Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mayıs 2018> Daha Fazla

Atatürk modern, aydın, Avrupai bir Osmanlı Paşasıydı. Annesi nur gibi Müslümandı. Babası nur gibi insandı. Atatürk hakkında çirkin iftiralarda bulunanlar sadece kendilerini küçük düşürüyorlar. Bu çirkinliğe yönelenlerin de mutlaka hukuki karşılığını almaları gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Nisan 2018> Daha Fazla

Atatürk’ün çok dindar, milliyetçi, yiğit bir delikanlı olduğunu delilleriyle ortaya koyduk. Atatürk’ün gerçek karakterini ve hayatını tüm Türkiye’ye öğrettik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2018> Daha Fazla

Atatürk bizim milletimizin değeri. Türkiye’yi Türkiye yapan modern delikanlımıza edilen hiçbir sözü asla kabul etmeyiz. Vefat etmiş insanın arkasından konuşmak karakterli davranış değildir. Atatürk’ün evlatları olarak Atatürk’e sonuna kadar sahip çıkacağız. Atatürk’e yönelik tek bir uygunsuz söze dahi seyirci kalmayız, kanunla hukukla gereken cevabı veririz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2018> Daha Fazla

Atatürk klas bir dindardır. Atatürk’e sahip çıkanların modern, aydın, kaliteli, klas dindar olması gerekir. Atatürk’ün dindarlığına, Kuran Müslümanlığına, nezaketine, görgüsüne, kalitesine özenerek Atatürk’e sahip çıkılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2018> Daha Fazla

Atatürk’ün kıymetinin tam bilineceği gibi, Atatürk’ü yeniden gençlere tanıtacak gibi esaslı bir program yapılmalı. Atatürk’ün değeri gençler tarafından iyi bilinsin. Atatürk tam bir salon delikanlısı, İngiliz terbiyesiyle Osmanlı saray adabı ve saray asaletinin birarada bulunduğu çok ideal bir lider. Atatürk’ün bütün kıyafetleri çok şık, her konuşması son derece nezaketli, kibar ve çok klas. Atatürk çok akıllı, çok isabetli bir insan. Allah Atatürk’ü Türk milletine bir nimet olarak göndermiş. Atatürk’ün kalitesi Türk gençliğine kazandırılmış olsa, Avrupa’nın en mükemmel ülkesi oluruz. Atatürk’ü bundan sonra sürekli gündemde tutalım, ideal Türk insanı olarak iyice zihinlere yerleştirelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2018> Daha Fazla

Atatürk, Türk milletine Allah’ın bir lütfu. Atatürk olmasaydı Türkiye’de böyle aydın bir yapı olmazdı, çoktan dağılıp parçalanırdık, asimile olurduk. Atatürk mükemmel bir gençliğin oluşmasına vesile oldu. Milli bir ordu kurdu, milli bir meclis kurudu. İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatipler vesilesiyle bağnazların oluşturduğu dağınık İslam anlayışını derli toplu, Kuran’a uygun hale getirdi. Kendisi de çok klas, kaliteli, mükemmel bir insandı. Yıkılmak üzere olan bir devleti modern bir ülke yaptı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2018> Daha Fazla

Atatürk aydın, ilerici, sanattan, müzikten, heykelden, resimden anlayan, vatanını milletini Avrupa seviyesinin daha da üstüne çıkarmaya azmetmiş, kültürlü, görgülü, bilgili, değerli insanların oluşturduğu bir vatan istemiştir. Ancak bir takım kişiler Atatürk’ü hiç sevememişlerdir. Bunlar Türkiye’yi yıkmaya çalışan ahlaksız kimselerdir. Oysa bizim gençliğimiz ezici şeklide Atatürkçü, aydın ve aklı başındadır. Bu nedenle Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete kimse bir kötülük yapamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2018> Daha Fazla

Ben eserlerimde en az 20 yıldır Atatürk sevgisini anlatıyorum. Atatürk’ün samimi dindar olduğunu tüm belgeleriyle ortaya koyduk. Muhafazakar kesimde bazı çevrelerde olan Atatürk karşıtlığının ortadan kaldırılmasına benim eserlerim vesile oldu. Atatürk aleyhine tek bir söz olmasına bile kanunla hukukla müsaade etmeyiz.
Kötü söz sahibine aittir. Atatürk’ün aleyhinde söylenen sözlerle Atamız’ın değeri asla azalmaz. Tam tersine Atatürk’e olan sevgimiz kat kat artar. Atatürk karşıtları küçük bir azınlık, milletimiz sizi kaale almaz, sözlerinize önem vermez. Atatürk kadirşinas gerçek bir delikanlıdır, bu vatanın evladıdır. Atatürk İmam Hatipleri kurdu. İlahiyat fakülteleri açtı. Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettirip Anadolu’ya binlerce ücretsiz Kuran dağıttı. Cebinde hep Kuran taşıdı. Büyük hadis kitaplarını Türkçe olarak hazırlattı. Atatürk’ün İslam’a yaptığı hizmetin binde birini yapmayanlar Atatürk hakkında söz söylüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2018> Daha Fazla

Sağ kesimdeki bazı kardeşlerimiz içlerine kapalı yaşadıkları için bizim uzlaştırıcı tavrımızın ne kadar önemli olduğunu kavrayamıyor. Eskiden Atatürkçü laik kesimle muhafazakar kesim arasında çok büyük mesafe vardı. Atatürk’ün samimi dindar olduğunu, laikliğin Kuran’da olduğunu delilleriyle anlattık. Dindarlığın hayat dolu bir yaşam olduğunu gösterdik. Bu iki kesim arasındaki mesafenin kapanmasını sağladık. Bir çok ülkede darbeler toplumun bu iki kesimi arasındaki mesafe kullanılarak organize edilir. Böyle bir fitnenin de engellenmesine vesile olduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2018> Daha Fazla

Atatürk tüm Türk milleti tarafından sevilen bir kahramandır. Kazakistan’dan Azerbaycan’a tüm Türk dünyası Ona hayrandır. Atatürk’e karşı saygıya uygun olmayan bir üslup duymak milletçe istemiyoruz.
Atatürk bu milletin değerli evladıdır. Zulme son veren insandır. Şehittir. Yiğittir. Kahramandır.
Atatürk aleyhine tek kelime yayın yapılmasını istemiyoruz. Biz 83 milyonuz. Atatürk’ü canımız gibi seviyoruz. Atatürk’ün aleyhine tek kelime duymak istemiyoruz. Kanunla, hukukla buna izin vermeyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2018> Daha Fazla

Atatürk bağnazlık anlayışının yerine, mükemmel bir Müslümanlık anlayışını Türkiye’ye getirdi. İlahiyat fakültelerini açtırdı, Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurdu, Elmalılı Hamdi Yazır’a Kuran tefsir ettirdi, halka onbinlerce yüzbinlerce Kuran meali dağıttırdı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2018> Daha Fazla

Atatürk İmam Hatipleri açtıran, on binlerce Kuran bastırıp Anadolu’ya dağıtan, Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettiren, yanında sürekli Kuran taşıyan, Diyanet’i kurduran, sayısız cami açtıran, İslam’a çok büyük hizmetleri olan nur gibi Müslümandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2018> Daha Fazla

Atatürk yiğit bir Anadolu delikanlısı, samimi bir Müslümandır. Atatürk’e çirkin bir şekilde dil uzatılmasına kanunla hukukla izin vermeyiz. Atatürk’e karşı olanlar tüm Türk milletini tüm Türk gençliğini karşılarına aldıklarını bilmeliler. İlahiyat Fakültelerini açtıran Atatürk’tür. İmam Hatipleri açtıran Atatürk’tür. Kuran’ı Türkçe tercüme ettirip, on binlerce Anadolu’ya dağıtan Atatürk’tür. Atatürk’ü eleştiren bazı kimselerin Atatürk kadar İslam’a ve Müslümanlara hizmeti yok. Atatürk’ün zekası, kalitesi, sanat anlayışı, temizliği, şıklığı her yönü çok güzeldi. Atatürk’ü tüm güzel yönleriyle sürekli anlatacağız, sürekli gündemde tutacağız. Tayyip Hocam’ın Atatürk sevgisini de hazmedemeyenler hiç boşuna uğraşmasınlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2017> Daha Fazla

Atatürk müziği, heykeli, sanatı, kaliteli giyinmeyi, güzelliği, aydınlığı teşvik etmiştir. Aynı zamanda modern dindarlığı da teşvik etmiştir. Kuran’ın Türkçe tercümesini bastırıp on binlerce dağıttırmıştır. Atatürk’ün kıymetini anlamayan cahillere hiç itibar etmeye gerek yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Ak Parti’nin Atatürk’ü sevmesi ve savunması çok doğaldır. Atatürk de Ak Parti de modern Kuran Müslümanlığını savunur, ideolojileri aynıdır. Atatürk aleyhine yapılan konuşmaları milletçe hiç bir zaman kaale almayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2017> Daha Fazla

Atatürk’e dil uzatmaya yeltenenler çok büyük cahillik ve ahlaksızlık yapıyor. Atatürk, samimi dindar bir liderdi. İmam Hatipleri açtıran, Diyaneti kurduran, Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettirip tüm Anadolu’ya dağıtan, cebinde Kuran-ı Kerim taşıyan Atatürk’tür. Milletçe Atatürk’e olan sevgimiz hep çok güçlüdür ve böyle kalacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2017> Daha Fazla

Atatürk’ün klaslığı, terbiyesi, kibarlığı, aklı, zekası, Kuran Müslümanlığı çok güzeldir. Atatürk’ün tırnağı etmeyen, sayısı da çok az olan bazı tipleri kimse kaale almasın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah Atatürk’e gani gani rahmet etsin. Neredeyse tüm İslam ülkeleri çalkantı içindeyken, Atatürk’ün kurduğu sistem sayesinde Türkiye Ortadoğu’nun en modern, İslam’ı en güzel yaşayan ülkesi oldu. Kendisini rahmet ve hürmetle anıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2017> Daha Fazla

Atatürk Kuran’a dönmeyi sağlayan, şirk batağını kurutmuş Mehdi nevi bir liderdir. Atatürk samimi dindardır.
Atatürk vesilesiyle şirkten uzak aydın, modern, dindar bir nesil yetişti. Dindarlığın ana vasfı ruh güzelliğidir. Temizlik, kalite, güzellik, aydınlık dindarlık demektir. Atatürk işte böyle güzel bir nesle vesile oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Türkiye’yi rahatça yönlendirebileceğini zannetti, ama bir Atatürk’le bir de Tayyip Hocam’la baş edemiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Atatürk dindar ve aydın bir insandı. Diyanet İşleri’ni Atatürk kurdurdu. İmam Hatipleri Atatürk açtı. Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettirip tüm Anadolu’ya dağıttırdı. İslam’a büyük hizmetleri oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman ile Atatürk modern İslam ve Kuran’ın yeterliliği konusunda ittifak halindedirler. Atatürk, Bediüzzaman’a çok kıymet vermiş ve Diyanet İşleri Reisi yapmak istemiştir. Bediüzzaman da Atatürk’e saygı ve hürmetle davranmıştır. Üstadımız, batınında Atatürk’e karşı değildi.
Atatürk İngiliz derin devletine karşı vatanı müdafaa etti ve bir mucize olarak vatanı kurtardı. Bu yönüyle Atatürk deccaliyete karşı mücadele eden bir nevi Mehdi’dir. Erzak, mühimmat vs olmayan bir dönemde milletin kurtuluşuna vesile olan insandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Atatürk samimi dindar bir delikanlıdır. Atatürk Türk milleti için bir nimettir ve bir nevi Mehdi’dir. Atatürk, Kuran Müslümanlığı’nı yaşadı ve halka da öğretti. Hurafeleri ortadan kaldırdı. Aynı zamanda nezaket, efendilik, asalet, sanat, güzellik hepsinin üstadıdır. Atatürk’e hakaret etmeye kalkan olursa kanunla hukukla gereken cevabı veririz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2017> Daha Fazla

Atatürk samimi dindardı, modern ve aydındı. Askerlerimizin, gençlerin ve halkın dini doğru öğrenmesi için İslami eserler bastırıp dağıtmıştı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2017> Daha Fazla

Atatürk ve Bediüzzaman birbirlerine karşı değildi. Atatürk, Bediüzzaman'a kıymetli bir alim olarak değer verirdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2017> Daha Fazla

30 Ağustos Zafer bayramında ve milli günlerde dini tören olması Atatürk'ün başlattığı bir gelenektir. Meclisimiz Kuran okunarak açılmıştır.
Atatürk bağnazlığa karşıydı ama asla halkın ezilmesine izin vermedi. Bağnazlığa karşılık adı altında insanları ezmek, hakaret etmek Atatürk'ün tavrı değildir. Bu yanlış tutum dine karşı olan sevgisizlerin üslubudur. Atatürk Kuran'ı tercüme ettirdi, İmam Hatipleri açtı ve halkı eğiterek onlara şefkatle yaklaşarak modern İslam anlayışının zeminde gelişmesini sağladı.
Atatürk aydın Kuran Müslümanlığını savunan bir insandı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Eylül 2017> Daha Fazla

Atatürk gençleri gelenekçi ortodoks sistemin dehşetinden kurtarmakla çok büyük bir hizmet yaptı. Ülkemizi bu zehirden korudu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk kalitesi, asaleti, Kuran Müslümanlığını savunmasıyla modern, aydın İslamın nasıl yaşanacağını dünyaya gösterdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk gelmiş geçmiş en şık, en nezih, en kaliteli Osmanlı delikanlısıydı.
Atatürk dindar bir delikanlıydı, haklı olarak bağnazlığa karşıydı. Kuran Müslümanlığını savunan bir insandı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk dindar, olgun, aydın, aslan bir Cumhuriyet delikanlısı ve Osmanlı paşasıdır. Halkımız Atatürk'ü iyi tanıyor ve candan seviyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk kıyamete kadar kalbimizde olacak. Modern İslam kıyamete kadar geçerli. Bağnazların Atatürk karşıtlığı hastalıklarından bir tanesi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk Kuran Müslümanlığını esas almış, bağnazlığa karşı da mücadele etmiştir. Bu tavrı son derece doğrudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2017> Daha Fazla

Atatürk milliyetçiliği asla ırkçı bir milliyetçilik değildir, genetik yapıya dayalı değildir. Hars milliyetçiliğidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk bütün Türklük ve İslam aleminin birleşmesini, Turan'ı savunmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk bu milletin ruhunda var olan Kuran aşkını, aydınlığı, modernliği, sahabe Müslümanlığını ortaya koymuştur.
Atatürk'ün özelliği put yıkıcı olmasıdır. Bağnazlığın tüm putlarını yıktı. Atatürk Kuran'ın özünde olan özgürlüğü, sahabe ahlakını savunan biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk samimi bir dindardı. Kuran'ı yanından ayırmayan, her gece hafız çağırtan, İmam Hatipleri kurduran, Elmalı tefsirini yaptıran biriydi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2017> Daha Fazla

Atatürk hurafelerle Kuran İslamı arasındaki farkı görmüş ve aydın Kuran Müslümanlığının değerini anlamış çok kıymetli bir insandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Temmuz 2017> Daha Fazla

İttihadı İslam'ın, Mehdiyet'in, Kuran Müslümanlığı'nın yolunu açan Atatürk'tür. Atatürk'e dil uzatan kişi bu çirkin tavrının altında kalır.
Atatürk aydın bir Kuran Müslümanıdır. Bizim milletimizin tamamı Atatürkçü'dür. Bizim için Atatürkçülük sahabe Müslümanlığıdır. Atatürkçülük adı altında dinsizlik propagandası yapılmasına da Atatürk'e söz edilmesine de kanunla hukukla müsaade etmeyiz. Atatürk nezaketi, görgüsü, kıyafetleri, neşesi, modernliği, kalitesiyle tüm gençlere örnek bir insandı. Yanından Kuran'ı hiç ayırmazdı.
Atatürk'e karşı hareket başlatanlar bu yaptıklarının altında ezilir, asla başarılı olamazlar. Atatürk'e saygı ve hürmet mühimdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2017> Daha Fazla

Modern İslam anlayışıyla, kalitesiyle, klaslığıyla, aklıyla Türkiye tarihinin en mükemmel lideri Atatürk'tür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2017> Daha Fazla

Atatürk Allah'ın inayetine mazhar olmuş özel bir insandır. Modern bir dindardır, aydın bir Osmanlı paşasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bazı çevreler Bediüzzaman'ı çok yanlış tanıyorlar. Atatürk, Bediüzzaman'ın kıymetini bilir ve çok hürmet gösterirdi. O da Atatürk'ü severdi . Atatürk de Bediüzzaman da Mehdi öncüsü olan mübarek insanlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2017> Daha Fazla

Atatürk ince düşünmüş, çocuklar için ayrı, gençler için ayrı bayram ilan etmiş. Bu ince düşünce Atatürk'ün gençlere verdiği değeri gösteriyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Atatürk'ün samimi bir dindar olduğunu anlatan ve gerçek Atatürk'ü sevdiren benim eserlerimdir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Atatürk komünizmin her görüldüğü yerde fikren ezilmesi gerektiğini söylüyor. Bu yerine getirilmesi gereken çok önemli bir tespittir.
Atatürk her akşam Kuran okuyan, okutan bir insandı. İlahiyat Fakültelerini ve İmam Hatip Liselerini kuran da Atatürk'tür. Atatürk dindarlığa değil bağnazlığa karşıydı. Kuran Müslümanlığını savunuyordu ve mezhep taasubu yapmamıştı, bu tavrı çok güzeldi. Atatürk Mehdiyet mukaddimesidir. Mehdiyete çok güçlü bir zemin hazırlamıştır. Tüm Anadolu'ya Kuran dağıttı. Elmalılı tefsirini yaptırdı. Aklı başında Müslümanlığı yaydı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman ile Atatürk iyi arkadaştılar. Aralarındaki konuyu ledün ilmiyle değerlendirmek gerekir. Atatürk, Bediüzzaman'ın değerini bilirdi. Atatürk sahabe dönemi İslamı'nı ve Kuran'ın yeterliliğini savunan, Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş kaliteli bir delikanlıdır. İmam Hatip Liselerini, İlahiyat Fakültelerini kuran, on binlerce Kuran'ı Anadolu'ya dağıttıran, Elmalılı Tefsirini yayınlatan Atatürk'tür.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2017> Daha Fazla

1940'larda kalmış sol zihniyet CHP'ye başarı getirmez. CHP Atatürk'ün modern dindar anlayışını benimseyip halkı kucakladığında başarılı olur. Özgürlükçü, atılımcı, her kesimi kucaklayan, cemaatlere, tarikatlara şefkatle yaklaşan, Bediüzzaman'a sahip çıkan bir CHP müthiş başarılı olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Nisan 2017> Daha Fazla

Atatürk İngiliz derin devletinin oyunlarının farkında olduğu için komşu ve bölge ülkeleriyle ittifak etti. Bu çok doğru bir stratejiydi.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2017> Daha Fazla

Atatürk de çok şıktı, çok bakımlıydı. Tayyip Hocam'a da şıklık çok yakışır. O Cumhurun reisi, milleti temsil ediyor, dilediği gibi şık olacak.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2017> Daha Fazla

Atatürk'ün yaptığı hizmetin binde birini yapamayanların Atatürk'ü eleştirme hakkı yoktur. Atatürk'ün oluşturduğu modernlik çok kıymetli.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Şubat 2017> Daha Fazla

Atatürkçülük milletimizin aydın ruhunun adıdır. Atatürk bu milletin özünde bulunan değerleri ortaya koymuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2016> Daha Fazla

Atatürk İngiliz derin devletine karşı çok kararlı olduğu için defalarca suikast girişimine maruz kalmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Aralık 2016> Daha Fazla

Atatürk Anadolu'ya on binlerce Kuran dağıttıran, cebinde sürekli Kuran taşıyan, İmam Hatipleri açtıran dindar bir insandı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2016> Daha Fazla

Atatürk deccaliyete karşı mücadele etmiş bir nevi Mehdi'dir. Atatürk'ü bunca zaman halka yanlış tanıttılar. Atatürk modern bir dindardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2016> Daha Fazla

Atatürk'ün asaleti, kalitesi, modernliği, aydınlığı, görgüsü, nezaketi muhteşemdi. Gerçek bir Osmanlı Paşası idi.
Atatürk zehirlenerek şehit edilmiştir. Bir çok insan tarafından yalnız bırakılmış ve İngiliz derin devletinin kahpe oyunuyla şehit edilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2016> Daha Fazla

Abdülhamit devrinden kalma içki ve sigara teşviki olmasa, Atatürk'e samimi sahip çıkan insanlar olsa Atatürk uzun yıllar yaşayabilirdi.
Atatürk müthiş zeki, dindar, görgülü ve çok efendi bir insandı. Osmanlı kültürünü çok güzel yaşıyordu, tertemiz giyinirdi, çok şıktı. Atatürk çok mübarek bir insandı, hasta iken bile çok bakımlı ve şıktı. Atatürk'ü çok yalnız bırakmışlar, yardımcı olmamışlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2016> Daha Fazla

Atatürk cebinde Kuran taşıyan, her akşam Kuran okutan, Kuran'ı Türkçe'ye tercüme ettiren samimi bir dindardır.
Atatürk aklı başında, yiğit bir Osmanlı aslanıdır. Dindar bir insandır. Mücadelesi bağnazlığa karşı olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletine karşı olduğu için bazıları da Atatürk'ten hoşlanmıyorlar, Atatürk hakkında olumsuz yazılar yazıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ekim 2016> Daha Fazla

Atatürk İngiliz derin devletine karşı çok cesurdu. İmkansızlıklar içinde İngiliz derin devletinin tüm baskısına karşı direndi, zafer kazandı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2016> Daha Fazla

Atatürk'ün gerçek dindar kişiliğini anlatmamız önemli hizmetlerimizden biri oldu. Geniş kitlelerde Atatürk sevgisinin artmasına vesile olduk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2016> Daha Fazla

Atatürk modernliğiyle, şıklığıyla, nezaketiyle, aydın dindarlığıyla millete örnek bir insandır. Atatürk'ün karşı olduğu bağnazlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Eylül 2016> Daha Fazla

Atatürk son derece şakacı, temiz, kaliteli, yiğit, kabadayıdır. “Sadece Kuran” diyen bir insandır. Rahmetli Atatürk'ün vesilesiyle vatan toprakları işgalden kurtuldu, yoksa ülkemizde İngiliz derin devleti cirit atıyor olacaktı. Atatürk’ün bu millete hizmeti çok büyüktür. Atatürk’ün vesilesiyle bugünkü imkanlara kavuştuk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2016> Daha Fazla

Atatürk hem çok nezih hem de çok cesur bir delikanlıydı. İstiklalsiz ve onursuz yaşamayı hiçbir zaman kabul etmedi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2016> Daha Fazla

Bağnazlığın kol gezdiği bir dönemde Atatürk tam bir beyefendiydi, Avrupa kültürüne Osmanlı kültürünü de eklemişti, kaliteye bir örnekti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2016> Daha Fazla

Atatürk İslam'a, bilime, sanata önem veren, Kuran Müslümanlığının yaşanmasını isteyen bağnazlığa karşı olan klas, delikanlı bir liderdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2016> Daha Fazla

Atatürk Osmanlı'nın yetiştirdiği, milletin özünü temsil eden, nezih kaliteli bir delikanlıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ağustos 2016> Daha Fazla

Atatürk deccaliyet zıttıdır, deccalleri fikren etkisiz hale getirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2014> Daha Fazla

Atatürkçü demek; modern olmak, aydın, aklı başında, dengeli-tutarlı olmak, Allah’ı çok sevmek, İslam âleminin birliğini, Türklük âleminin birliğini savunmak, Kızıl Elmacı olmak, nezaketli, klâs, yakışıklı olmak, Atatürkçülük budur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2014> Daha Fazla

Atatürk mehdiyet ruhunun mukaddemesini başlattı. Allah ona o görevi verdi. Atatürk olmasa Mehdi (as) çıkmaz. O zeminini hazırladı, kolaylaştırdı, bağnazlığı sildi. O zeminde Mehdi (as) geldi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2014> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri ve Atatürk modern İslam’ın zeminini birlikte atmışlar. Bediüzzaman her ne kadar Atatürk’e zıtmış gibi görünse de düşünce olarak zeminde modern İslam anlayışında müttefikler. Atatürk Bediüzzaman’ı çok beğeniyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2013> Daha Fazla

Atatürk bütün sırlara vakıftı. İttihad-ı İslam'ın, Türk İslam Birliği'nin olacağını biliyordu. Bağnazların yenileceğini de biliyordu. O, Hz. Mehdi (a.s.)'a yardımcı olmak için önden bağnazların yolunu kapattı. Mehdiyetin kapısını sonuna kadar açmış oldu. Hz. Mehdi (a.s.) yardımcısı olarak görev yaptı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2013> Daha Fazla

Atatürk’ün vasiyeti; aydın olmak, ilerici olmak, barışçı olmak, sevgi dolu olmak, Kuran’a sarılmak, İttihad-ı İslam’ı istemek, Türk İslam Birliği’ni istemektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2013> Daha Fazla

Türkiye Mısır olmadıysa, İran olmadıysa, Pakistan olmadıysa Atatürk’ün vesilesiyledir.
Atatürk Bediüzzaman’dan çok şey duydu; İttihad-ı İslam’ın olacağını, Mehdi (as)’ın çıkacağını, İslam’ın dünyaya hakim olacağını tarih tarih, saat saat Bediüzzaman anlattı ona. Atatürk hepsini biliyordu. Rusya’nın yıkılacağını, hepsini.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Haziran 2013> Daha Fazla

Türk devletlerinin bir an önce birleşip bir Turan oluşturmaları lazım. Atatürk’ün vasiyetidir bu. Turan devleti, Birleşmiş Milletler gibi. Müstakil devletler ama bir Turan topluluğu içerisinde birleşmeleri lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2013> Daha Fazla

Atatürk’ün düşüncesiyle komünizm taban tabana zıttır. Atatürk milliyetçi, Müslüman, Türk-İslam Birliği’ni savunan bir düşünce içerisinde. Lenin hiçbir şekilde dini ve milliyeti kabul etmeyen bir insan.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2013> Daha Fazla

Atatürk Türkiye'ye sahabe İslamını getiren insandır, hep hurafelerle mücadele etmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2013> Daha Fazla

Atatürkçülüğü Atatürk’ün dediği gibi uygulamak çok önemli. Atatürkçülük nedir? Demokrasi, özgürlük, akılcılık, bağnazlığa karşı olmak. Hükümet ne yapıyor? Hükümet de bunu yapıyor. Güçlü bir ekonomi, yurtta sulh cihanda sulh, aynısını yapıyor işte.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Şubat 2013> Daha Fazla

Hepimiz ülkücüyüz. Türk-İslam Birliğini savunan herkes ülkücüdür, herkes milliyetçidir. Atatürk de ülkücüydü.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2013> Daha Fazla

Atatürk’e akılcı bakan, bütün Türkiye genelindeki huzurun ve rahatlığın Atatürk’ün vesilesiyle olduğunu görür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2013> Daha Fazla

Atatürk’te hem Osmanlı saray nezaketi hem de İngiliz kibarlığı vardı. Çok klas, şahane bir insandı.
Atatürk bağnazlığı reddederek sahabe Müslümanlığının yaşanmasına zemin sağlamıştır. Milletimizin ortak aklını ve vicdanını ortaya koymuştur.
Atatürkçülük demek özgür olmak demektir. Atatürkçü olmaya mecburuz, hayatımızda bir konfordur bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2013> Daha Fazla

Atatürk vasiyetinde hem Mehdiyet’ten bahsediyor hem İttihad-ı İslam’dan bahsediyor. Önce Atatürk çıkar sonra Mehdi (as) çıkar. Ahir zamanın mühim bir şahsıdır Atatürk. Kuran’a dayalı sahabe Müslümanlığının temelini oluşturmuştur Atatürk. Bağnazlığı, yobazlığı kazımıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2013> Daha Fazla

Atatürk mehdi öncüsüdür. Atatürk Mehdi (as)’a zemin hazırlayan ahir zamanın çok önemli bir şahsıdır. Atatürk çıkar, arkasından Mehdi (as) çıkar.
Şu an bu kadar özgürsek, rahat rahat konuşuyorsak, hanım kızlar sokakta istedikleri gibi gezebiliyorlarsa, gençler istedikleri gibi eğlenebiliyorlarsa, istediğimiz gibi konuşabiliyorsak Allah Atatürk’ü vesile etti.
Atatürk’ü aklı başında herkes sever. Gayet klas, kaliteli bir Osmanlı delikanlısıydı Atatürk. Son derece isabetli hareketler yaptı, bağnazlığı, yobaz düşünceyi adeta kilitledi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2012> Daha Fazla

Atatürk son derece muttaki insandı. Namazlarını kılan, Allah’ı çok seven, Allah’a aşık bir insandı. Cebinde Kuran taşıyor, ömrü boyunca Kuran taşıdı. Gidin Anıtkabir’de görün. Cep Kuran’ı. Hiç çıkarmamıştır ömrü boyunca, hep kalp hizasında taşımıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2012> Daha Fazla

Atatürk’ün gizlenen vasiyetinde Mehdi (as) açık açık anlatılıyor. İttihad-ı İslam da açık açık anlatılıyor. Herhalde Mehdi (as)’a nasip olacak açıklamak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2012> Daha Fazla

Rahmetli Atatürk’ün aydın fikirlerinden, aydın düşüncelerinden bir tek Türkiye değil bütün Ortadoğu, Balkanlar herkes istifade ediyor. Türkiye’nin modern bakış açısı bağnazlığa karşı çok güçlü bir yapı oluşturdu. Bugün böyle rahatça konuşabiliyorsak rahmetli Atatürk’ün vesilesiyle. Yoksa bayağı sorun çıkardı. Konuşmak sorun olurdu, yaşamak sorun olurdu, her şey sorun olurdu Allah esirgesin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2012> Daha Fazla

Atatürk tam istenen tarzda çok kaliteli, çok titiz, örnek olacak bir Müslüman’dır. Bütün İslam alemi için bir örnektir Atatürk, hepsine büyük bir kolaylık sağlamıştır. Onun için bütün İslam ülkeleri Türkiye’ye hayranlar.
Atatürk bütün İslam alemi için güzel bir örnektir. Yobazlığın durdurulmasında ve gerçek İslam’ın rahatça yaşanmasında milletçe Atatürk’e şükran borçluyuz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2012> Daha Fazla

Atatürk yobazlıktan arınmış bir İttihad-ı İslam hedeflemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Atatürk, vasiyetinde, İttihad-ı İslam'ın olacağını yazmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2012> Daha Fazla

Atatürkçü isen Atatürk’ün dinle ilgili, İslam’la ilgili, Kuran’la ilgili, vatanla ilgili, milletle ilgili, bayrakla ilgili sözlerini gel anlat, bunları konuş. Komünizmle ilgili Atatürk’ün sözlerini gel anlat, bunları konuş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2012> Daha Fazla

Darwinizme karşı anti Darwinizm; materyalizme karşı anti materyalizm; ateistliğe karşı dindarlık; yobazlığa karşı modern dindarlık. Atatürk’ün görüşleri mükemmel, çok zeki bir insan.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ağustos 2012> Daha Fazla

Atatürk her zaman Darwinizm’e karşı tavrını koymuştur ve tavrı hep dinden yana olmuştur. Darwinizm’e karşı mücadeleyi dinle yapmıştır Atatürk. Bilimsel çalışma yapamamıştır tabii ki o dönemde. Bediüzzaman da yapmamıştır bilimsel çalışmayı. Mehdi (as)’a bırakılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2012> Daha Fazla

Atatürk’ün gösterdiği çizgi esastır; Hars milliyetçiliği. Yani, “Türküm diyen herkes Türk’tür.” Arap da Türk’tür. Çerkez de Türk'tür. Türk olan da Türk’tür. Kürt olan da Türk’tür. Türkiye sınırları içerisinde “Türküm” diyen herkes Türk’tür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2012> Daha Fazla

Eğer Atatürk ve Bediüzzaman olmasaydı yobazlığa karşı mücadele etmek Allahuâlem imkânsızdı. İki bölümle, Allah iki safhalı Mehdiyet’e zemin hazırladı. O hazır zemin üstüne de bizler geldik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2012> Daha Fazla

Atatürk yobazlara şiddetle karşıydı ama Müslümanları seviyordu. Büyük alimleri, değerli alimleri hep bağrına basmıştır Atatürk.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2012> Daha Fazla

Atatürk her türlü eracifi, pisliği geniş çapta ortadan kaldırmıştır. Hz. Mehdi (a.s.) da, son ilmi vuruşu yapacaktır. Müşriklerin pisliğini yeryüzünden tam anlamıyla kazıyacak şekilde son ilmi vuruşu yapacak.
Atatürk net Hz. Mehdi (a.s.) öncüsüdür. Yani Atatürk olmadan Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkması imkansızdır. Önce Atatürk zuhur eder. Sonra Hz. Mehdi (a.s.). İkisi birlikte İttihad-ı İslam’ı oluşturan güçtür.

A9 TV 3 Mayıs 2012> Daha Fazla

Her yeri deccal takımı, Darwinist-materyalistler kaplamıştı Abdülhamit’in devrinde. Osmanlı aydınlarının büyük bir bölümü Darwinist olmuştu. Hep materyalizm, Darwinizm, münafıklık, ikiyüzlülük her yeri sarmıştı. Atatürk bu rezilliğe bir son verdi. “Dürüst, samimi Müslüman olun” dedi, bu kadar.

A9 TV, 2 Mayıs 2012> Daha Fazla

Atatürkçülük bir din değildir. Akılcı, vicdanla olaya bakmanın adına Atatürkçülük demişler. Dolayısıyla o konuda da ifrata kaçan, Atatürkçülüğü din gibi tanıtan bir üslup yanlış olur.
Yobazlığa Atatürk de karşı, biz de karşıyız. Atatürk bilimi ve sanatı seviyordu. Biz de bilimi ve sanatı seviyoruz. O da Türk İslam Birliği’ni istiyordu, biz de istiyoruz. Aklın yolu birdir. Aklın yoluna Atatürkçülük demişler, olay bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2012> Daha Fazla

Genel kültürü gelişmiş her şeyi araştıran, muhakeme eden, yargılayan, ufku geniş, vicdanı hür, kendi hür gençlik Atatürk’ün hedefiydi. Bu, bizim de hedefimiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mart 2012> Daha Fazla

Dini bambaşka bir şekle sokma gücü oluyor yobazların. Onun için yobazlık konusunda Atatürk’ün tavır almış olması bir nimettir.

30 Mart 2011; A9 TV, Samsun Aks TV ve TV Kayseri> Daha Fazla

Rahmetli Atatürk Mehdiyet’in zeminini hazırlamıştır, çok güzel hazırlamıştır, mükemmel bir sistem kurmuştur, Allah ondan razı olsun. HZ. HIZIR (AS), ATATÜRK’E YARDIM ETMİŞTİR. Atatürk, Hz. Mehdi (as)’ın öncüsüdür, bunu göreceksiniz. ATATÜRK OLMADAN, HZ. MEHDİ (AS) ÇIKMAZDI söyleyeyim, bu böyle, yani kader bu şekilde. ONUN MEYDANA GETİRDİĞİ BU GÜZEL, HOŞ ZEMİN ÜSTÜNDE MEHDİYET, PIRIL PIRIL AYDINLIK OLARAK ORTAYA ÇIKACAKTIR.

21 Temmuz 2011; A9 TV ve Samsun Aks TV> Daha Fazla

Atatürk, Hz. Mehdi (as)’a ortam hazırlamak için özel gönderilmiştir ve Hızır (as) Atatürk’e yardım etmiştir.

> Daha Fazla

Hem komünist hem Atatürkçü olunmaz. Atatürk anti komünist idi ve Mehdiyete muazzam zemin hazırladı.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top