL HAZ, ALLAH’I SEVMEKTİR. ALLAH’TAN KORKMAKTIR. Allah’tan korkmayan zaten Allah’ı sevemez. Allah’ı seviyorsa zaten Allah’tan korkar. Çünkü bu korku, sevgi korkusu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2012> Daha Fazla

Bizim milletimiz şefkatten anlar, sevgiden anlar. SEVGİ GÜNEYDOĞU’YU MANEN FETHEDER. CANLARIMIZI O BELADAN KURTARMIŞ OLURUZ. SEVGİ, BİLİM, AKIL, FELSEFE KONUYU BİTİRİR.
Sevgiye direnilmesini ben hayretler içinde karşılıyorum. SEVGİ ÇOK LEZZETLİ, ÇOK GÜZEL, DÜNYADAKİ EN BÜYÜK NİMETTİR. ALLAH DÜNYAYI SEVGİ İÇİN YARATMIŞ.
Sevgi olmadıktan sonra İttihad-ı İslam’ın zaten bir anlamı yok. Birleşsen ne olur, birleşmesen ne olur? Sınırları açsan ne olur, açmasan ne olur? SEVGİ OLMADIKTAN SONRA HİÇBİR ŞEYİN ANLAMI KALMAZ. HER ŞEY YOK OLUR, HER ŞEY YIKILIR, MAHVOLUR.
Birlik ne demektir? Sevmek demektir. İTTİHAD-I İSLAM’IN ANLAMI NE? MÜSLÜMANLARIN BİRBİRİNİ SEVMESİNİN DİĞER ADI. Yani özetle, SEVGİNİN, DÜNYA ÇAPINDAKİ SEVGİNİN ADINA İTTİHAD-I İSLAM DİYORUZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2012> Daha Fazla

Cinsellik; sevgidir, sevginin anlatımıdır. Helaliyle oldu mu sevginin anlatımıdır, haram olarak yaparsan ahlaksızlık ve fuhuş olmuş olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2012> Daha Fazla

Sevgiden hiçbir şey kaybedilmez. Sevgisizlikten çok şey kaybedilir, sevgiden çok şey kazanılır. Sevgiyi geliştirmek lazım. Dünyanın kuruluş amacı, varlığının amacıdır sevgi. Sevgi gitti mi dünya da gider, her şey gider. Cehennem kalır geriye Allah esirgesin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2012> Daha Fazla

Sevgisizlik, nefret dünyayı sarmış. Ona karşı Müslümanlar, samimi iman edenler Allah’ın asıl istediğinin üstünde duracaklar. ALLAH KENDİSİ’NİN SEVİLMESİNİ VE SEVGİNİN DÜNYAYA HAKİM OLMASINI İSTİYOR.
Mesela sevgi dolu bir insan, “Sevgi doluydum ama beni bu hale getirdiler” diyor. Ahlaksızlık. Olur mu? Seni o hale nasıl getirirler? Sen Allah taraftarısın. Vefatına kadar sevgi dolu olacaksın.
Dünyaya sevginin hakim olması için kardeşlerimiz ısrarla ve kararlılıkla mücadele etsinler. Sevgiye karşı insanlar egoistliği, bencilliği, kini ve nefreti kullanmak istiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2012> Daha Fazla

Yardımseverlik sevgiyi oluşturur. Mesela bir fakire yardım edersin o seni sever. Yalan söylemezsin o da sevgi içindir. Yalan söyleyeni sevmek çok güçtür. Yani insana benzeyen bir şey. Sürekli yalan söylüyor, gerçeğiyle bağlantı kuramıyorsun. GÜZEL AHLAKIN KÖKENİ, İNCELEYİN, HEP SEVGİYE ÇIKAR.
Usulen olmaz sevgi, hakkıyla olması lazım. Derin, tutkulu ve coşkulu bir sevgi.
Allah’ı sevmeden sevgi olmuyor. Allah diyor ki, şeytandan Allah’a sığınırım; “Allah’ı sevin ki, Allah da sizi sevsin.” ALLAH’I SEVMEDEN ALLAH SEVGİYİ VERMİYOR. ONUN İÇİN MÜSLÜMANLARIN EN ÖNEM VERMESİ GEREKEN ŞEY SEVGİYE AĞIRLIK VERMEK.
Sevgi gitti mi cehenneme döner ortalık. Boğulur kalırsın. SEVGİSİZLİK İNSANI DELİRTİR.
SEVGİ DÜNYADA EN BÜYÜK LEZZETTİR. En çok zevk alınan şey sevgidir.
Ahirette cennetin amacı sevgidir. Dünyada Allah’ın bizden istediği yine sevgidir. Hep, bütün zeminin oturduğu sevgidir. Güzel ahlakın kökeni de sevgidir, sevgiyi elde etmek içindir.
Dünya ancak sevgiyle kurtulur.
Kâinatın yaratılış amacı sevgidir. Cennette de asıl amaç sevgidir. Allah’ın asıl amacı sevgidir zemin olarak.

  Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2012> Daha Fazla

İSLAM ÂLEMİNDE SORUN SEVGİSİZLİK. DÜNYADA DA SORUN SEVGİSİZLİK. Boğuşmaya, dalaşmaya müthiş eğilimleri var. Küfretmeyi seviyor insanlar. Adam dövmeyi seviyorlar. Adam yaralamayı seviyorlar. Bayağı bir kısmı adam öldürmeyi seviyor. Silahı seviyorlar. Asıp kesmeyi seviyorlar, tehdit etmeyi seviyorlar ama konu sevgiye geldi mi uzaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2012> Daha Fazla

Affedicilik olmasa ufacık bir şeyden insan sevdiğinden kopar gider, eğer affetmeyi bilmezse bir insan. İnsanoğlu mutlaka hata yapıyor. Bir hatasını görür, bağlantıyı koparır. Ama MÜSLÜMAN AFFEDİCİ OLDUĞU İÇİN ISRARLA SEVGİYİ DEVAM ETTİRİYOR VE SEVGİ MÜHİM BİR HEDEF OLUYOR İNANAN İÇİN, ÇOK ÖNEMLİ BİR HEDEF OLUYOR. Ve müthiş bir zevk oluyor ihtiyaç, gıda olmuş oluyor.
Allah Kuran’da sevginin önündeki bütün engelleri kaldıracak açıklamalar yapıyor. Mesela egoistlik, bencillik sevgiyi kaldırır. Cömertlik sevgiyi artırır. Vefa sevgiyi artırır. Dikkat ve sabır sevgiyi artırır. Mesela affedicilik sevgiyi artırır.
Allah dünyayı güzel yaratmış elhamdülillah ama sevgiyle dünya çok güzeldir, dostlukla çok güzeldir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2012> Daha Fazla

ALLAH CEHENNEME DE KOYSA BENİ, BEN YİNE ALLAH'I ANARIM. Aşkla, coşkuyla Allah'ı anarım. Yine aşkımı ifade ederim, muhabbetimi daha da şiddetlendiririm belki. Orda acının korkusu değil, Allah'ı gücendirmenin korkusu hakim. Allah gücenmedikten sonra ben acı çeksem ne olur? Hiç fark etmez bana. Yani istediği kadar acı çekiyim ben ama ALLAH GÜCENDİKTEN SONRA CENNET GİBİ ORTAMDA DA OLSAM ORA BANA CEHENNEM OLUR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2012> Daha Fazla

En çok sevgiyi sevdirmiştir Allah. Hoş bir his olarak, yedinci bir his diyelim. Yedinci his olarak sevgi var. Tarif edebilene aşk olsun. Tarif edemiyoruz, bir hoşluk.
Şefkatli, merhametli, sevgi dolu olmak da cennet ahlakı olduğu için Allah seviyor onu. Zaten onun için yaratılıyoruz. Onu görmek istiyor Allah.
Güzel huylu olmak lazım. Sevgi dolu olmak lazım. Affedici olmak lazım. Kavgadan kaçınmak lazım. Kinci olmamak lazım. Aksi enayilik, ahmaklıktır yani. Allah’ın buğzuna sebep olur. Allah’ın gadabına sebep olur aksi. Çünkü yaratılışa zıt. O ahlaksızlıktır yani insanın çirkin cesaretidir o, şeytani bir yönüdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Temmuz 2012> Daha Fazla

Dünyaya gelme amacımız bizim imtihandır, Allah’a kulluk etmektir. Allah’a kulluk ederken imtihan olurken en önemli olay nedir temel zeminde? Sevgi. Hep sevgi. Allah sevilmek ister. Allah kullarını sever.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2012> Daha Fazla

Savaşla, tankla, topla, atom bombasıyla ne sevgi olur, ne mutluluk olur, ne dünya hakimiyeti olur, ne iyilik, ne güzellik. Hiçbir şey gelmez. Güzellik, iyilik; şefkatle, merhametle olur. Netice sevgiyledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2012> Daha Fazla

Eğer sevgi olmasa cennet bahçelerinde ağaçlar olsa, adamı ilgilendirmez. Cennetin ırmakları da ilgilendirmez. Vildanların tatlılığı, cennet çocuklarının tatlılığı onları ilgilendirmez. Cennet gılmanları, cennet hurileri var, cennet evleri, cennet yastıkları var. Cennet yastıklarında işlemeler var, detaylar var, cennet kadehleri var, cennet testileri var. Bunlar hep sevgiye yöneliktir.
Bizim sevgimizi de Allah yaşar. Bilir Allah. Çünkü Kendi yaratıyor. Kendi yarattığı için çok iyi bilir.
Sevgi neyi meydana getiriyor? Sevgiyi meydana getiriyor. Hemen insanda koruma hissi oluyor. Ömrü boyunca sevecek, ömrü boyunca ahirette de arkadaş olmak isteyen bir ruh gelişiyor. Allah bunu beğeniyor işte.
SEVGİ OLMAZSA, KAİNATIN, HİÇBİR ŞEYİN ANLAMI OLMAZ. Her şey sevgiye dayalıdır. Müşfik olur, severiz. İtaatli olur, severiz. Dedikodu yapmaz, severiz. HEP SEVME ÜSTÜNE KURULUDUR SİSTEM. ALLAH BİZDEN BUNU İSTER.
Sevgi kainatın yaratılış sebebidir. Allah “İnsanları Bana kulluk etsinler diye yarattım.” diyor ama kullukta da sevgiyi esas alıyor Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2012> Daha Fazla

SEVGİDE BÜTÜNLÜK VARDIR. Sevgide hep beraber olmak istersin. Egoistlikte küçülmek istersin. İNSAN EGOİST OLMADIĞINDA HERKESİ SEVER. Kendisi için olanın herkes için olmasını ister. Sevgiyi dağıtır. Sevgiyi bölmez. Herkese sevgi duyar, şefkat duyar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2012> Daha Fazla

Zannediyorlar ki sevmeye bir karar verirsen seversin. Yok, olmaz öyle bir şey. Allah’ın vermesi lazım sevgiyi. İstediğin kadar uğraş sevgi oluşmaz. Onun kaderinde olması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Temmuz 2012> Daha Fazla

Sevgi yoksa hayvana dönersin, iğrenç bir et yığını olursun; başka bir şey olmaz. Çok korkunç bir felakettir sevgisizlik. Dünyaya deccaliyet, Darwinizm bunu verdi.
Sevgi kalmazsa cennetin anlamı da kalmaz. Din ortadan kalkar sevgi olmazsa. Sevgi dinin temel özelliğidir, ana özelliğidir.
Sevgisizlik müthiş yaygın. Hâlbuki BİZİ BURAYA GÖNDERİRKEN EN ÖNEMLİ TALEBİ CENAB-I ALLAH’IN SEVGİDİR. Allah’ı sevmek, insanları sevmek, hayvanları, bitkileri sevmek, güzel olan her şeyi sevmek, ondan hoşnut olmak. CENNETTE DE ASIL HEDEF SEVGİDİR zaten. Oradaki insanları seversin, vildanları, hurileri seviyorsun, Müslümanları seviyorsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2012> Daha Fazla

İnsan zaten aciz yaratılmıştır. Nefrete gücü yetecek gibi değil insanın. Zavallı bir varlıktır. Hayal olarak yaratılmış ayrıca. Madde hayal olarak yaratılmış. Yani böyle münasebetsizlik yapılacak; kinin, nefretin, kavganın, boğuşmanın yapılacağı bir yer değil burası. Burası imtihan yeri. Allah bizim zaten cennette mutlu olmamızı istiyor, sevinç içinde yaşamamızı istiyor.
Çok kötü şey kin, nefret. Bir yere de varılmaz, çok akılsızca, aptalca şeyler. Sevgiyle hallolur her şey.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2012> Daha Fazla

Hiçbir devletin şiddet kullanmasına dünya razı olmaz ama SEVGİYİ BÜTÜN DÜNYA SEVER, ŞEFKATİ BÜTÜN DÜNYA SEVER VE HER YERDE ETKENDİR. Her yerde netice aldırır. Her yerde beğenilendir. SANAT, BİLİM, DEMOKRASİ, İNSANCIL DÜŞÜNCE DÜNYADAKİ EN AKTİF GÜÇTÜR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2012> Daha Fazla

DÜNYAYA SEVECEN BAKIN. ALLAH SEVGİYLE DÜNYAYI YARATMIŞTIR. Allah bize zulmetmek, bizi cehenneme doldurmak, öyle bir isteği yok Cenab-ı Allah’ın. “Allah size zulmedip, acı çektirip ne yapsın” diyor Cenab-ı Allah.

A9 TV 3 Mayıs 2012> Daha Fazla

Sevgiyle ilacın ne alakası var? Sevgi ilacı mı satılıyor memlekette, var mı öyle bir şey dünyada? MUHABBETİN, COŞKUNUN, HEYECANIN İLACI OLMAZ; BUNLAR ANCAK İMANLA YAŞANIR.

A9 TV, 1 Mayıs 2012> Daha Fazla

BÜTÜN SEVGİ ALLAH’A YÖNELDİ Mİ UYKUYA İHTİYAÇ DA ÇOK AZALIR. Mesela Peygamberimiz (s.a.v.) çok az uyuyordu. Çünkü vücut tahribatı olmuyor.
Bir de diyoruz ki, “en çok Allah’ı seviyoruz”. BÜTÜN SEVGİLER ALLAH’ADIR. Çünkü ne görüyorsak Allah yaratıyor. Ayrıca bir de Allah sevdiriyor, iki taraflı etkileme gücü veriyor. Ki bu çok çok güzel bir şey, çok büyük bir nimet, maşaAllah. Onun için bütün sevginin Allah’a yönelmesi çok önemlidir.
SEVGİ ALLAH’TAN OLDUĞU İÇİN ALLAH’A SEVGİNİN ÖZENLE YÖNLENDİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ. ALLAH’TAN DİKKATİ ÇEKMEK ÇOK BÜYÜK VİCDANSIZLIKTIR. EN YÜKSEK DİKKATLE DİKKATİ ALLAH’TA TUTMAK LAZIM.

A9 TV, 29 Nisan 2012> Daha Fazla

Cenab-ı Allah hem teşekkür bekliyor, hem sevilmeyi bekliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2012> Daha Fazla

Allah suni sevgi istemiyor. Böyle, zorlama sevgi istemiyor. Aşık sevgi istiyor. Çile; yerlerde sürüneceksin. Mecnun ve Leyla gibi olacaksın.
Allah sonsuza kadar sevmek, sonsuza kadar sevilmek istiyor.
Allah, kullarını sevmek için yaratıyor. Allah Kendisi sevilmek istiyor ve kullarını da seviyor. Kendisi’nin de sevilmesi hoşuna gidiyor, beğeniyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2012> Daha Fazla

ALLAH HAKKIYLA HAK ETTİĞİ HALDE, SEVGİYİ KAT KAT SONSUZ HAK ETTİĞİ HALDE, AZ AZ SEVGİ VERİYOR İNSANLAR ALLAH’A, ÇOK AZ. Çok az takdir ediyorlar. Onun için “Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler” diyor Allah. HALBUKİ ALLAH’IN COŞKUYLA SEVİLMESİ LAZIM. BÜTÜN GÜZELLİKLER O’NA AİT. BÜTÜN SEVGİLER O’NA, BÜTÜN TUTKULAR O’NA OLMASI LAZIM ve O’nadır tabii ki, Cenab-ı Allah’adır.
Seveninin sevmesini niye durdursun Allah? Kim ister sevilmenin durmasını? Allah hiç istemez. Onun için SONSUZA KADAR SEVİLMEK İSTİYOR ALLAH. AMA AŞKLA, AZ BİR SEVGİYLE DEĞİL, ORTA BİR SEVGİYLE DEĞİL.
Sevdiğini Allah niye sonlu yapsın? Seviyor, sevmek istiyor kulu. ALLAH KISA BİR SEVGİYLE YETİNMEZ. SONSUZA KADAR SEVİLMEK İSTER ALLAH.
DİKKAT EDİN, ALLAH’I SEVMEZ BİRÇOK YOBAZ. Peygamberi de sevmezler. Şeyhlerini severler, hocalarını severler, alimlerini severler. Kendi put adamlarını severler.
ALLAH, KENDİSİNİN SEVİLMESİNİ İSTİYOR AMA HAKKIYLA SEVİLMESİNİ İSTİYOR. Şimdi mesela insan bile normal sevildiğinde ağırına gider. Nasıl sevilmek ister? Yüksek sevgi ister, çok yüksek sevgi ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2012> Daha Fazla

Allah samimiyetsiz sevgiyi sevmez. Gerçek aşığı sever Allah. Gerçekten seveni sever.
Madem âşıksın, AŞK NASIL BELLİ OLUR? ZORLUKLARA KARŞI YAPTIĞIN MÜCADELE, EN ZOR ORTAMDA DAHİ SEVDİĞİNİ SAVUNMAK VE ONDAN YANA OLMAKLA OLUR. O zaman anlaşılır senin imanın, sevgin, muhabbetin. Yoksa öbür türlü anlaşılmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2012> Daha Fazla

HZ. MEHDİ (AS) SEVGİSİ İMANDANDIR. ALLAH’I SEVEN HZ. MEHDİ (AS)’I SEVER. Peygamberimiz (sav)’i seven Hz. Mehdi (as)’ı sever. Hz. Mehdi (as)’dan nefret eden Peygamber’den de aynı şekilde nefret eder Allah esirgesin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2012> Daha Fazla

SEVMEYİ SEVİLMEYİ AZ ÖĞRENMEK DE OLMAZ. ALLAH TAM ÖĞRENMEMİZİ İSTİYOR. Onun için bayağı yetecek ömür veriliyor. Tam kurs müddeti kadar. Müminlerin hepsine kurs müddeti kadar ömür verilir.
Allah sevmeyi, sevilmeyi seviyor. Bu dünyada sevmeyi sevilmeyi öğretiyor. Sonsuza kadar da sevmeyi ve sevilmeyi yaşamak istiyor Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2012> Daha Fazla

Madem Allah’ı seviyorsun, niye Allah’ın dininin dünyaya hakim olmasını istemiyorsun sen? Allah’ı seviyorsan, Allah’ı herkesin sevmesini istemen lazım değil mi? Sen buna önem vermiyorsan Allah da sana değer vermez o zaman. Allah da seni sevdirmiyor o zaman.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2012> Daha Fazla

Sevgi çok büyük bir nimettir dünyada. Yobazın özelliği, sevgiyi öldürmeye çalışmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2012> Daha Fazla

Derin bir tutkuyla Allah’ı sevecek hale geliyoruz, maşaAllah. Şimdi sevgi daha da artacak. Mehdi (as)’ın çıkışı, İsa Mesih’in zuhuru ile heyecan muazzam artacak.
Büyüklerimizi sevmek çok önemli. Birde büyüklerden, Allah esirgesin özellikle rahatsızlıklarından usanç çok büyük ahlaksızlıktır. Çok büyük terbiyesizlik, vicdansızlıktır usanmak. Bir sene, iki sene, on sene, ne kadarsa, ne kadar uzun olursa o kadar çok sevap alınır.
Sevgisizlik, samimiyetsizlik Müslümanları yer bitirir, Allah esirgesin. Çok tehlikeli bir şey.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2012> Daha Fazla

Allah zengin güzelliği seviyor. Nerde fedakarlık? Nerde vefa? Bunlar olmazsa sevginin değeri az olur. Onun için Cenab-ı Allah İslam’ın hakimiyetini en son raddeye kadar erteliyor.
Kalitesiz bir sevgi olmamasını istiyor Allah. Bütün sistem onun üstüne kurulu şu an dünyada.
Çöllerde acılar, ızdıraplar çekerek sevdiğine kavuşmak isteyince tutkunun ruhu ortaya çıkıyor. Aşkın ruhu ortaya çıkmış oluyor. O zaman o inandırıcı ve doyurucu oluyor. Cenab-ı Allah’ın istediği de budur.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top