Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2018> Daha Fazla

Çocuk kaybolmaları ve cinayetlerini tam olarak engelleyebilmenin yolu idam ya da hadım etmek gibi cezalar değildir. Elbette cezai yaptırım gereklidir ve uygulanmalıdır, ancak böyle vahşice cinayet işleyen yapıda birini bu cezai yaptırımlar tek başına engellemez, caydırmaz. Çocuk zaten şehit olduktan sonra bu vahşeti gerçekleştirenin hadım edilmesinin anlamı da olmaz. Mühim olan çocuklar zarar görmeden önce tedbir alabilmektir. Bunun için de yöntem doğru eğitimdir. Darwinist materyalist telkinlerle, “Sen kör tesadüflerin ürünüsün”, “var olmak için acımasız, bencil olmak zorundasın”, “hayvanlar gibi çatışmalısın” telkiniyle insan yetiştirilirse bu tür zulümler son bulmaz. Darwinist materyalist eğitim kaldırılır, insanlara sevgi, merhamet, Allah korkusu öğretilirse huzurlu ve güvenli bir toplum oluşur.
Yapılacak en acil hizmet insanların sevgi ve merhamet dolu olmasını temin etmek. Bunun için de yapılması gereken Darwinist mateyalist eğitimin bitirilmesi, çünkü Darwinizm insanların bir tür hayvan olduğunu ve bencilce, acımasızca mücadele etmeleri gerektiğini söylüyor. Bu deccali felsefeyi ilimle irfanla bir an önce temizleyelim. Yoksa Allah korusun deccaliyet çocukları da hayvanları da gençleri de mahvetmeye devam edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Temmuz 2018> Daha Fazla

Darwinist eğitim şuursuz, Allah’tan uzak, Allah’tan korkmayan insanların yetişmesine vesile olabilir. Darwinizmin amacı zaten dinsiz nesil yetiştirmektir. Allah yoktur eğitimi verilerek gençleri yetiştirmek çok büyük bir felakettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2018> Daha Fazla

İnsanların çökmesine sebep olan Darwinist materyalist eğitimdir. Terörün sebebi Darwinist materyalist eğitimdir. Okullarda gençleri “Sizin atanız mikroptu”, “her şey kör tesadüflerin ürünü” diye yetiştirmeye devam edildiği müddetçe cinayetler, katliamlar, anarşi, çatışma son bulmaz. Darwinizm bilim değildir. Darwinizm putperest bir dayatmadır. Gençleri modern bilimin bulgularına göre eğitelim. Fosilleri görsünler, proteinin nasıl oluştuğunu öğrensinler, bilimin evrimi reddettiğini görsünler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2018> Daha Fazla

Darwinist eğitim devam ettiği müddetçe sevgisizlik, bencillik, saldırganlık son bulmaz. Okullarda verilen eğitimde alenen Allah’ın varlığı inkar ediliyor. Bu çok büyük bir faciadır. Bu faciaya ilimle ve bilimle dur denilmesi şarttır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2018> Daha Fazla

PKK’nın adam toplamasının kaynağı Darwinist materyalist propagandadır. Darwinist, materyalist eğitim durdurulursa PKK’nın sonu da gelmiş olur. Biz tüm imkanımızla Darwinizm’e karşı ilmi mücadele yapıyoruz ancak bir tek bizim gayretimizle olmaz. Okullardaki Darwinist eğitimin bitmesi şarttır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Haziran 2018> Daha Fazla

En ehemmiyet verilecek konu Darwinizm’i ilmen çökertmek olmalı. O zaman dinsizliğin ve deccaliyetin dinini çökertmiş olursun ve kendince İslam’ı çökertmeye çalışanlara en etkili cevabı verirsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2018> Daha Fazla

PKK nasıl ortaya çıkıyor bu konuyu nedense hiç konuşmuyorlar. Bir adam PKK’lı olarak doğmuyor, sonradan aldığı eğitimle ölmeye ve öldürmeye azmediyor, PKK’lı oluyor. Buna karşı, karşı eğitim verilirse PKK diye bir konu olmaz. Darwinist eğitime son verilirse PKK tamamen biter. Çözüm, bilimsel çözümdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2018> Daha Fazla

Darwinizm Allah’ın açıkça inkarıdır. Ben ve arkadaşlarımdan başka bu konunun üzerinde duran neredeyse kimse yok. Allah’ın açıkça inkar edilmesinden bir çok Müslümanın hiçbir rahatsızlık duymaması çok ibret vericidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2018> Daha Fazla

Camileri dolduracak şuurlu insan yetiştirmek önemlidir. Gece gündüz Darwinist eğitimle okullarda haşa “Allah yok” diye gençleri eğittikten sonra o insanların camiye gelip namaz kılması mümkün olmaz. Elbette cami yapılması gerekir ve camiler güzelliktir. Ama asıl güzel olan o camileri dolduracak insanları yetiştirmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2018> Daha Fazla

Deizm dedikleri aslında ateizmdir ve ateizmin yayılmasının tek sebebi, okullarda Darwinist eğitim verilmesidir. Okullarda gençlere seni tesadüfler var etti dersen, hayatın amacı yok diye eğitirsen, ateizmin yayılmasına şaşıracak bir durum olmaz. Öğrencinin sınıf geçmesi için “tesadüfen olduk” demesi şart. Tesadüfen oluştuğuna inanan biri zaten ateizmi kabul etmiş demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2018> Daha Fazla

Okullarda Darwinizm’in bilimsel gerçekmiş gibi öğretilmesi en büyük felaketlerden biridir. Okulda bu eğitimi alan genç internetteki nefret üslubunu gördükçe daha da tahrip oluyor. Ateizmin de deizmin de kökeni Darwinizm’dir. Darwinizm, Allah’ı inkar etmenin yoludur. Önce Darwinist eğitimin durdurulması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2018> Daha Fazla

Darwinist eğitim, gençlere “Allah yaratmadı” eğitimi verilmesi demektir. Darwinist eğitim Allah’ın varlığını ve dini inkar eder. Bu eğitim devam ettiği müddetçe deizm de ateizm de gelişir. Bir yandan ateizme karşı olduğunu söyleyip bir yandan gençlere Darwinist eğitim vermek çelişkili bir durumdur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2018> Daha Fazla

Deizm’in yayılmasının asıl sebebi Darwinizm’dir. Asıl konu deizm değil Darwinizm’dir. Darwinizm, Allahsız dinsiz ideolojilerin temelinde yer alır. Darwinizm’in bilimsel cevabı verilmediği müddetçe, okullarda Darwinizm sanki bilimsel bir bilgiymiş gibi çocuklara öğretildiği müddetçe deizme karşı tedbir alınamaz. Darwinist eğitim, Konya gibi bir ilde dahi gençler arasında deizmin yayılmasına sebep oluyor. Daha fazla gecikmeden bir an önce Darwinist eğitimin durdurulması, her yerde gençlere Yaratılış’ın bilimsel delili olan fosillerin gösterilmesi, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşmasının imkansız olduğunun anlatılması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Nisan 2018> Daha Fazla

Deizmin temelindeki düşünce Darwinizm’dir. Okullarda Allah yoktur diyen Darwinizm bilim gibi okutulduğu müddetçe deizmle mücadele etmek mümkün olmaz. Deizmi bir tehlike olarak gördüğünü söyleyenin mutlaka Darwinizm’e karşı ilmi mücadele etmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2018> Daha Fazla

Darwinizm’i ilmen yıkmakla Deccaliyetin dinini ortadan kaldırdık ve İslam’a en büyük hizmeti yaptık. Darwinizm’in geçersizliğini anlatmamış olsaydık Hükümetin fikri zemini bu kadar güçlü olamazdı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mart 2018> Daha Fazla

PKK’nın ideolojisi Marksist Leninist ideolojidir ve bunun temelinde direnme, devrim olana kadar direnme vardır. Bu direnme komünistler için önemlidir. 40-50 yılı göze alır. Çatışma, direnme ve çelişki bu ideolojinin temeli olduğu için PKK ideolojisinden vazgeçmediği sürece, binlerce kez yenilse bile, çatışmadan, öldürmekten ve ölmekten vazgeçmez. Bu yüzden PKK’ya karşı asıl mücadele ideolojik mücadele olmalıdır. Bunun için de komünizmin felsefi dayanak noktası olan Darwinizm’in geçersizliğinin anlatılması şarttır. Fikri galibiyet sağlanmadıkça PKK tam anlamıyla bitirilemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mart 2018> Daha Fazla

Hem Darwinist sistemde hem gelenekçi Ortodoks sistemde kadın nefreti oturmuş. Kadını insan olarak görmüyorlar. Biri yarı gelişmiş hayvan olarak görüyor birisi yarım varlık olarak görüyor. Bu sevgisizliği ve çirkin mantığı Kuran ahlakı tamamen ortadan kaldırır.
PKK ile mücadele salt güvenlik tedbirleriyle olmaz. Asıl yapılması gereken anti Darwinist anti materyalist ilmi mücadeledir. Elbette güvenlik tedbirleri alınmalı ama 3 bin kişi öldürülse yerine 3 bin daha gelir. Asıl olarak zihniyeti fikren öldürelim, terörün zeminini tamamen kurutalım. Biz 10-20-30 yıl ilerisini düşünmek zorundayız. Dünyada züppeliğe ve ukalalığa doğru bir gidiş var. Avrupa’da dindarlık zayıflıyor. Tüm bunlara karşı alacağımız en köklü tedbir Darwinizmi ilmen bitirmek olur. Ya Allah BismiAllah deyip başlamak gerekir. 40 akademisyen, profesör bir araya getirilsin. Ulusal bir açıklama yapılsın. “Darwinizm bilim değildir, bilimsel delillerimiz şunlardır” diye bir bir sıralayalım. Tüm dünyaya etki eden müthiş bir açılım olur. Darwinist komünist çevreler mutlaka tepki göstereceklerdir, bu tepkilere hiç aldırış etmeden devam etmek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mart 2018> Daha Fazla

PKK yaptıkları saldırıları Darwinist dinlerinin bir gereği bir olarak görüyor. Güçlü olanın zayıfı yeneceğine, hayatın bir mücadeleden ibaret olduğuna, yaşamın tez ve anti-tezin çatışması olduğuna inanıyorlar. Bu inancı ortadan kaldırırsak bu çatışma da biter.
PKK’ya en büyük darbe, en büyük yürek acısı Darwinizmin yıkılması olur. Darwinist ve materyalist ideoloji yıkıldığında komünist eğilimli genç sayısı da sıfıra düşer ve PKK adam toplayamaz. Darwinist eğitim durdurulmazsa sivrisinekler kaynamaya devam eder ve sayıları da gittikçe artar. İlmi mücadele yoluyla, PKK ile mücadelede %99’luk netice alırız. Darwinizm ilmen yıkıldığında PKK inancını, dinini kaybeder. Çünkü onlar Darwinizmi bir din gibi görüyorlar. Teröristler bu sahte dinlerini kaybederlerse bütün güçleri de gider. Darwinizmin materyalizmin olmadığını savunarak kendi dinimizi sağlamlaştırıp, onların sahte dinlerini ilimle yok etmemiz lazım. O zaman kesin netice alırız. Onlar sahte bilimle, sahte anlatımlarla, sahte ikna yollarıyla netice alıyorlarsa, biz de gerçek bilim ve gerçek anlatımlarla netice alalım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2018> Daha Fazla

İnsanların çoğu samimi sevgiyi bilmiyor. Dinden uzak olunca, Allah anılmayınca samimi sevgi olmuyor. Hem Darwinist materyalist sistem hem de bağnazlık sevgiyi iki yandan öldürüyor. Sevginin yeniden canlandırılması ancak Mehdiyetle mümkündür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2018> Daha Fazla

Her türlü sorunun temelden ortadan kaldırılması için Darwinist materyalist eğitimin kaldırılması lazım. Kendisinin bir tür hayvan olduğuna inanarak yetişen biri her türlü kötülüğü, hayasızlığı, ahlaksızlığı göze alır. Kötülük olduğunda elbette hukuki cezasının verilmesi gerekir. Ancak önemli olan kötülüğün olmamasını sağlayabilmektir. Bu da eğitimle sağlanabilir. Allah sevgisi, Allah korkusu, dünyadan geçmek, bencillikten kurtulmak, sevgi, şefkat, hayvanlara bitkilere her şeye merhamet öğretilirse o insan hiçbir suç işlemez, hiçbir ahlaksızlığa meyletmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2018> Daha Fazla

Tek yönlü Darwinist eğitim kaldırılmadığı müddetçe toplumda sevgi, saygı ve değer vermenin yerleşmesi mümkün olmaz. Çocukların ve kadınların korunması tek başına cezai yaptırımlarla sağlanmaz. Cezai yaptırım bu ahlaksızlığı yapanları tek başına caydırmaz. Allah’ı, imanı, ahlakı inkar eden Darwinizm insanlara öğretilmeye devam edildiği müddetçe insanlar karşısındakini bir tür hayvan olarak görecektir. Birbirini hayvan olarak görenlerin saygı, sevgi, hürmet, değer verme gibi kavramları yaşaması imkansızdır. Gençleri bir yandan Darwinist eğitim bir yandan gelenekçi Ortodoks sistemle sıkıştırmanın sonunda ortaya dehşet verici bir model çıkıyor. Bunu ortadan kaldırmanın tek yolu doğru eğitimdir. Aydın, modern, bilimsel, imani eğitimle gençlerin yetiştirilmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2018> Daha Fazla

Deccaliyet çift koldan kadınları kuşatma altına almış. Gelenekçi Ortodoks sistem kadını “buçuk, yarım” olarak görüyor. Kadınların şeytana eş değer olduğunu iddia ediyor ve kadın ne derse tersinin yapılması gerektiğini söylüyorlar. Hayat felsefeleri kadın nefreti üzerine kurulu. Darwinist sistem de kadını yarı hayvan olarak görüyor. Kadını gelişimini tamamlamamış bir mahluk olarak değerlendiriyor. Dünyanın geneline bu iki yanlış sistem hakim olduğu için kadınlar her yerde acı çekiyor ve eziliyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2018> Daha Fazla

Darwinizm’i ilmen yerle bir eden, İslam Birliği’nin muhakkak gerçekleşeceğini anlatan, İsa Mesih ve Mehdi’yi şevkle bekleyen, kadınlara bu kadar değer veren, gelenekçi Ortodoks sistemin açmazını Kuran ile ortaya koyan, Kuran’dan asla taviz vermemeye özen gösteren, ücret karşılığı dinin tebliğ edilmeyeceğini anlatan, İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını müjdeleyen tek camia biziz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2018> Daha Fazla

Evrimi kabul etmek demek her şeyi tesadüfün var ettiğini kabul etmek demektir. Darwinistler her şeyi tesadüf yaptı diyor. Kuran’da evrim var diyenler de bu tesadüfleri Allah var etti diyorlar. Bunun Darwinistlerin istediğini söylemek olduğu açık. Allah, “ol” emriyle var ettiğini söylüyor. Kuran’da evrim yoktur. İslam ile evrimi bağdaştırmaya çalışanlar zer aleminden hiç bahsetmiyorlar. İnsan aşama aşama var olmamıştır. Tüm insanlar zer aleminde zaten vardı. Bir anda Allah’ın yaratmasıyla var olmuşlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah’ın oluncaya ilmen kadar mücadele edin diye bildiriyor (Enfal Suresi, 39). Homoseksüellik, Darwinizm, materyalizm, komünizm, PKK ve diğer terör örgütleri, her türlü sapıklık… Bunların hepsi fitnedir. Eğer bu fitnelerle ilimle, irfanla var gücümüzle mücadele edersek Allah onun bereketini getirir, İslam’ı hakim kılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2018> Daha Fazla

Darwinist eğitim çok büyük bir hatadır, bir faciadır. Darwinizm Allah’ın inkarıdır. PKK’nın felsefi zeminini Darwinist eğitim oluşturuyor. Bunun çok ısrarla vurgulanması ve bu tehlikenin farkına bir an önce varılması çok önemli. Velilerin hem Milli Eğitim’e hem de Talim Terbiye Kurulu’na Darwinizmin bir an önce müfredattan çıkartılması için başvurmaları gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2018> Daha Fazla

Terörü ve PKK’yı ortadan kaldırmak için en hayati konu Darwinist eğitimin derhal durdurulmasıdır. Ortaokul ve liseden itibaren Darwinist materyalist eğitim alan gençlere bunun yerine Allah’ın varlığı, birliği ve Darwinizmin bilimsel delillerle geçersizliği anlatılmalı. Gençler ortaokuldan itibaren atalarının maymun olduğu, ilk atalarının komünal toplumlarda yaşadığı şeklinde bilim karşıtı eğitim alıyor. Bu telkinle yetişen insanları “terör, anarşi tez anti-tez çatışması”dır diye ikna etmek PKK için kolay oluyor. Bu gençleri ilimle, ikna ve telkinle eğitmeliyiz. Onlardaki bu tahribatı ancak böyle yok edebiliriz. Deccaliyet Darwinizmi kullanıyor, bizim de buna karşı anti-Darwinist eğitime ihtiyacımız var. Darwinizme karşı Kuran mucizelerinin, iman hakikatlerinin kitaplarla dergilerle konferanslarla sürekli anlatılması gerekiyor. Türkiye’nin deccaliyete direnmesi ancak Kuran’la olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2018> Daha Fazla

Bazılarının rahatsızlığı aslında dekolte değil. Asıl rahatsızlıkları İngiliz derin devletini ifşa ediyor olmamız. Darwinizm’in geçersizliğini anlatıyoruz rahatsız oluyorlar. Biz Darwinist materyalist ideolojilere karşı olduğumuz müddetçe, PKK’ya karşı olduğumuz müddetçe, homoseksüelliğe karşı olduğumuz müddetçe, İngiliz derin devletine karşı olduğumuz müddetçe, Ak Parti’yi savunmaya devam ettiğimiz müddetçe, MHP’ye destek olmaya devam ettiğimiz müddetçe mutlaka bizden rahatsız olacaklardır. Biz bu doğru tavrımızdan vazgeçmeyiz. İngiliz derin devletinin oyunlarını her seferinde kanunla hukukla, ilimle irfanla bozarız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2018> Daha Fazla

Samimiyetin tek amacı sevgidir. Güzel gördüğümüz her şeyin amacı sevgidir. Şeytan bunu öldürmeye çabalıyor. Darwinist kesimde de ortodoks kesimde de sevgiyi ortadan kaldırma isteği var. Tüm gücümüzle buna karşı ilimle irfanla engel oluyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2018> Daha Fazla

Darwinist eğitim milletin imanına doğrudan yönelen bir durum. Darwinizmde Allah inancı yoktur. Ahlak yoktur, aile yoktur. Böyle bir şeye kapı açmak çok büyük bir vebaldir. Darwinist eğitim Allah’ı inkar eğitimi demektir. Pozitivist eğitim adı altında tesadüflerle kainatı açıklamaya çalışmak akıl ve mantık yönünden de olmaz ahlak vicdan iman yönünden de olmaz. Darwinist eğitim kaldırılsa dünya çapında deccaliyete en büyük ilmi darbe indirilmiş olur.
Darwinist eğitim kaldırılsa PKK sorunu o anda biter. Silahlı çatışmayla 40 yıldır uğraşılıyor. Bilimsel mücadele yapılmış olsa 6 ayda konu biter. Komünizmin temeli Allah inancının olmamasıdır. Kürt gençleri ise dindardır. Gençleri komünist teröre iten temel sebebi ortadan kaldırmak önemlidir. Pozitivist eğitim denilen Darwinist eğitim olduğunda gençlerde din iman çok zayıflıyor. PKK da o zaman gençleri terör için çok kolay ikna ediyor. “Bak bilime göre sen bir hayvandın, ilkel komünal toplum vardı, herkes eşitti, her şey ortaktı, doğanın kanunu buydu. İnanmıyorsan bak devletin okullarında bile bilim olarak bu anlatılıyor.” diyor. Öldürmeyi de bilimsel gibi gösteriyor, “yolda böceğe basıp öldürmüyor musun, bakteriye tendürdiyot basmıyor musun, insan da bir tür hayvan, öldürmen doğanın gereği” diye eğitim veriyor. Adam gençleri makarayla sarmış sen o makarayı sadece çözeceksin, bunun için de karşı eğitim vereceksin. Karşı eğitim vermeyip tam tersine komünist terörün kaynaklarına ulaşmasını sağlayan eğitim verirsen, gençleri Darwinist yetiştirirsen o zaman PKK’ya Allah korusun zemin hazırlamış olursun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2018> Daha Fazla

Marksist Leninist komünist ideolojinin temelinde Darwinizm vardır. Darwinizm’in geçersizliğini anlatmadan komünist terörü gerçek anlamda bitirmek mümkün olmaz. Ana konu Darwinizm’dir. Darwinizmle ilmi mücadele en hayati konudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2018> Daha Fazla

PKK’nın dini Darwinizm’dir. Ama bir çok çevre kendisi de Darwinist olduğu için PKK’nın bu batıl dininden bahsedemiyor. PKK’nın Marksist, Leninist, komünist olmasına sebep olan Darwinizm’dir. Darwinizm antik dönemlerden gelen putperest bir dindir. PKK da bu batıl dine sahiptir.
Terörün kesin anlamda bitmesi ilmi mücadele ile olur. En baştan Darwinist, materyalist eğitime son verilip lağımın kaynağı ortadan kaldırılmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2018> Daha Fazla

İnsan yaratılışının amacını bilmezse hayvan özellikleri göstermeye başlar. Egoistleşir. Mesela hayvan, eti alır bir köşeye kaçar yanına başka bir hayvan geldiğinde hırlamaya başlar. İnsanlar da Darwinist eğitimin etkisiyle bencilliğin makul olduğunu sanıyorlar. Birbirlerinden uzaklaşıyor, merhametsiz ve bencil oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ocak 2018> Daha Fazla

Tayyip Hocam’a destek olmamız, İngiliz derin devletine tavır almamız ve Darwinizm’in geçersizliğini ortaya koymamız bazılarını çok rahatsız ediyor. Ellerinden geleni yapsınlar, kanunla hukukla ilimle irfanla tüm tuzaklarını bozacağız. Biz devletimize güveniyoruz, hakkı hakikati sonuna kadar savunacağız. Bizim için önemli olan Türkiye’nin ve İslam aleminin geleceğidir. Bu yoldaki gayretlerimiz tüm baskı ve tehditlere rağmen devam edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2018> Daha Fazla

Her yerde yaratılış anlatılsın, Darwinizm’in geçersizliği anlatılsın. Bu, Türkiye’ye bereket getirir. Darwinizm’e karşı ilmi tavır alındığında tüm uğursuzluklar ortadan kalkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2018> Daha Fazla

Gelenekçi Ortodoks sistemin baskısını ve Darwinizm’in yalanlarını dünyadan kaldırırsak dünya cennet gibi olur. Gençleri iki koldan sıkıştırıp, mutluluklarını ellerinden almış durumdalar.
Darwinizm eşittir komünizm. Darwinizmin pençesine düşen birinin komünizme kapılmaması mucizedir. Bu tehlikeye rağmen Darwinizm devlet eliyle öğretiliyor. Bu çok vahim bir durum. Darwinist eğitim alan biri, sokaktaki bir kediden, köpekten, bir bakteriden farkı olmadığını düşünüyor. Bir bakteri öldüğünde ne oluyorsa, kendisinin ölümünde de öyle olacağına inanıyor. Dünyaya bakış açısı tamamen bu çarpık mantık üzerine kurulu oluyor. Kişi kainattaki muazzam sistemi Darwinist felsefenin dayanak noktası olan diyalektik felsefeyle açıklamaya başlıyor. Zamanla da Allah'ı, dini, ahireti tamamen reddetmiş oluyor. Devletin Darwinist eğitimi derhal durdurması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2018> Daha Fazla

Kadınları hizaya getirmek mantığı hem Darwinizm’de hem de gelenekçi Ortodoks sistemde var. Darwinizm kadınları köpekten biraz daha iyi hayvanla insan arası bir varlık olarak görüyor. Bu anlayış kadının ezilmesi için adamların eline koz veriyor. Gelenekçi sistem de kadını yarım olarak görüyor ve cehennemin kadınlarla dolu olduğunu iddia ediyor. Bu durumda kadınlara saygı gösteren olmuyor ve kadını sürekli hizaya getirmeleri gerektiğini düşünüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2018> Daha Fazla

Hem Darwinist ideoloji hem gelenekçi ortodoks sistem kadına ve kadın güzelliğine karşı. Darwinist ideoloji kadını köpekten biraz daha gelişmiş bir hayvan olarak görüyor. Gelenekçi ideoloji kadını dövülmesi gereken, bakımsız ve çirkin olması gereken, cehennemi dolduracak yarım varlıklar olarak görüyor. Bu durumda toplumda kadına saygı nasıl olsun? Bu durumda kadını nasıl seveceksin, ona nasıl aşık olacaksın, nasıl tutkuyla bağlanacaksın? Kadın sevgisi ve güzelliğinin tam yaşanması Kuran ahlakıyla mümkündür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2017> Daha Fazla

Evrim teorisinin tek bir tane bile bilimsel delili yok. Bilimsel delil olmadığı halde tüm okullarda “çocuklar sizi Allah yaratmadı, siz tesadüflerin ürünüsünüz” deniliyor. Tesadüf putuna inanan antik bir pagan inancını gençlere bilim gibi anlatmak doğru değil. Darwinizm anlatılsın ama bir pagan inancı olarak anlatılsın. Bilimmiş gibi halka yalan söylenmesin. Açıkça Allah yok demek, gençlere bunu öğretmek uğursuzluk getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2017> Daha Fazla

Terörü bitirmenin yolu Darwinist eğitimi durdurmaktır. İnsanlara Allah’ın yaratmadığı, tesadüflerin ürünü olduğu anlatılınca materyalizm ve komünizm çığ gibi gelişiyor. Komünizmi kabul eden PKK’nın ideolojisini kabul etmiş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2017> Daha Fazla

Dini yaşanmaz hale getiren şeytandır. Şeytanın iddiası insanların Allah’ın kıymetini bilmeyeceğidir. Bu iddiasını gerçekleştirebilmek için insanları dinden uzaklaştırmanın her yolunu deniyor. Darwinizm’le saldırdı, ilmen çökerttik. İngiliz Rumiliği ile saldırdı, gereken ilmi cevabı verdik. Bağnazlıkla saldırdı, Kuran ile geçersizliğini ispat ettik. Şeytanın bu oyunlarına karşı bu yüzyılda Müslümanlar zafer kazanacak. Bu yüzyılda şeytanın yenilmesine tüm dünya şahit olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Aralık 2017> Daha Fazla

Şu an dünyada yaşanan zulümler en üst seviyeye ulaşmış durumda. Suriye, Irak, Libya, Afganistan tamamen yerle bir olmuş durumda. Diğer Ortadoğu ülkeleri de her an dağılmak üzere. Homoseksüeller sokaklarda ellerinde flamalarıyla rahat rahat geziyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Darwinizm dünya çapında diktatörlük tarzında dayatılıyor. Bütün bunlara rağmen hala birtakım şahıslar "Deccal yok, Müslümanlar her yerde saygın" diyebiliyorlar. Bu da Deccal'in muazzam atakta olduğunun bir göstergesi. O yüzden Tayyip Hocamız'a destek olmamız çok önemli.
Fosiller bütün dünyada devletler tarafından saklanıp halka gösterilmiyor. Amerika'da, Rusya'da, her yerde fosiller üzerine oyun oynanıyor. Devletlerin elinde 700 milyondan fazla fosil olduğu halde, hepsi depolarda gizli tutuluyor. En az 7 trilyon fosil de serbest olarak doğada var. Ancak bazı fosil bölgelerine giriş yasaklandı. Her yerde yeni fosil çıkartılmaması için tedbir alıyorlar. Eğer fosiller Darwinizmi destekler mahiyette olsaydı, bütün devletler bu fosilleri sergilerdi ve sergilenmesini de mecburi kılardı. Ancak fosiller Darwinizmin geçersizliğini ispat eden en önemli delillerden olduğu için, her yerde devlet eliyle insanlardan saklanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2017> Daha Fazla

Darwin kadınlar için "gelişimini tamamlamamış hayvandır" diyor. Gelenekçi ortodoks sistem de kadınlar için "insanla hayvan arası bir varlıktır" diyor. Kadın buçuktur, yarım varlıktır diyor. Kadın aleyhtarı sistem muazzam çalışmış. Uydurma hadislere dayanan bu izahları bazı Müslüman kadınlara da kabul ettirmişler. Oysa ki Peygamberimiz (sav) kadınları canı gibi sever, mübarek ve kutsal birer varlık olarak görür. Gelenekçi ortodoks birtakım şahısların kadınlara yönelik hadis diye öne sürdükleri bu tarz uydurma sözler o devrin münafıklarının Peygamberimiz (sav)'e yönelik iftiralarından ibarettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2017> Daha Fazla

Osmanlı’nın bitirilmesi kararı İngiliz derin devleti tarafından alındı. Bu kararla Abdülhamit döneminde Darwinzm, içki, sigara Osmanlı’nın her yerine yayıldı. Aydınlara Allah’ın yarattığını inkar edip Darwinizm kabul ettirildi. Müthiş bir dejenerasyon başladı. Osmanlı’nın ilk resmi genelevleri açıldı. Osmanlı donanması ve bir çok kurum İngiliz paşalara verildi. Sonuçta Osmanlı paramparça oldu.
Darwinizm kadınları evrimini tamamlamamış hayvan gibi görüyor. Darwin kadın için evdeki köpekten daha iyidir diyor. Gelenekçi Ortodoks İslam’da da kadını yarım insan gören anlayış var. Kadınların aleyhinde yüzlerce hüküm var. Bu yüzden bayağı bir insan kadın düşmanlığıyla yetişiyor. Kadınlar kaliteli, mübarek, asil varlıklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafıkların tek mücadelesi sadece çok faydalı gördükleri Müslümanlarladır. Münafık PKK’ya karşı, Darwinizme karşı, Rumiliğe karşı, dinsizliğe karşı tek kelime söylemez. Sadece Müslümanları hedef alır, Müslümanlar içinden de en faydalı gördüğü kişileri hedef edinir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2017> Daha Fazla

Şeytan İslam dışı her konuyu sanki İslam'da var gibi göstererek insanlara çok büyük bir oynadı. Nerede bir anormallik varsa, hepsini insanlara sanki İslam'da varmış gibi kabul ettirdi. Şeytanın çökmesi gelenekçi İslam anlayışının çökmesiyle başlar. Şeytanın sol kolu Darwinizm, sağ kolu da gelenekçi İslam anlayışıdır. Şeytan bu tuzaklarıyla İslam alemini mahvetmeye çalışıyor. Biz tam bu aşamada devreye girerek, şeytanın bu oyununu bozuyoruz elhamdülillah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2017> Daha Fazla

Darwinist materyalist sistemin ruhsuzluğunu ve gelenekçi Ortodoks sistemin insanların neşesini elinden alan sistemini fikren ortadan kaldırırsak beyin göçü olmaz. İnsanlar güzelliği, sanatı, neşeyi aradıkları için sanatı gördükleri yere gitmeyi tercih ediyorlar. Allah’ın izniyle 3-5-7-9 yıla kadar Türkiye çok değişecek.
Münafıkları Darwinizm, materyalizm, PKK, Türkiye’nin bölünmesi tehlikesi hiç ilgilendirmez. Varsa yoksa en etkin gördüğü Müslümanlarla uğraşırlar. Bu da Müslümanların şevkini arttırıyor. Allah Müslümanların şevki, gayreti, azimleri artsın diye böyle mahlukları yaratıyor. Müslümanın tarihinde nitelikli münafıklarla mücadele varsa o mümin için bu çok büyük bir şereftir.
İman zenginliği olmadığı durumda maddi zenginlik uğursuzluğa döner. Türkiye’nin en önemli ihtiyacı manevi atılımdır. Allah sevgisi, Allah korkusu, iman hakikatleri, Kuran mucizeleri, Darwinizm’in geçersizliğini anlatan bir eğitim sistemi olması şart.
Kadına şiddeti önlemek için, Darwinist eğitimin önüne geçmek gerekir. Kadınlara -haşa- insanla hayvan arası bir varlık denmesi felaketin başıdır. Bu şekilde -haşa- kadına “insana benzeyen hayvandır” demiş oluyorlar. Bu yanlışın düzeltilmesi için gelenekçi İslam anlayışını düzeltip Kuran'a dayalı gerçek İslam anlayışını tüm dünyaya hakim kılmak gerekir. Gelenekçi İslam anlayışındaki hurafelere dayalı anormal hükümlerin yanlışlığının insanlara anlatılması gerekir.
Müslümanın geleceğe yönelik planlar yapması makbuldur. Mehdiyet bir plandır ve müjdelenmiştir. Bunun için iman hakikatlerini anlatalım, Kuran mucizelerini anlatalım, Darwinizmi etkisiz hale getirelim, bu yönde ilmi konferanslar verelim tarzında planlar yapılması son derece güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2017> Daha Fazla

Darwinizim, Deccaliyetin dinidir. Deccaliyetin dinini ellerinden almış olmamız, Allah’ın bize lütfettiği çok önemli bir başarıdır. İkincisi de tüm dünyaya Kuran’ın yeterliliğini anlatmamızdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2017> Daha Fazla

Bir yanda Darwinist materyalist, insanın hiçbir amacı olmadığını söyleyen soğuk dünya. Diğer yanda sevgiyi, nezaketi, kaliteyi bilmeyen, her şeyi ölümle cezalandıran bağnazlık. Gençler bu iki felaketin altında kaldıkları için yaşama heyecanlarını kaybetmişlerdi ve boşvermişlik içine girmişlerdi. İlimle irfanla bu iki felaketi de ortadan kaldırıyoruz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Darwinizm kıyamete kadar belini kaldıramayacak şekilde yıkıldı. Teknik yönden yıktığımız için bir daha belini kaldıramaz. Deccaliyetin, Darwinizmin ayağa kalkması bundan sonra mümkün değil, ilimle bilimle yerle bir oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

Müslümanların büyük bölümü Darwinizm karşısında yılgınlık göstermiş, bilimsel cevap veremedikleri için teslim olmuşlardı. Fas, Cezayir, Mısır, Pakistan gibi ülkelerde evrim yayılmaya başlamıştı. Bizim bilimsel anlatımlarımız neticesinde Müslümanlar Darwinizme karşı üstün geldiler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2017> Daha Fazla

Kimse PKK’lı doğmuyor, sonradan aldıkları eğitimle PKK’lı oluyorlar. Eğitimle PKK’lı olan, eğitimle PKK’lı olmaktan çıkar. En büyük hata anti PKK eğitim verilmemesidir. Bir insan yan gidiyorsa, doğru yolu gösterirsen o doğru yolda gitmeye başlar. Yolu göstermek önemlidir. Askeri tedbir tek başına faydalı olmaz. Teröre karşı çözüm anti Darwinist anti materyalist bilimsel, akılcı eğitimle olur. Tüm Türkiye ve Ortadoğu çapında anti Darwinist anti materyalist eğitim verilmesi gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2017> Daha Fazla

Hem Darwinist zihniyet hem de gelenekçi Ortodoks anlayış kadını adeta bir hayvan gibi görüyor. Kadını yarım varlık gibi görenlerin kadınlara saygı duyması mümkün olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2017> Daha Fazla

Dünya genelinde Darwinist diktatörlük var. Evrim teorisini kabul etmeyen akademisyenleri görevden uzaklaştırıyorlar. Wikipedia da evrim savunmayan bilim adamlarının düşüncelerine yer vermiyor. Wikipedia’nın bu taraflı yayınlarına kimilerinin itibar etmesi de çok şaşırtıcı. Wikipedia’nın yayınlarına karşı dürüst, özgür, doğru bilgi aktaran bir uluslararası bir site yapılması güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Darwinizm “güçlü olan hayvanların zayıf olanları ezdiği” çarpık bir dünya modeli ortaya koydu. Gelenekçi İslam anlayışı da her türlü güzelliği, neşeyi, sanatı yasakladı. İki yandan kuşatılan insanların sevgiyi yaşaması imkansız hale geldi. Bu sevgisizliği Allah’ın izniyle ilimle irfanla ortadan kaldırıyoruz.
Darwinistlerin düşünemedikleri noktalardan biri de insan yavrusunun, annesinin bakımı ve emeği olmadan canlı kalmasının mümkün olmamasıdır. Hayvan yavruları annesini emmeye gitmeyi biliyor, temizlenmeyi biliyor. Ama insan yavrusu öyle değil, her ihtiyacı için akıl sahibi, koruyan bir varlığa, annesine ihtiyacı var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Kadınlar saygı ve sevgiyi müthiş hak ediyor. Deccaliyet kadınları ezmek için hem Darwinizmi hem de müşriklerin şirk inancını kullandı. Yakın bir gelecekte kadınlar müthiş bir rahatlığa ve güzelliğe erecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2017> Daha Fazla

İnsanların başına gelen en büyük felaketlerden biri sevgisizliği öğrenmeleridir. Bu sevgisizliği nasıl elde ettiler? İnsanlara, “siz bakteriden oluşan bir tür hayvansınız, bir böcekten farkınız yok” dediler. O zaman insanlar neden sabredeyim, neden asil olayım, neden merhametli olayım diye düşünüyorlar. İnsan öldürmeyi adeta böcek öldürmek gibi görüyorlar. Bunun sonucunda korkunç bir dünya tablosu ortaya çıkıyor. Bizim Darwinizm’le ilmi mücadelemiz bu belayı ortadan tamamen kaldıracak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

İslam’a hizmet açık, aleni delille olur. Darwinizm’in geçersizliğini anlatırsın, kitaplar yayınlarsın, konferanslar düzenlersin, internet siteleri yaparsın, Kuran mucizelerini anlatırsın, PKK’ya karşı ilmi mücadele verirsin, o zaman senin bu açık hizmetin görülür. Münafıkların İslam’a hiçbir hizmetleri olmadığı gibi, tek yaptıkları izbe köşelerde pislik içinde yaşamak, boş konuşmalar yapmaktır.
Darwinist materyalist eğitime son verilmesi gerekiyor. Darwinizm PKK’nın temel inancı. PKK, gençleri komünist ideolojiye çekerken önce Darwinizmi, materyalizmi anlatıyor. Sizi Allah yaratmadı, atalarınız komün yaşayan varlıklardı, biz de bu döneme döneceğiz diyerek gençleri eğitiyor. Buna verilecek cevap karşı eğitimdir. Bir adam durup dururken PKK’lı olmuyor. PKK ilmi eğitim veriyor, fikren ikna ediyor. Buna karşı bilimsel çalışma, karşı eğitim yapılmazsa terörün bitmesi söz konusu olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2017> Daha Fazla

İslam’a sadık olan insan Müslümanların yanında olur ve İslam’ın yayılması için Müslümanlarla birlikte çaba gösterir. Münafık Müslümanların yanından ayrılır, dinden tamamen uzaklaşır ama bir yandan da küçük beyniyle Müslümanlara akıl verir. Müslümanların yaptığını yanlış buluyorsa insan, “öyle değil doğrusu bu” diyerek çok güçlü tebliğ yapar, Darwinizm’in geçersizliğini tüm dünyada anlatır, dinsizliğe karşı ilmi mücadele yapar, kitaplar basar, dağıtır. Ama münafık hem İslam lehine hiçbir şey yapmaz, hem de dini tamamen bırakır, namaz kılmaz, içki içer ahlaksız insanlarla birlikte olur. Müslümanların aleyhine faaliyetlerde bulunur. Bu haline rağmen de Müslümanları kendince eleştirip akıl verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2017> Daha Fazla

Münafık homoseksüelliğe karşı ilmen mücadele etmez, bilakis kendisi de ona katılır. Darwinizme karşı cevap veremez, Müslümanları korumak için hiçbir şey yapmaz. Ama lafa geldi mi düşük beyniyle sürekli akıl verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2017> Daha Fazla

Terörle mücadelede asıl olan fikri mücadeledir. Türkiye fikri mücadelede sessiz kalırsa o zaman başarılı olmak zor olur. Adamlar materyalizmi ve Darwinizmi anlatarak gençleri teröre, şiddete ikna ediyorlar. Buna karşı Darwinizm'in geçersizliğini anlatmak şart.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2017> Daha Fazla

Tebliğde ilk anlatılacak konu Darwinizm'in geçersizliğinin ve Allah'ın varlığının bilimsel ispatıdır. Bu putu kırmadan iman oluşmaz. İnsanların putunu kırdıktan sonra yerine gerçek İslam'ı Kuran'ın kaliteli, nezih, sevgi dolu ruhunu koymak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2017> Daha Fazla

Darwinizm bilim değildir, tesadüfü savunan putperest bir inançtır. Gençlere pagan bir ideolojiyi bilim diye dayatmak ayıptır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks İslam anlayışında da Darwinizm'de de kadınların eksik, yarım, haşa gelişmemiş bir tür hayvan olduğu inancı vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2017> Daha Fazla

Darwinizm insanın aklıyla dalga geçen, her şeyi tesadüfle açıklamaya çalışan bir hurafedir. Gençlere hurafe öğretilmesini istemiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2017> Daha Fazla

Darwinist yetişmiş bir insan egoisttir, insana saygı duymaz sadece kendi çıkarı için gerekli olduğunda karşısındaki kişiye geçici saygı gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2017> Daha Fazla

Darwinizm tesadüfler ve Allah'ı inkar üzerine kurulu putperest bir düşüncedir. Müslüman Darwinizmi savunmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks sistem kadınları insan olarak görmüyor "buçuk" diyor. Bu, kadın ne derse onun aksini yapın diyen bir anlayış. Cehennemin %90'ını kadınlar dolduracak diyen bu anlayışta kadının özgür ve rahat yaşayabileceği bir ortam değil yoğun kadın nefreti oluyor. Diğer yandan da kadınların evlilikteki rolünün "köpek gibi" olduğunu söyleyen Darwinizm var. Kadınları adeta cendereye almışlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2017> Daha Fazla

Din dersinin en önemli konusu Allah'ın varlığının delillerinin anlatılması ve putperest Darwinist anlayışının geçersizliğinin öğretilmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2017> Daha Fazla

Darwinist eğitimde kainatın tesadüfen yaratıldığı iddia edilir, bu Allah’ın alenen inkar edilmesidir. Darwinist materyalist eğitim ensest gibi ahlaksızlıkların da artmasına neden oluyor. Darwinist materyalist eğitimin hemen durdurulması gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2017> Daha Fazla

Terörün kökeni Darwinizmdir. Terörü tam bitirebilmek için Darwinizm'in geçersizliği, iman hakikatleri ve Kuran mucizelerinin anlatılması gerek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gelenekçi İslam’a ve Darwinizme göre kadınlar yarım görülüyor. Kompleksli insanlar, homoseksüeller kadınlara akıl almaz baskı uyguluyorlar. Kadınlara uygulanan baskı belasını süratle kaldıracağız, bu oyunu durduracağız. Bu konuda kadınlar da birbirlerine yardım etsinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

Darwinizm her şey milyonlarca kör tesadüf eseri oldu diyor. Bu bilim değil, pagan dinidir. Tesadüf diyen bilim olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bir yanda gelenekçi ortodoks sistem diğerinde Darwinizm insanları kıskaca alıp karanlık bir sistem içinde boğuyor, dinden uzaklaştırıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks sistemde kadınlar aleyhine yüzlerce ifade var. Darwinist sistem de kadını hayvanla insan arası yarı mahluk olarak görüyor, bunlar birleştiğinde kadına karşı bakış açısı çok anormal oluyor ve müthiş bir kadın nefreti gelişiyor.
Deccaliyet insanları bir yandan Darwinizmle diğer yandan gelenekçi ortodoks sistemle kuşatmış durumda, sevgiyi ellerinden alıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kadınlar Darwinizme göre de gelenekçi ortodoks sisteme göre de yarım insan olarak görülüyor. Bu felaketi Kuran ahlakıyla düzelteceğiz.
İngiliz derin devleti kadınları kendince insan yerine koymaz, hakim olan Darwinist görüş nedeniyle kadınları aşağı görür.
Darwinist eğitimle Allah inancı ortadan kaldırılıyor gelenekçi sistemle de estetik, sanat ve güzellikler yok ediliyor, bu durumu Mehdiyet çözer.
700 milyon fosil sadece Yaratılış'ı ispat eder, Darwinizm'i ispat eden tek bir fosil yoktur.
Darwinizm batıl bir pagan dinidir, şeytanın insanlarla alay etmesinin dinidir, Darwinizm'in geçerliliğine dair hiçbir bilimsel delil yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2017> Daha Fazla

Felsefe, tarih, arkeoloji, fizik, kimya bilimdir ama Darwinizm tesadüfe dayalı putperest, pagan bir inançtır, bilimle ilgisi yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Allah'ın varlığının delillerinin, Kuran mucizelerinin ve Darwinizmin geçersizliğinin düzenli olarak televizyonlarda anlatılması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

İman hakikatlerini, Kuran mucizelerini, Darwinizm'in geçersizliğini anlatarak dinsiz materyalist felsefeyi tamamen etkisiz hale getirebiliriz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin ruhu ve felsefesi kadın düşmanlığı, homoseksüel destekçiliği ve Darwinizm üzerine kuruludur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2017> Daha Fazla

İnsanlar bir yandan gelenekçi ortodoks sistemin diğer yandan Darwinist materyalist düşüncenin karanlığında boğuluyor.
Darwinizm ve materyalizmle zihni tahrip edilen insanların yeni bir fikir üretmesi, toplumu geliştirmesi mümkün olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks anlayışında kadın potansiyel tehlike ve dövülebilir bir varlık olarak görülüyor. Bunun neticesi kadına şiddet oluyor. Darwinist düşünce de kadını aşağılıyor ve bir tür hayvan olarak görüyor. Kadını yarım bir mahluk olarak gören çirkin zihniyet dünyaya hakim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2017> Daha Fazla

Darwinizm'e yapılan eleştiri aynı zamanda vahşi kapitalizme yapılan eleştiridir. Her ikisi de zayıf olanın ezilmesi gerektiğini savunur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2017> Daha Fazla

Darwinizm Osmanlı'nın tüm gücünü elinden aldı. Osmanlı manevi gücünü kaybedince askeri ve siyasi olarak da tüm gücünü kaybetti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2017> Daha Fazla

Darwinist düşünce insanı metalaştırır, insana Allah'ın ruhunu taşıyan bir varlık olarak bakmaz o yüzden kıymetsiz görür.
Osmanlı'yı yıkan gerçek sebep Darwinizm'in Osmanlı'ya girmesidir.
Neredeyse hiçbir ülkede “evrim teorisi bilimsel değil, kainatı Allah yarattı” denilemiyor. Adı konulmamış Darwinist diktatörlük var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2017> Daha Fazla

Darwinizm'in okutulacağı ders pagan dinleri bölümüdür. Darwinizm'i biyoloji dersinde bilim gibi okutmak çok yanlış.
Sümerlerde, Asurlarda, antik Mısır'da hep tesadüf putu vardı. Darwinizm de tesadüf putunu savunan batıl putperest bir dindir.c

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Temmuz 2017> Daha Fazla

Darwinizm'in tesadüf iddiasının mantıksızlığını ortaya koymamız sayesinde evrimciler içine düştükleri durumu anlamaya başladılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

Darwinist eğitim ve gerçek din ahlakından uzaklaşılması sanatın gerilemesine sebep oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2017> Daha Fazla

Proteinin oluşması için başka bir proteine ihtiyaç olması gerçeği Darwinizmi ilmen yıkmak için yeterlidir.
Biz "tesadüf bilim değildir' deyince bazı Darwinistler "rastlantısal rastlantı" gibi anlamsız ifadeler ortaya attılar, boşuna çırpınıyorlar. Darwinistler tesadüf iddialarıyla artık hiç kimseyi kandıramazlar, Darwinizmi ilimle yerle bir ettik.
Darwinizm'in fikren ezilmesi dinin yükselmesi demektir. Tüm dünyada Darwinistlerin ağlıyor olmasının sebebi de bu. Kuran Müslümanlığı yayılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2017> Daha Fazla

Osmanlı'nın yıkılma sürecini başlatan Abdülhamit döneminde Darwinizm'in İmparatorluğa girmesidir. Bu süreci İngiliz derin devleti destekledi.
Allah'ın varlığını açıkça inkar eden ve bir pagan dini olan Darwinizmi bilim gibi gençlere dayatmayla öğretmenin vebali büyük olur.
Biyoloji dersinde pagan dini anlatılamaz. Bir pagan dini olan Darwinizm dinler tarihi içerisinde anlatılsın, bilim gibi anlatılmasına karşıyız.
Türkiye'nin kalite ve sanat alanında atılım yapması şart. Buna karşı hem Darwinist eğitimi hem gelenekçi ortodoks sistemi kaldırmak lazım. Halk Darwinist felsefeyle gelenekçi ortodoks sistem arasında kalıyor, eziliyor. Bu ortamda bilim, sanat gelişmiyor. Acil eğitim tedbiri olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Temmuz 2017> Daha Fazla

Darwinistler boş yere çırpınıyor. Darwinizm bilim kitaplarından tamamen çıkacak. Tesadüfü put edinen bu pagan inanç tamamen yıkılacak.
Darwinistler gözün kompleks yapısını açıklayamaz. Darwin de "Gözü düşünmek beni teorimden soğuttu" diyor.
Darwin “ara fosil bulunamazsa teorim çöker” diyor. 150 yıldır tek bir ara fosil bulunamadı. 700 milyon fosil var ama evrimi destekleyen bir fosil yok.
Darwinistler ilk canlı hücrenin oluşumunu açıklayamadıkları için uzaylılar getirdi diyorlar. Köşeye sıkıştıkları için uzaylılara sığınıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2017> Daha Fazla

Darwinizme bilim diyen bilime hakaret etmiş olur. Her şeyi tesadüfle açıklamaya çalışmak bilim değildir, hurafedir.
Batıl Mısır inancında, Sümer dinlerinde hep tesadüf putu var. Darwinizm o günlerden kalma batıl bir inançtır.
Darwinizm bilim değil, tesadüfü put edinen bir pagan inancıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2017> Daha Fazla

Komünist felsefe Darwinizm zemini üzerinde gelişir. Darwinizm ortadan kaldırıldığında komünizm, komünist terör hiçbiri kalmaz.
Darwinistler de gayet iyi biliyorlar ki evrim bilimsel değil. Bu yüzden panik yaşıyor, ısrarla "evrim gerçektir" diye çırpınıyorlar. Astronomi, paleontoloji, biyoloji gerçektir diye kimse çırpınmıyor. Çünkü bilim olduğundan herkes emin. Evrim için çırpınmalarının sebebi gerçek olmadığını gayet iyi bilmeleri. Darwinizm bilimsel olarak öldü. Darwinistlerin evrim ölmedi diye ağlamalarının bir anlamı yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Haziran 2017> Daha Fazla

Yıllardır evrim olduğunu gösteren tek bir fosil gösterin diyoruz. Hiçbir Darwinist'ten çıt çıkmıyor, çünkü evrim yok, böyle fosil de yok.
Darwinizm konusunda dünya çapında bir baskı ve dayatma var. Bilim insanlarının açıkça evrim yoktur demelerine dahi imkan sağlanmıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2017> Daha Fazla

Darwinizm tarih dersinde pagan dinleri başlığı altında okutabilir ama bilim diye savunulması mantıksızdır.
PKK'ya ve teröre vurulacak en büyük darbe Darwinizm'in geçersizliğinin ortaya konulması, Yaratılış'ın delillerinin anlatılmasıdır.
Darwinizmi ilimle, delille, fikren eziyor olmamız tüm dünyada etki uyandırdı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2017> Daha Fazla

Teröre karşı en büyük vuruş komünizmin beyni olan Darwinizm'in dağıtılmasıdır, geçersizliğinin öğretilmesidir.
Darwinizm tüm Ortadoğu'dan İslam ve Hristiyan aleminden ilmen silinecek. Böyle bir aldatmaca artık insanlıkla dalga geçemeyecek.
Başta İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa basını "Adnan Oktar'ın çalışmalarıyla Türkiye'de Darwinizm'in sonu geldi" haberleri yaptı.
Darwinizm tarih dersinin pagan dinleri bölümünde Sümerlerde din nasıldı başlığı altında anlatılabilir. Ama bilim olarak öğretilemez, çünkü Darwinizm tıpkı eski toplumlarda olduğu gibi tesadüfleri put edinmiş batıl bir inançtır. Darwinistler açıkça "puta inanıyoruz" desinler bu inançlarına saygı duyarız ama Darwinizm bilimdir derlerse bunu kabul etmeyiz. Tesadüf bilim değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Haziran 2017> Daha Fazla

Komünist terörist örgütlere ve PKK'ya karşı yapılacak en önemli atak Darwinizmi fikren yerle bir etmektir. Bu, terörün beynini dağıtmak olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Haziran 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin Darwinizmle, homoseksüellikle, Rumilikle dünyayı mahvetmek istediğini henüz insanlar tam anlayamadılar, bela büyük.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2017> Daha Fazla

Darwinist materyalist düşünce ilmen çökertilirse PKK'nın beyni dağıtılmış olur. PKK Darwinizm üzerine kurulu Stalinist bir harekettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2017> Daha Fazla

Biz Darwinizm gençlere öğretilmesin demiyoruz, öğretilsin ama bilim konusu olarak değil eski devirlerin batıl inancı olarak öğretilebilir.
Darwinizm bir hurafedir, pagan inancıdır. Darwinizm gençlere tarih dersinde ‘eski dönemlerin batıl dinleri’ başlığında anlatılabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2017> Daha Fazla

Gençlerin eğitiminde Darwinizmin açmazlarının öğretilmesi, Kuran mucizeleri ve iman hakikatlerinin anlatılması çok önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

Darwinizm fikren yenilince sol ideolojilerin dayanak noktası yıkılmış oldu. Bu yüzden tüm dünyada sol geriliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2017> Daha Fazla

Şeytanın Darwinizm tuzağı ile insanlar bencil, saldırgan ve şiddete eğilimli hale geliyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2017> Daha Fazla

Darwinizm'in komünizmin temeli olduğunu komünist liderlerin kendisi anlatıyor. Darwinist propaganda yapan bilerek veya bilmeyerek komünizme zemin hazırlamış olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2017> Daha Fazla

Ruh erozyonu her sanat dalında görülüyor. Darwinist eğitimin alttan alta ruhta yaptığı tahribat ruh derinliğinin, sevginin kaybına neden oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bazıları çok üst perdeden, kendisi sanki cennet ehliymiş de insanları kurtarıyormuş gibi bir üslup kullanıyor. Dini samimi anlatmıyorlar. İnsanların iman hakikatlerine, Kuran mucizelerine ihtiyaçları var bunları anlatmıyorlar, her gün oluk oluk Müslüman kanı akıyor hiç üzerinde durmuyorlar. Darwinizm insanları dinsizliğe sürüklüyor tek kelime cevap vermiyorlar.
Darwinist materyalist eğitim insanları hayatlarının amaçsız olduğuna inandırıyor. O zaman sadece hayatta kalmak için yaşıyorlar, sanat, sevgi, güzellik, kardeşlik özlemi içinde olmuyorlar. Darwinist eğitim insanların yaşam neşelerini ve şevklerini ellerinden alıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2017> Daha Fazla

Darwinizm bilimsellik şemsiyesine sığınarak dünyayı aldatmaya çalışıyor. Evrim Sümerlerden bu yana gelen putperest bir inanıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2017> Daha Fazla

İman olmadan sevginin, kalitenin ve güzelliğin bir anlamı olmaz. İman da iman hakikatlerinin anlatılması, Darwinizmin yıkılmasıyla oluşur.
PKK'ya karşı en etkili mücadele dinini yok etmektir. PKK'nın dini materyalizm, Darwinizm'dir. Darwinizmi ortadan kaldırmak en güçlü darbe olur.
Türkiye'nin PKK'ya karşı yapacağı en etkili çalışma Darwinist materyalist sistemi çökertecek bir eğitim sistemidir. Bunun darbesi büyük olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin neşesi sevinci imanla gelir. İnsanlara bir yandan Darwinist materyalist bir yandan bağnaz sistem dayatılırsa mutsuzluk gelişir.
Deccalin dini ortadan kaldırılmadan deccalin fitnesi bitmez. Deccalin dini Darwinizm'dir. Darwinizm'in geçersizliği bilimle anlatılmalıdır.
İngiliz derin devleti Darwinizmi ve bağnaz İslam anlayışını iki güçlü silah olarak kullanıyor. Bu iki silahı da ellerinden ilimle almak şart.
PKK ile yapılacak en etkili mücadele dinlerini, inançlarını ortadan kaldırmaktır. PKK’nın dini Darwinizm'dir.
En hayati put Darwinizm'dir. Komünizm, faşizm, terör ve şiddet Darwinizm üzerine inşa edilmiştir. Darwinizm bitince bunlar da biter.
İngiliz derin devletini temelden yıkacak şey beynini yani Darwinizmi fikren ortadan kaldırmaktır. Darwinizm yıkıldığında tüm planları yıkılır.
Darwinist eğitim akın akın komünist yetişmesine sebep oluyor. Okullarda tesadüf anlatılıyor. Komünizmin felsefi temeli gençlere öğretiliyor. Önemli olan bataklığı kurutmaktır, sivrisineklerle mücadele etmek değil. Darwinist eğitim terörist komünist üreten bir bataklıktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Darwinist eğitim insanların ruhundan sevgi, merhamet ve anlayışı aldı. Darwinist eğitimin insani duyguları törpülemesi çok büyük felakettir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2017> Daha Fazla

Darwinist, materyalist, bencil ve kıskanç yetiştirilen bir insanın karşısındakine güven duyması ve kendisinin güvenilir olması pek mümkün değildir. İnsanların çevresinde güvenebilecekleri kimsenin olmaması bu dünyada yaşanabilecek en büyük felaketlerden biridir.
Darwinizm tüm felaketlerin, şu sevgisiz ölü dünyanın ana dini ve felsefi zeminidir. Bu karanlık bataklık kurutulmadan insanlar kurtulamaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2017> Daha Fazla

Darwinizmi, materyalizmi fikren yok etmek demek dünyadaki en büyük zaferi elde etmektir. O zaman tüm Türkiye karşıtları etkisiz hale gelir.
Lise yıllarına kadar dindar olan bir çok genç Darwinizm'i öğrendikten sonra dinden uzaklaşıp komünist ideolojiyi benimsiyor ve şiddeti, çatışmayı, terörü sözde meşru görmeye başlıyor. Buna karşı çözüm ancak gençlerin doğru eğitimiyle olur.
PKK/YPG'ye karşı en güzel en etkili mücadele beynini ilimle vurmak yani anti Darwinist anti materyalist eğitim yapmaktır. Terörün bitmesi için terörist yetişmesinin engellenmesi gerekir. Bataklığı kurutmak esas olandır. Terörist Darwinist, materyalist eğitimle yetişiyor. Eğer bu bataklığı kurutursak meseleyi temelden çözmüş oluruz.
Allah'ı inkar eden Darwinist felsefenin devlet eliyle gençlere öğretilmesine son verilmesi gerek. Her yerde Allah'ın sanatı anlatılmalı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2017> Daha Fazla

Tüm dünyayı uyutan, bencillikle sevgisizlikle mahveden karanlık yorgan Darwinizm'dir. Biz bu Darwinizmi kaldırıp dünyayı aydınlatacağız.
Şeytan Darwinizm kanalıyla insanlarla adeta alay ediyor. Herşeyi tesadüfle açıklamak bilim değil, mantık çöküntüsüdür.
Türkiye'nin yapması gereken şeylerden biri Darwinizm'i bilimsel olarak ortadan kaldırmak, ikincisi de ultramodern kaliteli bir ülke olmaktır.
Amerika ve Rusya'nın PKK'yı desteklemesine karşı en etkili cevap PKK'nın beyninin yani Darwinizm'in ortadan kaldırılması olacaktır.
PKK'nın beyninin dağıtılması Darwinizmin çökertilmesiyle olur. Darwinizmin çökertilmesi dünyadaki tüm ateist sisteme ilmi tokat olur.
Darwinizmi bilimsel delillerle yıkmış olmamız evrimcilerin ağırına gitti. Şimdi beyhude şekilde Kuran'la evrimi bağdaştırmaya çalışıyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Nisan 2017> Daha Fazla

Okullarda çocuklara fosiller gösterilse, sergiler yapılsa çocuklar Darwinizmin geçersizliğini anlamış olurlar. Darwinistler paleontolojik bulguların gösterilmesini istemiyorlar, Darwinizmi geçersiz kılacağı için fosilleri depolarda gizliyorlar.
Bağnazlık deccalin bir koludur, diğer kolu ise Darwinist-materyalist sistemdir. Biz anlatımlarımızla bu iki belanın önüne set çektik. Bizim anlatımlarımızdan sonra Darwinistlerin tesadüf inancı güç kaybetti.
Şeytan Darwinizm kanalıyla insanlıkla adeta alay ediyor. Darwinizm şeytanın dini gibidir, insanları adeta esir etmiştir.
Paleontoloji bir bilimdir, Darwinizm ise pagan bir safsatadır. Fizik, kimya, jeoloji bilimdir, Darwinizm ise hurafedir, putperest bir dindir.
Terör kınamakla bitmez, teröre çözüm insanı kendince hayvan olarak gören Darwinizmi ilimle irfanla bitirmekle olur.
Tesadüf bilim değildir. Böcekler, meyveler, insan, mitokondri, hücre zarı tesadüfen oldu demek insan aklıyla alay etmektir, en kötü hurafedir. Bilgisizlik Darwinizmin silahıdır. Darwinizm bilgiye dayanamaz, yenik düşer.
Bazıları Darwinizmin Allah'ı inkar eden bir felsefe olduğunu fark edemiyorlar. İlimle irfanla, tüm anlatımlarımızla Darwinizmi yerle bir ediyoruz, bazılarının bundan haberi yok, hayata kapalılar, gerçekleri görmüyorlar. Darwinizmi tehlike olarak görmeyenlerin üslupları da ortak, ilkel ve yanlış mantıklarla konuya yaklaşıp, bir bela olduğunu anlamıyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2017> Daha Fazla

Darwinizm'in kaldırılması terörün ve fitnenin beyninden ilmen vurulması, darmadağın edilmesi demektir. Bu hizmeti Türkiye yapmalı.
Eğer Türkiye Darwinizm'i fikren kaldırırsa bu Türkiye karşıtlarının hepsine birden indirilmiş en etkili ilmi tokat olur. İngiliz derin devletinin züppeliği sırtını Darwinizm'e dayamasından kaynaklanıyor. Türkiye Darwinizmi kaldırırsa ilmi tokadı indirmiş olur. Türkiye'nin Darwinizmi kaldırması İslam alemine de örnek olur. Onlar da güç alırlar. Allah yoktur denilen bu fitneyi bitirmiş oluruz.
Evanjelikler de muhafazakarlar da Darwinizm'e nasıl bilimsel cevap vereceklerini bilmiyorlar. Bir tek bizim çalışmalarımız bilimsel cevap niteliğinde.
PKK'nın felsefesi Marksist Leninist düşüncedir. Darwinizm olmadan Marksizm Leninizm olmaz. Terörün temelindeki felsefe Darwinizmdir.
Darwinizm İngiliz derin devleti tarafından desteklenen ve korunan inkar felsefesidir.
Darwinizm tüm dünyada dayatmayla kabul ettirilmeye çalışılıyor. Darwinizmi kabul etmeyen akademisyenler görev yapamıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Nisan 2017> Daha Fazla

Darwinizm olmadığında Marksist Leninist düşünce de kalmaz. Darwinizm bittiğinde terör de biter. İmani çalışmadan başka bu belaya set yok.
Komünizm iman zaafiyetinden kaynaklanıyor. Dağa çıkmayı engellemenin kesin yolu komünizmin dayanak noktası olan Darwinizmin kaldırılmasıdır.
Muhafazakar basının büyük bir bölümü de açıkça Adem ve Havva'dan yaratıldığımızı anlatmıyor, bilerek ya da bilmeyerek evrim propagandası yapıyor. Muhafazakar kesimin bir kısmı Darwinizmi bilimsel sandığı için daha en baştan yenilgiyi kabul ediyor, bilimle ilimle karşı açıklama yapamıyor.
Allah'ın açıkça inkar edildiği, insanlara "Allah yaratmadı" diye eğitim verildiği müddetçe belalar, acılar eksik olmaz. "Atalarımız mikrop" diyen bir zihniyetle gençler yetiştirilirse bu gençlerin şiddete, komünizme, teröre sürüklenmesi çok kolaylaşır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2017> Daha Fazla

Her şeyi tesadüfle açıklamaya çalışan Darwinizm bilim değildir. Tesadüfün bilimde yeri yoktur. Darwinizm batıl bir Sümer efsanesidir.
Bir yandan Darwinist eğitim bir yandan gelenekçi ortodoks baskı gençlerin neşesinin kaçmasına sebep oldu. İkisine karşı da ilmi tedbir almak gerek.
PKK'yı etkisiz hale getirmenin yolu silah, bomba değil kültürel mücadeledir. Terör ve şiddetin zemini Darwinist eğitimdir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2017> Daha Fazla

Marksist Leninist Stalinist felsefenin temeli Darwinizm'dir. Darwinizm fikren çökertildiğinde terör de bitirilmiş olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2017> Daha Fazla

İnsanların çoğunluğu Darwinizm yüzünden imanlarını kaybediyor. Alimlerin asıl üzerinde durması gereken konu bu, hakiki imanı anlatsınlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin baskısı, münafıklar, Darwinizm bazı Müslümanları hiç ilgilendirmiyor, tek dertleri kendi gelecekleri oluyor. Darwinizm, materyalizm gibi Müslümanların üzerindeki baskının sebebi olan konuları hiç anlatmadıkları için bir çok imkana sahip oluyorlar. Ana hayati konuları anlatsalar menfaatleri zarar göreceği için Mehdiyet, İslam Birliği, İngiliz derin devleti gibi konulara hiç girmiyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Nisan 2017> Daha Fazla

Darwinizmin geçersizliğini bilimsel olarak anlatan tek eserler benim kitaplarım. Bu kitapların olduğu yere deccaliyet giremez.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2017> Daha Fazla

Darwinizm, Allah'a kul olmak istemeyen, ağırına giden kişilerin sarıldığı, herşeyi tesadüfle açıklamaya çalışan içi boş bir iddia.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2017> Daha Fazla

Dünyanın her yerinde bir çok insanın tebliğ yapamadığı ortamda İslam'ı anlatıyoruz. Darwinist felsefenin dünyayı boğmasına engel oluyoruz. Anti Darwinist ilmi çalışmamız imanlı nesil yetişmesine vesile oluyor. Bağnaz bazı çevreler onları nasıl bir beladan koruduğumuzu anlamıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2017> Daha Fazla

Gençlerin geleceğini karartan sistem Sümer ve eski Mısır devrinden gelen Darwinist hurafedir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mart 2017> Daha Fazla

Bir çok konu anlatıyorlar ama Darwinizmin geçersizliğini, iman hakikatlerini, insanların imanlarına vesile olacak konuları hiç anlatmıyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2017> Daha Fazla

Gerçek bilginin, sanat ve kalitenin ortaya çıkması önemli, bunlar olursa milli kültür de güçlenir. Gerçek sanat, bilim ve kalitenin ortaya çıkması için eğitimin Darwinizmin dayatmasından kurtulması gerekir. Bu sağlanırsa kültürde çökme olmaz.
Darwinizm putperest bir dindir ve bilimsel değildir, her şeyi tesadüfle açıklamaya çalışır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2017> Daha Fazla

Paleontoloji bilimdir, Darwinizm ise hurafedir. Fosiller derslerde anlatılırsa Darwinizm biter. Darwinizmi ispatlayacak tek bir delil yoktur. Darwinizm bilim değildir, demagoji ile Darwinizmi kabul ettiremezler. Darwinizm komünizmin temeli olan bir hurafedir, batıl bir inançtır.
Darwinizm pagan bir inançtır, Allah'ı inkar için (haşa) vardır. Jeoloji, fizik, kimya bilimdir ama Darwinizm bilim değildir, pagan bir dindir.
İngiliz derin devletinin dayatmasıyla hareket eden bazı Müslüman ülkelerde müfredatta yüzlerce saat Darwinizm propagandası yapılıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2017> Daha Fazla

Abdülhamit dönemi tüm Osmanlı'nın Darwinist propagandaya maruz kaldığı, şarap satışının en yüksek seviyede olduğu en zor dönemlerden biridir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2017> Daha Fazla

Darwinizmin geçersizliğinin gösterilmesi ve bağnaz din anlayışının ortadan kaldırılması deccaliyetin Türkiye üzerindeki pençesini kırdı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2017> Daha Fazla

Darwinist düşünceyi ilmen yıkmamız solun tam anlamıyla fikri yenilgisine ve sağın güçlü bir şekilde iktidar olmasına vesile oldu.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Şubat 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti bana karşı atakta çok geç kaldı. Tüm karanlık oyunlarını deşifre ettik, Darwinizm'in geçersizliğini ortaya koyduk. Ne iftiraları ne sahte ihbarları hiçbir işe yaramaz. Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar, beni ilmi mücadelemden alıkoyamazlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2017> Daha Fazla

Darwinist düşüncenin Osmanlı'da Abdülhamit döneminde hakim olduğu, en büyük toprak kaybının bu dönemde yaşandığı tarihi bir gerçek. Abdülhamit İngiliz derin devleti tarafından kuşatılmış bir insandır. Hakarete uğramasını kabul etmeyiz ama evliya demek de doğru değil.
PKK'nın felsefesine ilmi cevap vermeden sadece şikayet eden konuşmalar yapmak olmaz. Darwinist materyalist felsefe kalktığında terör biter.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Şubat 2017> Daha Fazla

Osmanlı'nın en çok toprak kaybettiği, Darwinizm'in eğitim sistemine yerleştiği, Kıbrıs'a İngilizlerin yerleştiği dönem Abdülhamit dönemidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2017> Daha Fazla

Evrim teorisi Sümerlerden, Antik Mısırdan gelme putperest bir hurafedir. Bilim değildir. Darwinistler bu gerçeği görmenin paniğini yaşıyor. Proteinin yapısı adeta bir dantel gibi kompleks ve bir proteinin oluşması için başka proteine ihtiyaç var. Tesadüf olması imkansız.
Evrim teorisi bilimsel olarak bitti. Darwinizm öldü. Boş yere çırpınmasınlar, ölüyü diriltemezler.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2017> Daha Fazla

Bazı Katolik kiliselerde homoseksüelliğin sözde meşru hale getirilmesi ve Darwinizm'in yayılması İngiliz derin devletinin yönlendirmesidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

Bediüzzmanan Mehdi'nin birinci vazifesinin Darwinizmi ve materyalizmi yıkmak, ikinci görevinin İslam Birliği’ni oluşturmak olduğunu söylüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2017> Daha Fazla

Darwinizmin bilimsel geçersizliğini tüm delilleriyle gözler önüne serdik. Darwinizm'i bir daha diriltemeyecekleri şekilde yerle bir ettik.
Dindar masonlar İslam'a mühim hizmetler yapıyorlar. Yakında tüm dünya bu hizmetlerin büyüklüğünü görecek. Osmanlı'yı Darwinizm ve dinsiz masonlar yıktı. Ama dindar masonlar şu an hakimiyeti ele geçirmek üzereler.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2017> Daha Fazla

Nazilerin yaptığı soykırım Darwinist düşüncenin neticesi olan çok büyük bir vicdansızlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2017> Daha Fazla

Fizik, kimya, fen, biyoloji bilimdir. Ama evrim kainatı tamamen tesadüflerle açıklayan eski Sümer dinidir, putperest bir inançtır. Evrim okullarda eski putperest inançlardan biri olarak okutulabilir ama bilimsel cevabı da verilmesi şartıyla. Fosilleri, proteinin yapısını okullarda mutlaka öğretmek gerekir. Her şeye tesadüf diyen, bilimsel dayanağı olmayan hurafenin bilim gibi dayatılmasını kabul etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ocak 2017> Daha Fazla

Lenin, Darwinizm’i kendi fikirlerine temel alan bir insandı. Lenin'in savunduğu anarşi ve terörün temelinde Darwinizm vardır. Lenin, terörü ideolojisinin hayata geçmesi için mutlaka olması gereken bir husus olarak görür. Lenin’in ideolojisinin temelinde Darwinizm vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2017> Daha Fazla

Darwinizm'i bilim sandıkları için karşısında kendilerini ezik hissediyorlar. Darwinizm bilim değildir. Biyoloji içine girmiş hurafe yığınıdır.
Darwinizm saygı duyulması, itiraz edilmemesi gereken bir bilim değildir. Tesadüfleri put edinmiş Sümerlerden kalan bir pagan dinidir. Paleontoloji, fizik, kimya, biyoloji bilimdir. Evrim ise hurafedir.
Darwinizme karşı olanı "Sen bilime mi karşısın" diye yıldırmaya çalışıyorlar. Darwinizm bilim değil hurafedir. Bilime değil hurafeye karşıyız.
Darwinizm anlatılsın, gençler hurafenin ne olduğunu öğrensin. Ama hurafenin bilimle cevabı da verilsin. Fosiller, proteinin yapısı anlatılsın.
Darwinizm baştan sona kadar tesadüfü kullanan eski putperest bir inançtır. Bilimle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bilime evet hurafeye hayır.
İnsanların çoğu Darwinizm'in oluşturduğu felaketin farkında değil. Faşizmin, komünizmin, tüm savaşların temelinde Darwinizm var.
Evrim teorisinin bilimsellikle uzaktan yakından ilgisi yok. Her şeyi tesadüfle açıklıyor. Tesadüfle açıklama yapan bilim olmaz. Tek bir proteinin oluşması için 60 ayrı proteinin aynı anda olması gerekiyor. Tek başına bu her şeye tesadüf diyen evrimi bitirmiş oluyor. Bırakın fosiller sergilensin diyoruz, asla diyorlar. Fosilden korkan bilimsel teori olabilir mi? Darwinistler bilimi yasaklamaya çalışıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2017> Daha Fazla

Obama da yakın çevresi de komünist eğilimliydi. Obama'nın yaptığı tahribatı Trump'ın düzeltmesini temenni ediyoruz. Trump anti komünist anti Darwinist bir insan. Rusya, Türkiye, İran, Çin ve tüm Türki devletler Trump'a destek olsunlar.
Darwinizm PKK ve tüm komünist örgütlerin ideolojisi, İngiliz derin devletinin dini ve tarihin en berbat hurafesidir. Biz Darwinizm'in anlatılması yasaklansın demiyoruz, cevabı verilsin diyoruz. Her şeyi tesadüf varetti diyen Darwinizm bilim dışı bir hurafe ve putperest inançtır. Bu ilkel putperest inanç cevabıyla birlikte anlatılsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2017> Daha Fazla

Darwinizm eski Sümerlerden gelen hurafelerle dolu bir pagan dinidir, evrim hakkında bilgisi olmayan bazı kişiler bunu bilmiyorlar.
Darwinizmi ısrarla kabul ettirmeye çalışanlar, "herşey tesadüfler sonucu oldu, dini bırakın" diyeceklerdi ama buna müsaade etmedik, etmeyiz. Bütün delilleriyle Darwinizmin geçersizliğini anlattık. Boşuna çırpınmasınlar, evrim yoktur, evrim teorisi dünyadaki en çürük teoridir.
Türkiye'de Darwinizm'e inanmayanların oranı en az % 80'dir. Allah'a inananların oranı da % 95'tir. Allah çalışmalarımızı vesile etti.
İngiliz derin devleti özel seçtiği bazı kişileri Darwinist olarak yetiştiriyor sonra çeşitli şekillerde Darwinizme hizmet ettiriyor.
Bir bilgisayar nasıl tesadüfen olmazsa, hücre ve protein de tesadüfen olmaz. Kimi Darwinistlerin sırf itibar için evrimi savunmaları yanlış.
Dünyadaki Müslümanların Darwinizme inanıp inanmadığına dair bir anket yapılsa Türkiye'de %80-90 oranında Darwinizme inanılmadığı görülür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ocak 2017> Daha Fazla

Her şey tesadüfle oldu diyen Darwinizm dünya tarihinin insan aklıyla alay eden en berbat felsefesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2017> Daha Fazla

Kuran'da evrim yoktur. Allah her şeyi "Ol" emriyle yaratmıştır. Aşama aşama evrimle yaratılış yoktur. Musa'nın asası bir anda yılana dönüşüyor. İsa'nın çamurdan yaptığı kuş canlanıp uçuyor. Bunlar evrimle değil Allah'ın ol emriyle yaratılıyor.
Abdülhamit'e itham edilen Kızıl Sultan, bağnaz gibi ifadeleri kabul etmeyiz. Bunlar gerçek değil. Ama Darwinizm'in Osmanlı'ya o dönemde girdiği doğru. Abdülhamit döneminde Darwinizm'in Osmanlı'ya girmesiyle büyük bir maneviyat çöküntüsü yaşandı. Asıl üzerinde durulması gereken konu budur.
Şu anda Darwinistler dahil Türkiye'de kimsenin Darwinizm'e aslında inanmıyor olması Allah'ın bize nasip ettiği bir başarıdır. İngiliz derin devletini, felsefesi olan Rumiliği deşifre etmeyi de Allah bize nasip etti. Modern İslam anlayışını ilk defa dünyaya gösterttik. Bizim dışımızda böyle bir model yok. Kuran’ın yeterliliğini çok kapsamlı anlattık. İlk defa bağnazlığı akılcı, şefkatli bir üslupla yerle bir ettik. PKK’ya birçok kişi neredeyse teslim olmuştu. PKK’nın bütün oyunlarını ortaya serdik. PKK tehlikesine karşı hükümet akıl almaz bir atağa geçti. Rumiliğin İslam'dan uzak bir felsefe olduğunu açık bilgilerle ortaya koyduk, aydınlarımız durumun vahimliğini gördüler. Mehdiyet unutulup gidecekti Mehdiyeti en akılcı, en bilimsel, en doğru şekliyle 1300 seneden sonra en kapsamlı anlatan biziz. Münafıkların günümüzdeki halini kimse bilmiyordu Kimse bunların farkına varmıyordu. Münafıklığın ne demek olduğunu biz anlattık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2017> Daha Fazla

Tek yanlı Darwinist eğitim verip bilimsel cevabını vermeyi yasaklamak makul değil. 700 milyon fosil evrim yok diyor. Bu, gençlere öğretilsin. Bilimsel olmayan Darwinizmi dayatmak, tek yanlı eğitim yapmak doğru değil. Gençlere fosillerin gösterilmesi lazım. Bilimsel bilgi öğretilsin. "Allah yoktur" diyen Darwinizmi bilimsel gerçek gibi gençlere dayatmak çok büyük vebaldir. Bu, uğursuzluk ve bela getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2017> Daha Fazla

Şeytan insanlara Darwinizm ve materyalizm ile pusu kuruyor. Bu tuzağa düşenler bencil, saldırgan, şiddete eğilimli hale geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2017> Daha Fazla

TV yayınlarında genellikle saatlerce uzun uzun hikmetsiz konuşmalar yapılıyor. Çözüm gösteren konuşmalar neredeyse hiç olmuyor. Mesela saatlerce kadınların kıyafetine karışılmamalı, eğitim şart diyorlar. Ama eğitimin nasıl olması gerektiğini söylemiyorlar. Kuran'ın yeterliliğini, Allah sevgisi ve Allah korkusunu anlatmak gerekir. Mevcut Darwinist eğitimle baskıcı, şiddeti savunan insanlar yetişiyor. Bu kişilerin zihniyetini destekleyenler de var. Bunlara karşı çözüm Kuran ruhudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2016> Daha Fazla

Samimi olarak Türkiye için mücadele etmek isteyenler tüm örgütlerin ve yapıların İngiliz derin devleti tarafından yönlendirildiğini, İngiliz derin devletinin ideolojisinin Rumilik ve Darwinizm olduğunu, anti Darwinist eğitim verilmesi gerektiğini, inanç bozukluğuna sebep olan hurafe hadislerin temel kaynak eserlerden çıkarılması gerektiğini anlatmalıdır. Asıl etkili ilmi mücadele böyle olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2016> Daha Fazla

Darwinizm İngiliz derin devletinin batıl dinidir. Bu hurafe dinine şeytan tüm dünyayı inandırdı. İngiliz derin devletinin sistemini çökertelim.
Allah'ı inkar eden, batıl bir din olan Darwinizme dayalı eğitim devam ettiği müddetçe terörün son bulması mümkün olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Aralık 2016> Daha Fazla

Darwinizm kainatı yaratan, her şeyi var eden ve yöneten Allah'a haşa hakarettir. Bilimsellikle ilgisi yoktur sırf hurafedir. Darwinizm deccaliyetin batıl dini olan hurafe bir öğretidir ve başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya uğursuzluk getirmektedir.
Müslümanları Kuran'da evrim var diye yanıltmaya çalışıyorlar. Evrim demek, çamurlu su içinde tesadüfler sonunda canlılık oluştu demektir. Darwinizm tesadüfü haşa İlah edinmektir. Allah'ın varlığını açıkça inkar etmektir. Bu Allah'ın gazabını celbeder, Allah'ın gücüne gider. Darwinizmi geçersiz kılmak zor olur sanıyorlar. Yanılıyorlar. Binlerce, milyonlarca bilimsel delil var, sadece bu delilleri gösterecekler.
Hükümet Darwinizme ilmen açıkça bir darbe vurursa tüm terör örgütleri ciğerinden vurulmuş gibi çırpınır, çünkü dinleri yıkılmış olacak. Terörü önce batıl dinlerini ellerinden alarak yani Darwinizmi fikren yıkarak çökertmek önemlidir.
İslam aleminin başının belası İngiliz derin devletidir. Eylemleri için münafıkları, felsefe olarak ise Darwinizmi ve Rumiliği kullanıyorlar. İngiliz derin devletinin kullandığı ana malzeme münafıklar olduğu için münafıkları fikren etkisiz hale getirdiğimizde askerleri yok olacak.
Osmanlı'nın son dönemlerinde idealde anlatılan Osmanlı ruhu kalmamıştı. Abdülhamit döneminde her yere Darwinizm ve materyalizm hakim olmuştu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Aralık 2016> Daha Fazla

Türkiye her yönden hayır yolunda ilerliyor. Zaman gelecek Darwinizm, Rumilik tarihe karışacak, İngiliz derin devleti gümbür gümbür yıkılacak.
PKK'ya ve İngiliz derin devletine en büyük darbe ideolojisini yani batıl dini olan Darwinizm'i ortadan kaldırmakla olur.
Terör kınamakla bitmez. Çözüm insanı hayvan gibi gören, şiddeti savunan tek yanlı Darwinist eğitimin durdurulmasıdır. Kuran hakikatlerinin anlatılması, İslam Birliği için gayret edilmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Aralık 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Abdülhamit döneminden bu yana azgınlığını devam ettiren tehlikeli bir yapı, sürekli fikren üstlerine gitmek önemli. En önemli konuları hep gündeme getirdik. Tek yanlı Darwinizm eğitimi gençlerin sevgisizliğine ve bencilliğine sebep oluyor, durdurulsun dedik. Abdülhamit döneminden bu yana yönetimlerin içine sızarak halkı dejenere eden içkiyi, tütünü, fuhşu yaygınlaştırarak faaliyet yapan İngiliz derin devletinin felsefesini, yancılarıyla nasıl bağlantıya geçtiğini, nasıl yapılanma içinde faaliyet gösterdiğini detaylarıyla anlattık. Bu hızla giderse İngiliz derin devletinin tam anlamıyla bittiğini göreceğiz. Osmanlı'nın evlatları 200 yıllık olayın fikri intikamını alıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2016> Daha Fazla

Allah 300'ün üzerinde kitap yazmamı, bu kitapların 70'den fazla dile tercüme edilmesini, yazılarımın onlarca gazetede yayınlanmasını nasip etti. Dünyaya dalanlarla birlikte dünyaya dalsak haftanın bir günü sohbeti yeterli görecektik. Ama ömrümüzü vakfederek çok geniş bir tebliğ yaptık. Darwinizmin fikren yenilmesini, İngiliz derin devletinin deşifre olmasını, bağnazlığın etkisiz hale getirilmesini Allah bize nasip etti. Eğitimli, seçkin kesimin İslam ile bağlantıları neredeyse kopmuştu, bu bağı biz yeniden kurduk ve onlar da İslam'a hizmet eder hale geldi. Alevi, Şii, Ermeni, Musevi, Hristiyan düşmanlığının ortadan kaldırılması, İsrail ile Türkiye'nin barışması için biz etkili çalışma yaptık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2016> Daha Fazla

Bazıları ne Darwinizme, PKK'ya karşı mücadele veriyorlar ne İslam Birliği’ni, Kuran'ın hakikatlerini anlatıyorlar, sadece Müslümanlara saldırıyorlar.
İngiliz derin devletini deşifre eden, Darwinizm'in geçersizliğini ortaya koyan benim eserlerim. Ne anlatıyorsak belgeyle anlatıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2016> Daha Fazla

Darwinizm’i ve İngiliz derin devletini biz deşifre ettikten sonra tarihimizde ilk defa aydınlar, İngiliz derin devletine toplu tavır aldılar.
Dünya tarihi boyunca Darwinizm gibi bütün dünyayı kaplayan bilimsel görünümlü dinsizlik ilk defa ahir zamanda oldu. Darwinizm deccaliyetin dinidir. Asrımızdaki deccaliyetin çapını ve münafıkların deccaliyetin emrinde olduğunu iyi anlatmak gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Kasım 2016> Daha Fazla

"İnancımıza göre insanlık, ilk insan ve ilk Peygamber olan Hz Âdem ile Hz Havva’dan doğup çoğalarak bugünkü 7,5 milyarlık nüfusuna ulaştı". Tayyip Hocam'ın bu konuşması çok güzel olmuş. Evrimle Kuran'ı bağdaştırmaya çalışanlara ve Darwinistlere güzel bir cevap vermiş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2016> Daha Fazla

Ortaya konulan her fosil canlıların evrim geçirmediğini gösteriyor. Fosiller Darwinizm'in bittiğinin en somut ispatıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2016> Daha Fazla

Eğitim sisteminde Allah'ı inkar eden tek yanlı Darwinist eğitim olması Allah korusun uğursuzluk getirir. Bu beladan kurtulmak gerekir. Darwinizm'in 150 yıllık safsatalarını değil bilimin gösterdiği doğruları anlatalım. Darwinizm yalanlarıyla gençlerin inancı bozulmasın.
Terörün kökeni Darwinizm ve Sosyal Darwinizm'dir. Dünyanın her yerinde milyonlarca insanın kanını akıtan Darwinist terördür.
PKK'nın doğuş sebebi Darwinist felsefedir, hükümet bu felsefeye karşı ideolojik mücadeleye girerse kazanır ve kayıplar da böylece durur.
En büyük felaket Darwinist eğitim verilmesi, evrimin yanlışlarının anlatılmaması ve gençlerin kafasının bu yanlış teoriyle doldurulmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Kasım 2016> Daha Fazla

Hz. İsa çamurdan kuş yapıyor kuş canlanıp uçuyor, Hz. Musa'nın asası bir anda yılana dönüşüyor. Kuran'da evrim var diyenler bu olayları açıklayamazlar.
PKK ideolojisinin sözde bilimsel olduğunu, aile, din, ahlak olmadığı düzene dönmek için verdikleri mücadelenin bilimsel olduğunu iddia ediyor. Darwinizm de bunu anlatıyor. Okul kitaplarında anlatılan Darwinist tarihle PKK'nın anlattığının farkı yok. Tek yanlı Darwinist eğitim bitmeli. Bu yüzden Devletin mutlaka Darwinizm, komünizm ve materyalizme karşı bilimsel bir hesaplaşma içinde olması gerekiyor .
Terörle mücadele etmenin en etkili yolu şiddetin bilimsel kökenine inmektir. Bu da Darwinizm'e ilmen cevap vermekle mümkün olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2016> Daha Fazla

Münafık bir yandan Darwinizmi, Rumiliği, homoseksüelliği anlatırken bir yandan da modern İslam olduğunu iddia eder. Modern İslam bu değildir. Modern İslam Kuran'ın tam yaşandığı, Darwinizmin, Rumiliğin, homoseksüelliğin olmadığı kaliteli, aydınlık, dürüst Müslümanlıktır.
İngiliz derin devleti yoğun olarak Darwinizmi, Rumi ve homoseksüel felsefeyi destekliyor. Tüm aydınlarımızın buna karşı dikkatli olması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2016> Daha Fazla

Abdülhamit döneminde Darwinist propaganda, kumar yaygınlaştırılarak milletin maneviyatı çökertilmiş ve sonrasında Osmanlı bölünmüştü.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2016> Daha Fazla

Milletten kendini üstün gören, Allah'tan korkmayan züppe karakterli insanlar kimi zaman kendilerini aydın gibi göstermişler. Abdülhamit döneminden beri bir kişinin aydın olması için İngiltere'de okuması, Rumi, Darwinist olması gerekiyor gibi bir zihin gelişmiş. Makul aydın fikri gelişmemiş. Neredeyse kimse de çıkıp bu bir anormallik dememiş. Alenen Allah'ı inkar eden Darwinizm'i savunmak aydınlık zannedilmiş, kimse eleştirmemiş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti ahtapot gibi İslam alemini sarmış. İslam'dan kendilerince kurtulmaya çalışan bir zihniyetleri var. Ortak yönleri: Darwinizm'i savunmaları, Mehdiyete, İslam Birliği’ne karşı olmaları. İyilikten yana olanlar birlik içinde olup İngiliz derin devletine karşı akılcı fikri mücadele yapmalı.
Din olması için samimiyet olması lazım. Bunun için de dinsizliğin felsefesi olan Darwinizm'e karşı ilmen cevap vermek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2016> Daha Fazla

Abdülhamit döneminde Osmanlı'nın her yerine Darwinizm yayılmış, genelevler ve birahaneler açılmış, geniş toprak kaybı olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2016> Daha Fazla

Bazı İslam alimleri PKK tehlikesini, Darwinizmi, materyalizmi bırakmışlar, ısrarla "Mehdi ve İsa gelmeyecek" diyorlar. Bu telaş niye? Bu kişilere göre Mehdi gelmeyecek ise her gün bunun tartışmasını niye yapıyorlar? Mehdi gelmeyecekse bu kişilerin çok rahat olması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2016> Daha Fazla

Osmanlı'da basılan Darwinist kitapları anlatırken Abdülhamit'ten bir kaç yıl sonra basılan kitapları da anlattık . Bu, o dönemlerin durumunu göstermek içindir. Abdülhamit döneminde başlayan Darwinist propaganda tüm hızıyla devam etmiştir Bunu tarihleri vererek anlattık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2016> Daha Fazla

Çözüm istiyorlarsa insanların imanına vesile olacak çalışma yapsınlar. Tek yanlı Darwinist eğitim durdurulsun. Kuran hakikatleri anlatılsın. Köşelerinde bir kez dahi iman hakikati, Kuran mucizesi anlatmayan, imana vesile olacak çalışma yapmayanlar üst perdeden sürekli akıl veriyor.
Öncelikli yapılması gereken manevi tahribatın durdurulmasıdır. Bu da tek yanlı Darwinist eğitimin durdurulmasıyla mümkün olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Arapları ayaklandırırken Osmanlı'da Darwinizmin yayılmasını, içki fabrikaları, genelevler açılmasını örnek gösterdi.
Din akıl ve derinlik gerektirir. Darwinist materyalist eğitimle insanlar imandan uzaklaştırılıyor. Camilerin dolması için güçlü iman gerek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2016> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks İslam anlayışı ve Darwinizm Osmanlı'nın çöküşünün temel iki unsurudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2016> Daha Fazla

Darwinizmi ortaya çıkaran, dünyayı Darwinizmle dinsiz yapan, aynı anda hem faşizmi hem komünizmi destekleyen, milyonlarca insanın ölümüne ve acı çekmesine sebep olan İngiliz derin devletidir. Ahir zamanın deccaliyetidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2016> Daha Fazla

Başta halife varken, İslam hakimken Osmanlı topraklarında Darwinist propaganda yapılması İngiliz derin devletinin etkisini gösteriyor.
Abdülhamit dönemini savunuyorlar ama genelevler açıldığını, Darwinizm'in yayıldığını örtbas etmeye çalışıyorlar, bu tam samimiyetsizlik. İslam aleminin başkenti İstanbul genelevleriyle ünlü hale geliyor. Halife genelev açılması için tezkere veriyorsa bunun savunulacak yönü yok. Abdülhamit'in iyi yönlerini herkes biliyor ve görüyor ama yanlışlarını savunmak Kuran'a uygun olmaz. Yanlış olanı eleştirmek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2016> Daha Fazla

Darwinizme, materyalist ideolojilere teslim olmuş insanlar silahla bombalamayla değişmez. İnsanlara inançlarının yanlışlığı anlatılmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2016> Daha Fazla

Abdülhamit'in iyi yönleri var, ama bu iyi yönlerin olması yanlışları gizlemeyi gerektirmez. O dönemde çok hayati yanlışlar yapılmıştır. Abdülhamit döneminde on binlerce Darwinist kitap yayınlandı ve bunlar imparatorluğun dört tarafına yayılınca Osmanlı'nın çöküşü başladı.
Abdülhamit döneminde Allah'ı inkar eden Darwinizm Osmanlı'ya yayıldı, genelevler ve birahaneler açıldı, büyük manevi tahribat yaşandı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2016> Daha Fazla

Abdülhamit döneminde Bediüzzaman için komünist kadar tehlikeli diyen sözde alimler olmuş, ancak bunlar Darwinist propagandaya ses çıkarmamıştır.
Eskiden beri belli çevrelerin Abdülhamit'e yönelik haksız öfkesi vardır. Bu haksız öfkeye karşı Abdülhamit'i her zaman koruruz. Ancak Allah'ın açıkça inkar edildiği Darwinizm'in Osmanlı'ya yerleşmesi, tavizkar politika izlenmesi kabul edilecek bir şey değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Eylül 2016> Daha Fazla

Hayali bir Abdülhamit dönemi oluşturulmuş, çoğunluk buna inanıyor. Belgelere bakıldığında resmi genelev bu dönemde açılıyor. İmparatorluğun dört yanında Darwinist propaganda başlıyor, Kıbrıs İngiltere'ye kiralanıyor, rakı ve bira fabrikaları bu dönemde açılıyor.
Abdülhamid döneminin en vahim iki yönü Darwinizm'in Osmanlı'ya yerleşmesi ve büyük toprak kayıpları olmasıdır.
Türkiye'nin gitmesi gereken çizgi Abdülhamit dönemi değildir. O dönemde Darwinizm hakim olmuş, Osmanlı tamamen parçalanmıştır. Türkiye'ye önder gösterilmesi gereken kişi Hanlar Hanı Abdülaziz Han'dır. Abdülhamit dönemi örnek değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2016> Daha Fazla

Osmanlı'da en güçlü Darwinist propaganda Abdülhamit döneminde yapılmış ve büyük bir ahlaki bozulma yaşanmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2016> Daha Fazla

Abdülaziz imanlı bir insandı, Darwinizmin nasıl bir bela olduğunu görmüş ve yasaklamıştır.
Darwinizm Abdülhamit devrinde resmi felsefe olarak okutulmuştur, alelen Allah'ın varlığı inkar edilmiştir, bugün de bu devam etmektedir.
Abdülaziz Darwinist propagandayı tamamen kaldırmıştır, donanmayı çok güçlü hale getirmiştir, genelevleri kapattırmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Abdülaziz Han'a çok karşıydı, çünkü Abdülaziz Han dindardı, İslam Birliği’ni istiyordu, Darwinizme karşıydı. Hanlar Hanı Cennet Mekan olan Abdülaziz Han'dır.
Mısır'da ilk Darwinist kitap Abdülhamit döneminde basılmıştı. Mısır ulemasının çoğu o dönemde İngiliz derin devletinin etkisiyle Darwinist olmuştu.
Abdülhamit döneminde Devlet Basımevi'nin başına getirilen Ahmet Mithat Efendi dönemin ünlü Darwinistidir, binlerce Darwinist kitap bastırmıştır.
Abdülaziz'in görevden aldığı Darwinist kişiler Abdülhamit döneminde Milli Eğitim Bakanı, Sadrazam yapılıyor. Osmanlı'yı yıkan süreç başlıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2016> Daha Fazla

Abdülaziz Darwinizm'e karşı kesin kararlı bir tavır sergilemiştir. Abdülaziz'e yapılan darbenin arkasında bu gerçek vardır.
Abdülaziz'in en büyük hedeflerinden biri İslam Birliği'ydi. Modern, aydın bir dindardı ve Darwinizm'e karşı bir insandı.
Darwinistlerin tesadüf yalanını İslam'la bağdaştırmaya çalışanlar kendilerince tevil yapmaya çalışıyor. Tesadüf demek Allah'ı inkar etmektir.
Abdülhamit döneminde Darülfunun'da doğa bilimleri kürsüsünde Darwinizm öğretiliyor, materyalist gençler yetiştiriliyordu.
Abdülaziz Darwinist propagandaya karşı olduğu için İngiliz derin devleti tarafından darbeyle devrilmiş ve şehit edilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2016> Daha Fazla

Osmanlı'nın maneviyatı Abdülhamit döneminde tüm İmparatorluk topraklarında on binlerce dağıtılan Darwinist kitaplarla çökmüştür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2016> Daha Fazla

Abdülhamit devrinde Darwinizme karşı hiç mücadele verilmemiş, Osmanlı toprakları para karşılığı dağıtılmıştır.
Darwinizm Osmanlı'yı yıkan, toprakları kaybetmeye neden olan sistemdir, Abdülhamit devrini savunanlar bunu hala görmüyorlar.
Abdülhamit devrine kadar Osmanlı'da Darwinizmle ilgili en ufak bir çalışma yapılmamıştı, sonrasında yüzbinlerce kitap Osmanlı'da dağıtıldı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2016> Daha Fazla

Amerika terörle mücadele için silaha harcadığı 5 trilyon doları Darwinizm'in geçersizliği, hurafelere değil Kuran'a uyulması gerektiğini anlatan kitaplara harcamış olsa terör çoktan biter, dünyada fakir fukara kalmazdı.
Abdülhamit döneminde İmparatorluluğun dört bir yanına Darwinist kitaplar dağıtılmış, materyalizm Osmanlı'ya yerleşmiş ve Osmanlı yıkılmıştır.
Darwinizmi anlatma talimatını veren İngiliz derin devletidir. Abdülhamit devrinde bastırılan kitaplarla Darwinizm bütün İslam alemine yayılmıştır.
Siyasilerin PKK'nın Marksist Leninist olduğunu vurgulaması güzel, ancak halk Marksizmin ne olduğunu, kökeninin Darwinizm olduğunu bilmez. Darwinizmin taa Abdülhamit döneminde İngiliz derin devleti tarafından eğitim sistemine yerleştirildiğini de bilmez. Cevabını da bilmez. Darwinizme cevap verilmediği, Darwinist materyalist eğitim devam ettiği müddetçe PKK kendini fikren üstün görür. Bu yüzden Darwinizmin cevabı verilmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2016> Daha Fazla

Darwinizm Allah'ı inkar etmek için ortaya atılmış bir felsefedir. Darwinizm'i Kuran ile bağdaştırmaya çalışmak boş yere uğraşmaktır.
Abdülhamit döneminde Darwinizm'in Osmanlı'ya yayılmasından sonra Ordu'nun manevi dayanağı ortadan kalkıyor, çöküş hızlanıyor.
Kuran'da evrim olduğunu iddia eden, evrime inanmayan Kuran'ı inkar etmiş olur diyenlerin zihniyeti Abdülhamit devrinden bugüne gelmiştir.
Abdülhamit'in verdiği en büyük zarar Osmanlı'da Darwinizm'in yayılmasını sağlamasıdır, daha sonra da en büyük toprak kaybı olmuştur.
Abdülhamit devrinde on binlerce basılan ve dağıtılan Darwinist eserler çok büyük imani zaafiyete sebep oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2016> Daha Fazla

Baha Tevfik'in Darwinizm'i ve materyalizmi anlatan, Allah'ın varlığını inkar eden yazıları Abdülhamit döneminde basılıp dağıtılmıştır. Suphi Ethem'in Darwinizm kitabı, Hoca Tahsin Efendi'nin Tarih-i Tekvin Yahud Hilkat kitabı ve daha pek çok Darwinist kitap yine Abdülhamit döneminde basılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2016> Daha Fazla

Teröre karşı en etkili çözüm Abdülhamit döneminden beri müfredata hakim duruma getirilen tek yanlı Darwinist eğitimin durdurulmasıdır.
İngiliz derin devleti Ortadoğu'nun nasıl parçalanacağını 300 yıl önce planlamış. Bunu da Darwinizm'i kullanarak gerçekleştirmiştir. İngiliz derin devletinin Osmanlı'ya hakimiyeti Abdülhamit döneminde olmuştur. Bugün hala bu etkinin izleri devam etmektedir.
Abdülhamit döneminde Osmanlı'ya Darwinizm girdi, İngiliz derin devleti ekonomiye hakim oldu, Osmanlı en büyük toprak kaybını yaşadı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2016> Daha Fazla

Osmanlı'yı yıkan Darwinizm olmuştur. Abdülhamit döneminde Hüseyin El Cisr'in Darwinizm risalesi Abdülhamid'in bilgisiyle her yere dağıtıldı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2016> Daha Fazla

Terörle gerçek anlamda mücadele edilmek isteniyorsa Darwinizme karşı fikri mücadele vermek için de şu kadar bütçe ayıracağız diye de plan olmalı. Sadece yol, baraj, köprü inşa etmekle, ekonomik yatırımla terör bitmez. Bundan 20-30 yıl sonrasını da düşünmeli. Felsefi, imani eğitimle terör konusunu temelden çözecekken bunu ısrarla yapmamak anlaşılır gibi değil. Darwinist eğitim devam ettiği müddetçe terör örgütüne yeni elemanlar yetişmiş oluyor. Her gün şehit haberi olmasının sebebi terörü ilmi, bilimsel yönden yerle bir etmemektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ağustos 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti dinsizliğin dini konumunda olan Darwinizmi tüm dünyanın okullarında okutuyor, bir kişi bile ben buna karşıyım diyemiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2016> Daha Fazla

Terör bataklığını kurutmanın tek yolu ilimle irfanla mücadele etmek, şiddetin fikri altyapısı olan Darwinizm'in geçersizliğini anlatmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman, Mehdi'nin Darwinizmi ve materyalizmi fikren yıkacağını, bu çalışmada kendisine küçük bir grubun yardım edeceğini söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2016> Daha Fazla

En önemli işgal beyinlerin işgalidir. Önce gençlerin beyinlerinin Darwinist materyalist işgalden kurtarılması gerekiyor Bu da eğitimle mümkündür.
Okullarda “atanız maymun sizi Allah yaratmadı, haşa Peygamber yalan söyledi” deniliyor. Ve Darwinizmin bilimsel cevabının verilmesi yasak. Neredeyse hiçbir ülkede hiçbir okulda Darwinizme karşı çıkmak mümkün değil. Darwinizm bilimsel olarak çökmüştür demek yasak durumda. Eğitim sistemindeki bu tek yanlı dayatmanın ve baskının kalkması ve Darwinizmin bilimsel cevabının da mutlaka anlatılması şart.
PKK ile mücadele ancak fikirle olur, ancak o zaman başarı elde edilir. PKK'nın temel felsefesinin kaynağı olan Darwinist materyalist eğitimin okullarda mutlaka cevabı verilsin, bilimsel açıklama yapılsın. Tek yanlı Darwinist materyalist eğitime son verilmedikçe, yani bu ideolojinin bilimsel cevabı verilmedikçe, terör belası son bulmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2016> Daha Fazla

Darwinizm Allah'ı inkar eden bir felsefedir. Geceli gündüzlü tek yanlı Darwinist eğitim verilmesi Allah korusun belayı celbeder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ağustos 2016> Daha Fazla

Allah'ı Kitabı İslam'ı reddeden, tüm kainatın tesadüfen yaratıldığını iddia eden inkar felsefesinin devlet eliyle öğretiliyor olması büyük felakettir. Allah'ın açıkça inkar edilmesi Allah'ın gücüne gider. Darwinizm mutlaka bilimsel cevaplarıyla birlikte öğretilmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2016> Daha Fazla

Darwinizm dünyaya sunulmuş bir afyondur. İnsanlara -haşa- Allah yok dolayısıyla vicdanınızla hareket etmenize gerek yok diyen batıl dindir. Darwinizm insanların gerçekçi ve akılcı olmasını engelleyen, Allah'ın sanatını göremeyecek hale getiren karanlık, acımasız bir dindir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2016> Daha Fazla

Darwinizm de bir dindir. Kainatın yaratılışını kendince tesadüf ile açıklayan inanç sistemidir, delili olmadığı halde buna iman edenler var.
Deccal dindarlık iddiasıyla, şirk diniyle ve hurafelerle ortaya çıkar. Deccalin sunduğu hurafe dini Marksizm gibi, Darwinizm gibi afyon etkisi yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti milletimizin Darwinizm'e karşı direncini ve imanını hesap edemedi. Darwinizmin fikren çökmesi oyunlarını bozdu. Ellerindeki bir diğer yöntem de iç kavgalar, bölünme oluşturmaktı. Alevi Sünni çatışması çıkarmak istediler o oyunları da ellerinde kaldı. PKK'yı kullanarak bölünmeyi hızlandırmak istediler. Halka Öcalan'ı sempatik göstermeye çalıştılar, bunun bir aldatmaca olduğunu anlattık. PKK'nın gerçek yüzünü ortaya koyduk, böylece İngiliz derin devletinin elindeki tüm oyunları bozmuş olduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2016> Daha Fazla

PKKnın silahlı mücadeleyle bitmeyeceğini yıllardır anlatan benim. Ama kimse çözümün Darwinist materyalist tek yanlı eğitimin durması olduğunu söylemiyor. Ortaya koyabildikleri tek fikir PKK'nın silahla, baskıyla alan hakimiyeti kazandığı çözüm sürecine dönmek. Çözüm sürecinin nihai hedefi ise Güneydoğu'nun Marksist Leninist PKK'ya verilmesi, kurulacak komünist devletin başına Öcalan'ın getirilmesi. Buna müsaade etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi (as)'ın dışında İngiliz derin devletinin oluşturduğu deccaliyet sistemini yıkacak bir güç dünyada şu an mevcut değil. Deccaliyetin felsefesi olan Darwinizm’i inkar edemiyorlar ve Deccaliyetin felsefesi olduğundan haberleri bile yok. İftiharla seve seve öğrencilere öğretiyorlar ve alenen Allah inkar ediliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin özelliği homoseksüelliği savunması, Rumiliği savunması, Darwinizm’i savunması, İslam’ın hükümlerini kaldırıp sadece adını bırakması.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2016> Daha Fazla

PKK terörünün nedeni, tek yanlı Darwinist eğitim ile Allah’ın inkarıdır. Bu Allah’ın zoruna gidiyor, bu yüzden başımıza felaket geliyor. Darwinist eğitim durdurulmazsa bu uğursuzluk bu felaket devam eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2016> Daha Fazla

Hükümetimiz 10-20 yıl sonrasını düşünüp Darwinizmle ilmi mücadeleyi aciliyetli bir konu olarak ele almalıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2016> Daha Fazla

İslam Birliği için önce Darwinist materyalist düşüncenin ortadan kalkması gerekiyor. Devletin okullarda, her yerde ilmi anlatım yapması gerekiyor. İman hakikatlerinin, Kuran mucizelerinin anlatılması, imanla, Kuran’la ortaya çıkılması gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Haziran 2016> Daha Fazla

Komünizmin kökeni Darwinizm’dir. Bütün Marksist liderlerin hepsi bu konuda ittifak halindeler. Darwinizm olmayınca komünizm de olmaz.
Komünist terörle en etkili mücadele, tek yanlı Darwinist eğitimin ortadan kaldırılması ve iman hakikatlerinin anlatılmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2016> Daha Fazla

Darwinist düşünce Türkiye’de Allah’ı inkar eden düşüncedir. Biz İslam aleminin kalbiyiz. Bize Darwinist materyalist eğitim olmaz. Biz öncü olalım İslam alemi de bizden örnek alsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2016> Daha Fazla

Darwinizm doğrudan Allah’ı inkar eden bir felsefedir. Kainatın tesadüfler sonucu yaratıldığını söyler. Belanın, huzursuzluğun, uğursuzluğun kaynağı Darwinizm’dedir. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2016> Daha Fazla

PKK’nın temel inancı olan Darwinizm bilimsel olarak yok edildiğinde PKK biter, soluğu nefesi kalmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2016> Daha Fazla

Derin devletlerin özelliği; halka hep tepeden bakarlar, kendilerince adam yerine koymazlar, ezerler, öldürmeye kalkarlar. Ve ana felsefeleri Darwinizm, homoseksüellik ve Rumilik’tir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2016> Daha Fazla

Darwinizm'in yıkılması AK Parti için çok güçlü bir fikri dayanak sağladı. Bu sayede hükümet rahatça ilerleyebiliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2016> Daha Fazla

Müslümanlar homoseksüelliğe karşıdır, Darwinizm’e karşıdır ama münafık onları veli ve dost edinir. Nerede derin devlet mensubu varsa veyahut nerede bir oyuncu varsa, nerede küstah bir züppe varsa, nerede İslam'a kötülük yapmak isteyen pislik insanlar varsa gider onları bulur münafık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2016> Daha Fazla

PKK’yı sen bir yerden sürüp attığında PKK tehlikesi geçmiş olmuyor. Bir ay sonra yine doluşur adam oraya. Çünkü fikirle mücadele yok. Darwinizm, materyalizm ezilmedikten sonra bu, sürekli yerden kaynayacaktır. Kökünün kurutulması lazım. Kökü Darwinizm’dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mayıs 2016> Daha Fazla

Türkiye’de Darwinist eğitim kalkarsa bütün Türklük âleminde, İslam âleminde herkes Darwinist eğitimi kaldırır. İlk bir cesaret gerekiyor. “Bismillah” deyip hükümet başlasın. Tesadüfe karşı yaratılışı savunacaklar.
Darwinist eğitim Türkiye’de kalkarsa tüm İslam alemi cesaret bulur. Bilimsel olarak yaratılışın savunulması çok önemli bir çalışma olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2016> Daha Fazla

Deccal ana vasıflarıyla şu an ortaya çıktı. Cinayet, Müslümanları yok etme, Müslümanları birbirine kırdırma deccalin vasıflarıdır. Allahsızlık, Allah düşmanlığı, Darwinist düşünce, homoseksüellik de deccalin en önemli ataklarıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2016> Daha Fazla

Müslümanlığı bozmak için, “Evrim Kuran’da var” diyerek Müslüman gençleri Darwinist yapmaya çalıştılar ama başaramadılar. Kuran'da evrim yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2016> Daha Fazla

Darwinist eğitim olduğu müddetçe kadın cinayetleri de devam eder. Çünkü Darwinist felsefe kadınları aşağılıyor. İnsanlarda Allah sevgisi bırakmıyor, merhamet bırakmıyor, şefkat bırakmıyor. Ancak imanlı nesiller kadına sevgiyi bilir. Bu da Mehdiyet devrinde olacak.
Terörün temelinde Darwinist eğitim var. İstirham ediyoruz hükümet bunu durdursun, Darwinist eğitimi durdursun. Darwinizm, Allah’ı inkâr felsefesidir. Gençleri bilimsel, doğru bilgilerle eğitelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Nisan 2016> Daha Fazla

Canlılar evrimle oldu diyenler bir atın güzelliğini, yelesindeki tek bir tüyün oluşumunu dahi ahirette açıklayamayacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2016> Daha Fazla

Komünizme hayat veren Darwinizm’dir, yani şah damarıdır. O koptu mu komünizm biter. Onun için hükümetten bu konuda istirham ediyoruz, devletin kanallarında Darwinist propaganda durdurulsun. Ortaokul, lise, üniversitelerde Darwinist propaganda durdurulsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2016> Daha Fazla

Silah tutmayı dahi bilmeyen genç kızları bomba patlatmaya yönlendiren sistem Darwinist materyalist eğitimdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2016> Daha Fazla

İmanlı, dindar nesil yetişmesi için bir kere Darwinizm’in geçersizliğinin bilimsel olarak anlatılması gerekir. Diyalektik felsefeyle dini anlatmak mümkün değildir.
Gençlerin böyle öfkeli yetişmesinin nedeni de Darwinist eğitimdir. Darwinist materyalist eğitilince sevgi kalmıyor. Sevgiyi sağlayan din ahlakıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2016> Daha Fazla

Gençlerimizin büyük bölümü donanımlı değil. Darwinist düşünceyle, Marksist, Leninist, Stalinist düşünceyle mücadele edecek bilgiye sahip değiller. Türkiye’de Darwinist eğitimin durdurulması PKK’ya büyük darbe olur. Okullara ‘milli şuur’ dersi konularak Marksist, Leninist düşüncenin yanlışlığı gençlere anlatılsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2016> Daha Fazla

Sosyal Darwinizm’e göre, adamlar diyor ki, “Türk ırkı maymundan insana geçişte bir ara türdür. Ama Avrupa ırkları gelişimini tamamlamış insan ırkıdır. Bu nedenle Türk Milleti’nin yok edilmesi gerekiyor.” Bunu Darwin de söylüyor, İngiliz derin devleti de söylüyor, hepsi söylüyor. Bu oyuna bizim milletimizin gelmemesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2016> Daha Fazla

Darwinist eğitimin durdurulması hayati bir konu olarak ele alınmalı. Darwinizm ile Allah inkar ediliyor. Ve gençliğimiz ateist, Darwinist, materyalist yetiştiriliyor. Bu büyük bir felakettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2016> Daha Fazla

Bütün gençliğin milli yetiştirilmesi gerekiyor. Milli şuur dersi diye bir ders konması lazım. Haftada üç saat milli şuur dersi. İngiliz derin devleti, PKK, Darwinizm, komünizm yani Türkiye'yi yıkmaya yönelik her türlü ideoloji ve faaliyet o derste anlatılması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2015> Daha Fazla

Bütün dünya ülkeleri Darwinizm ile, “Allah yok, peygamber de yok” diyor. “Bütün hak kitaplar da yalan” diyor. Fas, Tunus, Cezayir, hepsi, Mısır, tamamı. Kıyametin kopmaması mucize. Cenab-ı Allah, şu an Mehdi (as) vesilesiyle ayakta tutuyor dünyayı.
Sen Darwinist olduğunda Allah’a, “Sevmiyorum Seni” diyorsun (haşa) ve “Varlığına dahi inanmıyorum” diyorsun. Allah’a meydan okumuş oluyorsun. Allah’ı tenzih ederim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2015> Daha Fazla

Savaşa girmediğimiz halde hep fakir kaldık. Bu bereketsizliğin kökeni Darwinizm’dir. Darwinizm, Allah’a isyandır haşa. Allah esirgesin, ülkemizi yerle bir edebilir Cenab-ı Allah. Yer, gök çatlar böyle bir şeyde. Allah, “Neredeyse gökler parçalanacak bu sözden” diyor. Allah alenen inkâr ediliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2015> Daha Fazla

Putperestler bile putu yaratanın Allah olduğuna inanıyorlar. Darwinistler her şeyi tesadüfün yarattığına inanıyorlar. Böyle bir azgınlık, haşa Allah’a böyle bir meydan okuma görülmüş, duyulmuş şey değil.
Darwinizm kapsamlı anlatılsın ama bilimsel cevabı çok kapsamlı verilmesi lazım. Özellikle paleontolojik delillerin devlet tarafından her yerde halka sergilenmesi lazım. Dünyanın en uydurma, en mantıksız, şeytanın yerlere yatarak güldüğü en berbat felsefesi.
Darwinizm İslam ülkelerinin tamamında devlet okullarında mecburi eğitim içerisinde gençlere öğretiliyor. Aksini de hiç kimse yapamıyor. Binlerce yıllık dünya tarihinde haşa Allah’a meydan okuyan, Allah’a baş kaldıran böyle bir inanç hiçbir zaman için olmadı. Neredeyse dünyanın %99’u şu an Darwinizm ile Allah’a meydan okuyor, haşa.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2015> Daha Fazla

Darwin’in evrim teorisinin geçersizliği bilimsel delilleriyle her yerde anlatılmadan, Darwinizm yıkılmadan komünizm yıkılmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2015> Daha Fazla

Hükümet okullarda paleontolojik delilleri sergilesin. Türkiye’de on binlerce paleontolojik delil var. Müzelerde duruyor. Bunlar insanların göreceği şekilde okullarda, sokaklarda, her yerde sergilesin. İnsanlar kendileri görsünler yaratılışın delillerini.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2015> Daha Fazla

Darwinist, materyalist eğitimle bereketsizlik, uğursuzluk, bela her yeri sarar. Darwinizm, materyalizm Allah’a meydan okuyan bir sistem, hâşâ. Ve bütün dünyaya hâkim. Bu Türkiye’ye yakışmıyor. Bizim Darwinizmi, materyalizmi asla kabul etmememiz, gençlerimize doğrusunu öğretmemiz gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2015> Daha Fazla

PKK’nın da ortaya çıkma nedeni en temelinde Darwinizmdir. PKK Türkiye’yi mahvetti, görüyorsunuz. Yiğitlerimizi, aslanlarımızı şehit ettiler. Darwinist eğitimden kaynaklanan bir bela bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2015> Daha Fazla

Eğitim sistemindeki bozukluk, tek taraflı Darwinizm okutulması. Darwinizm Allah’ı külliyen inkar eden bir sistem. Adam Allahsız, Kitapsız, bilinçaltında dinsiz yetiştiriliyor. Allah’tan korkmadan yetiştiriliyor. Allah’tan korkmayınca yapmayacağı şey yoktur. Mutlaka Darwinizmin bilimsel cevabının da okutulması gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Şubat 2015> Daha Fazla

Bütün terör faaliyetlerinin kökeninde, bütün şiddetin kökeninde Darwinizm var. Bütün İslam alemi Darwinist. Darwinist eğitimin kaldırılması gerekiyor, başka çözüm yok.
Okullarda Darwinist eğitim vererek “Allah yok” diyorsun. “Bilimsel açıdan yok ama istiyorsan, canın istiyorsa inan” diyorsun. “O zaman ben bilimsel açıdan neyse onu savunurum” diyor onun sahte bilim olduğundan habersiz gençler de ve dinsiz oluyorlar işte. Bu korkunç bir şey. Mutlaka Darwinizmin bilimsel cevabının verilmesi lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2015> Daha Fazla

Allah alenen inkar ediliyor. Bu çok büyük uğursuzluk getirir. Dünyaya gelen felaketin nedeni bu. Dünya bir felaket içinde çırpınıyor, her yer kan denizi. Her yerde ekonomik çöküntü. Her yerde bir felaket var. Darwinizm’in materyalizmin bir aldatmaca olduğu, yalan olduğu, yanlış bilgi olduğu bilimsel delillerle anlatılması gerekiyor. Başka türlü olmaz.
Uğursuzluğun, felaketin kökeninde Darwinizm materyalizm var. Bunun doğrusunun anlatılması lazım. Darwinizmin, materyalizmin cevabının kapsamlı olarak verilmesi gerekiyor. Akssi, Allah’ın zoruna gider.
Darwinizmin, materyalizmin bilimsel ve felsefi olarak ezilmesi PKK’nın kavrulup yanmasına sebep olur. En etkili vuruş Darwinizmin ezilmesidir. Darwinist, materyalist düşünceyi ezdin mi PKK’nın hayat damarını kuruttun demektir. Yani beyni kurur PKK’nın. Beynini kuruttun mu da o yaşamaz artık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2015> Daha Fazla

Darwinizm tamamen dünyadan kazındığında Allah’ın muradı yerine gelmiş oluyor. Mehdiyet hakim oluyor. Sonra yeniden bozuluyor, yeniden bu kafaya dönüyorlar.
Şu an dünya çapında 7 milyar insanın üstünde bir topluluk Allah’ı toptan, koro halinde inkar ediyorlar. Bütün devletlerin kitapları Darwinist eğitim yönünde insanın tesadüfen çamurlu sulardan olduğunu anlatıyor. Bütün dünyanın milli eğitim bakanlıkları “Allah yok” diyor, kitaplarında. Haşa, Allah’a bütün dünyada meydan okuma var. Normalde kıyameti hak etti dünya, kıyametin kopması gerekiyor.
Allah’ın Mehdi (as)’ı gönderme sebebi zaten Darwinizmi ortadan kaldırmaktır. Ana sebep bu; Yani Allah’ın inkarının ortadan kaldırılması.
Bu kadar geniş çaplı, milyarlarca insanın Allah’ı inkar etmesi, insanlar tesadüfen yaratıldı demesi dünya tarihinde hiç yok. Çok küçük imansız topluluklar olmuş, çok küçük inkar toplulukları olmuş, büyük kitleler hep Allah’a inanmışlar. İlk defa oluyor böyle bir şey. Böyle bir felaket hiç görülmemiş. Önce bu felaketin Mehdi (as)’ın Allah’ın ‘Hadi’ isminin tecellisiyle ortadan kalkacağını göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2015> Daha Fazla

Darwinist, materyalist sistemle Allah muvaffakiyet vermez. Allah sadece uğursuzluk verir. Uğursuzluk her yeri sarar.
Sen gençleri Darwinist-materyalist yetiştirirsen adam Allah’tan korkmaz. “Allah yok” diyorsun, o da “Yok” diyor. Abdullah Öcalan kendi de diyor, “Ben iman ediyordum, okudum biyoloji kitabını, dinimi- imanımı kaybettim.” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2015> Daha Fazla

Darwinizm direkt deccallıktır. Allah’ı inkar eden sistem deccallıktır. Birçok insan bunun farkında değil.
Önce Darwinizmin Türkiye’den ilmi olarak kazınması gerekiyor. Bu büyük bir felaket. Bu Allah’ın zoruna gider. Dünya tarihinde Allah’a karşı böyle çirkin bir cüret hiç gösterilmedi. Böyle bir deccallık hiç yapılmadı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2015> Daha Fazla

Önce deccalin putunu ortadan kaldıracaksın. Darwinizm’i, materyalizmi ortadan kaldıracaksın. Ne ile? İlimle irfanla, akılla fikirle. Sonra iman hakikatleri, Kuran mucizelerini anlatacaksın. O zaman iman eder insanlar.
100 yıl sonra bela ortaya çıkmaya başladı, bütün şiddetiyle. Önce 1. Dünya- 2. Dünya savaşları çıkmaya başladı Darwinizm’in yüzünden. Şimdi de bütün dünyada bir katliam ve intihar kasırgası başladı. Mehdi (as)’ın zuhuru ile bu bela duracak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2015> Daha Fazla

Hiçbir hükümet Darwinizm’e kafa tutamıyor. Darwinizm kutsal biliniyor. Bütün dünya devletleri Darwinizm’in önünde diz çöküyor. Ama biz Darwinizmin yakasına yapıştık ilimle irfanla, akılla fikirle.
Dünya kurulduğundan bu yana Darwinizm kadar kapsamlı Allahsız, Kitapsız cereyan yok. Yani 6-7 milyar insanı etkisi altına alan Allahsız, Kitapsız ilk defa bir cereyan, bir inanç. İşte deccaliyet budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2015> Daha Fazla

Türkiye’nin Darwinist eğitimden vazgeçmesi lazım. Bu, küfre ve deccaliyete en büyük darbe olur. Bayağı ıstırap çekerler. Yer yerinden oynar. Darwinizmi çok daha kapsamlı anlatıp, cayır cayır cevaplarını vermek. Muhteşem olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2015> Daha Fazla

Darwinist eğitim devam ettikçe ortada fesat yaygınlaşır, bela da yaygınlaşır ve yaygınlaşmaya da devam ediyor, görüyorsunuz.
En iyi alınacak tedbir ve dünya çapında komünizme vurulacak en büyük tokat, öncü bir hükümet olarak; Darwinizmin yasaklanması. Yani yasaklama şöyle yasaklama: Geniş çaplı Darwinizmin anlatılması, fakat kalıp gibi de cevabının verilmesi. Ondan sonra ne komünisti kalır, ne anarşisti kalır, ne PKK’lısı kalır.
Darwinist eğitime hemen son verilmesi lazım. Darwinizm anlatılsın, cevabı da anlatılsın. Cevabının anlatılması yasak, sorun bu. Paleontolojik deliller gösterilemiyor; yer altından çıkan fosiller, milyonlarca delilin gösterilmesi yasak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2014> Daha Fazla

Türkiye’de en büyük tehlike Darwinist materyalist eğitimdir. Bölgenin de, Ortadoğu’nun da dünyanın başının belası; Darwinizmin gençliğe doğruymuş gibi anlatılması ve bu dinsizlik Allah’sızlık propagandasının her yerde her zaman korunup kollanması. En büyük tehlike bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Aralık 2014> Daha Fazla

Bütün din mensuplarına karşı dünyada bir saldırı var. O sevgisizlikten kaynaklanıyor, zulüm ruhundan kaynaklanıyor. Onun için de Darwinist, materyalist eğitime dünyanın son vermesi lazım. Yoksa o acımasızlık sürekli devam eder.
Darwinist, materyalist eğitim kalkmadıktan sonra felaketler dünyayı sarmaya devam edecek. Allah’a meydan okuyan bir üslup kullanılıyor -haşa- ve dünya çapında, bütün okullarda yapılıyor bu. “Allah yok” diyor adamlar. “Darwin’in dedikleri doğru. Tesadüfen yaratıldınız” diyorlar. Bu, Allah’ın gücüne gider. O yüzden dünyada bereket kalmadı. Her yeri kan, bela, acı sardı. Gittikçe de tırmanarak devam ediyor. Söz dinlesinler, bundan vazgeçsinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Aralık 2014> Daha Fazla

Abdullah Öcalan, “Ben Allah’a inanıyordum bana Darwinist eğitim verdiler, Allah’ı inkar ettim, dinsiz oldum” diyor. Ortadoğu Darwinist materyalist eğitimden mahvoldu. Osmanlı Darwinist eğitimden yıkıldı. Halen bu yanlışlık devam ediyor.
Gençler okulda Darwinist materyalist eğitim alıyorlar, dinlerini imanlarını kaybediyorlar. Bu vahim durumun düzelmesi lazım. Mesela PKK’lılar da okulda Darwinist materyalist eğitimden geçiyorlar, ondan sonra sapıtıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2014> Daha Fazla

Darwinist düşünce Allah’ı inkar ediyor, Peygamberi inkar ediyor, vahyi inkar ediyor. Darwinizm bütün kutsal değerlerimizi inkar eden bir sistemdir.
PKK’nın dinine yönelmek gerekiyor. Bunların dini ne? Darwinizm. O zaman biz de bunların dinine yönelelim. Darwinizmin geçersizliğinin gençlere anlatılması lazım. En hayati konu bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Kasım 2014> Daha Fazla

Türkiye, vesilemizle, Allah’a inanma şampiyonu. Türkiye’de Darwinizme kimse inanmıyor, yüzde 90. Peru’da, Güney Amerika’da Darwinizme inananlar acayip yüksek, %70-80-90. Türkiye’de Darwinizme inananların oranı %5. Bu, naçizane faaliyetlerimiz ile oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2014> Daha Fazla

Biz dünya çapında Darwinizm’i ilimle irfanla ezince Müslümanların eli her yerde güçlendi. Müslümanlar göğüslerini gere gere geziyorlar. Solun başı yere düştü.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2014> Daha Fazla

Darwinizm deccaliyetin kılıcıdır. Darwinizmi yıktığında deccaliyet bitmiş olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2013> Daha Fazla

Hem Darwinizm hem Kuran bu şekilde olmaz. Birinden birini seçmek gerekir ki Kuran olmalı seçilen. Darwinizmle Kuran arasında kalan, hasta bir zihniyeti savunmuş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2013> Daha Fazla

Biz Darwinizm, materyalizmin en güçlü olduğu devirde ortaya çıktık ve bilimsel olarak dünya çapında Darwinizme diz çöktürdük.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Allah yarattığı delillerle evrimcilere sözlerini bir bir geri aldırıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2013> Daha Fazla

Canlılık uzaydan geldi demek Kuran'ı reddetmek olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2013> Daha Fazla

Ahir zamanda Darwinizmin etkisiyle insanların imanı sürekli çalkalanacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2013> Daha Fazla

Darwinist- materyalist inanç sevgiyi öldürür, ruhu kömürleştirir.
Müslüman Darwinist olmaz. Kainatı tesadüfler değil, Allah yaratmıştır.
Vesilemizle, Türkiye'nin yüzde 95'i Darwinizme inanmıyor. Yaptığımız bilimsel çalışmalarla solun atak gücünü kırdık ve Ak Partinin iktidara gelmesinin felsefi zeminini biz oluşturduk.
Devletimiz Darwinist- materyalist eğitimi bir an önce durdurmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2013> Daha Fazla

Tayyip hocam bir ara, Darwinizme yol vermeyeceğini de söylerse şahane olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2013> Daha Fazla

İslam’da haklı olan güçlüdür. Evrimci düşüncede nasıldır? Güçlü olan haklıdır. Bakın, iki zıt düşünce.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mayıs 2013> Daha Fazla

Darwinist-materyalist eğitim olursa sonu bu oluyor. Karşısındaki adamı hayvan olarak görüyor. Mikroptan gelişmiş bir hayvan olarak görüyor. Adam diyor ki, “Mikroptan oluşmuş bir şey. Ben de bunu bıçaklıyorum, öldürüyorum” diyor.Sevgisizliğin nedeni olan Darwinizm ve materyalizmin yeryüzünden fikren silinmesi en hayati konudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mayıs 2013> Daha Fazla

Darwinist-materyalist düşünce kalktığında çatışma ruhu da kalkacaktır. Çünkü Marksist düşünce hep çatışmayı esas alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mayıs 2013> Daha Fazla

Biz Darwinistlerin iyi olmalarını istiyoruz, gerçekleri görmelerini istiyoruz. Tabii onların üzülmelerini istemeyiz.
Vesilemizle artık halk bilimin delilleriyle iç içe. Paleontolojik delilleri yakından görüyorlar.
Bütün insanlığı yutan ana karadelik Darwinizm-materyalizmdir.
Kuran’da evrimle yaratılış yoktur, bir anda yaratılış vardır. Hz. Musa (as) asasını atıyor ve asa tam teşekküllü yılana dönüşüyor. Hz. İsa (as) çamurdan bir kuş yapıyor, üflediğinde kuş uçuyor. Melekler ve cinler de evrimle yaratılmamıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Nisan 2013> Daha Fazla

Darwinist- materyalist eğitim sevgisiz, yırtıcı insanlar meydana getiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2013> Daha Fazla

Darwinizmin geçersizliğinin anlatılması; PKK için en hayati nokta bu. Elinden putunu aldın mı, o şirkten kurtuldu mu adam Allah inancına döner.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Nisan 2013> Daha Fazla

Bazı bilgisiz insanlar “Darwinizm mi kaldı, komünizm mi kaldı” diyor. İşte bu büyük bir yanılgı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2013> Daha Fazla

Türkiye’de Darwinizm-materyalizm fikren yıkıldığı için put yok. Putları ilimle, bilimle, sevgiyle kırdık. Kabe’nin içindeki putları nasıl Resulullah (s.a.v) kırdı, Hz. İbrahim (as) nasıl putları kırdı, Hz. Musa (as) nasıl putları kırdı; biz de fikren Türkiye’deki Darwinizm putunu kırdık. Milletimiz bir ferahlık, bir huzur dönemine girdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2013> Daha Fazla

Terör örgütleri hepsi Darwinist ve materyalistler. Darwinist-materyalist eğitim sonucunda oluşan örgütler. Yani zemin olarak Darwinizm-materyalizmden kaynaklanıyor bu örgütler. Darwinizm-materyalizm yok edilse bu örgütler de yok olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2013> Daha Fazla

Allah’a karşı dünya tarihinde hâşâ en büyük meydan okuma Darwinizmle oldu. Yani Hz. Adem’den bu devre kadar böyle bir deccal hareketi hiç olmadı. Yani hep şirk de olsa Allah’a inanıyorlardı ama ilk defa Darwinizmle dünya çapında yüzde 99 oranında Allah’a inanmayıp Darwinizmin safsatalarına insanlar inandı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mart 2013> Daha Fazla

Mehdiyet kasırga gibi esecek, deccaliyetin, Darwinizmin, materyalizmin yanlış olan delillerini yahut küfrün delillerini çürütecek. Hz. Musa (a.s) nasıl putu eritti, kül haline getirdi, dağıttıysa, Mehdiyet de Darwinizmi öyle fikren kül haline getirip dağıtacak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2013> Daha Fazla

Dünyayı kaos olarak göstermek, “Tesadüfen yaratılmış varlıklar var, tesadüfen yaratılmış bir dünya var” demek, insanlığı mahvetmek demektir. Hem yalan söylemiş oluyorsun hem insanlığı mahvediyorsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2013> Daha Fazla

Tesadüfen ne olur? Tesadüf ne yapar? Bir insanı tesadüf nasıl oluşturur? Limon ağacını, portakalı, greyfurdu, kirazı, muz ağacını, zürafayı, çocukları, kuşları, bülbülleri, tavus kuşunu, sülün kuşunu tesadüfler yaptı diyor. Bir de biz ruh sahibiyiz. Tam renkli görüyoruz, duyuyoruz, hissediyoruz, kokluyoruz, düşünüyoruz. İnandıklarından değil. Sırf ideoloji olsun.
Şu an dünyadaki en önemli konulardan biri, Darwinizmle bilimsel mücadeledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2013> Daha Fazla

Devletin Darwinizm-materyalizmi bilimsel olarak eleştiren bir eğitim politikası izlemesi lazım. Ve gençliğimizin heyecanlı ülküsü lazım. Türk-İslam Birliği ülküsü, İttihad-ı İslam ülküsü olması lazım. Mesela PKK’nın bir Kürt devleti ideali var. Büyük Kürdistan ideali var. Bizim gençliğimizin de Büyük Türk-İslam Birliği ülküsü olması gerekir, büyük bir hırs ve heyecanla. Ama sevgi dolu bir hırs.
Devletimiz Darwinizmi çökerten delilleri ortaya koysun; paleontoloji müzeleri açsın, milyonlarca yıllık fosilleri sergilesin. Ders kitaplarında tek bir proteinin bile tesadüfen meydana gelemeyeceği bilimsel delilleriyle anlatılsın.
Devletin Darwinizmi eleştiren bir politika izlemesi çok önemli. Gençliğimizin Darwinist -materyalist yetiştirilmesi PKK'nın lehine olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2013> Daha Fazla

Biz varken Darwinizm Türkiye’de yeşeremez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2013> Daha Fazla

Ders kitaplarında Darwinizm hurafe olarak değil de bilimsel bir gerçekmiş gibi anlatılınca Allah’ın varlığı reddedilmiş, iman yok edilmiş oluyor. Bakıyoruz, biyoloji kitaplarında Darwinizm aleyhinde tek bir bilgi yok. Öyle olmaz. Darwinizmin geçersizliğinin bilimsel delilleriyle anlatılması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2013> Daha Fazla

Darwinizm bütün dünyada bir bela. Hiçbir devlet Darwinizm yanlıştır demeye cesaret gösteremiyor. Fakat bizim devletimizin cesaret göstermesi lazım. Devletin ilimle, irfanla Darwinizmi ezmesi lazım. Çünkü terörün, anarşinin sebebi bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Şubat 2013> Daha Fazla

Bilim Darwinizmi yerle bir etmiştir, bunu gizlemeye gerek yok. Ders kitaplarında her yerde anlatılması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2013> Daha Fazla

Darwinizm hurafesinden bütün insanlığı kurtarmak lazım. Bütün dünya devletleri bu batağın içine girdiler, çıkamıyorlar. Türkiye de bu batağa çekilmek isteniyor. Türkiye kabul etmesin bunu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2013> Daha Fazla

Darwinist eğitim büyük felaket getirir, büyük uğursuzluk getirir, büyük tahribat yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2013> Daha Fazla

Bütün okullarda Darwinizm resmi olarak okutuluyor. Devletin okul kitaplarında evrenin tesadüfler sonucu oluştuğu anlatılıyor. “Allah yarattı” denmiyor, “tesadüfen oldu” deniyor. Bu çok vahim. Devletimiz Darwinizme bilimsel delillerle cevap vermeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2013> Daha Fazla

Irkçılık, Darwinizmin doğurduğu korkunç bir sistemdir. Ancak Darwinizmin geçersizliği bilimsel delilleriyle ortaya konularak ve yaratılış gerçeği anlatılarak ırkçılık belasından kurtulunabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2013> Daha Fazla

Darwinist- materyalist eğitimin şakası olmaz. Yani imanlı gençlik kalmaz. Davası olan insanlar kalmaz. Tamam, Türkiye kalır, Türk toprakları kalır, hükümet de kalır ama imanı olan gençlik kalmazsa veya çok azalırsa hiçbir şeyin kıymeti kalmaz.
Darwinist-materyalist eğitim imana darbedir, bunun görülmesi lazım.
Devletimizin yaratılışı ispat eden fosil sergileri açması gerekir.
Kuran anlatımından once Darwinizmin geçersizliğinin bilimsel olarak anlatılması gerekir.
Yaratılışı ispat eden fosil sergileri açmanın prosedürü kolay olması lazım.
Darwinist-materyalist eğitim olursa hastalık adım adım gelişir. Bu vahim gidişata ilimle, bilimle dur denilmesi lazım.
Darwinist-materyalist eğitim olunca insanlarda telif gücü kalmıyor.
İntihar bombacıları Darwinist-materyalist yetiştirilmiş insanlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2013> Daha Fazla

Darwinizmin - materyalizmin geçersizliğini anlatmak için devlet 1 trilyonluk eğitim harcaması yapmış olsa konu kökünden tamamıyla bitecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2013> Daha Fazla

Darwinist, materyalist eğitim devam ettikçe memleketin üzerindeki uğursuzluk, bereketsizlik gitmez. Allah esirgesin.
Öğrencilere devletin ders kitaplarında Darwinizm anlatılarak “Allah yok” deniliyor. Bu uğursuzluk ve bereketsizlik getirir. Ders kitaplarında Darwinizmin bilimsel cevabının verilmesi çok önemli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2013> Daha Fazla

2013, 2014’lerde Darwinizm’in D’si kalmaz. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021’de Allahu ekber, konu bitiyor, inşaAllah. İlimle, irfanla, sevgiyle, muhabbetle inşaAllah neticelendireceğiz.
Proteinin olması bir çocuğun doğumu gibidir. Mutlaka bir anaya ihtiyaç vardır. Yani bir hücreye ihtiyaç vardır. Hücre olmadan protein olmuyor. Yani bir proteinin olması için bir başka proteine ihtiyaç vardır. Bu nedir? Pratikte sıfır yani mümkün değil anlamına geliyor.
Bir protein son derece hassas, dantel gibi örülmüş yapıya sahiptir. Yani bir duvar boyu bir şema düşünün; a,b,c,d,e,f,g harfler böyle. Bir tane harf oynadığında şiddetli zehire dönüşüyor.
Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğini öğrenciler bilmiyor şu an Türkiye’de. 450- 500 milyon fosil olduğunu bilmiyor gençler ve hepsi yaratılışı ispat eder mahiyette deliller. Bunu devletin anlatması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ocak 2013> Daha Fazla

Yaratılış Atlası’nın olduğu yerde Darwinizmi kimse savunamaz.
Darwinizm bilim değildir, kör bir inançtır. Bir felsefedir.
Bilgisizlik Darwinizmin silahıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2013> Daha Fazla

Evrim bilimsel birşey olsa sonuna kadar savunuruz zaten. Bakarız fosillere, Allah bizi bu sistemle yaratmış derdik. 450 milyon fosilin tamamı evrimin olmadığını gösteriyor. Bir protein tesadüfen olamıyor. Peki, nereden çıkarıyorsunuz bunu?
Fas, Tunus, Cezayir, Libya hepsinde Darwinizm çok kapsamlı anlatılıyor ama en kapsamlı Suudi Arabistan’da ve İran’da anlatılıyor Darwinizm.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2013> Daha Fazla

Devletin kitaplarında açık açık “Kainat tesadüfen yaratıldı” denirse bu Allah’ın zoruna gider. O ülkeye bereket gelmez. Huzursuzluk, anarşi ve terör olur. Huzursuzluğun da üstünde Allah esirgesin bela verebilir, ızdırap verebilir, sıkıntılar verebilir Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2013> Daha Fazla

Öğrencilere, biyoloji dersinde “Allah yok” dersen, felsefe dersinde “Allah yok” dersen bir uğursuzluktur sarıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2013> Daha Fazla

Gece gündüz Darwinizmi-materyalizmi anlatmak, “Allah yok” demek uğursuzluk getirir.
Milli Eğitimin ders kitaplarında Darwinizm sayfalarca anlatılsın ama bilimsel cevabı da anlatılsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2013> Daha Fazla

Okul kitaplarında Darwinizm tek yanlı olarak anlatılıyor. Bu çok yanlış. Mutlaka karşı bilimsel delillere ve yaratılış gerçeğine de yer verilmesi gerekir.
İslam alemi bizim sağladığımız zemin vesilesiyle Darwinistlere karşı rahat. Eskiden bilimsel olarak cevap veremedikleri için Darwinistlerden çekiniyorlardı.
Türk milleti artık Darwinizme inanmıyor. İmanlı milletimiz Darwinizmin geçersizliğini gördü.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2012> Daha Fazla

Devletin eliyle Darwinist-materyalist eğitim yapılması çok yanlış. Darwinist-materyalist eğitim yapılsın fakat mutlaka bilimsel cevabı da verilsin.
Darwinizm-materyalizm doğrudan Allah’ı inkar eden bir sistem. Yaratılışı inkar eden bir sistem. Yani bütün peygamberleri, Allah’ı reddeden bir sistem.
Darwinist-materyalist eğitim sevgisizliği getiriyor. Sevgi olmayınca muhabbet olmuyor, dostluk olmuyor, kardeşlik olmuyor, fikre tahammül olmuyor, düşünceye tahammül olmuyor. Müthiş bir öfke, müthiş bir kin, müthiş bir nefret ve sevgisizlik insanların kalbini yakıp kavuruyor. Darwinist-materyalist eğitim devam ettikçe bu bereketsizlik, bu uğursuz ruh üzerimizden kalkmaz, Allah esirgesin.
Olayı kökünden halletmek çok önemli; bataklık Darwinizm. Darwinizmi bilimsel olarak çürütmedikten sonra Marksist-Leninist tırmanış devam eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2013> Daha Fazla

İttihad-ı İslam’ın oluşmasını Darwinizm-materyalizm engelliyor. Darwinizm bittiğinde İttihad-ı İslam hemen oluşur.
Baktığımızda, Darwinizm’i savunanların çoğunun çok bilgisiz insanlar olduklarını görüyoruz. Kültürsüzlük ve bilgisizlik çok büyük sorun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2012> Daha Fazla

Dünyada evrim teorisini savunan, tek bir tane fosil yok. Türkiye’de on binlerce fosil var. Her yerde de sergileniyor. Bütün bilimsel deliller yaratılıştan yana. O zaman yapacağınız samimi olmaktır.
Darwinist diktatörlükle bilimsel mücadeleye devam edeceğiz.
Yaratılışı ispat eden 400 milyon fosil var, tek bir tane ara fosil yok.
Solcu gençler, fosillerin gerçek olduğunu anladılar ve panik oldular. Yaratılışı gösteren bu kadar çok fosil olduğunu bilmiyorlardı.
Solcu gençler, Darwin’in kendilerini aldattığını anladılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2012> Daha Fazla

Felsefi destekte sol felç olur. Biz felsefi destek sağlıyoruz hükümete. Solun felç olmasının sebebi Darwinizmi yıkmamızdır, materyalizmi yıkmamızdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Aralık 2012> Daha Fazla

Tüm dünyada yoğun olarak anti-Darwinist, anti-materyalist bir faaliyet yapılması lazım. O zaman gençlerin imanının üstündeki o şeytani kene onların imanını emmekten vazgeçer. Vampir gibi üstlerine yapışmış Darwinizm, materyalizm. O dertten bir kurtulurlarsa kafaları beyinleri bir ferahlar. İttihad-ı İslam’ı istemeye başlarlar. Mehdiyete karşı gönüllerinde büyük bir aşk, büyük bir muhabbet gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2012> Daha Fazla

Mehdiyet geldi mi deccaliyet gider. Batıl mutlaka yani Darwinizm, materyalizm mutlaka yıkılır. Yüz yıl direnmesi, yüz elli yıl direnmesi önemli değil. Mutlaka yok oluyor.
Mehdiyetin Darwinizmle, materyalizmle ilmen mücadele ettiği yer İstanbul’dur. İstanbul kültür başkentidir. Kültürlerin karşılıklı olarak fikren mücadele ettiği yer burasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2012> Daha Fazla

İzlanda ateistlerin en çok olduğu ülkedir. Darwinizmin en hakim olduğu ülkedir. Dünyada da ekonomisi batan tek ülke, perişan olan tek ülke. Çok manidar.
İspanya Darwinist-materyalist eğitime son vermesi gerekir. Allah’ın varlığını, birliğini, şefkati, merhameti anlatması gerekir. İşte o zaman Endülüs dönemi gibi olur. Barışın, sanatın, güzelliğin, estetiğin en muhteşem görünümü o zaman oluşur, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2012> Daha Fazla

Bilimsel gerçekler, Darwinist hurafelerle örtbas edilemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2012> Daha Fazla

Başbakanımız Darwinizmin geçersizliğini çok kısa da olsa söylerse çok güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2012> Daha Fazla

Her yere Yaratılış Atlası hediye etsin kardeşlerimiz. Özellikle Güneydoğu’da kahvehanelere, camilere her yere Yaratış Atlası’ndan bir tane mutlaka hediye etsinler. Çünkü komünist tehlike esas orada. İmansızlığın ana sorunu Darwinizm. Darwinizmi en güçlü yıkan da Yaratılış Atlası’dır.
Darwinizmin tahribatını fıkıhla ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bilimsel ve felsefi anlatım gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2012> Daha Fazla

Dünyada Darwinizme karşı bilimsel mücadele yürüten bir tek biz varız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2012> Daha Fazla

Tüm dünyada Müslümanların özgüvenlerinin artmasının nedeni Darwinizmin yıkılmasıdır. Bizim vesilemizle Müslümanlar Darwinistleri ilmen yeniyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2012> Daha Fazla

Bizler en büyük tehlike olan Darwinizmi dünya çapında doğrudan muhatap kabul ediyoruz. Doğrudan Darwinizmle göğüs göğüse ilmi bir mücadele yapıyoruz. Kimsenin yapmadığı bir şey bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2012> Daha Fazla

Darwinizm-materyalizm 2014’lerde fikren çok zavallı konuma düşecek, daha da zavallı konuma düşecek, daha da acze girecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2012> Daha Fazla

Darwinist arkadaşlar gereksiz yere tedirgin olmasınlar; proteinleri Allah yarattı deyince yobaz olmazlar.
Darwinistler gereksiz yere panik oluyorlar. Halbuki sevinmeleri gerekir; ne güzel, Allah var. Ne güzel, ahiret var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2012> Daha Fazla

Darwinizm; Marksizm’in, faşizmin kökenidir. Vahşi kapitalizmin kökenidir. Ve dünyadaki gelmiş geçmiş en tehlikeli teoridir. İnsanlığa en büyük zararı vermiş teoridir.
Ahir zaman çok şiddetli. Darwinist, materyalist düşünce bütün dünyayı kasıp kavuruyor. O yüzden Darwinizme karşı çok kapsamlı çalışma şart. HER MÜSLÜMAN KARDEŞİMİZ VAR GÜCÜYLE DARWİNİZME KARŞI MÜCADELE VERSİN.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2012> Daha Fazla

Darwinizmi dayata dayata bütün Ortadoğu’yu mahvettiler. İsrail’in gaddarlığının kökeninde yine Darwinizm var. Gerçek bir Musevi böyle bir katliam yapabilir mi? Filistinli çocukları kan revan içinde bırakabilir mi? Asla yapamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2012> Daha Fazla

Devlet Darwinist, materyalist eğitimi durdursun. Bu uğursuzluk getirir. Allah’ın gücüne gider bu. Bunu yapmayın. Doğru, bilimsel bilgi verin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Fas, Tunus, Cezayir’de, Libya’da her yerde Darwinizm anlatılıyor. Bu,haşa İslam’a hakaret değil mi? Haşa, “Allah yok” diyor, “Peygamber yalan söylüyor” diyor, “Kuran yalan” diyor. Bu hakaret değil mi? Önce bu fitnenin, bu putun ortadan kalkması lazım. Darwinizm, materyalizm putunun ortadan kalkması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2012> Daha Fazla

DARWİNİZM, MATERYALİZM DİNE DOLAYLI YÖNDEN HAKARETTİR. Çünkü Peygamber (sav)’i yalancılıkla itham etmiş oluyorsun. Bütün peygamberleri yalancılıkla itham ediyorsun. Allah’ı (haşa, estağfirullah) yalancılıkla itham etmiş oluyorsun. Kuran’ı, İncil’i, Tevrat’ı hepsini inkar etmiş oluyorsun. Hepsinin oyun olduğunu iddia etmiş oluyorsun. Allah olduğu halde haşa Allah yok demiş oluyorsun. Şirk koşuyorsun bunların hepsi çok büyük suçtur zaten.
Darwinizmin, materyalizmin tahribatını, yanlışlığını ve çirkinliğini insanların fark edememesi bir ahir zaman alametidir. Deccal’le burun buruna yaşıyorlar, haberleri olmuyor. Deccalliyet her gün küfrediyor, farkına varmıyorlar.
Darwinizm’in savunulması birçok anormalliğin yapılmasına zemin hazırlıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2012> Daha Fazla

“Hani Allah onları uykunda sana az gösteriyordu.” (Enfal Suresi, 43) Bize de Darwinistleri Cenab-ı Allah güçsüz gösterdi. Hakikaten adamlar sonunda güçsüz hale geldi. Halbuki dünya çapında, çok büyük bir yapıymış. Bütün dünyaya hakim bir güçmüş.
Dağ taş yaratılışı ispat eden fosillerle dolu. Darwinist, komünist arkadaşlar hangi birini gizleyecekler.
Devlet, tek yanlı olarak Darwinizm’i anlatmaktan vazgeçmelidir.
Darwinizm’i, bilimsel delillerle yerle bir ediyoruz.
Devlet, Darwinizm’i ve materyalizmi anlatmayı durdurmalıdır.
Terörün kökeni, Darwinizm ve materyalizmdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2012> Daha Fazla

Devletimiz okullarda Darwinizmi anlatıp sonra Kuran dersi verirse bu etkili olmaz. Önce Darwinizm putunu yıkmalıdır.
Devletimiz biyoloji derslerinde Darwinizmi anlatıyor. “Allah yarattı” demiyor, “tesadüfen oldu” diyor. Devlet, bu tek taraflı anlatımdan vazgeçmeli, her iki görüşü de tarafsız olarak anlatmalıdır.
Darwinist, materyalist eğitim, terörün kökenini oluşturuyor.
Libya’daki resmi eğitim, Darwinist, materyalist eğitimdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2012> Daha Fazla

Üniversitelerde “canlıları Allah yarattı” demek yasak.
PKK’nın Marksist inancının kökeninde Darwinizm vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2012> Daha Fazla

EN ETKİLİ VURUŞ DARWİNİZME YAPILAN VURUŞTUR. PKK’lı adamlar eğitim ile oluşuyorlar. Eğitimle de o tahribat yok edilir. Bu kadar açık.
Darwinizmin yıkılması komünist düşüncenin temelinin tamamen yıkılması demektir.
Darwinist diktatörlükten her devlet çekiniyor. Çok şirret bir yapısı vardır Darwinist diktatörlüğün.
Darwinizmi çökerttiğinde zaten komünizmi çökertmiş oluyorsun. Ve dolayısıyla PKK’yı da çökermiş olursun. Bütün mesele Darwinizmde.
Yapılması gereken, Darwinizm’in bilimsel olarak eleştirilmesidir.
Devletimizin Darwinist, materyalist eğitimi durdurması gerekiyor.
Milletimize yapılacak en büyük hizmet, Darwinist eğitimin kaldırılmasıdır.
Darwinist diktatörlüğün çok şirret bir yapısı vardır.
Darwinist diktatörlükten bütün devletler çekiniyor.
Terörün kökeninde Darwinizm vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2012> Daha Fazla

Darwinistlerin ve komünistlerin artık fosilden korkar hale gelmesi, paleontolojiden, bilimden korkar hale gelmesi; onların bilimle alakası olmadığını, sadece “Darwin dini” için gözü dönmüş şekilde ideolojik bir tavır içinde olduklarını gösteriyor.
Devletimiz Darwinizm’in, materyalizmin geçersizliğini anlatsın.
Devletimiz Darwinist, materyalist eğitime son versin.
Darwinizm’in, komünizmin zavallı çöküşünü görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2012> Daha Fazla

Türk halkının yüzde 95’i evrime inanmıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2012> Daha Fazla

Devletimiz Darwinist, materyalist eğitime son versin. Diyalektik felsefeyi resmi felsefe olmaktan çıkarsın.
DEVLET DARWINİZMİN, MATERYALİZMİN GEÇERSİZLİĞİNİ ANLATSIN.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2012> Daha Fazla

En önemli sorun terördür, bunun çözümü de anti Darwinist kitaplardır.
Darwinistler bilimsel gerçeklere teslim olsunlar.
Müslümanlar bizim vesilemizle artık Darwinizm’e karşı konuşabiliyorlar.
Hiçbir hükümet Darwinizm’e karşı çıkamıyor.
ABD'deki tüm üniversiteler Darwinist diktatörlüğün etkisi altındadır.
Devletimizin, resmi fosil müzeleri olması gerekir.
PKK'nın eylemlerinin kökeninde Darwinist, materyalist eğitim vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2012> Daha Fazla

Milletimiz Darwinizme, komünizme karşıdır.
Biz Darwinizmi sökünce solun ideolojik ana damarı koptu.
Darwinizm yıkılınca sol kendisine olan güvenini kaybetti.
Artık evrimle ilgili tek bir tane haber çıkaramıyorlar.
Darwinizm eskiden çok hakimdi, müslümanlar nefes alamıyordu.
Bilimsel çalışma yapılsın denince demagojiyle geçiştiriyorlar.
Devlet, tek yanlı olarak Darwinizmi anlatmaktan vazgeçmeli.
Devlet, Darwinizmi ve materyalizmi desteklemekten vazgeçmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2012> Daha Fazla

Bir kere devlet Darwinizmi, materyalizmi desteklemekten vazgeçecek. PKK’nın ana ideolojisi Darwinizm ve materyalizmdir. Devlet Darwinizmi, materyalizmi destekliyor. Bu olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2012> Daha Fazla

Önce putu ortadan kaldıracaksın. Darwinizm, materyalizmi ortadan kaldıracaksın. Peygamberimiz (sav) ne yaptı? Putları kırdı. Hz. İbrahim (as)ne yaptı? Putları kırdı. Hz. Musa (as) ne yaptı? Önce putları kırdı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2012> Daha Fazla

Darwinist, materyalist olarak dindar olunmaz. Önce o beladan kurtulması gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2012> Daha Fazla

PKK terörüne karşı bir kere Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğinin anlatılması lazım. Bunun bütün Türkiye çapında yapılması lazım. Üniversitelerin bu konuda yoğun çalışması lazım. Eğer vatanlarını seviyorlarsa, milletlerini seviyorlarsa, devletlerini seviyorlarsa bu şart.
Devlet politikası olarak anti-materyalist anti-Darwinist eğitim yapılması şart. Bunun dışında bu terör durmaz ve gittikçe de azar. Mutlaka sevgiyi ön plana alarak, sevecenliği ön plana alarak, şefkatle yaklaşarak bilim ve sanatla, felsefeyle, akılla bu konunun çözülmesi lazım.
Gece gündüz gençlere Darwinist, materyalist eğitim yaparsan, diyalektik felsefeyi anlatırsan onlar da diyalektik felsefeye uyuyorlar. Diyalektik felsefeye uyan adam da Marksist, Leninist oluyor. Leninist olunca da işte böyle terörist, anarşist olur. Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğinin anlatılması lazım.
Yanlışlık olmuş, yıllar önce bir yanlış başlangıç yapılmış. Bu yanlış başlangıç ilânihaye gidecek diye bir şey yok. YANLIŞ BİR POLİTİKASI VAR HÜKÜMETİN, DEVLETİN; DARWİNİST, MATERYALİST EĞİTİMİN BIRAKILMASI GEREKİYOR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2012> Daha Fazla

Marksizm’in tamamı Darwinizm üstüne yığılmış. Darwinizmi altından çektiğinde Marksizm çöker.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2012> Daha Fazla

En zor şartlarda dahi Darwinizm’i, materyalizmi dize getirmeyi bildik elhamdülillah. %95 Türkiye’de bugün Darwinizm’e inanmayanların sayısı.Vargüçleriyle bastırdıkları halde, İngiliz halkı %65’le Darwinizm’e inanmadığını dünyaya ilan etti. Anlatmaya devam edeceğiz her türlü yayınla her türlü anlatımla devam edeceğiz inşaAllah.
Yaratılış Atlası’nı gören insanların beş on dakikada kanaati değişiyor. Ve ömür boyu vazgeçiyorlar. Bunların emek emek yaptığını, 300 senede yaptığını biz 3 dakikada bozuyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2012> Daha Fazla

Milletimizin %70’i Mehdi (as)’ın çıkacağından ve Mehdi (as)’ı göreceğinden emin hale gelmiş. %99’unu da Darwinizm konusunda ikna ettik; Darwinizm’in geçersiz olduğuna inandılar. Dolayısıyla çok etkiliyiz, elhamdülillah, maşaAllah, Allah vesile ediyor.
Her bulunan kafatası, her bulunan fosil mükemmel düzgünlükte bulunuyor. Muhteşem bir yapıyla, altın oranla dizayn edilmiş mükemmel fosillere biz ara fosil diyemeyiz. Yaratılışı ispat eden fosildir. Ara fosil olması için mutlaka patoloji olması lazım.
On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca fosile direnilir mi? Bilimsel gerçeklere direnilir mi? Fosiller her yerde mükemmelliği gösteriyor.
Fosiller evrimi bitiriyor. Hangi fosiller? Tamamı. Hiçbir fosil evrim teorisini destekler tarzda değil. Hepsi yaratılışı destekliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2012> Daha Fazla

Darwinizm’e, materyalizme karşı özellikle çok güçlü mücadele verilmesi, Marksist düşüncenin, Darwinist düşüncenin yanlışlığının iyi vurgulanması, bilimle, akılla ve sevgiyle mücadele verilmesi çok hayatidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2012> Daha Fazla

BOZGUNCULUK, ANARŞİ, TERÖR, ACIMASIZLIK, REZİLLİK, YALANCILIK, OYUNCULUK YAPANLARIN İŞİNİ ALLAH DÜZELTMEZ. İşini düzeltmez ne demek? Başarılı kılmaz. Bayağı debelenir, uğraşır. Mesela Darwinistler 100 yıl uğraştılar, ne oldu? Hz. Davut’un taşı gibi deccalın gözüne sapanla bir tane taş attık, kör gözünü patlattık. Darmakeşan oldu. Tek bir taşla çökerttik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Temmuz 2012> Daha Fazla

ATEİSTLER, ALLAH’A İNANMAYANLAR ALLAH ANILDIĞINDA DEHŞETE KAPILIRLAR. Birde onlar kendilerini evrimle uyuşturdukları için, Darwinizm’le uyuşturdukları için,Darwinizm’in sahte olduğunu anlamak onları dehşete düşürür. Çünkü Darwinizm sahteyse Allah var anlamına geliyor. Allah’ın var olması demek, ahiretin var olduğu anlamına geliyor. ONLARDA ÖLÜM KORKUSUNDAN DAHA ŞİDDETLİDİR AHİRET KORKUSU.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2012> Daha Fazla

Darwinizm, materyalizm dururken sen Kuran'ı istediğin kadar anlat. Okullarda biyoloji dersinde Darwinizm anlatılıyor. Hoca çıkıyor, arkasından din hocası giriyor. “Kainatı Allah yarattı” diyor. Hangisine inanacak adam? Adam dini açıklamayı kabul etmiyor o zaman. Bilimsel gibi olanı kabul ediyor, “akılcı olan bu” diyor bu sefer. İstediğin kadar Kuran ezberi yaptır adamın imanı olmadıktan sonra.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2012> Daha Fazla

2012 çok önemli bir yıl. Hayret! Bütün dünyanın gözü önünde “öldü” denilen İslam dini hakim oluyor. Darwinizm tepmez devrilmez olarak görülüyordu. Eğlenceye dönüştü. Yani bir karıncanın, aslanla mücadelesine benziyor. Şimdi onlar karınca oldu. Müslümanlar aslan oldular. Yani pençeye bile gerek kalmıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2012> Daha Fazla

Cahillikle Darwinizmle mücadele olmaz; ilimle olur, akılla olur.
Darwinizmin önemsiz olduğunu söyleyenler hata yapıyorlar. Müslümanların dünyada ezilmesine sebep olan sistem Darwinist materyalist eğitimden geçen yöneticilerdir. Bütün dünyada ızdırabın kökeni odur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Haziran 2012> Daha Fazla

Darwinizm de bir yandan insanları ifsada götürdü. Dünya şu an felç oldu. Mesela Türk sanat müziği parçalarına bakıyorum, bir daha mümkünü yok olmuyor. O iman heyecanı, o ruh kaybolduğu için onlar da gitmiş vaziyette.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mayıs 2012> Daha Fazla

“Darwinist ve materyalistim ama aynı zamanda Müslüman’ım elhamdülillah” diyemezsin. Adı üstünde; Darwinizm-materyalizm zaten dini reddeden bir sistem.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2012> Daha Fazla

Türkiye Darwinizm’in kalesiydi adeta, şimdi yaratılışçılığın kalesi, iman kalesi oldu elhamdülillah. Çünkü Hz. Mehdi (as) burada da onun için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2012> Daha Fazla

Gericilik nedir? Darwinizmin felsefesidir. Sen nereye kadar gidiyorsun? Eski Mısır’a kadar gidiyorsun, Sümerlere kadar gidiyorsun. Onların gerici düşüncelerini, tesadüfe dayalı düşüncelerini bilim diye alıp getirmişsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2012> Daha Fazla

Sevgisizlik o kadar dünyayı kaplamış ki, Darwinist, materyalist kafa o kadar insanların ruhunu karartmış ki, Darwinizmden dolayı akıl almaz bir öfke ve nefret insanların ruhunda var. Buna karşı ahirzamanda Mehdiyetin sıcak, sevecen, affedici ruhu yani Kuran'ın ruhu bütün dünyayı kaplayacak inşaAllah.

A9 TV 3 Mayıs 2012> Daha Fazla

DARWİNİZM; UYDURMA ÜSTÜ UYDURMA, DÜNYANIN EN İLKEL FELSEFESİDİR. En kötü, en akılsız, en berbat felsefedir ve tamamen tesadüfe dayalıdır. Her şeyi tesadüfle açıklıyor. DÜNYADAKİ EN MANTIKSIZ ŞEY NEDİR? TESADÜFTÜR. Tesadüfün üstüne sen bütün hayatını kuruyorsun.

A9 TV, 1 Mayıs 2012> Daha Fazla

Önce Darwinist, materyalist yetiştiriyorsun, öyle yetişince de komünist olur işte. Komünist olunca Leninist oluyor. Leninist olunca da terörist olur zaten, başka türlü olmaz. Bu Leninizm’in gereğidir.
Yaratılış Atlası’nı okuyup da bir adamın Darwinist kalması mümkün değil.
Devlet materyalist eğitim yapamaz. Darwinizmi anlatsın, cevabını anlatsın. Dini anlatsın, dine karşı olanların da fikirlerini anlatabilirler. Ama TEK YANLI EĞİTİM OLMAZ. TEK YANLI EĞİTİMİ ANAYASADA ENGELLEYEN BİR HÜKÜM KONMASI LAZIM.
DEVLETİN ÜZERİNE VAZİFE DEĞİL DARWİNİZMİ SAVUNMAK. BU BÜYÜK BİR FELAKETTİR. YÜZYILIN EN BÜYÜK FELAKETİDİR. DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK FELAKETİDİR. Dünya tarihi böyle bir felaket görmemiştir. Çünkü bütün dünya devletleri Darwinizmi savunduğu için 1 milyarın üstünde insanın ölümüne sebep oldu. 1 milyarın üstünde insanın sakatlanmasına sebep oldu Darwinizmi savunarak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan2012> Daha Fazla

Her yerde bilimsel delilleriyle yaratılışı anlatmak, özellikle proteinlerin yapısını çok iyi bilmek, paleontolojik delilleri çok iyi bilmek, fosilleri bizzat gözüyle görmek çok faydalı olur.
Darwinizm çok basit, ilkel bir teoridir. Yani öyle karmaşık değildir. Ama cevabının verilmesinde genel kültür, bilimsel bakış açısı tabii ki önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2012> Daha Fazla

DARWİNİSTLERE TAVSİYEM, ÖNCE RUHU İNCELESİNLER, RUHU ANLAMAYA ÇALIŞSINLAR. Çünkü insan dediğimizde ruh akla gelir; beden değil. Ölü bir beden Darwinistleri ilgilendirmez. BEDEN ÖLÜDÜR. RUH ESASTIR.
Dediklerimin doğru olduğunu Darwinizmin tamamen yenilmesiyle göreceksiniz. İslam dünyaya modern İslam olarak, bizim tarif ettiğimiz İslam anlamında hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2012> Daha Fazla

Kapitalizm, komünizm derdi yoktur; Darwinizm, materyalizm derdi vardır. Kapitalist düşüncenin de, komünist düşüncenin de felsefesini Darwinizm oluşturur, materyalizm oluşturur. DARWİNİZM VE MATERYALİZMİ YIKARSAN, ZATEN KAPİTALİST, KOMÜNİST SİSTEMİ DE YIKMIŞ OLURSUN.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2012> Daha Fazla

Dünyayı Darwinizm, materyalizm sarmış. Büyük bir tehlike ve resmi olarak dayatma tarzında, diktatörlük tarzında. Bütün dünyada Darwinizm gençlere zorla, inanmadıkları halde öğretiliyor. Biz de var gücümüzle bu demagojiyi, bu yalanı ortadan kaldırmak için gayret ediyoruz ve çok da güzel netice aldık ve almaya da devam ediyoruz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2012> Daha Fazla

Deccaliyetin fevkaladeliğini görmek lazım. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Başbakan çıkıp, “bu yanlıştır” diyemiyor. “Allah yaratmıştır, Darwinizm sahtekarlık” diyemiyor, diyemez de. Böyle muazzam bir diktatörlük dünyayı kaplamış vaziyette.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2012> Daha Fazla

Önce put inancının ortadan kalkması, Darwinizm ve materyalizmin yıkılması, iman hakikatlerinin anlatılması, güçlü bir iman sağlanması. Ondan sonra Kuran anlatılır insanlara.
Darwinizm, materyalizm yenilmeden Kuran’ın anlatılmasından hiçbir netice alınamaz. Eğer alınmış olsa İslam ülkelerinin hepsinde alınmış olurdu, orada İslamiyet çoktan hakim olurdu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mart 2012> Daha Fazla

Türk devleti Darwinizmi, materyalizmi istemez ama devlet de kurtulamıyor. Böyle bir açmaz meydana getirmiş deccaliyet. Ne Fas kurtulabilir, ne Cezayir, ne Libya ne Mısır, ne Pakistan hiçbir yer kurtulamıyor. Deccalin bu amansız gücü işte ahir zamanın bir mucizesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mart 2012> Daha Fazla

Darwinizm’i dünyada ilk defa biz ezdiğimiz için, dünyada bizim kitaplarımız hep kaynak kitap. Dünya’nın her tarafında bizim kitaplarımızdan istifade ederek Darwinizm’e karşı darbe vuruluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2012> Daha Fazla

Darwinistler bu çocuksu inatlarından vazgeçsinler. Memlekete zarar veriyorlar. Çünkü PKK’nın görüşü de Darwinist-materyalist.

> Daha Fazla

Darwinistler bu inatçı tutumlarından vazgeçsinler, ülkeye zarar veriyorlar. PKK'nın ideolojisi de Darwinizm, ideolojileri aynı.
Mehdi (as) geldiğinde şefkat, huzur, mutluluk gelecek. Darwinistler; bu sizin sevinç duymanız gereken bir şey.
Darwinistler, tüm kainatı Allah yarattı. Bu sizin için güzel bir şeydir. Sonsuz Üstün bir Aklın kontrolü altındasınız.
Dawkins bile itiraf etti, proteinin varlığı için çok üstün bir akıl gerekir.
Evrim teorisini bazı Müslümanlara inandırmışlar. Biz olmasak, bu oyunla Müslümanları tarih sahnesinden sileceklerdi. Kuran’da evrim olmadığını tüm dünyaya biz gösterdik.
Ahir zamanın deccali olan Darwinizm bütün dünyayı kaplamış, insanları etkisi altına almış. Kardeşlerimiz tehlikenin farkında olmalılar.
Darwinizm şeytanın insanlarla alay etmesidir.
Müslümanların hızını kesmek için, "Darwinizm yok ki" diyorlar. Küçük bir dünyada yaşıyor, Darwinizm’in hakimiyetini görmüyorlar.
“Darwinizm tehlikesi mi var?” diyorlar. Bir profesör çıksın bakalım “yok” desin neler oluyor. “DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNİN HİÇBİRİNDE DARWİNİZM GEÇERSİZDİR” DENEMİYOR. HİÇBİR ÜLKEDE. Hiçbir devlet görevlisi “ben Darwinizm’e karşıyım” diyemiyor. Madem Darwinizm yokmuş bunlar ne o zaman? Fas, Tunus, Cezayır gibi İslam ülkelerinde bile bütün devlet yapısı Darwinizm üzerine kurulu. Mısır’da muazzam baskı altında halk. Bütün hükümet Darwinizm’i savunuyor. Diğer ülkelerde de öyle. Dar bakıyorlar. Bir kısmının imanları zayıf, Allah’ın yaratmış olabileceğine ihtimal veremiyorlar.
“DARWİNİZM YOKTUR” DİYENLER DARWİNİST DÜŞÜNCEDE OLANLAR OLUYOR GENELDE. BU kişiler, Müslümanların hassasiyetini kırmak, bu konudaki mücadeleyi ortadan kaldırmak için çabalayan Darwinist zihniyetli kişilerdir. Genelde cahil oluyorlar. Sorsak “ne biliyorsun Darwinizm ile ilgili” diye, hiçbir şey bilmez. Onlar sadece evinin çevresindeki ortam ile ilgilenirler. Kamboçya, Fas, Tunus, Mısır, Çin gibi ülkeler yok o kişi için.
Sapığa “yapma!” demek yetmez. Bir insana “alkol içme” demek bir işe yaramaz. ÇÖZÜM bunların temelini, DARWİNİZMİ ORTADAN KALDIRMAKTIR, ALLAH’IN HÜKÜMLERİNİ, İMAN HAKİKATLERİNİN GÜZELLİĞİNİ GÖSTERMEKTİR. O zaman insan zaten alkolün içilmemesi gerektiğini kendisi görür. Sapıklığa zaten yanaşmaz.
DECCAL CAHİLLERİ KANDIRIR. İki satır yazı okuyor gazetede, “biz maymundan gelmişiz demek ki” diyor. Sonra onu ikna etmek mümkün olmuyor. O yüzden Darwinizm’den dünyanın haberi yok demek doğru değil. Şu an bütün dünyaya yayılmış durumda Darwinizm.
Darwinizm’e karşı iki önemli delil var: Birincisi proteinlerin ve kromozomların tesadüfen oluşamaması, ikincisi de fosiller. Ara fosil yok, protein de oluşamıyor. Konu bitmiş durumda. Demek ki Yaratılış gerçek!
DARWİNİZM PEK ÇOK ÜLKEDE DEVLET TARAFINDAN, PUTPEREST BİR DİN OLARAK DAYATILIYOR. Darwinizm insanların %99'unu dinsiz yapan putperest bir inanç. Bu fitneye karşı, Allah'ın varlığının delillerini tam sunmak gerekiyor.
Müslümanların evrimi çürüten eserleri yaymaları hayati bir konudur.
Allah’tan korkmayanlara yobazlık içinde şaklabanlık yaparak din anlatılmıyor. İçi titreyerek korku duyanlara anlatılıyor sadece. Diğerlerinin önce putuna vuracaksın. O, putu kırılırken büyüklenemez. Birden eli yüzü kayar, çünkü çok ağırına gider. İşte bu sebeple ÖNCE DARWİNİZM’İ MATERYALİZMİ ÇÖKERTMEK GEREKİYOR. PUTSUZ KALIR VE BİR ANDA İMANA AÇIK HALE GELİR.
Her şeyin tesadüfen olduğuna inanmak bir zulümdür. Tesadüf meyvelerde bu kadar güzel koku yapabilir mi? Asla yapamaz!
Evrimciler konferanslarında bilim anlatamazlar, sadece atış yaparlar.
Proteinin tesadüfen oluşması asla mümkün değil. Darwinistler komadaki adamdan medet umar hale geldiler.
Dawkins firarda aranıyor! İngiltere’de ilan verdik, karşılıklı görüşmek için. Yarım saat de yeterli dedik. İlkokul çocuklarıyla, rahiplerle, hahamlarla tartışıyor ama buraya gelmiyor. Çünkü bilimsel olarak mutlaka yenileceğini biliyor.
Asıl olan ruhtur. Geçmişte insana gerçekten benzeyen çok çeşitli maymun türleri yaşamış olabilir. Bunları çıkarıp gösteriyorlar. Oysa BİR İNSANIN İNSAN OLMASI İÇİN GEREKLİ OLAN ŞEY RUHTUR. Ruha sahip olmayan fakat insana benzemiş olan canlılar yaratılmış olabilir. Fakat insana ruh verilmiştir. NEYE BENZEDİĞİ ÖNEMLİ DEĞİL, EĞER RUHU VARSA O İNSANDIR. Ruha sahip olduğundan, “ben benim” diyen, beyninde bir görüntü yaratıldığını kavrayabilen bir varlıktır insan.
Dünyada hiçbir devlet başkanı çıkıp evrime karşıyım diyemiyor. Çünkü Darwinist diktatörlük dünyayı inim inim inletiyor. Bunun diğer ismi deccaliyettir.
Proteinler tesadüfen oluşamıyor, ara fosil de yok... Darwinistler o zaman neden hala konuşuyorsunuz?
Cennetin tahtları evrimle olmadı, Allah yaratıyor. Her mobilyayı, her elbiseyi Allah yaratır.
Tesadüf en mantıksız izahtır. Darwinistlere, “Einstein nasıl oldu?” diyorsun, “çamurlu suların tesadüfen bir araya gelmesiyle” diyor. Bilim adamları da elektron mikroskobunun başına geçip “biz çamurlu sudan nasıl meydana geldik” diye bakıyorlar. ŞEYTAN İNSANLARIN YÜZDE 99’UNU BU OYUN İLE ETKİLEDİ, ONLARLA AÇIKÇA DALGA GEÇİYOR.
Şu an şeytan vaadini doğruladı, gerçekten insanların yüzde 99’ı evrime inanır hale geldi. Şeytan da şaşırıyordur bu kadar kolay bir şekilde nasıl tuzağa düştüler diye.
Darwinist materyalist sistem yalnızca acı, korku ve panik getirir.
Bir Darwiniste de beynindeki bilgi aktarılıyor, onun dışında Darwin’in de hiçbir şey söylemeye gücü yoktur. Darwin hür düşüncesi ile bunu yapıyor gibi görünüyor ama o da beynindeki mercimek kadarlık bölgenin dışına çıkamaz. Bu büyük bir gerçektir ama çok az insan bilir.
Darwinistlerin tesadüf iddialarına insanları inanmaları mucizedir. Hangi insan tesadüfe inanır? TV tesadüfen oldu desek inanır mı? Ki TV’de beyinlerinin içinde yaratılır. Dışarıda gördüklerini zannettikleri insanlar aslında tamamen beyinlerinin içinde yaratılır. O görüntüyü de insanların beyinlerinde Allah meydana getirir. Darwinistlerin aklının alamayacağı asıl konu işte budur.
Şeytan, “her şey tesadüf” diyor; “atomlar, hormonlar, hücre, siz de tesadüfen meydana geldiniz” diyor. “Tesadüfen meydana gelen bu insanlar bütün şehirleri meydana getirdi” diyor. Bazıları da “doğru söylüyorsun ey şeytan” diyorlar. ŞEYTAN DÜNYANIN YÜZDE 99’UNA BÜYÜK BİR OYUN OYNADI, DALGA GEÇTİ ONLARLA, ONLARI HİPNOZA SOKTU, TELKİN YAPTI VE İNANDIRDI ONLARI.
Evrim canlıları süsleyip güzel yapamaz, onlarda simetri ve estetik meydana getiremez.
Kardeşlerimiz evrim konusunda uzmanlaşıp her yerde evrimin geçersizliğini anlatsınlar. TÜM KARDEŞLERİMİZ KONFERANS VERECEK KADAR EVRİMİ ÖĞRENSİNLER.
Kim Darwinizmin geçersizliğini anlatıyorsa ondan rahatsız olan da çok olur.
Her kahvehanede bir tane Yaratılış Atlası bulunsun.
Allah dünyayı dinsiz yaptı. Hem de en komik, en münasebetssiz, en akıl almaz teori olan evrim teorisi ile. Bu iddianın kökeni nedir diye soruyorsun “kainatın yaratıcısı tesadüflerdir” diyor (Allah’ı tenzih ederiz). Allah, insanların %99’una, işte böyle en olmayacak, en akılsız inancı kabul ettirdi. İnsanların ne kadar aciz ve açmazda olduklarını göstermek için yaptırdı bunu Allah. Tesadüfe inanmak, orta zeka altındaki bir insanın bile kabul edeceği bir şey değildir.
Mutasyon simetriden anlamaz, Darwinistler de simetriyi açıklayamazlar.
Darwinistler en çok insana önem verdikleri için insanın evrimini hızlandırmışlar. Hiç portakalın üzümün evrimini anlatmazlar. İnsanı maymun hale getirmek istedikleri için insanda büyük aldatmaca kullanırlar. Bir anda, çok kısa bir süre içinde, “Alice Harikalar Ülkesinde”ki gibi şekilden şekle girerek insana dönüştü diyorlar. Bir tek insanın evriminde böyle sürat kullanıyorlar. Bunun sebebi insana benzeyen çok hayvan olması. Kardeşlerimiz, akılcı gözle bakarlarsa bunu hemen anlarlar.
Darwinizmin amacı, insanların imanını çalmak. Darwinistler, gece gündüz bunun üzerine çalışarak %99 insanların imanını ellerinden aldılar. En büyük meselenin iman meselesi olduğunu buradan anlıyoruz.
Putlar insanı rahatsız eder. Putların olduğu yerde namaz kılınmaz. O yüzden Darwinizm putunun da kaldırılması gerekiyor. Leninist, komünist, faşist sistemin kökeni olan Darwinizmi hükümet desteklerse bu iyi olmaz. Bunun tam karşılığının verilmesi gerekir.
Biz hayali bir konuşma yapılmasını istemiyoruz, biz bilimsel bir değerlendirme yapılmasını istiyoruz. Proteinler tesadüfen meydana gelebilir mi, evrimi ispatlayan fosil var mı bunu göstermelerini istiyoruz. Bunları göstermezlerse, bu halkı yanlış yönlendirmek anlamına gelmiyor mu?
Eğer yapılan Darwinist propagandaya karşı cevap verdirmiyorsan bu olmaz. O zaman terör kapısı sonuna kadar açılır. Terörün kapısını toz duman etmek için maddiyun tabiiyyun taununa (Darwinizm’e) atakta bulunmak gerekiyor. Bu vebayı mutlaka kurutacağız, durduracağız.
Devlet televizyonlarında bizim paramızla bize pagan dinini (Darwinizm’i) anlatmalarını istemiyoruz. Biz modern bilimin delillerini istiyoruz.
Bölünmeyi istemeyen Darwınizm propagandası yapmasın. Bu yurdun sonu imanlı neslin olacak.
Gençler Darwinizmin yıkılışını çok iyi öğrenirlerse, tebliğ için çok iyi birer usta olmuş olurlar. Mehdiyeti çok iyi kavrasınlar. İnsanların inanıp inanmamasının üzerinde durmasınlar, bilinç altında mutlaka inanırlar. İman etmedikleri için değil, “zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler” diyor Allah. Zulüm ve büyüklenme ortadan kalktığında vicdanen hemen kabul ederler.
Protein tüm insanlardan fazla akıl gösteriyor, tesadüfen oluşması, tesadüfen var olması mümkün değil. Bunu iddia edenler, Allah'ın huzurunda tesadüf iddialarını açıklayamazlar.
Şu anda dünyada evrim yayılırken bilimi büyü ile karıştırıyorlar. İkna ve telkin kabiliyetini geliştirerek yaygınlaştırıyorlar. Bol anlatım ve telkin kullanıyorlar. Televizyonlarda hep aynı şeyleri söylüyor, sürekli sahte deliller sunuyorlar. Haberlerde, “ara form bulduk” “proteinin tesadüfen oluştuğuna dair bilimsel delil bulundu” diyorlar. Hepsi yalan ama bir büyü etkisi yapıyor. Bakıyoruz, en bilgisiz adam bile Darwinist olmuş birden bire. Kongo’da bir insana “nasıl yaratıldın?” diyorsun “evrimle” diyor. “Nereden duydun” diyorsun, “Kongo radyosunda” diyor. Bu taun, bu ikna kabiliyeti ile gelişir diyor Üstad (Bediüzzaman). İşte ona karşı çok büyük bir karşılık verilmesi lazım.
Eğer insan tesadüfler sonucunda yaratıldığına inanırsa, küreselleşmeye de inanır, ama Allah’a kalpten inanıyorsa küreselleşme kaybeder. Bizi küreselleşme değil, Allah yönetiyor. “Küreselleşme gerçeği”ni yaratan da Allah’tır ve onun hiçbir gücü ve etkisi yoktur.
Yaratılış gerçeği bir okyanus, Darwinistlerin teorisi olan evrim ise sadece bir damlayı oluşturuyordu, fakat onu da buharlaştırdık.
Bir önceki nesil çok inanmış Darwinizm’e. O yüzden Kuran’da “Babaları uyarılmamış” (Yasin Suresi, 6) ifadesine dikkat çekiyor Allah. O dönemin köhne bilgisinin etkisinde kalmışlar. Ama şu an internetin ve bilim dallarındaki gelişmelerin etkisiyle, yeni nesil Darwinizm’e inanmıyor. Hz. Mehdi (as), babalarından kalan materyalist anlayışı fikren yenilgiye uğratacaktır.
“Kendilerini uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar” (Yasin Suresi, 10) diyor Allah. Yani “ne kadar fosil göstersen de ne kadar bilimsel delil ver, biyogenetik paleanteoloji göstersen anlatsan da pek çoğunun kafası taş gibidir anlamazlar. Ne yaparsan yap ben onları anlamayacak şekilde yarattım” diyor Allah.
Darwinistlerin, materyalistlerin bir kısmı gururundan bir kısmı mecburiyetten baskıdan inanmıyor. “İstersen anlat istersen anlatma hiç fark etmez” diyor Allah. Taşa, oduna anlatır gibi, hiç etkilenmezler diyor Allah.
Evrimciler her şey mutasyonlarla tesadüfen meydana geliyor diyorlar. Tesadüflerin nasıl bir dünya meydana getirebileceğini gösteriyor Allah ahirette onlara. Orada, bağıran çağıranlar, tam bir kargaşa, bozukluk ve acı ortamı olacaktır onlar için.
Darwinizm, materyalizm atomun akıl sahibi olduğuna inanan bir din. Bu akılla şuursuz atomların bir araya gelip görmeyi, duymayı, tatmayı meydana getirdiğine inanan bir din bu. Sümerlerden ve hatta daha da eskiden kalan bir pagan dinidir Darwinizm.
Hz. Musa (as)’ın ilk ortadan kaldırdığı batıl din, evrim inancıydı. Bu asrın büyücü bilim adamları da Darwinist bilim adamlarıdır.

1 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

Önce felsefi yönden o Marksist, Leninist, Darwinist, materyalist dinin yok edilmesi lazım, putun yok olması lazım. PUT DURURKEN DİN ANLATILMAZ. ÖNCE PUTUN YOK EDİLMESİ, SONRA DİNİN ANLATILMASI GEREKİR.

30 Eylül 2010; Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

Şeytanın dinidir Darwinizm. Deccaliyetin dinidir. Buna karşı Müslümanların var gücüyle ilmi mücadele vermesi gerekir.

10 Temmuz 2011; A9 TV, Kanal Avrupa ve Çay TV> Daha Fazla

Darwinizm daha proteinde bitiyor. Değil saray, daha tuğlasında bitiyor. Saraya geçmiyoruz biz, olayı tuğlada bitiriyoruz. Tuğla tesadüfen olamıyor, değil ki saray olsun. Daha sarayın tuğlasını açıklayamazlar. NET MUCİZEDİR PROTEİNİN MEYDANA GELMESİ.
“Tesadüfen, çamurdan insanlar, hayvanlar ve bitkiler oldu” diyor, utanacaksa bundan utanması lazım. “Allah yarattı” demekten insan utanır mı? Bazılarını, “Allah yarattı” demek utandırıyor, “tesadüf yarattı” demek utandırmıyor. Aksine “ALLAH YARATTI” DEMEK AKLIN GEREĞİDİR. “TESADÜF YARATTI” DEMEK AKLA UYGUN BİR TAVIR OLMADIĞI İÇİN REDDEDİLECEK BİR DURUMDUR.
Biz Yaratılış Atlası’nı çıkartıp, sola ilmi, bilimsel darbeyi vurduktan sonra sol hakikaten pelteleşti. Fikri kalmadığı için, inancı kalmadığı için büyük bir bölümü diz çöktü.

10 Temmuz 2011; A9 TV, Kanal Avrupa ve Çay TV> Daha Fazla

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V), SÜFYAN İÇİN “ŞAM’DA ÇIKACAK BİR ŞAHISTIR” diyor. BAASÇI, KOMÜNİST KAFA; DARWİNİST, MATERYALİST KAFA; YANİ HAFIZ ESAD’IN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI RUH, FELSEFE, İNANÇTIR. Bu inanç, bütün İslam alemini mahvetti. İslam aleminin ordularının neredeyse yüzde 90’ı bu sebeple süfyaniyetin eline geçti. Bu şekilde mahvediyorlar Müslümanları.
EVRİME İNANMAK MODERNLİK GETİRMEZ. ÇÜNKÜ ESKİ BİR SÜMER DİNİDİR, FEODAL BİR DİNDİR, BATIL BİR DİNDİR. Eski Mısırlardan, eski Yunanlardan kalan bir dindir ve en sapkın dindir.

21 temmuz 2011, 00:30> Daha Fazla

“MARKSİZMDE ACIMA VE MERHAMET DİYE BİR ŞEY OLMAZ” diyor adam, açıklıyor. “Yani o zaman Marksist değilsin sen” diyor. “bilime karşısın sen” diyor. “hayatın gerçeğine karşısın” diyor. “Güçlülerle zayıfların mücadelesi vardır. Zıtların mücadelesi vardır” diyor. “Biz ezilen sınıfı temsil ediyoruz. İşçi sınıfını temsil ediyoruz. Bunlar da çıkarcı sınıf” diyor. “Bunlarla biz yaman bir çelişki içindeyiz” diyor. “Çatışma var. Bu çatışmada biz bunları yeneceğiz. Tarihin doğal akışıdır bu” diyor. İDEOLOJİDİR BU MARKSİST İNANÇ, BİR DİNDİR BU. YANİ TEVRATTAN ALINMIŞ, KURAN’DAN ALINMIŞ, BİR İNANCIN DECCALİ HALE GETİRİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİYLE OLUŞTURULMUŞ ŞEYTANİ BİR İDEOLOJİDİR. Eğer karşı açıklama yapılmazsa bu fikir galip gelir. Dünyanın her yerinde böyle olmuştur.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top