Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2018> Daha Fazla

“Mehdi gelmedi, Mehdi gelmeyecek” diyenler Mehdi’nin çıkış alametlerinden hiç bahsetmiyorlar. Mehdi gelmeyecek diye sabah akşam yaygara yapacaklarına, “Peygamberimiz (sav) şu alametleri saydı ve bunlar daha olmadı” desinler. Diyemezler, çünkü Peygamberimiz (sav), 600’den fazla alamet saymış ve bu alametlerin hepsi tek tek bu dönemde meydana geldi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2018> Daha Fazla

Bu sevgisizlik ortamı 3-5 yıla kadar değişecek. Allah, Mehdi vesilesiyle, tüm dünyaya sevgiyi öğretecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2018> Daha Fazla

Allah’ın imtihan edeceğini bazı insanlar unutuyorlar. Manevi derecesi yüksek insanları Allah yoğun imtihan eder. Mesela Mehdi çok ağır çilelerden geçiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2018> Daha Fazla

Başsızlık İslam aleminin can çekişmesine sebep oluyor. Beyni olmayan bir toplum yaşamaz. İslam alemi de bu yüzden mahvoluyor. Yakın bir zamanda zamanın sahibi Mehdi zahir olacak ve felaket ortadan kalkacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2018> Daha Fazla

Gerçek anlamda sosyal adalet için, gerçek bir sosyal güvence için velayet sisteminin tam yaşanması gerekir. Kuran’da Allah herkesin birbirinin velisi olduğu bir sistem olmasını söylemiştir. İşte bu Mehdiyet vesilesiyle olacaktır. Allah’ın izniyle 3-5 yıl içinde bu güzelliğin gerçekleştiğini göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2018> Daha Fazla

Tüm çilenin, ızdırabın kaynağı Müslüman ülkelerin parçalanması. Biz anne, baba, kardeş birlikte yaşayalım diyoruz. Yok illa ayrı olacağız diyorlar. O zaman da acı ve dertler bitmiyor. Mehdiyet dediğimizde bir şahsa kilitlendik sanıyorlar. Mehdiyet savaşların bitmesi, adaletin hakim olması, dünyanın huzur içinde yaşamasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mart 2018> Daha Fazla

Mehdiyet dönemi sevabın çile yönünden en azaldığı ama Allah aşkı ve iman yüksekliği yönünden en arttığı dönemdir. Çünkü Mehdiyet’in tam yaşandığı devirde herşey rahat olacak. Deccal olmayacak, münafık olmayacak, belalar, dertler olmayacak. Ama rahatlık, dostluk, kardeşik göklere çıkacak. İnsanlar nimetlerin sevincinden havalara uçacaklar. Dolayısıyla Mehdi döneminde sevap çile yönünden az olacak ama insanlardaki Allah sevgisi çok yüksek olacak, aynel yakin çok yüksek iman oluşacak. İnsanlar çileden dolayı değil, iman yüksekliğinden, Allah aşkının yüksekliğinden çok sevap alacaklar. Tarihte görülmemiş derecede yüksek bir Allah aşkı olacak dünyada. Sevabın çile yönünden en yükseldiği dönem ise Hz. İsa ve Hz. Mehdi vefat ettikten sonra, yani 1542’ler olacak. O dönemde İslam aleminde artık bozulma başlayacak. Tahammülü mümkün olmayan bir hayat olacak. Çok zorlu imtihanlar olacak. Ama sevabı da çile yönünden bir o kadar fazla olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2018> Daha Fazla

Allah dev gibi incir ağacına toplu iğne ucu kadar tohumu vesile ediyor. Mehdi de dünyanın barış, sevgi, güzellik bulması için bir vesiledir. Allah’ın izniyle 3-5 yıl içinde Mehdiyet çok netleşmiş olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2018> Daha Fazla

Mehdi kelimesi müminlerin kalbinde ferahlık oluşturur. Küfür ve münafıklar ise Mehdi kelimesinin duyulmasından da Mehdiyetin anlatılmasından da hoşlanmazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Şubat 2018> Daha Fazla

Benzemekle Mehdi olunmaz. Zanla Mehdilik iddiası olmaz. Sevdiklerinin hüznü zannıyla Mehdilik olmaz. İslam ahlakı dünyaya hakim olduğunda, İslam Birliği oluştuğunda, İsa Mesih’in namazda öne geçirdiği kişi için “Allahualem bu şahıs Mehdi” diyeceğiz. Bunun dışında Mehdilik iddia etmek İslam’a ve Kuran’a uygun değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2018> Daha Fazla

Mehdi beklemeyenlerin son derece şevksiz ve miskin bir halleri oluyor. Mehdi’yi beklemek insanları atalete sürükler diyorlar, oysa kendileri zaten atalet içindeler. Mehdi’yi bekleyenler de son derece canlı, şevkli ve çalışkan. Mehdiyi beklememek, ona karşı gelmek esas atalet getirir.
Bazı kişiler Mehdi’yi beklemek tembelliktir diyor. Oysa bu çok yanlış bir inanç. Mehdi’yi bekleyen, onu desteklemek, ona talebe etmek için müthiş bir gayret içine girer, bütün gücünü kullanır. Çok şevkli olur. Peygamberimiz “Hz. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş’ten ve Ehl-i Beytimden bir kişidir.” (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13) diye Mehdi’nin geleceği müjdesini veriyor insanlara. Bediüzzaman ise “O ileride gelecek acib bir şahsın (Mehdi’nin) (şaşılan ve hayret uyandıran şahsın) bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı (önceden gelen takipçisi) ve o büyük kumandanın pişdar bir neferi (öncü bir askeri) olduğumu zannediyorum.” dedi ve tüm ömrü boyunca Allah yolunda, Mehdi’ye hizmet etmek için mücadele etti. Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani aynı şeklide Mehdi’yi beklediler ve Allah yolunda, Mehdi’ye hizmet etmek için mücadele ettiler. Biz de Mehdi’yi bekliyoruz, talebe olmak istiyoruz, o nedenle var gücümüzle mücadele ediyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2018> Daha Fazla

Münafıklar vidanjör gibi çalışıyor. Müslümanların arasında ne kadar pislik varsa toplayıp temizliyorlar. Bu işe bir süre daha devam edecekler, sonra Müslümanlar tertemiz halis bir topluluk olarak kalacak ve 2023 gibi din bütün dünyaya hakim olacak, inşaAllah. Mehdi zamanında sevgi her yere hakim olacak, Mehdi’nin en üstünde durduğu konu Allah sevgisi ve Allah aşkı olacak.
Tevrat’ın Yeşaya bölümünün de şöyle geçiyor: Mesih (Mehdi) ancak uzun ve zorlu denemeler sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır; ve ikincisi, bu denemeler ona bir tür işaret olarak gönderilecek ve böylece belalarla kuşatılmışken davranışlarında saflığını koruduğunu gördüğünde, [Mehdi] kendisinin beklenilen şahıs olduğunu anlayabilecektir. [Hz. Ali’ye soruldu Mehdi’nin Eyüb (as)’e benzerliği nedir? Dedi ki: uzun zorluklardan ve sıkıntılardan sonra Allah’ın onu ferahlığa kavuşturması. (Bihar-ül Envar, 51-52-53. Ciltler İngilizce çevirisi, 1. Cilt, Sayfa:264)]
Samimi bakan insan Allah’ın varlığını ve gücünü hemen görür. İnsanın vargücüyle Allah’a güvenmesi ve Allah’ı derin bir sevgiyle sevmesi gerekir. Biz her durumda imtihan olacağız, imtihan şart. Allah Mehdi’ye bile müthiş sıkıntılar vereceğini söylüyor. Allah’ı seviyorsan sıkıntıların hepsine sabredersin, sevmeyen de delalete düşmüş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah kıyameti Mehdi vesilesiyle erteliyor. Ama 313 kişi dışında geniş bir kesim Mehdiyete karşı müthiş tavır alıyor. Hadislerde, “Mehdi dünyadan bir an çekilse o an kıyamet kopar” diye bildiriliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2018> Daha Fazla

Deccaliyet ilmen yıkılmadan dünyada huzur olmaz. İngiliz derin devletinin ataklarının tamamen ortadan kaldırılması ve Mehdiyetle huzur dünyaya hakim olacak inşaAllah.
Hayattaki zorluklar, hayatı kötü yapmaz. Dünya bir imtihan yeri. İnsan eğer aklını ve vicdanını kullanırsa hayat cennete döner. Ama hayat en güzel Mehdi döneminde olacak. Şu an hayatın zor ve kötü görülmesinin nedeni deccali sistem. Deccaliyet gidip, Mehdiyet gelince herşey çok daha güzel olacak, inşaAllah. Kardeşlerimiz Mehdi’nin zuhuru için dua etsinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2018> Daha Fazla

Darwinizm’i ilmen yerle bir eden, İslam Birliği’nin muhakkak gerçekleşeceğini anlatan, İsa Mesih ve Mehdi’yi şevkle bekleyen, kadınlara bu kadar değer veren, gelenekçi Ortodoks sistemin açmazını Kuran ile ortaya koyan, Kuran’dan asla taviz vermemeye özen gösteren, ücret karşılığı dinin tebliğ edilmeyeceğini anlatan, İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını müjdeleyen tek camia biziz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Şubat 2018> Daha Fazla

Kadınlar gerçek anlamda Mehdi döneminde özgür olacaktır. (Emirülmüminin Ali buyurdu: Kaim Mehdi kalktığında gök yağmurunu yağdıracak, yer ekinlerini yeşertecek, insanların kalplerinden kin, haset, düşmanlık çıkacak, yırtıcı hayvanlar evcilleşecek HATTA BİR KADIN IRAK’TAN ŞAM’A TEK BAŞINA YOLCULUK YAPACAK AYAĞI OTLARA, YEŞİLLİKLERE DEĞECEK, BAŞINDA ZİYNETİ OLACAK FAKAT NE ZARAR GÖRECEK NE KORKU DUYACAK. (Kitab-ul Cifr, İmam Ali, sayfa: 475)

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2018> Daha Fazla

Kaderde ne varsa o olacak inşaAllah. İmam Mehdi zuhur etmeden dünyada barış, huzur, sükûnet, olmayacak. Allah bir an önce Hz. Mehdi (a.s.)’ı ve Hz. İsa (a.s.)’ı, o güzel Peygamberi zahir etsin. Başka kurtuluş yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2018> Daha Fazla

Günümüzdeki münafıklar da geçmiş münafıklar da tam şeytanın insan haline girmiş şeklidir. Günümüzdeki münafıklar da var güçleriyle Hz. Mehdi’nin çıkışını, Hz. İsa’nın gelişini engellemeye çalışıyorlar ama bakın görürsünüz rezil kepaze olacaklar.
İnsanlar önümüzdeki yıllarda çok fazla harika ile karşılaşacaklar. Bu durum bu dönemde yaşayan gençler için çok büyük bir nimet. Hz. İsa ve Hz. Mehdi’yi görecekler, kutsal sandık bulunacak, kutsal emanetleri görecekler, Kabe’nin altındaki defineler ortaya çıkacak, Nemrut’un mezarı açılacak ve oradaki tüm gizli bilgiler ortaya çıkacak, Mısır’ın tüm sırları açıklanacak. Aklın ihtiyarı kalkmayacak ama 3-5-10 seneye çok harika olaylar olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2018> Daha Fazla

Bu kadar çok kişinin, bu kadar çok ülkenin talip olduğu; farklı farklı grupların birbirine karşıt olduğu Ortadoğu gibi bir coğrafyada sükunetin hakim olması çok zor. Türkiye’nin de tek başına uçsuz bucaksız bir coğrafyaya gücünün yetmesini beklemek yanlış olur. Türkiye kendini tehlikelere karşı savunan ve koruyan bir ülke. Libya, Irak, Mısır, Suriye, Afganistan gibi ülkelerin de içinde bulunduğu böylesine geniş bir alan içinde barış, İttihad-ı İslam’la, Mehdiyet’in sevgisi ve birleştirici gücüyle çözülebilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2018> Daha Fazla

İslam Birliği oluştuğunda her gün bayram olacaktır. Her yer süper güzel olacaktır. Velayet sistemi olacağı için herkes herkesi korumakla sorumlu olacaktır. Gelecek korkusu ortadan kalkacaktır. Bu sevgi ruhunu dünyaya verecek olan Mehdi’dir. Allah, Mehdi vesilesiyle dünyaya sevgiyi hakim kılacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2018> Daha Fazla

Mehdi her yüzyılda beklenmiştir. Müslümanlar Mehdi konusunda her zaman şevkli ve istekli olmuşlardır. Bir tek bu yüzyılda Mehdiyete bu kadar karşı çıkılıyor. Bu da Mehdi’nin geliş alametlerinden biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah Ordumuz’un seferini mübarek etsin, zafer versin. Allah Türkiye’nin düşmanlarını, kahpeleri, kalleşleri kahr-u perişan etsin. Münafıkların, hainlerin düzenini yerle bir etsin. İslam ahlakını dünyaya hakim etsin. Türk Milletini muzaffer kılsın, İslam Birliği’nin öncüsü yapsın, bizleri de Mehdi’ye talebe etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2018> Daha Fazla

Kehf kıssasında baştan sona Mehdiyet anlatılır. Bir avuç gencin iman etmesi, devrin derin devletine karşı olmaları, sabırlı ve kararlı olmaları, bir yere sığınarak hayatın tüm yönlerinden kendilerini çekmeleri gibi çok fazla detayla ahir zaman anlatılmaktadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ocak 2018> Daha Fazla

Mehdiyet dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük olayıdır. Bunu Peygamberimiz söylüyor. Deccaliyet ve Mehdi’nin zuhuru dünya tarihinin en büyük olayıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2018> Daha Fazla

Münafıklar hep kısa ömürlüdür. Çünkü hayatları haset, stres, gerginlik, aşağılanma ve horlanma içinde geçer. Müminler ise uzun ömürlüdür. Ahir zamanda da Mehdi uzun ömürlü olacaktır. Mehdi’nin uzun ömrü münafıkları kahreden bir özelliktir. Hadislerde Mehdi’ye Eyüp gibi çile geleceği ama hemen ardından inşirah ve kolaylık geleceği, Mehdi’nin de Nuh gibi uzun ömürlü olacağı bildirilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah beni de kardeşlerimi de Hz. Mehdi’ye, İsa Mesih’e talebe etsin. Mübarek yüzlerini bir an önce görmeyi istiyoruz.
Münafıkların, kalbinde hastalık olanların, enaniyeti kavi olanların en çekindikleri, hiç anlatmak istemedikleri konu Mehdiyettir. Mehdiyet’le ilgili Peygamberimiz müthiş detaylar vermiştir. Bu detayların hepsi Mehdi’yi gördüğümüzde tanımamız, o dönemde olduğumuzu bilmemiz içindir.
Resulullah hiç kimseyi, hiçbir olayı Mehdi kadar detaylı tarif etmemiştir. Bu, Resulullah’ın Mehdi’ye yardımıdır. Peygamberimiz zer aleminde Allah’a söz verdi Mehdi’ye yardım etmek için. Bu yardımını da Mehdi’yi tüm detaylarıyla anlatarak gerçekleştirdi. Mehdi’yi ve Mehdiyet dönemi olaylarını öyle detaylı bir tarif etmiş ki fotoğraf gibi maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2018> Daha Fazla

İran halkı güzel bir halk. İran’a yönelik anti demokratik oyunları dikkatlice izliyoruz ve İngiliz derin devletine karşı İran’ın yanındayız. Allah İran halkına ve devletine bereket versin, onları Mehdi’ye talebe kılsın. Allah bir an önce Mehdi’sini zahir etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2017> Daha Fazla

Bir kişinin Mehdilik iddia etmesi dinden çıkması demektir. Müslümanlar ittifakla bir şahsın etrafında birleştiğinde bu şahıs Allahualem Mehdi’nin öncüsüdür deriz. İsa Mesih’le birlikte namaz kıldıklarını gördüğümüzde, İslam ve İsevilik birleştiğinde ve İslam ahlakı dünyaya tam hakim olduğunda ise Allahualem bu kişi Mehdi deriz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2017> Daha Fazla

2023’ten 2071’lere kadar Türkiye’de olumluya tırmanış devam edecek. 2071’den sonra ilerleme biraz durulacak ve 2082’ye kadar da o şekilde devam edecek. Tayyip Hocamız da 2023 ve 2071 yıllarına dikkat çekiyor. Bu tarihler Mehdiyet’in tarihleri, Bediüzzaman’ın işaret ettiği tarihler. 2023’ler münafıkane zihniyetin de tamamen etkisiz hale geleceği tarihlerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2017> Daha Fazla

Mehdi çıkmayacak diyenler, İslam alemi birleşsin de diyemiyorlar. İslam alemi birleştiğinde başında bir manevi önder olacağı için oluk oluk kan aktığı, Müslümanlar acımasızca ezildiği ve bu kanı durduracak tek çözümün de İslam Birliği olduğunu bildikleri halde, İslam alemi birleşsin diyemiyorlar.
İran halkı nur gibi tertemiz Müslümandır. Bizim öz kardeşimizdir. Hayatları, devletleri her şeyleri güzel. Allah Devletlerini baki kılsın. Türkiye ile ittifakları mübarek olsun. Allah dostluğumuzu pekiştirsin, birliğimizi güçlendirsin. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan tüm ülkelerle ittifak ederek bölgede muazzam bir İslam medeniyeti inşa edeceğiz inşaAllah. Biz ne Müslüman ne Hristiyan ve Musevi kanı aksın istemiyoruz, tek damla kan akmayan bir dünya istiyoruz. Allah Mehdi’nin etrafında toplanmayı, İsa Mesih’in mübarek talebeleriyle bir araya gelmeyi, İslam Birliği’nin bayrağı altında toplanmayı bir an önce nasip etsin inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2017> Daha Fazla

Zer aleminde Peygamberimiz Mehdi’yi de Mehdi talebelerini de görmüştür. Miraç’ta da Mehdi’yi görmüştür. Bu sebeple Mehdi aynı zamanda Peygamberimiz’in masum olan bir sahabesidir.
Ahir zamanda yaratılmış olmak çok büyük nimettir. Hem Mehdi’yi hem İsa’yı göreceğimiz dönemdeyiz. Deccaliyetle ilmi mücadeleyi bizzat görüyoruz. Mehdiyetin tüm alametlerini gördük. Peygamberimizin ahir zaman mucizelerinin gerçekleştiğini gördük. Peygamberi çok seviyoruz diyenlerin Peygamberimizin mucizelerini örtbas etmeye çalıştıklarını gördük. Tebliğ için haberleşme ve teknolojinin müthiş ileri olduğu bir dönemi gördük.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Aralık 2017> Daha Fazla

Ruhu güçsüz olan kişilerde Deccal'in hipnoz gücü baskın geliyor. Deccal karşısındaki kişileri bu şekilde manyetik etki altına alıyor, onları kontrol edebilmeye başlıyor. Zamanla da bu kişiler robotlaşıp, Deccal'in bütün emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirmeye başlıyorlar. Deccal adamlarına "şurayı bombala, burada karışıklık çıkar" dediğinde hemen yapıyorlar. Ama baskın karakterli, güçlü ruha sahip, aurası güçlü olan kişilere Deccal'in bir etkisi olamıyor. Mesela Hz. İsa (as)'ın aurası çok güçlü, o yüzden Deccal'in hiçbir etkisi olmuyor. Hz. Mehdi (as)'ın da aurası güçlü olduğu için Deccal zarar veremiyor. Mehdi talebelerinin de aurası yüksek oluyor. Allah'ın onları Zer aleminde yaratması, auraları güçlü olacak şekilde. Bu yüzden Deccal Mehdi (as)'ın 313 talebesine de kesinlikle etki edemiyor. Ama şeytan ve Deccal münafıkları çok hızlı etki altına alabiliyor, ruhları, karakterleri ve kişilikleri çok zayıf ve güçsüz olduğu için. Papa'nın bugün şeytanla ilgili yaptığı açıklamalar Deccal'in bu etkisinden haberdar olduğunun bir delili.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2017> Daha Fazla

Allah insanların tam olmayacak dedikleri vakitte kurtuluşu yaratır. Hz. Musa ve yanındakiler denizin kenarına geliyor, yakalandıklarını düşündükleri anda Allah onları kurtarıyor. Bu, imtihanın bir parçasıdır. Hz. Mehdi de insanların ‘artık çok uzadı, artık Mehdi çıkmayacak’ dedikleri dönemde çıkacaktır. Özellikle münafıklar bakın ‘mehdiyet yokmuş, olsaydı çıkardı’ diye ümitsizlik yayacaklar ama mutlaka Mehdiyet hak olarak ortaya çıkacak. (Halk tam zuhurdan ümidini kestiği anda Mehdi zuhur edecektir! Onun zamanında yaşayıp ona yardım edenlere ne mutlu! MEHDİ’YE DÜŞMANLIK BESLEYİP, MEHDİ’YE VE ONUN EMRİNE KARŞI ÇIKANLARA VE MEHDİ’NİN DÜŞMANLARINDAN OLANLARA EYVAHLAR OLSUN! (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 301)

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Aralık 2017> Daha Fazla

Müslümanların birlik olabilmeleri için candan sevecekleri bir manevi önder etrafında birleşmeleri lazım. Şu anda herkes farklı görüşte olduğu için birbirlerinin yanına dahi gitmiyorlar. Müslümanların birliği Mehdi çevresinde olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2017> Daha Fazla

Allah ve Resulü’nün vaad ettiğinin gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz. Mehdi hayatta. İsa Mesih hayatta. Allah’ın izniyle 2022’ler gibi, büyük olaylar yaşadıktan sonra, her şeyin çok netleştiğini hep birlikte göreceğiz.
Deccaliyet tarih boyunca kadınları hedef almış. Hindistan’da kocası öldüğünde karısını da canlı canlı yakıyorlar. Hemen her ülkede kadınsa mutlaka dövülmesi, ezilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Güney Amerika’daki duvar kabartmalarında kadınları canlı canlı kuyulara atmak gibi delice ayinler var. Binlerce yıldır çirkin bir gelenek olarak gelen kadın düşmanlığını Mehdiyet tamamen ortadan kaldıracaktır.
Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce olaylar daha da büyüyecek. Biz sebebe sarılıp elimizden gelen gayreti göstereceğiz, ama her halükarda çok büyük olaylar olacağı açık. Sonunda Mehdiyet gün gibi ortaya çıkacak, Kuran ahlakı her yere hakim olacak. Adalet, sevgi, dostluk, kardeşlik yaşanacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi devrinde tüm silahlar kalkacak. Top, tank, tüfek kalmayacak. İnsan öldürmek için teknoloji kullanılmasına insanlar çok şaşıracak, bunun anormalliğini görecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2017> Daha Fazla

Mehdi talebelerinin metafizik özelliği tebliğ kabiliyetlerinin ve imkanlarının daha yüksek olması; huylarının da diğer insanlara kıyasla yüce olmasıdır. Mehdi talebelerinin dünyaya bağlılığı yoktur, mallarının ve canlarının tamamını Allah’a feda ediyorlar, bu da metafizik bir özelliktir. Birbirlerine bağlılıkları normal camialarda görülenden çok daha yüksek olur. Birine bir zarar geldiğine hepsi birlikte sahip çıkarlar. Bunlar çok alışıldık durumlar değildir. (A9TV; 3 Aralık 2017)
Münafık kıyametten ve kıyamet alametlerinden asla bahsetmez. Mehdiyet en çekindiği konudur. Münafıklara müjde olsun Hz. Mehdi’yi de görecekler, Hz. İsa’yı da görecekler. Bu onlar için en büyük iç acısı olacaktır.
Münafık İslam ahlakının hakim olacağından bahsetmez. Müslümanların bir manevi önderi olmasını asla kabul etmez. Ulu’l emre itaatin farz olduğunu duymak istemez. Mehdiyetten, İsa Mesih’in gelişinden asla bahsetmez. Mehdiyetin başarılı olduğu konulardan şiddetle kaçınır, çünkü Mehdiyete destek olmak istemez. Mehdiyet İttihadı İslam’ı savunduğu için münafık aksini savunur.
Tarih boyunca tüm münafıklar Mehdiyete karşıdırlar. Ehli Beyte karşı olmalarının sebebi de Hz. Ali’yi, Hz. Hasan’ı, Hz. Hüseyin’i şehit etmelerinin sebebi de Mehdi karşıtlığıdır.
Kuran hayata hakim olduğunda, yani Mehdiyet döneminde telif gücü müthiş gelişir, sanatta hayranlık veren bir ilerleme olur. İnsanlar neşeli coşkulu yaşar. Kardeşlik ve yardımlaşma ruhu gelişir. Mehdi sevginin garantisidir, sevginin hakimidir. Mehdi’nin siyasi bir yönü olmayacaktır. İnsanlara sevgiyi öğretecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) Müslümanların manevi lideri olmayı kabul etmede önce çok diretecektir. Bunun sebebi korku değil, vicdanen bu büyük manevi sorumluluğu üstlenmedeki vicdani hassasiyetidir. Bu yüzden de önce, ‘Ben sıradan bir insanım, çok fazla büyük alim var. Siz onlara gidin’ diyecektir. Ama ‘Ümmetin kurtuluşu için sana ihtiyaç var’ diye çok ısrar ettiklerinde, artık Hz. Mehdi (as) de bu görevi kabul edecek ve İslam aleminin manevi önderi olarak bu sorumluluğu üstlenecektir.
Yakın bir gelecekte inşaAllah İslam alemi birleşecek, Türklük alemi birleşecek. Ardından da Hristiyanlık ve Musevilik alemi birleşecek. Sonra da inşaAllah İslam ahlakı tüm yeryüzüne hakim olacak. Bizlerin görevi de bütün gücümüzle Hz. Mehdi (as)’a ve İsa Mesih’e yardımcı olmak. İsa Mesih’e yardımcı olmanın vakti de artık hemen hemen geldi. Bediüzzaman Hazretlerinin da belirttiği gibi, İsa Mesih’in mücadelesi şu an ‘gizli galibane’dir. Mehdiyette ise bu mücadele ‘açık ve sarih şekilde galibane’dir. İşte İsa Mesih’in bu gizli galibane mücadelesi de, Allah’ın izniyle yakında açık galibaneye çevrilecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi’nin gelişindeki ana amaç adalettir. Mehdi sevgiyi, barışı, kardeşliği sağlayarak adaleti tesis edecek. Dünyada adaletin tam tesis edilmesi sadece Mehdiyet döneminde olacak.
Bu dönem Müslümanların açık, aşikarane ve galibane ilmi mücadele yapacağı yıllardır. Şu an Mehdiyet açık açık ilmi mücadele yapıyor. Gizlenen ise Deccaliyet’tir. Deccaliyet kendisi gizleniyor müminlerin üzerine münafıklarını, şeytanlarını, ahlaksız, müptezel, haysiyetsiz varlıkları salıyor. Ama bunların müminler karşısında bir gücü olmaz. Çünkü şeytanın gücü zayıf yaratılmıştır. Dolayısıyla münafığın gücü de zayıftır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2017> Daha Fazla

Önümüzdeki yıllarda çok büyük olaylar göreceğiz. Bazı insanlar dünyanın artık mahvolduğunu düşünecek. Öncü insanlar da pek kalmayacak. İşte böyle bir ortamda Allah insanların kalbine vahyedecek, Mehdi’nin zahir olmasının tek kurtuluş olduğunu gösterecek. Bu kanaate devletler iştirak edecek. Bir şahsın etrafında tüm dünya birleşecek.
Ya Rabbi bir an önce Mehdi’ni gönder, Ya Rabbi bir an önce İsa Mesih’i zahir et. İslam Birliği’ni görelim. Müslümanların kurtuluşunu, tüm dünyaya kardeşin barışın hakim olduğunu görelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi’ye hem fiili hem sözlü çok fazla saldırı olacak. Ancak hiçbir fiili saldırı amacına ulaşamayacak. Çünkü Allah, Mehdi’yi Cebrail ve Mikail de dahil binlerce meleğiyle korur. Hiç bir saldırı Mehdi’ye ulaşamaz.
Hz. Süleyman şeytanları yıllarca İslam’a hizmet ettirmiştir. Münafıklar da şeytan olarak Müslümanların yanına gelir ve İslam’a 15-20 yıl hizmet ederler. Müslümanların yanındaki vaktinin bitmesine yakın şeytan iyice üzerlerine hulul eder. Hz. Süleyman şeytanları çok iyi kontrol ediyor ve çalıştırıyordu. Hadislerde Mehdi’nin de münafıkları çok iyi çalıştırıp tam anlamıyla fikren etkisiz hale getireceği bildirilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi’nin görevi adalet, güzellik ve sevgidir. Tüm dünyaya sevgiyi, merhameti, barışı, sanatı, güzelliği, sevinci, neşeyi hakim eder. Hz. Mehdi tüm güzel manevi unsurları coşturan bir insandır.
Mehdi’nin kim olduğunu zaman gösterecek. İslam ahlakı dünyaya hakim olduğunda, İslam birliği oluştuğunda, Müslümanların önderi olan ve Hz. İsa ile birlikte namaz kılan kişiyi gördüğümüzde, “Allahualem bu kişi Mehdi” diyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2017> Daha Fazla

Musevilerin beklediği Moşiyah, hadislerde haber verilen Mehdi’dir. Mehdi hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Musevilerin manevi önderi olacaktır. Mehdi geldiğinde tüm insanlar barış içinde, birlikte kardeşçe yaşayacaklar.
Fakirlik, işsizlik ve ekonomik krizler Mehdi çıkıncaya kadar bitmez. Fakirlik Mehdi ve İsa Mesih döneminde metafizik olarak Allah tarafından özel durdurulacak. Bunun dışında her dönemde her zaman imtihanın gereği olarak fakirlik ve yokluk olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi ve talebelerine 30’un üzerinde deccal musallat olacaktır. Mehdi talebeleri hem küfürle hem münafıklarla fikri mücadele halinde olacaktır. Peygamberimiz, insanların Mehdi talebelerinden uzak duracaklarını, onlarla iş yapmak istemeyeceklerini, evlenmek istemeyeceklerini anlatıyor. İnsanlar son döneme kadar Mehdi talebelerinden hep uzak duracak. Bu da onların imtihanının kıymetidir.
Kötülüğün olması iyiliğin olması için şarttır. Allah iyinin kıymetinin anlaşılması için kötülüğü yaratır. Deccal olmasa Mehdiyet olmaz. Münafık olmasa mümin olmaz. Münafık çok pis bir ahlaksız, mümin ise çok temiz bir karakterde. İkisi arasındaki muazzam fark müminler için çok değerli bir alamet oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi ve İsa Mesih’in vefatından sonra dünyada bozulma çok şiddetli olacak. Sanat, güzellik, teknoloji her şey geri gidecek. O dönemde sadece vahşet, saldırganlık, anarşi, gasp, ahlaksızlık hakimiyeti olacak.
Müzikte, mimaride, resimde, heykelde gerçek anlamda sanatçı artık çıkmıyor. Bu, çok vahim bir durumdur. Sevgiyi sanatı öldürmeye azmetmiş deccalin hamlesidir. Dünya Mehdiyetin çıkışını bekliyor. İnsanlara sanatı, sevgiyi, muhabbeti, gülmeyi unutturdular. Mehdiyet bu belayı ortadan kaldıracak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz ve Mehdi’nin fiziksel görünümünde çok benzerlikler vardır. Peygamberimiz orta boyluydu. Pehlivan yapılıydı, geniş omuzluydu. Dişleri bembeyazdı, başı büyüktü. Hz. İbrahim’in de başı büyüktü. Peygamber heybetinin alametlerinden biridir bu. Bakışları çok etkileyiciydi, çok güvenilir, çok efendi, çok saygı duyulacak bir yüz ifadesi vardı. Çok seri hareket ederdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2017> Daha Fazla

Ahir zamanda insanların açmaza düştüğü bir ortamda Peygamberimiz’in soyundan bir zatın zuhur edeceği hem hadislerle, hem ayetlerle, hem Hristiyanlıkta hem Musevilikte haber verilen büyük bir müjdedir. Mehdiyet Allah tarafından perdelerle gizlenmiş, deccaliyetin baş edemediği metafizik bir güçtür. Mehdiyetin durdurulması mümkün değildir. Mehdiyetin bir mukaddemesindeyiz, alametler çıktı ve çıkmaya da devam edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) Kabe’nin altında eski döneme ait hazinelerin olduğunu bildiriyor. Kabe’nin yıkılmadan altına bakılabilmesi şu an mümkün olmaz, ancak Mehdi (as) döneminde olacak. Diğer bütün kutsal emanetlerin bulunması da ancak Mehdi (as) döneminde olacak. Mehdinin zuhurundan sonra hepsi ortaya çıkacak, insanların imanlarında muazzam bir artış olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

Sanhedrin 3500 yıl sonra, 2008’deki toplantısında Mehdi’nin alametleri netleşti açıklaması yaptı. Bu açıklamada, Mehdi’nin zuhurunun an meselesi olduğu ifade edildi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi’nin, Seyyidina İsa Mesih’in kokusunu alıyoruz. İnşaAllah yakında aleni zuhurlarını da görürüz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi de İsa Mesih de hayattadır. Mehdi’nin gelmesi ayrı, zahir olması ayrıdır. Mehdi zahir olduğunda terör, savaşlar, çatışmalar anında durur. Mehdi’nin zahir olduğunu, Kudüs’te İsa Mesih ve Mehdi’nin birlikte namaz kıldığını göreceğiz. Ezan sesleri, çan sesleri ve şofarlar yeri göğü inletecek. Bu andan sonra dünyanın hiçbir yerinde savaştan, kavgadan, terörden bahsedilmeyecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi siyasete asla karışmaz. Mehdi dünyaya İslam ahlakının güzelliklerini sevdirecek. Dünyaya aşkı, dostluğu, kardeşliği, sevgiyi öğretecek.
Deccaliyet tüm dünyayı boğmuş durumda, insanların çoğu bilerek veya bilmeyerek deccaliyeti örtüyor. Deccaliyeti örtmek değil, deşifre etmek gerekir. Deccalin deşifre edilip rezilliklerinin iyice ortaya konulması gerekiyor. Şu an deccaliyet ile Mehdiyet arasında devam eden canlı bir ilmi mücadele var. Bizim dışımızda deccaliyeti bu kadar açık ve net anlatan yok. Bizim dışımızda deccaliyetin tek gerçek çözümü olan Mehdiyeti anlatan yok.
İslam Birliği’nin oluşması son derece doğal. Asıl garip karşılanması gereken şu anda birlik olmamasıdır. Azerbaycan’la, İran’la, Suriye’yle, Irak’la birlik olmamamızın hiçbir açıklaması yok. Hayret edecek bir şekilde birleşemiyorlar. İlla ki Mehdi. Allah Mehdiyetin gerekli olduğunu gece gündüz gösteriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

Bir manevi deprem oluştu. 150 yıldır Deccaliyet dünyayı sallıyor. İnsanların elinden neşelerini, sevinçlerini aldı. Deccaliyetin meydana getirdiği tahribatı Mehdiyet tamamen ortadan kaldıracak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi devrinde Kuran’daki velayet sistemi yaşanacağı için herkes herkesin dostu olacak. Herhangi bir şehirde bir eve giden insan her evde o evdekilerin akrabası gibi karşılanacak, ikram görecek ve korunacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2017> Daha Fazla

Hadislere baktığımızda Hz. Mehdi’nin sakalının kısaltılmış ve cezmedilmiş olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz (sav)’in övdüğü bir kutlu insana benzemek için ona benzer şeyler yapmak güzeldir. Peygamberimiz (sav) sakal bırakırken Hz. İbrahim’den ve Hz Süleyman’dan örnek alıyor.
İnsan haklı, doğru olan bir konuda iyi tekzif olarak dua ederse istediği mutlaka gerçekleşir. İsa Mesih bu konuda çok güzel bir örnek. İçten, samimi, keskin bir dikkatle ve çok candan isteyerek dua ediyor, Allah onun duasını kabul ediyor. Dünya hakimiyeti de Mehdi’nin duasıdır. Allah o duaya icabet edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2017> Daha Fazla

Mehdiyet en berrak en net şekliyle Kuran’da açıklanmıştır. Nur Suresi’nin 55. ayetinde İslam ahlakının dünya hakimiyeti bildirilir. Bu hakimiyet olduğunda Müslümanların lideri Mehdi olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2017> Daha Fazla

Hızır Hz. Mehdi’nin yardımcısıdır. İsa Mesih de Hz. Mehdi’nin yardımcısıdır. Mehdi’ye kıyasla Hızır’ın hayatı çok daha kolaydır. Hızır’ın elindeki imkanların, bedeni ve fiziki yeteneklerinin normal bir insanla kıyası mümkün değildir. Allah’tan vahiy alıyor olması da Hızır için müthiş bir kolaylıktır. -Doğrusunu ALLAH bilir - İmtihanın asıl yeri dünya olduğu için Mehdi’nin imtihanı Hızır’a kıyasla çok daha zorludur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ekim 2017> Daha Fazla

Mehdi Peygamberler gibi vahiy almaz, ama Mehdi’de tüm Peygamberlerin bir özeti vardır. Hadislerde her Peygamberden bir özelliğin Mehdi’de olduğu bildirilir. Hadislere göre Mehdi, sahabeden ve bazı Peygamberlerden daha üstündür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Bazı kelimelerin insanda hipnoz gücü vardır. Mesela sevgi kelimesine karşı ruh çok hassastır, sevgiyi duyunca hemen ferahlar. Mehdi de böyle bir kelimedir. Mehdi’yi Allah kaderde insanlara sevdirdiği için, Mehdi’nin her ismini duyduğunda insan ferahlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ekim 2017> Daha Fazla

Mehdi’yi henüz görmedik ama görmüş gibi şevkle, azimle ilmen mücadele ediyoruz. Allah’ı inkar eden odaklara ikna edici izahlarla set oluyoruz. Münafıkların oyunlarını etkisiz hale getiriyoruz. Kitaplar, konferanslar, videolarla çok güzel bir zemin hazırlıyoruz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2017> Daha Fazla

İslam aleminin birleşmesi Mehdiyet dışında mümkün değildir. Mevcut durumda her mezhep her grup kendi lideri etrafında birleşilmesini ister. Bu da parçalanmanın devamı demektir. Ama İmam Mehdi aleni zuhur ettiğinde Şii, Sünni, Vahabi tüm İslam alemi onun etrafında birleşir. Mehdiyet, Allah’ın İslam aleminin birleşmesi için takdir ettiği plandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2017> Daha Fazla

Önümüzdeki yıllarda çatışmaların, şiddetli olayların daha da arttığını göreceğiz. Ama sonunda hem İsa Mesih hem de Mehdi aleni zuhur edecek inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

Müslümanlar bütün olduğunda deccaliyetin İslam alemi üzerinde etkisi olmaz. Ama parça parça olursa küçük lokmalar haline gelir ve çabuk yutulur. Bu yüzden biz istiyoruz ki İslam alemi birlik olsun ve ilimle irfanla deccaliyetin boğazına takılsın. Bu birlik Mehdiyettir, Müslümanlar sadece Mehdi etrafında birleşip bütün olabilir. Allah’ın hükmü Müslümanların bir olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2017> Daha Fazla

Mehdi gelmeyecek diyenler Mehdiyetin hak olduğunu bildikleri için bu kadar panik yaşıyorlar. Gerçekten Mehdi’nin gelmeyeceğini düşünseler bu konuyla hiç ilgilenmezler. Mehdi’nin geleceğini, alametlerin hepsinin gerçekleştiğini bildikleri, bundan emin oldukları için “Mehdi gelmeyecek” diye yaygara yapıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Mehdi, Hz. Süleyman’ın yüzüğünü bulacaktır. Mehdi devrinde Allah tüm kutsal emanetleri ortaya çıkaracaktır.
Bediüzzaman Hazretleri kendisinden sonra Hz. Mehdi’nin geleceğinden gayet emin ve bu konuda müthiş çok detay vermiştir. Hz. Mehdi’nin Hicri 1400’de geleceğini net olarak söylemiştir. Üstadımız yüzlerce sayfa Mehdiyeti anlatmıştır.
Allah’ın izniyle 2020’lerde İsa Mesih ve Mehdiyetin nuru dünyayı kaplayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah Hz. Mehdi'yi imanın nuruyla görüp tanımamızı nasip etsin inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2017> Daha Fazla

Mehdi gelmeyecek diyenlerin bütün paniği Hz. Mehdi'nin gelişinin hak olduğunu bilmelerinden kaynaklanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi gönül insanı olarak çıkacaktır, siyasetle alakası olmayacaktır.
Peygamberimiz (sav)'in sancağı Topkapı'dadır. Bu bayrağı açacak olan kişi Hz. Mehdi'dir. Kutsal emanetlerden Peygamberimiz (sav)'in hırkasını da Hz. Mehdi teberrüken giyecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav), İsa Mesih'in Hz. Mehdi'nin veziri olarak geleceğini bildirmiştir. İsa Mesih Hz. Mehdi'ye yardım edeceğine zer aleminde söz vermiştir.
Mehdi gelmeyecek sesleri bin senedir ilk defa bu devirde bu kadar yükseldi. Bu da Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi devrinde din Peygamberimiz döneminde olduğu gibi özüne dönecek, mezhepler kalkacak, Kuran tam olarak yaşanacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2017> Daha Fazla

Deccaliyet dünyaya hakim olduğu için sevgisizlik ve nefret üslubu bir çok yerde yaygın. Mehdiyet bu sevgisizliği ortadan kaldıracaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi devrinde sosyal adaletle birlikte tüm savaşlar da bitecektir. Her yere sevginin hakim olması görülmemiş büyük bir olay olacaktır.
Hz. Mehdi dünya çapında manevi bir devrim yapacak, tüm dünyada sosyal adaleti sağlayacaktır. Herkes zengin herkes refah içinde olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi zahir olduğunda tüm dünyada çok güzel bir heyecan oluşacak. Hz. Mehdi Resulullah (sav)'in hırka-i şerifini teberrüken giyecek, sancağı açacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi devrinde tüm savaşlar bitecek, tüm silahlar ortadan kalkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2017> Daha Fazla

Ahir zamanın tüm mühim olayları İstanbul'da yaşanacaktır. Hadisler de Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını söylüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2017> Daha Fazla

Depremlerin artması ve sıklığı Hz. Mehdi'nin çıkış alametidir. 1980'lerden itibaren depremlerin hem büyüklüğünde hem sıklığında artış var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2017> Daha Fazla

2021’ler gibi Hz. Mehdi'nin kim olduğu açıkça belli olmaya başlayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ağustos 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi son derece neşeli, candan bir insan olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2017> Daha Fazla

Dünya kıyamete doğru gidiyor. Son defa İslam ahlakı dünyaya hakim olacak. O zaman İslam aleminin başında olan şahıs Hz. Mehdi olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

İmam Mehdi ve Seyyidina İsa Mesih zahir olmadan dünyada özlediğimiz huzur, güven, rahatlık tam olmayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2017> Daha Fazla

Hz. Hızır kıyamete kadar görevli olacaktır. Hz. Mehdi ve İsa Mesih devrinde de görevde olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2017> Daha Fazla

Allah'ın izniyle 5-10 yıl içinde Hz. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz. Hadislerin işareti açık olarak bu yönde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2017> Daha Fazla

Gençlerin ve insanların özlediği özgürlük, huzur ve kalite Mehdiyet devrinde kusursuz olacak inşaAllah.
Peygamberimiz (sav) terörün ve anarşinin bitmesinin yolunun Mehdiyet olduğunu söylemiştir. Hz. Mehdi zahir oluncaya kadar bir fitne biter, diğeri başlar.
Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinin tamamı aynı zamanda İsa Mesih'in çıkış alametleridir. Hz. Mehdi ile İsa Mesih aynı dönemde gelecekler. Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinin tamamı gerçekleştiği için İsa Mesih'in de dünyada olduğunu düşünüyoruz.
İsa Mesih'in rahatça faaliyet yapması için gerekli zemini hazırlayacak olan Hz. Mehdi'dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz Hz. Mehdi devrinde tıp teknolojisinin çok gelişeceğini ve bir çok hastalığa tedavi bulunacağını haber vermiştir.
İnsanların ümidini kestiği sırada Hz. Mehdi zahir olacaktır. Bu, Peygamberimizin haber verdiği bir bilgidir.
Mehdi sevgi öğretmenidir. Mehdi'nin en önemli vasıflarından biri kanı durdurmasıdır, yani savaşları tamamen bitirmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin geleceğinde tek bir kader var. İslam Birliği olacak, Hz. Mehdi çıkacak, Deccal ilmen tepelenecek, sevgi kardeşlik hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Allah tüm dünyayı Mehdiyete doğru yönlendiriyor. Tüm yaşananları yaratan Allah. İnsanlar Hz. Mehdi olayları hazırlıyor zannediyorlar, bu doğru değil. Hz. Mehdi, Allah'ın yarattığı olaylar silsilesinin sonucunda karşımıza çıkacak ve hakimiyete vesile olacak insandır. Mehdiyetin ana hedefleri sevgisizliğin ve adaletsizliğin ortadan kalkmasıdır. Tüm insanların arayıp istediği Mehdiyettir.
Peygamberimiz (sav) birçok hadiste Hz. Mehdi'nin çıkış yeri olarak İstanbul'u bildirmiştir. Kutsal emanetler neredeyse Hz. Mehdi de oradadır.
Mehdi gelmeyecek seslerinin artması, hutbelerde Mehdi gelmeyecek denilmesi Mehdi'nin önemli çıkış alametlerinden biridir.
Bilim ve sanat Hz. Mehdi devrinde en yüksek seviyeye çıkacak.
Ekonomik refah, sosyal adalet, İslam aleminin birleşmesi ve dünya barışının sağlanması Mehdiyet dışında teknik olarak mümkün değildir.
Gece gündüz cehennemden korkan bir insanım. Asla Mehdilik gibi bir iddiam olmaz. Böyle bir iddia Kuran'a da uygun olmaz.
Dünya barışının sağlanması için tek bir akılda birleşmek gerekir. O da Mehdiyettir. Mehdiyet sanat, güzellik, sevgi, kardeşlik, akıl demektir.
Mehdi gelmeyecek feryatlarının bu kadar artması da Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Mehdiyetin tüm alametlerinin doğru olduğunu gördükleri için bu kadar panik yaşıyorlar. Bu kadar çok kişinin İslam dünyasının dört bir yanında Mehdi gelmeyecek demesi büyük bir kıyamet alametidir ve Peygamberimizin mucizesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi sevgiyi öğreten bir maneviyat insanıdır. Bizler Mehdi talebesi olarak bu güzel çalışmanın öncülüğünü yapıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bazı kardeşlerimiz komünizmin sosyal adalet yönünü düşünerek sahipleniyorlar ancak komünizmde sosyal adalet baskıyla, zorla, diktatörlükle oluşturulmaya çalışılır ve aile, din, namus kavramları yoktur. Bu yönleriyle komünizm hiçbir insanın isteyeceği bir model değildir. Sosyal adalet, savaşların bitmesi, barışın hakim olması ve kardeşlik isteyen herkes Mehdiyeti savunmalıdır. Çünkü Mehdiyet tüm bunları kamil anlamda gerçekleştirir. Komünizm proletarya diktatörlüğüyle insanlara dehşeti yaşatırken Mehdiyet sevgiyle sosyal adaleti hakim kılar.
Muhabbeti, selamlaşmayı, sosyal adaleti, sanatı, kaliteyi, sevgiyi isteyen herkesin bu talebi bir nevi duadır. Hz. Mehdi'nin çıkışı dualara icabettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2017> Daha Fazla

Sevginin öğretmeni Hz. Mehdi zahir olduğunda nefret yok olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2017> Daha Fazla

Birbiriyle karşılaştığında selam dahi vermeyen insanlar İsa Mesih ve Hz. Mehdi (as) ile sevgiyi öğrenecekler, dünyaya dostluk hakim olacak.
Tapınakçıların kullandığı zambak sembolü Mehdi döneminde gençlerin ve güzelliğin bir bahar gibi hakim olacağını sembolize eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2017> Daha Fazla

İsa Mesih ve Hz. Mehdi'yi inşaAllah yakın zamanda göreceğiz. Dünyaya adalet, sevgi ve dostluğun hakim olduğuna şahit olacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2017> Daha Fazla

Deccaliyet insanların elinden sevgiyi aldı onun yerine dehşeti, korkuyu ve nefreti koydu. Hz. Mehdi dünyaya sevgiyi yeniden öğretecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2017> Daha Fazla

Sevgisizlik dünyadaki en büyük beladır, bu büyük belayı kaldıracak olan da Hz. Mehdi'dir.
Hz. Mehdi sevginin üstadıdır. Tüm insanları sevgiye davet edecek ve sevginin tam yaşanmasına vesile olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

İmam Mehdi sevginin üstadıdır, sevginin öğretmenidir. Tüm dünya sevgiye susamış durumda. Allah'tan Mehdi’sini zahir etmesini istiyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2017> Daha Fazla

Süleyman Mescidi yeniden inşa edildiğinde ilk taşı koyacak olan Hz. Mehdi olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2017> Daha Fazla

Herkes sevgiyi arıyor ama sevginin üstadı Hz. Mehdi (as)’dır, bütün dünyaya sevgiyi öğretecek olan Hz. Mehdi’dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2017> Daha Fazla

Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri de "Mehdi gelmeyecek" seslerinin yükselmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi'yi, İsa Mesih'i, İslam ahlakının hakimiyetini, İslam Birliğini, Rusya, İsrail, İran, Ermenistan tüm ülkelerin dost olduğunu göreceğiz.
Dünya şu an Deccaliyetle Mehdiyetin ilmi mücadelesine şahit oluyor. Ekonomik krizler, yokluklar, sevgisizler Mehdiyetin galibiyetiyle kalkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Temmuz 2017> Daha Fazla

Benzemek Mehdilik için delil olmaz. İslam ahlakkı dünyaya hakim olduğunda, herkes birbirini kardeş olarak sevdiğinde, İslam Birliği oluştuğunda bu güzelliklere vesile olan insana "sanki Mehdi gibi" diye hüsnü zan ederiz.
Sevgiye duyulan özlem Kuran Müslümanlığına duyulan özlemdir. Bu özlemin artması Mehdiyetin an meselesi olduğunu gösteriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2017> Daha Fazla

Hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı, olmaz. Hocalık, alimlik iddiam yok. Ben sadece samimi bir Müslümanım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) Mehdiyet devrinde çok büyük bolluk olacağını, ihtiyaç içinde kimsenin kalmayacağını bildirmiştir.
Dünya deccaliyetin azgınlığından bunalmış durumda İnsanlar sevgisizlikten kalitesizlikten şikayet ediyorlar. Bu şikayetler Mehdiyetle bitecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Temmuz 2017> Daha Fazla

Gerçek sosyal adalet Hz. Mehdi vesilesiyle sağlanacak ve dünyada zengin fakir ayrımı kalmayacak, herkes zengin olacak inşaAllah.
Mehdiyeti en iyi deccaliyet bilir. Deccaliyet şu anda Mehdiyetle karşı karşıya kaldığını anladı ve yenilmiş olmanın paniğini yaşıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Temmuz 2017> Daha Fazla

İttihad-ı İslam'a, Mehdiyet güzelliğine doğru hızla ilerliyoruz. Dünyanın cennet gibi olacağı günlere gidiyoruz inşaAllah.
Bediüzzaman'ın anlatımlarına göre Hz. Mehdi şu an görev başında. Mehdiyet devri Hicri 1400'ler yani içinde bulunduğumuz dönemdir.
15 Temmuz alçak darbe girişiminin başarılı olmamasının sebebi Türkiye'nin Mehdiyetin manevi koruması altında olmasıdır.
Hz. Mehdi'nin mücadelesi ilmi ve fikri olacaktır. Silahlı bir mücadelesi asla olmayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2017> Daha Fazla

Topluma ruh kazandıran sevgidir. İşte bu coşkulu sevgiyi insanlara yaşatacak olan Mehdiyettir.
Mehdiyet devrinde çok büyük bir bolluk olacak. Mehdiyet siyasi bir hareket değildir. Sevgi hareketidir ve sosyal adalet sağlayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Temmuz 2017> Daha Fazla

Büyük İslam alimlerinin hepsi Hz. Mehdi'nin bu yıllarda görev başında olacağını ve İstanbul'dan çıkacağını söylemiştir.
Allah korkusu ve Allah sevgisi olmadığında kadınlar üzerinde çok ciddi baskı oluyor, kimi toplumsal kurallar kadınları zor durumda bırakıyor. Kadınlar baskı yüzünden sevgiyi, tutkuyu, aşkıyı yaşayamıyorlar, acıyı, korkuyu, tedirginliği yaşıyorlar, huzurlu olamıyorlar. Kadınlar üzerindeki baskı Mehdiyet devrinde ortadan kalkacaktır.
Bediüzzaman Hz. Mehdi'yi coşkuyla beklemiştir. Mehdiyete karşı tavır alanlarda ise bitkinlik ve yeis oluşuyor. Hz. Mehdi'yi bekleyenler Mehdiyet bereketiyle müthiş şevkli ve azimli oluyorlar. Mehdiyete karşı olanlarda ise bir bıkkınlık ve bitkinlik oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Temmuz 2017> Daha Fazla

İnsanların özlediği sosyal adalet Mehdiyet devrinde tam olacaktır. Hz. Mehdi'nin ana vasıflarından biri fiili ve sosyal adalet sağlamasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2017> Daha Fazla

İnsanların aradıkları mutluluk ve güzellik Mehdiyet devrinde olacak.
Mehdiyeti reddedene Allah bereket vermiyor, dikkatlice bakan bu gerçeği görür.
Bediüzzaman Hazretleri, "Mehdi (as) siyasetten uzak duracaktır" demiştir.
"Mehdi gelmeyecek" diye kendilerince olay çıkartanlar boşuna uğraşıyorlar. İstedikleri tedbiri de alsalar Hz. Mehdi çıkacak, İsa Mesih de çıkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2017> Daha Fazla

Çocuklara şefkat, merhamet sahabe ahlakıdır, Mehdiyet ruhudur. Mehdiyette bencillik yoktur, tüm insanların iyiliği düşünülür.
Mehdiyetin kardeşlik duygularının coşkusunu en güzel şekilde tüm dünya yaşayacak. Kısa bir zorluk döneminin ardından dünya çok güzel olacak.
Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını, Hicri 1400'lerde görev başında olacağını ve deccaliyeti tam susturacağını bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını bildirmiştir. Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin İstanbul'da faaliyet yapacağını anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2017> Daha Fazla

Gençlerde hep sevgi, dostluk, kardeşlik ortamı özlemi var. Gençlerin istediği bu güzel dünya özlemi Mehdiyet devrinde gerçek olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2017> Daha Fazla

Benim hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Bu konuda defalarca kamuoyu önünde yemin ettim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2017> Daha Fazla

Gelecek inşaAllah çok güzel olacak. Allah’ın izniyle Hz. Mehdi'yi, İsa Mesih'i göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Haziran 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi sevgi insanıdır. Ümmidir, Arapça'yı bilmez. Bir makam beklentisi yoktur. İnsanlara sevgiyi öğretir.
Mehdi gelmeyecek diyenlerin bu kadar telaşlanmaları Mehdiyetin hak olduğunu bilmelerinden kaynaklanıyor.
Müslümanların bir veli, bir kurtarıcı, bir sahip yani Mehdi istemesi Kuran'da bildirilen bir gerçektir. (Nisa Suresi, 75: Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize Katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?)
Mehdiyete karşı olanlara rağmen Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve tüm dünya Hz. Mehdi'yi heyecanla bekliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Haziran 2017> Daha Fazla

Sanatta dev atılım Mehdiyetle olacaktır. Çünkü o dönemde manevi bir devrim olacak, insanlar Allah aşkıyla yaşayacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2017> Daha Fazla

Hayatımın hiçbir döneminde Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Ama Mehdiyet bir gerçek. İsa Mesih'in gelişi de bir gerçek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi devrinde dünyada silah kalmayacak, mevcut silahların tamamı sanayide kullanılacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Haziran 2017> Daha Fazla

Gelecek çok güzel, çok parlak. Çünkü Allah'ın vaadi var. Hz. Mehdi ve İsa Mesih'i göreceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2017> Daha Fazla

Hz. İsa ve Hz. Mehdi geldi ama son ana kadar belli olmayacaktır, Allah onu bir plan dahilinde gizli tutacak, en sonunda ortaya çıkacaktır. Hz. Mehdi'nin vefatından sonra İsa Mesih tebliğ faaliyetine devam edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Haziran 2017> Daha Fazla

Mehdi gelmeyecek diye sürekli gündem yapanlar Mehdiyetin doğru olduğunun farkında oldukları için böyle panik oluyorlar. Mehdi çıkmayacak diyenler alametlerden ısrarla hiç bahsetmiyorlar. Çünkü Mehdi'nin alametlerinin hepsinin gerçekleştiğinin farkındalar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'i gördüğümüzde modern, yakışıklı bir delikanlı olarak göreceğiz. Yaşı ileri olmasına rağmen çok genç, dinç ve atletik olacaktır. İsa Mesih, Hz. Mehdi'nin vefatından kısa bir süre sonra vefat edecek. Ondan sonra toplumda çok hızlı bir bozulma başlayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği tarihten, çıkacağı yere kadar çok fazla detay bildirmiştir.
Bütün sahte Mehdilerin yolu kapalıdır, başarısız olurlar. Mehdiyetin delili başarıdır. İslam alemini birleştiren ve Hz. İsa ile namaz kılan kişiye 'Allah-u alem Mehdi' diyebiliriz.
Mehdi talebeleri dünyanın her yerinde aktifler. İnterneti Allah Mehdiyete hizmet etmesi için yarattı, gazetelerle, internet siteleriyle dünya çapında tebliğ imkanı oluştu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi'ye yardımı, ahir zaman alametlerini tek tek anlatması ve bu anlattıklarının hepsinin bir bir gerçekleşmesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2017> Daha Fazla

Terör, şiddet ve tüm acılar inşaAllah Hz. Mehdi ve İsa Mesih'in açık zuhuruyla ortadan kalkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Haziran 2017> Daha Fazla

Allah beni de kardeşlerimizi de Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe etsin, Rabbimiz'i en derin aşkla sevmemizi nasip etsin.
Allah tüm kardeşlerimize sağlıklı uzun ömür ve güçlü iman nasip etsin, hepimizi Hz. Mehdi’ye talebe etsin, İslam'ın hakimiyetini bize göstersin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2017> Daha Fazla

Tüm güzellikler Allah'a aittir. Her güzelliği yaratan ve samimi olanları bir araya getiren Allah'tır. Tüm güç ve kuvvetin sahibi Allah'tır. Deccaliyete karşı Mehdi'ye metafizik gücü nasip eden de Allah'tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah hepimizi Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe etsin. İslam'ın sevgi hakimiyetini, nurlu hakimiyetini Allah bizlere göstersin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mayıs 2017> Daha Fazla

Dünyanın sakinleşmesi, huzur bulması ve güzelleşmesi Hz. Mehdi'nin zahir olmasıyla gerçekleşecektir. Dünya o zaman sevgiyi kabul edecek.
Mehdiyet devrine kadar gerçek bolluk oluşmayacak, ekonomik krizler devam edecektir. Hz. Mehdi devrinde ise görülmemiş zenginlik olacak.
Kadınlar Peygamberimiz (sav) ve sahabe döneminde özgürdü. Hz. Mehdi döneminde yine özgürlüğe kavuşacak, istedikleri gibi hür yaşayacaklar.
Hz. Mehdi devrinde tüm dünyada çok büyük bir zenginlik ve bolluk olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi müşfik bir sevgi insanı olarak zuhur edecektir. Kendi şahsına karşı işlenen suçları dahi affedecektir.
Mehdiyet devrinde sağlık, ilaç, su, elektrik gibi hizmetler ücretsiz olacaktır.
Hz. Mehdi dünyadan tamamen geçmiş hep Allah için ve sevdikleri için yaşayan bir insan olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi'nin özelliği insanların üzülmesini ortadan kaldırması, müjde vermesidir. Mehdiyet devrinde insanların üzüleceği bir şey olmayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kendi ülkesine, toprağına, ailesine ve en başta kendisine egoist insanlar tüm dünyaya eziyet ediyor. Mehdiyet egoizmi tamamen kaldıracak.
Ne Mehdi konusunda ne İsa Mesih konusunda aklın ihtiyarı alınmaz. Onların vefatının ardından akıl almaz bir çöküş ve dejenerasyon başlayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin kan dökme arzusunun önüne geçmenin yolu Müslümanların birbirini sevmesi ve birlik olmasıdır. Bu da Hz. Mehdi vesilesiyle olacak.
Dünyanın dört bir yanında özgürlük, adalet, sevgi, kardeşlik isteyen tüm insanlar Mehdiyet özlemi içindedir.
Dostluk, kardeşlik, vefa gelişmiyor ama teknoloji gelişiyor. Teknolojinin gelişmesinin sevgiyle paralel olmasını Mehdiyet sağlayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2017> Daha Fazla

Hayret verici şekilde kadın sevgisinde, çocuk sevgisinde, insan sevgisinde eksiklik görülüyor. Bu sevgisizlik ruhu Mehdiyetle kalkacaktır.
Hz. Mehdi'nin gelişi İslam'a, Hristiyanlığa ve Museviliğe göre bu yüzyılda olacak. Bu yüzyıldan başka bir vakit yok.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi'ye zer aleminde Allah'a söz vermiş kişiler talebe olacaktır. Bir kişi zer aleminde Allah'a söz vermişse ne olursa olsun o söz yerine gelir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2017> Daha Fazla

Mehdiyet tüm dünyanın gıdasıdır. Mehdiyetin sevgi, iman, kalite ruhu olmadan dünya ayakta kalamaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Deccaliyet görülmeden Mehdiyetin görülmesi mümkün olmuyor. Deccaliyetin acımasızlığı ve sevgisizliği şu anda tüm dünyayı yakıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kurtuluş, güzellik, esenlik tüm dünyayı kaplayacak. Mehdiyet öncülüğünde Kuran'ın güzel ruhu bütün dünyaya hakim olacak inşaAllah.
Ortadoğu'daki durumdan asıl menfaat sağlayan İngiliz derin devletidir. Ama sonunda Mehdiyet vesilesiyle İslam alemi başarı kazanacaktır.
Mehdi cemaatinden çıkan nitelikli münafıktır ve bu münafıklar deccal numunesidir. Hadiste 30 kadar deccal çıkacağı bildirilmiştir. Şeytan şeytanla kolay bağlantıya geçer. Nitelikli münafıklar da derin devletinin izini bulmakta adeta bir köpek gibi iz gösterir.
Hadiste, Hz. Mehdi vesilesiyle sevgisizlik ve samimiyetsizlik fitnesinin son bulacağı bildirilmiştir. Mehdi sevgi ve samimiyet öğretmenidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2017> Daha Fazla

İmam Rabbani, Hz. Mehdi çıktığı zaman fıkıh alimlerinin kendisine düşman olacağını anlatmıştır. “Bu zat bizim dinimizi değiştiriyor” diyecekler.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Nisa Suresi'nin 75. ayetinde belirtildiği gibi Müslümanlar büyük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında Allah'tan bir kurtarıcı, Mehdi istiyorlar.
Deccaliyetin oluşturduğu kadın düşmanlığı ve nefretini Mehdiyet ortadan kaldıracaktır. Mehdi devrinde kadınlar alabildiğine özgür olacak.
Mehdi ve İsa Mesih'in hemen ardından çok hızlı bir bozulma başlayacak. Şu an doğan çocuklar hem Mehdi'yi hem bozulma dönemini göreceklerdir.
Mehdiyet dalgalı bir denizde yol alan muhkem bir gemi gibi ilerliyor ve durdurulamıyor. Mehdiyet dünyanın kaderinde var.
"Yetiş ya Mehdi, yetiş ya İsa Mesih" diyoruz. İmam Mehdi ve Hz. İsa zuhur etmeden bölgedeki kan bitmez. Mehdi'nin zuhuru kıyametin alametidir, kıyamet çok yakın.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mayıs 2017> Daha Fazla

İmam Mehdi çağlar üstü son derece moderndir. Tüm modern dünyanın özetidir. Tüm dünya sevgiyle kendisini kabul edecektir. Mehdi dünyayı cennete çevirme azminde olan, sevecen, sevgi dolu, Kuran'a çok sadık, Kuran'dan hiç taviz vermeyen bir insandır.
İnsanlar Mehdi'yi gördüklerinde muhtemelen normal karşılayacaklardır. Hz. İsa ise çok şaşırtıcıdır, annesi babası olmayacak, göğe alındığı kıyafetiyle gelecek. O kıyafeti sonra göreceğiz. Neşeli, çok mütevazı, sevecen, modern, dinç bir delikanlı olarak kendisini göreceğiz. İsa Mesih yeşile bakan gri gözlüdür, bakışları çok keskin ve derindir. Bir kere okuduğu kitabı ezbere bilir. İncil, Tevrat ve Kuran'ı bilecek.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2017> Daha Fazla

Ben hiçbir zaman Mehdilik iddasında bulunmadım ve ömrümün sonuna kadar da bulunmayacağım. Hoca, alim de değilim.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mayıs 2017> Daha Fazla

Mehdiyet'in sevgi ruhu hakim olmadan Suriye'ye, Ortadoğu'ya ve dünyaya barışın gelmesi mümkün değildir.
Bozulmuş tüm eski dinlerde de Mehdi'den bahsedilir. Hindular da Budistler de Mehdi'nin bu yüzyılda geleceğine inanırlar.
Tevrat'ta anlatılan Moşiyah, Müslümanların beklediği Mehdi ile aynı kişidir. Tüm dinler Mehdi'nin gelişini müjdelemiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mayıs 2017> Daha Fazla

Mehdi çok sıkıntı ve zorluklardan geçecektir. İnsanların çoğu bu zorlukları bilmez, anlamaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman da Mehdi'nin siyasetten feragat edeceğini anlatmıştır. Mehdi siyasetin felsefesini besleyecektir ama fiili siyasette olmayacaktır.
Mehdi de Mehdi'nin talebeleri de mana erleridir. Mehdi dünyayı manen besleyen damardır, dünyanın manevi kalbidir.
Mehdiyet siyasete karışmaz. Mehdiyet akıl, mana, dostluk, kardeşlik ruhudur. Mehdi'nin siyasi iktidar konusu yoktur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Nisan 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman da Kuran ayetlerine dayanarak İsa Mesih'in bedeniyle ve ruhuyla bir zat olarak geleceğini anlatmıştır. Hadislerin ve büyük İslam alimlerinin izahlarına göre şu an Mehdi ve İsa Mesih'in gelmesi için son yüzyıl. Bu yüzyılda hepsini göreceğiz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Nisan 2017> Daha Fazla

Hadislere göre Hz. Mehdi (as) kömür gibi olmuş kalpleri sevgiyle elmaslaştıracaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren pençesini Türkiye'ye attı. Bu pençeyi ilimle bilimle kıracak olan Mehdiyettir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2017> Daha Fazla

Musevi kaynaklarında da Moşiyah yani Mehdi'nin bu yüzyılda geleceği çok net ifade edilmiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2017> Daha Fazla

Allah beni de kardeşlerimizi de Hz. Mehdi'ye talebe yapsın inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2017> Daha Fazla

Mehdiyet karşıtları boş yere çırpınıyorlar. Kaderi değiştiremezler. Mehdiyet kaderde var, muhakkak gerçekleşecek.
Şeyh Nazım Hazretleri Mehdiyeti sürekli anlatır ve savunurdu. Sultanımız'ın samimi talebeleri de şevkle heyecanla Mehdi'yi bekliyorlar.
Mehdiyetin örtbas edilmesi en çok deccaliyetin işine yarar. Bu yüzden İngiliz derin devleti Mehdiyete karşıdır.
Peygamberimiz (sav)'in vefatından bu yana Müslümanlar Mehdi'yi beklemiştir. Bu bekleyiş Müslümanlara her zaman şevk ve heyecan vermiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Nisan 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi şefkat, merhamet insanıdır. Hz. Mehdi devrinde tüm silahlar kalkacak, kin, nefret, kavga tamamen bitecektir.
“Ben Mehdi değilim, böyle bir iddiam ömür boyu olmayacak” diye defalarca söyledim. Buna rağmen bazıları garip bir panik yaşıyor.
Peygamberimiz “Mehdi'nin adı adıma uygun olacak” diyor, aynı olacak demiyor.
Kuran'da Mehdiyet kapsamlı olarak anlatılır. Bir çok ayette Mehdiyet haber verilir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Nisan 2017> Daha Fazla

Hadislerde böyle denmediği halde Mehdi 300-400 yıl sonra gelecek diyenler Müslümanları atalete sürükleyip şevklerini kırıyorlar.
Bazılarının Mehdiyet konusundan bu kadar panik yaşamalarının sebebi Mehdiyetin gerçek olduğunun farkına varmalarıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2017> Daha Fazla

Mehdiyet tüm dünyanın bayramıdır.
Deccal zulüm ve kan getirir. Hz. Mehdi ve Hz. İsa (as) zahir olduğunda zulüm de bitecek, aydınlık, sevinç dolu yepyeni bir hayat başlayacaktır.
Zulüm ve yoksulluk Mehdiyet devrinde Allah'ın izniyle yok olacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Nisan 2017> Daha Fazla

Bazı sözde alimlerin görevi Mehdiyeti engellemek. Kendilerince Mehdiyeti durduracaklarını sanıyorlar, durduramayacaklarını görecekler

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2017> Daha Fazla

Mehdiyet canlılık getirir. İslam Birliği’ni istemek canlılık getirir. Aksinde İslam aleminin üzerini halsizlik, cansızlık ve uyku bürüyor.
Yeni bahar İttihad-ı İslam olacaktır. Hz. Mehdi'nin çıkışı, İsa Mesih'in nüzulu Müslümanlar için gerçek bahardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin baskısı, münafıklar, Darwinizm bazı Müslümanları hiç ilgilendirmiyor, tek dertleri kendi gelecekleri oluyor. Darwinizm, materyalizm gibi Müslümanların üzerindeki baskının sebebi olan konuları hiç anlatmadıkları için bir çok imkana sahip oluyorlar. Ana hayati konuları anlatsalar menfaatleri zarar göreceği için Mehdiyet, İslam Birliği, İngiliz derin devleti gibi konulara hiç girmiyorlar.
İsa Mesih'in ve Mehdi (as)'ın bir an önce zahir olmasını Allah'tan istiyoruz inşaAllah.
Gerçek devrim deccaliyetin fikren bitmesi, Mehdi vesilesiyle İslam ahlakının güzelliğinin dünyaya hakim olmasıyla yaşanacak.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Nisan 2017> Daha Fazla

Allah beni de kardeşlerimizi de Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe yapsın, İslam ahlakının hakimiyetini bizlere göstersin.
Gücün sahibi Allah'tır. İslam ahlakının hakim olması için Mehdi'yi vesile edecek olan Allah'tır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2017> Daha Fazla

Suriye'de çıkacak fitneler detaylı bir şekilde hadislerde de anlatılmıştır. Bu fitneler Mehdi zahir olana kadar devam edecektir.
Dabbetü’l Arz, dünyada imanın çöktüğü dönemde Allah'ın verdiği söz yani Mehdi çıktığında Mehdi'ye yardımcı olacak internet teknolojisidir.
Yecüc ve Mecüc İsa Mesih ve Mehdi'den sonra ortaya çıkacak iki büyük terrorist, anarşist güçtür.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2017> Daha Fazla

Hadis'e göre galibiyet ve üstünlük Hz. Mehdi (as) zuhur edince gerçekleşecektir. (İmam Bakır aleyhisselam'dan nakledilen başka bir hadiste şöyle geçer: BU GALEBE (GALİBİYET) VE ÜSTÜNLÜK AL-İ MUHAMMED'DEN OLAN HZ. MEHDİ (A.S.) KIYAM EDİNCE GERÇEKLEŞECEKTİR. ÖYLE Kİ, YERYÜZÜNDE HZ. MUHAMMED MUSTAFA'YI (ONUN PEYGAMBERLİĞİNİ) İKRAR ETMEYEN BİR KİMSE KALMAZ." (Tefsir-i Burhan, c. 2, s. 121.))

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)'in kılıncı ve hırkası Mehdi'ye hediye olarak bıraktığı güzel emanetlerdir. Mehdi'nin bu emanetleri giydiğini göreceğiz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2017> Daha Fazla

Hz. Mehdi sevgiyi, şefkati, merhameti anlatmaya gelir. Hz. Mehdi kendini Allah'a adayan ve Allah için hizmet eden bir kişidir.
Nisa Suresi'nin 75. ayetinde Müslümanların çok zor dönemlerden geçeceği, bu dönemler geldiğinde Mehdi'yi istemek gerektiği anlatılır.
Mehdi inancının Tevrat ve Zebur'da olması, Mehdiyetin tüm dinlerde olduğunu ve hak olduğunu ispatlayan bir delildir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2017> Daha Fazla

Hristiyan - Müslüman kardeşliğini meydana getirecek olan İsa Mesih ve Hz. Mehdi (as)'dır. Her ikisinin de şu anda dünyada olduklarına inanıyoruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2017> Daha Fazla

İslam alemi, Museviler ve Hristiyanlar Hz. Mehdi'nin ve İsa Mesih'in gelişinin bu yüzyıl olduğunu ittifakla kabul ediyorlar.
Hz. Mehdi, savaşları ve akan kanı durduracak insandır. Hz. Mehdi zamanında silahların hepsi kalkacak, bir damla kan dahi dökülmeyecektir.
Bazı Müslümanlar deccaliyetin yaptığı zulümden tek kelime dahi bahsetmiyorlar. Mehdi’yi anmamak için zulmü görmezden geliyorlar.
Mehdiyet sevgidir, dostluk kardeşliktir, kalitedir, sanattır, Allah'ın tüm güzelliklerinin tecellisidir. Durdurmaya kimsenin gücü yetmez.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2017> Daha Fazla

Tevrat'ta Mehdi çok kapsamlı anlatılmıştır. Allah Hz. Yakup'un soyuna yani Mehdi'ye İslam'ın dünya hakimiyetini vaat etmiştir.
Hz. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz inşaAllah. Tüm dünya tüm toplumlar bu iki mübarek zatı bekliyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mart 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz Mehdi'yle ilgili ne kadar alamet saydıysa hepsi son 30-35 yıl içinde tek tek gerçekleşti, gerçekleşmeye devam ediyor.
İslam aleminde bazılarını Mehdiyet paniği sarmış ama deccaliyetin fitnesinin hiç üzerinde durmuyorlar. Deccaliyet tarihin en büyük fitnesidir.

> Daha Fazla

Münafıklar İngiliz derin devletiyle işbirliği yapıp İslam alemini hercü merc edecekti ama Mehdiyet bu fitnenin karşısında set oldu.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mart 2017> Daha Fazla

Deccal -haşa- Mesihlik ve İlahlık iddiasıyla ortaya çıkacaktır. Türkiye Mehdiyetin merkezi olduğu için deccalin hedefinde bir ülkedir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2017> Daha Fazla

Mehdiyet Hz. Adem'e, Hz. İbrahim'e, Hz. İdris'e verilen sahifelerde Hz. Musa'ya, Hz. Davut'a, Hz. İsa'ya indirilen kitaplarda var. Bu Mehdiyetin hak olduğunun ispatıdır.
Mehdiyetin İsraili kaynaklarda olması Mehdiyetin Allah'ın bildirdiği hak konu olduğunun ispatıdır. Mehdiyet Hz. Adem'den bu yana tüm dinlerde vardır.
Mehdi inancı tüm eski inançlarda ve hak dinlerde vardır. Allah'ın indirdiği tüm Kitaplarda Mehdiyet vardır.
Ehli Kitap ile Müslümanlar arasında benzerlikler olması, hak dinler silsile olarak geldiği için, normaldir. Mehdilik tüm hak dinlerde vardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2017> Daha Fazla

Defalarca anlattım benim Mehdilik iddiam yok. Arapça bilmem. Hayatımın sonuna kadar da Mehdilik iddiam olmayacak.
Allah Müslümanlara manevi önder olarak Mehdi'yi seçeceğini bildirmiştir. Allah'ın seçtiğine tabi olmayınca İslam alemi fitneden kurtulmuyor. Haşa Allah'ın seçtiği Mehdi'yi beğenmeyip her grup kendi suni mehdisini hakim kılmak istiyor. O zaman da Allah bereketsizlik veriyor.
Türkiye Mehdiyeti temsil eden bir ülke olduğu için Türkiye'ye yönelik çok geniş çaplı bir deccaliyet ittifakı ve saldırısı var.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2017> Daha Fazla

Mehdi, Deccaliyetin oluşturduğu enkazı kaldırmak için geliyor. Deccaliyet dünyayı mahvettikten sonra Hz. Mehdi imar edecek.
İçinde Hz. Musa ve Hz. Harun'un emanetlerinin olduğu Tabut-u Sekine'yi de inşaAllah göreceğiz. Tabut-u Sekine'yi Hz. Mehdi bulup açacak ve sandık açıldığında metafizik bir şekilde o ortamda ferahlama olacak.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mart 2017> Daha Fazla

İslam öncesi kayıtlarda Mehdiyetin anlatılması, Mehdiyetin hak olduğunun önemli delillerinden biridir.
Mehdiyet demokrasinin en gelişmiş şeklidir. Dünya henüz gerçek demokrasiyi hiç görmedi. Dünyaya gerçek demokrasiyi öğretecek olan Mehdiyet'tir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mart 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Mehdi'nin 3 büyük vazifesi olacağını anlatmıştır. Bunlardan birincisi Darwinizm ve materyalizmi ilmen yok etmektir. Bediüzzaman Mehdi'nin ikinci vazifesinin ise İslam alemini Kuran'a döndürmek ve İttihad-ı İslam'ı sağlamak olduğunu anlatmıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2017> Daha Fazla

Ledün ilmi fevkalade olaylara karşı müminleri korumanın stratejisidir. Mehdi de ledün ilminin üstadıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2017> Daha Fazla

Bazı sözde alimler kendilerince Müslümanları pasifize etmek istiyorlar. Israrla Mehdi'nin çıkış alametlerini anlatmıyorlar.
Kadınlar Mehdi devrinde çok özgür olacak, kimse onlara karışamayacak ve rahatsızlık veremeyecek.
Ben Mehdi'nin talebesi olmak istiyorum. Allah bana da kardeşlerime de Mehdi'ye talebe olma şerefi nasip etsin.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mart 2017> Daha Fazla

Mehdi'nin döneminde din Peygamberimiz (sav) dönemindeki gibi yaşanacak. Bazı alimler kendi sistemlerini bozduğu için Mehdi'den uzak duracak.
Mehdi zahir olduğunda Mehdi'ye ilk karşı çıkacak olanlar bazı sözde alimler olacaktır. Mehdi'yi dini değiştirmekle itham edeceklerdir.
1980'lerden itibaren depremlerde düzenli artış var. Peygamberimiz (sav), depremlerin artışının Mehdi'nin çıkış alameti olduğunu bildirmiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2017> Daha Fazla

İnsanlar Allah'ı sevmek yerine kendilerini sevmeye başladıklarında Mehdi gelecek ve insanlara Allah'ı sevmeyi ve Kuran'a uymayı öğretecek.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2017> Daha Fazla

Mehdi yeryüzünde olduğu devirde tüm feyz, hidayet ve sevginin kaynağı olacaktır.
Mehdi ilmi mücadelesine ilk başladığında karşıtları çok fazla olacak. Yavaş yavaş sevenleri artacak.
Peygamberimiz (sav), Mehdi'nin yanına gelenlerin seçileceklerini ve arınacaklarını bildirmiştir. Sadık, vefalı, güzel ahlaklı olanlar Hz. Mehdi’nin yanında kalacaklardır.
Sahabe Mehdi'yi çok merak ediyor, sürekli Peygamberimiz (sav)'e sorular soruyorlardı. Peygamberimiz (sav) de Mehdi’yi çok detaylı anlatmıştı.
Mehdi'nin liderliği siyasi anlamda olmayacaktır. Mehdi sevgiyi öğreten, adaleti sağlayan bir manevi önder olacaktır.
Mehdi'nin talebeleri de zer aleminde Mehdi'ye tabi olacağına söz vermiş kişilerdir. Müminlerin birbirlerine bağlılığı ve dostluğu zer aleminden geliyor. Zer aleminde birbirlerini tanıyorlar ve seviyorlar.
Zer aleminde Peygamberler, Mehdi'ye yardım edeceklerine söz vermişlerdir. Peygamberimiz'in yardımı Mehdi'yi anlatan hadislerle olmuştur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Şubat 2017> Daha Fazla

Binlerce defa söyledim bir kez daha söylüyorum benim Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Hocalık iddiam da yok.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2017> Daha Fazla

İmam Rabbani, Hz. Mehdi vesilesiyle hidayetin tüm dünyaya yayılacağını anlatmıştır: Onun (Mehdi’nin) irşadının ve hidayetinin nurları bütün dünyaya yayılır. Yer küresinin ortasından tâ arşa kadar herkese rüşd, hidayet, iman ve marifet Onun (Mehdi) yoluyla gelir. Herkes ondan feyz alır. Arada o olmadan, kimse bu nimete kavuşamaz. (İmam Rabbani – Mektubat, 260. mektup)
İmam Rabbani Mehdi için "Asırlardan çok uzun zaman sonra böyle bir cevher dünyaya gelir, kararmıs olan alem onun gelmesiyle aydınlanır" diyor.
Hz. Mehdi'de tüm Peygamberlerin özelliklerinden vardır. Hz. Mehdi karşılaştığı baskılar yönünden Hz. Musa'ya, çektiği çile yönünden Hz. Yusuf'a benzeyecektir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2017> Daha Fazla

Nisa Suresi 75. ayette bildirilen "Rabbimiz Katından bize bir koruyucu, sahip yolla" duasının icabeti bu yüzyılda Mehdi'nin zuhuru olacak.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Şubat 2017> Daha Fazla

Mehdi maneviyat eridir. Mehdi'nin mesleği sevgi, şefkat, sosyal adaleti sağlamaktır. Mehdi siyasete karışmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2017> Daha Fazla

Allah zalimler tarafından ezilen mazlumları Mehdisi'yle İsa Mesih'le kurtarsın. İsa Mesih ve Mehdi'yi bir an önce zahir etsin.
İsa Mesih'i, Hz. Mehdi'yi, Tabut-u Sekine'yi ve içinde saklanan tüm kutsal emanetleri göreceğiz inşaAllah. Hepsi birer harikadır.
Mehdi devrinde Tabut-u Sekine bulunacaktır. Tabut-u Sekine insanlara huzur ve sakinlik verecek, metafizik bir yönü olacaktır.
Hadislere göre Mehdi zahir olmadan önce de Mehdi'nin olumlu etkisi tüm dünyada görülecek ve hissedilecek.
Hadislerde Mehdi'nin fiziksel özellikleri detaylı anlatılır; açık alınlı, geniş karınlı, tebessümü tatlı bir insan olduğu bildirilmiştir.
Hadislerde şeytanın Mehdi'nin ayaklarının altında manen öleceği bildirilmiştir. Şeytanın fitnelerini Mehdi ortadan kaldıracaktır.
Tevrat'ta Mehdi'nin karşılaştığı bela ve çilelerin çokluğundan ve belalar karşısında hiç sarsılmamasından kendisini anlayacağı bildirilir. Tevrat'ta ahir zamanda Mehdi'ye karşı kötülüğü örgütleyen deccaliyet de kapsamlı olarak anlatılır.
Tevrat'ta ve Musevi kaynaklarda Hz Mehdi'nin ruhunun kainat yaratılmadan önce yaratıldığı bildirilir.
Karmaşık günler, çalkantılı olaylar yaşanacak. Güzel bir imtihanla imtihan olup eğitileceğiz. Sonunda İsa Mesih ve Mehdi'yi göreceğiz inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2017> Daha Fazla

Hadislerde Mehdi'nin Türk milleti içinden çıkacağı bildirilmiştir. Türkiye, Mehdiyetin yurdudur.
Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in soyundandır. Mehdi'nin zaferi Peygamberimiz (sav)'in zaferidir.
Depremlerin artması Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2017> Daha Fazla

Hadiste Mehdi'nin yerde ve gökte gerçekleşecek bazı alametleri olduğu bildirilir. Bunlardan biri de depremlerin artmasıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2017> Daha Fazla

İslam dünyaya son kez hakim olacağı, İsa Mesih ve Mehdi zahir olacağı için dünya çok büyük olaylarla bu buluşmaya hazırlanıyor.
Mehdi devrinde bulunacak olan Ahit sandığının içinde Harun'un asası da olacak. Harun’un asası filiz vermiş, çiçek açmış bir asadır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Şubat 2017> Daha Fazla

Dünya sadece sevgiyle güzel olur. İnsanları sevgiden çok alaycılık, rekabet, laf sokmayı tercih edecek hale getirmişler. İnsanların bir çoğu sevgisizlikle dünyalarını cehennem hayatına çevirmiş. Mehdiyet bu cehennem ateşini söndürecek nurdur. Mehdiyet deccaliyetin dünyayı saran negatif aurasını tertemiz sevgi dolu pozitif bir auraya çevirecek. Dünya cennet gibi olacak.
Tevrat'a göre Mehdi (Moşiyah) doğru olanı yapmakta süratli davranacaktır.
Allah Mehdi'ye İslam ahlakının dünya hakimiyetini, sanat, zenginlik ve güzellikte müthiş bir ilerlemeyi nasip edecek inşaAllah.
Hem Şiilerin hem Sünnilerin kabul edeceği manevi önder Mehdi (as)'dır. İslam alemi ancak Mehdi (as) etrafında birleşecektir.
Mezhep ve etnik çatışmaların tam anlamıyla ortadan kalkması ancak Mehdiyetle mümkün olur. Bölünme fitnesi Mehdiyetle izale olacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2017> Daha Fazla

Hadislerde Mehdi zamanında Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi küllenmiş duyguların bir bir tomurcuklanıp çiçek açacağı bildirilmiştir.
Ülkeler arasındaki tüm duvarlar Mehdi döneminde kaldırılacak inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Şubat 2017> Daha Fazla

Mehdi insanlardaki taşlaşmış yürekleri yumuşatacak, insanlara Allah aşkı ve Allah sevgisini öğretecektir.
Musevi kaynaklarına göre Mehdi'nin çıktığı yıllar insanların büyük acılar çektiği, zulümlerin yaygın olacağı dönemdir. (Haham Yitzchak dedi ki: Kral Moşiyah'ın ortaya çıkacağı yıl dünyanın tüm kralları birbirleriyle çekişecekler. Ve dünyanın tüm milletleri titreyecek ve korkacaklar ve yüzlerinin üzerine düşecekler ve doğum sancıları gibi sancılara tutulacaklar. İsrail de titreyecek ve korkacak ve şöyle diyecek, "Nereye gelmeli, nereye gitmeliyiz?", Yalkut Shimoni, Yesheyah 499)
Hadislerde Mehdi talebelerinin gece tebliğ ve ilim faaliyetinde olduklarına özellikle dikkat çekilmiştir.
Tevrat Mehdi'yi binlerce yıl önce çok detaylı anlatmıştır.
Bazı alimler Mehdi'nin çıkış alametlerine dair hadisleri özenle gizliyor, bilinmesini istemiyorlar. Bunun vebali büyük olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2017> Daha Fazla

Tevrat'a göre dünya yaratılmadan önce yedi şey yaratılmıştır. Bunlardan biri de Moşiyah yani Mehdi'nin adıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2017> Daha Fazla

Mehdi'nin vefatından sonra Müslümanların lideri İsa Mesih olacaktır. Mehdi hayattayken İsa Mesih O'nun veziri olacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

İsa Mesih'e ve Mehdiyete karşı olmak daima bereketsizlik getirir.
Tevrat'ta Mehdi'nin Allah'tan çok korktuğu ve cendere gibi çok zor imtihanlarla karşı karşıya kalacağı anlatılmıştır.
1400 yıllık İslam tarihinde hiç bu kadar çok "Mehdi gelmeyecek" denilmemiştir. Bu, Mehdi'nin geldiğinin alametlerinden biridir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2017> Daha Fazla

Bütün bilimsel veriler 1980'den itibaren depremlerde görülmemiş tarzda artış olduğunu gösteriyor. Bu, Mehdi'nin geliş alametlerinden biridir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2017> Daha Fazla

Hadislerde Hz. Musa ile Mehdi'nin bir çok benzerliği olduğu bildirilmiştir.
Musevi kaynaklarda Mehdi'nin çok çileler çekeceği ve tüm çilelere Allah aşkıyla zevkle sabredeceği bildirilmiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2017> Daha Fazla

Mehdiyetin sevgi, merhamet, güzellik, iyilik anlayışını dünyaya hakim etmek önemli. Tartışmayla, kavgayla hiçbir mesele çözülmez.
Bediüzzaman'ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri Mehdiyet. Üstadımız'ın üzerinde durduğu konuyu arka plana atmak bereketsizlik getirir. Bediüzzaman "Ben Mehdi'nin pişdar bir neferiyim, öncüsüyüm" diyor. Nur talebelerinin de açıkça bunu dile getirmeleri önemli, bereket getirir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2017> Daha Fazla

Hadislerde Mehdi'nin ileri yaşlarda dahi genç görünümlü olacağı bildirilmiştir. 70-80 yaşlarında bile 40 yaş görünümünde olacaktır.
Mehdilik kişinin çalışarak, gayret ederek, isteyerek kazanacağı bir makam değildir. Allah'ın seçtiği kişiye nasip ettiği bir makamdır.
Tevrat'ta Mehdi'nin tüm milletlere barışı ve sevgiyi öğreteceği, herkesin ona tam tabi olacağı anlatılmıştır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2017> Daha Fazla

Hz. Musa'nın talebelerinde ve Kehf Ehlinde olduğu gibi Mehdi'nin talebelerinde de Mehdi'nin zuhuru öncesinde manevi uyku olacağı bildirilmiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)'in bildirdiğine göre Allah Mehdi'ye tüm peygamberlere verdiklerini verecek ve Mehdi dünyayı başka bir dünyaya dönüştürecektir.
Peygamberimiz (sav), Mehdi devrinde kadınların alabildiğine özgür olacağını bildirmiştir.
Tevrat'ta bahsedilen hakimiyet, Mehdi (Moşiyah) döneminde İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) hadislerinde Mehdi'yi tüm detaylarıyla anlatarak Mehdiyet'e destek olmuş ve yardım etmiştir. Hadislerde bildirildiğine göre Mehdi'ye talebeleri zer aleminde, henüz dünya yaratılmadan, tabi olmuşlardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin dünyaya hakim olmasına şaşırmayanlar Mehdiyet vesilesiyle İslam ahlakının hakim olmasına şaşırıyorlar.
Peygamberimiz (sav) "Allah'ım bana kardeşlerimi göster" diyerek Mehdi ve talebelerini görmek için dua etmiştir.
Peygamberimiz (sav) "Mehdi devrinde yaşayanlar çok kısmetlidirler, Mehdi'yi ve arkadaşlarını sevenler mübarek olsunlar" buyurmuştur.
Peygamberimiz Mehdi’ye ilk karşı çıkacak olanların bazı bağnaz alimler olacağını söylemiştir. Mehdi'nin dini değiştirdiğini iddia edeceklerdir.
Peygamberimiz (sav) "Allah Mehdi'nin çıkışını kullarına kaçınılmaz bir surette gösterecektir" buyurmuştur.
Peygamberimiz ahir zaman ve Mehdiyetle ilgili muazzam detaylar vermiş, hepsi öyle birebir gerçekleşiyor ki harika bir dönem olduğu görülüyor.
Deccaliyete karşı hiçbir devlet tek başına başarılı olamaz. Deccaliyetin kesin yenilgisi Mehdiyet ve İsa Mesih vesilesiyle olur. Deccaliyet Mehdiyet ve İsa Mesih'e hiçbir şekilde güç yetiremez. Bu metafizik bir durumdur. Mehdiyet karşısında kesin yenilecektir.
İsa Mesih'i inşaAllah hep birlikte göreceğiz. Bu nesil Peygamber görmekle şereflenecek. Asıl ilmi mücadeleyi Mehdi yapacaktır. Hristiyanların İslam'a tam dönüşü ise İsa Mesih vesilesiyle olacaktır. İsa Mesih'i görür görmez yüzündeki heybetinden insanlar hemen bir Peygamber gördüklerini anlarlar. Peygamber heybeti çok heyecan vericidir. Peygamberlerin heybeti insanlarda çok etkileyici bir hal oluşturduğu için Peygamberler çok şaka yapar, insanlardaki heyecanı kırarlardı.
Bediüzzaman Risale-i Nur'da Mehdi'nin Hicri 1400'de yani 1979'da göreve başlayacağını açık ve net olarak söylemiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2017> Daha Fazla

Mehdi'nin çıkışının büyük ve küçük alametleri var. Afganistan'ın işgali, Kabe baskını, Irak'ın işgali gibi alametler Mehdi ile aynı dönemde gerçekleşmiştir.
Mehdi'nin çıkışı çok yakın inşaAllah. Putin, Trump ve Tayyip Hocam bu kutlu dönemde güzel görevler yapacaklar inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz Mehdi talebelerinin birbirlerine çok benzeyeceklerine dikkat çekmiştir. Mehdi'nin talebelerinin geceleri abid, gündüzleri ise aslanlar gibi olduğunu söylemiştir.
Kuran'da bildirilen Peygamberimiz döneminde yaşanan dinden sorumluyuz. Sonradan geliştirilen dinin Peygamberimiz dönemindekiyle ilgisi yok.
Bediüzzaman mezhebe tabidir ama Mehdi'nin en büyük müçtehid, en büyük müceddid olacağını, tüm mezheplerin Mehdi'ye bağlanacağını söylemiştir.
Peygamberimiz döneminde mezhepler yoktu, dört ayrı din yoktu. Tek bir din vardı. Mehdi döneminde de Peygamberimiz dönemi gibi olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2017> Daha Fazla

“Mehdi gelip geçti, Mehdi'den bahsetmek bizi tembelleştirir, Mehdi şahsı manevidir” gibi tüm açıklamalar Mehdiyeti engellemek içindir.
Kendilerince Mehdiyeti etkisiz hale getirmek için kullandıkları samimiyetsiz yöntemlerden biri de "Hz. Mehdi’nin gelişine daha 100-200 yıl var" demektir.
Deccalden, İsa Mesih ve Mehdi'nin zuhurundan bahsedilmemesi de Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Peygamberimiz bunu bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2017> Daha Fazla

Kuran ayetlerine göre zor durumda olan Müslümanlar Allah'a bir Mehdi yani kurtarıcı göndermesi için dua ediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ocak 2017> Daha Fazla

Mehdiyetin bereketiyle Allah deccalin elini kolunu bağlıyor. Deccaliyet neye yeltense ayağına dolanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz Mehdi talebelerinin sevgi dolu olduklarını, münafıkların kirlerinden uzak olduklarını ve nurlu olduklarını söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2017> Daha Fazla

Mehdi'nin ve İsa Mesih'in zuhurundan önce çok büyük olaylar olacak, hiçbir kardeşimiz fütur getirmesin, sarsılmasın, sonu hayır olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2017> Daha Fazla

Musevilerin beklediği Moşiyah ile Mehdi aynı kişidir. Mehdi'nin hakimiyeti İslam ahlakının hakimiyeti demektir.
Peygamberimiz Mehdi'nin taş kalpleri elmaslaştıracağını bildirmiştir. Mehdi dünyanın sevgi öğretmenidir.
Peygamberimiz Mehdi'nin kutsal emanetlerle çıkacağını söylemiştir. Kutsal emanetler İstanbul'dadır. Mehdi İstanbul'dan çıkacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2017> Daha Fazla

Hadislere göre Mehdi ve talebeleri, haklarında söylenen hiçbir olumsuz sözden, hiçbir aleyhte tuzaktan etkilenmeyecekler.
Peygamberimiz Hz. Mehdi'nin mutedil, halim, selim ve insanların en sevileni olduğunu bildirmiştir.
Hadiste Mehdi'nin büyük felaketlerde insanlar için sığınak olduğu haber verilmiştir.
Mehdi'ye kurtarıcı olma vasfını veren Allah'tır. Talut da Zülkarneyn de kurtarıcı olarak gönderilmiş o devrin Mehdi'si olmuşlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ocak 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz Mehdi'nin çıkışında yaşanacak olayları o devrin kişilerinin isimlerine kadar haber veriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2017> Daha Fazla

Hz. İsa ile Hz. Mehdi fiziki olarak birbirlerine benzeyeceklerdir. Mehdi bir çok Peygambere benzeyen özellikler taşıyacaktır. Mehdi aynı zamanda Hızır meşreplidir. Nuh gibi uzun ömürlü olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2017> Daha Fazla

Hadiste Hz. Mehdi'nin hükmünün Hızır'ın hükmü gibi olacağı bildirilmiştir. Hz. Mehdi de Hızır meşreplidir.
İslam alemi birleşmeden, İttihadı İslam olmadan, Mehdi ve İsa Mesih zahir olmadan Deccaliyetin fikren ölümü diye bir şey olmaz. Hiçbir ülke tek başına Deccaliyete karşı koyamaz. Mutlaka ittifak etmek, birlik olmak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2017> Daha Fazla

İslam alemindeki kargaşanın tek çözümü Mehdiyet'tir. Seyyidina İsa Mesih ve Mehdiyet dışında hiçbir çözüm yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2016> Daha Fazla

Peygamberimiz, Mehdi'nin sakalının nasıl olacağını dahi detayıyla anlatmıştır. Bazıları Mehdi sakalsız olacak diyorlar. Bu doğru değil. Hiçbir hadiste Mehdi'nin sakalsız olacağına dair bir ifade yoktur. Peygamberlerin de çoğunun sakalının nasıl olduğu hadislerde vardır. İsa Mesih ve Hz. Davud'un sakalı kızıla çalan kestane rengidir. Mehdi ve diğer Peygamberlerin sakalının ise siyah olduğu bildirilmiştir. Hadislere göre Mehdi'nin sakalı kevsec (yanlarda az) alt taraftan cezm edilmiş (düzeltilmiş) şekildedir.
Peygamberimiz yeryüzünde akan kanı kendi soyundan gelecek olan Mehdi (as)'ın durduracağını bildiriyor ve Mehdi'yi çok detaylı anlatıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

Mehdi hayret uyandıracak bir şahıstır. Bediüzzaman Mehdi için "acip şahıs" demiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Aralık 2016> Daha Fazla

Deccal Mehdi ve İsa Mesih'e karşı atağa geçer ama her seferinde başarısızlığa uğrar.
İngiliz derin devletinin güç yetiremeyeceği sistem Hızır, Mehdi ve İsa Mesih'dir. Bu zatlar metafizik olarak galip yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Aralık 2016> Daha Fazla

Mehdiyetin durdurulması mümkün değildir. Kaderde Mehdi, İsa Mesih geldi, görevlerini yaptı ve gittiler. Kimse kadere engel olamaz.
İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani gibi tüm büyük alimler Mehdi bekliyordu, hepsinin Mehdi beklentisi içinde olan cemaatleri vardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2016> Daha Fazla

Hadiste bildirilen İsa Mesih'in arkasında namaz kılacağı ve İslam aleminin lideri olan kişi Hz. Mehdi'dir.
Hadislere göre Deccal, Mehdi devrinde radyo ve televizyonlardan üç defa konuşma yapacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2016> Daha Fazla

Bir insan Mehdiliği, Mesihliği kullanıp kan akıtıyorsa o mutlaka Deccaliyettir. Mehdi tek damla kan dökmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2016> Daha Fazla

Deccaliyet dünyanın her tarafında "Deccal yoktur, Mehdi çıkmayacak" sözlerini söyletiyor, bazıları da bilmeden bu telkine uyuyor. Mehdi gelmeyecek denildiğinde Deccaliyetin gizlenmesi ve rahat hareket etmesi için ortam oluşuyor. Bazıları fark etmeden bu duruma destek veriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Aralık 2016> Daha Fazla

Ahit sandığı melekler tarafından korunmaktadır ve Mehdi döneminde bulunacaktır. Mehdi dışında kimse ahit sandığını ortaya çıkaramaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Aralık 2016> Daha Fazla

Mehdi her türlü zulmü ortadan kaldıracak bir sevgi öğretmenidir. Mehdi'nin görevi sosyal adalet, sevgi ve merhamettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Aralık 2016> Daha Fazla

Mehdiyeti bekleyenler çakı gibi uyanık ve zindeler. Azimle Allah yolunda fikren mücadele ediyorlar. Atalete kapılanlar Mehdi yoktur diyenlerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2016> Daha Fazla

Müslümanların yapması gereken İttihadı İslam için, Mehdi ve İsa Mesih'e bir an önce kavuşmak için dua etmek. Diğer Müslümanlarla kavga değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Aralık 2016> Daha Fazla

Peygamberimiz Mehdi'nin ileri yaşlarında dahi genç görünümlü olacağını, gecelerin ve gündüzlerin O'nu yaşlandırmayacağını bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2016> Daha Fazla

Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak.
Müslümanların eziyet görmemesini isteyen İttihad-ı İslam'ı istemeli, Mehdi ve İsa Mesih'in gelişi için dua etmelidir.
Mehdiyeti neredeyse unutturuyorlardı. Mehdiyeti bilimsel ispatlarıyla, tüm delilleriyle anlattık, Peygamberimiz'in müjdesini gündemde tuttuk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2016> Daha Fazla

İsra Suresi 94. ayette yer alan "Kendilerine hidayet geldiği zaman, insanları inanmaktan alıkoyan şey, onların: "Allah, elçi olarak bir beşeri mi gönderdi?" demelerinden başkası değildir." ifadesi Mehdi'ye işaret etmektedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2016> Daha Fazla

Ahir zamanda, Mehdi devrinde Halep'in kuşatılacağı bildirilmiştir. (Emir ül-müminin Ali bir hutbesinde şöyle buyurdu: … Ehli küfrün fitnesi İslam’ı zayıf düşürür. Ateşi Şam’ı yakar. HALEP’İ muhasara altına alırlar. Yazık olur, her taraf harab olur, yıkılır. Bela bütün beldeleri dolaşır durur. İlzamun Nasip, 2. Cild)

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2016> Daha Fazla

Mehdi'nin fikren mücadele ettiği, içlerinde kadın deccallerin de olduğu 30'a yakın irili ufaklı deccal olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2016> Daha Fazla

Mehdi hiçbir siyasi faaliyete karışmaz. Sadece sevgi öğretmenidir. İnsanları sosyal adalet, sevgi, barış için teşvik edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2016> Daha Fazla

İsa Mesih'i sevenlerle Mehdiyeti sevenler ittifak ederek kanunla, ilimle, irfanla İngiliz derin devletini tam anlamıyla çökertecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2016> Daha Fazla

Mehdiyetin alametlerini gördükleri ve Mehdiyetin hak olduğunu anladıkları için bazıları büyük panik yaşıyorlar. Ama Mehdiyeti engelleyemezler.
Peygamberimiz'in Mehdi ile ilgili anlattığı hadisler tam anlamıyla gerçekleşmiş, şüphesiz bir gerçeğe, gerçek habere dönüşmüştür. Peygamberin söylediği bir olayın aynısıyla çıkması demek akıl, bilim ve mantığın tam anlamıyla tezahür etmesi demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2016> Daha Fazla

Deccaliyet dini alabildiğine zorlaştırır. Mehdi ise dini alabildiğine kolaylaştırır. Bu kolaylaştırma Allah'ın müminlere bir nimetidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2016> Daha Fazla

Risalelerde Bediüzzaman, "Bir asır sonra gelecek zat" diyerek Mehdi'den bahsetmiştir, bazı kardeşlerimiz bunu gizlemeye çalışıyor.
Bediüzzaman kendisinden sonra gelecek olan Mehdi'nin hem hakim hem en büyük müçtehid hem de müceddid olacağını söylemiştir. Bediüzzaman "Hiçbir cihette, o ileride gelecek olan acip şahıs yani Mehdi gibi olamam" demiştir.
Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde Deccaliyet tam hakimdi ama Hz. Mehdi devrinde Deccal yok olacak.
Budistler "Buda dönecek" diyor ama hiç kimse bu konuyla ilgilenmiyor. Mehdi söz konusu olunca "Mehdi çıkmayacak" diye günlerce yazıyorlar.
Bazılarının "Mehdi gelmeyecek" diye ısrar etmeleri Hz. Mehdi'nin çıkacağını açıkça gösteren delillerdendir.
Museviler, Hristiyanlar, Evanjelikler hep Hz. Mehdi (as)'ın gelişini bekliyorlar, bütün sahih hadis kitaplarında Mehdiyet konusu yer alıyor.
"Mehdi gelmeyecek" diye iddia edenler birkaç yıl daha beklesinler, kendileri Mehdiyetin gerçek olduğunu görecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2016> Daha Fazla

Hadiste kıyametin kopmasına bir gün kalsa dahi Mehdi'nin mutlaka çıkacağı bildirilmiştir. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağı Musevi kaynaklarında da haber verilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman Risale-i Nur'da Mehdi'nin geliş vaktinin Hicri 1400'ler yani bu yüzyıl olduğunu açıkça söylemiştir. Nur talebeleri bunu anlatmalı.
Mehdi'nin yaptığı tebliğ insanların kalplerinin en derinliklerine işleyecek, samimi imana vesile olacaktır inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2016> Daha Fazla

Mehdi hikmet ilmine sahip olduğu için çilenin ve imtihanın sırrını görüyor ve derinlikte, sevgide öne geçiyor. Tevrat'ta Mehdi'nin çekeceği çileler çok detaylı anlatılır. Mehdi çok büyük çilelerden geçtiği için çok üstün ve kıymetlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2016> Daha Fazla

Mehdiyet projeyle, planla oluşmaz. Mehdiyet saf sevgiyle gönüllere sultanlık kurmaktır, harikalar şeklinde yayılan bir iman hakimiyetidir.
Televizyonlarda, gazetelerde bu kadar çok "Mehdi gelmeyecek denilmesi" de Mehdi'nin geliş alametlerinden biridir. “İnsanların ümitsiz olduğu ve “HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ” DEDİĞİ SIRADA ALLAH HZ. MEHDİ (A.S.)’Yİ GÖNDERİR.” (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.55)

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2016> Daha Fazla

Resulullah'ın vefatıyla ümmet bir anda ruhunu kaybetmiş gibi oldu. İsa Mesih ve Mehdi'nin vefatının ardından da bozulma hızlı olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Kasım 2016> Daha Fazla

İnsanların çoğu farkında olmasa dahi Mehdiyetin etkisine girecek ve barışa, sükunete ve sevgiye yönelecek. Kavgalar son bulacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman'ı İmam Rabbani'yi seviyoruz diyenler bu büyük zatların Mehdi gelecek dediklerini hiç anlatmıyorlar.
Dünya kurulduğundan bu yana bu kadar güçlü bir deccaliyet olmamıştır. Böyle kapsamlı, organize deccaliyet hareketi ilk defa oluyor. Bu yüzden Allah ahir zamanda ilmen deccaliyeti dümdüz etmeleri için hem İmam Mehdi'yi hem İsa Mesih'i gönderiyor.
Mehdiyet karşıtlarının bu kadar panik olmasının sebebi Mehdiyetin hak olduğunu tüm delilleriyle görmüş olmalarıdır.
Mehdiyet hadislerinde yer alan alametlerin hepsi gerçekleşti. Bu yüzden Mehdiyete karşı olanlar hiçbir şekilde alametleri anlatamıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2016> Daha Fazla

Buhari ve Müslim'de İsa Mesih'in yeryüzüne ineceği ve Müslümanların manevi lideri arkasında namaz kılacağı anlatılır. İşte bu lider Mehdi'dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehdi'nin başarısı ve zaferi Peygamberimiz'in başarısı ve zaferidir. Çünkü Mehdi, Peygamberimiz'in hem kumandanı, hem evladıdır.
Mehdiyete karşı çıkanlar hadislerde belirtilen alametleri tek tek saysınlar ve bunlar olmadı desinler, diyemezler çünkü hepsi oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2016> Daha Fazla

İsrail Mehdi bekliyor, Evanjelikler, Museviler hep Mehdi bekliyorlar ve dünya hakimi oluyorlar. Mehdiyet karşıtı ülkeler de eziliyorlar.
Mehdi karşıtları her devirde olmuştur, Deccale bilerek ya da bilmeyerek yardım etmişlerdir.
Resulullah (sav) daha sağ iken Mehdi'yi kumandan olarak tayin etmiş ve Müslümanları onunla müjdelemiştir.
Bediüzzaman, Süleyman Hilmi Tunahan hep Mehdi'yi beklemişlerdir. Erbakan Hocamız da Mehdi'yi beklemiş kişilerdendir. İmam Rabbani Mehdi'yi Mektubat'ında çok detaylı delillerle anlatmıştır.
Bediüzzaman talebeleri tarafından Mehdi bilinmiştir ve Deccaliyeti ortadan kaldırmak için hareket eden, şevkli bir topluluk ortaya çıkmıştır.
Deccaliyetin istediği Mehdiyeti durdurmaktır, Mehdi'den bahsedilmemesidir.
4 Mezhep imamı hepsi Mehdi konusunda ittifak etmiştir. Şii imamların, Vahabi imamların ve ehli sünnet alimlerinin tamamı ittifak halindedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2016> Daha Fazla

İmam Azam, Ebu Hanife, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam Rabbani, İmam Suyuti ve tüm büyük alimler Mehdiyeti savunmuşlardır.
Kütüb-i Sitte’nin tamamında, sahih hadis kitaplarında, Diyanetin yayınladığı eserlerde Mehdi hadisleri haktır ve Mehdi’nin çıkış alametleri de gerçekleşmiştir.
Hutbelerde Mehdiyet'in ve deccaliyetin inkar edilmesi de Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Hz. Saab ibni Cessame (ra)’dan rivayet edildi: Deccal insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikce (unutulmadıkca) ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikce çıkmaz. (Ramuz el Hadis, sayfa. 485)
Mehdiyet şu an Türkiye'yi sarmış durumda. Hutbelerde Mehdi gelmeyecek denilmesi Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Bu alamet gerçekleşti. “İnsanların ümitsiz olduğu ve HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ“ DEDİĞİ BİR SIRADA ALLAH MEHDİ'Yİ GÖNDERİR...” [Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55]
İmam Rabbani ve Bediüzzaman gibi zatlar milyonlarca insanın imanına vesile olmuşlardır. Bu yönleriyle bir nevi Mehdi'dirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2016> Daha Fazla

İmam Şafi, İmam Hanbel, İmam Hanefi, İmam Maliki ve tüm büyük alimler Mehdi'nin gelişinin hak olduğunu anlatmıştır.
Mehdiyete karşı olanlar bahsedilmezse Mehdi gelmez sanıyorlar. Tüm dünya; Museviler, Hristiyanlar, Şiiler, Aleviler, Sünniler Mehdiyi bekliyor.
Bazıları Mehdiyet'ten bahsedilmesi adeta yasaklansın diyor. Bu, Mehdi geldi demektir. 1400 yıldır hiç bu kadar Mehdiyete karşı olunmamıştı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2016> Daha Fazla

Deccaliyet büyük bir panikle Mehdiyeti engellemeye çalışıyor. Boş yere çırpınıyorlar. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz inşaAllah.
Bediüzzaman Mehdiyeti tüm detaylarıyla anlatmış. Hz. Mehdi’nin Hicri 1400'de geleceğini müjdelemiş ve kendisinin Mehdi'ye zemin hazırladığını anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2016> Daha Fazla

1400 yıldır ilk defa toplu halde bu kadar çok Mehdi gelmeyecek deniliyor. Bu da Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir.
Mehdi’nin gelmeyeceğini iddia edenler Mehdiyet alametlerinin çıkmış olduğunu, Mehdiyetin hak olduğunu gördükleri için böyle panik oluyorlar. Saatlerce Mehdi gelmeyecek diye anlatacaklarına şu alametler hadiste var ama bu alametler gerçekleşmemiştir demeleri gerekir. Ancak bunu diyemiyorlar çünkü alametlerin hepsi gerçekleşti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2016> Daha Fazla

Ahir zaman ve Mehdiyeti bu kadar kapsamlı, doğru, bilimsel ispatlı olarak anlatan ilk defa bizleriz. Mehdiyet konusunu bilimsel verilerle, gazete haberleriyle delilli ve hiç inkar edilemeyecek şekilde çok detaylı anlattık.
Mehdi'nin çıkışıyla ilgili hadislerin aynısıyla, art arda müthiş bir düzgünlükte gerçekleştiğini görüyoruz. Arka arkaya tahakkuk ettiği açık olan hadisler için "uydurma" denilmesinin hiçbir geçerliliği olmaz.
Mehdiyetten İngiliz derin devleti, münafıklar ve ehli küffar çok tedirgin olmuş durumda.
Peygamberimiz (sav) "Mehdi zahir olduğunda Mehdi gelmeyecek söylemleri artar" diyor. Neredeyse her gün "Mehdi gelmeyecek" diyorlar. Mehdi gelmeyecekse bazıları neden bu kadar telaşlanıyorlar? Bu kadar telaşlanmaları, "Mehdi gelmeyecek" demeleri Mehdi’nin geleceğinin alametidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2016> Daha Fazla

Peygamberimiz Mehdi'nin çıkış alametlerinin ardarda geleceğini söylemiştir. 1400 yıldır ilk defa tüm alametler aynı dönemde gerçekleşiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2016> Daha Fazla

Süleyman Hilmi Tunahan, Bediüzzaman, Şeyh Nazım gibi Mehdi'yi bekleyen alimler milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuştur. Mehdi'yi beklemeyenler ise şevksiz, durgun, monoton, hiç kimsenin hidayetine vesile olmayan bir tembellik içinde oluyorlar.
Dünyayı idare edenlerin çoğu Mehdi/Mesih beklentisi içindedir. Mehdi beklemek atalet değil tam tersine bereket getirir.
Mehdi'yi beklemek bereket getirir. Bediüzzaman Mehdi'yi beklerdi, müthiş hizmet yaptı. Abdülkadir Geylani, İmam Rabbani hepsi şevkle Mehdi'yi beklediler.
Mehdi gelmeyecek diyenlerde büyük panik var. Madem Mehdiyetin olmadığına inanıyorlar bu panik niye? Aslında Mehdiyetin hak olduğunu çok iyi biliyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2016> Daha Fazla

Resulullah (sav) Mehdi'nin damla kan akıtmayacağını, uyuyan kişiyi uyandırmayacağını söylüyor. Mehdi kan dökecek diyenler hadise uygun konuşmuyor.
Mehdi sevgi, merhamet, barış, kardeşlik insanıdır. Bazı sözde alimler Mehdi'yi şiddet insanı gibi göstermeye çalışıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2016> Daha Fazla

Benim hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Hocalık, alimlik iddiam da yok.
Bazılarının Deccaliyeti, Mehdiyeti inkar etmelerinin sebebi Müslümanların manevi kuvvetini kırmak amaçlıdır. İslam Birliği de olmayacak deyip Müslümanları iyice umutsuzluğa sürüklemek ve Müslümanların fikri mücadele gücünü kırmak istiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2016> Daha Fazla

Deccaliyet kendisini gizlemek için Mehdiyeti örtbas etmeye çalışıyor. Deccaliyetin köşeye sıkıştığı açıkça görülüyor.
Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz. Alametlerin tamamı aynısıyla çıktı. Bu, geri dönüşü olan bir konu değildir.
Mehdiyete karşı olmanın anlamlarından biri deccaliyeti gizlemektir. O zaman deccaliyet zulümlerine devam edecek imkan kazanıyor.
Hadiste Mehdi'nin alametlerinin tesbih taneleri gibi ardı ardına gerçekleşeceği söylenmiştir. 1400'ün başından beri alametler sıralı olarak gerçekleşiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehdi bu devirde gelmeyecek diyenler Suyuti Hazretlerinin ümmetin ömrüyle ilgili naklettiği hadisleri özenle saklıyorlar. Bu hadisleri anlatmaları lazım. Suyuti Hazretlerinin ümmetin ömrüyle ilgili aktardığı hadisler Mehdi'nin bu yüzyılda geldiğinin açık delilidir.
Peygamberimiz Mehdi'nin çıkışını haber veren 600'den fazla alamet anlatıyor, bunların hepsi Hicri 1400'den bugüne kadar tek tek gerçekleşti.
Hadiste geçen Mehdi'yle birlikte olacak Melekler herkesin açıkça göreceği şekilde değildir. Meleklerin açıkça görülmesi kıyamette olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehdi insanlara baskı yapan biri değildir. Sevgisizliği, acımasızlığı ortadan kaldıran insanları iyiliğe çağıran manevi bir önderdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehdi'nin vazifesi Allah'a ve Kuran'a davettir. Mehdiyetin bu güzel görevinden rahatsız olmak hiçbir Müslümana yakışmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2016> Daha Fazla

Türkçesini bildiği halde yabancı sözcükler kullanarak konuşmak asil bir insanın üslubu değildir. Bu üsluptan ruhen zayıf olan etkilenir.
Kaht kelimesinin anlamı bela, yokluk, kıtlıktır. Kahtani de Mehdi'den önce çıkıp kan akıtacak kişilerden biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehdi çıkana kadar mezhepler devam edecektir. Mehdi çıkmadan mezheplerin kalkması olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2016> Daha Fazla

Deccal olmasa Mehdi çıkmaz dolayısıyla Deccaliyet de Mehdiyete hizmet eder.
İsa Mesih’in dünyaya tekrar inişi, Hz. Mehdi’nın çıkışı, Yecüc ve Mecüc’ün varlığı Kıyamet alametlerindendir.
Allah Nur Suresi’nin 55. ayetinde Müslümanları dünyaya hakim edeceğini vaat ediyor. Bu ayet tahakkuk edecek. Nur Suresi’nin 55. ayetinde Allah’ın vaat ettiği İslam ahlakının dünya hakimiyeti Hz. Mehdi ve İsa Mesih (as) vesilesiyle gerçekleşecektir.
"Allah niye Mehdi'ye hakimiyet veriyor" diyorlar? Peygamberimiz (sav)'in torunu olan Hz. Mehdi'nin başarısı Resulullah (sav)'in başarısıdır.
Bazı İslam alimleri PKK tehlikesini, Darwinizmi, materyalizmi bırakmışlar, ısrarla "Mehdi ve İsa gelmeyecek" diyorlar. Bu telaş niye? Bu kişilere göre Mehdi gelmeyecek ise her gün bunun tartışmasını niye yapıyorlar? Mehdi gelmeyecekse bu kişilerin çok rahat olması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2016> Daha Fazla

Sahte Mehdiyetle mücadele ancak gerçek Mehdiyetin bereketiyle olur.
Ümmeti Muhammed şu an paramparça. Müslümanların birleşmesi için Resulullah'ın gösterdiği yol Mehdiyettir.
Mehdiyet olmadan, sevgi olmadan birlik oluşmuyor. İlla ki Mehdi sevgiyi her yerde yeşertecek, o güzel sevgi yeşilliği her yere hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2016> Daha Fazla

Ahit Sandığı Taberiye gölünde hiç erişemeyecekleri gibi saklıdır, zamanı geldiğinde bulunacak ve açılacak. Taberiye gölündeki 60 metrelik taş yığının altında Kutsal Sandık saklı. Ahit Sandığı Mehdi döneminde Taberiye'den çıkarılacaktır.
Mehdi'nin kim olacağını Allah seçer. Sahte Mehdilerle ya da Mehdilik talepleriyle İslam Birliği gerçekleşmez.
Mehdiyet tavsiye makamıdır. Her tavsiyesi yerine getirilir, ama zorla değil sevgiyle. Hz. Mehdi sevgi öğretmeni olduğu için bir sözü iki edilmez.
Mehdiyetin siyaset hırsı yoktur. Mehdiyetin ana görevlerinden biri dünyada adaleti, sevgi, şefkat, sanat ve kaliteyi yaymasıdır.
Dünyada çok daha büyük olaylar olacak. Tüm bu büyük olayların ardından Mehdiyet dünyaya Güneş gibi doğacak inşaAllah.
Mehdiyet iddia değil, ispattır. Allah kaderde takdir ettiği Mehdi'yi çıkarır. Benim hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı, olmayacak.
Deccal, Süfyan ve Kahtani Mehdi'ye zemin hazırlayan güçlerdir. Kaht bela, yokluk, kıtlık anlamındadır. Kahtani kan dökücü harekettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2016> Daha Fazla

Deccaliyetin adından kimse bahsetmiyor. Deccaliyetin beyninin İngiliz derin devleti olduğunu açıklamak gerekir. Deccaliyet yok diyenler, Mehdiyet karşıtı tutum alanlar istemeden bilmeyerek de olsa deccaliyete destek vermiş oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2016> Daha Fazla

Önümüzdeki yıllar çok güzel olacak inşaAllah. Mehdi gelmeyecek bağırtıları arasında Mehdiyet hızla ilerliyor.
Büyük Ortadoğu Projesi İslam aleminin birleşmesine karşı yani Mehdiyete karşı İslam alemini parçalama projesidir.
Mehdiyetin durdurulması mümkün değildir. Mehdiyet kaderde haktır. Allah Mehdiyetin önündeki engelleri kaldırır. Sahte mehdiler etkisiz hale gelir. Tüm engelleme girişimleri karşısında Mehdiyet daha gelişir.
Mehdi'nin gelmesine daha çok var diyenler Peygamberimiz'in dünyanın ömrüyle ilgili bildirdiği hadisleri hiç anlatmıyorlar. Suyuti'de yer alan hadisler dünyanın ömrünün 7 bin yıl olduğunu bunun 5600'ünün geçtiğini söylüyor. Dolayısıyla Mehdi bu yüzyılda gelmiştir.
Kuran'da Mehdiyet bir çok ayette anlatılmaktadır. Allah, "Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar mehdilerdir" diye bildirir. Hz İbrahim'de, Hz. Yakup'da, Hz. Musa'da ve tüm peygamberlerde hep Mehdi beklentisi olmuştur. Heyacanla Mehdi'yi beklemişlerdir.
İslam tarihinde hiçbir dönemde bu kadar çok Mehdiyet yok, Mehdi gelmedi denilmemiştir. Bu da Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Mehdi inancı tahrif olmuş inançlar da dahil tüm dinlerde vardır. Bu da Mehdiyetin hak olduğunun delillerinden biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah her pozitif gücün karşısında bir negatif güç kurar. Derin devletler peygamberlerin çıktığı dönemlerin negatif gücüdür. Şimdi de Mehdi ve Mesih devrinde olduğumuz için İngiliz derin devletinin karşı güç olarak çıktığını görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdiyet siyasete karışmaz. Mehdi sadece sevgi öğretmenidir. Merhamet, şefkat ve adaletin öncüsüdür.
Dert şifasıyla birlikte yaratılır. Bu devrin derdi, hastalığı deccaliyettir. Şifası da Mehdiyettir. Mehdiyetin çözüm olduğunu herkes görecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2016> Daha Fazla

Deccaliyeti yaratan, şeytanla bağlantı kurduran da Allah. Mehdiyet vesilesiyle onları etkisiz hale getirecek olan da Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2016> Daha Fazla

1400 yıldır ilk defa "Mehdi gelmeyecek" konuşmaları bu kadar çok oluyor. Bu da Mehdi'nin geliş alametlerinden biridir.
Deccaliyet mutlaka yenilecek. Mehdi de zahir olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu engelleyemezler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah bizlere Seyyidina İsa Mesih'i, Mehdi'yi görmeyi nasip etsin. Allah bizi bu güzel insanlara talebe yapsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin en karşı olduğu konu Mesihiyet ve Mehdiyet'tir. Irak'ın, Suriye'nin paramparça edilmesinin sebebi de budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdi gelmeyecek diyenler boşuna gayret ediyorlar. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz, deccaliyet ilmen yerle bir olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdi İsa Mesih'i imanın nuruyla tanır. Gördüğünde "Sen İsa mısın?" demez, hemen gider boynuna sarılır.
Deccaliyet dünyayı dinsiz tek devlet haline getirmek amacındadır. Mehdi ise İslam ahlakını tüm dünyaya hakim edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2016> Daha Fazla

Birçok Müslüman ülkede yokluk ve fakirlik var. Bolluk ve zenginlik Mehdi vesilesiyle gelecek. Hadiste bu bildirilmiştir.
Mehdi (as) Arapça bilmeyecektir, bu, onun Mekke ve Medine'de doğmadığının da bir delilidir.
Ahir zaman alametleri, Mehdi, İsa Mesih Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez Mehdi ve İsa Mesih, Dabbe'yi yani televizyon ve interneti kullanarak tebliğ yapacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdi'nin zahir olması öncesinde insanlar çok sıkıntı yaşayacak, batıl fikirlerle huzur bulmaya çalışacaklar ama sonunda İslam hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdi'yi müjdeleyen Peygamberimiz'dir. Peygamberimiz'i seven ve itaat eden Mehdi'yi sevgiyle bekler. Mehdi, Peygamberimiz'in kumandanı ve evladıdır. İsa Mesih de İslam'a tabi olarak gelecektir. Mehdiyet, Peygamberimiz'in hakimiyeti demektir.
Gelenekçi inanca sahip olanların bazıları Mehdi'yi korkutucu katı bir insan gibi görüyorlar. Oysa Mehdi halimdir, sevgi insanıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ağustos 2016> Daha Fazla

Ehli Sünnetin tüm mezheplerinde Mehdi'nin gelişi haktır. Halkımız da bu konuyu çok iyi biliyor. Mehdiyet karşıtı olanlar boşa uğraşıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2016> Daha Fazla

Dünyanın ömründen bir gün bile kalmış olsa Mehdi'nin zuhuru için Allah'ın o günü uzatacağı hadiste bildirilen bir gerçektir.
Sahte mehdilerin çıkması da Peygamberimiz'in mucizesidir. Sahte mehdilerden telaş etmeye gerek yok. Allah sadece gerçek Mehdiyete başarı verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman Mehdi geldiğinde ben mezarımdan seyredeceğim diyor. Açıkça Mehdi'nin kendisinden sonra geleceğini söylüyor.
Bediüzzaman Mehdi'nin şahsı manevi olarak değil, bizzat şahıs, bir kişi olarak geleceğini anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ağustos 2016> Daha Fazla

Hadislere göre Mehdi hiçbir tarikata bağlı olmayacaktır. Bediüzzaman da Mehdi'nin en büyük müçtehid, müceddid, mürşid olacağını söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi devrinde mezhepler kalkacak, tarikatlar cemaatler Mehdi'ye bağlanarak tek bir İslam kalacaktır. Mehdi dışında kimse bu görevi yapamaz.
Bediüzzaman, Mehdi'nin Darwinizmi ve materyalizmi fikren yıkacağını, bu çalışmada kendisine küçük bir grubun yardım edeceğini söylemiştir.
Musevilerin binlerce yıldır saçlarını sürekli bir çeşit yağ veya parlaklık veren bir madde ile meshetmelerinin sebebi Mehdi'yi hatırlamaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi gelmeyecek nidaları Mehdi'nin geldiğinin ispatlarından biridir. Mehdi bu nidaların arasında zahir olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2016> Daha Fazla

Hz. Musa'nın asası, Hz. Nuh'tan Hz. İbrahim'e geçen asadır. Hz. İbrahim de bu asa ile putları kırmıştır Hz. Yusuf Mısır'a geldiğinde bu asayı kullanmıştır. Hz. Musa'nın bu asası en son olarak Hz. Mehdi'ye geçecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi kan akıtmaz. Mehdi sevgi insanıdır. Tevrat, Zebur ve hadislerde Mehdi'nin hiç kan akıtmayacağı bildirilmiştir.
Peygamberimiz, Mehdi'nin en yüksek şeref ve fazilete sahip olduğunu söylemiştir.
Masonlar, Tapınak Şövalyeleri başta olmak üzere tüm topluluklar, Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar tüm inananlar Mehdi'yi bekliyorlar.
Sorunu söylüyor ama çözümü söylemiyorlar. Dünyadaki bu sevgisizliği giderecek olan ölmüş ruhları canlandıracak olan Mehdi ve İsa Mesih'tir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ağustos 2016> Daha Fazla

Masonluktaki düğüm sembolü fesatla düğüm olmuş dünyayı Mehdi'nin çözeceğini anlatan bir semboldür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2016> Daha Fazla

Kaht bela, yokluk, uğursuzluk anlamlarına gelir. Kahtani Mehdi'den önce çıkacak kan akıtacak, şiddet uygulayacak bir insandır.
Mehdi siyasete karışmaz. Sevgiyi savunan, kadınların üzerindeki baskıyı kaldıran, dünyanın mamur olması için gayret eden gönül insanıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mezheplerin ve tarikaların kalkması Mehdi'nin açık zuhur ettiği dönemde olacaktır. İslam tek din olarak yaşanacaktır.
Mehdi kadınlara tıpkı Peygamberimiz gibi değer verecek, onları çok sevecek, koruyup kollayacak, özgürlüklerini garanti altına alacak.
Hadislerde Mehdi döneminde bir kadının Şam'a hiç korku duymadan tek başına seyahat edebileceği bildirilmiştir. Mehdi döneminde her kadın özgür olacak, korunup kollanacak, hiçbirinin gelecek korkusu olmayacak, aile baskısı, eş baskısı olmayacak. Kadınlar her konuda her yönden rahat edecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi denildiğinde kafalarında farklı bir şey canlandırıyor olabilirler, Mehdi siyasete asla karışmaz, siyaset tüm kurumlarıyla işlemeye devam eder. Mehdi sadece sevgi, kardeşlik, dostluk üzerinde duracaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2016> Daha Fazla

Üst akıl deccaliyettir. Deccaliyeti etkisiz hale getirecek güç Mehdiyettir.
Süfyanlar deccaller hepsi Mehdiyete hizmet ederler, isteseler de istemeseler de. Allah Türkiye'yi yavaş yavaş Mehdiyet ruhuyla sarıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2016> Daha Fazla

Şu anda dünyada metafizik mücadele var, deccaliyet ile Mehdiyet arasında büyük ilmi mücadele yaşanıyor. İnsanlar bunu 2020'lerde anlayacak.
Deccaliyet tüm ülkelerde nasıl etkili oluyorsa Türkiye'de de öyle etkili olur sandı. Allah'ın Mehdiyeti özel koruduğunu hiç düşünemedi. Deccaliyetin en büyük akılsızlığı Allah'a karşı mücadele ettiğini ve yenilmeye mahkum olduğunu anlayamamasıdır.
Mehdi (as) Cebrail, Mikail ve İsrafil tarafından üç cepheden korunur ve 3000 melek de Mehdi'yi her muhalefet edene karşı korurlar.
Şu anda Deccaliyetle Mehdiyetin akıl almaz bir çatışması var. Deccalin tek güç yetiremeyeceği kişi Mehdi (as) dır.
Mehdi (as) Allah’tan korkan, kan akıtmayan, aczini bilen, Allah’ın mazlum bir kuludur. Hz. Mehdi (as) siyasete asla karışmaz, sevgi insanıdır, sevgiyi, merhameti, dostluğu, uzlaşmayı anlatır.
Mehdiyet zamanında silah ve mühimmat tamamen ortadan kaldırılacaktır. Silaha yatırılan para sanayiye, kalkınmaya gidecektir.
Bediüzzaman kendisi çok güzel faaliyetlerde bulunmuş ayrıca kendisinden 100 yıl sonra gelecek olan Hz. Mehdi'yi de eserlerinde müjdelemiştir.
Kendilerince Mehdiyet'e karşı olanların tuzaklarını Allah boşa çıkarıyor ve yine Allah için Mehdiyete hizmet etmelerini sağlıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2016> Daha Fazla

Kahtani hem Mehdi’den önce gelen şahıs anlamındadır hem de kaht bela uğursuzluk anlamındadır. Bela getiren anlamına da gelir Kahtan savaş ve ayaklanma dolayısıyla felaket, kıtlık, bela anlamı taşır.
Mehdiyet metafizik bir güçtür, Deccal'in Mehdiyeti yenemeyeceği hadislerde bildirilmiştir.
Mehdiyete karşı olmak demek, İngiliz derin devletinin hakimiyetini bilmeden de olsa kabul etmek demektir.
İmam Sadık şöyle buyurdu: İki köprü engellendiğinde işte bu Ehli Beytten Kaim Mehdimizin zuhur zamanıdır. (Melaim vel Fiten, İbni Tavus, 181)
Sahte Mehdi hareketlerine karşı Mehdi karşıtlığı ile mücadele olmaz. Sahte Mehdilere karşı gerçek Mehdiyetle mücadele etmek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi projeyle, planla olunmaz. Allah kaderde kimi Mehdi olarak yaratmışsa o kişi Mehdi'dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2016> Daha Fazla

İttihadı İslam'a, Kuran'ın yeterliliğine, İsa Mesih'e, Mehdiyete tavır alan Allah'a tavır almış olur. Allah bunun karşılığını verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi (as)'ın dışında İngiliz derin devletinin oluşturduğu deccaliyet sistemini yıkacak bir güç dünyada şu an mevcut değil. Deccaliyetin felsefesi olan Darwinizm’i inkar edemiyorlar ve Deccaliyetin felsefesi olduğundan haberleri bile yok. İftiharla seve seve öğrencilere öğretiyorlar ve alenen Allah inkar ediliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2016> Daha Fazla

İslam alemi birleşerek deccaliyeti ortadan kaldırabilecek güce sahip. Önümüzdeki günlerde bu olacak ve deccaliyet tepelenecek. Mehdiyet ön plana çıkacak. İsa Mesih’le Mehdi (as)’ın birleşmesiyle muazzam bir medeniyet çağı yaşanacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti tepmez devrilmez milyonlarca elemanı ve casusu olan bir sistem gibi görünüyordu. Hiçbir şey yapamıyorlar ve yapamayacaklar. Mehdi (as)’ın durdurulması mümkün değil. İsa Mesih’in zahir olmasının da durdurulması mümkün değil.
Mehdi siyaset sahibi değildir. Mehdi manevi bir önderdir. Hiçbir şekilde siyasete karışmaz. Dünyanın sevgi öğretmenidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2016> Daha Fazla

Sahte Mehdiyet’in çözümü de Hz. Mehdi’dir, deccaliyetin çözümü de Hz. Mehdi’dir, süfyaniyetin çözümü de Hz. Mehdi’dir. Ve Seyyidina İsa Mesih İbni Meryem ikisi birlikte.
Süfyaniyetin de deccaliyetin de tek çözümü Mehdiyet'tir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Temmuz 2016> Daha Fazla

Mehdi (as), Kudüs-ü Şerif'e geldiğinde bütün dünya televizyonları naklen verecek. Zeytin Dağı'na çıkacaklar. Ama Zeytin Dağı'na çıktıklarında daha İsa Mesih ortada olmuş olmayacak. Hep beraber o Bab-ı Lut Kapısı'ndan geçip çıkıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Temmuz 2016> Daha Fazla

Hadiste Mehdi için gereken ortamı Allah’ın bir gecede hazırlayacağı bildirilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Haziran 2016> Daha Fazla

Mehdi Hz. Adem döneminden beri beklenmiştir. Nemrud ve Firavun da Mehdi'nin gelmesinden korkmuş, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'yı Mehdi sanarak saldırıya geçmişlerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Haziran 2016> Daha Fazla

İslam aleminin birleşmesi ve hakimiyet için ne kadar gayret edilse de heyecan oluşmadığı için gerçekleşmiyor. Bu heyecan Hz. Mehdi (as) ile oluşacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2016> Daha Fazla

Dünyada sel gibi Müslüman kanı akıyor. Muazzam olaylar oluyor. Ama en sonunda bunlar Mehdi (as)'ın zuhuruna vesile olacak.
Şeytan homoseksüel, en baştaki deccalin de kendisi gibi olmasını istiyor ve o şekilde ilham veriyor. Homoseksüelliği dünyada koruyacaksın, kan dökeceksin, İslam’ı yeryüzünden kaldıracaksın, Mehdiliğinden şüphelendiğin herkesin üstüne gideceksin diyor.
Derin devletler ilhamını, düşüncesini, hareket tarzını, stratejisinin tamamını şeytandan alır ve kendi asrının deccaliyeti olarak ortaya çıkar, kendi asrının Mehdiyet’i ile mücadele ederler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2016> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’a bütün gücü veren Allah’tır. Hz. Mehdi (as) aczini ve fakrını bilir. Hz. Mehdi (as)’da meydana gelen bütün olaylar Allah’ın gücüdür. Sen onu şahsına vermeye kalkarsan o zaman tabii ki gözünde çok büyütürsün. Gözünde büyüteceğin sadece Allah’tır. Büyük olan Allah’tır.
Peygamberimiz (sav) Mehdi için, “Mehdiyül dem” diyor yani “Kan durduran Mehdi”. Şu an deccal kan dökmeye devam ediyor. Kısa bir süre sonra bu dökülen kanlar tamamen duracak. Bunun vesilesi de “İmam Mehdi’ olacak” diyor Peygamberimiz (sav). Bunu hep beraber göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Haziran 2016> Daha Fazla

Diyorlar ki; “Mehdi beklemek tembellik meydana getirir.” Museviler dünyanın en çalışkan milletidir. 3500 yıldan beri Hz. Mehdi (as)’ı, Moşiyah’ı bekliyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2016> Daha Fazla

İslam alemini şu durumda birleştirsen de bir netice alamazsın. Çünkü önce sevginin oluşması lazım. Sevginin oluşması için de Mehdi (as)’ın zuhuru gerekiyor. Allah onu ona bağlamıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2016> Daha Fazla

Mehdi, son derece huzurlu, sevecen, sevgi dolu bir insandır. Onun döneminde asla kargaşa olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Haziran 2016> Daha Fazla

Mehdiyet’i hiç kimse durduramaz. Allah’ın kararı bu, Allah’ın kaderi; durduramazsın. Çırpındıkça Allah’a karşı yakışıksız bir tavır sergilemiş olursun.
Mehdiyet ahir zamanın en hayati konusudur. Irak’taki, Suriye’deki olayların tek sebebi Mehdiyet’tir. İslam alemindeki şu anki heyecan ve kargaşanın tek sebebi Mehdiyet’tir. Dünyanın her yerinde Mehdiyet yeri göğü inletiyor.
Mehdi'yi beklemek atalete sevketmez. Bilakis Mehdi'yi bekleyen ülkeler en şevkli, en başarılı, en atak ülkelerdir. Museviler 3500 yıldan beri Moşiyah Mehdi beklerler, dünyanın en çalışkan milletidir. Hiçbir şekilde de tembelliğe onları itmemiştir. Bilakis şevklendirmiş, başarılı ve atak olmalarını sağlamıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mayıs 2016> Daha Fazla

Şiiler bayağı yiğittirler. Sünniler tertemiz insanlar. Birbirleriyle savaşmaları için hiçbir neden yok, sıfır. Direkt şeytanın oyununa geliyorlar. Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla, onun bir kaç kelime konuşmasıyla mesele hallolacaktır.
Cenab-ı Allah hep böyle dikkati çekmeyen, insanların saldırdığı, insanların alçakça tuzak kurduğu, zulmetmeye çalıştığı, yalnız sanılan insanları başa geçiriyor. Ve onlara cennetini açıyor. Bu, Allah’ın kanunu. Hz. Mehdi (as) da insanların hiç ummadığı ve bağnazlar tarafından yanlış yolda gösterilen bir kişi olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mayıs 2016> Daha Fazla

Bazı Müslümanların, "(Mehdi'yi) beklemeye gerek yok." demeleri yanlıştır. Mehdi (as)’ın beklenmesi bir sevgi ifadesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2016> Daha Fazla

Masonluk beş bin yıldan beri Hz. Mehdi (as)’In çıkışına hazırlanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2016> Daha Fazla

Mehdi (as) korkusu tarihte firavunların acayip katliamlar yapmalarına sebep olmuştur. Mesela Firavun’un erkek çocuklara yaptığı katliamın sebebi, Tevrat’ta Moşiyah’ın dünyaya hakim olacağıyla ilgili hükümdür. Bugün de Hz. Mehdi (as)’ın oradan çıkacağından şüphelendikleri için Suriye’yi, Irak’ı yerle bir ediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2016> Daha Fazla

Ahir zamanda da Müslümanlara her türlü ahlaksız insan zarar vermek isteyecek. Mehdi devrinde, Mehdi cemaatinde işte bir avuç genç buna karşı koyacaklar. O kahramanlık destanının adına Mehdiyet deniyor. Ve 40 yıl sürüyor.
Mehdi (as) cemaati çok küçük olacak. O devirde birçok ahlaksız aile, çocuklarını Müslüman olmasınlar, Hz. Mehdi (as)’a yakın olmasınlar, Müslüman topluluğuna yakın olmasınlar diye şiddetli baskı altına alacaklar. Ama bunlara rağmen o kahraman gençler İslam’ın yayılması için bütün güçleriyle, azimleriyle Cenab-ı Allah’ın yardımıyla gayret edecekler. O yüzden kahraman oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mayıs 2016> Daha Fazla

Hükümet camileri yaptırsın, Hz. Mehdi (as) içini doldurur. Onların görevi imar; Hz. Mehdi (as)’ın görevi de sevgiyle, imanla, takva müminlerle doldurmaktır. Çünkü devir Hz. Mehdi (as) devridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mayıs 2016> Daha Fazla

Ashab-ı Kehf demek Mehdiyet demektir. Onun örtülü, şifreli anlatımıdır. Bütün o şifreler Mehdiyet’i anlatır. Çok gizli bir şifre sistemiyle nerede ne olacak hepsi detay detay anlatılmıştır.
Dünya derin devleti varsa bir de Cenab-ı Allah'ın yarattığı derin devlet var. Onunla hiç baş edemezler. Onun içinde Mehdi (as) var, Hızır (as) var, var da var, yani melekler var, cinler var. O, hiç güç yetiremeyecekleri metafizik bir yapılanmadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2016> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) Miraçta Hz. Mehdi (as)'ı görmüştür. Cenab-ı Allah’a, “Ya Rabbi kim bu şahıs?” diye sormuş; Allah, “O Mehdi’dir. Ben onu seviyorum, sen de onu sev” buyurmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Nisan 2016> Daha Fazla

Bütün peygamberler devrinde yapılan rezilliklerin, her devirde peygamberlerin mücadele ettiği rezilliklerin bin katı var şu an. Ve Cenab-ı Allah bu belayı kaldırmak için hateme veli olan İmamı Mehdi (as)’ı ve bütün Hristiyan aleminin ve Müslüman aleminin sevgilisi olan Hazreti İsa Mesih’i gönderiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2016> Daha Fazla

Deccal Allahsız, dinsiz, homoseksüel bir dünyayı hedefliyor. Bunu yaptırmayacağız. Deccal bunu yapamayacak ve mağlup olacak. Göreceksiniz, mum gibi eriyecek. İsa Mesih ve Mehdi (as)'ın vesilesiyle Allah'ın izniyle yerle bir olacak. İlimle irfanla, sevgiyle, doğru bilgiyle, kanunla hukukla bu fitneyi yok edeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2016> Daha Fazla

Mehdiyet üslubu kullanmak bereket getirir. Allah Mehdi’yi seveni korur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2016> Daha Fazla

Musevi kaynaklara göre, Moşiyah yani Mehdi tüm dünyayı tamir edecek ve böylece insanlar Allah’a hep birlikte hizmet edecekler.
Peygamberimiz (sav) bir hadisinde Mehdi'nin sevgisinin dünyadaki en keskin kılıç olacağını söylüyor. Mehdi'nin şefkatiyle en karanlık ruhlar bile aydınlanacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2016> Daha Fazla

İslam ülkeleri bir araya geliyor, toplantı yapılıyor ama katılımcıların çoğu şevksiz oluyor. İhlas olmadan, samimiyet olmadan bu toplantılardan netice çıkmaz. Mehdi (as) olmadan bu sistem işlemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2016> Daha Fazla

Hadise göre, Mehdi (as) bütün peygamberlerin özeti gibidir. Hateme velidir, gelmiş geçmiş en büyük evliyadır ve ahkâmda masumdur. Cenab-ı Allah, İsa Mesih gibi ulul azim bir peygamberi, Mehdi (as)’a vezir olarak tayin ediyor. Bu da onun değerini gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2016> Daha Fazla

Darwinist eğitim olduğu müddetçe kadın cinayetleri de devam eder. Çünkü Darwinist felsefe kadınları aşağılıyor. İnsanlarda Allah sevgisi bırakmıyor, merhamet bırakmıyor, şefkat bırakmıyor. Ancak imanlı nesiller kadına sevgiyi bilir. Bu da Mehdiyet devrinde olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2016> Daha Fazla

Mehdi devrinde herkes birbirine selam verecek, sevgi gösterecek, evlerin kapılarında dev kilitler olmayacak, her yer güvenli olacak.
Türkiye’nin sonu güzel olacak. Herkes rahat olsun. Evet, olaylar olacak. Çok daha da büyük olaylar olacak. Ama sonuçta Hz. Mehdi (as) ile İsa Mesih ile tanışacağız. Cennet gibi ortam olacak. Bekleyin, dediğimin doğru olduğunu göreceksiniz, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2016> Daha Fazla

Musevi kaynaklara göre, Hz. Mehdi mizaç olarak en çok Hz. Musa (as)'a benzeyecektir, şakacılığı ise Hz. Süleyman (as)'a benzeyecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2016> Daha Fazla

Önümüzdeki aylar yıllar içinde çok büyük olaylar olmaya devam edecek. Sonunda Hz. Mehdi (as)’ı göreceğiz. Hz. İsa Mesih (as)’ı göreceğiz. İttihad-ı İslam’ı göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mart 2016> Daha Fazla

Normalde Mehdiyet’in yenilmesi beklenir; çünkü çok küçük bir grup olduğuna, karşısında da muazzam bir güç olduğuna göre yenilmesi gerekir. Fakat öyle olmuyor, akılla, ilimle eze eze ilerliyor. Bu metafizik bir olaydır.
PKK’ya rağmen, İngiliz derin devletine rağmen, çok cahil insanlara, bağnazlara rağmen Mehdiyet büyük bir donanma gemisi gibi ilerlemeye devam ediyor ve kimse de durduramıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2016> Daha Fazla

Mehdiyet şeytanın ve onun avanesinin ahmakça savaşına karşı Hz. Mehdi (as)’ın tek başına aslanlar gibi onu yerle bir ettiği bir sistemdir. Mehdi, deccaliyet şeytanlarıyla, münafıklarıyla zeka savaşı verecektir. Hepsi Hz. Mehdi (as)’ın aklının altında pestil gibi ezileceklerdir. Mehdiyet, şeytanın zekasıyla savaşan bir insan aklının zaferidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2016> Daha Fazla

Dünyanın sonu geldi, anlı şanlı bitsin istiyor Cenab-ı Allah. Hristiyanlık ve Musevilik de, Müslümanlık da böyle şirk ve perişanlık içinde bitsin istemiyor. Her üçü de tevhid inancıyla ihtişamlı bir şekilde bitsin istiyor. Hz. Mehdi (as)’ın çıkışı, Hz. İsa Mesih (as)’ın inişi ve İslam’ın hakimiyeti. Zaten arkasından süratle bir bozulma olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2016> Daha Fazla

Deccal her devirde olmuştur fakat en büyük deccal ahir zaman deccalidir. Ona karşı da Cenab-ı Allah, hateme veli olan, gelmiş geçmiş en büyük veli olan Mehdi (as)’ı çıkarıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2016> Daha Fazla

Mehdi cemaati arayan varsa Kuran’da Allah bir delil sunuyor; “Onlar sizden bir ücret istemezler” diyor. Alimlere, hocalara baktığımızda hemen hepsinin ücret aldığını görüyoruz. Yüzde doksan dokuzu ücret alıyor. Mehdi topluluğunu bulmak istiyorsan ücret istememelerinden anlayacaksın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2016> Daha Fazla

Allah Mehdiyeti Kuran’da örtülü olarak anlatmıştır. Kehf Suresi’nde anlatmıştır, Süleyman kıssasında anlatmıştır, Yusuf Suresi’nde anlatmıştır ama kapalı bir üslupla anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2016> Daha Fazla

İsa Mesih gizli faaliyet yapacaktır. Hz. Mehdi (as) daha açık çalışma yapar, ama Allah Mehdi’yi 70 perde ile gizlediği için son ana kadar anlayamazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mayıs 2015> Daha Fazla

Gelecek olan Mehdi (as) İslam’ı yeniden ihya ederken tahfifatla ihya edecektir. Dini hafifletecek, yobazların zincirlerini kaldıracaktır insanların sırtından.
Mehdi diye azılı yobaz beklemeyi bıraksınlar. Öyle bir şey olmayacak. Hatta Mevdudi, rahmetli, diyor ki; “Gelecek olan Mehdi (as) çağının en moderni olacak, bilimi, teknolojiyi en güzel şekilde kullanacaktır” diyor.
Cenab-ı Allah İslam için ne diyor? “Hz İbrahim’in dini gibi kolay.” “Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler” diyor. Mehdi (as) tahfifat yapacaktır. Nasıl bir tahfifat? Görülmemiş bir tahfifat. Din hafifleyecek, zincirler kalkacak. Çok kolay bir din ortaya konacak. Bu din hangi din? Kuran’daki din.
Bağnazlar, Mehdi olarak, mevcut yobaz sistemin üstüne daha azgın, ‘süper yobaz’ birinin geleceğini düşünüyorlar. Hâlbuki Mehdi (as) tahfif üzerinedir. Dini hafifletir, ayetin hükmünce tahfifat yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2015> Daha Fazla

Mehdi (as)’a tabi olunacak, İsa Mesih’e tabi olunacak. Başsız olunca dünya divane oluyor. Anlaşılmayacak bir yönü yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2015> Daha Fazla

Mehdi (as) çok açıktır, çok sarihtir. Alenen haksızlığa uğrayacaktır, alenen çile çekecektir. Ama insanların basireti bağlanıp göremeyecekler. Bu çok şaşırtıcı bir şey. Görülmemiş zulüm yapılacaktır ama sonradan insanlar diyecek ki, “Bu zulüm gözümüzün önünde yapıldı, biz bunu nasıl göremedik, nasıl basiretimiz bağlandı?” diyecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2015> Daha Fazla

İran’da olduğu gibi kuyunun dibinde Mehdi aramak da çok yanlış, Mehdi’yi reddetmek de çok yanlış. Peygamberimiz (sav)’in açık sarih hadisleri içerisinde samimi vicdanla Mehdi (as)’ın aranması lazım.
Mehdi (as)’a tavır koydukça Allah belayı bin misli daha artırıyor. Mahvediyor, kırıp geçiriyor Cenab-ı Allah bütün İslam alemini. Mehdi (as)’ı kabul etseler o gün her yer nurla dolar. Kilit nokta Mehdi (as)’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2015> Daha Fazla

İran’ın siyaseti doğrudan Mehdiyet’e göredir. Bir milyon kişilik ordu besliyor, Mehdi ordusu. Gece-gündüz her şeyi Mehdi’ye bağlıyorlar. İsrail’de de her gün üç defa dua ederler Moşiyah’ın gelmesi için. Böyle bir şey varken sen onu görmezden gelirsen kendin zarar edersin. Çünkü tarih o yönde gelişiyor.
Senin Moşiyah ile yani Mehdi (as) ile bağlantın yok ama bütün Ortadoğu o konunun etrafında dönüyor. Sen istesen de istemesen de öyle. Amerikan dış siyaseti Moşiyah-Mehdi (as)’a göre. Suudi Arabistan’ın dış siyaseti ona göre, Irak’ın siyaseti ona göre.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2015> Daha Fazla

Mehdi (as) çıkmadan önce alametleri gelir önden. Gül bahçesine girmeden önce bir gül kokusu gelir. Sonra yaklaşırsın gül ağacına. O gül ağacını bulursun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Şubat 2015> Daha Fazla

Adam Mehdi aleyhine konuşunca tahmin etmediği yerden onu bir uğursuzluk bulutu sarıyor. Bir ayağından, bir kafasından, bir bedeninden bela yağmur gibi yağmaya başlıyor. O zannediyor ki aksilik oldu. Hâlbuki Mehdiyet’e karşı ağzını bozmuş oluyor. O yüzden Allah ağzını parçalıyor, konu bu.
Yobaz yaratılırken Mehdiyet düşmanı olarak yaratılıyor. Hâlbuki onun düşmanlığı, Mehdiyet’in makamını yükseltmek için özel yapılmış bir sistem. O sadece Mehdiyet’i yükseltmek için oluşturulmuş bir cehennem adamı. O cehennem adamlarıyla Allah, Mehdi (as)’ın makamını yükseltiyor.
Allah’ın muradı; Mehdi (as)’ın çıkması, İsa-Mesih’in zuhuru, İttihad-ı İslam’ın oluşması, kısa bir hâkimiyetin görülmesi. Bunları göreceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2015> Daha Fazla

Mehdi (as) vesilesiyle Allah’ı inkar eden Darwinizm belası ortadan kalkacak, İslam yaşanacak, bir süre sonra kıyamet kopuyor.
Hadiste var, “Mehdi (as) geldiğinde Kıyamet durdurulur” deniyor. Bekletiliyor şu an, Kıyamet kapıya geldi dayandı, Allah durdurdu; Mehdi (as) olduğu için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2015> Daha Fazla

Mehdiyet sırf tebliğ ile dünyaya hâkim olan bir güç değil. Şu an Mehdiyet’in bütün kapıları açılıyor. Mehdiyet mi yapıyor bunu? Mehdi (as) mı yapıyor? Yok, Allah yapıyor. Mehdiyet’in önündeki bütün engeller kaldırılıyor şu an tek tek. Mehdiyet’in bütün sistemi hazırlanıyor. Allah tarafından yapılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ocak 2015> Daha Fazla

Bu kadar ateist var, bu kadar dinsiz var, bu kadar din karşıtı camia var, üniversiteler cayır cayır Darwinizmi, materyalizmi anlatıyor; ama Mehdiyetin önünde duramıyorlar. Ne yaparlarsa hep Mehdiyetin lehine oluyor.
Cenab-ı Allah koskoca dünyayı Mehdiyete göre yönlendiriyor. İnsanlar bunun farkında bile olmuyorlar. Ama tarih hep o tarafa doğru akıyor ve kimse de engel olamıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2015> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın çıkışını şu an ummuyorlar ama hayret edecek şekilde olayların oraya doğru gittiğini görecekler. Kendileri istemese de ayakları gidecek oraya doğru. Kendileri istemese de dilleri o yönde konuşacak. Öyle düşünmeye de mecbur kalacaklar.
Çok büyük olaylar da olacak. Mehdi (as)’ın, Moşiyah’ın çıkışından başka dünyanın kurtuluşu yok. Hayretler içinde kalacaksınız, şaşıracaksınız; ama gerçek bu. Allah dünya için bunu planlamış, bunu yaratmış, kader böyle. Bunun dışında bir yol yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2015> Daha Fazla

Allah Mehdi (as)’ı zorla kabul ettirecek, ‘Cabbar’ ve ‘Kahhar’ ismiyle. Anlamazdan gelmek yok, Allah İslam’ı dünyaya hakim etmek istiyor. İstediğin kadar diren, Allah’ın dileğine kimse karşı koyamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2015> Daha Fazla

Her mehdi hareketi istese de istemese de gerçek Hz. Mehdi (as)’a hizmet eder.
Bütün suni mehdi olma heveslilerinin tepe taklak gittiklerini görüyoruz. Demek ki uğraşmakla olmuyor, heveslenmekle olmuyor. Ben Mehdi olacağım diye ortaya çıkmakla olmuyor. Allah’ın o kişiyi Mehdi olarak yaratması gerekiyor.
Allah’ın şu an yaşattığı dehşetin tek nedeni; Mehdi (as)’ı kabul etmemeniz. Bunu kabul etmediğiniz müddetçe dehşetin dozu şiddetin dozu daha da artacak. Mecburen Allah’ın ‘Cabbar ve Kahhar’ isimlerinin tecellisiyle Mehdi (as)’ı kabul edeceksiniz.
Allah baskıyı biraz daha artıracak 2015’te. “Ne yapsak, ne etsek?” diye bağırmaya başlayacaklar. Sonra Mehdiyet konusu gündeme gelecek. “Müslüman âleminin bir başı olması gerekmiyor mu?” diyecekler. “Gerekiyor” diyecekler. “Acaba ne yapsak?” demeye başlayacaklar. Sonra ‘Mehdi’ ismini zikretmeye başlayacaklar. Sonra da Mehdi (as)’ı aramaya başlayacaklar. O da usulen arama. Yani en kaçındıkları konuya Allah onları en mecbur edecek.
Mehdiyete kim muhabbet duyarsa, kim bağlanırsa âl’i oluyor, güçleniyor. Çünkü Ortadoğu coğrafyası Mehdi (as)’a göre, Mehdiyete göre şekilleniyor.
Kim Mehdi (as)’ı seviyorsa Allah onu güçlü kılıyor. İran Mehdi (as)’ı sevdiği için Allah PKK belasını da üstünden alıyor, güç kuvvet veriyor, cesaret veriyor. Kim ki Mehdi (as)’dan uzak mağlup oluyor, eziliyor, mahvoluyor. Mesela; Irak tavır aldı Mehdiyete karşı, mahvoldu. Suriye, Mısır Mehdiyete karşı tavır aldı, mahvoldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Aralık 2014> Daha Fazla

Gerçek Mehdi (as) küçük bir kuvvete sahiptir. Yani küçük bir cemaati, küçük bir topluluğu vardır. Cenab-ı Allah küçükten büyüğü yapmayı, büyük şeyleri yaratmayı çok seviyor. Mesela, küçük bir tohum, ufacık incir çekirdeğinden Allah 25-30 metrelik ağaç yapıyor. 15-20 sene içerisinde ve oradan da yüz binlerce meyve verdirtiyor Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2014> Daha Fazla

Mehdi (as)’a üç kere biat var. Bir; İstanbul’da, iki; Mekke’de, üç; Kudüs-ü Şerif’te. Kudüs’teki biatta İsa Mesih’i çağırıyor Mehdi (as). “Can güvenliğin sağlanacak. Çık ortaya” diyecek. Ondan sonra İsa Mesih (as) kendi talebelerinden oluşan bir heyetle tebessüm ederek gelecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2014> Daha Fazla

Moşiyah’ın Mehdi (as)’ın çıkışını bütün İslam alemi, bütün Museviler kabul edecekler. Hıristiyanlık alemi de kabul edecek. Ve müthiş bir barış ve kardeşlik ortamı olacak. Ama Allah’la bağlantı çok önemli. Allah’la bağlantıyı kestiklerinde insanlar dünya yaşanacak yer olmaktan çıkar.
Eğer din ehemmiyetli görülmezse, Moşiyah ehemmiyetli görünmezse Allah ne demek istediğini insanlara şiddet göstererek anlatır. Ama Allah’ın dediğini insanlar samimi olarak anlarsa, Allah’a güvenirlerse, Moşiyah’ına yani Mehdisine güvenirlerse mutluluk ve huzur olacak.
Allah, Moşiyah’ın çıkmasını istiyor. Mehdi (as)’ın çıkmasını istiyor. Bu Tevrat’ta çok önemli bir husus olarak geçiyor. Hadislerde çok önemli bir husus olarak geçiyor. Allah dünyayı Moşiyah-Mehdi (as)’a göre dizayn ediyor şu an.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2014> Daha Fazla

Müslümanların birleşmesi için Mehdi (as) gerekiyor. Hiç kimse Sünni bir alim etrafında birleşmez. Hiç kimse Şii veya Vahhabi bir alim etrafında birleşmez; ama İmam Mehdi (as) etrafında birleşir. Birleşebilseler yüz yıldan beri birleşirlerdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2014> Daha Fazla

Tevrat’a göre Hz. Mehdi (as), kendisinin Mehdi olduğunu çektiği çilelerden ve bu çilelere gösterdiği sabırdan anlayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2014> Daha Fazla

Mehdiyet proje değildir, gerçektir. Mehdiyeti kaderden çıkarmak mümkün değil, illa ki olacak bir olaydır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2014> Daha Fazla

Ahir zaman şahsı neredeyse o ülkeye bereket gelir. O ülke bereketin dışında belalardan, büyük felaketlerden mahfuz olur. Şu an Türkiye maddi-manevi Mehdiyetin bereketini yaşıyor. Bunu bilsinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2014> Daha Fazla

Allah’a oyun oynamaya kalkan kim çıkarsa haşa, Allah rezil rüsva eder. Allah’ın Mehdi’sine karşı Allah’ın Mehdi’sini beğenmeyip, kendisi suni Mehdi, sahte Mehdi yapmaya kalkarsa, Allah binbir türlü bela verir. Her seferinde mağlup olur ve rezil olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2014> Daha Fazla

Mehdi (as) şu an perdeler arkasında Allah tarafından setr oluyor. Cenab-ı Allah Mehdi (as)’a izin versin, Mehdi (as)’a yetki versin. Şu an Cenab-ı Allah çıkma yetkisi vermiyor. Allah çık derse kimse durduramaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2014> Daha Fazla

Mehdi (as) sadece sevginin coşkun bir uygulayıcısı. Bütün dünyanın ihtiyacı olan sevgiyi coşkunca dünyaya dağıtan bir insan.
Mehdi (as) sevgi insanı. Öyle katı, despot, dediğim dedik bir insan değil. Evinde olan bir insan. Sadece sevgiyi ara ara vurgulayan nokta-ı istinad olan bir insan. Yoksa idareye, siyasete karışmaz Mehdi (as).

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Temmuz 2014> Daha Fazla

Müslümanların başına bir imam, bir lider tayini gerek, aklımız bize bunu gösteriyor. Baş olmayınca vücut dağılıyor. Baş da İmam Muhammed Mehdi (as)’dır. Bu ümmet Mehdi (as) dışında kimseyi kabul etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Temmuz 2014> Daha Fazla

Şeytanın gücünü kıracak güç Moşiyah Mehdi (as)’dadır. Allah o gücü, o imkanı ona vermiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2014> Daha Fazla

İmam Mehdi (as) bütün dünyanın desteklediği bir lider olacak. Mehdi (as)’a muhalif yok. Kim kabul ettiriyor? Allah kabul ettiriyor. Allah insanların kalplerine vahyedecek; anlayamadıkları bir şekilde insanlar Mehdi (as)’a tabi olduklarına kani olacaklar. Garip bir şekilde onu sevdiklerini anlayacaklar. Garip bir şekilde ona güvenecekler ve onun onları kurtaracağına inanacaklar, vesile olacağına inanacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2014> Daha Fazla

Yer gök “Mehdi” diye inliyor. Olaylar önümüzdeki aylarda daha şiddetlenecek. Hiç ummadıkları bir insan ve hiç ummadıkları bir topluluk İslam alemini yönetmek üzere görev alacak. Bütün Avrupa ve Amerika’nın da bu gruba desteği olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2014> Daha Fazla

Kesen biçen deccaldir. Kanı durduran Mehdi (as)’dır. Kan akışını durduran, zulmü durduran, Müslümanları birleştiren Mehdi (as)’dır.
Ahir zamanın Ben-i İsrail’i Mehdi (as) ve talebeleridir. Tevrat’ta Ben-i İsrail diye baktığımızda aklımıza ilk gelecek olan Moşiyah Mehdi ve talebeleridir. Gerçek Ben-i İsrail onlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2014> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın özelliği sevgi insanı olmasıdır. Barışı, adaleti, sevgiyi kim sağlıyorsa o Mehdi (as)’dır. Kim kavgadan bahsediyorsa ondan uzak duracaksın. Kim kanı tavsiye ediyorsa ondan uzak duracaksın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2014> Daha Fazla

Mehdi (as)’ı bekleyenlerin gönülleri çok müsterih olsun. Acele de etmesinler. Süre uzadıkça sevap artıyor. Avuç avuç altın topladığını düşün. Cenab-ı Allah bir 24 saat daha süre verdiğinde insan daha fazla toplar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2014> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın en bariz vasıflarından birisi, hiçbir insanın menfaatiyle çatışmaması. Ne komünistin menfaatiyle çatışır, ne dinsizin, ne Hıristiyan’ın, ne Musevi’nin. Herkes rahat eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2014> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) dediğinde deccali de bileceksin, deccal dediğinde Hz. Mehdi (as)'ı da bileceksin. İkisi bir bütündür. Yani zıddıyla yaratılmıştır, gece-gündüz gibi. İyi-kötü gibi. Deccal varsa mutlaka Hz. Mehdi (as) vardır. Hz. Mehdi (as) varsa mutlaka deccal vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2014> Daha Fazla

Mümin ferasetiyle, basiretiyle, imanın nuruyla Mehdi (as)’ı bulur. Peygamberimiz (sav)’i nasıl insanlar imanın nuruyla buldular, Bediüzzaman Said Nursi'yi nasıl imanın nuruyla talebeleri buldu? Mümin, Mehdi (as)’ı da imanın nuruyla bulur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2014> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’dan dolayı müslümanlara fikri saldırı mümkün olmuyor, Hz. Mehdi (as) bir set oluşturuyor. Sedd-ü Zülkarneyn inşaAllah.
İnsan beyni de küçüktür ama bütün vücudu yönetir. Mehdi cemaatinin küçük olması ‘beyin’ olaraktır; İslam aleminin bir beyni olarak küçük bir topluluk oluyorlar. Mehdiyet’in hikmeti budur. Yani küçük bir topluluk ama bütün İslam alemine etki eden bir beyin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2014> Daha Fazla

Mehdi (as)’a zulmedecekleri için Cenab-ı Allah Mehdi'sini gizliyor. 70 perde arkasında gizleniyor. Diyorlar; “Bu insan şu cihetten Mehdi (as) olamaz, bu cihetten olamaz”, 70 çeşit bahane. Ledün ilmiyle Cenab-ı Allah onu gizliyor. İlmi ledünle, ilmi batınla.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2014> Daha Fazla

Peygamber (sav)’in planını, modelini kabul etmeyenler, kendileri plan, model çıkarıyorlar ve onun içinde boğulmaya devam ediyorlar. Peygamber (sav)’in planının dışında plan olmaz. O da, mehdiyet planıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Nisan 2014> Daha Fazla

Allah insanların en ummadıkları kişiyi Mehdi yapacak. Umulan bir insan değildir Mehdi (as), umulmayan bir insandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Nisan 2014> Daha Fazla

Mehdiyet dünyanın yaratılışından beri en önemli olaydır. Hz. Adem’den itibaren peygamberler hep Mehdi (as)’a dikkat çekmişlerdir. Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa hepsi Mehdi (as)’a dikkat çekmişlerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2014> Daha Fazla

Mehdiyet sevgi öğretmenliğidir, şefkat öğretmenliğidir, muhabbet öğretmenliğidir. İsyanı, tuğyanı, dalaleti eleştiren, onun yanlışlığını insanlara öğreten, güzelliği, sevgiyi de insanlara büyük bir muhabbetle kalplerine enjekte eden bir varlıktır Mehdi (as).

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Nisan 2014> Daha Fazla

Mehdi olmak için uğraşmak, gayret etmek yeterli değil. Doğuştan Mehdi olarak doğmak lazım. Allah tarafından kaderde Mehdi olarak tayin edilmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mart 2014> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın görevi sevgi insanı olmasıdır. Sevgiyi ve güzelliği öğretir, mesleği budur. Allah’ı sevdirir, Allah’ın yarattıklarını sevdirir. Dünyayı cennete benzetmekle mükellef şahsın adıdır mehdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mart 2014> Daha Fazla

Talep etmekle, istemekle mehdi olunmaz. Mehdi doğulur. Allah onu mehdi olarak dünyaya getirmesi gerekir. Kaderde mehdi olan kişi olması gerekir. Şöhretle olmaz, şamatayla olmaz, çok çalışmayla olmaz. Kalple ilgilidir. Derin imanla ilgilidir mehdiyet.
Gayretle mehdi olunmaz. Propagandayla mehdi olunmaz. Hz. Musa (as) propagandayla peygamber olmadı. Gayretle de peygamber olmadı. Hz. Musa (as), ahlakından, çileye olan sabrından dolayı peygamber oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2014> Daha Fazla

Mehdiyet şahsı manevi değildir. Mehdi şahıstır, talebeleri vardır. Ama şahıs ve talebeleri tabii ki bir şahsı manevi meydana getirirler.
İnsanlar Mehdi’ye muhtaç, Mehdi insanlara muhtaç değil. Bazı safdiller öyle zannediyorlar, Mehdi (as)’ın onlara geleceğini zannediyorlar. Halbuki onlar Mehdi (as)’a gidecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mart 2014> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) sevgiyle yaklaşacak. Rusya'ya karşı da silahı sevgidir, Avrupa'ya karşı da silahı sevgidir. Sevgi, sevgi, sevgi. Hadiste, ''Sevgiye insanlar oğul vermiş arının kovana gelmesi gibi Hz. Mehdi (as)'a yaklaşırlar'' diyor. Hz. Mehdi (as)'ın o sevgi balını alacaklar, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2014> Daha Fazla

Mehdiyet çileli, uzun bir devirdir. Birçok şey gelip geçer, birçok şey gelip geçer, Mehdiyet köprü gibi durur. Sonunda ahirete de, dünyaya da bir güzellik olarak insanlara nurunu saçar Mehdiyet.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Şubat 2014> Daha Fazla

Mossiah'ın yani Hz. Mehdi (as)’ın yapacağı vazife nedir? Dünyayı dinsizlikten, Darwinizmden, materyalizmden kurtarmak, dünyayı bayram yerine çevirmek, dünyayı adeta bir düğün salonu haline getirmek, acılara son vermek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2014> Daha Fazla

Hz. Mehdi (a.s)’ın, İsa Mesih’in zuhurunu istiyor Allah. Önüne çıkan her engeli yerle bir eder, aksi mümkün değil. Allah’ın dediği mutlaka olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Şubat 2014> Daha Fazla

İslam tarihinde Peygamberimiz (sav)'den bu yana bu kadar çok, “Mehdi gelmeyecek” dendiği hiçbir dönem olmamış. Bu kadar kapsamlı da Mehdiyet'in anlatıldığı hiçbir dönem olmamıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2014> Daha Fazla

Bütün sahte mehdiler etkisiz hale getirilecek Allah tarafından, İslam’a hizmet edecekler ama etkisiz hale gelecekler. Allah gerçek Mehdi (as)’ın yolunu açacak ve Mehdi (as) ortaya çıkacak.
Müslümanlar birleşip başlarına bir lider seçmedikten sonra, Mehdi (as)’a özlem duymadıktan sonra, İsa Mesih’e özlem duymadıktan sonra bu acılar yaşanmaya devam edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2014> Daha Fazla

Müslümanların biraraya gelmesi ancak mehdiyetledir. Başsız vücut olmuyor. Mehdiyeti eninde sonunda kabul edecekler, şu an anlamazdan gelenler sonunda ağlayarak coşkuyla kabul edecekler inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2014> Daha Fazla

Mehdi (as) Allah’a inandırmanın, Allah’ı sevdirmenin sanatını bilecek. Bu nedir; Kuran mucizelerini, iman hakikatlerini, Peygamber (sav)’in mucizelerini, maddedeki harikaları anlatacak ve insanların hidayetine vesile olacak

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2014> Daha Fazla

Ahir zamanda tek bir akıl etrafında toplanmadıktan sonra çeşitli akıllar birbirleriyle çatışır. Akıllar çatışınca insanlar çatışıyor, sonunda anarşi meydana geliyor. Sevginin öğretmeni olan Mehdi (as)’dan başka çıkış yolu olmadığı açık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2014> Daha Fazla

Mehdi (as) hangi ülkedeyse o ülke liderdir. Allah Mehdi (as)’ı Türkiye’ye göndermiş, Türkiye lider olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ocak 2014> Daha Fazla

Adalet ancak Mehdi (as) ile oluşuyor. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar hükümetler devletler, ne kadar gayret ederlerse etsinler gerçek adalet, ancak Mehdi (as) tarafından sağlanıyor. Bunun dışında adalet olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2014> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)'in açıkça 'şahıs' olarak bildirdiği Hz. Mehdi (as)'ı, bazı alimlerin 'şahs-ı manevi' diyerek gizlemesi müslümanları çıkmaz sokağa götürüyor. Fitneye, ızdıraba, açmaza götürüyor. Ama Mehdiyet ve İttihad-ı İslam inancı berekete, bolluğa, güzelliğe götürüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) İslam'ı da hikmetle, kısa ve özlü olarak anlatmış olacak. Dolayısıyla teferruatta ümmetin boğulması durumunu ortadan kaldıracak.
Hz. Mehdi (as)'ın yanında da özü kapsayan bilgi olacak. Bazı hocalar gibi detaylara girip detayda boğulmayacak. Özünü anlatacak, hikmetini anlatacak. Kısa ve özlü olarak bir şeyi tam açıklamış olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2013> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın üstü 70 perdeyle kaplı. Onlar birinci, ikinci perdeyi bile aşamazlar. Göremeyecekler, “Bu mu Mehdi (as)?” diyecekler. Şu an harıl harıl Mehdi arıyorlar dünyada. Bulamazlar boşa uğraşıyorlar. Durduramazlar da.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) doğru ve mert olacak. Neyse bildiği onu gizlemeyecek. Kitaplarıyla, CD’leriyle açıklayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) çok eziyet çekecek, çok baskı altına alınacak; mehdi olma sebeplerinden biri budur.
Hz. Mehdi (as)'ın bilinen, tanınan, Allah'a hamd edilen, Allah'ın anıldığı bir evi olacaktır. Oraya Beyt-ül Hamd deniyor. Sürekli “İnşaAllah, maşaAllah, elhamdülillah'' denilen ev.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) döneminde her şey yeni, hızlı, ihtişamlı ve mükemmel olacaktır.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre; Mehdi (as) Müslümanlara, onlardan gaspedilen her şeyi geri verecektir.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre; Mehdi (as) kaldırılmadık bidat bırakmayacaktır.
Peygamberimiz Mehdi (as)’ın kimi zaman yavaş ve ağır konuşacağını söylüyor.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre; Mehdi (as), zalim ve cabbar kişileri mağlup edecektir. Mehdi'nin bir ismi de Cabir veya Abdülcabir'dir.
Mehdi (as)’ın zuhuru kıyametin en büyük ve ilk alametidir.
Mehdi (as) dini tahfif edecek, kolaylaştıracaktır. Çünkü Allah'ın istediği budur.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre; Mehdi (as) ahkamda masumdur, masum imamdır.
Cinler alemi de şu an karmakarışık. Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre, Mehdi (as) onu da intizama sokacaktır.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre; Mehdi (as) kuş ve bütün hayvanların dillerini bilen bir halifedir.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre; Mehdi (as) muhtaç bulunduğu gücü Allah'tan alacaktır.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre; Mehdi (as) ihsanda bulunduğu zaman pek bereketli bir yağmurdur.
Mehdi (as) bütün gam ve zulmetleri giderecek bir güneştir.
Mehdi (as)’ın çıkışıyla adeta güneş doğacak, karanlık dünya aydınlanacak.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre; Mehdi (as) yeni bir yöntem, yeni prensipler ve yeni düşüncelerle hükmedecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) adaletle, bollukla iç içe bir insandır. Geldiği yere, geldiği ülkeye bereket getirir.
Peygamberimiz (sav)'in bildirdiğine göre; Cebrail Hz. Mehdi (as)’ın sağında, Mikail ise solunda olacaktır.
Peygamberimiz (sav)'in bildirdiğine göre; Allah Hz. Mehdi (as)’a bir gece içinde harikulade bir hal verecektir.
Mehdilik iddia makamı değildir. Hz. Mehdi (as) sürekli bundan kaçacaktır.
Mehdiyeti en güzel anlatacak olan yine Hz. Mehdi (as) olacaktır.
Peygamberimiz (sav)'in bildirdiğine göre; Hz. Mehdi (as) fitneden çekinip susmaz. Hz. Mehdi (as)’da ilim sürekli akar.
Peygamberimiz (sav)'in bildirdiğine göre; Hz. Mehdi (as) istemediği halde kendisine biat edilecektir.
Hz. Mehdi (as)’a tabi olunduğunda, bununla Allah’ın sözü dinlenmiş olacağı için, Allah akan kanları bir anda durduracaktır.
Peygamberimiz (sav)'in bildirdiğine göre; Hz. Mehdi (as) ölümle tehdit edilmedikten sonra Mehdiliği ve biatları kabul etmez.
Hz. Mehdi (as) hep evindedir, herhangi bir makama geçip oturmayacaktır. Müslümanların manevi lideri olacaktır.
Allah Hz. Mehdi (as)’a olan muhabbet ve sevgiyi insanların sinelerine yerleştirecektir.
Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’a; "biatımızı kabul etmezsen akan kanlar üzerine olsun" denecektir.
Peygamberimiz (sav)'in bildirdiğine göre; Hz. Mehdi (as) insanlara "ben aradığınız kişi değilim" diyecektir.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde bildirdiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın Mehdilik iddiası olmadığı gibi, bu konuda ısrar edenlerden kaçacaktır.
Mehdi liderlik peşinde bir insan değildir.
Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as) seyyid olacak, şeceresi bilinecektir.
Peygamberimiz (sav)'in bildirdiğine göre; fitneler ancak Hz. Mehdi (as)’ın eliyle sönebilir.
Hz. Mehdi (as)’ın vasıflarından biri de, aranmasıdır.
Hadislerde bildirildiğine göre; muhtelif sayıda melek Hz. Mehdi (as)’a tabi olacaktır.
Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as) insanların iyice bunaldığı bir kargaşa ortamında çıkar.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde bildirdiğine göre; Hz. Mehdi (as) hiçbir zaman için "bana itaat edin" demeyecektir. Önde gelenler onu Müslümanların başına geçirmeyi kendileri isteyeceklerdir.
Hz. Mehdi (as)’ı seçen Allah'tır.
Hadisteki işarete göre; Hz. Mehdi (as)’ın eserleri her dile çevrilecek, bütün dünyaya yayılacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2013> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)'in mucizeleriyle Hz. Mehdi (as)'a yardımı; Hz. Mehdi (as)'ın Kuran'dan sonraki en büyük manevi silahıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2013> Daha Fazla

Bütün tasavvuf ehli şu an -on iki büyük tarikatın tamamı- Mehdi (as)’a bağlanmıştır. Dolayısıyla Hz. Mehdi (as)’ın bir şeyhe tabi olması mümkün değildir. Bütün şeyhler Hz. Mehdi (as)’a tabi olmuşlardır. İsteseler de istemeseler de. Şu an feyzler dünyaya Mehdi (as) kanalından yayılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2013> Daha Fazla

Mehdiyet demek, en akıllı insan üslubu demektir. En makul, en doğru, en isabetli hareketin adı Mehdiyettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2013> Daha Fazla

İnsanların hidayetine vesile olan herkes bir nevi Mehdidir. Bir nevi Mehdiler çoktur ama büyük Mehdi ayrıdır, bambaşkadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2013> Daha Fazla

Mehdi gelmeyecek demekle Hz. Mehdi (as) durdurulamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) bütün derin devletleri kaldıracaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) fırtına gibi, şimşek gibi. Bir anda muazzam bir medeniyet meydana getirecek.
Mehdi gelmeyecek diyenler, Hz. Mehdi (as)’ın tanıtımını yapmış oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2013> Daha Fazla

Kabe’nin de orijinal arazisinin tamamen açılması lazım. Oraların yeşillik, bağlık bahçelik olması lazım. Bu düzeltilecek İmam Mehdi (as) tarafından. Nereye baksak Mehdi (as)’a ihtiyaç görülüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2013> Daha Fazla

İnsanları uyuşturmaya gerek yok; Mehdi (as) da, İsa Mesih (as) da çıktı. Hayatta ve faaliyetteler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2013> Daha Fazla

Allah, “Çözüm Mehdi” diyor, bazıları, “Yok, ben daha iyisini biliyorum” diyorlar haşa. O zaman sürünürsün ve belaların ardı arkası kesilmez. Mehdiyet dışında yollar aramak sadece çözümsüzlük getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Eylül 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (a.s.)'ı sevmemiz niye? O devrin çileli, belalı olması, deccal olması, Darwinizm, materyalizm olması, karmakarışık olması, bağnazların ona karşı gelmesi. Bağnazlığın din dışı, acımasız, zalimce ve gaddarca uygulamalar yapması. Buna ihtiyaç var ki Hz. Mehdi (a.s.) ortaya çıksın.
Mehdi (as) su gibi akar, kimse durduramaz Mehdi (as)’ı.
Sahte mehdilik iddiasında bulunan meczuplar gariban insanlar, onları dikkate almak gereksiz. Ayrıca bunları bahane ederek Mehdiyeti inkar etmek de samimiyetsizlik.
Çözüm için, Kuran'ın ruhunu tüm samimiyetiyle anlatan Mehdi (as)’ın istenmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2013> Daha Fazla

Mehdi muhalifi olanlarda hep bir bereketsizlik hissediliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Eylül 2013> Daha Fazla

Anadolu’nun fethi Mehdi (as) içindir, İstanbul’un fethi Mehdi (as) içindir. Her yeri ağaçlandırdılar ecdat. En başta Allah denizle süslemiş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2013> Daha Fazla

Çok fazla lider var ama Allah hiçbirine dünyayı düzeltme gücü vermiyor. Çünkü kaderde Allah İslam’ın dünya hakimiyetini Mehdi (as)’a nasip edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2013> Daha Fazla

Dünya için Allah'ın planı Mehdiyettir. Meseleleri kökten halledecek kişi Mehdi (as)’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2013> Daha Fazla

Şu anda dünyada bütün sistem Moşiyah yani Mehdi (as) ekseninde dönüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2013> Daha Fazla

Sünnileri ve Şiileri uzlaştırıp barıştıracak olan Mehdi (as)’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2013> Daha Fazla

Olaylar öyle bir hale gelecek ki insanlar Mehdi (as)’ı kendileri arayacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2013> Daha Fazla

Mehdiyete inanmayanlar şu an Mehdiyetin gerçek olduğunu görmeye başladılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Eylül 2013> Daha Fazla

İstanbul Mehdi (as) için özel olarak Cenab-ı Allah tarafından alınmıştır, Osmanlı’ya verilmiştir. Sırf onun için. Allah Mehdi’nin çıkışı için kaderi öyle geliştirdi. Mehdi (as) için İstanbul gelin gibi süslendi.
İnsanlar, “Mehdi (as)’a ihtiyaç olduğunu evet kabul ediyoruz” diyene kadar, “Yarabbi, başımıza bir sultan gönder, Mehdi (as)’ı gönder” diyene kadar belalar, acılar devam edecek.
Cenab-ı Allah tek yol olarak Mehdiyeti gösteriyor. Mehdiyül dem; kan durduran Mehdi (as)’dan başka çözüm yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2013> Daha Fazla

Mehdiyet’in dışında çözüm yok, İsa Mesih (as)’ın dışında çözüm yok. Bin kere de olsa söyleyeceğim, “Söylemedi.” demesinler. Ben söylemekle mükellefim. Allah, bir süre sonra mecbur edecek, göreceksiniz.
Mehdiyetin ve İsa Mesih'in dışında çözüm yok, hak olan bu gerçeği bin kere de olsa söyleyeceğim.
Şii-Sünni hepsini birbirine sevdirecek olan Mehdi (as)’dır, başka yolu yok. Merhametin öğretmeni Mehdi (as) dışında bir çözüm gözükmüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2013> Daha Fazla

Emevi Camii'nin imamı Mehdi (as)’dır. Ama her şeyin bir vakti merhunu var. Vakti geldiğinde Mehdi (as) orada namaz kılacak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2013> Daha Fazla

Her yerde hileli düzenler var. Hileleri parçalayacak olan Mehdi (as)’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ağustos 2013> Daha Fazla

Acılar, ızdıraplar daha da artacak. Müslümanlar “yeter!” diyecekler ve Mehdi (as)’ı bulacaklar. Mehdi (as)’dan ümmetin başı olmasını isteyecekler. Mehdi (as) önce kabul etmeyecek. "Ümmet kan denizinde yüzüyor, kabul et. Kabul etmezsen akan kanların vebali senin boynuna olsun" diyecekler. Böylece Mehdi (as) kendisi istemediği halde ona biat edecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2013> Daha Fazla

Mehdi (as)’ı Allah seçiyor. Halkın seçtiğiyle Müslümanların başına bir lider seçemezsin. Mümkünü yoktur imkansız. Allah’ın seçtiği Mehdi (as)’ı bulma durumları vardır. Onun için de deliller ortadadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2013> Daha Fazla

Bağnaz bir toplumu bağnazlık yapmadan idare etmek çok zordur. Benzer şekilde bağnazlığa karşı olarak İslam'ı anlatmak da kolay değildir. Peygamberimiz (sav)’in bildirdiğine göre Mehdi (as) da bu zorlukla karşılaşacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2013> Daha Fazla

Ruhu olmayan, başı olmayan birlik koftur, ayakta duramaz. Mehdisiz bir İslam Birliği ile hiçbir ülke muhatap olmaz.
Mehdi (as) ultramodern bir insan olarak gelecektir.
Mehdi (as), ayrı ayrı odalara kapatılmış gibi olan Müslümanların aralarındaki duvarları yıkacak ve hepsini biraraya getirecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2013> Daha Fazla

İslam alemine demokrasi gelmesi için Mehdi'nin gelmesi lazım. Çünkü Ortodoks İslam inancı demokrasiye müsaade etmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) müslümanları birleştiren insandır. Mehdi (as) sosyal adaleti sağlayan insandır. Mehdi (as) dünyadan bütün silahları kaldıracak olan insandır…. Bu ne demektir: Mehdiyet Kuran'ın fiili uygulamasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) cennetin tavusudur. Mehdi (as)’ın nuru cennette de ışık gibi parlar.
Dünyada meydana gelen ayaklanma ve olaylar Mehdiyetle sükun bulacak. Mehdiyeti anlamazdan gelenlere Allah zorla söyletecek; "Yarabbi bize katından Mehdi (as)’ı gönder" diye yalvaracaklar.
İslam dünyaya hakim olduğunda Hz. Mehdi (as)’ın yaşı ilerlemiş ama kendisi dinç olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) ile yeniden çöllerin üzerine yağmur yağacak, yeniden dünyaya ruh gelecek, İslam dünyaya hakim olacak, inşaAllah.
Tüm dünyada radikal İslam'ın şiddeti ancak Mehdiyetle durdurulabilir. Hz. Mehdi (as)’ın bir sıfatı da Mehdiy-ul dem yani “kan durduran Mehdi”dir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2013> Daha Fazla

Ismarlama Mehdilik olmaz. Allah'ın dediğinin dışında bir şey olmaz. Allah kimi seçerse Mehdi o olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2013> Daha Fazla

Allah dünyayı Hz. Mehdi (as)’la dizayn ediyor ve edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2013> Daha Fazla

Musevi rabbani bilginler, Hz. Mehdi (as)’ın kokusunu aldıklarını söylüyorlar. MaşaAllah.
Hz. Mehdi (as)’a umut bağlayanlar kurtuluşa ereceklerdir, inşaAllah. Mehdiyetin yarı yolunu geçtik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Temmuz 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’ı seven, Peygamberimiz (sav)’i sever. Peygamberimiz (sav)’i seviyorsa bir insan, Hz. Mehdi (as)’ı sevmesi lazım. Peygamberimiz (sav) vefat etti ama Hz. Mehdi (as) Peygamberimiz (sav)’in parçası, onun evladı. Sen eğer Peygamberimiz (sav)’i seviyorsan onun hayatta olan evladını esas alman lazım. Sen onu unutturmaya çalışıyorsan, Peygamber (sav)’i sevmiyorsun demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2013> Daha Fazla

Deccal kan dökerek gelir. Mehdi (a.s.) kan durdurarak ortaya çıkar. İşte ikisinin arasındaki fark.
Mehdiyet için Allah dünyayı binlerce yıldan beri hazırlıyor. 4000 yıldan beri bekleniyor Mehdi (as).

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Haziran 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) siyasi başbakan olmaz, manevi başbakandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2013> Daha Fazla

Mehdiyet yenilmez. Mehdi (as) taraftarı yenilmez. Mehdi (as) taraftarı Cebrail, Mikail ve melekler tarafından korunur, kim olursa olsun. Mehdi (as) zıttı hareket de mutlaka bir şekilde boğulur Allah tarafından.
Mehdi (as) yanlıları hep kanın durmasından, sevgiden, şefkatten, özgürlükten, barıştan,bilimden, sanattan ve estetikten bahsederler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2013> Daha Fazla

Mehdiyetle uğraşan batar, helak olur. Mehdiyete karşı tavır alan herkes er veya geç helak oluyor, her insan batıyor. Hz. İsa Mesih’le, Mehdi (as)’la mücadeleyi esas alan bir mantık mutlaka batar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kimseye ihtiyacı yok Mehdiyetin. İsa Mesih de öyledir, Seyyidina İsa Mesih İbn-i Meryem. Onun da kimseye ihtiyacı yoktur. Sevgi ister başka bir şey yok.
Mehdiyet en akılcı yoldur. Bir iddiası yok ki Mehdiyetin. Yani mal mülk istemiyor, saltanat da istemiyor, bir şey istemiyor Mehdiyet. Sadece sevgi istiyor.
Mehdiyet herkesi kucaklayan bir ruhtur. Ve siyasete talip değildir. Sevgi öğretmenliğidir. Yani İngilizce öğretmeni, Fransızca öğretmeni oluyor ya, Mehdi (as) da dünyanın sevgi öğretmenidir.
Şeffaf, açık bir çalışmadır Mehdiyet. Yani gizli telefonları, gizli konuşmaları olmaz Mehdiyetin, açıktır. Hedefi açıktır. Ve tek amacı sevgi, merhamet, şefkat, dostluk, iyilik, güzellik, bereket, bolluk, demokrasi, sanat ve bilimdir.
Mehdiyet başıboş kontrolsüz bir hareket değildir, Allah’ın kontrolündedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2013> Daha Fazla

Açıktır Mehdi’nin hayatı. Yüzlerce, binlerce Hıristiyan danışmanı vardır, dindar. Yüzlerce, binlerce Müslüman danışmanı vardır, dindar. Hep birlikte sağduyu içerisinde, sevecenlikle, dostlukla, en iyiyi araştırarak, en güzeli araştırarak, en güzelin uzmanıdır Mehdi (as). En güzel nedir, Allah’ın rızasına en uygun nedir, onu araştırırlar, onu uygularlar ve tavsiye ederler. Mehdiyetin kökeni, ruhu, aslı budur.
Mehdiyet detay detay siyaset işleriyle uğraşmaz, devlete karışmaz Mehdiyet. Sadece sevgi. Şehirler nasıl güzel olabilir, insanlar nasıl güzel olabilir, müzik nasıl güzel olabilir, demokrasi nasıl güzel olabilir. Mesela Suriye nasıl güzel olabilir, Irak nasıl güzel olabilir. Güzellik uzmanıdır Mehdi (as). Bunu da Hıristiyanlarla birlikte yapar.
Mehdiyet siyasetle uğraşmaz. Mehdi (as) sevgi öğretmenidir. Mehdiyet sadece sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, iyilik, iyi niyet, sanat, bilim, bu konuları teşvik eden, halka bu ruhu yoğun olarak enjekte eden bir insandır ve beraberindeki bir gruptur, bir topluluktur. Mehdiyetin aslı esası budur.
Mehdi (as) tek başına hareket eden bir insan değil. Yüzlerce Hıristiyan ruhani, yüzlerce Müslüman değerli alimle ittifak ederek hareket eden bir insan. Hayatı şeffaf, konuşmaları şeffaf, iyi niyeti açık, berrak, çok nettir.
Mehdiyet sırf; sevgiyi nerede bulabiliriz, merhameti nerede bulabiliriz, şefkati nerede bulabiliriz? Dostluk, kardeşlik, arkadaşlık nasıl yapılabilir, sanat bilim nasıl gelişir? Bunlarla ilgilenir. Siyasetle ilgilenmez Mehdiyet.
Mehdiyet, akıllı Müslümanlarla akıllı Hıristiyanların, samimi Hıristiyanların birlikte dünyaya sevgi ve barış ve kardeşlik sunmalarıdır. Siyaset değil, burada siyaset yok. Mehdiyet siyaset değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) deccaliyet tarafından hep ızdıraba sevk edilmek istenecektir. Dolayısıyla mübarek çok çile çekecek ve hepsine sabredecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2013> Daha Fazla

Melekler Mehdi (as) ile çok bağlantılıdırlar. En büyük melekler Cebrail (as), Mikail (as) sürekli yanındadırlar. Mehdi (as)’ın hiç haberi bile olmaz. Sağında, solunda Cebrail (as),Mikail (as) ömrü boyunca hiç bırakmazlar Mehdi (as)’ı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2013> Daha Fazla

Hile Yusuf (as)’a yapıldığına göre Mehdi (as)’a da yapılacak. Zaten Yusuf Suresi Mehdi (as)’a yapılacak saldırıları sembolik olarak anlatan ayetlerdir.
Arınma ne demek? Fuzuli, fazlalıklar vardır; arınır, saf hale gelir. Mehdi (as) ne yapacak? Arındıracak. Nasıl yapacak? Yobazların hurafelerini Müslümanların üstünden aşağı dökecek. Şeytanın oyunlarını Müslümanın üstünden kaldıracak. Geriye ne kalıyor? Saf vahiy.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’ın hata yaptığını zannettiğin yerde o doğru yapmış oluyor. Diyorsun ki; “Büyük hata yaptı.” Değil. Doğru oluyor. Çünkü Cenab-ı Allah’ın hükmüdür; “Her şeyde bir hayır vardır.” Her hareketinde hayır oluyor Hz. Mehdi (as)’ın.
İnsanlar zannediyor ki Hz. Mehdi (as) bağımsız olarak bir güçtür. Halbuki Hz. Mehdi (as) gölge bir varlık. Allah’ın kontrolünde, Allah onu vesile ediyor İslam’ın hakimiyetine, o kadar. Bir gücü yok. Bütün güç Allah’ındır. Her adımını Allah yaratır Hz. Mehdi (as)’ın; her hareketini, her konuşmasını, her harfini. Daha annesinden doğmadan önce belliydi ne konuşacağı.
Hz. İsa Mesih (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın ayrı ayrı olması yanıltmasın. Bunların hepsi bir topluluktur aslında. Hz. Mehdi (as) baştır, imamdır; Hz. İsa Mesih (as) onun veziridir. İki ayrı koldan faaliyet yapıyorlar, fakat tek bir topluluktur.
Kurtuluş Hz. Mehdi (as) ile. Mantıklı olan da budur, akılcı olan da budur. Çünkü tek bir beyin, tek bir akıl ancak toparlayabilir. O oradan çeker, o oradan çekerse anarşi oluyor. Yani bir noktayı belirli bir yerden çekersen, belirli bir noktaya doğru gider. Dört kişi ayrı noktadan çekerse parçalanır. Şimdiki sistemde öyle oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mayıs 2013> Daha Fazla

Alimlerden bin kişi bir araya gelse Hz. Mehdi (as) gibi olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mayıs 2013> Daha Fazla

Allah’ın Rahman ve Rahim adının tecellisi Mehdi (a.s.) olduğuna göre, Cenab-ı Allah ümmet-i Muhammed’i rahmetiyle Mehdi(a.s.)’ı vesile ederek kurtaracak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) Kuran’da Kehf Suresi’nde gizli anlatılıyor, Yusuf Suresi’nde gizli anlatılıyor. Hz. Süleyman (as) kıssasında gizli anlatılıyor, Nur Suresi’nin 55. ayetinde gizli anlatılıyor ve birçok Kuran ayetinde gizli anlatılıyor. Mehdi (as)’ın özelliği zaten gizlenen.
Allah’ın varlığında erimiş birisi Mehdi (as). Bir hal vardır ki insan nuraniyet kesbeder. Madde olmaktan çıkar bir anlamda. Madde gibi görünür ama madde olmaktan çıkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2013> Daha Fazla

Bir tane kahraman bekleniyor 1400 seneden beri; o da Hz. Mehdi (as)’dır ve bir de Hz. İsa Mesih’tir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’ı görüp tanıyıp da tabi olmamak büyük felakettir. Allah vermesin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2013> Daha Fazla

Komünizm yenilir mi? Mehdi (as) olunca yeniliyor işte. PKK yenilir mi? Mehdi (as) olunca yeniliyor. İnşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Nisan 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’ın mücadelesi zahir, aşikarane ve galibanedir.
Şia'nın güzelliği, Mehdi (as) ile ilgili hadisleri çok titiz muhafaza etmiş olmalarıdır.
Yarabbi, Mehdi'yi zahir et, Mehdi'yi zahir et, Mehdi'yi zahir et.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2013> Daha Fazla

İslam alemi ancak Mehdi (as) ile birleşir. Mehdi (as) güçlü kollarıyla tuttu mu İslam alemi birleşir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) ev sahibi, Hz. İsa Mesih (as) misafirimiz. Mehdiyet’i Allah vesile edip evi hazırlıyor. Hz. İsa Mesih (as) sultanımızı da aşkla, muhabbetle bağrımıza basacağız, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2013> Daha Fazla

Tek Arapça bilmeyen alim Mehdi (as)’dır, gelmiş geçmiş tek alim. Hiçbir alim Arapça bilmemezlik etmez. Hepsi Arapçayı su gibi bilirler. Peygamberimiz (sav) bir tek onun için ayrıca söylüyor. "O Arapçayı bilmez" diyor. Bir tek onun için. Mucize.
Peygamberimiz (sav), Mehdi (as) için hadisinde, “İnsanlar hakka dönünceye kadar mücadelesine devam edecektir” diyor. Yani bırakmak yok. Ölçüsü ne? Bütün insanlık hakka dönünceye kadar, Mehdi (as)’ın azmi bu. Bütün insanlık. Kuzey kutbu, Afrika hepsi. Hak ne? İslam.
Peygamberimiz (sav), Mehdi (a.s)’a karşı 70.000 Müslüman âlim mücadele verir diyor, Mehdi (as)’ın çıkışını engellemek için. Ne oluyor? Daha hızlı gelişiyor, daha güçlü gelişir. O 70.000 kişi katalizör, daha hızlandırıyor. Kendince durdurmaya çalışıyor, daha da hızlanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mart 2013> Daha Fazla

Mehdiyet nurlu iki koluyla bütün dünyayı sardı. Onun içerisinde her şey rayına oturuyor. Cenab-ı Allah Mehdi (as)’ı vesile ediyor, İsa Mesih’i vesile ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) ferasetli, basiretli olacak inşaAllah. Dünya hırsı da yok. Çünkü Tevrat’ta diyor ki, “Evinden idare eder” diyor, evinden. Siyasetçi değil, politikacı değil; manevi bir önder, sevgi önderi, şefkat önderi, muhabbet önderi. İsa Mesih’in arkadaşı. İsa Mesih’le dost, kardeş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) baskı görüp eziyet çekecek. Zer aleminde, “Bu sıkıntılara tahammül edecek misin?” diyor Allah. “Edeceğim Yarabbi” diyor, “Onurla, şerefle.” Zer aleminden 6000 yıl sonra dünyaya bırakılıyor Mehdi (as). Ve o zer alemindeki sözünü yerine getiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mart 2013> Daha Fazla

Sırf Mehdi (a.s.)’ı sevmek, İttihad-ı İslam’ı istemek bile bir kurtuluştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2013> Daha Fazla

Mehdilerin vasfı kolaylaştırmak. Dini kolaylaştırır, emri kolaylaştırır, hayatı kolaylaştırır, insanlar üzerindeki ağır zincirleri kaldırır. Mehdi (as)’ın da görevi tahfifattır. Ağır teklif zincirlerini kaldıracak ama yobazlar diyecek ki, “Bu, bizim dinimizi öldürdü. Bizim dinimiz ağır bir dindi, çok fazla teklif vardı bu dinimizi kolaylaştırdı, dini öldürdü” diyecekler.
Dünyada bizim kadar Mehdi (as)’ı çok anlatan kimse yok. Son bin yılda da bizim kadar çok anlatan olmamış Mehdi (as)’ı.
Hileli düzen Mehdiyet için gerekiyor. Mehdi (as)’ın gıdasıdır hileli düzen. Hileli düzenin üstünde gelişiyor Mehdi (as) zaten. Deccal’ın üstüne basarak yükseliyor. Firavun’un üstüne basarak yükselir Mehdiyet. Merdiven gibidir onlar, her geldiklerinde Mehdiyet biraz daha yükselir.
Hz. Mehdi (as)’ın vasfı, dini ve hayatı kolaylaştırmaktır. Hz. Mehdi (as), insanların üzerindeki ağır teklif zincirlerini kıracaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2013> Daha Fazla

Biz Hz. Mehdi (as)’ı seviyoruz, Allah da bizi sevsin inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2013> Daha Fazla

Mehdiyete gülen, İsa Mesih’e gülen kaybeder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mart 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’ın kaderinde öldürülmek yoktur, mağlubiyet de yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2013> Daha Fazla

Mehdiyetin, İsa Mesih (as)’ın ve Mehdi (as)’ın desteğini alan bir hareket mutlaka başarılı olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2013> Daha Fazla

Bütün ağırlık Hz. Mehdi (a.s)’dadır. Dünya hakimiyeti, Darwinizmin-materyalizmin yok edilmesi. Ama Hıristiyan alemini harekete geçirmek Hz. İsa Mesih (a.s)’ın yapacağı bir çalışma. Onları şevklendirme, İslam’a davet etme, onlara o coşkuyu verme, onların lideri olma Hz. İsa Mesih (a.s)’ın yapacağı bir şeydir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2013> Daha Fazla

Hadiste bildirildiğine göre; zuhur ettiğinde, bütün ülkeler Hz. Mehdi (as)’a kapılarını açacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2013> Daha Fazla

Dünyanın yönetimi bir emanettir, bu emanetin ehli ise Hz. Mehdi (as)’dır.
Kral Mesih yani Hz. Mehdi (as) geldiğinde dünyada yaşanan tüm korkular kalkacak, yalnız Allah korkusu olacak.
Hz. Mehdi (as), Hz. İsa Mesih (as)’a göre daha zahir ve aşikaranedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2013> Daha Fazla

Birçok bağnaz Mehdi (as)’a ne diyecek? Deli diyecek, akıl hastası diyecek. Çünkü bütün peygamberlere denmiş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2013> Daha Fazla

Mehdilik, İslam aleminin şahs-ı manevisinin noktayı istinadıdır. Mehdiliğin kendinden emin olan güçlü iman hareketi vardır.
Mehdiyet bütün dünyaya sessizce yön veriyor, her yerde öncü ve yol gösteriyor şu an.
Bediüzzaman, “Deccalin tahribatını Hz. Mehdi (as) ortadan kaldıracak” diyor.
Hz. Mehdi (as)’da bulunan nübüvvet mührü, Hz. İbrahim (as)’da da, Peygamberimiz (sav)’de de vardı. Çünkü Hz. İbrahim (as) ve Hz. Mehdi (as) aynı genetik koddan geliyor. Dolayısıyla nübüvvet mührü de Hz. İbrahim (as)’dan Peygamberimiz (sav)’e, Peygamberimiz (sav)’den Hz. Mehdi (as)’a kadar genetik olarak devam etmiş maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Şubat 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) kanatlarını indirdiğinde onun o şefkat kanatları, koruyucu kanatları bütün dünyayı saracaktır.
Hz. Mehdi (as)’a kadar gelmiş geçmiş bütün müceddidler Arapça biliyordu. Bir tek Mehdi (as) Arapça bilmeyecek ama Kuran’ı bütün dünyaya hakim edecek. İnşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2013> Daha Fazla

Cenab-ı Allah Mehdi (as)’ı çok detaylı anlatmıştır Kuran’da ama çok kapalı anlatmıştır. Mesela Süleyman (as) kıssasında anlatmıştır. Yusuf Suresi’nde Mehdi (as)’ı anlatmıştır. Zülkarneyn kıssasında, Kehf Suresi’nde, dünya hakimiyetiyle ilgili surelerde anlatmıştır, ayetlerde anlatmıştır. Birçok yerde işaret etmiştir.
Şu an Mehdi (as)’ın faaliyetleri yoğun olduğu için Cenab-ı Allah Mehdi (as)’ı perdelemeye devam ediyor. Çünkü faaliyeti rahat olmaz o zaman. Çok çok aleni olsa rahat olmaz.
Mehdi (as)’ın üstünde perdeler var. Allah’ın sardığı perdeler var. Bir de Allah’ın Mehdi (as)’ı sebep ederek sardığı perdeler var. Mehdi (as)’ın ledüni perdeleri var. O YETMİŞ KAT PERDEYİ ARALAYAN MEHDİ (AS)’I GÖREBİLİYOR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2013> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde şöyle bildiriyor: “Mehdi, zorluklarınızı gideren velinizdir.”
Peygamberimiz (sav) bir hadisinde şöyle bildiriyor: “Siz, Mehdi sebebiyle insanların en mesudusunuz.”
İnşaAllah ve MaşaAllah zikri Mehdiyet’in parolasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) siyasete girmeyecektir. Hz. Mehdi (as) sevgiyle, kardeşlikle, barışla iç içe olan nur bir insandır. Manevi bir mürşittir. Yani manen ruhu doyuma ulaşmış, aşkı, muhabbeti öğreten bir öğretmendir evinden. Siyasete sevgiyi öğretir sadece.
Allah’ın emirlerini Hz. Mehdi (as) yerine getirecek. Dinde ayrılığa düşmeyi kaldıracak. Hz. Mehdi (as)’ın kendilerini çağırdığı şey, müşriklere ağır gelecek. Mehdi (as)’ı suçlayacaklar; şirkle, sapkınlıkla, mürtet olmakla suçlayacaklar. Fakat Hz. Mehdi (as) galip gelecek, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) ve İsa Mesih (as)’ın nuru bütün dünyayı sardı.
Hz. Mehdi (as), manen ölmüş dünyayı yeniden diriltecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2013> Daha Fazla

Allah’a şükür ki Mehdiyet var, deccaliyetin kapılarını kapatıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2013> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav), Mehdi (as)’ın şahıs olduğunu açık açık belirtiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2013> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın güzel bir kokusu olacak, uzaktan bile hissedilecektir.
Başta Mehdi (as)’a karşı çıkan bağnazlar, sonra bu hatalarını anlayacaklardır.
Mehdi’nin Tevrat’ta geçen bir ismi de; Yusuf oğlu Mesih’tir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) da zulme karşı. Anti zulümdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2013> Daha Fazla

Allah, Mehdi (as) ile zulümat bulutlarını bir anda dağıtacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2013> Daha Fazla

İslam dünyaya hakim olduğunda, illaki Müslümanların bir başı vardır. O baştaki insana sen ister Mehdi de, ister alim de, ister ağabey de, ister hocam de. Ne diyorsan de. O Mehdi (as)’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ocak 2013> Daha Fazla

İncil’de Mehdi (as) Faraklit olarak geçer. Peygamber Efendimiz (sav)’e işaret etmekle beraber Mehdi (as)’a da işaret eder.
Bütün dünya Türkçe öğrenecek. Mehdi (as) Arapça bilmez. Dünya Türkçe öğrenecek ki Mehdi (as)’la bağlantı kursunlar, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ocak 2013> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın ahlakı Peygamberimiz (sav)’in ahlakına benzeyecek.
Peygamberlere atılan delilik iftirası Mehdi (as)’a da atılacaktır.
Mehdi (as)’a verilen hediye İstanbul’dur. İstanbul Mehdi (as)’a emanet olduğundan kimse el süremiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2013> Daha Fazla

Allah Mehdi (as)’ı korumak için, zayıf bir insan gibi gösterebilir. Mehdi (as) Allah tarafından perdelenerek korunacaktır.
Peygamberlerde olduğu gibi, Mehdi (as)’ı da insanlar yadırgayacak, ona kuşkuyla bakacaklardır.
Mehdi (as), insanlara çok tehlikeli gibi gösterilecektir. Mehdi (as) ve arkadaşlarına haksız suçlamalar yapılacaktır.
Mehdi (as) hikmetini anlatmıyorsa ona tevekkül edilir, hüsnüzan edilir.
Mehdi (as)’a ledün ilmi hakimdir. İnsanlar yüzeyseldir, Mehdi (as)’ın işleri ise derinliğe dayalıdır. Bu yüzden Mehdi (as)’la beraber olmaya sadece 313 talebesi güç yetirebiliyor.
Peygamberimiz (sav), Mehdi (as) için “evladım” diyor. Mehdi (as)’ın başarısı Peygamberimiz (sav)’in başarısıdır.
Mehdi (as) malı ve eşyaları insanlara bol bol ikram edecektir.
Peygamberimiz (sav), Mehdi (as) insanları zengin etmek için gelecek diyor.
Peygamberimiz (sav), “Mehdi, yerde de gökte de Mehdi’dir” diyor.
Hadiste bildirildiğine göre; Mehdi (as), insanlar hakka dönünceye kadar mücadele edecektir.
Hadiste bildirildiğine göre; bağnaz alimler Mehdi (as)’a mürted diyecekler.
Mehdi (as) ve İsa Mesih (as) yenilmezdir. Yenilmek kaderlerinde yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) Hateme Veli’dir. Son veli, hatem geliyor artık velayete. Son gelecek en büyük velidir Hz. Mehdi (as). Hz. Mehdi (as)’dan sonra yok. İsa Mesih ile birlikte zuhur edecekler, aynı devirde zuhur ediyorlar. Şu an Hz. Mehdi (as) da gelmiştir, İsa Mesih de gelmiştir. Her ikisi de görevdedir.
Mehdi (as), insanlığı gadab-ı İlahi’den kurtaracaktır.
Bediüzzaman’ın açıklamalarına göre; Mehdi (as), Darwinizmi-materyalizmi tam susturarak insanların imanını kurtaracaktır.
Bediüzzaman’ın dikkat çektiği 2010 yılı, Mehdi (as)’ın en canlı faaliyet yaptığı yıllardan biridir.
Allah Mehdi (as)’ı batın perdeleriyle gizler.
İmam Mehdi (as), ahir zamanda zuhur edecek Peygamber (sav)’in soyundan masum olan son imamdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) talebelerinin beyni hükmündedir. Mehdi (as) olmazsa talebelerinin bir gücü olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ocak 2013> Daha Fazla

Mehdi (as), Allah tarafından İttihad-ı İslam’a doğru kılavuzlanmıştır.
Kıyamet alametlerinin en büyüklerinden biri ve ilki Mehdi (as)’ın çıkışıdır.
İslam alemindeki ve Türkiye’deki bereket, Mehdi (as)’ın bereketidir. Allah Mehdi (as)’ın yüzü suyu hürmetine o kuraklık döneminden sonra yağmurları başlattı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2013> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın asası kalemden oluyor. Yani Darwinizmin, materyalizmin geçersizliğini anlatacak, dinin gerçeklerini anlatacak, iman hakikatlerini anlatacak, Kuran mucizelerini anlatacak, Kuran’daki şifreleri, sırları açıklayacak. Dolayısıyla hikmet denizini yarmış olacak, açıklamış olacak.
Hz. Musa’nın asasıyla denizi yarması gibi Mehdi (as) da kalemiyle ilim denizini yaracaktır.
Hadiste bildirildiğine göre; Mehdi (as) dinsizliğin şehirlerini manen fethedecektir.
Sahabiler Peygamberimiz (sav)’den sürekli Mehdi (as)’ı anlatmasını istiyor, onun hakkında sorular soruyorlardı.
Peygamberimiz (sav) bir hadisinde Mehdi için, “dinin üstadı” buyurmuştur.
Hadiste bildirildiğine göre; Mehdi (as)’a, Allah tarafından mükemmel akıl verilir.
Peygamberimiz (sav), “Mehdi kendini Kuran’a adamıştır” buyurdu.
Hadiste bildirildiğine göre; Allah Mehdi (as)’ı akıl giysisiyle donatmıştır.
Hadiste bildirildiğine göre; Mehdi (as)’ın hükmü süresince insanlara akıl dağıtılacaktır.
Hadiste bildirildiğine göre; Mehdi (as) ile dünya, Allah’ın ilahi aydınlığıyla aydınlanacaktır.
Hadiste bildirildiğine göre; cennet Mehdi (as)’ı seven, ona inanan, onunla buluşan içindir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) özel olarak Allah tarafından kollanır.
Peygamberimiz (sav), “Mehdi hata yapmaz, ahkamda masumdur” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as), Tevrat’ta Davutoğlu diye geçiyor. Hz. Davut (as)’ın soyundan olacak Mehdi (as). Kuran’daki Hz. Davut (as)’ın ve Hz. Süleyman (as)’ın kişiliğini, ruhunu, karakterini, inancını, anlayışını uygulayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) beklentisi hep heyecan hep şevk vesilesi olmuştur. Hiçbir zaman için Müslümanların aleyhine olmamış hep lehine olmuştur. Aleyhine gibi göstermek isteyenler Mehdi (as)’ın çıkışını durdurmak için bahane arayan tipler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2013> Daha Fazla

Kuran’ın ve hadislerin işaretlerine göre, Mehdi (as) çok esaslı denemelerden, zor imtihanlardan geçecektir.
Mehdi (as)’ın annesinin üzüleceği olaylar olacaktır ama o Allah’ın özel bir ilhamla kalbine ferahlık vermesiyle üzülmeyecektir.
Mehdi (as) hem sevecek hem sevilecektir. Sevmekten ve sevilmekten hoşlanan bir insan olacaktır.
Mehdi (as) yenilmez, Mehdi (as)’a yardım edenler de yenilmezler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2012> Daha Fazla

“Mehdi çıkacak” demiyoruz, Mehdi (as) çıktı, görevde.
Mehdi (as), Allah’ın büyüklüğünü dünyaya kabul ettirecek.
İttihad-ı İslam’ı sağlayan kişiye biz “Mehdi” diyoruz.
Mehdi (as)’ın gelmesini engellemeye çalışanlar Mehdi (as)’ın şanını artırıyor.
Mehdi’siz bir dünya olmaz, İsa Mesih’siz bir dünya olmaz. Cenab-ı Allah’ın kanunu, kuralı bu. Allah “Benim dediğimi yapacaksınız” diyor. “Ben Mehdi (as)’ıseviyorum, İsa Mesih’i seviyorum” diyorsa Cenab-ı Allah, konu bitmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) Müslümanların manevi lideri olarak ortaya çıktığında her sözü her kelimesi hergün dünyaya nur yağdıracak. Sözün en güzeli, sanatın en güzeli, estetiğin en güzeli insanların karşısında olacak, inşaAllah.
Kıyametin ilk alameti, en büyük alameti Mehdi (as)’ın çıkışıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Aralık 2012> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav), “Mehdi (as)’ı gören, kış olsa da, kar olsa da, buzda sürünmek üzere olsa da, sürünse de onun yanına gitsin” diyor. Orada kastedilen, “Soğuk hava diye hizmetten vazgeçmeyin.” “Eğer Mehdi (as)’ı farkettiyseniz, Mehdi (as)’a kalben bağlandıysanız faaliyetinize devam edin”. Anlamı budur. Soğuk hava insanları caydırır bazen. Soğuğu, kışı, karı bahane etmeyeceksin, hizmete devam edeceksin.
İstanbul bizlere emanet inşaAllah. Mehdi (as)’a emanet, talebelerine emanet. Biz de Mehdi (as) talebesiyiz, bizlere emanet inşaAllah. Mehdi (as) bizi bırakmaz biz de Mehdi (as)’ı bırakmayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2012> Daha Fazla

Atom bombalarını yok etmek Mehdi (as)’ın vazifesidir.
Hz. Mehdi (as)’ın mesleği sevgi, şefkat, merhamet, affedicilik, halimliktir. Yobazlarınki nedir? Nefret, öfke, kin, intikam, öldürmek, asmak kesmek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2012> Daha Fazla

İlm-i garibi bilmeyen cahil ve cühela ve cühelat kendilerince Hz. Mehdi (as)'a tavır alacaklardır. Bir zaman geçtikten sonra o perde kalkınca, Hz. Mehdi (as) ilmin hikmetlerini açıkladığında ehli cühelanın ağzı açık kalacaktır. Bu ilm-i garibe yani ledün ilmine deccalin dayanması mümkün değildir.
HZ. MEHDİ (AS) LEDÜN İLMİNİN AHİR ZAMANDAKİ SULTANIDIR. İlm-i ledün ile Hz. Mehdi (as) başarılı olacaktır.
Ahir zamanda gelecek Hz. Mehdi (as) hiç kimsenin o devirde yapmadığı ledün ilmini uygulayacaktır. O yüzden birçok kişi Hz. Mehdi (as)'a muhalif olacaktır. Birçok kişi,“Tavırları İslam’a zıt” diyecek, aynı Hızır (as)'a Hz. Musa (as)'ın karşı gelmesi gibi bilmeden karşı geleceklerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Aralık 2012> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) çok nurluydu, ışık saçıyordu adeta etrafa. Mehdi (as) da öyledir, nurludur. Onun anlattığı hakikatler, mesela Darwinizmi, materyalizmi çökertmesi, Kuran mucizelerini anlatması, iman hakikatlerini anlatması; onlar nur saçmaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2012> Daha Fazla

Müslümanlarda Mehdi (as)’a karşı bir hayranlık ve derin bir muhabbet vardır. O bizim İslam’a hizmetimizi engelleyen bir husus değil. Bilakis bizi coşturan, heyecanımızı artıran bir husus.
Namaz kılıyorsun bir ibadet. Mehdiyet de ibadettir. Mehdi (as)’a destek olman bir ibadettir. Mehdi (as)’ı müjdelemen ibadettir. Mehdiyet heyecanını yaşaman ibadettir. İsa Mesih’i özlemen, onun talebesi olmayı istemen ibadettir. İsa Mesih’i karşılamaya hazırlanmak ibadettir.
Hz. Mehdi (as) tüm canlı varlıkların imamı; hem cinlerin hem insanların. Melekler de Mehdi (as)’ı çok seviyorlar, destekliyorlar. Allah’ın emriyle, aynı görevi İsa Mesih’le de deruhte ediyorlar melekler Mehdi (as)’la da.
Cebrail ve Mikail sürekli Mehdi (as)’ın yanındalar ama Mehdi (as) görmez onları. Peygamberimiz (sav), “Üç bin melekle yardım görüyor” diyor. Ayrıca nereye giderse yanındalar. Cebrail, Mikail hiç yanından ayrılmıyorlar. Ama Mehdi (as) bunları göremez. O zaman aklın ihtiyarı kalkar. İmtihan kalkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2012> Daha Fazla

İnsan isteyerek peygamber olamaz. Çalışmakla peygamber olunmuyor. Çalışmakla mehdi de olunmaz. Gayret etmekle, mesela biz okullar açsak, tebliğ yapsak, dergahlar açsak, uğraşsak mehdi olmak istesek de mehdi olamayız. Dünya çapında mesela büyük şirketler kursak, medreseler açsak, kurslar açsak, Kuran kursları açsak mehdi olamayız. Allah’ın seçmesi gerekir.
İnsanlar hisseder Mehdi (as)’ı ama adını koyamaz. Deccali de hisseder adını koyamaz, içinde doğal bir iticilik hisseder mümin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) sevgi insanıdır. Zulüm kilidinin anahtarıdır, onu çözer, insanlar o zulüm zincirlerinden kurtulur. Bir siyasi yönü yoktur Mehdi (as)’ın. Yani ne başbakandır ne cumhurbaşkanıdır. Sevgi öğretmenidir Mehdi (as). Siyasete girmez, ömrü boyunca da girmez.
Mehdi (as)’ın zuhur etmesi, İsa Mesih (as)’ın o mübarek nefesinin hissedilmesi lazım. Mutlaka Müslümanların başına manevi bir lider, herkesin seveceği bir sevgi öğretmeninin gelmesi gerekir. Onun dışında kargaşalar da bitmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2012> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın görevi budur, sevgi öğretmenliği. Kavgayı ayırmak, dostluğu sağlamak. O kadar. Yoksa Mehdi (as) devlet işlerine karışmaz. Hükümet işlerine karışmaz. Sadece sevgi, merhamet, kardeşlik, barış, dostluk, iyilik, güzellik, Allah sevgisi, Allah korkusu; budur Mehdi (as)’ın görevi.

  Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2012> Daha Fazla

Bu kargaşa, bu zulüm, bu acı, bu sevgisizlik, bu uğursuzluk Mehdi (as) olarak bildiğimiz bir insanın insanlara sevecenliği, sevgiyi öğretmesiyle son bulacak. Gereksiz olan şu donukluk, şu ölülük adeta Mehdi (as)’ın anahtar görevi yapmasıyla bu kilit açılacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2012> Daha Fazla

Müslümanların başında bir hakem, seven bir baba, sevgiyi dağıtan bir insan olması gerekir. O dostluk, o anlayışlı olma ruhunu onlara yönelten, ortalığı yatıştıran, kavga ruhunu kaldırıp sevgi ruhunu onlara enjekte eden çok sevilen birisi gerekiyor. Bu da ancak Mehdi (as)’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (a.s)’da ana delil nedir? İslam’ın dünyaya hakim olmasına vesile olması bu şahsın. Bir insan buna vesile olduysa Hz. Mehdi (a.s) odur. Bir insan dünyayı dinsiz yaptıysa, vesile olduysa deccal da odur.
Müslümanların, başlarına bir lider beklemeleri zaten farzdır. Allah’tan bir lider istemeleri farzdır. Müslümanlar zaten başsız olmaz, lidersiz olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2012> Daha Fazla

Sungur Ağabey: “Bediüzzaman bana, ‘Mehdi’yi ben göremeyeceğim ama sen göreceksin’ dedi.”
Sungur Ağabey: “Bediüzzaman bana, ‘Mehdi nur talebesi olmayacak, bambaşka olacak’ dedi.”
Dört mezhebin dördü de “Mehdi haktır” diyor.
Hadise göre; çıkışının ilk başlangıcında Mehdi (as)’ın başında bir sarık olacaktır.
Türkiye’nin yüzde 65’i, “Mehdi (as) şu an yaşıyor, ben hayattayken göreceğim” diyor.
Mehdiyet gürül gürül aşkla, şevkle ilerliyor maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Kasım 2012> Daha Fazla

Mehdi (as)’a çok fazla hileli düzen yapacaklar. Cinler, şeytanlar, iblisler, deccaller, kadın deccaller, erkek deccaller binbir türlü oyun oynayacaklar ama Cenab-ı Allah’ın gücünün karşısında onların sinek kadar dahi bir gücü olmuyor tabii. Bütün güç Allah’ındır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2012> Daha Fazla

Gelmiş geçmiş şehitlerin içerisinde en yüksek dereceyi alan kişi Hz. Mehdi (as)’dır diyor, Peygamberimiz (sav) söylüyor bunu. Nerede? Kıyamet Alametleri, Muhammed Bin Resul El Hüseyin El Berzenci. Eserin 227. sayfasında.
Hz. Mehdi (as)’ın ölümü de şehadet oluyor. Çünkü hadiste bildirildiğine göre, Allah yolunda tebliğe giderken öleceği için Mehdi (as) şehit olmuş oluyor.
Hadislerde bildirildiğine göre; muhalifleri Mehdi (as)’a hiçbir zarar veremeyecekler.
Mehdi (as)’ın gelmesiyle Hızır (as)’ın ömrü uzatılır.
Mehdi (as), hateme velidir.
Peygamberimiz (sav) bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Derece bakımından bana en yakın olan Mehdi’dir. Şehadet bakımından da Allah Katında en yüksek dereceyi alan Mehdi’dir.”

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2012> Daha Fazla

Mehdi Musevilere Tevrat’la hükmedecektir, Tevrat’ın gerçeğiyle. Hıristiyanlara İncil’le, İncil’in gerçeğiyle, Müslümanlara da Kuran’la hükmedecektir. Sevgi, barış, dostluk, kardeşlik, iyi niyet, sevecenlik her yeri saracaktır.
Mehdi (as)’a müracaat ettiğinde her yer güllük gülistanlık olur, bahar havası gelir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) dört mezhepte haktır. Bütün mezheplerde haktır. Mehdi (as)’ın inkar edilecek bir yönü yok. Hiçbir mezhep Mehdi (as)’ı reddetmez. Ayrıca Peygamberimiz (sav)’in Mehdi (as)’ın gelişiyle ilgili olarak bildirdiği 300 alametin tamamı çıktı.
Mehdi (as) şendir. Hz. Davut (as)’ın soyundandır ve sesi de Hz. Davut (as) gibi güzeldir.
Mehdi (as) ile ortalık hemen sütliman olur. Tüm anlaşmazlıklar biter.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Kasım 2012> Daha Fazla

Hadislerde bildirildiğine göre; Mehdi (as)’ın ilmi atakları kuvvetli olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2012> Daha Fazla

Müslümanlar da, Musevilerde Mehdi (as)’ın yani Kral Mesih Moşiyah’ın zuhuru için aynı duayı yapacaklar. Vakit tamam,alametler tamam. Bir anda cennete dönecek ortalık Allah'ın izniyle. Fevkaladelik olmasa bu kadar üstünde durmazdım. Adım gibi emin olmasam bu kadar üstünde durmazdım.
Bugüne kadar birleşmenin gerçekleşmemesinin nedeni, bu görevin Mehdi (as)’da olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’ın bir özelliği sağlığa vesile olması. Allah, Yusuf Suresi’nde Hz. Mehdi (as)’ın da herhangi bir eşyasının aynı etkiyi yapacağına işaret ediyor, inşaAllah. Mesela; gömleğinin. Çünkü bu surede ahir zamana işaret var.
Mehdi (as), İslam alemini de İsrail Milletini de kurtaracaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2012> Daha Fazla

Mehdilik iddia etmeyeceğime yemin ediyorum. Hiçbir şekilde ömrüm boyunca Mehdilik iddia etmeyeceğim. Allah adına yemin ediyorum.
Müslüman tabii ki Mehdi olmayı isteyecek, bunu her Müslüman istesin. Ayette var, şeytandan Allah’a sığınırım; “Takva sahiplerine bizi önderler kıl” diye Cenab-ı Allah’a dua ediyor Müslümanlar. Müslüman, önder olmayı, güzel hizmetler etmeyi Müslümanlar isteyecekler. Ama tabii benim öyle bir Mehdilik iddiam yok.
İslam aleminde asla şahsı manevi tarzında bir birleşme olmaz. Başı olmayanın bedeni olmaz. Başsız beden ölüdür. Başı kopmuş bedenle bir şey yapmaya çalışıyor. Şahsı manevi ile hiçbir şey yapamazsın. İslam aleminin başına manevi bir lider gerekir. O da tüm Müslümanların kabul edeceği Muhammed Mehdi (as)’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2012> Daha Fazla

“Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir.” (Fetih Suresi 10) Resulullah (sav)’e biat edilmişti, Mehdi (as)’a da biat edeceğiz inşaAllah. Ebcedi 2025. Bir tane tarihi var, 2025 tarihini veriyor. Bu mucizedir. Ahir zamanla ilgili, hakimiyetle ilgili bütün ayetler tek tarih etrafında toplanıyor. MaşaAllah.
Hz. Mehdi (a.s.) meleklerle desteklenecektir; Cebrail, Mikail ve üç bin melekle.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2012> Daha Fazla

Dua edelim, Allah, Mehdi (as)’ı ve İsa Mesih (as)’ı bir an önce çıkarsın inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2012> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın sevgisi hastalara şifa olacak, inşaAllah.
Mehdi (as), sevgisini ifade eden hediyeler gönderecek sevdiklerine. Hastalara şifa olacak o hediyeler, inşaAllah. Onun ilgisi, onun alakası, onun sevgisi hastalarda bir ferahlık, bir suhulet, bir güçlenme, bir kudret, bir şevk, bir heyecan ortaya çıkaracak.Allah’ın ‘Hay’ isminin tecellisi olarak, inşaAllah.
Gayret etmekle İsa Mesih olunmaz. Gayret etmekle de Mehdi (as) olunmaz.
Allah seçmese insan Mehdi (as) olamaz. Çalışmayla Mehdi (as) olunmaz, okumayla Mehdi (as) olunmaz, gayret etmeyle, grupla, cemaatle, şunun bunun desteğiyle Mehdi (as) olunmaz. Allah’ın seçmesi gerekiyor.
Mehdi (as) malı bol dağıtacaktır. Hadiste bildirildiğine göre, insanlara bol bol ilave bağışta bulunuyor Mehdi (as), hatta taşıyor, insanlar geri vermek istiyorlar. Fakat geri alınmıyor.
Mehdi (as) devrinde bayağı sevgisiz, merhametsiz, şefkatsiz, gaddar insanlar olacak. Çirkin sözler edecek, çirkin eylemler yapacaklar, tuzaklar kuracaklar. Mehdi (as) onlara karşı her halükarda sonuçta yine şefkatle davranacak, inşaAllah.
Mehdi (as) için hep bir hapis tehlikesi vardır, hapse girme, hapisten çıkma. Yusuf Suresi buna işaret ediyor. Mehdi (as)’ın başında bir kılıç gibi duracak hapis. Onun imtihanı bu olacak. Demek ki çok riskli bir mücadele verecek Mehdi (as).

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’ın gelişi konusu, ehli sünnetin temel inançlarından biridir.
Hz. Mehdi (as) ve İsa Mesih (as) Allah aşığıdırlar. Allah’ı severler, Allah’ı seveni de severler.

A9TV; 26 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) da duvarcı ustalarının ustası olacak. Demek ki yıkılan dökülen şeyleri düzeltecek, batmış şeyleri düzeltecek, sürekli bir imar, güzellik ve iyilik faaliyeti içerisinde olacak.
İnsanların büyük bölümü başlangıçta Mehdi (as)’ın faaliyetlerine hikmet gözüyle bakamayacaktır ve ona güç yetiremeyecektir. Ne kadar tarif edilirse edilsin ona o anlam veremeyecektir. Dolayısıyla da karşı olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın büyümesinin en önemli yönlerinden bir tanesi Mehdi (as)’a saldırılmasıdır. Saldırıldıkça büyür, gelişir. İnsanlar zanneder ki saldırıldıkça küçülür. Mehdi (as)’da öyle değildir, saldırıldıkça genişler, büyür.
Mehdi (as) ne yapacak? Resulullah (sav)’in izleri üzerine hareket edecek ve izleri üzerine sahabe devrine gidecek. Sahabe devrinin güzelliğini, neşesini, sevincini, saf vahye dayalı İslam anlayışını yeniden canlandıracak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ekim 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)‘ın bir özelliği vardır, ahkamda masumdur. Peygamberler ismette de masum oluyorlar. Mehdi (as) ahkamda masum. Yani günahtan korunuyor, muhafaza ediliyor.

A9TV; 25 Ekim 2012> Daha Fazla

Müslümanların mutlaka bir lideri olması gerekir. Ama sevecen, şen, neşeli, dışa dönük, mütevazı, mazlum, dünya hırsı olmayan bir insan inşaAllah. Oda ancak Hz. Mehdi (a.s.)’dır.

A9TV; 23 Ekim 2012> Daha Fazla

Samimi, salih cinler vardır. Mehdi (as), bu cinlere sahip olacak Allah'ın izniyle. Onlara her işi yaptıracak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdiyetin çok hayati bir yönü özü kapsayan bilgidir. Yobazlarda ise gevezelik çoktur. Çok kolay bir konuyu edebi süslerle, edebi anlatımlarla karmakarışık hale getirirler.
Mehdiyet özü kapsayan bilgiyi verecek. Özü kapsayan bilgi vahye dayalı, demagoji olmayan, ilaveler olmayan, çıkartmalar olmayan, içinde yalan dolan olmayan dürüst bilgi, tam doğru bilgi.
1986 yılı, Mehdi (as)’ın zorlu bir ortama girdiği ve insanların gözlerinden kaybolduğu bir yıldır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as), Hz. Nuh (as) gibi sabırlıdır.
Hz. Mehdi (as), aynı Hz. Süleyman (as) ve Zülkarneyn (as)’a benzeyecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Ayetin işaretine göre ve hadislerde de bildirildiğine göre, Mehdi (as)’ın malı ve çocuğu olmayacaktır.
İnşaAllah zikri; Mehdiyetin şifresidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2012> Daha Fazla

İnsanlar ilk başlarda Mehdi (as)’ı fark edemeyecekler ve onu önemsemeyecekler. Fakat sonra Hz. Mehdi’yi büyük bir muhabbetle seveceklerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2012> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav), Mehdi (as)’ı mükemmel detaylarla tarif etmiştir.
Lidersiz bir İttihad-ı İslam düşünülemez. İslam aleminin manevi liderinin açıklanması lazım. Peygamberimiz (sav), bu liderin Mehdi (as) olduğunu söylüyor.
Mehdi (as) çok hayati bir insandır. Mehdi (as) varken, Müslümanlara başka bir lider seçelim demek yanlış olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdi (as)’ı beklemek İttihad-ı İslam'ı beklemek anlamına geliyor. İttihad-ı İslam da en büyük farzdır. Mehdi (as)’ı beklememizi bize Peygamberimiz (sav) söylüyor.
İslam alemine baş seçemiyorlar, lider seçemiyorlar. Seçemeyeceklerini de biliyorlar. Bir lider gösterilsin, en az %99’u redderler. Ama MEHDİ’DE YÜZDE YÜZ İTTİFAK OLUR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2012> Daha Fazla

Cenab-ı Allah Peygamberimiz (sav)’e vahyediyor; “Ben Mehdi (as)’ı göndereceğim, Mehdi (as)’a tabi olsunlar. İşlerini asan edeceğim, dünya hakimiyeti vereceğim ama Mehdi (as)’a tabi olurlarsa” diyor. “Mehdi (as)’a tabi olmazlarsa ızdırap, acı, gözyaşı dinmeyecek” diyor Cenab-ı Allah.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top