Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Temmuz 2018> Daha Fazla

Münafıklarla ilgili ayetlerin dışında kafirlerle ilgili tüm ayetler de münafıkları anlatır. Ama münafıklarla ilgili her ayet kafirleri anlatmaz.
Allah münafıkları çok iğrenç yaratıyor. Şeytanı göremiyoruz ama münafıklarda şeytanın tüm kirini, iğrençliğini ve pisliğini görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2018> Daha Fazla

Münafık ne yapsa başına geçer. Lağım kovası hazırlar kendi kafasına dökülür. Ama arsızca, üstü başı pislik içindeyken dahi, “ne oldu ki” der. Münafıkların arsızlığı Müslümanların şevkini arttıran, müminler için hayır olan bir durumdur.
Münafık ahmak olduğu için İslam’ı rahatça yok edebileceğini zanneder. Başarısız olduğunu görünce de zavallıca, ezilmiş sırtlan gibi kaçar. Münafık aşağılandıkça, toplumca dışlandıkça bunu sezdirmemeye çalışır. Ne var ki havasında olur. Oysa Allah belalarını vermiştir ve tüm insanlar onlara verilen belanın farkındadır.
Münafık istediği kadar mutluluk taklidi yapsın tek başına kalmış olması Allah’ın ona verdiği en büyük beladır. Münafıklar ölü düşünceleriyle, ölü ruhları ve ölü hayatlarıyla birbirlerine dirilik telkini, sabır telkini, cesaret telkini yaparlar. Ama durumları ezilip yenilmiş bir mahluğun bir şey olmadı taklidi yapmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2018> Daha Fazla

İnsanlar lağımdan tiksinir gibi münafıktan tiksinir. Herkes münafıklardan iğrenir ve kaçar. Ama münafık çok ahmak olduğu için bunu bir türlü anlamaz. Münafık ahmaklığı da ayrı bir mucizedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2018> Daha Fazla

Şeytanın çirkin fısıltısını, münafıkları dinlemek Kuran’a göre haramdır. Hiçbir münafığın, hiçbir şeytanın, İslam aleyhine söylenen hiçbir sözün dinlenmemesi gerekir. Allah, İslam aleyhine konuşma olduğunda oradan uzaklaşmak gerektiğini bildirmiştir. Müslüman, münafığın pisliğiyle, lağım gibi dünyasıyla muhatap olmaz.
Münafık o ahmak haliyle Müslümanları etkilemeye çalışırken beyinsizce Kuran’ı ve İslam’ı kullanır. Münafık, Kuran’a karşı Kuran’ı kullanan mahluktur. “Siz İslam’a, Kuran’a gece gündüz vakit ayırıyorsunuz, ama insanın tatile ihtiyacı olur. Gidin 3 ay tatil yapın” der. O arada Irak’ta, Suriye’de onlarca Müslümanın şehit ediliyor olması münafığı hiç ilgilendirmez.
Şeytan Müslümanlara fısıldar ama bunun etkisi hafif olur. Bu fısıldamayı yaparken yazılı ve görsel de etki etmek ister. Bunun için de eleman kullanır. Boş, ölü mahlukları yani münafıkları kullanır. Ana amacı da zayıf olanı kendi tarafına çekmektir. Şeytan, uyuz köpeğin üzerindeki bitleri temizleyen karga gibidir. Münafık karga gibi uyuz köpek üzerindeki bitleri temizler, o onu o onu götürür. Bunların zeminleri de uyuz köpek gibidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2018> Daha Fazla

Sokak üslubu münafığın tüm hayatına hakimdir. Sahtekar esnaf üslubuyla hareket eder. Münafık hayatın gerçekleri kafasındadır, kendince dini ütopik bulur, Kuran’ın yaşanabileceğine inanmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2018> Daha Fazla

Münafıkların özgürlük dedikleri şey, Allah’ın dininden ne kadar uzaklaşabildikleridir. Tebliğden, ilmi mücadeleden uzak, it gibi dolaşmaya özgürlük derler. Onların özgürlük dediği Allah’ın dinine hizmetten vazgeçmek, geri kalmaktır.
Münafık küfrü özgürlük gibi görürken, Peygamberin getirdiklerini haşa yük gibi görür. Kendilerinin Müslümanları özgürleştirdiğini iddia ederler. Özgürlük dedikleri ise uyuz köpeğin sırtındaki bit gibi oradan oraya amaçsızca dolaşmaktır. Halbuki münafık hiçbir zaman özgür değildir. Allah’ın onları yarattığı boyunduruk içinde hareket eder.
Münafık uyuz köpeğin üzerindeki bit gibi oradan oraya tek başına gezer. Yalnızlık Allah’ın münafıklara vurduğu aşağılanma damgasıdır. Yanlarında kendileri gibi aşağılık bir iki münafıktan başka hiç kimse yoktur. Samiri’nin çölde yalnız sürünmesi gibi münafıklar da sonuna kadar yalnız yaşarlar. Samiri ve münafıklar Hz. Musa’yı yalnız bırakmak istediler, ama Allah onları bir başlarına bıraktı. Hz. Musa’nın ve Peygamberlerin yanındaki müminlere ise hep sıhhat, neşe, dinçlik, güzellik nasip etti.
Münafıklar aynı şeytan gibidir. Dolaysıyla şeytanla ilgili ayetler münafıkları anlatır. Ayette şeytanın insanlara sağdan soldan dört bir yandan yaklaşacağı bildirilmiştir. Münafıklar da şeytan gibi Müslümanlara her yönden saldırmaya çalışır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Haziran 2018> Daha Fazla

Herkes münafıklardan vebalı gibi kaçar. Münafık bakteri gibidir, herkes münafıktan tiksinir. Müminleri ise herkes sever, coşkuyla bağrına basar. Münafık her yerde yalnızdır. Eğlence yerine gider, orada da yalnızdır ve içi ızdırap doludur. Eğleniyor gibi görünmeye çalışırken suratları asite batmış gibi acı içindedir.
Münafık, dine, imana, İslam’a, Kuran’a karşıdır. Bu yüzden İttihadı İslam’ı istemezler. Tayyip Hocam’dan da bu sebeple nefret ediyorlar, içlerinde ona karşı çok büyük kin gizliyorlar. Kendilerini Tayyip Hocam’a sempatik gibi göstermeye çalışmaları ise boşunadır. İslam Birliğine var gücüyle karşı olan münafıkların Tayyip Hocam’ı desteklemesi imkansızdır. Münafık çok hain, kahpe bir mahluktur. İçi kin doludur. Münafığa karşı çok dikkatli olunması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2018> Daha Fazla

Her dönemde münafık özel olarak yaratılır. İnsan olarak dünyaya sunulan şeytanlara münafık denir. Müslümanların arasına özel olarak sokulan bu mahlukların varlığı bir nevi mucizedir. Münafıklar vesilesiyle Müslümanlar daha aktif ve canlı olurlar, birbirlerine daha çok bağlanırlar. Aksinde Müslümanlarda atalet riski olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Haziran 2018> Daha Fazla

Münafıklar sürekli çökerken müminlerde ferahlık, inşirah, gençlik ve dinçlik olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2018> Daha Fazla

Mümin asla hatasını gördü diye Müslümanları bırakıp gitmez. Hata görüyorsa söyler, düzeltmeye çalışır. Hatası olan kardeşini de hiçbir zaman bırakmaz. Mümin kardeşinin iyi olması için her gün sabırla gayret eder. Ama münafık böyle değildir. Kendi şirk dinine, sapkın kafasına göre bir din belirler ve müminlerin bu sapkın dine göre, bu müşrik kanunlarına göre yaşamasını ister. Defolup gider sonra da Müslümanları dağıtmak için uğraşır. (

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2018> Daha Fazla

Münafık 10 ton taşı toplar Müslümanların başına atmaya yeltenir, ip kopar o taşların altında kendi kalır. Münafığın kaderi budur: her zaman yenilir ve aşağılanır.
Münafıkta şeytani zeka vardır. Bu zekayı sadece fesat, kötülük ve bela için kullanır. Allah münafığın basiretini tamamen kapatmıştır. Münafığın imani hiçbir yeteneği yoktur. Münafık sadece küfre yeteneklidir. İmani hiçbir çalışma yapamaz. Allah sevgisini anlatamaz. Peygamber sevgisini anlatamaz. İslamı anlatan, hidayete vesile olan, imani tek bir cümle dahi kuramaz. Münafık kanalıyla bir insan hiçbir şekilde hidayet bulamaz. Müslümanları aldatmak için dahi olsa münafık imana vesile olan bir faaliyet içinde olamaz.
Münafık bedenin direnç kazanmasını sağlayan bakteri gibidir. Münafığın varlığı Müslümanların direnç ve güç kazanmasını sağlar. Deccaliyet münafıkları Müslümanlara karşı özel olarak seçer ve besler. Bu varlıklar; toplumun en aşağılık, en müptezel, en arsız, suç işlemekten çekinmeyen, haysiyetsiz, utanma duygusu olmayan, uyuşturucu müptelası, cinayet işleyen, hırsızlık yapan, homoseksüel, homoseksüel deliliğini en yüksek noktada yaşayan köprü altı çakallarıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Haziran 2018> Daha Fazla

Münafık küfre gidip küfrü yaşayabilir. Ama mucizevi şekilde it gibi aşağılanarak Müslümanları dağıtmak, dolayısıyla İslam’a zarar vermek için uğraşır. Bu çok şaşırtıcıdır. Darwinizm’le, PKK ile, Fetö ile, dinsizlikle uğraşmaz, bunları tamamen bırakır. En başarılı gördüğü Müslüman kimse tüm vaktini onları dağıtmaya tekzif eder. Münafıkların bu atağı da Müslümanlar için müthiş bereket olur. Müminlerin bu vesileyle hem sevgileri artar, hem telif güçleri artar, hem şevkleri artar. Münafıkların varlığı müminin nurunu arttırır, ömrünü uzatır. Münafığın yüzünü karartır, ömrünü kısaltır. Müminin gücünü ve ona olan sevgiyi artırır. Münafığın yalnız kalmasını ve aşağılanmasını sağlar.
Münafığın yaratılması Müslümanın canlandırılması, ataletin ortadan kalkması içindir. Münafıkların varlığı Müslümanların kardeşlerine daha bağlanmasına, daha candan İslam’ı savunmasına vesile olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2018> Daha Fazla

Peygamberimiz döneminde münafıklar dinde daha takva olmak iddiasıyla ortaya çıktılar. Haşa Peygamberimiz’in dindarlığını kendi düşük akıllarınca yeterli bulmuyorlardı. Münafık hep bu ahmaklıkla ortaya çıkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Haziran 2018> Daha Fazla

Münafığın tüm amacı Müslümanlara kötülük ve zarar vermeye çalışmaktır. Asla bunda başarılı olamaz. Ölümcül bir nefret duyar ama bu nefreti sadece kendini zarar verir, münafığı içten içe çürütüp bitirir.
Münafıklar cehennemin en dibindedir. Münafıklar o kadar aşağılık ve haindir ki, Allah cehennem ehlini dahi münafıklarla ahirette muhatap etmiyor. Münafıklar gayya kuyusunun en dibinde sonsuza kadar kalacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Haziran 2018> Daha Fazla

Allah münafıkları tarih boyunca rezil etmiştir. Münafık dünyanın en büyük alçağıdır. Peygamberimizin sahabesi olduğunu söylüyor ama küfre ve diğer münafıklara haber taşıyor, muhbirlik yapıyorlardı. Müslümanlar içerisinde Müslümanlar aleyhine faaliyet çok büyük ahlaksızlık ve suçtur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Haziran 2018> Daha Fazla

Münafık ahmaktır. Kendisine ahmakça teselliler bulmaya çalışır. Allah’a, Allah’ın sevdiklerine, İslam’a, Kuran’a düşman olan münafıklara Allah düşmandır. Kuşaklar boyu sürecek bir aşağılanma, horlanma ve laneti üstlenmişlerdir. Uyuz itler bile münafıkların yanında durmak istemez.
Ahir zaman münafıkları dünyanın en aşağılık münafıklarıdır ve onların üzerinde kuşaklar boyu sürecek bir lanet vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mayıs 2018> Daha Fazla

Münafığın Müslümanlara sayısız faydası vardır. Münafıkla ilmi mücadele, Müslümanın aklının daha keskinleşmesine, daha güçlenmesine vesile olur. Münafıkta şeytani bir direnç vardır, bu direnç Müslümanlar için iyi bir fırsat olur. Müslümanların daha coşkulu, daha dinamik, daha birbirine bağlı, daha canlı olmalarını sağlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mayıs 2018> Daha Fazla

Allah münafıkların 70 kere de bağışlanma dileseler affedilmeyeceklerini bildirmiştir. Çünkü münafık Allah’a hain, Peygambere hain, müminlere hain, davasına hain bir alçaktır. Kuran’a göre münafığın affedilmesi mümkün değildir. En şiddetli azapla, cehennemin en derininde azap görecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2018> Daha Fazla

Münafık ne yaparsa yapsın ahmaktır. Her yaptığı kendine zarar verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2018> Daha Fazla

Münafıkta şeytani zeka vardır ama hiç akıl yoktur. Bu şeytani zeka sonunda onu boğar, çürütür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mayıs 2018> Daha Fazla

Bu yüzyılda münafıklar 1400 yıldır, Peygamberimiz döneminden bugüne yaptıkları tüm hainliklerin karşılığını kanunla hukukla alacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2018> Daha Fazla

Münafık şeytan olduğu için şeytan da Allah’a dinle mücadele etmeye söz verdiği için haysiyetsizliğine asla son vermez. Münafıkla ilmi mücadele ibadettir ve her zaman devam eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2018> Daha Fazla

Münafıklar çok hayasız ve arsızdır. Gören hemen uzaklaşır. Münafıklar hep yalnızdır, kendi aralarında iki üç kişi sürünüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2018> Daha Fazla

Münafık Kuran’ı kendi kafasınca Müslümanların aleyhine kullanmak için öğrenir. Münafıkta şeytani bir zeka olduğu için bunlarla ilmi mücadele ince akıl gerektirir. Bu da Müslümanların dikkatinin açılmasına, sevaplarının çok yükselmesine vesile olur.
Münafık dinsizdir, ama Müslümanlarla mücadele etmek için dini kullanır. O şekilde daha etkili olacağını düşünür. Sokak mantığıyla düşünen insanları, dini kullanarak etki altına alırlar. Peygamberimiz döneminde de sokak mantığıyla bakanlara etki etmek için “ne iş bu sıcakta savaşa mı çıkılır” diyorlardı ve haşa Peygamberimizi dinsizlikle suçluyorlardı. Çok ahmak oldukları için dini getiren Peygamberi haşa dinsizlikle suçlayacak kadar akılsızca ithamlarda bulunuyorlardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mayıs 2018> Daha Fazla

Münafık din düşmanıdır. Dine karşı çok kinlidir. Şeytani ve ince bir politikayla Müslüman gibi görünerek Müslümanları Müslümanlıktan çıkarmaya çalışır. Doğrudan İslam’ı hedef alsa etki alamayacağını bildiği için ben de Müslümanım diye ortaya çıkar ve aklı zayıf olanları manen boğar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mayıs 2018> Daha Fazla

Allah müminleri eğlendirmek için münafıkları özel olarak yaratıyor. Mehdiyeti durdurmak için tüm güçleriyle çırpınıyorlar ama Mehdiyet ilmen eze eze ilerliyor. Her şey Mehdiyetin ilerlemesine yönelik hizmet ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafığı ezen Allah’tır. Münafık çok ahmak olduğu için kendini ezecek malzemeyi kendi hazırlar. Allah münafığı yenilmiş yaratıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafıklar en baştan itibaren suç makinası gibi özel yaratılmış mahluklardır. Münafıkların varlığının amacı Müslümanların sevap almasıdır. Eğer bir Müslüman münafıkla ilmen karşı karşıya gelmiyorsa yanlış bir şey vardır. Münafığı olmayan Müslüman olmaz. Allah halis müminleri mutlaka münafıklarla imtihan eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2018> Daha Fazla

Şeytanın tuzakları çok zayıftır. Akılsız, zayıf karakterli olanlar üzerinde etkisi olur. Müminlerin üzerinde etkisi olmaz. Münafıkları ise tamamen kontrolü altına alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafık özel yaratılan bir mahluktur. Münafıklarla ilmi mücadele namaz gibi ibadettir. Münafıkla ilmi mücadele yüzlerce ayetle anlatılmıştır. Bu ayetleri yaşamamız için münafıklar özel olarak yaratılmıştır.
Münafık gece gündüz haset içinde Müslümanların haberlerini takip eder. Bir yandan kendi ahlaksızlığını, cehenneme sürüklenen hayatını bilmenin azabını yaşar bir yandan da Müslümanların neşesine haset eder. Bu da Allah’ın münafıklara verdiği dünya azaplarından biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafıklar özel yaratılmış mahluklardır. Bunlar, aslında ölü olan insan bedenine girmiş şeytanlardır. Dengesiz, psikolojisi bozuk, manyak zihniyetli, her türlü suça bulaşmış mahluklardır. Yaptıkları her şey Müslümanlara fayda sağlar. Farkına varmadan Müslümanların sürekli güçlenmesine vesile olurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafık hiçbir zaman özgür değildir. Allah’tan bağımsız değildir. Münafık, münafıklık yapması için özel yaratılmış bir cisimdir. Allah’ın belirttiği eylemler dışında bir şey yapamaz. Yeri de hazırdır, cehennemdir.
Münafık kendini Allah’tan bağımsız kılmak için kendini züppece üstün görür. Küçük aklıyla Müslümanlara da akıl verir. Müslümanların fitneyi durduracak gücü olduğunu bildiği halde o gücün fitnenin durdurulması için kullanılmasını istemez. Yiyin, için, gezin, keyfinize bakın, yani dağılın çağrıları yapar. Müslümanlar dağılsın ve İslam için hizmetleri dursun ister.
Münafıkta Allah’ı inkar keskindir. Haşa Allah ile, din ile, İslam ile alay ederler. Dinin bütün hükümlerine karşıdırlar. Ama insanları aldatmaları gerektiğinde çok dindar imajı çizmeye özen gösterirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafıkların en ağırına giden, Allah’ın onlara kurduğu tuzaktır. Münafık müminlere her durumda faydalıdır. Münafık mümin için çok bereketli olur. Allah münafığı müminlerin kullanması için yaratır. Münafığın 15-20 yıllık kuluçka devri olur. Bu devirde aklı kapalıdır. İman etmediği halde, İslam’a ve Müslümanlara kinli olduğu halde, sürekli var gücüyle Müslümanlara ve İslam’a hizmet eder. Sonra birden Allah münafığın şeytani vanasını açar. Ama artık posa dönemine geçmiştir. Posa dönemine girince aslandan kaçan yaban eşeği gibi lağımına döner. Mümin de posayla muhatap olmamış olur.
Bazı Müslümanlar münafıklarla ilmi mücadele bir an önce bitsin istiyorlar. Oysa Müslüman için münafıkla ilmi mücadele hayatidir, namaz gibi önemli bir ibadettir. Mümin hayatı boyunca bu ibadeti yerine getirecek. Her münafık atağı Müslümanlara müthiş hareket, şevk, heyecan ve azim getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2018> Daha Fazla

Nerede küfre hayran, kompleksli, Allah’ın gücüne inanmayan küfrün gücüne inanan, sokak çakallığı içinde olan mahluklar varsa münafıklar vidanjör olarak bunları seçiyorlar. Münafık posa ve pislik olduğu için Allah o posayı ve pisliği Müslümanların gözünün önünden kaldırıyor. Müslümanları sadece güzellikle muhatap ediyor.
Münafık her adımı Allah kontrolünde olan, Müslümanlara hizmet etmek için yaratılmış mahluklardır. Her ne yaparlarsa yapsınlar neticesi Müslümanlar için hayır ve güzellik olur.
Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Yemen’de her gün onlarca mazlum şehit edilirken, dünyanın başında bu kadar olay varken münafık sadece kendi eğlencesinin peşindedir. Bombalanan, sürgün edilen, aç bırakılan Müslümanlar onu ilgilendirmez. O sinemaya gidelim, tiyatroya gidelim, gezelim eğlenelim mantığındadır. Bu çok büyük vicdansızlıktır. Müslüman ise hayatının tamamını İslam için, mazlumları korumak için adar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafıkların İslam’a Kuran’a hiçbir hizmeti olmaz, sadece Müslümanların hayır faaliyetlerini durdurmaya çalışırlar. Bunu yapıyor olmak en önemli münafık alametidir. Dine, İslam’a hiçbir hizmeti olmayıp kafayı sadece faydalı Müslümanlara takar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafık müminlere en faydalı olan varlıktır. Allah münafığın kaderini Müslümanlara fayda sağlayacak şekilde yaratmıştır. Müminlerin telif gücü artar, dinçliği artar, sayısı artar. Münafık bitkinlik, bereketsizlik içinde azap dolu hayat yaşarken mümin zindelik ve neşe kazanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafık ahlaksız olduğunu ve cehenneme gideceğini bilmesinden kaynaklanan bir acı içinde yaşar. Münafığın belası peşindir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Nisan 2018> Daha Fazla

Hiç kimsenin itibar etmediği, herkesin aşağılık olduğunu bildiği, yapayalnız insanlar haline gelmek münafıklara Allah’ın verdiği en büyük cezadır. Samiri’nin çöllerde tek başına dolaşması gibi tek başlarına aşağılanarak yaşıyorlar. Yanlarında sadece homoseksüel, kriminal, toplumun en aşağılık tipleri oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2018> Daha Fazla

Müslüman her zaman hayır peşindedir. Münafıklar ve küfür ise şer peşinde olur. Müslüman sürekli hayır, güzellik yapar. Münafıklar ise Müslümanların yaptıklarına ve hayatına haset ederek kavrulurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafıklar kendilerinin başıboş, Allah’tan bağımsız olduklarını zannederler. Kaderi yaşadıklarını bilmezler. Kuduz köpeklerin sokakta tepişmesi gibi rahatça tepiştiklerini, başıboş saldırdıklarını düşünürler. Halbuki tüm yaptıkları Allah’ın emriyle olur. Münafıkların bu saldırıları müminlerin bereketini, gücünü arttırmak için Allah tarafından özel yaratılmıştır. Milimi milimine Allah’ın kontrolü altındadırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Nisan 2018> Daha Fazla

Küfrün ve münafıkların, müminlerle uğraşması mümin için şereftir. Yaptığın faaliyetin etkili olduğunun delilidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafık özel yaratılmış zavallı bir güçtür. Müslümanların motive olması için bir vesiledir. Bunun dışında hiç kaale alınacak bir yönleri yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2018> Daha Fazla

Hz. Yusuf’u kardeşlerinin kuyuya atmasının tek sebebi kıskançlıktır. Vezir’in karısının Hz. Yusuf’a iftirasının sebebi de haset ve kıskançlıktır. Mehdi de bu yönüyle Hz. Yusuf’a benzer. Akıl almaz gayri hukuki engellemelerle, iftiralarla, oyunlarla karşılaşır.
Münafıklar 20-30 yıl istemeye istemeye İslam’a hizmet ediyorlar. Bu da münafığın tamamen Allah’ın kontrolünde olduğunun mucizevi bir delilidir. Allah’ın emriyle 20-30 yıl, Allah’sız Kitapsız olduğu halde İslam’a hizmet ediyor, 50 yaşından sonra münafık olduğunu açıklayıp münafıklık görevine geçiyor çok şaşırtıcı bir durum. Münafığın Müslümanlara faydalarından biri de vidanjör görevi görmesidir. Nerede çürümüş, kokmuş, pislik tip varsa topluyorlar. Müslümanların Allah rızası için sabrettiği ve bir şey demediği lağım mahluklarını alıp gidiyorlar.
Müslümanların münafıklarla ilmi mücadelesi çok önemlidir. Müslümanın Kuran’da bildirilen cesareti, kararlılığı, sabrı yaşaması için münafıkların varlığı şarttır. Aşağılık, karaktersiz, haysiyetsiz münafıklarla ilmi mücadele Müslümanın neşesini, gücünü, şevkini artıran hayati bir konudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafık kendinin aşağılık mahluk olduğundan çakal gibi emindir. Kendince Müslüman taklidi yapmaya çalışır ama zaman zaman dinsizliğini açıkça gösterir. Nadir rastlanacak tarzda bir arsızlığa sahip olduğu için kılıktan kılığa girer.
Samiri, Hz. Musa ve müminlere ihanet ettikten sonra çölde tek başına sürünerek yaşadı. Tek başına çölde sürünürken de “özgürüm ben” diye ahmakça sürünmeyi özgürlük sanıyordu. Münafık böyle ahmak ve akılsızdır. Müthiş keriz ve enayidir, ama kendini özgür zanneder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2018> Daha Fazla

Münafık çok pislik ruha sahip olduğunu bildiği için hızlı çöker. Yüzü karayolları hafriyat kamyonu geçmiş gibidir. Münafıklar birbirlerinin de ahlaksız olduğunu bilir ve bu ahlaksızlık bünyelerinin kaldıramayacağı nitelikte olduğu için ömürleri hep kısa olur. Münafıkların çökme hızı müminlerden en az 20 yıl daha ileridir. Çürüme ve bozulma münafıklarda çok şiddetlidir. Münafıklarda akıl bozukluğu da çok şiddetlidir.
Allah’ın nitelikli münafıkları yaratması Müslümanlar için nimettir. Bu kadar karaktersiz, bu kadar haysiyetsiz, köprü altı çakalı karakteri taşıyan cemiyet mikrobu gibi mahlukların Müslümanlarla uğraşması Müslümanlar için şereftir. Katilde, hırsızda dahi utanma hissi oluyor. Bu köprü altı çakallarında hiçbir utanma yok. Bu da Müslümanlara çok büyük bereket getiriyor. Münafık, Müslümanın telif gücünü arttırır. Zayıf olanı güçlendirir, güçlü olanı daha da sağlamlaştırır. Münafığın vidanjör görevi görmesi de Müslümanlar için büyük bir kolaylıktır. Nerede pislik, karaktersiz, pörsümüş münafık varsa kendi pislik yuvalarına toplar götürürler. Böylece Müslümanların tahir olmasına vesile olurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2018> Daha Fazla

Münafığın en üzerinde durduğu konu Müslümanlar içinden kimleri etkili görüyorsa onu etkisiz haline getirme çabasıdır. Ahir zaman münafıkları kavmin en ileri gelen azgın müşrikleriyle iş birliği yaparlar. Hedef seçtikleri de İslam’a en çok hizmet eden, en etkili Müslümanlar olur. Ancak münafık kaderde yenilmiş olarak yaratılmıştır. Allah tarafından sürekli aşağılanırlar ama aşırı arsız oldukları için küfri inatları çok yoğundur. Münafığın bu küfri inadı da Müslümanların faydasına olur. Müslümanların hem gelişmesini sağlar hem de sevaplarını arttırır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2018> Daha Fazla

Münafıklar ölü, özel olarak yaratılmış, boş kafa varlıklardır. Tamamen hayatın gerçeklerine kilitlenmiş, kendilerince Kuran’ın hükümlerini değiştirerek tüm ömürlerini Müslümanlarla mücadeleye adıyorlar. Böyle bir ahmaklık olamaz. Koskoca küfür, deccaliyet varken tüm ömrünü bir avuç Müslümanla uğraşmaya adamaları bir mucizedir. Münafıkların bu mücadelesinin Müslümanların her durumda lehine olması ve Müslümanların müthiş eğlenmesine sebep olmaları da ayrı bir mucizedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2018> Daha Fazla

Münafıkların müminlere sağladıkları en büyük faydalardan biri de vidanjör gibi nerede çürük, garip, pislik mahluk, hurda, kir, pas varsa toplayıp gitmeleridir. Münafıklar, Müslümanların vidanjörü gibi çalışır, pislik böceği gibi pislikleri toplayıp yanlarına alırlar. Bu da müminler için büyük bir ferahlama ve güzellik olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mart 2018> Daha Fazla

Münafık tamamen yıkmak yok etmek ister. Müslüman bir şeyin yıkılmasını istemez, onarmak, düzeltmek, güzelleştirmek ve güçlendirmek ister, tamir edip kullanılır haline getirir. Münafık ise hem yıkar hem de yıktığının yerine bir şey yapmaz. Münafık tahrip edip yok edicidir. Müslüman tamir edip güzelleştiricidir.
Münafıkların her atağı ahmaklıklarının ispatı oluyor. Münafık beyinsizliği tarif edilecek gibi olmuyor. Allah mucizevi olarak, onları olabilecek en ahmak en beyinsiz şekilde yaratıyor.
Münafıklarda ve müşriklerde her türlü pislik, kirlilik, kokuşmuşluk ve kirin her türlü yansıması görür görmez dikkat çekiyor. Müslümanlar ise tertemiz, aydınlık, nur gibi oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2018> Daha Fazla

Münafık yaşlı, hastalıklı hindi gibidir. Sürekli sürünür. Başı beladan hiç kurtulmaz. Mümin dinçtir, sağlıklıdır. Münafık 40 yaşındaysa bil ki 60 yaşında gibidir.
Müminlerin temizliğiyle münafıkların kirliliği arasında cennetle cehennem gibi fark var. Müminlerin bulunduğu her yerde nezaket, kalite, temizlik, güzellik ve iyilik hakim. Münafıklar ise pislik, çirkinlik, iğrençlik, kepazelik içinde sürünüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mart 2018> Daha Fazla

Münafık ruhu olmadığı için maddenin hakikatini hiçbir zaman anlayamaz. Tarif edilse bile bir türlü kavrayamaz. Bu harika bir durumdur. İstenildiği kadar tarif edilsin bir türlü anlayamaz ve kavrayamaz. Çünkü ruhu yoktur. Makina gibi bir varlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2018> Daha Fazla

Münafığın 40 yaşıyla müminin 60 yaşı karşılaştırıldığında müminin 40 yaşı çok daha gençtir. Münafık çürümüş patates gibidir. Münafığın ömrü kısa olur, müminin ömrü uzun olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2018> Daha Fazla

Münafık yalnız yaşar ve yalnız ölür. Münafığın kaderi pislik içinde yaşamaktır. Münafıktan sadece Müslümanlar değil küfür de tiksinir. Münafık sürekli rahatsız yaşadığı için çok hızlı yaşlanır.
İnsanların bir kısmı şeytandır, şeytan olarak görevlendirilmiştir. Onlar ins şeytanlarıdır. Bunlar insanlar arasında gezer, ama halk farkına varmaz. Münafıklar da böyledir. Negatif unsurların olması ise Müslümanlar için her zaman faydalıdır.
Münafık yaşlı hindi gibidir, sürekli hastalıklıdır. Mümin ise sürekli dinç ve sağlıklıdır. Münafık çok huzursuz yaşar. Münafığın varlığı Müslümanı dinçleştirir ve eğlendirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2018> Daha Fazla

Peygamberimiz son derece moderndi. Münafıklar onun getirdiği yeniliklere haset ettiler. Kadınlara sevgisine hürmetine tahammül edemediler. Peygamberimizin vefatından sonra kendi sevgisiz ve nefret dolu üsluplarını hakim kıldırlar. Her peygamber kendi devrinin en modern insanıdır. Hepsi kadınlara çok değer verir, hepsi güzelliği sever. Münafıklar da modernlik ve sevgi karşıtıdır.
Mehdi kelimesi müminlerin kalbinde ferahlık oluşturur. Küfür ve münafıklar ise Mehdi kelimesinin duyulmasından da Mehdiyetin anlatılmasından da hoşlanmazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Şubat 2018> Daha Fazla

Münafıklardan sadece insi şeytanlar etkilenir. Onlar münafıklarla arkadaş olur. Münafıklar dindar gibi, dürüst adam gibi görünmeye çalışırlar. Onların bir maskesi vardır. Şeytan Müslüman maskesi takarak gelir. Kuran’dan bahsederler, Allah’ı anarlar, Müslüman gibi konuşurlar. Kendileri gibi olan insi şeytanlar da onlara aldanır ve yanlarına gider.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2018> Daha Fazla

Akıl olmadan sırf zeki olmak faciaya sebep olur. Münafıklar çok zeki ama çok ahmaktırlar. Şeytani zekaları vardır, ancak ultra ahmaktırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2018> Daha Fazla

Bazı insanların bilinç altında din için acı çekmek gerekir, gülmemek, eğlenmemek gerekir, yoksa cennete gidemezsin mantığı vardır. Buna göre “din içinden çıkılmayacak şekilde zor olmalı ki dinde iyi yol alabilesin” mantığı hakimdir. Bu binlerce yıllık eski bir düşüncedir. Oysa İslam dinleri hep cennet özgürlüğünü getirir. Hz. İbrahim’in getirdiği din de Hz. Süleyman’ın getirdiği din de Peygamberimiz (sav)’in getirdiği din de hep cennet ruhu, cennet özgürlüğü, cennet güzelliği, cennet kalitesi, cennet neşesi getirir. Münafık sistemler de cehennem açmazı, cehennem nimetsizliği, cehennem azabı getirir. Peygamberimiz (sav) Kuran ile birlikte alabildiğine özgürlüğü tanıdı ve insanlara anlattı. Allah, insanların kalbinde istedikleri özgürlüğü Kuran ile helal kıldı. İnsanların üzerindeki baskıları kaldırdı. Kuran ile birlikte peş peşe özgürlük emirleri geliyor. Allah insanların üzerindeki ağır zincirleri kaldırıyor. Özgürlük arttıkça münafıklar hem bu özgürlüğü çok kıskanıyorlar hem de halka karşı kendilerinin avantaj elde ettiklerini düşünüyorlar. “Biz daha muhafazakarız, onlar (Peygamber ve sahabe) ise dini daha kolay yaşıyor, dinimizi değiştiriyorlar” diye insanları etkilemeye çalışıyorlar. Münafıkların tüm konuları Peygamber’in dini nasıl yaşadığına dair kendilerince eleştiriler oluyor. Peygamber’e haşa güvenmediklerini her sözleriyle belirtiyorlar. Allah’ın Peygambere bildirdiği her özgürlük hükmünü şüpheyle karşılıyorlar. Bu alçak ve hain zihniyette olanlar Peygamberimiz (sav)’in vefatından sonra güçlendiler ve Ortodoks İslam anlayışının temelini oluşturdular. Kadının aşağılanması, kadının şeytan gibi olduğu, kadının dövülmesi gerektiği gibi dehşet verici yorumları İslam gibi dine eklediler. Sonra gelen Müslümanlar da bilmeden bunları sanki Allah’ın hükmüymüş gibi sahiplendiler. O günden bu vakte kadar gelen bu yanlışı Kuran’da anlatılan gerçek Müslümanlığı anlatarak düzelteceğiz inşaAllah.
Münafıklar müminlerin özgürlüğüne karşı olduklarını, özgürlüğü kısıtlamak gerektiğini öne sürerek atak yaparlar. “Biz mutaassıbız” “biz daha takvayız” diye ortaya çıkarlar ama aslında müthiş ahlaksızdırlar. Fitnelerini yürütebilmek için kendilerini dindar, dürüst, takva göstermeleri gerektiğinden ısrarla özgürlük karşıtı olduklarını vurgularlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Şubat 2018> Daha Fazla

Hak dinler özgürlük getirir, münafıklar dinin getirdiği özgürlüğü kıskanır ve bu özgürlüğü eleştirirler. Din karşıtlarıyla münafıklar birleşerek dinin özgürlüğünün yaşanmasını engellemek için uğraşırlar. Peygamberlerin getirdiği dini haşa beğenmezler. Muhafazakar tutucu görünümle ortaya çıkıp kendilerini peygamberlerden üstün görüyorlar. Hatta kendilerinin haşa Allah’tan daha ahlaklı olduğunu iddia ediyorlar. Peygamberlerin özgür olmasını, güzelliği sevmesini, zenginlik ve bolluk içinde yaşamasını, hayat dolu olmasını müthiş kıskanırlar. Kıskançlıklarını örtbas etmek için de kendilerinin daha muhafazakar olduklarını Peygamberlerin ise dinden uzaklaştığını iddia ederler. Oysa münafıklar süper ahlaksızdırlar. Kindar, kalitesiz, saldırgan ruhludurlar. Her devrin münafıkları bu ortak karaktere sahiptir.
Münafık Allah’ın dinine yardım etmez, Allah’ın dinine yardım edene de yardım etmez. Tam tersine engellemeye çalışır. Allah’ın buna karşılık verdiği en büyük cezalardan biri yalnızlıktır. Münafıklar sürekli öfke ve kin içinde yapayalnız yaşarlar. Ağızlarından sadece lağım akar ne Darwinizm’in geçersizliğinden ne materyalizmin yanlışından ne İngiliz derin devletinden ne PKK tehlikesinden bahsederler. Lağım gibi ağızlarıyla varsa yoksa Müslümanları konu edinirler. Kendilerince Müslümanların şevkini kırabilmek, azimlerini kırabilmek, başarısından rahatsız olmak münafık kafasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2018> Daha Fazla

Münafık akşama kadar Müslümanla mücadele eder. Müslüman da akşama kadar şeytanla, deccaliyetle ilmi mücadele eder. Müslüman tebliğ şöleni yapar. Münafık ise sadece uyuz köpek gibi saldırganlık yapıp sonra da korkakça siner.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2018> Daha Fazla

Münafıklar vidanjör gibi çalışıyor. Müslümanların arasında ne kadar pislik varsa toplayıp temizliyorlar. Bu işe bir süre daha devam edecekler, sonra Müslümanlar tertemiz halis bir topluluk olarak kalacak ve 2023 gibi din bütün dünyaya hakim olacak, inşaAllah. Mehdi zamanında sevgi her yere hakim olacak, Mehdi’nin en üstünde durduğu konu Allah sevgisi ve Allah aşkı olacak.
Münafık, aslanın üzerine konan keneleri temizleyen karga misali pislik, karaktersiz, aşağılık, alçakları toplar götürür. Münafığın pislikleri alıp götürmesi mümin için müthiş bir ferahlık ve nimettir.
İslam ülkelerinde en büyük tehlikelerden biri münafıklardır. Münafık kendisini namuslu, aklı başında, İslam’ı yaşayan biri gibi gösterir. Ama uyduğu İslam değil kendi kafasına göre geliştirdiği şeriattır. Münafığın dininde Kuran’ın %99’u yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2018> Daha Fazla

Münafık, Allah’ın özel yarattığı bir varlıktır ve pisliği emen makina gibidir. Nerede kişiliği zayıf, dengesiz, korkak, her gürültüyü aleyhine zanneden karaktersiz, nursuz ama bir şekilde Müslümanların arasına sızmış ahlaksız varsa münafık onu vidanjör gibi alıp götürür. Dolayısıyla münafıklar, Müslümanları temizleyen lağım makinası gibidir.
Münafık pislik kokusunu iyi alır. Pislik böceği gibi pisliği hemen anlar. En pislik kim bakar, satılmış, ahlaksızlık yapmaya müsait, aciz, kompleksli, oynak, iradesiz, havadan nem kapan tipleri tespit eder, onları “gel bize” diye çağırır. O pislik gittiğinde de müminlerde ferahlık olur. Her giden münafık, münafıklar için ise çok büyük beladır. 2, 4, 8, 16 olarak katlamalı olarak pislikleri artar, pislik yığıldıkça o pislik içinde boğulurlar.
Münafık gittikten sonra, Müslümanların ortamı çok daha kaliteli hale gelir. Pislik koleksiyoncusu olur münafıklar. Pislikten oluşan koleksiyonlarına yeni eklemeler yaparlar. Koleksiyonlarına ruh hastalarını, pislik, çıkarcı insanları ekleyerek lağım ortamlarını daha da genişletirler. Müslümanlar bu temizliğe sevinirler ve ferahlık duyarlar. Münafıklar da o lağım ortamlarında pislik içinde yüzmeye devam ederler. Münafıklar ayrılmamış olsa ortaya çıkacak görüntü kirliliğini tahmin dahi edemeyiz. Kabus gibidir, cehennem gibidir. Onların olduğu ortamın dehşet vericiliği tahmin edilemez. Allah’ın “müminler tahirdir” demesi budur. Allah pislik, aşağılık, karaktersiz, haysiyetsiz münafıkları müminlerden temizliyor. Böylece müminleri beladan korumuş oluyor. Onların yerine çok dindar, sadık, güzel, sağlıklı, dinç, tevazulu, akıllı, çalışkan, sevgi dolu insanlar gönderir.
Münafık kendini başı boş zanneder. Her adımının Allah’ın yaratmasıyla olduğunu anlamaz. Münafık, Müslümanların elektrik süpürgesi gibidir. Müslümanın yanında ne kadar pislik varsa süpürüp alır. Ne kadar alçak, karaktersiz, haysiyetsiz, akılsız, her şeyden şüphelenen ruh hastası varsa münafık toplar, yanına götürür. Ahmak olduğu için kendi yanına yeni pislikler gelmesine sevinir. Pislikleri toplar gider en içine oturur, “ne çok pislik var” diye de ahmakça sevinir. Tam bir lağım vidanjörü gibi çalışır, orada buradaki pislikleri toplar ve münafıklar bu vidanjörlük görevinde de çok gayretlidirler. Bu da müminler için nimettir. Pislikler temizlendikçe müminlerin yanına sürekli yeni yeni, zinde insanlar gelir. O sirkülasyon içinde mükemmel bir yapı oluşur. Her gelen daha imanlı, daha sadık, daha güçlü, daha dinç, daha güzel, daha kalitelidir. Gidenler ise hastalıklı, pis, kokuşmuştur. Dolayısıyla müminlerin sürekli nur gibi tertemiz kalmasında münafıkların pislik temizliği çok önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Şubat 2018> Daha Fazla

Münafık Müslümanların parçalanmasını ister. Bundaki amacı da şudur: Kendisi bencilce ve alçakça Müslümanları terk ettiğinde, dünyada acı çekmiş tüm Müslümanları terk etmiş oluyor. Allah’ı, Allah’ın dinini ve İslam’ın birlikte yaşama emrini de terk etmiş oluyor. Kendisini Müslüman tanıttığı ve kibri de çok yüksek olduğu için kendince imajını kurtarmak için Müslümanların tamamen parçalanmasını ister. Müslümanlar parçalandığında o da o parçalardan biri olmuş oluyor. Suç ve suçun delili kendince ortadan kalkmış oluyor. Bu yüzden münafık sabah akşam Müslümanlar dağılsın diye uğraşır. Müslümanlarda ise münafıkların bu çalışmaları tam tersi etki uyandırır, daha çok kenetlenir ve birleşirler. Bu da münafıklara çok büyük acı olur. Müslüman bereketli heybetli bir ağaç gibi dal budak salıp büyürken münafıklar toprakta içten içe çürürler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Şubat 2018> Daha Fazla

Münafıkların sürekli ahlaksızlık ve pislik planlamaları, onlarda muazzam stres yapar. Vücut hücreleri o sevgisizliğe, o strese dayanamaz ve kendi kendilerini yemeye başlar. O nedenle münafıklar çok hızlı çökerler, yaşlanırlar ve kısa sürede tanınmayacak hale gelirler. Hiçbir zaman mutlu olamazlar, akıl almaz bir gerilim içinde yaşarlar, ama bir yandan da mutlu taklidi yaparlar, tiyatro oynarlar, o tiyatro da onları çok yorar ve yıpratır. Münafıklar sonunda kahırdan perişan olur ölüler. Allah ayetinde öfkenizle ölün diye bildiriyor. (Ali İmran Suresi, 119: De ki: “Kin ve öfkenizle ölün.”) Allah başka bir ayetinde de münafıklara sıkıntılı bir geçim vereceğini söylüyor. Bu durum da onları çökertir. (Taha Suresi, 124: “Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve Biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.”)
Münafık Müslümanların çok fazla sevap kazanmasına vesile olur. Nitelikli münafık yüksek imanlı Müslümana musallat olur ki Müslümanın derinliği ve kalitesi artsın. Münafığı kızdırmak için yapılan her çalışma da Müslümanın güçlenmesine, gösterişine ve ihtişamına vesile olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2018> Daha Fazla

Münafık dünyada ayrı yanar, ahirette ayrı yanar, dünyada ayrı aşağılanır, ahirette ayrı aşağılanır. Münafık yalnızlığa mahkumdur. Bütün toplum bunları dışlar, insanlar bunlardan nefret eder, çünkü küfür bile münafıkların ahlaksızlıklarını, pislik karakterlerini hemen anlar. Münafıklar Müslümanlara karşı atak yaptıkça, Müslümanların ufku genişler, mücadele azimleri ve yetenekleri, şevkleri artar, güzelleşirler, neşelenirler. Münafıkların da bir o kadar çökme hızları ve rezillikleri artar.
Münafıkların ömrü hep kısa olur, çünkü hayatları haset, kıskançlık, horlanma, aşağılanma ve korku içinde geçer, her görüntüyü kendi aleyhlerinde zannederler, bu nedenle de hemen yıpranır ve çökerler. Münafıklar Allah’a düşman oldukları için hücreleri de onlara düşman olur, böylece çok hızlı yaşlanırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2018> Daha Fazla

Münafık kendisini başıboş zanneder. Akılsız olduğu için her şeyi yapanın Allah olduğunu, her attığı adımın kaderde olduğunu kavrayamaz. İstediği gibi çakallık yaptığını zannederken aslında Allah onları aşağılanmanın içine sürükler ama bunu fark edemez. Sürekli rezil olur, sürekli aşağılanarak yaşar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah münafıkları alçaklık, ahlaksızlık, haysiyetsizlik, kahpelik, kalleşlik yapmakla görevli olarak yaratıyor. Şeytanın ilkasıyla yapıyorlar bunu. Bunun sonucunda müminlere bereket geliyor, makamları yükseliyor, cennetleri genişliyor, münafıklara da helak ve perişanlık geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2018> Daha Fazla

Günümüzdeki münafıklar da geçmiş münafıklar da tam şeytanın insan haline girmiş şeklidir. Günümüzdeki münafıklar da var güçleriyle Hz. Mehdi’nin çıkışını, Hz. İsa’nın gelişini engellemeye çalışıyorlar ama bakın görürsünüz rezil kepaze olacaklar.
Münafığın ruhu olmadığı için hayvani bir içgüdüyle hareket eder. Münafıklar Peygamberimiz zamanında Peygamberimizin vefatını bekliyorlardı. Peygamberimizin vefat edeceğini tüm mallarının kendilerine kalacağını, kendilerinin de yiyip-içip, yatacaklarını Peygamberimizden kalan malları kullanacaklarını zannediyorlardı. Ancak Peygamberimizin gittikçe gençleştiğini, güzelleştiğini, sağlıklı olduğunu kendilerinin de eşek gibi çalışıp, hizmet ettiklerini ve yaşlandıklarını, tüm güçlerini kaybettiklerini gördüklerinde cinnet geçirdiler, adeta deliye döndüler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2018> Daha Fazla

Münafık şeytanın beden bulmuş halidir. Münafık atakları Müslümanlara yönelik şeytan ataklarıdır. Bu ataklar müminlerin imtihanının kalitesinin artmasına vesile olur. Münafıklar müminlerin daha güçlenmesine, daha kenetlenmesine vesile olur. Münafıkların her saldırısı müminler için nimettir. Allah her şeyi hayırla, hikmetle yaratır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah’a sadakat güç anlarda belli olur. Aynı anda 3-5 olayla karşı karşıya geldiğinde mümin çok güçlüyse bu çok makbuldür. Peygamberimiz döneminde savaşta Müslümanlar iki yönden kuşatmaya alınmışlardı. Münafıklar o zaman “Allah ve Resulü hakkında kötü zanlarda bulunuyorlardı.” Sonuçta Müslümanlar kazandı. İşte orada şüpheye düşenler kaybetmiş oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2018> Daha Fazla

Münafıkların dünyada dostları yok ahirette de sonsuza dek yapayalnız olacaklar.
Münafıklar kendilerini İslam’dan yana gibi göstermeye çalıştığı için sürekli yemin ederek konuşurlar. Münafık kendisinin dürüst olduğu izlenimini vermeye çalışır. Aklı zayıf olanlar bazen buna aldanabilirler. Oysa münafıkların kafası bomboştur. Allah onları kof kütüğe benzetmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2018> Daha Fazla

Münafık büyük olduğunu hissettirmek ister, suni bir saygınlık peşindedir. Bu yüzden dini yaşıyor izlenimi vermeye çalışır, takva Müslüman taklidi yapar. Bunu yaparken de kendisini haşa Peygamberden, Allah’tan daha büyük görür. Münafığın ilginç yönü, alenen küfre gitmek, küfürle yaşamak varken tüm vaktini Müslümanlarla uğraşmaya ayırmasıdır. Peygambere ve Peygamberin yanındaki sadık sahabeye düşman olur, onlarla uğraşır. Gece gündüz Müslümanlar aleyhinde faaliyet yapar, hatta ölümü göze alır. Ama münafık Müslümanlarla mücadele ederken içten içe de sürekli yıpranır. Şeytan onu ele geçirdiği için çok huzursuzdur deli dana gibidir ne yapacağını nereye nasıl çatacağını bilmez. Bu yüzden münafıkların yanına küfür de yanaşmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2018> Daha Fazla

Münafık ahlaksızlığını gizlemek için Kuran ayetlerini kullanır. Hz. Ali’yi şehit edenler de Kuran’la hareket ettiklerini iddia ediyorlardı. Münafık çakalın, ahlaksızın en ileri gidenidir ama kendini dürüst gibi göstermeye çalışır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2018> Daha Fazla

Bir çok konuyu yanlış biliyorlar. Allah bir kavmi toptan lanetlemez. Bir çocuk doğuyor Musevi diye lanetli olduğunu iddia edersen Kuran’a uymazsın. Ateist anne babanın çocuğu da masum hükmündedir. Çocuk masumdur. Allah Kuran’da dinsiz, imansız, zalim Musevileri, zalim müşrikleri, zalim münafıkları lanetliyor. Allah’ın müşrikleri lanetlediğinden hiç bahsetmiyorlar. Allah Kuran’ın bir çok ayetinde iman eden Musevilerden bahsediyor. Kitap Ehli’nin hepsi bir değildir diyor. Bir kavmin hepsini toptan lanetli ilan etmek İslam’a uygun değildir. Bu, putperest dönemden gelen bir batıl inançtır. Gerçek Müslüman zalim ile mazlumu ayırır, mazlum olanı korur.
Münafık olmadan imtihan olmaz. Peygamberimiz zamanında Müslümanlar aleyhine müşrikleri kışkırtan onlardı. Onların varlığı sevabın gücünün yükselmesine vesile olur. Münafıklar Müslümanın hayatına şevk ve heyecan getirirler, güçlü ve samimi ilmi mücadele oluşmasına vesile olurlar. Münafık hem dünya hem cennet açısından mümin için faydalıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2018> Daha Fazla

Her işi evirip çeviren Allah’tır. Her ne olursa Allah yaptırır, biz müstakil varlıklar değiliz. Bir münafık saldırısı varsa, o Allah’ın kontrolündedir, bir küfür saldırısı varsa onu Allah yaratır ya da İngiliz Derin devletinin uyuyan hücreleri uyanıyorsa onları Allah uyandırıyordur. Bizim yapacağımız akıllı davranıp, Allah’a tevekkül etmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2018> Daha Fazla

Münafık dünyada ayrı yanar, ahirette ayrı yanar. Dünya da ayrı aşağılanır, ahirette ayrı aşağılanır. Mümin de hem dünyada, hem ahirette çok şerefli bir hayat sürer. Münafıkların yaşadıkları pislik hayattan dolayı ömürleri de kısa olur, dertleri hastalıkları bitmez sonra da cehenneme giderler.
Münafıkların stresli ve deli bir hayatı olur. Mal hırsından ve yaşama hırsından bunalırlar. Ama onları en çok Müslümanlara zarar verememek delirtir. Müslümanlara saldırdıkça kendileri yıpranır, Müslümanlar güçlenir. Müslümanlara saldırdıklarında hemen bir sonuç alabileceklerini, zarar verebileceklerini düşünürler. Hz. Musa zamananındaki ve Peygamberimiz (sav) zamanındaki münafıklar da aynı düşüncedeydi. Sonra hepsinin akıl ve beden sağlıkları bozuldu ve helak olup gittiler. Tüm malları, mülkleri Müslümanlara kaldı. Münafıklar cehenneme giderken, Müslümanlar sağlık, sıhhat ve refah içinde yaşayıp sonra da cennete alındılar.
Münafığın en bariz vasfı nursuzluğudur. Kimse onların yanına yanaşmaz, tek bir dostları bile olmaz. Her zaman yalnızdırlar. Allah onları hor ve zelil yaratmıştır. Kime ve nereye saldıracakların bilemezler. Cehenneme doğru yaklaşırken aşağılanmanın şiddetinden sürekli anormal tavırlar içine girerler. Allah onları geri dönemeyecekleri bir çizgiye getirir. Eylemleri az olsa cehennemdeki hükümleri de az olur, bu nedenle Allah onlara mallar, imkanlar ve zaman verir. Onlar da bütün imkan ve vakitlerini Müslümanlarla mücadele etmeye harcarlar. Günah yükleri ve cehenneme yaklaşma mesafeleri böylece artar. Allah yeterli gördüğünde canlarını alır ve cehennemin en dibine atar. Allah ayetinde “Melekleri, onların yüzlerine ve arkalarına vurarak: “Yakıcı azabı tadın” diye o inkar edenlerin canlarını alırken görmelisin.” (Enfal Suresi, 50) diye bildiriyor.
Münafıkla mücadele Müslümanların birbirlerine sevgisini, bağlılığını çok pekiştirir, İslam’ı Kuran’ı savunma arzularını geliştirir ve Kuran’da belirtilen münafığın gerçek olduğunu anlayarak imanlarının artmasına vesile olur. Münafıklarla mücadele Müslümanlarda sağlık sıhhat oluşturur, şevklerini arttırır, her yönden güçlenmelerine vesile olur. Müslümana bereket gelir. Münafık atağı olmasa Müslümanın hayatında bir durgunluk, atalet olabilir, ama münafığın Müslümanın gücünü nasıl arttırdığını Müslüman kendisi de görür.
Münafıkların müminlerin arasında 10-20 senelik bir kuluçka dönemleri vardır. Sonra birden şeytanın ilhamıyla ölü hücreler gibi canlanırlar ve atağa geçerler. Münafığın atağı küfür gibi değildir. Münafık Müslümanlardan daha Müslüman gibi görünmeye çalışarak atağa geçer. Şeytanlıklarını güçlendirmek için bunu ayetleri kullanarak yaparlar. Oysa kendilerinin ne kadar aşağılık olduğunu çok iyi bilirler ve tam kalleş durumuna düşmemek için “ıslah ediyoruz” iddiasıyla çıkarlar. Kuran’da da münafıklar için Kendilerine: “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde: “Biz sadece ıslah edicileriz” (Bakara Suresi, 11) diyorlar. PKK, homoseksüeller, rumilik, bağnazlık, İngiliz derin devleti ile ilmi mücadele onları hiç ilgilendirmez. Onlar var güçleriyle Müslümanlara saldırırlar. Müslümanların içinde de –şeytanın yönlendirmesiyle- en etkili, en hayırlı olanlarını seçerler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ocak 2018> Daha Fazla

Şeytanın zeki olması Müslümanların azminin güçlü olmasına ve bereketine vesile olur. Karşı tarafta şeytanın zekası olmasa Müslümanın ufku, aklı, azmi, tedbir alma gücü zayıf kalır. O zaman da imtihanın kalitesi düşer. Şeytan ve münafıkların her atağı Müslümanların canlanması, kenetlenmesi, tedbir gücünün artması için çok hayatidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ocak 2018> Daha Fazla

Münafığı ilmen yenmek demek şeytanı yenmektir. Münafığı ilmen yendiğinde Allah adına zafer kazanmış, şeytanın Allah hakkındaki tüm iddialarının geçersizliğini dünyaya göstermiş olursun. Münafık alametlerini anlatırsan münafık lamba gibi yanıp sönmeye başlar ve dünya ona dar olur. Bu yüzden münafık, münafık alametlerinin anlatılmasını hiç istemez. Münafık alametleri her anlatıldığında şeytan kendini yerden yere atar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah münafıkları vesile ederek Mehdi cemaatini güçlendirir. Toplumun en tiksinilen, kahpe zorba münafıklarını gönderip Mehdi cemaatinde canlanma ve dirilme meydana getirir.
Münafık zahiren pisliktir ama batın yönüyle her zaman Müslümanların ve İslam’ın hizmetindedir. Münafık atakları Müslümanların şevkini arttırır, daha güzel daha güçlü daha bereketli olma azimlerini yükseltir ve en ziyade Müslümanların birlik ve beraberliklerini pekiştirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2018> Daha Fazla

İngiliz derin devleti münafıkların haysiyetsizliğini ve arsızlığını kullanır. Deccaliyetin askerleri toplumun en aşağılık, en haysiyetsiz, en namussuzlarını kullanır. Deccaliyet böyle çakallar kullandıkça İslam daha hızlı gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2018> Daha Fazla

Son 10 yılda 20 milyon Müslüman hayatını kaybetti. Münafıkların hepsi bu 20 milyon Müslümanın şehit olmasına göz yummak yani azmettirmekten sorumlular. Çünkü Allah rızası için ilmen mücadele etmeyi bırakıp kendi nefislerini seçiyorlar. Dünyada ve ahirette bunun hesabını verecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ocak 2018> Daha Fazla

Allah insanları zorluklar ve çilelerle terbiye eder. Yaşlılık, hastalık, açlık, korku da insanların terbiyesinde önemlidir. Münafıklara mesela çok bela gelir ama hiç anlamazlar, terbiye olmazlar. Bu terbiyenin amacı da sevgiyi öğrenmektir. Dünya sevginin öğretildiği mükemmel bir okuldur.
Münafık hem Kuran’la konuşur hem kendini dindar gibi göstermeye çalışır hem de dinle, ayetle, hadisle haşa alay eder. Şeytanın alaycılığı münafıklarda vardır. Münafıklar da şeytan da yalancıdır, münafıklar da şeytan da kibirlidir. Münafıkların yüzüne adeta teneke çakılmış gibidir. Şeytan da aynı haysiyetsizliğe sahiptir.
Münafık tıpkı şeytan gibi büyüklük ve azamet duygusuyla aklını kaybetmiş bir mahluktur. Şeytan münafığın bedenini kullanır. Münafığın beynini tamamen şeytan yönlendirir.
Münafık yalnızlığa mahkumdur. Toplumun dışladığı, tecrit edilmiş 3-4 çakal dışında etraflarında hiç kimse olmaz. Bu 3-4 çakaldan da tüm toplum nefret eder, selam dahi vermez. İnsanlar münafıklardan lağımdan tiksinir gibi tiksinirler, herkes uzak durur. Münafıklar haysiyetsizlik şokuna girmişlerdir. Hiçbir şeyden anlamazlar. Karaktersizliğin, ahlaksızlığın en yüksek noktasına çıktıkları için haysiyetsizlik şokuna girmiş durumdalar. İnsanlar yüzlerine tükürdüğünde yağmur yağıyor zannediyorlar.
Münafık Müslümanların yanından ayrıldıktan sonra da Müslümanlara fayda sağlamaya devam eder. Münafık eşşek gibi çalışır ama malı harcamaya kıyamaz, yığıp biriktirir. Bu biriktirdikleri de Müslümanlara bereket olur. Evladına yatırım yapar o evladı da İslam’ın hizmetinde olur. Münafık hain olduğunu bilerek Müslümanların içinde yaşadığı için ruhen ve bedenen de hastadır. Gülüp zıplaması da ızdırabını gizlemek için bir tiyatrodur. Gençliğini vermiş, ömrünü vermiş, sağlığını vermiş, ve münafığın alnına büyük harflerle yazılmıştır: K-E-R-İ-Z.
Peygamberimiz döneminde münafıklar çıkar umuduyla Resulullah’ın yanına gelip kahpece faaliyet yapıyor, herkesin görmediğini anlamadığını sanıyorlardı. 20 yıl, 175 bin 200 saat boyunca İslam için hizmet ediyorlardı. Bir çok kabileden çok sayıda insan getiriyor, evini, atını, parasını, malını veriyorlardı. Peygamberimiz’i ve Müslümanları sürekli zenginleştiriyorlardı. Bunların karşılığında da çok büyük menfaat bekliyorlardı. “Peygamber vefat edecek her şey kendilerine kalacak” sanıyorlardı. Ama baktılar ki asıl kendileri çöküyorlar, her şeyleri bitmiş duruma geliyorlar. Peygamber ise her geçen gün daha da dinçleşiyor, güçleniyor. O zaman “biz ayrılalım” dediler. Ama tüm malını, mülkünü, ömrünü İslam için verdikten sonra, yaşlanıp çöküp tirit olduktan sonra defolup gidiyor. İşte bu, tarih boyunca tüm münafıkların enayiliğidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2018> Daha Fazla

Münafık dünyada da ahirette de sürekli aşağılanır. Haysiyetsizlik şokuna girmiştir, bu şok ahirette de devam eder.
Münafık her ne yaparsa yapsın İslam’ın lehine olur. Malı ve her türlü imkanı da mutlaka İslam’a faydalı hale gelir. Allah’ın münafıklara verdiği imkanlar onların hayrına değildir, Müslümanların hayrınadır. (Tevbe Suresi, 55: Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak ve canlarının inkar içindeyken zorlukla çıkmasını ister.)
Münafığın beyni lağım üretme tesisi gibidir. Münafık atak yaptıkça Müslümanın aklı gelişir, ufku açılır, şevki artar. Bu vesileyle de müminler daha zenginleşir, güzelleşir ve neşelenir.
Müslüman münafığın cehennemini yükseltir. Münafık da Müslümanın cennetini yükseltir. Münafıkla ilmi mücadele Müslümanın her dakikasını sevap kılar.
Allah, tüm İslam aleminin başına bela olan, münafıkların ciğerlerine ateş düşürsün, beyinlerin dumura uğratsın, en onulmaz hastalıklarla perişan etsin, müminleri de galip etsin, muzaffer kılsın.
Münafık haysiyetsizlik şokuna giren bir mahluktur. Yüzünde utanma, haysiyet yoktur. Tüm dünya yüzüne tükürse, ne dersen de etkilenmez, uyuşmuştur beyni. Tüm insanlar onlardan tiksindiği için, aşağılanarak insaniyetten çıktığı için haysiyetsizlik şoku içindedir. Ne Kuran ayeti, ne Müslümanların sözü, ne aşağılanma hiçbir şey onu etkilemez. Akıl almaz bir haysiyetsizlik boyutu içindedir. Şımarıklığı, arsızlığı, pisliği, haysiyetsizliği üzerinde toplamış olan münafık haysiyetsizlik şokundan insan olmaktan çıkmıştır. Münafık şeytanın iğrenç makamının en yüksek noktasıdır. Ahir zaman münafıkları da en yüksek şeytani makama gelmiş en arsız ve haysiyetsiz münafıklardır. Cehennemde de münafıkların bu kaşarlıkları ve haysiyetsizlikleri devam eder.
Münafıklar hep kısa ömürlüdür. Çünkü hayatları haset, stres, gerginlik, aşağılanma ve horlanma içinde geçer. Müminler ise uzun ömürlüdür. Ahir zamanda da Mehdi uzun ömürlü olacaktır. Mehdi’nin uzun ömrü münafıkları kahreden bir özelliktir. Hadislerde Mehdi’ye Eyüp gibi çile geleceği ama hemen ardından inşirah ve kolaylık geleceği, Mehdi’nin de Nuh gibi uzun ömürlü olacağı bildirilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2018> Daha Fazla

Peygamberimiz’in en büyük mücadelesi münafıklara karşı olmuştur. Münafık yapılanması çok şiddetliydi. Hz. Ali’nin, Hz. Ömer’in, Hz. Osman’ın ve ehli beytin şehit edilmesi münafık hareketin kahpeliğini ve etkisini gösteriyor. Küfür şehit edemiyor ama münafıklar şehit ediyorlar. Bu alçaklığı yaparken de Kuran’ı kullanıyorlar. Müslümanlık örtüsüne bürünüp Müslümanlara saldırıyorlar. Münafık, küfrün Müslüman görünümüne bürünmüş halidir. Küfürden de destek aldığı için gelişme alanı elde eder. Bizim için münafık saldırısı neşe ve şevk vesilesidir.
Egolu insanlar toplumun manevi belasıdır. Münafıklar çok egoludur. Allah’ın hikmeti olarak böyle insanlar her yerde aşağılanır ve küçük düşerler. Allah sürekli ahmaklıklarını ve akılsızlıklarını tüm insanlara gösterir.
Münafık mucizevi şekilde ahmak ve arsız olur. Münafığın ibretlik halinden biri de cehennemde bile arsız olmasıdır. Mümin münafıkla ilmi mücadeleyi ibadet olarak yapar.
Münafıkların varlığı Müslümanlarda aklın gelişmesine sevabın oluk oluk akmasına vesile olur. Münafığı ilimle irfanla ezmek şeytanı ezmektir. Dünyada müminin varlık amaçlarından biri şeytanı ilmen ezmektir. Allah ahirette şeytanla gereği gibi ilmi mücadele yapıp yapmadığımızı mutlaka soracak. Şeytanla mücadeleden kaçınmak çok büyük faciaya sebep olur. Münafık mikroptan daha aşağı olduğu için, toplumun sıhhati ve iyiliği için karşı ilmi cevabın çok güçlü olması gerekir.
Münafıkların, kalbinde hastalık olanların, enaniyeti kavi olanların en çekindikleri, hiç anlatmak istemedikleri konu Mehdiyettir. Mehdiyet’le ilgili Peygamberimiz müthiş detaylar vermiştir. Bu detayların hepsi Mehdi’yi gördüğümüzde tanımamız, o dönemde olduğumuzu bilmemiz içindir.
Münafıkların hayatı kısa olur. Müminlerin hayatı daha uzundur. Münafıklar kahır içinde oldukları için, öfkeleri ve hasetleri çok kısa sürede ölümcül hastalıklara sebep olur ve ölüme sürüklenirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2018> Daha Fazla

Münafıklar Müslümanların dikkatini açan, şuurlarını keskinleştiren varlıklardır. Münafık Müslümanların daha güçlü, daha zengin, daha atak olmalarını sağlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2018> Daha Fazla

Bizim fıtratımız sevgiye göredir. Nefret insanı muazzam ezer. Münafık nefreti yaşadığı için ömür boyu sürünür. Mümin de sevgiyi yaşadığı için ömür boyu sağlık, sıhhat, neşe içinde güzel yaşar.
Şeytana, münafığa imkan verilmese imtihan ve sevgi yok olur. Münafık Müslümana müthiş şevk verir. 1’se 10 eğlenir, 1’se 10 zengin olur. Dostluk bağı 1’se 10’a çıkar. Münafık, mümine benzin etkisi yapar. Mümini şevklendirir ve açar.
Münafıkların müminlere olan nefreti onları yer bitirir. Daha da çökmelerine ve ızdırap çekmelerine sebep olur. Mümine ise tam tersi etki yapar ve daha da güçlendirir ve canlandırır.
Münafıklar ahmakça Allah’a tuzak kuruyorlar, Allah bu tuzaklarını tam tepelerine geçiriyor. Mal ve mülk hırsı yapıyor, eşşek gibi çalışıyorlar. Ömrü, gençliği eşşek gibi çalışarak geçiyor. Malını yığıyor, yığıyor, yığıyor ama yiyeceği vakti kalmıyor. Gençliği Müslümanlara hizmet ederek geçmiş, geride kalmış. Bir yandan adım adım ölüme gidiyor, ölümü de dehşet verici bir acıyla oluyor. Bir sofra kuran adam düşünün. Emek emek sofrayı hazırlıyor, her detayı yapıyor tam elini uzatıp yemeği yiyecekken biri gelip odunla kafasına vurarak sofradan alıyor. İşte bu müminlere müthiş bir neşe vesilesi olan, Allah’ın münafıklara kurduğu nefis tuzaktır. (Tevbe Suresi, 55: Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak ve canlarının inkar içindeyken zorlukla çıkmasını ister.)
Münafığın her hali Allah tarafından kuşatılmıştır. Allah münafığa dünyada tuzak kurar. Bu tuzak, müminler için bir cennet nimetidir. Allah sadece denizle, ovayla, güzellikle nimet sunmaz. Yiğitlikle de nimet sunar. Münafığa tuzak kurar bu da bir nimettir. Bu tuzak şöyledir: Allah münafığı alır önce müminlerin arasına getirir, gençliğini burada geçirtir. Münafık 20 ile 40 yaş arasını Müslümanların arasında geçirir. Maddi manevi tüm hayatını İslam için geçirmiş olur. Müslümanlardan ayrılınca onu geri almak ister ama geri imkanı artık yoktur. Allah tüm gençliklerini ellerinden almıştır. Allah basiretini kapatıp 10-20 yıl hizmet ettirir, sonra münafık mal ve itibar hırsına kapılır. Allah münafığa bol miktarda mal ve makam verir. Profesörlük, tüccarlık, zenginlik verir. Ama yaşı 40-50’ye gelmiştir. Türkiye’de yaş ortalaması 65. Allah münafığa ne kadar süre vermiş oluyor, en fazla 10-15 yıl. Münafık malı deli gibi yığmıştır, o malı yemesi için baya bir ömre ihtiyacı vardır ama o ömür elinde yoktur. Yatı almış, katları almış, mallarını biriktirmiş, geride bırakılacak gibi değil çok fazla şey biriktirmiştir ama idam fermanı da Allah tarafından kesilmiştir. Tak tak her dakika ölüme gittiğini bilir. 15 sene, 14 sene, 13 sene her geçen senenin tik tak tik tak diye sesleri kulağına geldikçe münafık delirir. Ama yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Sonunda da “Hadi biz seni alalım” der ölüm melekleri ve ağzını burnunu kırarak canını alır. Münafığın tüm emeği ise burada kalır. Münafık malını yiyemez. Evleri, arabaları, mücevherleri, elbiseleri her şeyi geride kalır. Ama en önemlisi Müslümanlara hizmet edip bıraktıkları kalır. Münafığın elinde sadece o malı elde etmek için süründüğü, iğrenç bir hayat ve sonunda da azap vardır. Müslümanda ise ömür uzun olur. Müslümanda mal yığma olmadığı için o anda o malın hakkını verir. Mümin hırslı olmadığı için dünyayı hep güzel yaşar. Mümin tevekkülle, gayet sakin, Allah’ın verdiği bereketle çok iyi yaşar. Münafık ise eşşek gibi hırsla çalışır ama çalıştıkça çöker, çünkü o hırs onu çökertir. “Libya’nın dörtte biri benim, Tunus’un yarısı benim” diye kendini kandırmaya çalışır ama elinde o malı yiyecek gençlik kalmamıştır. Gençliği müminlere hizmetle geçmiştir. Üstelik o malı elde etmeye çalışırken yaşadığı hırs ruh ve beden sağlığını da tamamen bozar, iyice çökertir ve çürütür. Münafık ömrü boyunca çalışıp çabalar ama hepsi boşa gider. Bu, Allah’ın münafığa en büyük tuzağıdır. Dolayısıyla münafıklar enayiliklerine kerizliklerine doymasınlar. Sürünüyorlar sürünmeye devam edecekler Müminler de keyif içinde yaşamaya devam edecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2018> Daha Fazla

Peygamberimiz döneminde münafıklar 15-20 yıl boyunca Peygamberimiz’in doğru ve haklı olduğunu tüm güçleriyle anlatıyorlardı. Sonra bir sabah (menfaat elde edemeyeceklerini anlayınca) tam tersini anlatmaya başlıyorlar. Allah onları 15-20 yıl boyunca istemeseler de İslam’a hizmet ettiriyor.
Münafık Müslümanların arasına gönderilen nadide bir varlıktır. Şeytanın insanlaşmış olarak Müslümanlar arasına gönderilmesi özel bir durumdur. Bunu gördüğümüzde Kuran’daki münafık ayetlerinin uygulanması ibadetinin vakti gelmiş olur. Münafıklarla ilmi mücadele namaz, oruç gibi tüm Müslümanlara farzdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2018> Daha Fazla

Münafıkla ilmi mücadele ibadettir, o yüzden sürekli gündemde tutacağız. Münafıkla ilmi mücadeleyi sembolik hale getirmişler. Hacda şeytan taşlama münafık taşlamadır aslında. Münafığı aşağılamak için yapılan bir fiildir. Ama böyle sembolik olarak değil akılla ilimle irfanla ömür boyu münafıkları aşağılamak gerekir. Bu, namaz gibi oruç gibi ibadettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafıklar Peygamberimiz’in anlattığı Kuran Müslümanlığını kabul etmediler. Peygamberimiz’in vefatının hemen ardından da Peygamberimize karşı olarak dahil etmek istedikleri tüm hurafeleri dine karıştırdılar.
Küfür ve münafık oyunu yoksa imtihan yoktur. İmtihanın en değerli safhası münafık saldırısıdır. Kuran’da küfürle ilmi mücadeleden daha çok münafıklarla ilmi mücadele anlatılmıştır. Münafık Müslümanım diye ortaya çıkıp Halifeleri, Ehli Beyti şehit eden bir mahluktur. Şeytanın insan şekline girmiş olduğu ve Kuran ayetlerini kullanarak mücadele ettiği için fitnesi büyüktür.
Münafıklara verilen süre ve geçici imkan onların cehennemin dibine daha hızla yuvarlanması içindir. Her dakika münafığın azabını, acısını, ızdırabını arttırır. Müminlere ise ferahlık, sevap, güzellik ve iyilik olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz zamanında muazzam bir sevgi ortamı vardı. Kadınlar adeta cennet hayatı yaşıyordu. Peygamberimiz’in vefatından sonra münafıkların kadınlarla ilgili iğrenç fikirleri Resulullah’ın sözüymüş gibi yerleşti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafıklar şeytanın ruhunu taşıdıkları için çok azgın ve kibirli olurlar. Şeytan nasıl cehennemde de azgınlığına devam ediyorsa münafıkta da bir durulma olmaz. Münafık yüzsüzdür, aşağılanmaktan etkilenmez, haysiyetsizdir. Herkes münafıklardan tiksinir, iğrenir, aşağılık olduklarını herkes bilir.
Mümin imanıyla orantılı olarak deccallerin münafıkların küfrün saldırılarına uğrar. Saldırıya maruz kalmıyorsa bir hastalık var demektir Allah esirgesin. Ne kadar çok saldırıya uğruyorsa o kadar güçlenir ve gelişir.
Müminin başına gelen her olayda ince ince hayır vardır. Küfrün ve münafığın da her yaşadığında şer vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2017> Daha Fazla

Nitelikli münafıkla karşılaşıldığı zaman karakterinin Kuran’la çok iyi tahlil edilmesi ve ilmen çok kapsamlı mücadele edilmesi gerekir. Hz. Musa, Hz. Nuh, Peygamberimiz döneminde nitelikli münafık çok vardı. Ahir zaman münafıkları da niteliklidir. Bu nitelikli münafıkla karşılaştığında ilmen mücadele etmeye üşenmek çok büyük gaflet olur. O zaman bu şeytani varlıklar tüm insanlığın başına bela olur. Münafıkla ilimle irfanla sonuna kadar mücadele etmek Allah’ın Kuran’da emridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2017> Daha Fazla

Şeytanda din, Kuran terbiyesi yoktur. Arsız ve pişkin bir üslup kullanır. Ahmakça haşa Allah’a akıl verir. Üslubu çok züppedir. Münafıklarda da bu arsızlık aynı şekilde vardır. Büyüklenirler ve kendilerinin hayırlı olduğunu iddia ederler. Oysa her anları şerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafık Resul’ün koyduğu sınırları tanımaz. Asıl karşı olduğu ise Allah’ın koyduğu sınırlardır. Allah’ın sınırları olmadan düz mantıkla, serbest yaşamak ister. Bu çirkin bir serbestlik anlayışıdır. Peygamberimiz savaşta müminleri bir yere yerleştiriyor veya müminlere İslam’a hizmet için bazı sorumluluklar veriyordu. “Sen şu işi yap, sen şurada nöbet tut” diyordu. Bu münafıkların iğrenç nefsine çok ağır geliyordu. Mantıkla Peygamberi değerlendirip “Neden bu işi yapalım” diyor, Peygamber’in koyduğu sınıra uymuyorlardı. Allah Peygamber’in sınırına uymayanın, Allah’ın sınırına uymadığını bildirmiştir. Bu tavrın karşılığı sonsuz cehennem ateşidir, ateşin en alçak tabakasıdır. Müminler ise Peygambere hep hüznü zanla, her sözünün hayır olduğunu bilerek, sevgi ve hürmetle bağlıdır. (Mücadele Suresi, 5: Gerçekten Allah'a ve Resûlü'ne karşı (onların koydukları sınırları tanımayıp kendileri sınır koymaya kalkışmakla) başkaldıranlar, kendilerinden öncekilerin alçaltılması gibi alçaltılmışlardır. Oysa Biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için küçültücü bir azap vardır.)
Ayetlerde Allah ve Elçisi birlikte geçer. Kuran’a göre Peygambere ihanet, Allah’a ihanettir. Münafıkların asıl derdi Allah iledir. Allah’a kinlidirler. Ama bunu açıkça söyleyemezler. Allah’a eleştirilerini Peygamber üzerinden yaparlar. Münafık Allah’a kinli olduğu için Peygambere ve müminlere saldırır, ama bunu yaparken Allah’ın adını kullanır ve Allah’a öfkesini gizlemeye çalışır. Açıkça Allah’ı eleştirdiğini söylese halk bunların alçak olduğunu göreceği için bu çirkin yöntemi izler. Ayetlerde bu fitneyi ortadan kaldırmak için “Allah’a ve elçisine” diye bildirilir ve Peygamber’e isyan edenin Allah’a isyan ettiği haber verilir. (Nisa Suresi, 14: Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.)
Münafıklar Peygamberi sıradan bir insan gibi görür ve sürekli akılsızca eleştirirler. Bu eleştirilerini de çok büyük ahmaklıkla yaparlar. Düz mantıkla bakar, Peygamber’in Allah’ın destekleyip koruduğu özel bir insan olduğunu görmezler. Peygambere uyan müminleri de akılsız olarak görürler. Saatlerce, sayfalarca Peygambere uyan müminlerin sözde akılsız, derin düşünmeyen olduklarını, onların yanlışlarını anlatırlar yazarlar. Peygambere uyan müminlerin yalancı olduğunu ispat etmeye çalışırlar. Bu sırada kendi yalancılıklarını, karaktersizliklerini, alçaklıklarını ortaya koyarlar. (Hud Suresi, 27: Kavminden, ileri gelen inkarcılar: "Biz seni yalnızca bizim gibi bir beşerden başkası görmüyoruz; sana, sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine, biz sizi yalancılar sanıyoruz" dedi.)
Münafık çok ahmaktır, Allah’ı eleştirirken Allah’ı inkar ettiğini dahi bilmez. Peygamberimiz döneminde münafıklar “Muhammed fakir, yetim bir insan. Kuran’ın iki şehrin zenginlerinden birine indirilmesi gerekmez miydi?” diyorlar. Burada bir çok zengin adam varken Allah niye ona elçilik veriyor ki, zengin biri İslam’ı daha iyi yayar” diyorlar. Bunu söylerken Allah’ı eleştirip Allah’ı inkar ettiğini dahi kavrayamıyorlar. (Zuhruf Suresi, 31-32: Ve dediler ki: "Bu Kur'an, iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi?" Senin Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında maişetlerini aralarında Biz paylaştırdık ve onlardan bir bölümü (diğer) bir bölümünü 'teshir etmesi için, bir bölümünü bir bölümü üzerinde derecelerle yükselttik. Rabbinin rahmeti; toplayıp-yığdıklarından daha hayırlıdır.)
İslam’da Allah’a, Kitaba, Peygambere hüsnü zan vardır. Doğrudan onların iyiliği, güzelliği ve mükemmelliğini kabul ederek hareket vardır. Münafıklar da ise Allah’a, Kitaba, Peygambere hep eleştirel gözle bakmak vardır. Bunu da akıl almaz çirkin üslupla yapar ve hür düşündüklerini iddia ederler. Allah’a çirkin bir mantıkla bakarlar. Kuran’da bir çok ayet münafıkların alçaklığına ve kahpeliğine cevap olarak indirilmiştir. Bir çok ayet münafıkların aşağılık sözlerine tedbir olarak indirilmiştir. Örneğin Peygamber ezilen kadınları, çocukları düşünerek sabah erkenden savaşa çıkacağız diyor. Münafıklar mantıkla bakıyorlar ve “Bu sıcakta savaşa mı çıkılır aramızda zor durumda olanlar var, Peygamber bunu bile göremiyor” diyorlar. Kalbinde hastalık olanlar da “Bak bunu hiç düşünemedik, gerçekten Peygamber hata yapıyor” diye onlara uyuyorlar. Müslüman Allah’a, Kuran’a, Peygambere eleştiri gözüyle bakmaz. Her yaptığının hayır olduğunu bilerek bakar ve hareket eder.
Münafıklar asıl olarak Allah’a karşıdırlar, ama önce Peygambere veya müminlerin o dönem lideri olan kişiye saldırırlar. Peygamberimiz döneminde de önce Peygambere saldırdılar. Sonra Ali, Hasan, Hüseyin, Osman hepsini şehit ettiler. Sonra Allah’ın vahyine saldırdılar. Hurafeleri ortaya koydular. Ayeti şeytanın yediğini Kuran’ın bazı hükümlerinin nehy edildiğini iddia ettiler ve Kuran’a ek hükümler getirdiler. Münafıklar tüm bunları Peygamberi eleştirerek yaptılar.
Münafık kendini aşırı beğenir, özellikle zekalarından çok emindirler ama zerre akılları yoktur. Haşa kendilerinin Allah’tan daha iyi düşündüklerini daha adil olduklarını iddia edeler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafıklar Müslümanların arasındaki şeytanlardır. Münafık şeytanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Şeytan hadi başla dediğinde görevine başlar. Münafıklar Allah’ın Müslümanları imtihan etmesi için özel görevlendirilmişlerdir.
İslam’ın yayılması, Müslümanların neşesi sevinci münafıklara çok ızdırap verir. Darwinizm’in ilimle yerle bir edilmesi, İngiliz derin devletinin ilimle ezilmesi münafıklara acı verdiği için müminler bu konularda çok şevkli olurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafık kendisini cesur ve ahlaklı göstermek ister. Kin ve nefret doludur ama kendisinin dürüst, cesur, ahlaklı olduğunu iddia eder. Allah münafığı Müslümanın ilimle irfanla ezebileceği gibi yaratmıştır. Münafıklar herkesin tiksindiği, yalnız insanlardır. Samimiyetsizlikleri kısa sürede ve çok detaylı delille ortaya çıkar. İslam’ın yaşanmasını, Müslümanların güçlenmesini istemezler. Müslümanları dağıtmak için akılsızca Kuran’dan örnekler getirmeye çalışır. Ahmakça bir debelenme içindedirler. Akıllı insanlar bu ahmakça debelenmeyi hemen görür ve uzak dururlar.
Münafıklara yaptıkları her ahlaksızlık her kalleşlik ahirette tek tek sorulacaktır. Aynı suçtan herkes adına tek tek sorgulanacaklar; Allah adına, Kitap adına, Peygamber adına, aleyhinde faaliyet yaptıkları tüm Müslümanlar adına tek tek aynı suçtan sorgulanacak ve her bir cümlenin her bir harfin hesabını verecekler.
Münafıkların, Müslümanlarla uğraşması Müslümanın makamının yücelmesi içindir. Allah her Peygambere cinlerden ve insanlardan münafıklar musallat etmiştir. Musallat olan her münafık müminlerin kardeşliğini muhabbetini, dostluğunu pekiştirir, bereketini güçlendirir, ufkunu açar. Mümin cennete doğru yükselirken münafık cehennemin dibine doğru gider. Bu, Allah’ın bir sanatıdır. Münafıklar tamamen Allah’ın kontrolündedir, şeytanlardan oluşan bir güruhtur. Nitelikli azgın münafık nitelikli yüksek Müslümanlara musallat edilir ki Müslümanın maneviyatı iyice yükselsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafık köprü altı ağzıyla, çakal mantığıyla, ahmak kafasızlığıyla kaliteli Müslümanları kandırabileceğini zannedecek kadar aptaldır. Klasik dolandırıcı olduğu için, “nolcak ki yaparız abi” mantığında oluyorlar. Müminler ise bu aşağılık mahlukattan çok şiddetli tiksinir.
Ayette küfrün ölü olduğu geçer ama insanların çoğu bu konu üzerinde durmaz. Münafıklar ve küfür ölü olarak yaratılmış varlıklardır. Onların ölü varlık olması müminin hamiyetini, bunlara karşı duyduğu buğzu etkilemez. Ayetin gereği olarak mümin münafık ve küfre buğz eder.
2023’ten 2071’lere kadar Türkiye’de olumluya tırmanış devam edecek. 2071’den sonra ilerleme biraz durulacak ve 2082’ye kadar da o şekilde devam edecek. Tayyip Hocamız da 2023 ve 2071 yıllarına dikkat çekiyor. Bu tarihler Mehdiyet’in tarihleri, Bediüzzaman’ın işaret ettiği tarihler. 2023’ler münafıkane zihniyetin de tamamen etkisiz hale geleceği tarihlerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Aralık 2017> Daha Fazla

Peygamberi mistik bir varlık olarak görmek isteyenler cahiliye ahlakından vazgeçmeyenlerdir. Münafıklar da bu aklı zayıf insanları kullanırlar. Peygamberi mistik varlık gibi gören ve aklı zayıf olan, münafıkların Peygamber hakkında iftiralarından çok çabuk etkilenir. Mesela, “Muhammed de bizim gibi bir insan niye ona uyuyoruz ki?” diyorlar. Cahil olanlar hemen bundan etkileniyor, “gerçekten bunu hiç düşünmemiştik, o da bizim gibi insan, niye ona itaat edelim” diyorlar, hemen Kuran’ın mantığından uzaklaşıyorlar. Böyle zayıf olan insanları Kuran’la eğitmek önemlidir.
Münafık avam üslubuyla konuşur, bu avam üslubunu gören bazı cahiller bundan çok etkilenir. Münafık Peygamberi kutsal görmemeyi cahil olanlara enjekte eder. Münafığın avami, ahmakça ve saygısız konuşmaları cahil ve karaktersiz kişilere çirkin bir cesaret verir. Bunlar genellikle Peygamberi kafasında putlaştırarak yüceltmiş olduğundan, akıl güçlü olmadığından hemen Peygamberle bağı kopar ve münafıkların safına geçer.
Münafık avam mantığı ve uyanık sahtekar mantığı kullanır. Peygamberimiz döneminde halkı etkileyecek, bedevileri etkileyecek bir dil kullandıkları için zemin bulabildiler. Halifeler döneminde en büyük hata, şeytan münafık görünümünde ayağına kadar gelmişken onu ilmen ezmeden bırakmak olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafık korkak ve ödlek olduğu için sürekli cesareti gündemde tutar. Cesaret edebiyatı yapmak münafığın en belirgin alametlerinden biridir.
Müslümanın her türlü gücü ve kudreti münafığa ızdırap verir. Münafıkların her saldırısında müminler birbirlerinin kıymetini daha iyi anlar birbirini daha çok sever. Müminlerin sevgisinin güçlenmesi münafıkların içini kavurur. Hz. Ali’yi, Osman’ı, Hasan’ı, Hüseyin’i şehit edenler münafıklardır. Sebebi de onların gücüne kudretine duydukları hasettir.
Münafık her an kendisinin haysiyetsiz şerefsiz olduğunu bildiği için tüm Müslümanları bir an önce dağıtırsa bundan kurtulacağını düşünür. Haysiyetsiz, korkak olduğunu bilmek münafıkta sürekli psikolojik gerilime sebep olur. Bu gerilimden kurtulmak için kendisinin cesur olduğunu, Müslümanların bir an önce dağılması gerektiğini anlatır. Bir çok suçlamada bulunur. Bu suçlamaların sebebi yaşadığı azabı hafifletme çabasıdır.
Hz. Osman’ı, Ehli Beyti şehit eden münafıkların bedenini kullanan şeytanla ahir zaman münafıklarının bedenini kullanan şeytan aynısıdır. Münafık ölür bedeni cehenneme gider ama bedenini işgal eden şeytan kıyamete kadar faaliyete devam eder.
Münafık Müslümanları bölmeyi ister ve birbirinden ayırmaya yeltenir. Münafık böyle bir atağa geçtiğinde, Müslümanların daha çok kenetlenmesine vesile olur. Çünkü müminler Müslüman birliğinin kıymetini anlamış olur. Daha çok birbirlerini sever, daha çok birbirlerini korurlar.
Münafıklar Müslümanlardan ayrılınca Müslümanların zayıflayacağını zanneder. Halbuki Allah onların yerine çok temiz, güçlü ve kararlı müminler getirir. Münafık küfre karşı eziktir. Mümin müminlere karşı tevazulu küfre karşı onurludur. Münafık Allah yolunda çaba harcamaz. Münafık kınayıcın kınamasından çok korkar. Kendileri korktuğu için sürekli, “bak insanlar sizin için neler diyor” diyerek Müslümanları da tedirgin edeceklerini zannederler. (Maide Suresi 54- Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, ALLAH (YERİNE) KENDİSİ'NİN ONLARI SEVDİĞİ, ONLARIN DA KENDİSİ'Nİ SEVDİĞİ mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda çaba harcayan ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.)

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafık, şeytanın ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Şuuru kapalıdır, bilgisayar gibi kendisine yüklenmiş şeyleri yapar. Nasıl şeytanın tevbe etmesi diye bir konu yoksa, münafığın da dönüşü yoktur. Gayya kuyusunun dibine yuvarlanarak gider.
Münafığın haysiyetsiz ve şerefsiz olduğunu herkes bilir. Küfür de münafıkların aşağılık olduğunu bilir. Bu yüzden münafıkların yanına hiç kimse yanaşmak istemez. Kuran’da Samiri’nin tek başına bırakılması, münafıkların pisliği ve iğrençliği sebebiyle yalnızlığa mahkum olmalarına işaret eden bir ayettir.
Küfür münafıkları hiç ilgilendirmez. Varsa yoksa Müslümanlar dağılsın isterler. Münafık küfürle iç içedir ve onları destekler, Müslümanlar ise faaliyet yapmasın, dağılsın ister, tüm enerjisini bu yönde harcar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafık elle tutulur bir şeytandır. Şeytanı görmek ve anlamak isteyen münafıkları gözlemleyerek bunu elde edebilir. Münafığın gösterdiği aptalca zeka şeytana aittir. Münafık kendinin zeki olduğunu iddia eder. Ama bu, şeytan zekasıdır ve hem dünyada mahvolmalarına hem de cehenneme gitmelerine sebep olur.
Müminin şeytanla net olarak ilmi mücadelesi için münafığın varlığı şarttır. Şeytan, iğrenç, aşağılık bir mahlukun bedenini kullanmaya başladığında ona münafık diyoruz. Münafık konuştuğunda şeytanın sesini duyuyoruz, şeytanın mantığını görürüz. Mümin münafıkla ilmen mücadele ederken doğrudan şeytanla mücadele etmiş olur. Münafıkla ilmi mücadele en yüksek sevabı olan mücadeledir, çünkü deccaliyetle sıcak ilmi mücadeledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafıklar ahmakça Allah’a tuzak kurduklarını zannediyorlar. Allah onlara tuzak kurarak yıllarca İslam’a hizmet ettiriyor, gençliğini hayatını verdiriyor, iyice posası çıktıktan sonra boş kavanoz gibi fırlatıp atıyor. Münafıkların böyle keriz duruma düşmesi Müslümanlar için sevinç vesilesidir. Münafıklar tarih boyunca hep keriz, enayi ve avanak durumuna düşmüşlerdir.
Peygamberimiz döneminde münafıklar Rum Hükümdarına mektup yazıp “Muhammed vefat etti, şimdi saldırırsanız Müslümanları yenebilirsiniz” diyorlardı. Bir yandan böyle alçaklık yaparken Müslümanları koruduklarını iddia ediyorlardı. Münafık bu derece ahmak ve kahpedir.
Münafık kendince Müslümandan daha Müslüman iddiasıyla ortaya çıkar. Peygamberimiz döneminde, ezilen, şehit edilen Müslümanları kurtarmak için müminleri cihada çağırdığında hemen Peygambere ahmakça akıl veriyorlar. Hatta haşa Allah’a akıl veriyorlar. Neden onu Peygamber olarak gönderdin, Medine’nin daha zengin birine Peygamberlik vermeli değil miydin diyorlar.
Münafık ayetle konuşur ama İslam’dan, Kuran’dan ve Müslümanlardan nefret eder. Ama insanlar arasında itibar sağlayabilmek için dindar gibi görünmeye çalışır. Kendi başına olduğunda abdest almaz, namaz kılmaz.
Münafığın kini Müslümanların yanından ayrıldıktan sonra tam olarak açığa çıkar. Münafıkların kinini Allah mutlaka ortaya çıkarır ve müminlerin arasından cehennem ehlini mutlaka ayırır.
Kalplerinde hastalık olanlar ve münafıklar çok şüphecidir. Münafıklar hep haksızlığa uğradıkları iddiasındadır. Münafık elçiye göre değil kendi garip kafasına göre hareket etmek ister. Münafıklar Peygamberin haşa adaletsiz olduğunu iddia ederler. Ama kendileri hırsızlık yapan, cinayet işleyen, dolandırıcılık yapan tiplerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafıklar ve kalbinde hastalık olanlar, müminlerin dinleri sebebiyle nimet kaybına uğradığını iddia ederler. Oysa din insana hayatın tüm mutluluklarını getirir. Ama münafık ahmak kafayla değerlendirdiği için bunu anlamaz. Mümin akılcıdır ve tevekküllüdür. Kalbinde hastalık olan ise tevekküllü akılcılık olarak görmez, hayatın gerçeklerine göre hareket etmek ister. Kokuşmuş, sahtekar beyniyle olayları akılcı değerlendirdiğini düşünür. Geleceği kara kara düşünür nasıl tedbir alacağım der bu aptallığı da akıl zanneder. Mümin ise Allah beni bugüne kadar nasıl güzel yaşattıysa bundan sonra da çok güzel yaşatacak der, tevekkül eder.
Kalbinde hastalık olanlar ve münafıklar Kuran’ı değil hayatın gerçeklerini esas alırlar. Dünyada bir çok insan hayatın gerçeğine göre hareket ettiği için bu durum münafıklar için kirli bir avantajdır. Kalbinde hastalık olanlar yalana çok yatkın olurlar. Sorumluluk almamak için çok fazla yalan söylerler. Yüzlerinde yalancı aptallığı ve kiri vardır.
Kalbinde hastalık olanlar çalışkan dürüst samimi müminlerle bağlantı kuramaz. Lakayıt, şikayetçi, Allah’ı anmayan, dengesiz, müminlerden uzak insanlarla birlikte olmayı tercih eder. Binlerce nimet varsa bir tane aleyhte bir şey varsa onu vurgular. Mutlu olacağı binlerce şey varsa bir tane anlayamadığı bir şey vardır onun üzerinde durur, genel üslubu hep olumsuzdur. Münafıklara imrenme, onların haberlerini izleme, bilinç altında onların galip gelmesini isteme vardır.
Müslümanlar genelde dikkatini kalbinde hastalık olana vermez, oysa kalbinde hastalık olanlar genellikle hep münafıklığa kayarlar. Bunlar çoğunlukla Allah’ı anmak istemeyen, Allah yolunda hizmet etmek istemeyen, asosyal, müminlerden uzak duran kimselerdir. Münafıklığa kaymaya başladıklarında yüzlerinde bir iticilik oluşur, şahısta bunalıma girme, yalnız kalma eğilimi vardır ve sık sık ağlama eğilimi gösterir. Bu yüzden münafığın kirli doğumuna sebep olacak hareketlere de dikkat etmek gerekir. Kalbinde hastalık olanlar birbirlerine güvenirler, birbirinin sırrını gizler, birbirini korur ve birbirlerini Müslümanlar aleyhinde körükler. Bunlar çoğunlukla pasif tiplerdir. Pasiflikle Müslümanları da pasifliğe alıştırmaya çalışır. Bir sıkıntı durumunda Müslüman aleyhine konuşur, kahpeliğe yatkındır hemen Müslümana cephe alır.
Allah’ı unutan insan dünyanın en tehlikeli hayvanı olur. Allah o varlığın yüzünü dünyanın en korkunç hayvanı haline getirir. Hiçbir hayvan nursuz, imansız, akılsız bir münafık kadar çirkin ve korkunç olmaz. Münafıklar bu yüzden mahlukatın en berbatı, en pis, en korkunç olanıdır.
Münafık konusunu kapatıp geçin başka konulara bakalım diye düşünmek yanlış olur. Münafıkla karşılaştığında şeytanı yakalamışsın demektir. Şeytanı yakaladığında bırakmak olmaz. İlimle irfanla şeytanın üzerine çökmek önemli bir ibadettir.
Münafık robot varlıktır. Münafıkların varlığı müminleri şevklendirir, azmini ve canlılığını pekiştirir, birlik ruhunu güçlendirir, daha güzel çalışma yapmalarına vesile olur. Münafıklar sayesinde müminler oynanacak potansiyel oyunları daha iyi görür. Münafığın varlığı müminlerin ilmi mücadelede daha derin düşünmelerini sağlar. Münafıkla ilmi mücadelede müminin ufku genişler, aklı açılır, sevabı birse bin olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafıkta her güzelliğin zıttı vardır. Doğru söylemek normal bir insanın vasfıdır ama münafık delilik tarzında yalan söyler. Kendini büyütmek münafığın bir vasfıdır. Kendi kavminden, kendi milletinden utanmak münafık tavrıdır. İngiliz derin devleti, Rumilik, homoseksüellik tehlikelerini hep münafıklar vesilesiyle teşhis ettik. Deccaliyet Müslümanlara karşı hep münafıkları kullanır. Cinayet eğilimi, Türk milletinden nefret, Tayyip Hocamız'a müthiş öfke, hep münafıklarda var. Böyle insanlarla Kuran'la mücadele etmek farzdır. Küfürle, münafıklarla fikri mücadele Müslüman için nimettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2017> Daha Fazla

Şeytan münafıkları bir şekilde mutlaka ana yapıya, o an dünyadaki deccali güç hangisiyse oraya, bağlar. Münafıkta akıl yoktur, sadece şeytanın ilhamıyla zekidir. Şeytan müthiş akılsız ama çok zeki bir varlıktır. Ahmak duygusallığı vardır. Allah’ı çok sevdiğini iddia eder ama aynı zamanda haşa Allah’a akıl verir. Tam bir psikopat karakteri vardır. Cehennemde dahi züppeliğinde kararlı oluyor, vazgeçmiyor.
Münafıklar Allah’ı sevmedikleri için insanları da sevmezler ve yalnız yaşarlar. İnsanların onlardan tiksinmesi de münafıkları anlayabileceğimiz yollardan biridir. Allah münafıklara peşin ceza olarak yalnızlığı vermiştir. Kuran’da yer alan Samiri’ye dokunulmaması hükmü de, münafıkların genelde hastalıklı ve pis olmasına işaret etmektedir.
Bazı Müslümanlar küfürle de münafıklarla da ilmi mücadele etmek istemiyor. Münafıklarla mücadele konusundan sıkıntı duyuyorlar. Böyle şahıslar çoğunlukla namazdan da uzak duruyorlar ve hiçbir şekilde çileye, ilmi mücadeleye talip olmuyorlar. Bu, kalbinde hastalık olmasının bir alametidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafık iğrenç bir mahluktur. Allah münafıklarla ilmen mücadele edin dediği için ibadet olarak münafıklarla muhatap oluyoruz. Israrla münafıklarla ilgili konuyu gündemde tutmak tüm İslam aleminin geleceği için hayatidir.
Bazı Müslüman görünümlü insanlar o kadar kendi rahatına düşkün oluyor ki münafıkla ilgili ayetleri duymaya dahi tahammül edemiyor. İslam’a, Kuran’a söz edildiğinde umurunda olmuyor. Kendisine söz edilse hemen reaksiyon gösterir. Bu çok çirkin bir ahlaktır.
Münafık Peygamberin yanından ayrılırken haşa Peygamberin fitnesinden uzaklaştığını söyler. Peygamberin yanından ayrılırken cehennemin dibine gidiyor ama şuurunda olmuyor. (Tevbe Suresi, 49: Onlardan bir kısmı: "Bana izin ver ve beni fitneye katma" der. Haberin olsun, onlar fitnenin (ta) içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz cehennem, o inkar edenleri mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır.)
Münafık Müslümanlara zarar vermek, Darwinizm’i, amaçsızlığı ve her türlü rezilliği savunmak, müminlerin dağılmasını sağlamak ve dine karşıt olan deccaliyetle işbirliği yapmak için Müslümanların yanından ayrılır. Bunu yaparken de iyilik istiyoruz diye yemin ederler. Peygamberin yanından ayrılıp her türlü hayasızlığı yaparlar ama biz İslam’a hizmet etmek istiyoruz diye yemin ederler. (Tevbe Suresi, 107: Zarar vermek, inkarı (pekiştirmek), mü'minlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescid edinenler ve: "Biz iyilikten başka bir şey istemedik" diye yemin edenler (var ya,) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik etmektedir.)
Münafıkların dahil olmadığı suç türü, yapmadığı haysiyetsizlik yoktur. Hırsızlıkla geçinir, dolandırıcılık yapar, ama Müslümanları ıslah etmek iddiasıyla ortaya çıkar. Kendisi haysiyetsizlik içinde yüzerken Müslümanları düzeltmek istediğini öne sürer. (Bakara Suresi 11-12: Kendilerine: "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde: "Biz sadece ıslah edicileriz" derler. Bilin ki; gerçekten, asıl fesatçılar bunlardır, ama şuurunda değildirler.)
Peygamberimiz döneminde, normalde işsiz güçsüz sokakta dolaşan boş insanlar olan münafıklar Peygamberimiz’in yanında zenginliği, bereketi gördükten sonra azıp şımardılar. Bu şımarıklıkları bir süre sonra Peygamberimize karşı kin duymalarına sebep oldu. Ganimetlerden kendilerine verilmediğinde sivri dilleriyle haşa Peygamberi eleştiriyorlardı. Kendilerine harcama yapılmasını istiyorlar, İslam’a kalbi ısındırılacaklara harcama yapılmasını istemiyorlardı. (Tevbe Suresi, 74: Oysa intikama kalkışmalarının, kendilerini Allah'ın ve elçisinin bol ihsanından zengin kılmasından başka (bir nedeni) yoktu.)
Münafık çok kıskançtır. İslam’a ve Müslümanlara karşı delice bir öfke besler. Müslümanların dağılmasını İslam’ın durmasını ister. Kuran’ın emrettiği konuların anlatılmasını kesinlikle istemez. Münafığı izleyerek şeytanın hangi konulara takıntılı olduğu anlaşılır. Münafık hangi konuda rahatsızlık duyuyorsa o rahatsızlık duyduğu konuyu misliyle yapmak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafıklar şartlı iman ederler. Ayette “Çıkılacak yol onlara uzun geldi, kısa bir yol olsaydı mücadele ederlerdi.” diye bildiriyor Allah. Uzun vaat münafığın ağırına gider. Müslüman İslam hakim olsun veya olmasın ömrünün sonuna kadar İslam’ı anlatmakla sorumludur. Münafığı ise makam mevki para pul sahibi olmak ilgilendirir. Şu kadar vakit sonra nimete kavuşacak mı ona bakar. Kavuşamıyorsa hemen iğrenç yüzünü gösterir.
Münafıkların varlığı müminlerin dikkatinin açılması için önemlidir. Münafığın saldırı yaptığı konuları görüp o konularda gerekli tedbirleri almak müminleri daha da güçlendirir. Münafık gibi Müslümanlara saldıran yoktur. Bu yüzden münafıkla ilmi mücadele çok makbul ve kıymetli bir ibadettir.
Münafık özel yaratılmış bir mahluktur. Kalben pislikten hiçbir zaman pişman olmaz ve vazgeçmez. Gerekli ilmi mücadeleyle pis faaliyetleri durdurulur ama içten bir pişmanlık yaşamaz. Bu yüzden Allah, onları dışlanmış ve yalnız yaşamaya mahkum ediyor.
Münafık kendi ahlaksızlığını örtbas edebilmek için Müslümanlara iftirada bulunur. Kendisi dağıldığı ve münafık diye tescillendiği için tüm Müslümanların dağılmasını ister. Sonunda bitap olur, yalnız kalır ve Allah onları her durumda ezer. Yalnız yaşayıp uyuz köpek gibi yalnız ölmek Allah’ın münafıklara verdiği peşin bir cezadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafıkta sahtekar esnaf üslubu vardır. Kuran’a, İslam’a, Resulullah’a düşman oldukları halde Kuran’la konuşuyor ve Peygamberimiz’i Kuran’la eleştiriyorlardı.
Tarihin her döneminde münafık konuşmaları aynıdır. Peygamberimiz döneminde münafıklar ne söylüyorsa ahir zaman münafıkları da aynı şeyleri söylüyor. Münafıkların ilimle irfanla intikamı 1400 yıldır alınmadı. Hz. Ali’yi, Hz. Hasan’ı, Hz. Hüseyin’i, Hz. Osman’ı şehit ettiler, kimse bir şey yapmadı. Münafıklardan ilimle irfanla, kanunla hukukla nasıl intikam alınır tüm dünya bunu görecek inşaAllah.
Münafıkların her atağında konumları daha da ağırlaşıyor, iğrençlikleri daha da tescilleniyor. Müslümanların ise nuru artıyor ve yayılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Aralık 2017> Daha Fazla

2023’ler Allah’ın izniyle münafıkların ilmen tam yenilgiye uğradığı günler olacak. Kanunla ilimle irfanla hukukla İngiliz derin devletinin Türkiye’deki tüm kahpelerinin çalışmalarını etkisiz hale getireceğiz.
Münafık şeytanın yönlendirmesiyle hareket eden bir mahluk olduğu için ne derse tersinin yapılması gerekir. Mesela Müslümanlar dağılsın diyor, aksine daha çok birlikte olup gelişip güçleneceksin. Müslümanların evini, arabasını, işini kıskanıyorsa daha fazlasına sahip olacaksın. İslam hakim olmasın diyor. İslam’ın hakim olması için kat kat daha çok çalışma yapacaksın. Münafıkla ilmi mücadele Müslümanlara bereket getirir.
Ehli Beyt düşmanlığı Deccaliyet taraftarlarının oyunudur. Münafıklar Ehli Beyt düşmanıdır. Şiiler nur gibi Müslümanlar. Onların Hz. Ali’ye olan sevgisi tüm İslam alemi için güzelliktir. Şii Sünni düşmanlığı diye bir şeyi kabullenmiyoruz, biz kardeşiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2017> Daha Fazla

Müslüman iyi niyetlidir ve açıktır, dürüsttür. Münafık ise Müslümanların iyiliği ve güzelliğini, en olmadık akılsız yorumlarla, çirkin bir şey gibi göstermeye çalışır.
Münafıkları insanlar domuz pisliği gibi görür, tiksintiyle onlardan kaçarlar. Münafıkların yalnızlığı Allah’tan onlara çok büyük bir bela ve işarettir. Küfür bile münafıklardan tiksinir ve uzak durur.
Tüm münafıklar Mehdiyete külliyen karşıdır. Çünkü Mehdiyetle İslam aleminin birleşeceğini, İslam’ın dünyaya hakim olacağını ve Müslümanların kurtulacağını biliyorlar.
Münafık için o pis bedeni çok önemlidir. Allah, ahirette münafığın kendi bedenini kendi aleyhine konuşturacaktır. Bu münafığa en ağır gelecek cezalardan biridir. Kendi dili, kendi eli, kendi derisi onun aleyhine konuşacaktır.
Münafık müthiş haysiyetsiz olmasına rağmen sürekli kendisini yüceltmeye çalışır. Nasıl cesur, fedakar olduğunu anlatır. Müminleri de o düşük aklıyla sürekli kötüler. Bunun sebebi, kendisinin haysiyetsizliğini bilmesi ve müminleri suçlayarak durumu hafifletmeye çalışmasıdır.
Münafıkla ilmi mücadele çok önemlidir. Münafığı yakalayınca ilimle irfanla bırakmamak gerekir. Münafık köşeye sıkıştıkça Kuran’ı kendine göre yorumlayarak Müslümanlara Kuran’la saldırır. Münafığın en belirgin alametlerinden biri budur. Münafıkla ilmi mücadele hayatidir, bir ibadettir, bu ibadet terk edilmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafıklarla ilmen mücadele etmek Kuran’a göre farzdır. Müslüman, münafıkla muhatap olduğu zaman aşağılık adam bize ne deyip geçmez. Fitnesini ilmen ortadan kaldıracak şekilde mücadele eder. Bu, Allah’ın müminlere emridir.
Münafıklar onursuzdur, onuru küfrün yanında bulduklarını iddia ederler. Allah Kuran’da onur ve haysiyetin İslam’da ve Müslümanlarda olduğunu bildirmiştir. Allah mucize olarak münafıkların onurunu yerle bir eder ömürlerinin sonuna kadar horlanarak, aşağılanarak, yolunmuş domuz gibi yaşarlar.
Münafıklar Müslümanların kıymetini artıran mahluklardır. Münafıklar olmasın istemek imtihanın olmamasını istemektir. Mümin cennet derecesini münafıklar ve küfrün saldırılarıyla kazanır. Taif’de Peygamberimiz (sav)’i taşlayan cahil alçak münafıklar, Resulullah’ın cennetteki makamını yüceltmiştir. Peygamberimiz çok soğukkanlı ve tevekküllü maşaAllah, 2.5 km hiç etkilenmeden yürüyor.
Münafıklar birbirlerinin haysiyetsizliğini, alçaklığını, ahlaksızlığını çok iyi bilir ve anlatırlar. Birbirlerinin haysiyetsizliğini delilleriyle yazar, ispat ederler. Evet bunun yazdıkları doğru bir de şu var diye diğeri de tüm detayları anlatır. İttifak ettiği adamın ne kadar aşağılık, haysiyetsiz, ahlaksız olduğunu isimler vererek, belgeler vererek anlatıp sonra da bir araya gelmeleri çok şaşırtıcıdır. Müslümanlara karşı atağa geçtiklerini zannederler. Oysa Allah bunları en baştan rezil etmiştir.
Ayette bazı insanların münafıkların dış görünüşünden, kıyafetinden ilk bakışta etkilendiğine dikkat çekilir. Cüsseleri hoşuna gitse bile diyor Allah. Bu, lağım torbasını taşıyan arabaya saygı göstermek gibidir. Araba iyi belki ama içinde lağım taşıyor, mikrop ceset yılan taşıyor. Arabaya bakıp aldanmak olmaz.
Peygamberimiz (sav), Zeyd ile birlikte Taif’e gittiğinde küfür ve münafıkların alçakça saldırısıyla karşı karşıya kalmış, yaklaşık 2.5 km boyunca alçaklar tarafından taşlanmıştır. Peygamberimiz (sav)’in küfrün ve münafıkların Taif’teki alçak saldırıları sonrasındaki güzel duası şöyledir: “Allah’ım! Gücümün yetersizliğini, çare ve vasıtalarımın acizliğini, insanların gözünde hakir görülüşümü Sana arz ediyorum. Ey Merhametlilerin En Merhametlisi, Sensin zayıfların Rabbi ve Sensin benim Rabbim! Beni Senden uzak olan ve beni gördükçe suratını asan haşin kimselerin eline bırakma. Benim üzerime çöken bu musibet ve bela gerçekte Senin bana karşı gadab ve öfkenden ileri gelmiyorsa hiç gam çekmem. Ben, Senin Vechi’nin Nur’una sığınırım! O Nur’a ki, karanlıklar O’nun sayesinde açılmış, dünya ve ahiret işleri O’nunla düzelmiştir. Benim için Senin bağışlaman, gazabından daha geniştir. Ve her şey Senin hoşnutluğun içindir. Bütün kuvvet ve kudret ancak Senin elindedir.”
Münafık bir konuyu anlatmayın diyorsa o konuyu çok kapsamlı anlatmak gerekir. Münafığın rahatsız olduğu konu şeytanın feneri gibidir. Şeytan bir konudan rahatsız oluyorsa o konu hayırdır. Münafıklar ahir zaman alametlerinin anlatılmasından müthiş rahatsız oluyorlar, demek ki bu konuyu sürekli gündemde tutmak gerekir. Nostradamus’un bir sözü doğru çıktığında dünya ayaklanıyor. Peygamberimiz’in 1400 yıl önce söylediği 600’den fazla konu gerçekleşmiş durumda ama insanlar bir gaflet haliyle bu mucizeyi fark edemiyor. İnsanlara sık sık buradaki harikalığı anlatmak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafıklar hep homoseksüel olurlar. Allah'a isyanın çirkin ve iğrenç heyecanını yaşamak isterler. Adam öldürüp onun şeytani heyecanını yaşamak isterler. Ruhlarında oluşan his pislik heyecanıdır.
Münafığa öfke ibadettir, buna buğz denir. Kafir Müslümanlara karşı düşmanca atağa geçtiğinde buğz edilir. Ama münafığa ömür boyu buğz etmekle mükelleftir Müslümanlar. Buğz; kontrolsüz, akılcı olmayan bir öfke değil, hamiyet-i İslamiye anlamında bir mücadele azmidir, mücadele hırsıdır, kararlılıktır.
Münafıklar Kuran’ı bambaşka şekilde kendi münafıkane mantıklarına göre yorumlarlar. Her münafık kendisi baş olmak ister, Peygamber (sav)'in varlığı münafıkların çok ağırına gider. Peygamber (sav)'e sürekli haset ederler. Müslümanların lideri olan kişinin etrafında kendisini seven insanların olmasına, Müslümanların zenginliğine, imkanlarına, yiyeceklerine, kıyafetlerine, evlerine, arabalarına, sahip oldukları her türlü nimete müthiş haset ederler. Münafıklar elçinin yanından Müslümanların dağılmalarını isterler. Allah adına sürekli yalan yere yemin ederek konuşurlar. Allah Kuran'da münafıkların aşağılık mahluklar olduklarını bildirmektedir. Münafıklar her hayrı engellemeye çalışırlar. Müslümanların başarılarından hiçbir zaman bahsetmezler. Münafıklar İslam için asla şevkli ve çalışkan değilken, küfri konularda muazzam şevkli ve gayretlidirler. Münafıklar saldırgandır, hemen hepsinde öldürme eğilimi vardır. Küfrü dost ve güçlü görür ve küfürle iç içedirler.
Münafıklar Müslümanlara bir musibet isabet etmesinden mutlu olurlar. Münafıklar Müslümanlara amansız bir kin duyarlar, yıllarca kinlerini içlerinde biriktirirler. Dilleriyle Müslümanlara karşı sürekli azgın kinlerini vurgularlar. Konuşmalarında ve yazılarında azgınlıkları dışa vurur. Allah Kuran'da münafıkların bakışlarındaki hain ve nefret dolu ifadeye de dikkat çeker. Münafıklar Müslümanlar hakkında haber toplayarak küfre, diğer münafıklara ve İngiliz derin devletine Müslümanlarla ilgili haber taşırlar.
Münafığın birinci alameti Müslümanların yanından ayrılmasıdır. Münafıklar Müslümanlara zarar vermek için ayrı bir yapı oluştururlar, Müslümanların dağılmasını isterler, Müslümanların aleyhine konuşmalar yaparak Müslümanlara iftiralar atarlar. Özellikle de Müslümanların takvaca en sevdikleri, en çok güvendikleri kişiyi en azgın saldırganlıkla hedef edinirler.
Münafıklar yaptıkları hainliğe ve alçaklığa karşı Allah'tan bir bela olarak yalnız yaşayıp, yalnız ölecekler. Hiçbir zaman sevgi göremeyecek, daima nefretle anılacaklar. Ömür boyu insanların tiksindiği ve nefret ettiği varlıklar olacaklar. Akıbetleri de cehennem olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2017> Daha Fazla

Elçilerin etrafında onu çok seven insanlar olması tarih boyunca tüm münafıkların içine oturmuştur. Firavun yazıtlarında dahi Musa’nın çevresinde onu çok seven insanlar olması kayda geçmiştir. Allah’ın elçileri insanlara çok sevdirmesine münafıklar hep haset etmiştir.
Darwin kadınlar için "gelişimini tamamlamamış hayvandır" diyor. Gelenekçi ortodoks sistem de kadınlar için "insanla hayvan arası bir varlıktır" diyor. Kadın buçuktur, yarım varlıktır diyor. Kadın aleyhtarı sistem muazzam çalışmış. Uydurma hadislere dayanan bu izahları bazı Müslüman kadınlara da kabul ettirmişler. Oysa ki Peygamberimiz (sav) kadınları canı gibi sever, mübarek ve kutsal birer varlık olarak görür. Gelenekçi ortodoks birtakım şahısların kadınlara yönelik hadis diye öne sürdükleri bu tarz uydurma sözler o devrin münafıklarının Peygamberimiz (sav)'e yönelik iftiralarından ibarettir.
Münafığın en çok ızdırap duyduğu konulardan biri İslam'ın tebliğinin çok güçlü yapılmasıdır. Müslümanların Kuran'ı, İslam'ı tebliğ etmeleri, bu uğurda kitaplar yazmaları, konferanslar düzenlemeleri münafığın çok ağırına gider.
Müslüman Kuran'la birlikte yaratılır, sevdikleriye birlikte yaratılır. Zer aleminde Müslümanlar birliktedir, dünyada da ahirette de birlikte olurlar. Münafıklar da Zer aleminde münafıklarla birlikteler, dünyada da cehennemde de bir arada olacaklar.
Münafıklar Peygamber (sav)’ın doğru yolda olduğunu çok iyi biliyorlar. Bunu bildikleri için yıllarca Peygamber (sav)’in yanında oluyorlar, bütün güçleriyle Peygamber (sav)’i savunuyorlar. 10 yıl-20 yıl küfrün, Deccaliyetin Peygamberimiz (sav) aleyhindeki bütün iddialarına tek tek cevap veriyorlar, bütün imkanlarıyla O’na destek oluyorlar. Sonra maddi menfaat elde edemeyince bir anda binlerce iftira ile Peygamberimiz (sav)’e muhalif hale geliyorlar. Peygamber (sav)’i 15-20 yıl destekleyip 21. yıl binlerce aksi iddia ile Peygamberimiz (sav)’in karşısına çıkmaları, münafıkların nasıl iblisane ruhta olduklarının bir delilidir. Şeytanın ifasıyla Deccal’in emrinde olduklarının açık göstergesidir. Münafık olduklarının Allah tarafından onlara bir ispatıdır.
Münafıklar tarihin her döneminde aynı yöntemleri uygularlar. Ahir zaman münafıkları Peygamberimiz (sav) dönemindeki münafıklarla aynıdırlar. Ahir zaman münafıkları Hz Musa (as) devri münafıklarıyla da benzerlik gösterirler. Sahabenin münafıkları bu kadar kapsamlı anlatmasının hikmetlerinden biri de ahir zaman münafıklarıyla kıyaslama yapılmasıdır. Ahir zamanda imkanlar daha gelişmiş olduğu için münafıklar hakkında daha kapsamlı bir anlatım yapılacaktır. Gelecek nesillere de bilgi aktarmak için münafıkların her tavrı çok detaylı deşifre edilip anlatılacaktır. Her devrin münafıkları gibi ahir zaman münafıkları da tarihe geçeceklerdir.
Münafığın kini sadece kendini yıpratır. Münafık domuz gibi kendini yerden yere atar, o her çırpındığında Müslümanların sahip olduğu nimetler daha da artar. Münafığın dili yılan dili gibidir, zırvalar, abuk subuk konuşur, domuzun ahırda tepinmesi gibi tepinip durur, ama Müslümanlara hiçbir zarar veremez.
Münafıkların ezilmesinin sebeplerinden biri Allah’ın onlardan sevgiyi alması ve üzerlerine iğrenç bir pislik kılmasıdır. Münafık süslenir falan ama insanlar çok tiksinir. Bu mucizevi bir durumdur.
Sevgi Allah’ın gizli bir hazinesidir. Sadece dostlarına verir. Bu da Allah’ın bir mucizesidir. Mesela münafık sevgiyi hiç anlayamaz. Münafık ölü olduğu için boyutu ayrıdır. Ahmakça kafalama yapar, sahtekar konuşmalar yapar, asla sevgiyi anlayıp bilemez. Yaptığı kafalama da tiksinti vericidir. Bu yüzden münafık hep yalnız yaşar.
Münafıklar çok korkak olur, ödlektirler. Ama dilleriyle sürekli şamata yapar kendilerini cesur gibi tanıtmaya çalışırlar. Halbuki uyuz köpek gibi korkaktırlar. Şöyle yaparız, böyle cesuruz derler ama it gibi korkarlar.
Münafıkla ilmi mücadele Müslümanlar için müthiş bereketlidir. Münafıkların her atağında Müslümanlar çok güçlenir, en başarılı çalışmaları yapar.
Allah münafıkları bir kavim haline getiriyor, normal insanlarla bağlantı kuramıyorlar. İlla ki kendileri gibi haysiyetsiz, alçak tiplerle birlikte oluyorlar. Müslümanların yanına akın akın insanlar gelirken, münafıkların yanına kimse yanaşmaz. Özellikle kadınlar asla münafıklara yaklaşmaz.
Peygamberimizin etrafına akın akın insan gelmesi münafıkları delirtiyordu. Ahmak münafıklar Allah’ın kudretini ve gücünü bir türlü anlayamazlar. Kendilerinin bu kadar aleyhte propagandasına rağmen insanların Peygamberimiz’i sevmelerini bir türlü anlayamıyorlardı. Bunun sebebi de Allah’ın gücünü kavrayamamalarıdır, o aleyhte çalışmaları kendileri yaptıklarını zannederler. Oysa her şeyi yaptıran Allah’tır.
Münafığı en çok kızdıran şeylerden biri müminlerin sahip olduğu nimetlerdir. Peygamberimiz’in Bizans cüppesi giymesi, çok şık olması münafıkları çileden çıkarıyordu. Müslümanlar dağılsın, İslam güçlenmesin diye var güçleriyle uğraşıyorlardı. Ama münafığın atağı Müslüman için bereketli yağmur gibidir, her ataklarında Müslümana bereket yağar. Bu ataklar münafıklarda ise büzücü etki yapar, içlerine çökerler.
Peygamberimiz’in münafıkları İslam’a hizmet ettirip ganimetten pay vermemesi münafıkların içine oturuyordu. Münafıklar ucu kesilmeyen fitneler çıkarıyorlar, ama Peygamberimiz’e hiçbir şekilde zarar veremiyor, İslam’ın yayılmasını engelleyemiyorlardı. Dönemin derin devletleri Sasanilerle Bizanslarla işbirliği yapıyorlar ama yine de netice alamıyorlardı.
Peygamberimizin eşlerinin güzelliği münafıkların müthiş haset etmesine sebep oluyordu. Kadınlar münafıkların yanına yanaşmaz. Peygamberimiz döneminde de kadınlar Peygamberimiz’e derin bir sevgiyle bağlanıyor, münafıklar ise yapayalnız yaşıyorlardı. Kadınlar münafıklardan nefret ediyordu. Bu, önemli bir münafık alametidir. Münafıklar Peygamberimizin hayatının her yönüne haset ediyorlardı, yediğine giydiğine sevilmesine sevmesine müthiş haset duyuyorlardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafıklar Müslümanlara saldırdıkça daha çok çürürler. İç acıları ömürlerinin sonuna kadar onları kavurur. Münafıkların İslam Birliği’ni istememeleri, Mehdiyeti hiç anlatmamaları, İslam’ın hakim olması için gayret etmemeleri, tüm hedeflerinin Müslümanlar olması çirkin bir imzalarıdır.
Münafıklar ömürlerinin sonuna kadar tek başına yaşamaya mahkumdur. Allah onları tiksinti verici, kahpe ve iğrenç olarak yaratmıştır. Tüm insanlar bu iğrençliği bildiği için onlardan uzak durur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafık kaderde yenilmiş olarak yaratılır. Münafıkları Allah Müslümanlara özel olarak musallat eder ki makamları pekişsin. Resulullah zamanında Allah 300 münafığı Peygamberimize musallat etmişti ki velayet makamı daha da pekişsin. Münafık her yerde Müslümanın karşısına çıkan insan görünümlü şeytandır. Münafıkların konuşmaları, yazıları buram buram şeytan kokar.
Müslüman için şeytanı mağlup etmek çok önemli bir ibadettir. Bu yüzden müminler insan şekline girmiş münafıkla karşılaştığında fitneyi tam etkisiz hale getirene kadar ilmen mücadele etmekle sorumludur.
Münafığın yazdığı her satır şeytanın vahyidir. Nelere haset ettiğini, neye kinlendiğini, İslam’a nerelerden saldırabileceğini görürüz. İmanda ve ilimde derin olanlar bu yazılardaki şeytanın karanlığını tam olarak teşhis ederler.
Münafık it gibi korkaktır. Kendini cesur gibi göstermeye çalışır, sürekli bunun propagandasını yapar. Müslüman ise gerçekten yiğittir, cesaretinin gereğini yapar. Münafık boş konuşmalarla sadece reklamını yapar.
Şeytanla karşılaştığında onunla ilmen mücadele etmemek uygun olmaz. Şeytan ayağına gelmişse onunla mücadele etme ibadetinin vakti gelmiştir. Bu müminin mücadelesi akılla, ilimle, irfanla, hukukla olur. Münafık, şeytanın üzerine çöktüğü bir varlıktır. Bu yüzden münafığın her cümlesini, her tavrını çok iyi takip etmek gerekir. Bunların hepsi şeytanın vahyidir. Mümin bunların hepsini tek tek tespit edip inceler.
Münafıklar hep tek başına yaşamaya mahkumdur. İnsanların tiksindiği bir varlık oldukları için izbe köşelerde tek başlarına sürünerek yaşarlar.
Münafıklarda çok yoğun cinayet eğilimi vardır. Hz. Ali’yi şehit edenler de münafıklardır. Dini, Kuran’ı kullanarak Hz. Ali’yi şehit ettiler. Münafık Kuran’la ortaya çıkar, akılsızca Kuran’ı kullanarak Müslümanlara zarar vermeye çalışırlar.
Şeytan, insanların Allah’ı terk edeceklerini iddia ederek ortaya çıktı. “Kullarını saptıracağım” dedi. Münafık da bu çirkin ahlaka sahiptir. Müminlerin Elçi’yi yalnız bırakmasını ister ve var gücüyle müminlerin elçinin etrafından dağılması için uğraşır.
Samiri hem haysiyetsiz hem namussuz hem hırsız hem dolandırıcıydı, ama Müslümanların Hz. Musa’nın yanından ayrılıp kendi yanında toplanmasını istiyordu. Münafık ahmak olduğu için Müslümanların elçinin etrafından dağılıp kendisinin yanında toplanacağını zanneder.
Münafık İslam’ı anlatmak için kitap dağıtmaz, sadece şeytanın vahyini dağıtır. Yüzeysel gibi görünen şeylerin içinde Allah’ın işaretleri vardır. Allah münafığın üzerinde şeytanın ahlaksızlığını bize gösteriyor. Kuran’a bakarak bunların ne kadar karaktersiz, kahpe ve alçak olduğunu görün diyor. Münafığın yazılarındaki her satır şeytanın ahlaksızlığını tanımak açısından çok önemlidir.
Münafığın dilinden şeytanın vahyini görürüz. Şeytan münafığın etini kemiğini kullanır. Şeytan onun bedeninde olduğu için, bilim adamının kobayı incelemesi gibi bu mahluklarda şeytanı inceleriz. Nitelikli münafığın üslubundan şeytan hangi noktalarda açık görüyor, hangi konuları önemli görüyor, neleri öne çıkarıyor hepsini görürüz. Nitelikli münafığın her sözü şeytanın vahyidir.
Münafık, İslam alemi ve Müslümanlar için hayati bir konudur. Münafıkla karşılaşmak müminin neşesinin, sağlığının, sıhhatinin güçlenmesini sağlar. Müslümanların birlik ve beraberliğini güçlendirir. Münafığı kısaca değil yıllarca değerlendirmek lazım. Nasıl bilim dünyası ilginç bir varlıkla karşılaşınca detay detay inceliyorlar, Müslüman da şeytan olan münafıkla karşılaşınca uzun uzun inceleyecek, ilmen mücadele edecek. Allah bize şeytanı tanıttığında şeytanı son katresine kadar milimetrenin milyonda bir kuyruğu kalsa dahi onunla ilmi mücadele yapmakla mükellefiz. Mümin şeytanı yakaladığında bırakmaz. Tüm gücüyle şeytanla ilmi mücadele eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafık kıyametten ve kıyamet alametlerinden asla bahsetmez. Mehdiyet en çekindiği konudur. Münafıklara müjde olsun Hz. Mehdi’yi de görecekler, Hz. İsa’yı da görecekler. Bu onlar için en büyük iç acısı olacaktır.
Ahmak münafıklar Peygamberimiz’in bir savaşta şehit olacağını ve Müslümanların malına mülküne el koyacaklarını sanıyorlardı. Bu menfaat umuduyla gençlikleri boyunca İslam’a hizmet ettiler. Gençlikleri ellerinden gitti, hayatları bitti, hayalini kurdukları mal ve mülkün hepsine de Peygamberimiz ve Müslümanlar sahip oldu. Allah münafıkları eşşek gibi Müslümanlara hizmet ettirir, sonunda onların pisliğinden Müslümanları kurtarır. Münafıklar her şeylerini kaybettikleri için domuz gibi böğüre böğüre sürünerek yaşar, sonunda da cehenneme giderler.
Allah münafığa en büyük cezayı gençliğini elinden alarak verir. Peygamberimiz döneminde 20 yaşında Müslümanların yanına geliyor, 40 yaşlarına kadar hizmet ediyorlardı. Allah münafıkların elinden hayatlarını ve gençliğini aldı, Peygamberimiz’e verdi. Müslümanların üzerine gelecek ne sıkıntı varsa münafıkların üzerine verdi. Münafık hayatını Müslümanlara verip gider. Bu, münafığa en büyük cezadır.
Münafık İslam ahlakının hakim olacağından bahsetmez. Müslümanların bir manevi önderi olmasını asla kabul etmez. Ulu’l emre itaatin farz olduğunu duymak istemez. Mehdiyetten, İsa Mesih’in gelişinden asla bahsetmez. Mehdiyetin başarılı olduğu konulardan şiddetle kaçınır, çünkü Mehdiyete destek olmak istemez. Mehdiyet İttihadı İslam’ı savunduğu için münafık aksini savunur.
Haysiyetsiz namussuz şerefsiz olduğu halde kendisini dürüst faydalı bir insan gibi göstermeye çalışmak münafığın en belirgin alametidir. İkinci olarak da münafıklar mutlaka Müslümanların dağılmasını ister, İslam’a faydalı olacak her şeye karşı olurlar.
Münafık en haysiyetsiz, en karaktersiz, en dolandırıcıdır ama kendini dürüst, dine faydası olan, insanları sözde kurtaran adam gibi göstermeye çalışır. Her münafık vatan kurtaran ahmak olarak ortaya çıkar. Mesela münafıklar Peygamberimiz’in müminlerin iyiliğini düşünmediğini, kendilerinin daha akıllı, daha adil olduğunu iddia ediyorlardı. Peygamberimiz’in neden Peygamber olduğunu anlayamıyor, ona verilen neden bize verilmiyor diyorlardı. Peygamberin sahip olduğu her şeye haset ediyorlardı.
Tarih boyunca tüm münafıklar Mehdiyete karşıdırlar. Ehli Beyte karşı olmalarının sebebi de Hz. Ali’yi, Hz. Hasan’ı, Hz. Hüseyin’i şehit etmelerinin sebebi de Mehdi karşıtlığıdır.
Münafık faydalı bir şeyi zararlı gibi göstererek Müslümanlar aleyhinde bilgi yayar. Bazı aklı zayıf olanlar da münafıkların bu ahmakça anlatımlarına aldanırlar.
Peygamberimiz’in fakirken zengin olması, hanımlarının çok güzel olması münafıkların çok ağırına gidiyordu. Kendilerinin Peygamberi zengin ettiklerini sanıyorlardı. Münafık hem ahmak hem alçaktır. Peygamberi zengin eden, onu seven güzel eşler yaratan Allah’tır.
Resulullah dönemindeki münafıkları inceledikçe Peygamberimiz’in sevabının ne kadar büyük olduğunu daha iyi görüyoruz. 300 münafık çıkıyor, Müslümanları savaşın ortasında bırakıp geri dönüyorlar. Tarih boyunca münafık karakteri hep aynı olmuştur. Münafık zihniyeti; Züppe, ukala, haris, kahpe, kalleş, sinsi, pis, gizlide daha pis, deccaliyetle iş birliği yapan, yalancı, şaki karakterli, insanlardan nefret eden, güzel olan her şeye karşı olan, kötü olan her şeyi seven, homoseksüelliği destekleyen, Müslümanların doğru yolunu kesmeye çalışan alçak bir mantıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2017> Daha Fazla

Günümüz münafıklarının kahpelikleri, alçaklıkları, ahlaksızlıkları Peygamberimiz (sav) dönemindeki münafıkların aşağılık karakteriyle aynı. Bütün münafıklar hırsızdır, soyguncudur, gaspçıdır, adam bıçaklayan sabıkalı cemiyet mikroplarıdır. Münafıkların hepsi ünlü azılı münafıklar olarak tarihe geçiyorlar.
Münafıklar 3-5 kokuşmuş köpek gibi karanlıkta, leş gibi bir hayat yaşıyorlar. Kimse yanlarına yanaşmıyor, sahtekarlar dolandırıcılar bile bunlara yaklaşmıyor. Herkes bunlardan tiksiniyor. Kendileri de birbirlerinden iğrenen, kudurmuş gibi birbirine saldıran mahluklar, utanmadan nur gibi Müslümanları yanlarına çağırıyorlar. Bu da münafıkların ne kadar ahmak olduklarının bir başka ispatı.
Allah Kuran’da münafıkları yüzlerce ayetle anlatıyor. Münafıklığı gündemde tutmak Kuran’ın hükmüdür. Kuran ayetleriyle münafıkların tavırlarının, sözlerinin birebir örtüşmesi Kuran’ın mucizesidir. Münafıklık konusunu, ayetlerdeki olayların aynısı tahakkuk ettiği için anlatıyoruz. Kuran’ın mucizesine şahit olduğumuz için anlatıyoruz.
Münafıklar bizi nasıl tanıyorsunuz diyorlar. Domuzu nasıl tanıyorsak münafıkları da öyle tanıyoruz. Münafıkların sözleri, konuşmaları, yazıları Kuran’da bildirilen tüm münafık alametlerini taşıdıkları için bir bir anlıyoruz.
Mehdiyet devrinin münafıkları Peygamberimiz dönemi münafıkları gibi tarihe geçecekler. Bir mahluk olarak, insanlığın baş belası pislikler olarak kitaplara geçecekler.
Münafık, Müslümanlardan menfaat umarak İslam’a hizmet eder. Menfaat elde etmeyi beklerken tüm gençliği elinden gider. Menfaat elde edemeyeceğini görünce de bu sefer kin ve hırsla o menfaat elde edemediği yeri tahrip etmeye çalışır. Sadece kendi tahrip olur.
Allah münafıklara gençliklerini ellerinden alarak en büyük cezayı verir. Münafıklar dine ve Allah’a karşı öfkeli oldukları için İslam için geçirdikleri vakitten büyük acı duyarlar. Keşke hizmet etmeseydim, sadaka vermeseydim diye ömür boyunca ciğerleri yanar. Münafık İslam için hizmet etmeyi hayatını yakmak olarak gördüğü için, İslam’a hizmet ederek geçirmiş olduğu her günden dolayı büyük acı çeker. Allah bunu onların içine büyük bir dert olarak verir. Bütün münafıklardan Allah gençliklerini almıştır.
Şeytan münafıkların enaniyet ve kibrini kullanarak bu ahmakları kışkırtır. Müslümanlar ise münafıkları gördükçe Kuran’ın ayetlerinin yaşandığını görürler ve manevi makamları çok yükselir.
Münafıklar Müslümanlara büyük fayda sağlar. Müslümanların birlikteliğini artırır. Müslümanlar münafıkların İslam’a nereden saldırabileceklerine dair bilgileri görmüş olur. Böylece Müslüman o alanların tahkimatını sağlar. Müslümanlardan meskeneti kaldırır. İttifak gücünü arttırır, şevki bereketi artırır. Münafıkta ise akli ve bedeni çökmeye neden olur. Asıl olarak cehennemde büyük azap kazanır.
Münafıkta çok köklü bir kibir ve büyüklük hissi vardır. Vatan kurtaran avanak edasıyla ortaya çıkarlar. Müslümanların yanındayken, sürekli Müslümanları överler, anlatırlar, hiçbir eleştiri getirmezler. Müslümanların yanından ayrılır ayrılmaz var güçleriyle Müslümanları dağıtmaya uğraşırlar. Neden Müslümanları dağıtmak istiyorsunuz diyoruz? Homoseksüellik, Darwinizm, materyalizmin zayıflamasını istemiyoruz diyorlar. Şeytanla aynı görevi üstleniyorlar.
Münafığın ana hedef edindiği kişiler Müslümanlar olur. Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da Müslümanlara saldırılıyor, İngiliz derin devleti atakta, küfür dünya çapında Müslümanları zor durumda bırakmak için uğraşıyor. Münafık ise Müslümanlardan ayrılıp küfür içinde yerleşerek Müslümanlara karşı mevzi alıyor. Küfürle hiç ilgilenmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2017> Daha Fazla

Münafığın aşağılanması müminlerin kalbinde inşirah meydana getirir. Çünkü onları aşağılayan Allah’tır. Münafığın aşağılanıp domuz gibi debelenmesini izlemek müminler için bir eğlencedir. Ahirette de müminler münafıkların cehennemdeki halini görüp eğlenecekler.
Münafık kibir ve enaniyet ister, ama Allah onlara tam zıddıyla karşılık verir. Her büyüklük yapmak istediklerinde münafıkları aşağılar. Münafığı hor ve aşağılık kılan Allah’tır.
İnsanın imanı arttıkça Allah ona incelikleri ve sırları gösterir. Allah küfrü ve münafıkları mağlup yaratır ama çok dikkatli Allah’ı takip ettiğinde bu sırrı görürsün.
Münafık Müslümanların yanındayken eşşek gibi çalışarak Müslümanın faydasına çalışır. Ayrıldıktan sonra da Müslümanların neşesinin artmasını sağlar. Münafıkların atakları Müslümanlarda hayret edilecek bir şevk artışına, birbirlerine olan sevgilerinin güçlenmesine, imanlarının derinleşmesine vesile olur. Münafıkların Kuran’da bildirilen her sözü söylediklerini gördükçe müminler daha da şevklenir.
Münafığın imzası, küfre karşı en etkili çalışmayı yapan Müslümanları hedeflemesidir. Bu yüzden doğru yolda olan her mümin camianın mutlaka münafığı vardır. Münafık küfürle müttefik olduğu için asla onları hedeflemez. Münafığın derdi FETÖ’yle, PKK ile, İslam’ı yeryüzünden kaldırmaya azmetmiş olanlarla mücadele eden Müslümanları etkisiz hale getirip, yancılık yaptığı bu dostlarını korumaktır. Münafık İslam’ı engellemeye çalıştıkça İslam dalga dalga yayılır. Münafığın cehenneminin derinliği müminin cennetinin yüksekliğini sağlar.
Peygamberimiz döneminde münafıklar, Peygamberimiz’in kendilerini haşa göz göre göre ölüme sürüklediğini iddia ediyorlardı. O devrin münafıkları küfürle hiçbir mücadele içine girmez, alçakça Peygamberimiz’i hedef alırdı. Bu devrin münafıkları da Suriye’de, Irak’ta Müslümanları şehit edenleri, Türkiye’yi bölmeye çalışanları, dinsizliği, materyalizmi hedef edinmiyor. Neyi hedef ediniyor: bunlara karşı en etkili mücadele yapan Müslümanları. Münafık bu yüzden çok alçak ve karaktersizdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafığın yaptığı her rezillik kaderinde bellidir. Nerede ne yazacak, hangi cümleleri kuracak, Müslümanlara karşı hangi atakları yapacak, cehennemde yeri nerede olacak hepsi belli.
Münafık küfür dağılsın demez. Küfür ayrılsın demez. Sadece en etkili gördüğü Müslümanların dağılıp ayrılmasını ister. Münafığın en önemli alameti sadece etkili gördüğü Müslümanları hedef almasıdır.
Münafıklarla ilmi mücadele Kuran’da en geniş anlatılan konulardan biridir. Müslüman, münafıklarla ilmi mücadelede çok titiz olmalıdır. Bu ibadetin sevabı çok yüksektir.
Münafık Kuran’ı kendi pis emelleri için kullanmaya kalkışır. Biraz Kuran’dan biraz küfürden öğrendiği mantıklarla ortaya çıkar. Küfre tavır almaz. Ama İttihadı İslam’a tavır alır. Mehdiyete şiddetle karşıdır. Peygamberimiz döneminden itibaren münafıklar Mehdiyete karşıydı, bu yüzden Ehli Beyti şehit ettiler. Münafık, Müslümanların manevi bir önderi olmasını istemez.
Münafıklar Peygamberimiz döneminde savaşmayı bilmiyoruz diyerek geride kalmak istiyorlardı. Onlara şu arazinin yarısı senin olacak denilse koşarak gider, en iyi ben savaşırım derlerdi. Münafık iğrençlik derecesinde egoisttir. Peygamberimiz bunların alçak olduğunu bildiği için ganimetlerden pay vermiyordu. Savaşa gidiyorlar ama ganimetlerden pay alamıyorlardı. Bu yüzden maddi menfaat sağlayamamak içlerine oturuyordu. Peygamberimiz müthiş bir akılla bu ahmakları İslam için en güzel şekilde kullanıyordu.
Peygamberimiz döneminde münafıklar kendilerini devrim yapan halk kahramanları gibi göstermek istiyorlardı. Bunun için de Peygamberimizin savaş kararlarını akılsızca eleştiriyorlardı. Peygamberimiz İslam’ın güçlü olması, mazlum Müslümanların, kadınların, çocukların korunması için müminleri savaşa teşvik ediyordu. Münafıklar ise ahmakça “Peygamber sizi ölüme sürüklüyor” diye imanı zayıf olanları etkilemeye çalışıyorlardı. Münafıklar müminlerin asil amaçlarını anlamazlar, çok iğrenç aşağılık teşhisler koyarlar. Münafıklarda yüce amaçlar, yüksek idealler olmaz.
En ufak bir detayı dahi Allah’ın yaptığını düşünerek hareket edersen akıllı ve dengeli olursun. Mümin keskin bir görüşle dünyayı değerlendirir. Küfür ve münafık her şeyi kendi yaptığını zanneder, bu yüzden kendisinin çözüm getirdiğini zanneder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafık sürekli kendini batırarak hareket eder. Her yaptığında kendini rezil eder. Müminlerde ise Kuran’da münafıklarla ilgili ayetlerin birebir yaşanması sebebiyle müthiş bir heyecan ve derinlik oluşur. Müminlerin birbirine bağlılığı artar, bereket gelir. Münafıkta ise sürekli bereket kaybı ve ardarda belalarla boğuşma vardır. Ahmak olduğu için bu belaları anlayamaz. Ahmakça debelenme içinde domuzun şuursuzca saldırması gibi saldırmaya devam eder. Müminin münafıkla ilmi mücadelesi şuursuz domuzla mücadele gibidir.
Münafıklar ahirette köpek yalı gibi iğrenç yiyecekler yiyecekler. Müslümanlar hem dünyada hem ahirette hep cennet sofralarındalar. MaşaAllah.
Peygamberimiz çok güzel bir akılla münafıkları İslam için kullanmıştır. O dönemde münafıklar 15-20 yıl Müslümanlara hizmet etti, gazvelere katıldılar, muazzam ganimet kazanılmasına vesile oldular. Tüm gençlikleri bittikten sonra biz gidiyoruz dediklerinde Peygamberimiz hadi gidin dedi. Hem Müslümanlar pislikten kurtuldu hem de gerilerinde muazzam zenginlik bıraktılar.
Münafık hiçbir amacı, gayesi olmadan hayvan gibi yaşamayı bir şey zanneder. Ahmak olduğu için “bak sabah namaza kalkmamız gerekmiyor, İslam’ı yaymak için kitap dağıtmamız gerekmiyor, sabahtan akşama kadar boş boş geziyoruz” diyor. Bunun da adını özgürlük zannediyor. Bu özgürlük değil, hayvan gibi sürünmektir. Münafıklar bunun özgürlük olmadığını cehennem yataklarında çok iyi anlayacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Kasım 2017> Daha Fazla

Müslüman münafıklarla ilmi mücadele ederken sürekli sıhhat ve güç bulur, aklı gelişir, imanı gelişir. Münafıkta ise sürekli çöküş vardır. Münafık, “İşler çok iyi gidiyor” der halbuki yerle bir olmuştur. “Çok mutluyum” der halbuki rezil rüsvay olmuştur. Münafığın hayatının her noktasında pislik, aşağılanma ve rezalet vardır. Bir pislik için kuyusunda hızla dibe doğru yuvarlanır.
Münafık şeytanın sevkiyle hareket eden bir varlıktır. Müslümanları kendince her noktada durdurmak, İslam’a hizmeti engellemek için atakta bulunur. Münafık Müslümanlardan ayrıldığında küfrün içine veya kendi hayatına gitmez, tüm vaktini Müslümanları kendince engellemeye ayırır. Bunun için de ilk adım olarak Müslümanları dağıtmayı hedef edinir. Zayıf olduğunu gördüğü kişileri kendi pis dünyasına çağırır. Bir yandan da en etkili gördüğü Müslümana sürekli atak yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafıklar ilk başta Peygamberin yanına geldiklerinde yoksul oluyorlar. Peygamberimiz’in yanında zenginliğin tadını aldıkları için şımarıyor ve bu sefer menfaatleri için zenginliği istiyorlar. Kendi menfaatleri garanti altına alınmayınca da bu defa Peygamberi –ahlaksızca- adil olmamakla suçluyorlar. Ahir zaman münafıkları da Peygamberimiz dönemi münafıklarının aynı tavrını gösteriyor.
Münafığın dönemleri vardır. İlk dönemlerinde zekası hareketli, canlı değildir. Bir de şeytanın onu harekete geçirdiği dönem vardır. O dönemde münafık zekası şeytan zekasına dönüşür. Şeytanın tecellisi söz konusu olduğu için şeytanın kirli zenginliğini ve nitelikli şeytan karaktersizliğini görmek için münafık tahlili önemlidir.
Münafığın Müslümanlara saldırısı küfrün saldırısına kıyasla daha girifttir. Girift saldırıya karşı gösterilen tavır daha çok sevaba vesile olur. Münafık saldırısının nitelikli olması aklın gelişmesine ve sevabın artmasına vesile olur.
Münafığın fikren ezilmesi müminlere şifa, zenginlik, bereket ve mutluluk vesilesidir. Münafık çok ahmak olduğu için fikren ezilmesi de kolaydır. Peygamberimiz döneminde münafıklar Peygamberimiz’in uyguladığı taktikleri kavrayamıyor, “Müslümanlar geri çekiliyor” diye seviniyorlardı. Sonra, Peygamberimiz aniden dönerek münafıkların tepesine ilmen iniyor ve fikren tam etkisiz hale getiriyordu.
Münafık, Müslümanlara sıkıntı verecek konuşmalar yapmak ister. Abuk subuk konuştuğunda Müslümanların bundan rahatsız olacağını düşünür. Müslüman bu konuşmalardan hiç etkilenmez.
Münafık ataklarında Müslümanlarda akıl keskinliği, iman derinliği ve müthiş ve cevvallik oluşur. Kuran ayetlerinin aynısıyla çıktığını gördüğü için Müslümanların kendine güveni daha da artar.
Münafık olmasa Müslümanların manevi gücü anlaşılmaz. Münafık Müslümanların içindeyken kıyıda köşede durur, mücadeleden kaçınır. Müslümanların yanından ayrılınca birden üzerine şeytani bir gayret gelir. Münafıklıkla mücadele şeytanın aklıyla Müslümanın aklının çatışmasıdır. Münafık şeytani zekadır. Münafığa atağa geçtiğinde aniden şeytanın zekası verilir. Eskiden ahmak olan münafığa şeytanın zekası verildiği için bir güç gibi görülür. Halbuki şeytanın aklı zayıf olduğu için akılsız ve ahmaktır. Zekası vardır, aklı yoktur. Münafık da zeki gibi görünür ama her atağı ahmakçadır. Bu yüzden münafıklar muhakkak mağlup olurlar.
Münafıkların özelliklerinden biri de yanlarında çirkin bir arkadaş olarak zayıf olanları götürmeleri ve hep “bize gelin” diye çağrı yapmalarıdır. Her münafık dalgası “bize gelin” çağrısı yapar. Münafığın en bunaldığı şey sayılarının az olması ve aşağılık olduğunun görülmesidir. Bunun için sayıyı artırıp psikolojik baskıdan kurtulmak ister. Oysa Allah Kuran’da münafıklara verilen en büyük cezalardan birinin yalnız kalmaları olduğunu söylemiştir.
Allah Kuran’da münafıklar için, “Eğer onlar bu yaptıkları pisliğe, ağızlarından lağım akıtmaya devam ederlerse seni onlara musallat ederim” diyor. Ne oluyor musallat edince? Münafıklar hor ve aşağılık kılınıyor. Peygamberlere musallat olan her münafığı Allah helak edip perişan etmiş, hor kılıp aşağılamıştır. Münafıklar her seferinde dilleriyle bir şeyler yapmaya çalışmışlardır. Bir lağım püskürtmesi vardır, ama bu lağım püskürtmesi Müslümanlara hiçbir zarar veremeyecek şekilde yaratılmıştır. Münafıkların atakları Müslümanlara sadece zenginlik bereket ve rahatlık getirir.
Münafıklarda şedidlik gittikçe artar, ama Allah “Size, dille çirkinlik yapmak dışında hiçbir zarar veremezler” diyor. Gerçekten de tarihteki tüm münafıkların domuz gibi bağırmalarının dışında, ağızlarından lağım akması dışında hiçbir şey yapamamışlardır. Sonunda da hep rezil olmuşlardır, aşağılanmışlardır. Allah onları kepaze duruma getirmiştir. İnsan içine çıkamayacak, kimsenin yüzüne bakamayacak duruma gelmişlerdir. Her yerde onursuz, haysiyetsiz, İngiliz derin devletine uşaklık yapmış alçaklar olarak yaşarlar. Müminler ise güçlü, sıhhatli, neşeli, dinamik büyük bir topluluk olarak hep dinçtir.
Münafıkların hepsinde aynı karakteri görürüz. Münafıklar hep küçük azınlıklar halindedir. Hep yalnız, hep başarısız, içine kapanmış, eşek gibi çalışan ama eşek leşi gibi sürünen ve eline hiçbir şey geçmeyen, yalnız yaşayan, içi sıkılan, ezik, aşağılanmış, kirli, çökmüş pislik görünümlü mahluklar olarak devam ediyorlar. Müminler ise canlı, neşeli büyük bir topluluk halinde devam ediyorlar.
Allah münafıkları yalnızlaştırır. Münafıklar hep izoledir, arkadaşları dost çevreleri yoktur. Münafık fotoğraflarına baktığınızda hep münafıkların diğer münafıklarla olduğunu görürsünüz. Bu, Allah’ın onlara bir cezasıdır.
Bu dönem Müslümanların açık, aşikarane ve galibane ilmi mücadele yapacağı yıllardır. Şu an Mehdiyet açık açık ilmi mücadele yapıyor. Gizlenen ise Deccaliyet’tir. Deccaliyet kendisi gizleniyor müminlerin üzerine münafıklarını, şeytanlarını, ahlaksız, müptezel, haysiyetsiz varlıkları salıyor. Ama bunların müminler karşısında bir gücü olmaz. Çünkü şeytanın gücü zayıf yaratılmıştır. Dolayısıyla münafığın gücü de zayıftır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafıklar Peygamberimiz’in sahabenin beynini yıkadığını iddia ediyordu. Halbuki hidayeti veren Allah’tır. Mümin cennet için özel imanla yaratılmıştır, cennetten gelir cennete gider. Peygamberimiz’e yaklaşan her sahabe kaderlerinde iman olan cennetten gelen insanlardı. Münafıklar ise bunu anlayamazlar, bir kişi onlarla konuştu onlar da etkilendi sanıyorlar. Oysa kalplere imanı yerleştiren, müminleri birbirine sevdiren Allah’tır.
Münafıkların her türlü olumsuz temennisi kendisine bela olarak döner. Münafık çok hastalıklı bir ruha sahiptir. Bir çok faili meçhul cinayetin ardında münafıklar vardır.
Münafıklar Kuran’dan nefret ettikleri halde, çok aşağılık duruma düştükleri için, kendilerini korumak için Kuran ayetlerini kullanırlar. Darwinizm’e karşı olmaz, dinsizliğe ateizme karşı hiçbir mücadelesi olmaz, İttihadı İslam’ı savunmaz, iman hakikatleri Kuran mucizeleri anlatmaz ama sabah akşam Müslümanlar aleyhine konuşurlar.
Münafığı küfür ilgilendirmez. Her zaman asıl hedefi Müslümanlardır. Peygamberimiz döneminde Müslümanları mücadeleden alıkoymak için Peygamberimiz’i sürekli akılsızca eleştiriyorlardı. Peygamberimiz’e kusur bulmak için “bizi sıcakta savaşa götürüyor” diyorlardı. Oysa Müslümanlar savaşa mazlumları, kadınları, çocukları korumak için çıkıyordu. Münafıklar ise Müslümanların korunmasıyla hiç ilgilenmezdi.
Münafıklar Allah yolunda malını harcamaktan çok büyük ızdırap duyarlar. Verdikleri malı bir şekilde geri almak isterler. Peygamberimiz döneminde Peygamberimiz’i de malların dağıtımı konusunda adalet yapmamakla itham ediyorlardı. Çünkü ahlaksızca Müslümanların ve İslam’ın menfaatini değil, kendi pis menfaatlerini düşünüyorlardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafıkları hor ve aşağılık kılmak Allah’ın Kuran’daki emridir. Münafıkların aşağılanması müminlere şifadır. Tevbe Suresi, 14- ... Allah, onları sizin ellerinizle azaplandırsın, hor ve aşağılık kılsın ve onlara karşı size zafer versin, müminler topluluğunun göğsünü şifaya kavuştursun.
Müslüman asla küfre ve münafıklara boyun eğmez. İlimle irfanla sonuna kadar mücadele eder. Peygamberimiz döneminde sahabe çok yiğitti. Allah yolunda savaştan asla kaçmıyordu. Münafıklar ise, ahmakça, “bizi göz göre göre ölüme sürüklüyorsun” diyorlardı. Münafık şehadete inanmaz. Şehitliğin kaderde yüksek bir makam olduğuna inanmaz.
Münafıkların tavrı tarih içinde hep aynı olmuştur. Haşa Peygamberimiz’in vicdansız olduğu, adil olmadığı, Müslümanları korumadığı gibi alçakça iftiralarla ortaya çıkıyorlardı. Şehit olan Müslümanlar için haşa Peygamberimiz’i suçluyorlardı. Peygamberimiz döneminde yaşanan savaşların Müslümanları korumak için gerekli olduğunu anlamıyor, her şeyin kadere göre yaşandığını, şehit olanın kaderinde olduğu için şehit olduğunu anlamıyorlardı. Eğer Peygamberimiz cihat emri vermese Allah korusun tüm Müslümanlar yok edilirdi. Peygamberimiz “riskli şunun üzerine gitmeyin, şununla savaşmayın” deseydi bugün İslam olmazdı.
Müslümanlar çok nurlu ve temiz, münafıklar ise her türlü ahlaksızlığı yapmaya yatkın, patolojik ve pistir. Küfür, münafığa kıyasla daha tembel ve çekingendir. Münafık daha azgın, daha gözü dönmüş, daha detaylara girerek saldıran bir yapıdır. Münafıkla mücadele şeytanla yapılan bir mücadeledir. İslam ahlakının hakimiyeti yaklaştıkça şeytanın yani münafıkların atakları artacak, son noktada münafıklar ve şeytan tamamen yenileceklerdir.
Münafık ölü bir varlıktır. Şeytan elektromanyetik bir güç gibi içine girer ve Müslümanların aleyhine onu hareketlendirir. Müslümanlara bu şeytani atak olduğunda Müslümanların savunma gücü ve bereketi, akıl açılması olur. Müslümanların birbirleriyle olan anlaşmazlıklarını ortadan kaldırır. Kenetlenip toplu, aktif, güzel hareket etmelerini sağlar. Bu yüzden münafık atağı Müslüman için çok büyük bir hayır ve nimettir. Münafıklarla yapılan ilmi mücadele Müslümanların şevkinin, coşkusunun ayyuka çıkmasına vesile olur.
Şeytan Allah tarafından yaratılmış mekanik sadece kötülüğü ve negatifliği bilen bir zekadır. Bilgisayarın içindeki elektronik devre gibidir. Münafık da şeytanın hulul ettiği boş bir makina gibidir. Münafığın bağımsız zekası yoktur, şeytanın ona söylediklerini aktarır. Şeytan da sadece Allah’ın kodlamış olduğu cümleleri kurabilir, tam o kadar konuşabilir. Dolayısıyla şeytan kontrollü negatif bir güçtür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2017> Daha Fazla

Bir münafık türü de, Müslümanları koruyor gibi görünerek Müslümanlar aleyhinde faaliyet yapanlardır. Bu çok adice, ahmakça, kalleşçe bir yöntemdir. İslam yolunda tek bir çalışması dahi olmayan bu tipler kahpece ve alçakça Müslümanlara saldırarak, sadece fitne çıkarırlar. Peygamberimiz döneminde de bazı münafıklar Peygamberimiz’i koruma adına Müslümanlara saldırıyorlardı. Böyle tipler özellikle münafık saldırısı olduğu zamanlarda ortaya çıkıp Peygamberimiz’i koruyor gibi üslup kullanarak sahabenin önde gelenlerini hedef alıyorlardı. Oysa hedeflerinin Peygamberimiz olduğu çok aşikardı. Ahmakça yöntemlerle Müslümanlara zarar vereceklerini sanıyorlardı. Böyle aşağılık insanların Müslümanlar aleyhindeki sözleri Müslümanların hem sevabını hem de diğer Müslümanlar nezdindeki değerlerini kat kat arttırır.
Münafıklar birbirinden nefret eder ama hoşlandıklarını söylediklerinde bu hoşlanma da çok iğrençtir. Tıpkı pislik böceğinin pislikten hoşlanması gibidir. Münafığın iğrençliğini Allah özel olarak yaratmıştır. Münafığa bakarak şeytanın iğrençliğini tanırız.
İslam’a hizmetle geçen her dakikası münafık için çok büyük acıdır. Bu acıyı sürekli yazarak ahmakça hafifletmeye çalışır. Ama yazdığı her satırda içi daha çok yanar ve o yazdığı her cümle her kelime için hem cehennemde de ayrı yanacaktır.
Münafık angut ve keriz olduğunu şeytan ona bilgi vermeden anlayamaz. Yıllarca İslam’a hizmet eder, sonra bir gün şeytan ona “sen enayisin” dediğinde o anda ahmaklığını anlar. İslam’a hizmetle geçen her günü acı olarak içine oturur.
Münafıklar birlik gibi görünür ama hepsi birbirinden nefret eder. Birbirleri hakkında her şeyi anlatır, öfkelerini ve nefretlerini sürekli ortaya koyarlar. Münafığı iyi izlemek de bir ibadettir. Oradan şeytanı tanımış oluruz.
Allah Kuran’da münafıkların horlanması ve aşağılanmasını bildirmiştir. Ayete göre münafıkların aşağılanması müminlere maddi ve manevi şifadır. Müslümanlar her münafık saldırısında saha sağlıklı daha zinde daha güçlü oluyorlar. Münafıklar ise bedenen de aklen de madden de çöker.
Münafık uçsuz bucaksız özgür yaşadığını, özgürce İslam’a saldırı yaptığını düşünür halbuki sadece kaderindeki saldırıyı yapabilir. Ve münafığın her saldırısıyla Müslümanlar müthiş bereket kazanır. Müslümanların yeni ufuklar kazanmasına vesile olurlar. Münafıklar olmasa Müslümanlar içine kapalı ve atıl olabilir. Mesela Peygamberimiz döneminde her münafık saldırısıyla sahabenin hem Peygambere bağlılıkları arttı hem mücadele azimleri arttı hem tedbir yönleri gelişti daha atak hale geldiler.
Hz. Süleyman şeytanları yıllarca İslam’a hizmet ettirmiştir. Münafıklar da şeytan olarak Müslümanların yanına gelir ve İslam’a 15-20 yıl hizmet ederler. Müslümanların yanındaki vaktinin bitmesine yakın şeytan iyice üzerlerine hulul eder. Hz. Süleyman şeytanları çok iyi kontrol ediyor ve çalıştırıyordu. Hadislerde Mehdi’nin de münafıkları çok iyi çalıştırıp tam anlamıyla fikren etkisiz hale getireceği bildirilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafıkların varlığı Müslümanlara çok fayda sağlar. Müslümanlar kendi değerlerini ve ne kadar önemli olduklarını daha iyi anlarlar. Kardeşlikleri güçlenir, ittifakları sağlamlaşır. Daha dinçlik kazanırlar. Allah’ın nimetlerini daha çok düşünürler. Birbirlerini daha çok severler. Şevkleri ve azimleri kat kat artar.
Münafık Müslümanların yanındayken İslam’a yaptığı hizmet nedeniyle çok büyük acı çeker. Müslümanlar her geçen gün güçlenirken, münafıklar hep ezilip aşağılanmıştır. Peygamberimiz ve sahabe her gün daha da güç kuvvet heybet bulurken münafıklar uyuz köpek gibi aşağılanarak sürünerek yaşadılar.
Münafığın varlığı Müslümanların birbirine kenetlenmesine vesile olur. Müslüman münafığı görerek Allah’ın nimetlerinden daha çok zevk alır. Münafık atak yaptıkça mümin dinçleşir, gençleşir, hayat bulur. Münafıkta ise bu daha büyük çöküntüye sebep olur.
En aşağılık insanlar münafıklardır. Kahpe ve alçaktırlar. Dünyadaki her türlü zulmü bir kenara bırakıp, en başarılı en etkili gördükleri Müslümanlarla mücadele edeler. Münafıkların bu mücadelesi en baştan kaybedilmiş mücadeledir. Bu ahmakların yeri cehennemin en derin yeridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2017> Daha Fazla

Müslüman Kuran’la Müslümanların sayısının artmasını ister. Münafık ise Kuran’la Müslümanları dağıtmaya çalışır. Münafık ahmaklığı Kuran’ı haşa yok etmek için Kuran’ı kullanmaya çalışmasıdır. Münafık hiçbir şekilde Müslümanların bir başı olmasını ve toplu olmasını istemez.
Münafık kendine hep adam çağırır ki suçlu sayısı artsın diye. Kendilerinin karaktersiz olduklarını bildikleri ve 3-5 kişi oldukları için sürekli yanlarına adam çağırırlar. Münafık Müslümanların sayısının artmasını ve Müslümanların birlik olmasını istemez. Tek istediği Müslümanların dağılmasıdır. Ve en etkili gördüğü Müslümanlara kafayı takar. Bu çok büyük bir kahpelik ve alçaklıktır.
Münafık o ahmak aklıyla Peygamber’den daha iyi düşündüğünü iddia eder. Hatta öyle akıl hastasıdır ki kendini haşa Allah’tan bile üstün görür. Allah’a dini öğretmeye kalkışacak kadar akılsızdır.
Münafıklar Kalu Bela’da enayi ve keriz olarak yaratılmıştır. Münafık dünyada da ahirette de aşağılanır. Müminler ahirette münafıkların haline gülüyorlar, dünyada da gülecekler.
Allah 300 münafığı Peygamberimiz’in emrine vermişti. Gece gündüz nöbet tuttular, bir tabak yemekle kapıda hizmet ettiler, gazvelere katıldılar. Resulullah’ın ve Müslümanların müthiş zengin olmasına vesile oldular. Peygamberimiz’in ününü her yere yaydılar. 20 yıl boyunca Hz. Süleyman’ın şeytanları gibi Peygamberimiz’e hizmet ettiler. 20 yıl sonra, menfaatleri kesilince, bir anda “pardon yanlış yapmışız” dediler. 20 yıl boyunca yanlış yaptığını anlamayan katlamalı ahmaktır. Peygamberimiz dönemi münafıkları da ahir zaman münafıkları da ahmaklıklarına, enayiliklerine, kerizliklerine doymasınlar.
Allah’ın küfür yaratması, münafık yaratması, müşrik yaratması mucizedir. Tarih boyunca tüm münafıkların aynı alametlere sahip olması mucize. Peygamberimiz dönemindeki münafıklara bakıyoruz, ahir zaman münafıklarıyla kahpelikleri, tipsizlikleri, hırsızlıkları, alçaklıkları hep aynı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafık dini kabul etmez. Sadece gösteriş onu ilgilendirir. Kimse görmediğinde namaz kılmaz. Ama insanlar görecekse namaza çok titizmiş gibi davranır. Münafık müminlerle münakaşa etmek için Kuran’ı öğrenir ve kullanır. Peygamberimiz, “Münafıklar Kuran’ı öğrenir. Kuran’la ilim ehliyle mücadele ederler” diye bildiriyor. Ahir zaman münafıkları da sırf kendi pis nefislerini savunmak için aptalca ve akılsızca kendilerince Müslümanların aleyhine Kuran’ı kullanmaya çalışırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti münafıkları kullanarak Müslümanlara zarar vereceklerini zannediyordu. Kullandıkları üç kağıtçıların, dolandırıcıların, sahtekarların sayesinde biz İngiliz derin devletini tüm kapsamıyla anladık ve deşifre ettik. Tuzakları ayaklarına dolandı.
Münafıklarda Allah’ın dalalete düşürücü ve helak edici isimleri tecelli eder. Müminlerde ise Allah bereketiyle, selam, iyilik, güzellik, hidayet olarak tecelli eder.
Aşk gururu kabul etmez. İnsan sevdiğine karşı saygılı, hürmetli, merhametli olur. Kuran’a göre mümin sevdiklerine karşı tevazulu, şefkatli ve merhametlidir. Küfre ve münafıklara karşı ise onurludur. Müminlere gurur yapmak Kuran ahlakına uygun değildir.
Münafıkların birlikteliği azılı dolandırıcıların bir araya gelmesidir. Hırsız, yalancı, homoseksüel ve dolandırıcıların bir araya gelmesi mucizedir. Görüntülerindeki korkunçluk da ibret vericidir. Kokuları da fiziki görünümleri de tiksinti verici derecede iğrençtir. Genellikle hepsi hayvan gübresi gibi kokarlar. Allah’ın müminlerin arasından bu pislikleri çekip alması Allah’ın Tahir isminin tecellisidir. Münafıkların ayrılması Allah’ın müminlere bir nimeti ve güzelliğidir.
Son dalga münafıklarda hırsızlık, yalancılık, ahmaklık ve kahpelik çok yüksektir. Bir insanın bu kadar yüksek karaktersizlik göstermesi mucizedir. Yalancı deyince insanlar tam anlamıyor, arada bir yalan söylüyor sanıyorlar. Münafıkta, merhaba dediği andan itibaren kesintisiz delice yalan söylemek vardır. Yalancılıkları abartılıdır.
Münafık kelimesinin temeli olan, nifak ne-fe-ka kökünden türemiştir. Nefeka kelimesi; tükenmek, ruhu çıkmak, ölmek, köstebeğin deliğine çıkıp girmesi gibi anlamlara gelir. Münafık demek ruhu çıkmış, ölü varlık demektir. Köstebeğin yuvasının iki kapısı vardır. Kapıların birinden girerken, öbüründen çıkar. Köstebek, çıkacağı bu kapıyı, başıyla vurup dışarı çıkmasına imkan verecek şekilde ince tutar ve bunu da başkası sezemez. Köstebeğin kaçmak için yaptığı bu ikinci kapıya nâfika denir. Münafık da kafasında hep kaçacağı kapıyı hazır tutar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafıklar Kuran okumaktan da okunmasından da hoşlanmazlar. Ama Allah tüm dirençlerine rağmen onları Kuran okuyan, ayet anlatan, paylaşan konumuna getiriyor. Müslümanların en etkili olanlarına kendi düşük akıllarınca eleştiri yapmak için Kuran okur ve anlatırlar. İstemeye istemeye Kuran’a ve İslam’a hizmet ederler. Bu da Allah’ın onlara muazzam bir tuzağıdır.
Münafıkların tek mücadelesi sadece çok faydalı gördükleri Müslümanlarladır. Münafık PKK’ya karşı, Darwinizme karşı, Rumiliğe karşı, dinsizliğe karşı tek kelime söylemez. Sadece Müslümanları hedef alır, Müslümanlar içinden de en faydalı gördüğü kişileri hedef edinir.
Kuran’da münafıklar net olarak aşağılanmıştır. Müminler de Kuran ahlakının gereği olarak münafıkları aşağılar. Aslında müminler münafıkları anlattıklarında var olanı anlatıyorlar. Münafıkların kokuları, görüntüleri, bakışları tiksinti vericidir, bedenlerinde sayısız patoloji ve iğrençlik vardır. Allah’ın münafıkları böyle tiksinti verici yaratması mucizedir. Allah Kuran’da münafıkları hayvana benzetmiştir, gerçekten fiili olarak görünümleri ve tavırları da hayvan gibidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafık huzursuz, dengesiz ve yalancıdır. Dengesizlikleri hem konuşmalarından hem bakışlarından belli olur. Münafığın yalancılığı hayret verici derecededir. Kaplumbağaya bindim dünyayı dolaştım tarzında yalanlar söyler. Münafıkların hırsızlıkları da ünlüdür. İnsanlar bunları çocukluklarından itibaren hırsız olmalarıyla tanır.
Kötülüğün olması iyiliğin olması için şarttır. Allah iyinin kıymetinin anlaşılması için kötülüğü yaratır. Deccal olmasa Mehdiyet olmaz. Münafık olmasa mümin olmaz. Münafık çok pis bir ahlaksız, mümin ise çok temiz bir karakterde. İkisi arasındaki muazzam fark müminler için çok değerli bir alamet oluyor.
Münafık sadece Müslümanlarla uğraşır. Münafığın görevi sadece Müslümanlara saldırmaktır. Münafık küfürle, dinsizlerle, derin devletle hiç ilgilenmez, sadece yanından ayrıldığı müminlerle uğraşmayı hedef edinir. En çok da Peygamberimiz (sav)'e ve sahabelere dikkat verir. Münafık Kuran ayetlerini hep Müslümanlar ve Peygamber (sav) aleyhinde -haşa- kullanır. Allah'ın münafıklara yönelik indirdiği ayetleri münafıklar -haşa- Peygamberimiz (sav)'e ve sahabelere yönelikmiş gibi kullanıyorlardı. Münafık aşağılık, haysiyetsiz ve kalleş olduğunu bilir ama kendini kandırarak bunu görmezden gelir. Münafıklara yönelik ayetlerin de kapsamını çok iyi bilir ama sadece kalleşliğinden ve aşağılık karakterinden dolayı kasten bu ayetleri müminlere karşı kullanır. Peygamberimiz (sav) döneminde kurdukları Dırar Mescidi'nde de münafıklar hem ahlaksızlık yapıyorlar hem homoseksüel ilişkiye giriyorlar hem de cinayet tasarlıyorlardı. Sonunda Allah hepsini cehennem çukuruna doldurdu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2017> Daha Fazla

Dinsiz açıkça düşüncesini söyler. Münafık dindar görünümlü olur, Müslümanların arasına girer, sonra da kahpece ve alçakça Müslümanlara saldırır. Münafık kahpece Müslümanların arasında hedef alacak kişiler seçer, bu da Müslümanların birbirinin değerini daha iyi görmelerine vesile olur. Müslümanlar daha da şevklenip neşelenirken, münafıklar içten içe çürümeye devam eder.
Peygamberimiz döneminde müşrikler ve münafıklar, küçük akıllarınca Kuran’ı beğenmiyorlardı. Peygamberimiz’den Kuran’ı değiştirmesini istiyorlardı. O yüzden Peygamberimiz, “Benden bir söz yazmayın” diye vasiyet bırakmıştı.
Münafıkları Darwinizm, materyalizm, PKK, Türkiye’nin bölünmesi tehlikesi hiç ilgilendirmez. Varsa yoksa en etkin gördüğü Müslümanlarla uğraşırlar. Bu da Müslümanların şevkini arttırıyor. Allah Müslümanların şevki, gayreti, azimleri artsın diye böyle mahlukları yaratıyor. Müslümanın tarihinde nitelikli münafıklarla mücadele varsa o mümin için bu çok büyük bir şereftir.
Münafıkların varlığı müminlerin imanın, Kuran’ın, Müslümanların kıymetini daha iyi anlamalarını sağlar. Münafık atağı olduğunda müminlerin birbirine olan sevgisi ve bağlılığı artar. Münafık atağıyla Müslümanlar, Peygamberimiz dönemindeki zorluğu, imtihanı daha iyi kavrar.
Şehitler nasıl şehitleri bekliyorsa, münafıklar da kalbinde hastalık olanları seçer ve onları etkilemek için uğraşır, onların kendilerine gelmesini beklerler. Münafık hem önde olan, güçlü Müslümanı seçer ve hedef alır. Hem de zayıf olduğunu düşündüğü kişileri sürekli etki altına almaya çalışır
Münafıkların küfre ve dinsizliğe karşı hiç enerjisi yokken, Müslümanlarla mücadele ederken aşırı enerjik olurlar. Sabah namazına kalkmaz ama Müslümanlarla uğraşmak için sabahlara kadar bilgisayar başında oturur. En azgın küfürden dahi rahatsız olmaz ama Müslümanların dağılması, ayrılması için delice gayret gösterir. Küfrü değil Müslümanları hedef almaları münafıkların en ayırt edici özelliğidir.
Münafıkların bütün dikkati Müslümanlara yöneliktir. Küfür, dalalet münafıkları hiç ilgilendirmez. Şeytan münafıkları hep en hayırlı faaliyetleri yapan kişilere yöneltir. Bunun sonucunda da münafıklar bedenen çöker hastalanırlar, cehennemleri genişler, belaya adım adım adım yaklaşırlar. Müminler ise gitgide güçlenirler, gençlikleri, güzellikleri, nurları ve etkileri daha da artar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafıklar çok enaniyetlidir, ama ibret olarak Allah bunların fiziki görünümlerini de çok iğrenç kılmıştır. Normal bir insanda acizlik olarak ortaya çıkabilecek şeyler, münafıklarda en iğrenç, en pis, en itici şekilde ortaya çıkar. İnsanlar yanlarında durmaya tahammül edemez.
Münafıkların kendi aralarındaki çatışma çok şiddetlidir. Birbirlerinden nefret eder, birbirlerine tahammül edemezler.
Münafık karakterini gözle görüyor olmamız Allah’ın ayetini görüyor olmamız açısından güzelliktir. Ayetlerde anlatılan münafık iğrençliğini, vicdansızlığını, alçaklığını, hainliğini canlı canlı görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Hiçbir münafık rahat yaşayamaz. Özellikle atağa geçme evresinden sonra münafıkların hayatı çok çekilmez ve itici olur.
Peygamberimiz döneminde münafıklar, Müslümanları “bize gelin” diye kendi lağım çukurlarına çağırıyorlardı. Münafıkların, Müslümanları böyle çağrılarla etkileyebileceklerini sanmaları da ahmaklıklarını gösterir.
Münafık İttihadı İslam’dan, Müslümanların manevi bir lideri olması gerektiğinden bahsetmez. Mehdiyeti, İsa Mesihin gelişini anlatmaz. İslam’ın hakim olacağından bahsetmez. Peygamberimiz’in neslinden, seyyidlerden şeriflerden hoşlanmaz. Bu yüzden Peygamberimiz’in ailesini şehit edenler münafıklardır. Peygamberimizin hanımlarına karşı da çok haset doluydular.
Münafıklarda cinayet eğilimi çok yüksektir. Ruhu şeytan olduğu için gizlice cinayet işlemeye eğilimlidirler. Çoğu geçmişlerinde faili meçhule karışmış oluyor. Peygamberimiz döneminde de Dırar mescidine silah saklıyorlar, Peygamberimiz’e ve sahabeye suikast planlıyorlardı. Münafıkların geçmişte bu özellikleri var gelecekte de olabilir, hep dikkatli olmak gerekir.
Münafık, Müslümanların arasında 20 yıl kahpe, alçak, muhbir, kalleş olduğunu bilerek yaşıyor. Hayvan olsa böyle korkunç bir hayata dayanamaz. Ama Allah bunları Müslümanlara hizmet etmesi için özel yaratıyor.
Münafıklardaki şeytani güç küfürde yoktur. Özellikle ahir zaman münafıkları çok ahlaksız ve şedittir. Hadislerde aralarında kadınların da olduğu deccallere dikkat çekilmiştir. Ahir zaman münafıklarının her biri bir deccal hükmündedir. Ama münafıkların varlığı her zaman müminler için hayır vesilesi olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Kasım 2017> Daha Fazla

Nitelikli münafık derin devlet yapısıyla bağlantılıdır. Muhbir ve alçak karakterlidir. Peygamberimiz devrindeki münafıklar Sasaniler ve Roma devletiyle bağlantı kuruyor, Peygamberimiz’e operasyon yapılmasını istiyorlardı. Ama ahmak ve akılsız oldukları için, müminin münafıkla mücadelesi aslanın domuzla mücadelesi gibidir. İki ilmi pençede münafık fikren yerle bir olur.
Münafık zaten pisliktir, her türlü adiliği yapmaya müsait bir deccal öncüsüdür. Şeytan üstüne çöktüğünde tam deccal olur. Bu tipler çocukken de şaki karakterlidir. Daha küçük yaştayken insanlara zarar verirler. Tüm hayatları rezillik, küfürbazlık, dolandırıcılıkla geçer. Müslümanların yanına geldiklerinde arada muazzam bir zıtlık oluşur. Bir domuz sürüsünün tertemiz bir dünyayla karşılaştığını düşünün, Müslümanların temiz dünyasını görünce “bizi de aranıza alın” diye domuz olduklarını gizlemeye çalışırlar. Müslümanların sahip olduklarından faydalanmayı planladıkları için tüm güçleriyle Müslümanların daha zengin, daha güçlü olması için çabalarlar. 20 yıl Müslümanları zenginleştirmek için uğraşırlar. Allah bunların domuz kafasını kapar, ahmaklıklarını göremez şekilde 20 yıl boyunca Müslümanlara hizmet ederler. Tam bir yal yalayıcısı olurlar. Bu ahmaklıklarını fark ettiklerinde de yolunmuş kaz gibi kaçarlar. Allah’a haşa oyun oynamaya kalkanı Allah böyle rezil eder.
Münafık rezil olduğunu, aşağılandığını gördüğü halde “bir şey olmadı ki, bir şey olmadı ki” takılmaya çalışır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafıkların yaşadıkları yerler köpek kulübesi gibidir. Peygamberimiz huzur ve güzellik içinde, en güzel mekanlarda yaşarken münafıklar hep sürünmüştür.
Münafıklar ete dalmış kuduz köpek gibi hırsla yaşadığı için yaşının geçtiğini de fark etmez. İt gibi yıllarca Müslümanlara hizmet eder. 20 yıl boyunca Allah onun ferasetini, basiretini kapatır. 20 yıl eşek gibi çalışır Müslümanlara hizmet eder. 20 yıl sonunda bağıra bağıra, zıplaya zıplaya kaçar. Ama alnındaki kerizlik, enayilik, ahmaklık yazısını silemez. Uzaktan sürekli müminleri seyreder. Müminlerin muazzam rahatlık, neşe, zenginlik içinde yaşamasını gördükçe azabı daha da artar.
Hz. Süleyman’ın şeytanları nasıl denizin dibindekini getiriyorlar, münafık da şeytani şevkiyle Müslümanlara muazzam bilgi ve zenginlik getirir. Münafık Müslümanların yanındayken yaptığı çevreyle kendi geleceğini garanti altına aldığını düşünür. Siyasi imkanlar, geniş çevre, evler, arabalar hazırlarken bunları kendisinin elde edeceğini zanneder. Tüm bunları yaptıktan sonra kendisinin köpek gibi çalıştığını ama hiçbir şeyi elde edemeyeceğini görür. Tam bir keriz, ahmak konumuna düşer ve can acısıyla kendini dışarı atar. Kendini dışarı attıktan sonra verdiklerini geri almaya çalışır, ama iş işten geçmiştir. Enayilik, kerizlik yaftası alnına Allah tarafından vurulmuştur.
Kafirin tutumu açıktır. Münafık gözü dönmüş ve karanlık tiptir. Cinayete yatkındır. Araştırılsa bir çok faili meçhulün kaynağında münafıklar vardır. Allah’a, İslam’a, Müslümanlara düşmandır ve bu düşmanlığı çok azgın bir düşmanlıktır. Münafıkları gördükçe Müslümanlar birbirlerine daha çok bağlanır, birbirlerini daha çok severler.
Münafık züppeliğe çok meraklıdır. Kör cahil olduğu halde kendince filozoflardan, yazarlardan örnekler verir. Oysa tam bir köprü altı çakalıdır, münafıklar iki cümleyi bir araya getiremeyen tiplerdir.
Münafıklar akıl hastalığı şeklinde yalan söyler. Münafıkların yalancılığı binlerce ahlaksızlıklarından sadece bir numunesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah münafığı Müslümanlar ibret alsınlar ve eğlensinler diye özel yaratılmıştır. Aklı alınmıştır ama içine şeytanın zekası enjekte edilmiştir. Ayette konuştuklarında dinlersin diye bildiriliyor, ama akıl almaz ahmaktır. Münafık hayatı boyunca köpek gibi aşağılanır, eşek gibi çalışır, sonunda yarasa gibi sesler çıkararak kaçar. Geride gençliğini, hayatını, Müslümanlara zenginliği bırakmış olur. Ahmaklığını, enayiliğini boynuna takar domuz gibi kaçar. Münafık ahmaklığı, 20 yıl test edilmiş onaylanmış, tescilli ahmaklıktır. Allah münafığın enerjisini, emeğini, hayatını, malını her şeyini alır müminlere verir. Geriye münafığın fosili kalır, o fosilden de Allah müminleri kurtarır.
Münafıklar tarihin en büyük kerizleri, en büyük enayileridir. Bir insanın hayattaki en önemli varlığı gençliğidir. Münafıklar Peygamberimize gençliklerini verdiler. Enayi münafıklar keriz gibi tüm gençliklerini veriyor sonunda lağım dolu çöp kamyonu gibi çekip gidiyorlardı. Her gidişlerinde Müslümanlar ferahlıyordu. Peygamberimiz döneminin münafıkları da ahir zaman münafıkları da kerizliklerinin acısını ölünceye kadar çektiler, çekecekler.
Münafıkların hepsi çirkin, itici, ahlaksız, hepsi köprü altı dolandırıcısı olduğu için birbirlerinin yüzüne bakmaktan acı duyarlar. Bir arada çektikleri azap çok büyüktür. Kartlaşmış, tirit, kokuşmuş, cesede dönmüş münafıklar bir arada olduklarında o pis kokuyu, o kokuşmuşluğun iğrençliğini tarif etmek mümkün değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz döneminde yaşlı kadın münafıklar etraflarına yaşlı, bunak kadınları toplayarak halkı Resulullah aleyhine tahrik etmeye çalışırlardı. Peygamberimiz sefere hazırlanır, Allah için mücadele ederken bu bunak kadınlar sürekli fitne peşinde olurdu.
Münafıkların dünyada ve ahirette içine düştüğü durum müminler için eğlence ve neşe vesilesidir. Münafık dünyada da mutlaka açığa çıkar, mutlaka karpuz gibi patlar ve deşifre olur. Münafığın dünyada da aşağılandığını herkes görür.
Allah münafıkların içindeki yaşlı, bunak, nefret dolu kadınlara özel dikkat çeker. Peygamberimiz döneminde de yaşlı, yaşlılıktan içi geçmiş bazı kadınlar münafıkların içinde Peygamber aleyhinde faaliyet yapıyorlardı. Ayette geçen “düğümlere üfüren kadın” ifadesi bu yaşlı kadın münafıklara işaret etmektedir. Bunlar ahmak beyinleriyle sezdirmeden kaş göz hareketleri yapıyor müminlerle alay ettiklerini sanıyorlardı.
Münafık malı yığıp biriktirir o mal yine sonunda Müslümanlara nasip olur. Münafık malının kendini ölümsüz kılacağını zanneder, mala delice bağlıdır. Ama sonunda sahip olduğu her şey münafığa iç acısı olur. Allah münafığı en çok ruhunu yakar azaplandırır.
Allah münafıkları dine mutlaka hizmet ettirir. Resulullah zamanında münafıklar eşek gibi hizmet ettiler. Peygamberin ve Müslümanların müthiş zengin olmasına vesile oldular. Geceli gündüzlü eşek gibi çalıştılar, nöbet tuttular, savaşlara katıldılar, aşağılandılar, sonunda da içleri kuruyup tek başlarına sürünerek öldüler.
Münafıklarda cinayete yatkınlık ve katil yüzü vardır. Yüzlerindeki ifade çok pis ve iticidir. Peygamberimiz de kim şeytanı görmek isterse münafıklara baksın diyerek onların yüzündeki korkunç itici ifadeye dikkat çekmiştir. Resulullah döneminde de münafıklar, haber toplamak için Müslümanların yanına geliyorlardı. Topladıkları her haber ise münafıkların kahrolmasına sebep oluyordu.
Münafık bütün ömrünü Müslümanlara hizmet ederek, Müslümanlara imkan sağlayarak geçirir. Bir gün Peygamber’in vefat edip de o mülklerin yeniden kendi ellerine geçeceği ümidiyle bütün imkanlarını Peygamber’e seferber ederler. Bütün gençliklerini, mülklerini, imkanlarını Müslümanlara verip, ihtiyarladıklarında da artık enayi konumuna düştüklerini anlayıp Müslümanların yanından kaçıp giderler. Münafıkların kerizliği ve enayiliği Müslümanların en büyük eğlencelerinden biridir.
Münafık en büyük azabı Peygamber (sav)’in varlığından çeker. Peygamber (sav)’in kendilerini aşağılamasından çok tedirgin oluyorlardı. Peygamberimiz (sav)’in münafıkları bu kadar aşağılamasını münafıklar ömür boyu unutamadılar, en büyük ızdırapları buydu. Samimi müminler ise Peygamber (sav)’in yanını cennet bahçesi olarak görürler.
Zer aleminde bütün insanlar Allah’a samimi kulluk etmeye söz veriyorlar. Ama dünyaya geldiklerinde münafıklar münafıklık yapıp o sözlerini bozmuş oluyorlar.
Dürüst bir insanın yüzünde halim bir ifade olur. Kuran’a, İslam’a titizdir. Dengeli, tutarlı olduğu için güvenilirdir. Oysa ki münafıklara çok dikkatli ve temkinli olmak gerekir. Münafık samimiyetsizdir, dolandırıcı karakterlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafık sevgi sözcüğünü silah olarak kullanır. Sevgiyi teknik bir kavram olarak bilir. Ama asla sevgiyi yaşamaz. Müslümanlara sevgi kelimesinden bahsedince Müslümanları etkileyebileceğini düşündüğü için bu kelimeyi taktik olarak kullanır. Dürüstlük, samimiyet, candanlık, sevgi münafığın yaşadığı duygular değildir.
Allah münafıkları özel yaratır. Çok tiksinti vericidirler ve aşağılık varlıklardır. Tam beyinsizlerdir ama şeytan onlara etki ettiği için şeytani bir zekaları vardır. Münafık Allah’ın özel yarattığı bir zombidir. Ortaya çıkarken Müslüman gibi görünür. Peygamberimiz döneminde İslam’ı kullanarak ortaya çıkıyorlardı. Haşa Peygamber’in merhamet etmediğini, kendilerinin ise merhametli, adil ve şefkatli olduğunu iddia ediyorlardı. Peygamberimiz’i Müslümanları mücadeleye çıkarıp vefatlarına sebep olduğunu iddia ediyorlardı. Oysa Müslümanlar mazlumları korumak için mücadeleye şevkle koşuyorlardı. Münafık çok ahmak ve beyinsiz olduğu için dini kullanarak imanı zayıf olanları etkilemeyi amaçlıyorlardı.
Münafıklar pis işlerle uğraşırken müminler hayır işlerinin peşindeler. Münafıklar Hz. İbrahim döneminden beri Müslümanların dağılması için uğraşırlar. Her seferinde de başarısızlığa uğrarlar.
Deccal şeytanın bir yansımasıdır. Şeytanın bir insanı kaplaması sonucu meydana gelen Allah’ın özel yarattığı bir varlıktır. İyilik adına çıkıyor gibi yapar halbuki zalimdir, alçaktır. Dinsizliği savunur. Gaddar bir yapıya sahiptir, kan dökücüdür. Ona uyan münafıklar da kan dökücü ve acımasızdır, İslam’ı ve Müslümanları hedef alırlar.
Allah şerlilerin, münafıkların şerrinden Müslümanları mahfuz etsin. İslam’ı ve Müslümanları galip, münafıkları küfrü ve şerlileri mağlup etsin inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz’in İslam’a kalbi ısınacaklara hediyeler vermesi münafıkların çok ağrına gidiyor. Kendileri menfaat sağlayamadıkları için aptal mantıklarıyla Peygamberimizi haşa itham etmeye ve eleştirmeye yelteniyorlar.
Peygamberimiz dönemindeki münafıklarla ahir zaman münafıkları birebir aynıdır. Peygamber dönemi münafıkları akılsızca Peygamberimizi eleştiriyorlardı. Kendilerini Peygamberden daha çok Müslümanları düşünen, merhamet eden gibi göstermeye çalışıyorlardı. Oysa çok karaktersiz ve bencillerdi. Ve mutlaka din ile ortaya çıkıyorlardı ki ahlaksızlıkları deşifre olmasın. Dinden nefret ettikleri halde dindar gibi görünerek, bencil oldukları halde hayır işleri yapıyormuş gibi görünerek insanları etkilemeye çalışıyorlardı. Bu ahmak oyunları hiçbir işe yaramadı. Çölde it gibi tek başlarına sürünerek hayatları bitti.
Peygamberimiz döneminin en tipsiz en çakal kılıklı münafıklarından biri olan Ebu Süfyan çirkin üslubuyla sık sık Peygamberimiz’e mektup yazardı. Bu mektuplarda pis ve alçak karakterini dışa vururdu. Peygamberimiz ona yazdığı cevapta “ey ahmak ve beyinsiz” demiştir. Münafıklar her devirde olabilecek en ahmak, en beyinsiz varlıklardır.
Şeytanda homoseksüel karaktersizliği ve klasik ahmak karakteri vardır. Münafık karakterinin en tepe noktasıdır. Haklı çıkmak için her yola başvuran, bunun için dini de kendince kullanan çok çirkef ve akılsız bir mahluktur.
Şeytan karakterli insanlar genellikle çocukluklarından itibaren karaktersiz olur. Münafıkların da geçmişine baktığımızda hep hırsızlık, gaspçılık, ahlaksızlık, adilik görüyoruz. Yüzlerindeki çirkeflik, iticilik, çakallık hep aynı oluyor. Müslümanların arasına geldiklerinde “tevbe ettim” dedikleri için Müslümanlar hüsnü zanla bakıyorlar ama o ahlaksızlar bir süre sonra yine mayalarına dönüyorlar.
Münafıklar boş insanlardır. Sabahtan akşama kadar salyalı it gibi boş boş gezerler. Peygamberimiz tüm malı ve mülkü Allah yolunda harcıyordu. Münafıklar ise kendi keyifleri için harcama yapılmasını istiyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Kasım 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz döneminde münafıklar bir gün Peygamberimiz’e bir şey olur da ganimetler kendilerini kalır umuduyla tüm gazvelere katıldılar, nöbet tuttular, Peygamberimiz’in ve Müslümanların muazzam zenginleşmesine vesile oldular. Sonra Allah’ın Peygamberimiz’i koruduğunu gördüklerinde ve ganimetlere ulaşmaktan ümitleri kesildiğinde, ne kadar keriz ve enayi konumuna düştüklerini görüp aşırı kinlendiler. Bu kinleriyle çölde it gibi sürünerek hayatları boyunca aşağılandılar ve tek başlarına öldüler.
Münafık kendince samimiyet iddiasıyla ortaya çıkar ama kendi işine bakar. Aşağılanmaktan korktuğu için Müslüman görünümünü devam ettirirler. Dinden nefret ettikleri halde haşa Peygamberimiz’e merhamet ve adalet öğretmeye yelteniyorlardı. Münafıklar dünyanın en ahlaksız en kahpe insanları olmalarına rağmen insanlara ahlak dersi verirler.
Münafıklar sözde iyi niyet adına ortaya çıkarlar. Kendi ahmak kafasıyla kendilerinin ne kadar mantıklı Peygamberimizin haşa mantıksız olduğu, kendilerinin ince düşündüğü ama Resulullah’ın haşa ince düşünemediğini iddia ederler. Oysa kahpenin kahpesi, alçağın alçağıdır münafıklar. Hem keriz hem de enayidirler.
Münafıklar mescit açacağız, fakirlere yardım edeceğiz, Kuran öğreteceğiz diye görünürde Müslümanca sloganlar kullanırlar. Bu alçaklıklarının sebebi de Müslümanları kendilerince etki altına almak, zayıf olanları kendi taraflarına çekmeye çalışmaktır. Gerçekte ise İslam’dan nefret ederler.
Resulullah döneminin münafıkları alçak ve karaktersiz oldukları için, Peygamberimiz’in mescidini korumak için nöbet tutmayı zul olarak görüyorlardı. Resulullah’ın mescidinde nöbet tutmak yerine it gibi sokaklarda boş boş dolaşmak istiyorlardı. Tarihe bu haysiyetsizlikleriyle geçtiler.
Ahmak beyinleriyle Peygamberimize haşa akıl veren ve tuzak kuran münafıkların sonu çölde kaçan yolunmuş tavuklar gibi olmuştur. Münafıkların küfür kalesi olarak yaptıkları Dırar Mescidini Peygamberimiz yerle bir etmiş, tüm oyunlarını tepelerine geçirmiştir. Peygamberimiz daha da güçlenmiş, zenginleşmiş, münafıklar ise ahmak kerizler olarak ortada kalmışlardır.
Münafık imanı kullanarak İslam’a zıt bir kale oluşturmaya çalışır. Müslümanlar bir konuda hizmet yapıyorlarsa o hizmetin benzerini yaparak kendilerini akılsızca dindar gibi göstermeye çalışır. Mesela, Peygamberimizin mescidinden daha gösterişli olduğu iddiasıyla Dırar mescidini kurmuşlardı. Mescid kurunca Müslümanları etkileyebileceklerini ve Peygamberin yanından ayırabileceklerini zannederler. Bu yapının adı Mescid ama aslında küfür kalesiydi. O dönemde Peygamberimizin ve Müslümanların hayır vakıfları vardı, onlar da benzer görünürde hayır kurumları oluşturarak “biz de İslam’a hizmet ediyoruz” diyorlardı. Oysa insanları dolandırıyor, aldatıyor ve hırsızlık yapıyorlardı.
Münafık çok kahpedir. Ahlaksız ve haysiyetsiz olduğu halde Müslümanları “bize gelin” diye sürekli çağırır. Müslümanlar ise münafıkların her atağında Peygambere daha candan bir sevgi, ölümüne sadakat ve güçlü bir vefayla bağlanırlar.
Peygamberimizin zenginliği, gücü ve kudreti münafıkların içine oturuyordu. Aşırı kinlenerek küfürle iş birliği yapıyor ve küfrü kullanarak Müslümanları ahmakça tehdit ediyorlardı. “İnsanlar sizin aleyhinize toplandı” diyorlardı. Müslümanlar asla sarsılmayınca bu aşağılık münafıklar kinleriyle kavrulup gidiyorlardı.
Münafık kalbinde hastalık olanları etkileyerek Peygambere ve Müslümanlara zarar vermeye çalışır. Peygamberimiz döneminde münafıkların en büyük kahpeliklerinden biri de Peygamberin hanımları hakkında fitne çıkarmalarıdır. Peygamberimizin etrafından Müslümanların dağılması için devrin derin devleti Sasaniler ile de iş birliği yapıyorlardı. Sonuçta Peygamberimiz zenginlik, güzellik, şeref içinde yaşadı. Münafıklar it gibi çöllerde sürünüp aşağılandılar.
Münafık küfre dikkatini vermez. Küfür münafığı hiç ilgilendirmez. Tek hedefleri Peygamber ve Peygamberin çevresindeki Müslümanlardır. Tüm enerjisini ve dikkatini Müslümanların dağılmasına harcar. Var gücüyle Müslümanların dağılıp ayrılmasını ister. Bunun sebebi de münafığın kuyruk acısıdır. Peygambere 10 yıl 20 yıl boyunca hizmet etmenin acısından içleri kavrulur. Bu kavrulma ve nefretle akılsızca ataklar yapar.
Hz. Süleyman münafık ahmakları kullanıyor ve onlara müthiş hizmet yaptırıyordu. Münafık şeytanın insan haline girmiş halidir. Hz. Süleyman bu insani şeytan olan münafıklara evler yaptırıyor, bahçeler yaptırıyor, Müslümanların zenginliği için çalıştırıyordu. Hz. Süleyman münafıkları eşek gibi çalıştırarak Müslümanların muazzam bir güç ve zenginlik kazanmasını sağlıyordu. Eşek gibi Hz. Süleyman’a, İslam’a ve Müslümanlara hizmet edip sonra it gibi dışlanıp aşağılanmışlardır. Hz. Süleyman devrinin münafıkları da Peygamberimiz devri münafıkları da enayiliklerine doymasınlar.
Münafık şuur sahibi değildir. Bir makina gibidir. Münafıklar Peygamberimiz döneminde 10 yıl 20 yıl Peygamber’in yanında kalıyor, bir gün ganimetlere ulaşacak diye İslam’a var gücüyle hizmet ediyorlardı. Hayvan gibi çalışıyorlardı. Sonra bir anda yaşlanıp çürüdüğünü, ganimetlere ulaşmasının imkansız olduğun görünce bu sefer aşırı kinleniyor ve Müslümanların yanından ayrılıyorlardı. Peygamberimiz dönemindeki bu münafıklar kerizliğini ve ahmaklığını anladıkça durum daha ağırlarına gidiyor ve Müslümanların dağılması için dönemin derin devletleriyle iş birliği yapıyorlardı. 10 yıl 20 yıl boyunca Peygamberle birlikte tüm savaşlara katılan bu münafıklar bir anda Peygamber aleyhine konuşmalar yapmaya başlıyorlardı. Ahmakça misaller vererek Peygamberle mücadele edebileceklerini sanıyorlardı. Münafık sadece sahtekar esnaf mantığıyla kafalama cümleleri kurar, ortaya attığı her fikir ise ahmaklığının ispatıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafık İslam’ı yaymak için bir şey yapmaz. Yayanları da engellemek ister. Kuran mucizeleri, iman hakikatleri, İngiliz derin devletinin gerçek yüzünü anlatan Müslümanları kendince durdurmaya çalışır. Münafık Kuran’dan ve İslam’dan hiç bahsetmez, tek yaptığı ayetleri kendi çıkarına göre kullanmaya çalışmaktır.
Münafıkların ve küfrün tüm engellemelerine rağmen Allah’ın izniyle her konuda başarılı olduk.
Münafık sivri diliyle müminleri rahatsız etmek ister. Münafığın her eylemi kendisine bela olarak döner, Müslümana ise hiçbir zarar veremez. Münafıkların her atağı Müslümanların neşesini, heyecanını, azmini güçlendirir.
Münafık sırf kendi pis nefsinin rahatı için ayetleri yorumlar. “Gezip dolaşmıyor musunuz?” ayetini alır, ben bu ayeti yaşıyorum diye dünyayı gezmeye çıkar. Boş boş dolaşır. Suriye’de, Irak’ta kan gövdeyi götürürken, Müslümanlar onar onar denizde boğulurken, İslam’ı tebliğ etme, kitap basıp dağıtma, yazı hazırlama imkanı varken bunları bırakıp dünyayı gezmeye gidiyorum demek hem samimiyetsizlik hem de vicdansızlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafık her sözünü, her hareketini, her bakışını, her cümlesini, her eylemini yaratanın Allah olduğunu bilmez. Ahmak beyniyle kendisinin yaptığını zanneder. Allah’ın her şeyi yaratan olduğunu, güç ve kuvvetin tüm sahibinin Allah, Resulü ve müminler olduğunu kavrayamaz.
Münafık ahmak olduğu için gücü, kuvveti ve zenginliği verenin Allah olduğunu anlamaz. Münafık aşağılanarak sürekli sürünürken, Müslümanların bolluk, bereket, neşe ve sevinç içinde yaşaması Allah’ın müminlere özel korumasıdır.
Peygamberimiz döneminde münafıklar şeytan tipliydi. Ahir zaman münafıkları da katil, hırsız, tipsiz, aşağılık, yüzüne bakılamayacak çirkinliktedir.
Münafıklar Peygamberimiz’in zenginliğine müthiş haset ediyorlardı. “Ebu’l Kasım’ın yetimi nasıl zengin oldu” diye alçakça ve kahpece konuşmalar yapıyorlardı. Yetim olan Resulullah’ı Allah’ın zengin etmesine dayanamıyor, müthiş öfke duyuyorlardı. Ganimetlerden pay alamamak da münafıkların içlerine oturuyordu. Ganimet kazanılması için Müslümanların yanında mücadele ediyor ama ganimete ulaşamıyorlardı. Peygamberimizin ganimetleri Allah yolunda harcamasına tahammül edemiyorlardı. Peygamberin, kendileri vesilesiyle zengin olduğunu düşünüyor ve kıskançlıktan deliriyorlardı. Dönemin derin devletlerine sürekli kahpece bilgi aktarıyor ve –alçakça- Peygamberimizin tutuklanması ya da şehit edilmesini umud ediyorlardı. Sonunda ganimetleri elde edemeyeceklerini anlayınca 30-40 yıl İslam’a hizmet ettikten sonra yolunmuş kaz gibi, ahmakça, kerizce ortada kaldılar.
Münafıklar bünyedeki bir urdur, pisliktir. O pisliğin atılması Müslümanlar için ferahlık ve güzelliktir. Peygamberimiz döneminde münafıklar çok büyük ahlaksızlıklar yapmıştır. Resulullah’ın hanımlarının perde arkasından konuşması tedbiri münafıklara karşı alınmış bir tedbirdir. Münafıklar Peygamberimiz’in hanımlarını etki altına almaya çalışıyor, sürekli fitne çıkarıyorlardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafıklar Peygamberimiz’e çok haset ediyorlardı. Onun heybetini, birbirinden güzel hanımları olmasını, zenginliğini, bereketini müthiş kıskanıyorlardı. Hasetleriyle bir gün Peygamberimiz’in başarısız olacağını umuyorlardı. Ömürleri boyunca bu boş umutla hizmet ettiler ve menfaat elde edemeyeceklerini gördüklerinde de uyuz köpek gibi kaçtılar. Münafık ahmaklığı ve enayiliği ibretliktir.
Peygamberimiz zamanında it kopuk takımından oluşan münafıklar vardı. Resulullah’ın yanına gelip ben Müslüman oldum diyorlardı, ama gaspçı, saldırgan, karaktersiz tiplerdi. Peygamber’in her an dönemin derin devleti olan Bizans ve Sasaniler tarafından tutuklanacağı ümidi içinde yaşıyorlardı. Bu ümitleri gerçekleşirse de Müslümanların mallarına el koyacaklarını hayal ediyorlardı. Çirkin bir sabırla Peygamberimiz’in ve sahabenin tutuklanmasını ya da vefat etmesini bekliyor, Müslümanların zenginliğini ele geçirmeyi umuyorlardı. Yıllarca beklediler ve sonuçları hüsran oldu. Bu bekleme süresi sırasında Müslümanlar bu kahpelerin alçaklığının detaylarını gördüler. Münafıklar ganimetleri elde edebileceklerini umarak yaşarken, tüm ömürleri gençlikleri imkanları ellerinden gitti ve yolunmuş tavuğa dönerek muazzam bir aşağılanma içine düştüler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafık tamamen sahtekardır. Kendini beğendirmek için yıllarca çalışır uğraşır. Ama sonunda çıkar sağlayamadığını anladığında, tüyü yolunmuş kaz gibi ortalıkta gezmeye başlayınca ahmaklığını ortaya koyar. 30 yıl boyunca Peygamberin yanında çalışıp 31. yıl “ben yanlış anlamışım” diyen ahmaklıkta olan münafık müthiş akılsızdır. Allah İslam için cinleri ve şeytanları da hizmet ettirir, münafıkları da.
Münafık küçük beyniyle Peygamberi ve Müslümanları uzaktan takip ederek akıl verir. Allah münafıkların cehennemin en alt tabakasında olduğunu bildiriyor. Münafıkların aşağılık karakterlerinin ve ahlaksızlıklarının vurgulanması Kuran’a uygundur.
Peygamberimiz döneminde 300 münafık vardı. Peygamberimiz çok akılcı davranıp bunları yıllarca idare etti. Yıllarca Peygamberimize, Müslümanlara ve İslam’a hizmet ettiler. Binalar yaptılar, savaşlara katıldılar, mallarını infak ettiler. Sonra 30 yıl geçtikten, tüm gençliklerini verip 30 yıl hizmet ettikten sonra Peygamberin peygamberliğinden şüphe ettiklerini iddia edip Müslümanlardan ayrıldılar. Bu ayrılışlarının da Müslümanlara zarar vereceklerini sandılar. Münafıklar Müslümanlara en ufak bir zarar veremezler. 30 yıl boyunca Peygamberi anlamamak en büyük ahmaklıktır. Münafık sahtekarlığı, ahmaklığı tarif edilebilecek gibi değildir. Melekler ve cennet ehli münafıkların ahmaklığına gülerler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Kasım 2017> Daha Fazla

Müslümanların içinde her zaman münafık olur. Resulullah döneminde münafıklık yapanlar da ahir zamanın münafıkları da enayiliklerine doymasınlar. 50-60 yaşına kadar çalışıp Peygamber’e ve İslam’a hizmet edip, Peygamberin ve müminlerin zenginliğine vesile olup, sonra iyice içleri çürüdükten sonra Peygamberin yanından ayrılıyorlar. Tüm ömürlerini veriyor sonra haşa Peygamberi eleştirerek ayrılıyorlar. Ayrılmaları Resulullah ve müminler için ise nimet oluyor, pislikten kurtuluyorlar. Tarihin en ahmak, en enayi topluluğu münafıklardır. Münafıkların ahmaklığı tescillidir.
Münafıklar “biz hayatta ne hizmet ettik, Müslümanlar ne hizmet ettiler” diye baktıklarında, hemen anlarlar aradaki farkı. Sokakta boş boş gezmek dışında, akılsızca fikirler verme dışında ne yapmışlar ona bakmaları lazım, kendilerini Müslümanlarla kıyaslamaları lazım. Müslümanlar ilimle, bilimle bütün dünyayı yerinden oynatıyorlar. Burada çok somut bir delil var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

Münafık çöp kamyonu gibidir, nerede pislik varsa alır götürür. Müslümanların pisliklerle uğraşmasına gerek kalmaz. Münafık nerede pislik varsa alır kendi pislik torbasına atar. Münafık pislik böceğidir, pislikleri toplayıp yuvasına götürür, Müslümanlar da kurtulmuş olur.
Münafıklarda akılsızlık en ileri derecededir. Bütün ahmaklıklarına rağmen kendilerince Müslümanlara tuzak kurabileceklerini zannederler. Her seferinde kendi başlarını belaya sokarlar.
Şeytan insanlara mantıkla yaklaşarak vicdanı susturmaya çalışır. Genelde münafıklar hem mantığın oyununa düşer hem de ahmakça teviller yaparlar. Müminler vicdanlarına teslim olurlar, münafıklar ise iradesizdir ve hep vicdana karşı olurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2017> Daha Fazla

Kontrolsüz hiçbir şey olmaz. Her şey kaderde yaşanıp bitmiştir. Küfür ve münafıklar yenilmiş, Müslümanlar zafer kazanmıştır.
Münafık çok karaktersizdir. Çıkarı neredeyse orada olur. Müslümanları kendince güçsüz görürse küfürle iş birliği yapıp Müslümanları dağıtabileceğini zanneder. Gücü hep küfürde arar. Gücün tek sahibinin Allah olduğunu anlamazlar.
Münafık hareketi egoist bir harekettir, kendini düşünür, günü birliktir. O günkü ihtiyacına göre ayetleri kullanır. Münafık Allah, Kuran ve dinden nefret eder ama itibar için mecburen dinden ve Kuran’dan bahseder.
Şeytani amaçla yapılan olumsuz dualar o duayı eden kişiye bela olarak döner. Peygamberimiz döneminde münafıklar Resulullah ve müminler aleyhine dua eder, her ettikleri olumsuz dua kendi başlarına dönerdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2017> Daha Fazla

Kafirler, münafıklar etten oluşmuş bir makinadır. Bir nevi etten yapılmış bilgisayar gibiler. Bizim bildiğimiz anlamda bilinç sahibi değildirler. Halk bunu bilmediği için çok sayıda ölü ile iç içe yaşadığının farkında olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ekim 2017> Daha Fazla

Kafir açıkça inanmadığını ifade eder. Münafık ise çok kahpedir, gerçek yüzünü gizler. Müslümanların içinde mevzi alır ve alçakça Müslümanları kendince zayıf gördüğü bir anda Müslümanların gücünü kırmak ister. Müslüman küfrün nasıl atak yapacağını bilir ve ona göre tedbir alır. Münafık ise Müslümanların içine girerek alçaklık, kahpelik yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ekim 2017> Daha Fazla

Münafıkların, Müslümanlara en büyük hizmetlerinden biri deccaliyetin sistemini tam anlamayı ve deşifre etmeyi sağlamalarıdır. Münafığın ahmakça oyunlarını takip ederek şeytanın sistemini tam anlamıyla çözüyor ve Allah’ın izniyle ilmen çökertiyoruz.
Münafığın dini her 15 dakikada bir değişir. Duruma göre şekil alır. Bazen bir konuyu kabul eder, sonra kabul etmez. Nefsi ve menfaatiyse ona göre hareket eder.
Münafıkların bir ahmaklığı da insanlara mantık kullanmaları için tavsiyede bulunmalarıdır. Münafıkta Kitap, din, Allah’ın söylediği, Peygamber değil mantık ölçüdür. Pis nefsini korumaya dayalı bir mantık anlayışıyla Müslümanlara akıl verir.
Münafık kendi iğrenç keyfinin derdindedir. İslam aleminin her yanında zulüm varken, o arabayla gezme derdindedir. Domuz sürüsü gibi arabaya binip gezmeyi, kendi iğrenç keyfini tatmin etmeyi yeterli görür. Akdeniz’de şehit olan Müslümanlar, Suriye’de katledilen mazlumlar, Afganistan’da, Arakan’da eziyet gören çocuklar onları hiç ilgilendirmez. Allah bu alçaklıklarının karşılığını dünyada da ahirette de verecektir.
Münafık küfrün arasına gidince hayvan gibi yaşamaya başlar. Temizlik yapmaz, namazını kılmaz, infak etmez, “bak ne güzel rahat yaşıyorum” der. İslam aleminin her yerinde bu kadar büyük zulüm varken rahat yaşamanın peşinde olan haysiyetsizlik ve ahmaklık yapmış olur. Mesela bir doktor acil hasta varken ameliyatı bırakıp tatile gidiyorsa, asker mücadele varken cepheyi bırakıp kaçıyorsa bunun adı rahatlık değildir. Çok büyük bir karaktersizliktir.
Mehdi’yi henüz görmedik ama görmüş gibi şevkle, azimle ilmen mücadele ediyoruz. Allah’ı inkar eden odaklara ikna edici izahlarla set oluyoruz. Münafıkların oyunlarını etkisiz hale getiriyoruz. Kitaplar, konferanslar, videolarla çok güzel bir zemin hazırlıyoruz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Münafık zihniyetini akılla çözmek gerekir, münafık mantıkla değil, Kuran ölçüsüyle teşhis edilir.
Münafık ve kafirler çok dik başlı, inatçı ve ahlaksız oldukları için cehennemde ölü hayvan sürüklenir gibi sürüklenecekler. Cehennem melekleri onlara karşı çok sert ve yaptırımcı olacaktır. Cehennem melekleri çok heybetli ve güçlüdür, onlar cehennemden etkilenmezler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah Kuran’da münafıkların Müslümanları sürekli takip ettiklerini bildirir. Müslümanları takip ederken sürekli dini dinledikleri için azapları daha da ağırlaşır. Münafığın her yapacağı atak kaderde bellidir. Ne ileri ne geri gidebilir. Allah’ın takdir ettiği kadar eylem yapabilir. Münafığın her eylemi onu belaya sürükleyen bir fiildir.
Münafık kendince Müslümanlarla mücadele etmek için Kuran ayetleri paylaşır. Şeytana destek vermek için ayetlerden örnek verir, ama bu sırada Kuran’dan paylaşım yaparak Müslümanlara hizmet vermiş olur. Allah böylece oyunlarını başlarına geçirir.
Tevrat’ta münafıkların ahlaksızlığı şöyle anlatılır: Gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından... Bir daha böbürlenmeyecekler. Orada sadece Benim adıma sığınan halim ve alçakgönüllüleri bırakacağım. (Sefenya, 3:11-12)

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

Münafık kendi çıkarıyla çatışan bir durum olduğunda ya da ahmak aklınca Müslümanları durdurabileceğini düşündüğünde Kuran okur ve anlatır. Yoksa İslam’dan tamamen uzak durur.
İslam’a hizmet açık, aleni delille olur. Darwinizm’in geçersizliğini anlatırsın, kitaplar yayınlarsın, konferanslar düzenlersin, internet siteleri yaparsın, Kuran mucizelerini anlatırsın, PKK’ya karşı ilmi mücadele verirsin, o zaman senin bu açık hizmetin görülür. Münafıkların İslam’a hiçbir hizmetleri olmadığı gibi, tek yaptıkları izbe köşelerde pislik içinde yaşamak, boş konuşmalar yapmaktır.
Münafık çıkar elde edemeyeceğine tam kanaat getirdiğinde Müslümanların yanından ayrılır. 15 sene Müslümanların baktığı, yedirdiği, içirdiği, hasta olduğunda hastaneye götürdüğü bir insan, 15 sene kendisine karşılıksız iyilik yapanların aleyhine gizli gizli faaliyetler yapıyor ve tuzak kuruyorsa, bunun nasıl bir alçaklık olduğunu herkes bilir.
Münafık arsızlığının en önemli örneklerinden birisi de Peygamberimiz (sav)’i fitne için kurdukları kendi mescitlerine davet etmeleridir. Kendilerinin daha takva olduğunu iddia ederler ve Resulullah’ı da o mescide davet ederler. Oysa o mescide silah yığmış ve Peygamberimiz’i şehit etmeyi hedeflemişlerdir.
Münafık çok kahpe ve ahlaksızdır. Müminleri kendince doğru yoldan çıkarmak için şeytanın kuyruğu gibi hareket eder. Kendisi inanmadığı halde müminleri Kuran’la saptırmaya çalışır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2017> Daha Fazla

Münafıkların bir arada olduğu ortam çok iticidir. Her biri korku filmi tipi gibi olduğu için cehennem gibi bir ortam içinde yaşarlar.
Münafıkların varlığı Müslümanın sevabının artmasına vesile olur.
Münafıklar ayetlerin menfaatlerine uygun olan kısımlarını alırlar, kendi menfaatleriyle çelişeni kabul etmezler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2017> Daha Fazla

Münafıkların varlığı Müslümanın kıymetini gösterir. Münafıkların Müslümanların yanından ayrıldıktan sonra yaşadığı çirkin hayat ile Müslümanların geceli gündüzlü Allah için gayret göstermesi arasındaki fark, Müslümanların kıymetini gösteren önemli bir ölçüdür.
Münafık, herkesi dolandırmaya alışmış sahtekar tüccar kafasındadır. Hayatta tek bir başarısı dahi yoktur. Ama züppelik ve ukalalıkla herkese akıl verir. Müslümanların içindeyken küçük aklıyla menfaat sağlamaya çalışır. Müslümanların yanından ayrılınca ahlaksız insanlarla çirkin bir hayat yaşar. Bu haliyle de Kuran okuyan, insanlara yol gösteren gibi görünmeye çalışır. Münafığın akılsızlığı ve ahmaklığı ibretliktir.
Münafık herkesin kendi küçük aklına uymasını ister. Müslümanların manevi bir lideri, önderi olmasını istemez.
İslam’a sadık olan insan Müslümanların yanında olur ve İslam’ın yayılması için Müslümanlarla birlikte çaba gösterir. Münafık Müslümanların yanından ayrılır, dinden tamamen uzaklaşır ama bir yandan da küçük beyniyle Müslümanlara akıl verir. Müslümanların yaptığını yanlış buluyorsa insan, “öyle değil doğrusu bu” diyerek çok güçlü tebliğ yapar, Darwinizm’in geçersizliğini tüm dünyada anlatır, dinsizliğe karşı ilmi mücadele yapar, kitaplar basar, dağıtır. Ama münafık hem İslam lehine hiçbir şey yapmaz, hem de dini tamamen bırakır, namaz kılmaz, içki içer ahlaksız insanlarla birlikte olur. Müslümanların aleyhine faaliyetlerde bulunur. Bu haline rağmen de Müslümanları kendince eleştirip akıl verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

Münafığın da küfrün de yaptığı her saldırı kaderde belirlenmiştir. Kelimesi kelimesine kaderinde belirlenmiş olanı yaptığını anlayamayacak kadar ahmaktırlar. Kaderi anlamadığı için kendi yaptığını zanneder ve kendisine adeta aşıktır, kendisini haşa ilah gibi görür.
Münafık Müslümanların yanından ayrıldıktan sonra Kuran’dan, Peygamberimiz’den, sahabeden, veli kişilerden örnekler vermez. Akılsızca kendince önemli gördüğü inkarcılardan örnekler verir.
Münafıkta sahtekar tüccar kafası vardır, konuları kendi çıkarı doğrultusunda bir yere kadar düşünebilir ama detay göremez.
Münafığın aklı goril aklı gibi ilkeldir. Muzu verirsin alır soyar yer ama başka bir şey düşünemez. Yaptığı bir şeyin neye sebep olacağını düşünemeyecek kadar ahmaktır. Darwinizm ile ilmen mücadele edilmezse, Kuran ahlakı anlatılmazsa tüm Müslümanların zarar göreceğini anlayamaz. Sadece kendine, pis nefsine zarar gelecek mi gelmeyecek mi onu düşünür. İslam’a gelecek zarar onu ilgilendirmez.
Münafık küfrün yalakası olur, Müslümana şefkat göstermez. Küfre karşı eziktir, Müslümana karşı dik başlı ve kibirlidir. Küfrü över, İslam’ı Müslümanları asla övmez, güzel bir söz söylemez.
Münafık leşe üşüşen akbaba gibidir. Kendisine menfaat sağlayacağını düşündüğü yere hemen üşüşür.
Münafık Müslümanlardan menfaat sağlayamayacağını anlayınca aç çakallar gibi yeni menfaat kapıları arar.
Münafıkların Müslümanlara hiçbir zararı olmaz, kendi pislikleri içinde boğulup giderler. Münafık, Müslümanı düşük aklıyla eleştirir sonra kendisi şişmiş domuzun su üstünde durması gibi denize gider. İslam için, Müslümanlar için tek bir kelime faydalı hizmet sağlamaz.
Münafığın ahmak beyni sadece kendi menfaatini düşünür. Müslümanları kendi düşük aklıyla eleştirir ama çözüm gösteremez. Olayları tek yönlü gördüğü için sadece kendi menfaatini kurtarmayı düşünür. Mesela “bu sıcakta mücadele edilmez” der, ama o dönemde ezilen zulüm gören Müslümanları kurtarmayı düşünmez.
Münafık yüzeysel düşünür detayları göremez. Mesela bir araba geçer münafık sadece arabayı görür, mümin ise arabanın içindekileri de fark eden bir dikkate, akla ve derinliğe sahiptir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2017> Daha Fazla

Münafıklar buruşmuş mantar gibi haset içinde kavrulurken Müslümanlar tertemiz dünyalarında sevgi, tutku, güzellik dolu cennet gibi hayat yaşarlar.
İslamiyeti yeryüzünden kaldırmayı amaçlayan münafıklara ve yancılarına Allah hidayet versin, hidayet vermiyorsa Allah onları yeryüzünden kaldırsın.
Münafık homoseksüelliğe karşı ilmen mücadele etmez, bilakis kendisi de ona katılır. Darwinizme karşı cevap veremez, Müslümanları korumak için hiçbir şey yapmaz. Ama lafa geldi mi düşük beyniyle sürekli akıl verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2017> Daha Fazla

Münafıkların iğrençlikleri Müslümana hiçbir zarar veremez. Münafıklar kendi pislikleri içinde kavrulup dururlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2017> Daha Fazla

Münafıkların varlığı ve kahpeliği Müslümana şeytanın zihniyetinin tüm girift yönlerini, şeytanın evini ilimle nasıl yıkacağını gösterir.
Münafıklar sayesinde İngiliz derin devletinin varlığını, Rumilik adı altında dinsizlik propagandası yapıldığını ve daha bir çok oyunu çözdük.
Nitelikli münafıkları takip edip İngiliz derin devletinin oyunlarını, PKK'nın ve Rumiliğin gerçek yüzünü deşifre ettik.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2017> Daha Fazla

Münafıklar hayatları boyunca aşağılanarak, hasta bir domuz gibi kükürt kokusu içinde sürünerek, insanların nefret ettiği varlık olarak yaşarlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2017> Daha Fazla

Münafık cemiyet mikrobudur. Ucuz menfaatlerini karşılamak için en büyük haysiyetsizliği dahi kabullenir.
Münafık akrep gibi Müslümanları sokmak ister, ama Allah her seferinde kendi zehiriyle münafığın kendisini boğar.
Münafık kendi pisliğinden yılanın kendi zehrinden etkilenmemesi gibi etkilenmez. İğrençlik derecesinde alçaktır ama bu alçaklıktan etkilenmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2017> Daha Fazla

Münafık ancak münafıkla yaşayabilecek karaktersizliktedir. Şeytan, şeytanın yanında rahat eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2017> Daha Fazla

Münafık iblistir. Et kemikten oluştuğu için baktığında insan zannedersin ama şeytan ruhuna tamamıyla hakim olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2017> Daha Fazla

Münafık çok ahlaksız olmasına rağmen kendisini ahlaklı ve samimi gibi göstermeye çalışır.
Münafık kendi çıkarıyla din çatıştığında dine yeni yorum getirir. Münafığın dini civa gibi her kabın şeklini alır.
Münafıkların ortak özellikleri züppe olmalarıdır. Şüphecilikleri de dinin aleyhine bir şüpheciliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2017> Daha Fazla

Dünya çapında Müslümanların ezilmesinde münafıkların büyük rolü var. Arakanlı kardeşlerimizi acımasızca ezdiren de münafıklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2017> Daha Fazla

Münafıklar ve küfür kendilerini bağımsız zannederler. Oysa her sözleri, her tavırları, her planları kaderde belirlenmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2017> Daha Fazla

Münafık şeytani bir mantıkla Müslümanın tek bir cümlesini alıp onu Müslüman aleyhine kullanır. Her defasında yeni bir iftirayla ortaya çıkar. Peygamberimiz döneminde de Peygamberimize söz söyleyemeyen münafıklar Müslümanlara saldırarak, iftirada bulunarak zarar vermeye çalışıyorlardı.
Münafık menfaatini kaybedeceğini ya da yeteri kadar çıkar elde edemeyeceğini düşündüğünde Müslümanların yanından ayrılır. Münafığın tavrı genelde çıkar çizgisine göredir. Hepsinin bir çıkar çizgisi vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bir mümin, bir kafirin veya münafığın ruh halini sonsuza kadar bilemez. Bu, müminin hiç bilmediği bir boyut ve hayat şeklidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2017> Daha Fazla

Münafık çok haysiyetsizdir, gaddar, nefret dolu, lağımda yaşayan şişmiş domuz gibidir. Lağım onu nereye sürüklerse oraya gider.
Münafık kendi pis bedeni dışında kimseyi sevmez ama insanları kullanmak için onları seviyormuş gibi gösterir.
Münafığın dini dinsizlik dinidir, kendi pis mantığına göre sürekli dini yorumlar ve kendi menfaatine göre şekillendirdiği dini yaşar.
Münafıkların ana özelliği Kuran'ı kendilerine göre yorumlayıp yeni bir din ortaya çıkarmaktır. Münafık her gittiği yerde yeni bir din çıkarır.
Münafık konuştuğunda dinden imandan bahseder ama hayatında din yoktur. Camiye gider kapanır, homoseksüellerin arasında bambaşka olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2017> Daha Fazla

Aşk insana gençlik, dinçlik, neşe ve sevinç verir. Münafık sevgisiz olduğu için çok iğrenç ve itici şekilde çöker. Mümin ise hep dinçtir.
Küfür münafığı çok aşağılık görür. Alçak ve hain olduğunu bilir ama menfaati için bir süre kullanmak ister, sonra yapayalnız bırakır.
Münafık küfre gittiğinde ahlaksızlığının mutlaka karşılığını alır, çok alçak ve pislik bir mahluk olduğu için uyuz köpek gibi dışlanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2017> Daha Fazla

Münafıklar kendilerini sürekli meşgul ve önemli işler yapıyormuş gibi gösterirler oysa hayatları bomboştur. Mikrop gelip mikrop giden boş kütüklerdir.
Münafık yularını şeytana kaptırmış domuz gibi suda oradan oraya sürüklenen bir ahmaktır. Ahmaklığına rağmen kendini çok matah zanneder.
Münafık küfrü Müslümanların üzerine saldırtmak için uğraşan bir yandan da Müslümanların imkanlarından faydanlanmak isteyen dengesiz bir tiptir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2017> Daha Fazla

Münafıklar ceset gibidir, müslümanlar ceset gibi olan münafıkları görmekten tiksinirler.
Münafık erkekler ve kadınlar akıl hastasıdırlar ama bunu fark etmezler, Müslümanları da kendilerince kandıracaklarını düşünürler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kendilerini çok akıllı zanneden münafık ahmaklar, İslam'ın muzaffer olduğunu mutlaka görecekler ve bu onlara büyük iç acısı olacak.
Münafık nereye giderse gitsin cehennem onu takip eder, içinin acısı, sıkıntısı, huzursuzluğu hiç bitmez.
Münafık küfre gittiğinde nimete kavuşacağını zanneder, oysa Allah'ın verdiği tüm imkanlar onun belasının artması içindir. (Tevbe Suresi, 55: Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak ve canlarının inkar içindeyken zorlukla çıkmasını ister.)
Münafık İslam'a ve ibadetlere kin doludur, ancak safi Müslümanların desteğini almak için kendi ahlaksızlığını ve pisliğini örtbas edebilmek için Kuran ayetleriyle konuşur ve kendisini Müslüman gibi göstermeye çalışır.
Allah yüzlerce ayetle Müslümanların velayet sisteminde birbirini koruyup kollamasını farz kılmıştır. Münafık bu sistemi yıkmaya çalışır. Münafık müminleri değil küfrü veli edinir. Müminleri terk edip küfrün yanında onlarla birlikte yaşamak Allah'ın istediğini terk etmektir. Münafık tüm bunları yaparken ise kendi ahmak aklıyla Kuran ayetlerini kullanır. Kuran'la Kuran'a karşı mücadele edene Allah büyük bela verir.
Münafıklar kendi kafalarına göre Kuran'dan ayrı bir Müslüman modeli geliştiriyorlar. Bu modelin özünde tek başına, yalnız yaşamak var. Allah Kuran'da pek çok ayetle Müslümanların birlik olması gerektiğini, ayrılıp dağılmanın ise haram olduğunu açıkça bildirmiştir. Müslümanların dağınık olması gerektiğini söylemek Kuran'a göre haramdır. Ama İngiliz derin devletinin istediği Müslümanların parçalanmasıdır. Bu yüzden münafıklar da İngiliz derin devletinin istediği Müslümanlık anlayışının rol modeli olmayı üstlenir ve akılsızca ayrılmayı savunur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Münafık ruhu çıkmış, kokuşmuş, ceseti kalmış bir mahluktur. O kokuşmuş bedeninin kıskanılacağını sanacak kadar da ahmaktır. Münafığın kokuşmuş bedeni leş gibidir. Leşin kıskanılacağını sanması münafığın en büyük ahmaklıklarından biridir.
Münafık kendini çok akıllı zanneder halbuki ahmakça kendi pisliğinin içine yuvarlanmıştır. Münafığın kaderi perişanlık, acı ve ızdıraptır. Hz. Musa dönemi münafığı olan Samiri de korku içinde yaşamış sürekli takip edildiğinden şüphe ederek huzursuzluk ve acı içinde ölmüştür.
Münafığın yaşadığı şehre, bölgeye, saatlere göre farklı din anlayışı vardır. Münafık bazen topluluk şeklinde yaşamak ister bazen tek olmak ister. Kendi menfaatine nasıl uyuyorsa dine o şekilde yorum getirir. Münafıkta şeytani bir esneklik vardır, dini kendi kafasına göre şekillendirir.
Münafıktan kurtulmak mümine sevinç vesilesidir. Mümin kirden, pislikten kurtulduğu için Allah'a hamd eder.
Şeytanın temel vasfı kibir ve inatçılıktır. Kendi enaniyetini her şeyden önemli görür. Küfür ehlinde de aynı kibir vardır. Küfür cehenneme gittiği halde pişmanlık duymaz, enaniyetini korumayı mesele olarak görür. Bu ahlaksızlığın en ileri hali münafıkta görülür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2017> Daha Fazla

Münafık zehir saçan akrep, yılan gibidir. Bunları zararsız hale getirmek, zehirini akıtmasını engellemek gerekir. Bu da akılcı anlatımla olur. Münafığı zararsız hale getirmenin yolu ahlaksızlığını, kahpeliğini ve oyunlarını deşifre ederek onu kıpırdayamayacak hale getirmekle olur.
İslam alemini mahveden münafıklar ve müşriklerdir. Bunları da İngiliz derin devleti yönlendirmektedir. Münafıkların ve müşriklerin atakları Müslümanların güçlenmesine, dirayetine, şevkine vesile olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2017> Daha Fazla

Tayyip Hocam nur gibi Müslüman. Milletimizin Tayyip Hocam'a desteği İngiliz derin devletinin ajanları ve münafıklarını adeta delirtiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2017> Daha Fazla

Münafık ahmak kafasıyla Müslümanları aldatacağını zanneder. Küçük kaya porsuğu gibi pis bir dünyaya saklanır ve oradan beyinsizce akıl verir.
Münafık çok arsız, hayasız bir varlıktır. Münafık nasihatten anlamaz. Münafığın halini gören Müslüman ibret alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ağustos 2017> Daha Fazla

Münafık her gün yeni bir din anlayışı geliştirir. Münafık şekilden şekle giren bir mahluktur. Mekke'ye gitse ayrı İspanya'ya gitse ayrı olur.
Münafık nerede sahtekar varsa onların yazdıklarından alıntı yaparak o küçük beyniyle Müslümanları yeneceğini zanneder. Kuran'a karşı hiç kimse başarılı olamaz. Kuran'a karşı gelen her münafık içinde bulunduğu pislik çukurunda daha da boğulur.
Münafık çok garip bir mahluktur. Çıkarına göre sürekli değişen bir din anlayışı vardır, her saat başı menfaatine göre değişiklik yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

Münafık hem ahmak hem de yancı ve sahtekar olduğu için İngiliz derin devleti tarafından çok rahat kullanılır.
Münafık Kuran'ın tamamını kabul etmez. Sadece bazı ayetlerden bazı bölümleri kullanarak o pis nefsini korumak için uğraşır.
Münafıkların ahmaklığı ibretliktir. Küçük beyniyle sonsuz akıl sahibi Allah'ı haşa kandıracağını sanması çok şaşırtıcı bir durumdur.
Müslümanların oluk oluk kanı akarken zor durumdaki Müslümanları değil kendi pis nefsini düşünen münafık çok kahpe bir varlıktır.
Münafık o kadar ahmaktır ki haşa Allah'ı kandıracağını zanneder. Kuran ayetlerini kendi pis nefsi için kullanmaya kalkışır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2017> Daha Fazla

Münafık o kokuşmuş, iğrenç bedeninin bekçisi halindedir. İslam'ı, Kuran'ı, Müslümanları değil pis bedenini korumayı esas edinir.
Münafık Allah'a, Peygambere ve İslam'a karşı tavır alır ama kendini dindar gibi göstermeye çalışır ki o iğrenç nefsini koruyabilsin.
Münafık her gün kendine yeni bir din geliştirir. Münafığın bir hafta önce savunduğu dinle bir hafta sonra savunduğu din bambaşka olur.
Münafık namazı terk etmek için, sadaka vermemek için, İslam'a hizmet etmemek için kendince ayetten delil getirir. Münafık her türlü ahlaksızlığını Kuran ayetiyle açıklamaya çalışır. Çok ahmak olduğu için akılsızlığının farkına da varamaz.
Münafık azılı ahmak bir mahluktur. Sadece kendi keyfini düşünür ve Kuran ayetlerini de kendi nefsine göre akılsızca yorumlar. Münafık Kuran ayetlerini yorumlarken ibadetten, dini yaşamaktan nasıl kaçacağını arar. Nefsini nasıl kurtaracağının peşinde olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2017> Daha Fazla

Münafık kendini namuslu, aklı başında, İslam için yaşayan bir insan gibi göstermeye çalışır ama aslında şeytani bir şeriata uyar. Münafığın şeriatında Kuran’ın %95’i yoktur ama Müslüman olduğunu ve kendince Kuran’a uyduğunu iddia eder. Münafık Allah’ın ayetlerini keyfine göre yorumlar, Allah için değil keyfi için gezer, haram yer-içer, şeytani ve delice şeriatını uygular.
Münafığın bütün ibadetleri hayalidir. Münafık namaz da kılmaz abdest de almaz. Hayali olarak namaz kıldığını anlatır.
İman eden bir insan İslam'a hizmeti nimet olarak görür münafık ise İslam'a hizmet etmek istemez, kendi şeytani şeriatını uygular. Münafıkların şeriatında yalnız yaşamak, pinti olmak, sorumsuz olmak, boş ve gayesiz yaşamak, her türlü ahlaksızlık, yalancılık serbesttir.
Münafığın şeytani din anlayışında, Allah için çaba harcamak, dini yaymak, Müslümanlarla birlikte yaşamak yoktur.
Münafık müslümanlara hizmet eder sonra uyuz bir köpek gibi kaçarak gider.
İslam'ı zorla kabul ettirmek Müslümanlığı değil münafıklığı yayar. Kuran'ın hükmü açıktır: Dinde zorlama yoktur.
Münafık her an bir kahpelik, her an bir hainlik yapmak üzeredir. Hiçbir zaman güvenilmeyecek psikopat karakterli bir kalleştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2017> Daha Fazla

Münafık çok kahpedir, kendince ehli namus, vicdanlı, masum ve dindar gibi görünmeye çalışır ama aslında yılan gibidir, çok alçaktır.
Müslümanların durumu münafıkları hiç ilgilendirmez, hayasızca ve alçakça küfre yalakalık yapmaya çalışırlar, bu çok ağır bir suçtur.
Münafığın malını Allah için kullanmak istememesinin nedeni İslam’ın yok olmasını istemesidir, bu çok büyük bir alçaklıktır.
Münafıklar kendilerince Kuran’da olmayan hükümleri Kuran’danmış gibi gösterirler, asıl amaçları kahpeliktir.
Münafık kendini şeytana satmıştır.
Münafık her türlü alçaklığı yaparak Allah’tan korkmadığını göstermiş olur, namazını kılmaz, fuhuş yapar, şarap içer, her türlü adiliği yapar.
Münafık Müslümanları yalnız bırakarak kendince zarar vereceğini düşünür. Münafığın amacı küfrü beslemek, Müslümanları da çökertmektir. Müslümanlar şehit edilirken münafık davasını bırakarak, milyonlarca Müslümanın katili hükmünde olur ki bu Kuran'a göre zinadan daha kötüdür.
Münafık Müslümanları ilmi mücadelede yalnız bırakıp, onların başarısız olması için alçakça, kendince bir eylem yapmaya çalışır.
Münafıklar davasına ihanet ederek, kahpece küfürden taraf olmuşlardır o yüzden milyonlarca müslümanın kanı münafıkların eline bulaşmıştır.
Münafıkların bakışlarında, ses tonlarında, kullandıkları kelimelerde, vurgularında hep negatiflik vardır, hemen anlaşılır.
İngiliz derin devletinin elemanlarının genel özelliği züppelik, egoistlik, dinle kendilerince alay, sinsilik yani münafıklıktır.
Münafık Allah'a ve ahirete inanmaz. Allah'a karşı nankördür, alçaktır. Dünyanın en aşağılık mahlukları münafıklardır.
Münafık için pis bedeni çok kıymetlidir, onu diri tutabilmek için çalışır.
Münafıklar Müslümanların menfaatine olacak şeyleri durdurmaya çalışırlar. Münafığın eli çok sıkıdır, hasistir münafık ne varsa biriktirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2017> Daha Fazla

Münafık küfür ahlakıyla yaşadığı için tam bir ceset, içi çürümüş kof bir bedendir.
Münafıklara Allah'ın verdiği belalardan biri de bedenlerinin içten ve erken çürümesidir.
Küfre, münafıklara, zulme buğz etmek müminin en belirgin iman alametlerinden biridir. Mümin Allah için sever, Allah için buğz eder. Bu müminin en keskin alametlerinden biridir. Müminde içgüdüsel olarak iyiye karşı derin bir sevgi varken kötüye karşı buğz vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Temmuz 2017> Daha Fazla

Allah'ın münafıkları Müslümanların yanından ayırması onları pislikten kurtarmasıdır, bir nimettir.
Münafıkların Peygamberimiz'e çirkin iftiralarından biri de Peygamberimizin haşa korkutarak insanları etkilediğidir. Bu münafığın alçaklığıdır.
Allah bazen müminlerin içine insan görünümlü hayvanlar sokabilir, o hayvan İslam'a hizmet eder. Sonra o hayvanı müminlerden ayırır, o hayvan da yalnız bir it gibi bela içinde yok olup gider. Allah, münafığın o son aşamadaki pisliğiyle müminleri muhatap etmez.
Mümin, münafığı av köpeği gibi kullanır. Münafığın çirkin faaliyetlerini gözlemleyerek pisliğin başını tespit eder.
Münafık, müminlerin içinde asalak gibi yaşayan bir varlıktır. Münafığın varlığı müminin dikkatinin ve aklının açılmasına vesile olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2017> Daha Fazla

Deist de ateist de olan çok arkadaşım var. Bu insanların dürüstlüğü güzel bir vasıftır. Münafık ve müşrik ise samimiyetsizdir, ikiyüzlüdür.
Aklı zayıflar münafıkların ahlaksızlığını teşhis edemedikleri için cahiliye bilgisine göre yorum yapıyorlar. Mümin Kuran'a göre yorumlar.
Münafık pislik üreten makina gibidir. Vücudun atıklarının temizlenmesi gibi Allah münafıkları uzaklaştırarak Müslümanları temizler.
Vahşi köpekler ölecekleri zaman yalnızlığı seçer. Münafıklar da manen ölümü gerçekleştiği için vahşi köpek gibi yalnızlığa kaçar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Temmuz 2017> Daha Fazla

İslam topluca yaşanan bir dindir, Müslümanlar Müslümanlarla birlikte yaşamaktan zevk alır. Münafık ise çakallık ve dinsizlik arayışındadır.
Münafık uyuz köpek gibi yalnız gezmek ister, tek başına bir köşede hayatı son bulur. Münafık Allah'ın anılmasını duymak istemediğinden yalnız kalmak ister ve İslam'ın yayılmaması için küfre destek verir.
Münafık istediği gibi züppelik, çakallık yapmak hedefindedir. Çakallığının, sinsiliğinin engellenmesini istemez, bu yüzden özgürlük talep eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2017> Daha Fazla

Mümin malını Allah için vermekten mutluluk duyar. Münafık ise malını delice bir hırsla sahipler, malını vermeyi bir nevi kayıp gibi görür. Mümin malı yığıp biriktirmez, sürekli dağıtır. Malı dağıtmak Rahmanidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2017> Daha Fazla

Münafığın dehşetli gelecek korkusu vardır ve malının zarar görmesinden korkar. Müslümanların yanında menfaat için kalır, menfaat için gider. Münafık hırsla malı yığıp biriktirir. Müslüman ise malını Allah için sürekli dağıtır.
Münafıkların en ahlaksızca yönlerinden biri Allah'ın adını ve Kuran ayetlerini kendi kötülüklerini tevil etmek için kullanmalarıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2017> Daha Fazla

Mümin pis bakışı ayırt edecek gibi yaratılmıştır. Gülün kokusuyla leşin kokusu nasıl farklıysa münafık da geldiği ortama çirkinliğiyle gelir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2017> Daha Fazla

Nitelikli münafık, ahmakça yalan söylemekte, dengesizlikte, haysiyetsizlikte, hainlikte en yüksek noktaya gelmiş varlık demektir.
Münafıklar ve küfür dünyanın her yerinde fitne çıkarırken, İslam aleminin her yerinde kan akarken Müslümanların birbiriyle uğraşması olmaz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2017> Daha Fazla

Münafıklar hep aşağılanarak ve horlanarak yaşayan şeytani mahluklardır. Müminler ise daima güçlüdür.
Münafığın münafığı bulma yeteneği güçlüdür. Müslüman da münafığın bu yeteneğini İslam için kullanır.
Müslüman için münafığın varlığı gereklidir. Müslümanın güçlenmesine, doğru ve yanlış olanları ayırt etmesine vesile olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah ahlaksız münafık erkekleri ve kadınları birbirlerine manevi bela olarak yaratıyor. Birbirlerinin adeta odunu olup canlarını yakıyorlar.
Allah münafıklara alaycılık, ağız bozukluğu, çirkinlik vermiştir. Bu alaycılık sadece münafığın kendi canını yakar, mümine ise şifaya vesile olur. Alaycı olanlar haset içinde oldukları için karanlık dünyada yaşarlar. Alay edilen ise hep daha güzelleşir. Bu Allah'ın gizli bir sanatıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mayıs 2017> Daha Fazla

Münafıklar korkaktır. Menfaat bulduklarında hemen o yöne döner, çıkar buldukları yere giderler.
İngiliz derin devleti züppe, çakal, münafık tipleri kullanarak kendisine geniş yancı çevresi oluşturuyor. Biz bunların hepsini deşifre ettik.
Bizim İngiliz derin devletini deşifre etmemizden sonra bunların desteklediği münafıkane sistemi de halkımız ve aydınlarımı çok iyi anladı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin uyuyan hücreleri ve ikinci planda hazır tuttuğu yüksek nitelikli münafıkları var. Ama boşuna uğraşıyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Nisan 2017> Daha Fazla

Hz. Musa (as) çok heybetliydi, çok fazla kuvvetliydi. Bu yüzden de münafıklar ondan çekiniyorlar, yanında ahlaksızlık yapamıyorlardı. Hz. Musa (as) çok yamandı, güçlü bir liderdi.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin baskısı, münafıklar, Darwinizm bazı Müslümanları hiç ilgilendirmiyor, tek dertleri kendi gelecekleri oluyor. Darwinizm, materyalizm gibi Müslümanların üzerindeki baskının sebebi olan konuları hiç anlatmadıkları için bir çok imkana sahip oluyorlar. Ana hayati konuları anlatsalar menfaatleri zarar göreceği için Mehdiyet, İslam Birliği, İngiliz derin devleti gibi konulara hiç girmiyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2017> Daha Fazla

İslam alemini mahvedenler münafıklardır. İngiliz derin devleti de münafıkları kullanır, yancı, aşağılık adamları kandırır ve hizmet ettirir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2017> Daha Fazla

Münafıklık konusu İslam alemi için çok önemli. Bu konu üzerinde hep duracağız.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mart 2017> Daha Fazla

Kuran'a göre dinde baskı yoktur. Kimseyi Müslüman olmak için zorlayamazsın, baskı ve zor insanları münafık yapar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2017> Daha Fazla

Müminlerin aleyhinde faaliyet olması normal bir durumdur. Müminin karşısında münafıklar ve deccaliyet yoksa asıl o zaman anormallik vardır.

> Daha Fazla

Münafıklar İngiliz derin devletiyle işbirliği yapıp İslam alemini hercü merc edecekti ama Mehdiyet bu fitnenin karşısında set oldu.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mart 2017> Daha Fazla

Ahir zaman münafıkları çok azgın karakterlidir. Küfür de münafıkları çok kullanışlı bulduğu için besler ve yönlendirir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti dünya çapında bir casusluk ağıyla, münafıkları organize edip, müslümanları birbirine kırdırma politikası güdüyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2017> Daha Fazla

Hz. Ali ve diğer halifelerin şehit edilmesinin asıl sebeplerinden biri dönemin münafıklarının Kuran'ın yeterli olmasını kabul etmemeleridir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2017> Daha Fazla

Münafık İslam'a, Kuran'a uygun olmayan işler yapar ama sözleriyle insanları aldatmaya çalışır. Derin düşünmeyenler de buna aldanır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Şubat 2017> Daha Fazla

Münafıkları tek tip olarak görmemek gerekir. Sınıfları ve stilleri farklıdır, bunları görmek teşhiste çok büyük fayda sağlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2017> Daha Fazla

Münafık çok küstah ama aynı zamanda çok cahildir. Cahilliğini yaygara yaparak kapatmaya çalışır.
Münafıkların çirkef ve azgın olanları olduğu gibi sessiz ve sakin, derinden faaliyet gösterenleri de vardır. Münafıklara karşı titiz ve dikkatli olmak gerekir.
Münafık iftiraya da başvurur. Kendisi ahlaksızca yaşar ama mümin kadınların ahlakı, hayatı hakkında iftiralarda bulunur.
Münafığın çirkin yöntemlerinden biri de kendisi İslam'ı yaşamaz ama Müslümanlara sürekli akıl verir, kendini çok üstün görür.
Küfre karşı sessiz ve sakin olan münafık Müslümanlara karşı çok saldırgan ve kindardır. Sözleri çok çirkindir, azgındır. Münafık küfre karşı saygılı ve itinalıdır. Küfrü kızdırmamaya özen gösterir. Müslümanlara karşı ise saldırgan ve çirkeftir.
Münafık bir nevi denizaltı gibidir. Müslümanların içinde suyun altından gider, görülmez. Münafıklar Müslümanlara karşı kin doludurlar.
Nitelikli münafık derin devletle bağlantılıdır ve bu sebeple küfrün Müslümanlara karşı en önemli silahlarından biridir.
Münafık ukala, züppe ve kendini beğenmiştir. Sadece kendi aklını beğenir, Müslümanlara karşı ise züppedir.
Münafık sorulduğunda koyu dindar olduğunu söyler hatta Müslümanlardan daha titiz olduğunu iddia eder ama aslında Müslümanlardan nefret eder.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Şubat 2017> Daha Fazla

Münafıklar konusunu gündeme getirmemizin ardından siyasiler de münafık karakterinin ahlaksızlığını vurgulamaya başladılar. Bu, çok güzel.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2017> Daha Fazla

Münafıklarla Müslümanlara zarar vereceklerini sananlar boşa uğraşıyor. Tüm münafıklar Allah'ın kontrolündedir. Müslümana zarar veremezler.
İngiliz derin devletinin yancıları sürekli pislik peşinde olan insanlar arasına serpiştirilmiş iblislerdir, münafıklardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2017> Daha Fazla

Şeytan hep insanların ayağını kaydırmak ister. Münafık da müminlerin birliğinin bozulmasını, işlerinin başarısız olmasını ister.
Münafık karakterini gündemde tutmak çok önemlidir. Münafıklar asıl karanlık yönlerini ve nefretlerini sahte hesaplarında ortaya koyarlar. Müslümanların arasında kendisini küfürle hiç ilgisi yok gibi gösteren münafık, sahte hesaplarında haramları savunur, din aleyhine yazar.
Allah münafıklara ilk başta geniş imkan verir ama en sonunda helak eder. Sahip oldukları imkanlar daha da azgınlaşmalarına sebep olur.
Allah'ın küfre ve münafıklara süre vermesi, son ana kadar ertelemesi Müslümanları yanıltmamalı. Son ana bırakma Allah'ın sünnetlerindendir.
Münafık akıl hastalığı şeklinde Müslümanların başarısız olmasına uğraşır. Küfürle uğraşmaz ama müminlerin faaliyetlerini engellemeye çalışır.
Allah Kuran'da münafıkların ahlaksızlığını, oyunlarını çok kapsamlı anlatmıştır. Münafık şeytani, marjinal, garip bir mahluktur. Münafığın mantıklarıyla şeytanınki tamamen aynıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2017> Daha Fazla

Şeytan insanları marjinal olmaya çekiyor. Mesela Karun çok marjinaldi, Samiri de münafıklarda da bu ortak bir özelliktir, mantıkları anormaldir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2017> Daha Fazla

Ateist dürüsttür, ben inanamıyorum diye açıkça söyler. Münafık ise kahpedir, haindir alçaktır. Müslümanları içten içe kemirmeye çalışır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ocak 2017> Daha Fazla

Münafık çok nankör ve alçaktır. En çok sevgi gösterildiği anda, en beklenmedik zamanda Müslümanlara alçaklık yapar.
Müminin hastalığı günahlarına kefaret olur, bundan ibret alır. Münafık ise hastalıktan ibret almaz, neden bunu yaşadığını düşünmez.
Münafık çok nankördür, nimetin kıymetini bilmez. Kendisine yapılan binlerce iyilik olsa tek bir tane eksik olanı bulup ahlaksızlık yapar.
Münafık bir noktadan engellense başka bir noktadan pislik yapar. İçindeki lağımı akıtacak bir deliği mutlaka bulur ama hep aşağılanır.
Münafık dünyada da cehennemde de arsızdır. Dünyada da sürekli talepkardır, cehennemde de talepkardır.
Müminin münafığı hor ve aşağılık kılması ibadettir. Allah münafıkları müminlerin eliyle güçsüz kılar.
Münafık bir şey elde etmek istediğinde onu mutlaka hileyle elde eder. Müslümanların malını adeta gasp ile yağma etmeye çalışır.
Peygamberimiz münafıkların kendilerini ele veren alametlerini anlatmıştır. Bunlardan biri de selamlarının, sevgilerinin yapmacık olmasıdır.
Münafık çok ahmaktır ama o ahmaklığıyla Müslümanları kandırabildiğini zanneder. Bu alçakların oyunlarına gelmemek çok önemlidir.
Münafık Müslümanın üzerine kene gibi yapışıp kendi çıkarları için hayatını sürdürmek ister. Müslümanın dikkati bu konuda hep açık olacak. Münafığı Müslümanların ilmi mücadelesi, yaşadıkları, zorlukları ilgilendirmez. O sadece alçakça kendi menfaatlerini korumanın peşindedir.
Münafık hastalığı da kendi çirkin amacı için kullanır. Bir şey elde etmek istediğinde sağlık konularını bahane eder, hayali hastalık çıkarır.
Münafık saplantılı ve takıntılıdır. Takıntılarından vazgeçmez. Kendince bir kötülüğü meşrulaştırmak için sonuna kadar uğraşır.
Münafıklar ulaşmak istedikleri amaç için uzun vadeli planlar yapar, o hedefi elde etmek için her türlü ahlaksızlığı yaparlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2017> Daha Fazla

Şu anda Darwinistler dahil Türkiye'de kimsenin Darwinizm'e aslında inanmıyor olması Allah'ın bize nasip ettiği bir başarıdır. İngiliz derin devletini, felsefesi olan Rumiliği deşifre etmeyi de Allah bize nasip etti. Modern İslam anlayışını ilk defa dünyaya gösterttik. Bizim dışımızda böyle bir model yok. Kuran’ın yeterliliğini çok kapsamlı anlattık. İlk defa bağnazlığı akılcı, şefkatli bir üslupla yerle bir ettik. PKK’ya birçok kişi neredeyse teslim olmuştu. PKK’nın bütün oyunlarını ortaya serdik. PKK tehlikesine karşı hükümet akıl almaz bir atağa geçti. Rumiliğin İslam'dan uzak bir felsefe olduğunu açık bilgilerle ortaya koyduk, aydınlarımız durumun vahimliğini gördüler. Mehdiyet unutulup gidecekti Mehdiyeti en akılcı, en bilimsel, en doğru şekliyle 1300 seneden sonra en kapsamlı anlatan biziz. Münafıkların günümüzdeki halini kimse bilmiyordu Kimse bunların farkına varmıyordu. Münafıklığın ne demek olduğunu biz anlattık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ocak 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz Mehdi talebelerinin sevgi dolu olduklarını, münafıkların kirlerinden uzak olduklarını ve nurlu olduklarını söylemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2017> Daha Fazla

Kalbinde hastalık olan insan zamanla, Kuran’la tedavi olabilir ama gerçek münafıksa düzelmez, ilk fırsatta eski pisliğine döner.
Münafığın yüzü sürekli masktır, hayasızlık yüzüne oturmuştur, utanma hissi yoktur, hayasızca müslümanlara iftira atar, çok seri yalan söyler.
Münafık kendine zarar gelmesin diye kesintisiz müslümanlara iftira atarak, kendince kusur bularak yaşamaya çalışır, aynı şeytan gibidir. Münafığın bedenine şeytan hulul etmiştir, müslümanları meşgul etme konusunda şeytani bir yeteneği vardır.
Münafık fitne çıkartmakta hayret edilecek derecede yeteneklidir, durduk yere pislik yapar. Münafık pislik üretme makinesi gibidir. Sürekli suç işlediği için suçlanmaktan çekinir, bunu gizlemek için sürekli müslümanlara iftira atar.
Münafık şeytanın insan suretine girmiş, insanlar arasında dolaşan bir halidir, müslümanların münafıklara karşı çok dikkatli olması lazım.
Münafık kör köstebek gibi çok ahmaktır, kendini zeki zanneder ama her oyunu yakalanır. Münafığın aklı çok zayıftır, o yüzden çok açık verir, sürekli kendini rezil eder. Münafık aynı kaçmaya çalışan kör köstebek gibi sürekli her oyununda yakalanır. Allah müslümanlara bu yönde bir güç verir.
Münafık her hareketini Allah’ın yarattığını kabul etmez. Bu yüzden bütün ömrü çırpınışlar içinde geçer. Münafığın Allah'a karşı gizli bir savaşı vardır.
Münafık herşeyi Allah’ın yarattığını düşünmez. Münafık için tek bir yaratıcı vardır o da kendi beynidir adeta beynine tapar.
Münafık dünya hakimi olmak isteyen deli bir ruha sahiptir, çok vesveselidir bu yüzden de delice bir panik içinde yaşar. Münafığın ruhunda deli bir boşluk vardır, onu sürekli doldurmaya çalışır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2017> Daha Fazla

Münafık müminlerle tartışmak için, kendi düşük aklınca müminlerin açığını bulmak için Kuran'ı öğrenir.
Münafık çok nankör olur, yapılan iyilikleri görmez. Sadece şikayet edeceği konuları gündeme getirir, hep kusur bulmaya çalışır.
Münafığın içi fokur fokur lağım kaynar, Müslümanları sevmez. İçindeki fesat ve pislik hiç ölmez, fırsat bulduğunda yine alçaklık yapar.
Münafık her şeyin kendi hakkı olduğunu zanneder. Sahip olduklarının Allah'ın lütfu olduğunu düşünmez, kendi zekasıyla elde ettiğini düşünür.
Münafık düşük aklınca kendisini Müslümanlara karşı Kuran'la korumaya çalışır. Müslümanlara akıl almaz iftiralarda bulunur.
Münafık hiçbir şeyden ibret almaz. Hastalık, dert münafığı akıllandırmaz, daha da azgınlaşır.
Münafık karanlıkta uçan yarasa gibidir. Ahlaksızlık yapmak için uygun ortamı bekler.
Münafık kaya porsuğu gibi sinsice bekler, ilk imkanda yine pislik ve ahlaksızlık yapar. Bu yüzden münafık üzerinden dikkat dağılmamalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2017> Daha Fazla

Makul ve normal yaşamak varken münafığın sürekli pislik ve ahlaksızlık içinde yaşamakta ısrar etmesi bir nevi mucizedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2017> Daha Fazla

Münafık asi, züppe ve çok sinsidir. Hz. Adem döneminden beri sinsilik tüm münafıkların özelliğidir.
Münafık çok nankör ve alçaktır. Müslümanların tüm iyi tavırlarına karşı onun sistemi hep Müslümanlarda hata ve kusur bulmak üzerinedir.
Münafıkta deli cesareti vardır. En çirkin cesaret münafıkta görülür. Samiri de çok çirkin cesarete sahipti ama kendini masum göstermeye çalıştı. Münafık cesareti tarihin en pis, en kirli, en ahmak cesaretidir. Mesela Halifeleri şehit etmeye cesaret edebilmeleri çok büyük ahlaksızlık.
Münafık yancıdır. Kendi keyfinin, menfaatinin peşindedir. Müslümanların çektiği sıkıntı onu hiç ilgilendirmez.
Münafıklık konusu 2017 ve 2018'de de üzerinde durduğumuz bir konu olacak. Tüm İslam aleminin konunun ehemmiyetini anlaması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2016> Daha Fazla

Allah münafıkların tüm tuzaklarını yerle bir etsin. Ehli Kitap'a hayır ve güzellik versin, ateistlere hidayet nasip etsin.
Münafık her şeyi yaratanın Allah olduğunu anlayamayacak kadar ahmaktır. Kendisini gizlediğini zanneder, gizli sandığı her şeyi yaratan Allah’tır.
Münafık kendince cahil bir özgürlük anlayışı içindedir, sürekli başını belaya sokar, bir beladan kaçmaya çalışırken diğerine düşer.
Münafığın içinde Allah'a uzak olmaktan, haşa Allah'a karşı mücadele etmekten kaynaklanan muazzam bir sıkıntı ve anarşi vardır.
Münafığın yüzü kukla sahnesi gibidir. Yüzüyle sürekli oynar, bakışlarına pis ifade verir, menfaati gerektirdiğinde kendini mazlum gibi gösterir.
Münafığın ruhu sürekli karmaşa ve anarşi içinde olduğu için hayatının hiçbir anı huzurlu değildir, sürekli kin ve öfke içindedir.
Münafık Müslümanların tamamen dağılmasını ister. Kendisi Müslümanları terk ederken diğer insanlara siz de ayrılın, dağılın mesajı verir.
Münafık Müslümanların ne yaptığını da sürekli merak eder, Müslümanların başına bir sıkıntı gelmesini ister.
Münafık ilk başta Müslümanların içinde menfaat sağlamak için kendini saklar daha sonra Müslümanlardan ayrılmaya yeltenir ama başkalarını da kendisiyle birlikte sürüklemek ister.
Kuran'da en önemli konu münafıklarla ilmi mücadeledir. Çünkü münafık Müslümanların içinde İslam aleyhine faaliyet göstermektedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2016> Daha Fazla

Kuran'da binden fazla münafıklarla ilgili ayet var ama İslam dünyasının en az üzerinde durduğu konu münafıklık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

Peygamberimiz'in vefatının hemen ardından münafıklar ve dönemin derin yapıları ittifak ederek Müslümanları büyük bir açmazın içine soktu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafıkta sabır ve tevekkül şeytanın etkisiyle iptal olmuştur. Bu yüzden olaylardan çok olumsuz etkilenir, kolaylıkla sinir krizine girer.
Münafığın en belirgin özelliklerinden biri içinde akıl almaz bir huzursuzluk olması ve sinirlerinin sürekli gergin olmasıdır.
Münafıklığın önemini gündeme getirmemizden sonra halkımız da münafıklık tehlikesinin farkına vardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2016> Daha Fazla

İngiliz halkı masumdur. İngiliz derin devleti ise münafıklardan ve şeytani ahlaklılardan oluşan karanlık bir yapıdır, asıl hedef bu olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafık hiçbir işle ilgilenmek istemez, her şeyi Müslümanlara yaptırmak, onları çalıştırmak, onlara yük olmak ister.
Münafıklar eşyayı değerinden kaybettirmeye, bozmaya ve hasar vermeye çalışırlar. Sürekli bir bozgunculuk çıkarmak peşindedirler. (Araf Suresi, 85: Medyen (toplumuna da) kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik. Şuayb onlara:) Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp-eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız.”)
Münafık ekini, hayvanı, insanı her şeyi bozar. Deccaliyetin bu yüzyılda gıdaların ve hayvanların yapısını bozması da bu vasıflardan biridir. (Bakara Suresi 205: O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu sevmez.)
Münafık imkan elde ettiği anda mutlaka sistemi, vicdanı, ahlakı bozar. Sağlıklı bir toplum olmasını istemez, o yüzden her şeyi tahrip eder.
Şeytan insanı en olmadık kuruntulara düşürerek tahrip eder münafık da tıpkı şeytan gibi zihni, mantığı, çevreyi her şeyi bozar ve tahrip eder.
Münafığın kesintisiz lağım gibi pislik akıtmasının sebebi ruhunun şeytanın kontrolünde olmasıdır.
Hz. Musa döneminde münafıklar bir çeşit yemek yetmez, sağlığımıza zarar diyorlar. Sürekli talepte bulunup acur, soğan istiyorlar. Amaçları yemek ya da sağlıkları değil Müslümanlara iş çıkarmak, sürekli kargaşa oluşturmak ve Müslümanların vaktini almaktır.
Münafık mevzi kazanmak için sağlığını kullanır. Peygamberimiz döneminde "bu sıcakta savaşa çıkılır mı?" demelerinin altındaki mantık budur.
Münafığın kullandığı damarlardan biri de "hürriyet"tir. Hürriyet adı altında dini, inancı, Müslümanları tahrip etmeye çalışır.
Münafık huzuru da tahrip etmek ister. Bu sebeple sürekli kargaşa, anarşi oluşturur. Ama bunu yaparken mutlaka makul görünen zemin oluşturur.
Münafık şeytan ruhlu olduğu için eşyayı, sevgiyi, dostluğu, hizmeti, müminleri her şeyi tahrip etmek ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafık rahatsızlık verme makinası gibidir, her anı huzursuz olduğu için ya sözüyle ya bakışıyla ya esprisiyle mutlaka çevresindekilere rahatsızlık verir.
Kuran'a baktığımızda münafığın ana gayretinin Müslümanların vaktini almak olduğunu görüyoruz.
Münafık küfürle işbirliği yaptığında, fitne çıkardığında çok yetenekli olur. İslam'a hizmet etmesi gerektiğinde ise kendini yeteneksiz gösterir.
Şeytan münafığın bedenini tamamen kontrol altına almak için çok yoğun baskı yapar, bu yüzden münafık adeta deli gibidir.
İns şeytan olan münafık çok aktiftir. 1 tane münafık dahi Müslümanların başına bela olur. Peygamberimiz döneminde 1 münafığın etrafında 300 kişi toplanmıştı.
Müslümanlar münafıkların fitnelerini deşifre edip fikren etkisiz hale getirmedikleri müddetçe dünyada rahat edemezler.
Karun Müslümanlar kendisine ilgi, şefkat gösterdikçe şımarıyor ve azgınlaşıyor. Daha sonra da Müslümanların başına bela oluyor.
Karun, Musa döneminin münafıklarındandı. Tüm münafıklar gibi azgındı. Karun'un anahtarlarıyla uğraşmak dahi Müslümanlara yük oluyordu. Karun'un anahtarlarının Müslümanlara yük olması, münafıkların Müslümanlara sürekli iş çıkarmasına, yük olmasına bir işarettir.
Münafık Müslümanların güzel ahlakını kendi menfaati için kullanmak ister. Arsız ve hayasızca sürekli talepte bulunur. Münafık çok karaktersizdir, kendince angarya olarak gördüğü işleri Müslümanlara yaptırmak ister.
Münafık anahtarcıdır, gizli şeyleri açmaya meraklıdır. Müslümanların her şeyini merak eder, açıp araştırmak ister.
Münafık küfri bir iş olduğunda çok enerjik ve aktif olur, müminlerin yanında ise İslam'a hizmet konu olduğunda çok bitkin ve donuktur.
Münafığın amacı Müslümanların neşesini, huzurunu kaçırmak, onları paralize etmektir. Buna müsaade edilmediğinde münafığın keyfi kaçar.
Münafığın şeytanın etkisiyle beyni ve ruhu donar. Müslümanlar şevkle faaliyet yaparken münafık boş ve donuk yaşar. Münafık Allah'tan uzak olduğu için hayvani bir duyarsızlık ve lakayıtlık içindedir. Saatlerce boş durabilir, boş işlerle vakit geçirebilir.
İngiliz derin devleti şeytanın etkisiyle kontrolü altına aldığı münafıkları muazzam kullanıyor. Cinayetlerde, fitnelerde münafık kullanıyor. İngiliz derin devleti münafıkları internet konusunda profesyonel hale getiriyor. İslam aleyhine kullanmak için hacker sistemleri öğretiyor.
Münafık iklime göre şekil değiştiren bir karaktere sahiptir. Münafıklar Peygamberimiz döneminde de "sıcakta savaşa çıkmayın" diye fitne çıkarıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafık kalbini Allah'ın zikriyle değil de başka şeylerle ferahlatmaya çalıştığı için yaptığı her şey onun için bela ve sıkıntıya dönüşür.
Münafık kesintisiz kargaşa ister. Komünist sistemde de bu vardır, sürekli çelişki, anarşi, kargaşa olması istenir.
Münafığın olduğu yerde müthiş huzursuzluk vardır, münafıktan sürekli bela akar, çevresine hep rahatsızlık verir.
Münafık makul bir şeyi durdurup engellemeye çalışır ve Müslümanların vaktini boş işlerle almak ister. Sürekli şeytani hareketlilik içindedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2016> Daha Fazla

Şeytan insanların tüm zaaflarını, eksik yönlerini bilir, bu yüzden de münafıkları nasıl kullanacağını çok iyi bilir.
Münafıkta şiddetli aşağılık kompleksi vardır. Bu sebeple insanların eksik yönlerini öne çıkararak kendini yüceltmeye çalışır.
Münafığın sinirleri çok gergindir, kontrolsüz araba gibidir. Aniden beklenmedik hareketler yapar.
Münafık Müslümanlara çok büyük öfke besler. Bu öfkenin büyüklüğünden ağzından sürekli nefret taşar. Nefretini gizlemeyi başaramaz.
Münafık çok tembeldir, kendisi oturup Müslümanları çalıştırmak ister. Böylece hem Müslümanların vaktini alır hem de sürekli talepte bulunur.
Münafıklarda geçici iyileşmeler görülebilir, bundan gaflete düşmemek gerekir. Münafık çok kinlidir, ahlakı çok bozuktur, ani atak yapar. Normalde bir insanın aklına seri ahlaksızlık gelmez, münafık şeytanın etkisiyle çok seri olarak ahlaksızlıklar yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Aralık 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Müslümanlara, Müslüman görünümlü münafıklarla saldırıyor. Bunların çoğu vatanı satmaya hazır yancı tipler oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafıklar ünlü kişilerle tanışıp çevre yapmaya çalışır, bu çevreyi Müslümanların aleyhine kullanmaya gayret ederler.
Münafıklarla ilgili konu anlattığımızda hem İslam alemindeki milyonlarca insana hem de kendi nefsimize anlatıyoruz.
İran'da zulme vesile olanlar bir avuç İngiliz derin devletinin etkisinde olan münafıklar ve komünistler. Müslüman herkesin ıslahını ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafık şeytanın yönlendirmesiyle bitmek bilmeyen bir atak içindedir. Her istediği yapılsa ertesi gün yeni bir sorun çıkarır.
Münafığın üzerine şeytan çöktüğünde bedeni adeta hayvanlaşır. Bakışlarındaki boşluğa Kuran'da özel olarak dikkat çekilmiştir.
Münafık verdiği hiçbir sözü yerine getirmez, kendisine verilen imkanı mutlaka hainlik için kullanır, Müslümanlara hep ihanet eder.
Münafık İslam için hiç gayret etmez. Ama şeytani bir faaliyet olduğunda çok seri konuşur, çok seri hareket eder, çok gayretli olur.
Münafık şeytanla bağlantıda olduğu için ruhu sürekli gergin ve rahatsızdır. Bir türlü sakinleşmez, sık sık yeni kargaşalar oluşturur.
Münafık yarasa gibidir, karanlıkta gizli planlar yapar. Şeytanlarıyla bağlantıya geçer. Oysa yaptığı her planı Allah yaratmıştır.
Allah "sabreder ve sakınırsanız münafıkların tuzakları zarar veremez" diye bildiriyor. Müminin sürekli dikkatli olup sakınması önemlidir.
Münafık boş konuşmaları sever, Allah'ın adının anıldığı ortamda bulunmak istemez. Müslümanları da boş konuşmaya çekmek ister.
Münafık pis boğazdır. Asıl amacı Müslümanları zor durumda bırakmaktır. Hz. Musa ile çöldeyken bakla, soğan istiyorlar sırf ahlaksızlık olsun diye. Münafık Müslümanın yediği yemekten istemez, Hz. Musa devrinde sırf pis boğazlık olsun diye çölde sarımsak yemek istiyorlar.
Münafık her ne kötülük planlasa Allah onu müminler için hayra çevirir.
Münafık bir şekilde Müslümanların malına zarar vermek ister. Mesela Samiri müminlerin altınlarını gasp edip buzağı heykelini yapmıştır.
Münafıkta müthiş bir aşağılık kompleksinden kaynaklanan büyüklük hissi vardır. O yüzden insanları kendince aşağılamaya çalışır.
Münafık müthiş arsız ve yüzsüzdür. Ömrü boyunca aşağılanarak, adeta sürünerek yaşar. Sonları da hep feci şekilde olur.
Münafıklara karşı çok dikkatli olmak lazım. Şiiler ve Sünniler arasındaki münafıklar düşmanlıklara sebep oluyorlar.
İngiliz derin devleti ve kalleş münafıkları ne yaparlarsa yapsınlar ayaklarına dolanacak. Onlar için hep şer, mümin için hep hayır olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafık sükuneten hoşlanmaz. Dengesiz, gerilimli, kavgacı, stresli bir ortam ister. Çünkü şeytan münafığın ruhunda sürekli anarşi meydana getirir.
Müslüman, münafık alametlerinden bahsederken önce kendi üstünde düşünür. Münafık ise ayetten etkilenmez, Müslüman etkilenir.
Münafık enaniyetle beslenir. İngiliz derin devleti de münafıkların bu yönünü bildiği için sürekli "sen ne zekisin, muhteşemsin" diyerek etkiler.
İslam aleminin başının belası İngiliz derin devletidir. Eylemleri için münafıkları, felsefe olarak ise Darwinizmi ve Rumiliği kullanıyorlar. İngiliz derin devletinin kullandığı ana malzeme münafıklar olduğu için münafıkları fikren etkisiz hale getirdiğimizde askerleri yok olacak.
İnsanlar Kuran'da münafık ayetlerini biliyorlar ama bugün hayata nasıl geçiriliyor, nasıl uygulanıyor bilmiyorlardı. Biz bunu çok detaylı açıkladık. Münafık karakteri ve çirkin eylemleri hakkında bu yüzyıla kadar böyle kapsamlı bir anlatım olmamış münafıklar da bunun kirli avantajını yaşamışlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafık çok geveze, küstah, münasebetsiz ama şeytani bir yetenekle hazır cevaptır, çok seri yalan söyler. Peygamberimiz de münafıkların dilbaz olduklarına dikkat çekmiştir.
Münafığın kahpe özelliklerinden biri de Kuran'ı kullanarak Müslümanlara karşı mücadele etmesidir.
Münafık İslam'a, Kuran'a hizmet etmemek için binbir türlü bahane öne surer. Hepsi kahpece, alçakça bahanelerdir.
Münafıkların Peygamberle özel konuşmak istemesinin sebebi ahlaksızlıklarına Müslümanların şahit olmasını engellemeye çalışmaktır.
Münafık Peygamberin merhametini ve şefkatini alçakça kurduğu tuzağa malzeme olarak kullanmak ister. Merhamet, saygı, nezaket, hürmet gibi tüm yüksek duyguları alçakça ve kahpece Müslümanların aleyhine kullanmaya çalışır.
Sağlığını bahane ederek Müslümanları tedirgin etmek, onlardan menfaat elde etmek münafığın en alçak yönlerinden biridir. Münafık haşa Peygamberi Müslümanları düşünmeyen biri gibi göstermek için sağlığını öne sürüp "Bu sıcakta savaşa çıkmayalım" der.
Münafığın ruhunda anarşi olduğu için sürekli kargaşa ister, siyaha beyaz, beyaza siyah diyerek her konuda mutlaka muhalefet eder.
Münafıklarda şeytan zekası olduğu için şeytani bir yetenek oluşuyor. İngiliz derin devleti de münafıkları şeytan ordusu gibi kullanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafık Müslümanların yanında kibirlidir ama küfrün yanında eziktir. Küfür münafıkların alçaklığını bildiği için onları çok aşağılar.
Münafık haysiyetsiz olduğu için yalan söylemekten utanmaz, insanın gözünün içine baka baka diri diri yalan söyler. Münafık yalan söylerken üzerinde yalan söylemekten kaynaklanan hiçbir tedirginlik olmaz. Bu arsızlığın sebebi şeytanın kontrolüne girmesidir. Münafığın ağzından yalan su gibi akar. Yalanlarının ardı arkası kesilmez.
Münafık Müslümanlara bir sevgi gösterisinde bulunuyorsa bunun arkasından mutlaka bir hainlik ve pislik gelecek demektir.
Münafık en dostane göründüğü anda en büyük hainliği yapar. Müslümanın teyakkuzda olduğu dönemde münafık saldırmaz.
Münafık bir nevi av köpeği gibidir. Münafığın izini takip ederek küfrün ve münafıklık sisteminin tüm yapıları teşhis edilebilir.
Münafık cemiyet mikrobudur. 2 kişi bulsa hemen yalan söylemeye başlar, Allah'a dine muhalif bir ruh haline geçer. Hz. Musa döneminde münafıklar bir kaç bakla, soğan, sarımsak için Hz. Musa'yı yalnız bırakıp Firavun'un yanına dönüyorlar. Münafık bu derece aşağılıktır. Münafıkların yaptığı pisliği Peygamberler hayra çevirirler. Samiri put yapıyor, Musa putu ezip denize atıp Manna'yla kavmi bereketlendiriyor.
Münafık vicdansızlığın ve ahlaksızlığın ne olduğunu bilir. Bile bile ahlaksızlık yapar. Nitelikli münafık dediğimizde kitleleri yönlendirebilen lider vasfındaki münafıkları kast ediyoruz. Mesela Samiri de nitelikli münafıktı. Samiri de kitleyi yönlendirmeyi hedefliyor, “ben sizi eski görkemli günlerinize döndüreceğim, Musa haşa kendi dinini unuttu” diye ortaya çıkıyor. Samiri Müslümanları sürekli yoran, enerjilerini alan bir faaliyet içinde oluyor. Önce altınları alıp çölde taşıtıyor, sonra ocak yaptırıyor . Sonra döküm yaptırıyor. Çok sayıda Müslümanı altından buzağıyı yapmak için meşgul ediyor, her gün ayrı bir iş çıkarıyor. Samiri sadece pis çıkarını düşünüyor. “Siz Musa'nın yanında tekdüze yaşıyorsunuz, ben hayatınızı renkli yapacağım, her çeşit yemek olacak” diyor
Nitelikli münafıklar küfrün en ileri gelenlerinin yerine geçmeye ve dünyayı yönetmeye çalışırlar. Her biri kendini haşa İlah gibi görür.
Münafık pis boğazdır. Hz. Musa devrindeki münafıklar pis mideleri için Firavun'un yanındaki köleliğe dönmeyi istiyorlardı. (Bakara Suresi, 61: Siz (ise şöyle) demiştiniz: "Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın." (O zaman Musa:) "Hayırlı olanı, şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır'a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır" demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi.)
Münafık çok ahmaktır ama kendini çok akıllı zanneder. Münafık kendi ahmaklığını fark edemeyecek kadar akılsızdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafık akılsızca o kadar kendinden emindir ki tüm alçaklığına, pisliğine ve ahirete inanmamasına rağmen cennete gideceğini iddia eder. (Fussilet Suresi, 50: Oysa ona dokunan bir zarardan sonra tarafımızdan bir rahmet taddırsak, mutlaka: "Bu benim (hakkım)dır. Ve ben kıyamet-saatinin kopacağını da sanmıyorum; eğer Rabbime döndürülsem bile, muhakkak O'nun Katında benim için daha güzel olanı vardır." der. Ama andolsun Biz, o kafirlere yaptıklarını haber vereceğiz ve andolsun onlara, en kaba bir azaptan taddıracağız.)
İngiliz derin devletine yalakalık yapan münafıklar da her biri dünyayı yönlendirecek kadar akıllı olduğu kanaatindedir. Ama çok akılsızdırlar.
Her münafık kendini dünyayı yöneten üstün beyin zanneder. Her biri inanılmaz akıllı olduğu kanaatindedir oysa hepsi ahmaktır.
Dünyanın bağlanılacak hiçbir yönü yok. Ancak münafıklar dünyaya delice bağlıdır. Münafığın dünyaya bağlılığı küfürden daha fazladır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2016> Daha Fazla

Ayette münafığın Kuran'ı dinlemeye dayanamadığı bildirilir. Münafık alamet vermemek için buna dikkat edebilir, ama yapamaz, mutlaka kaçar.
Münafıklık konusu üzerinde bu kadar durmamızın sebebi münafıkların Osmanlı döneminden bu yana bir çok yeri kene gibi sarmaları ve fitne çıkarmalarıdır.
Münafık Peygamberin meclisinde bulunmaya, münafık alametlerini dinlemeye tahammül edemez. İmani konuları dinlemek istemez.
Münafığın ahlaksızlığı, anormalliği, pisliği özel olarak yaratılmıştır. Münafıklık da bir nevi akıl hastalığıdır. Münafığın müstakil bir gücü olduğunu zannetmek çok büyük hata olur. Münafık ahmak ve dengesiz bir varlıktır, problemli, hasta bir tiptir.
Münafıklar kendilerini çok okuyan, çok araştıran, halkın bilmediklerini bilen üstün insan olarak görüyorlar. Kendilerini haşa Allah'tan üstün görüyorlar.
Müslümanların münafıkların internet üzerinden geliştirebilecekleri fitnelere karşı hazırlıkları yok. O yüzden bu yöntemlerin deşifresi önemli.
Bu yüzyılda münafıkların internet ve akıllı telefonlarla çok büyük fitne çıkarma imkanları oluyor. 15 Temmuz da bu fitnelerden biridir. Gizli yazışma programları ve sahte hesaplar münafıkların kirli bir güç elde etmesine sebep oluyor. 15 Temmuz'da bu gücün tehlikesi görüldü.
Münafık olmasa Müslümanlarda atalet olur. Münafık müminlere heyecan ve canlılık kazandırır. Her münafık hamlesi Müslümanların birliktelik gücünü, imani heyecanını ve şevkini güçlendirir.
Münafık kalbindeki pisliğe rağmen Allah'ı şahit getirir. Münafıkların konuşması kendilerince hep kafalama, zayıf insanları etkileme üzerinedir.
Münafık Kuran'dan, İslam'dan bahsediyor görünerek Allah'ın adını kullanarak Müslümanları aldatır.
Münafıklar Kuran'ı Müslümanlara karşı mücadele etmek için öğrenirler. (MÜNAFIKLAR İSE KURAN’I ÖĞRENİRLER VE KURAN’LA İLİM EHLİYLE MÜCADELE EDERLER. Ramuzel Hadis, sf.12)
Münafıklar konuştuklarını Kuran'a uygunmuş gibi göstermeye çalışırlar. Bunun için dillerini eğip bükerler. (Ali İmran Suresi, 78: Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. "Bu Allah Katındandır" derler. Oysa o, Allah Katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı (böyle) yalan söylerler.)
Münafık şımarıktır, iyi olan her şeyin kendisinden kaynaklandığını iddia eder, bir bela oluştuğunda ise ahlaksızca Müslümanları suçlar.
Münafığın çirkin yönlerinden biri de Kuran ile Müslümanlığa saldırmalarıdır. Homoseksüelliği Kuran'la savunmaya çalışıyorlar, oysa homoseksüellik haramdır.
Münafıklar çok pisboğazdır. Hep Müslümanların malını mülkünü tahrip etmenin peşinde olurlar.
Münafıklar ahirete ve Allah'ın yardımına inanmadıkları için İngiliz derin devletini haşa Allah gibi görür, ona inanır ve yalakalık yaparlar.
Münafıklar müminleri değil küfrü güçlü görürler. Kararlı, azimli, samimi insanları değil entel, züppe, yancı karakterlileri önemli görürler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Aralık 2016> Daha Fazla

Müminler hep başarılıdır. Münafığın kini ve nefreti ise sadece kendini yakar. Diliyle zarar vermek ister ama o dil kendisini yakar.
Küfrün veya münafıkların sayıca çok olması önemli değildir. Allah hep az sayıda mümine zafer ve başarı vermiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2016> Daha Fazla

Münafıklık konusu İslam ahlakı hakim olana kadar gündemde tutacağımız bir konu, çünkü münafıklık İslam aleminin üzerindeki en büyük beladır.
Münafıklık çok derin bir delilik şeklidir. Münafığın ruhu adeta katran olmuştur. Bu ruh halini normal bir Müslümanın anlaması mümkün değildir.
İnsanları dürüstlüğe davet etmek gerekir. Çünkü münafık İslam alemi için büyük tehlike. Şu an İslam aleminde dökülen kandan münafıklar sorumlu.
Ateist olana baskı yapmak çok yanlıştır. Açıkça dürüst bir şekilde inanamadığını söylüyor. Baskı olduğunda insanlar münafıklığa yönelir Allah korusun.
Münafık en yüksek nitelikte negatif güç olduğu için münafıkla ilmi mücadele müminin sevabını en yüksek noktaya çıkarır.
Küfür açıktır, tavrını dürüstçe ortaya koyar, namaz kılmıyorsa açık açık söyler. Münafık ise inanmadığı halde ömrü boyunca sahtekarca yaşar.
Münafık çok yalancıdır. Müslümanlarla temiz yaşamak istemez, dine, imana haşa hakaret edenlerle bağlantı içinde yaşar.
Münafıkların kaderde sayısı bellidir. Kuran'da şeytanın samimi kullara etki edemeyeceği, sayısı belirlenmiş kişileri saptıracağı bildirilir.
Dürüst olmak vicdanın rahat etmesini sağlar. Münafık ise sürekli sahtekarlık, yalancılık yapar bu yüzden de sürekli gerilim içindedir.
Huzurlu, rahat yaşamak varken münafık sürekli gerilim içinde ahlaksızlık yaparak yaşar.
Münafığın şeytana teslim olması ve şeytanın etkisine girmesi mucizevi bir olay. Aslında şeytanın etkisi zayıftır ama münafık şeytana teslim olur.
Mümin bedenini güçlendirmek ister ama amacı Allah rızasıdır, Allah için hizmettir. Münafık ise dünya hırsıyla bedenini güçlendirmeye çalışır.
Münafık şuurlu olarak Allah'tan korkmaz, bu da onun manen ölü olduğu anlamına geliyor.
İncil'de münafıklar badanalı mezara benzetilir. Bu benzetmenin sebebi; münafık ölü varlıktır. Ruhu şeytan tarafından esir alınmıştır.
Münafık ince çalıştığı için Müslümanların çok iyi kafa kullanması gerekir. Küfürle orta akılla mücadele edilir, münafık için ise ince akıl gerekir.
Münafık için her şey azap vesilesidir. Gezip tozar bu onu çökertir. Yer, içer bu ona belaya dönüşür.
Münafık kendini Müslümanmış gibi göstererek Müslümanlara adeta sülük gibi yapışır. Alçakça sadece kendi menfaati peşindedir.
Münafık Müslümanların arasında adeta turist gibi yaşar. İslam için fikri mücadele onu ilgilendirmez, sadece kendi rahatını düşünür.
Münafık fitneye çağrılsa hemen gider ama İslam'a hizmet olduğunda Müslümanları töhmet altında bırakacak teviller yaparak kaçmaya çalışır.
Müminlere her zaman hayat güzeldir. Hayat münafığa, kafire çetindir. Mümine hep güzeldir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2016> Daha Fazla

Hayret verici olaylardan biri de Müslümanların çoğunun yüzyıllardan beri münafıklar konusunda ilgisiz davranmış olmalarıdır. Kuran'da münafıklar hakkında binden fazla ayet var buna rağmen Müslümanların çoğu münafıkları Peygamber devrinde yaşayıp geçmiş kişiler diye düşünmüşlerdir.
Münafık pisboğazdır. Allah'ın nimetlerine şükretmez, hep nankörlük içindedir ve hep daha fazlasını ister. (Bakara Suresi, 61: Siz (ise şöyle) demiştiniz: "Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın." (O zaman Musa:) "Hayırlı olanı, şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır'a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır" demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi.)
Münafık şeytanın kışkırtmasıyla sürekli fitne halindedir. Bir türlü sakinleşmez. Tam sakinleşti denilir bir delilik daha yapar.
Münafık tüm Müslümanlara musallat olmak isteyen bir beladır. Züppece ve alçakça Müslümanlara musallat olur.
Münafık bir nevi yaşayan ölüdür. Bedenini şeytan kullanır. Ayette "ölüm baygınlığı çökmüş gibi bakarlar" ifadesi de buna işaret etmektedir.
Münafığın en bariz alametlerinden birisi Allah'ın anıldığı ortamdan mutlaka kaçmasıdır. Münafığa her yerde Allah'ın hükmünü anlatmak önemli.
Münafığın hedefi müminleri ibadetten uzaklaştırmaktır. Deli enerjisiyle mümine öyle musallat olur ki Allah'ı anamayacak hale getirmek ister.
Münafıkta akıl almaz bir deli enerjisi vardır. Münafıklar sürekli umulmadık, delice taleplerle ortaya çıkarlar ve kargaşa oluşturmak isterler.
Münafıklar hayret edici şekilde birbirlerini bulur, tanır ve korurlar. Farklı ülkelerde dahi olsalar birbirlerine bir şekilde ulaşırlar.
Münafıkların yancıları nitelikli münafıklara hayasız bir şekilde hayranlık duyarlar, onları gözlerinde büyütürler.
Mümin için evi mescid hükmündedir, münafık ise evleri adeta zindan gibi görür. Bu yüzden sürekli yer değiştirmek ister.
Müslümanlar münafıklar konusu üzerinde durduklarında ve münafık zihniyetini deşifre ettiklerinde İslam ahlakının hakimiyeti çok hızlı gelişir.
Münafıklar insi şeytandır ve bu insi şeytanların zayıf kişilikli, akılsız çok fazla yancısı vardır. İngiliz derin devleti hepsini kullanır.
Şeytanın müthiş bir kandırma gücü vardır. Münafıkta da bu kandırma gücü görülür. Münafık ruhu ve aklı zayıf olanları etki altına alır.
Şeytan çok züppe ve çakaldır. Münafığın züppe ve çakallığının sebebi de şeytanın ruhunu esir almış olmasıdır.
Müslüman halim selim, aklı başında, munis olur. Münafık ise hayret edilecek şekilde şeytani bir varlıktır. Münafıkta şeytani hareketlilik, uyanıklık, züppelik ve deli cesareti vardır. Şeytan münafığın ruhunu esir alıp bedenini makina gibi kullanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2016> Daha Fazla

Komünist felsefede sürekli çelişki ve çatışma düşüncesi vardır. Aynısı münafıklarda da vardır, durduk yere çatışma meydana getirirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafık cinayete eğilimlidir. İngiliz derin devletinin kullandığı casuslarda da cinayet eğilimi vardır, paylaşımlarından da bu görülür.
Münafıklar Peygamberimiz ve İslam aleyhine kurdukları Dırar Mescidinde her türlü fitneyi, cinayeti, ahlaksızlığı planlıyorlardı.
Münafık ruhu alınmış, bedeni şeytanın eline geçmiş makina gibidir. Şeytani zekasıyla yoğun Müslüman taklidi yaparak dikkat dağıtmak ister.
Münafık şüpheci olduğu ve şeytanın yönlendirmesi altında olduğu için sürekli kargaşa ve anarşi ruhu içinde yaşar, yarım saat sakin durmaz.
Münafık, şeytanın yönettiği etten, kemikten bir robot gibidir. Her yaptığı bir pislik, bir fitne içindir. Münafığın bedeni şeytanın kontrolünde bir makina gibi olduğu için robot gibi sürekli delilik, densizlik ve münasebetsizlik yapar.
Münafıklar görünüşte etkileyici görünümde olabilirler ama içi boş kütük gibidirler, yani şeytanın ruhlarını ele geçirdiği varlıklardır. (Münafikun Suresi, 4: Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. (Oysa) Sanki onlar (sütun gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler. (Bu dayanıksızlıklarından dolayı da) Her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar, bu yüzden onlardan kaçınıp-sakının. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar.)
İngiliz derin devletiyle münafıklar arasındaki bağlantı tamamen menfaate dayanıyor, münafıklar kendilerini zengin gösterdikleri için İngiliz derin devleti bunlardan faydalanmaya başlıyor. Zengin olmadıklarını anladıklarında ise fuhuş için kullanıyorlar.
Münafıklar bir eylem yaptığında bu Müslümanlar için şer olmaz, tam tersine hayır olur. Müslümanlar çok büyük sevap alırlar.
Kuran'da münafıklıkla ilgili binin üzerinde ayet olmasına rağmen bugüne kadar İslam dünyasında en az üzerinde durulan konu olmuştur.
Peygamberimiz döneminde münafıklar Peygamberimiz'in hanımlarına yaklaşarak bilgi almaya, fitne çıkarmaya ve hainlik yapmaya çalışıyorlardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Kasım 2016> Daha Fazla

Halep'te oluk oluk kan akması deccaliyetin, münafıklığın dünyaya yaşattığı acılardan biridir.
Münafık çok müsriftir, israfla Müslümanları ezmek ister. Müslümanların malını, mülkünü harcamak ister.
Münafık boğazına çok düşkündür. Hayvani bir içgüdüyle yemek yer. Normal bir insan gibi yaşamaz.
Münafıkta sürekli bir anarşi kaynaması vardır, rahat duramaz, sakin normal yaşayamaz. Bomboş odada bile olsa fitne için bir konu bulur.
Münafık çok huysuz, dengesiz, saldırgandır. Sürekli sıkıntı içindedir. Kendini ferahlatmak için gezmek ister, ama bir türlü ferahlayamaz. Münafık sıkıntıyı üstüne yüklenip gezdirir. Münafık sıkıntı ve azap hamalıdır. Nereye giderse sıkıntısı da onunla birlikte gider.
Münafıklar kendilerinin inkara sapmaları gibi Müslümanların da sapmasını, Darwinist, Rumi olmalarını isterler.
Bir mikro münafık vardır bir de makro münafık vardır. Mikro münafık halk içindedir, niteliksizdir, alçaklıkları küçük küçüktür. Makro münafıklar ise derin devletlerle işbirliği içinde çok büyük eylemler yapar, kitle katliamlarına sebep olurlar. Mikro münafıkların zararı küçük küçüktür, eylemleri küçük çaplıdır. Makro münafıklar çok geniş çaplı tahribata ve zarara sebep olurlar. Alçaklığa alıştıkları için mikro deccaller sürekli makro decallere hizmet ederler. Derin devletler bu mikropları detaylı kullanmak ister.
Münafıklarla ilgili neredeyse tüm ayetlerde büyüklenmeye dikkat çekilir. Münafık doğruyu anladığı halde alçaklıkta haysiyetsizce direnir.
Münafık çok saldırgandır. Müslümanlara karşı çok öfkelidir. Müslümanların dindarlığına tahammül edemez. (Hac Suresi, 72: Onlara karşı apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, sen o inkar edenlerin yüzlerindeki 'red ve inkarı' tanıyabilirsin. Neredeyse, kendilerine karşı ayetlerimizi okuyanın üzerine çullanıverecekler. De ki: "Size, bundan daha kötü olanını haber vereyim mi? Ateş... Allah, onu inkar edenlere va'detmiş bulunmaktadır; ne kötü bir duraktır.")
Münafıklar doğruya her davet edildiklerinde bu daveti duymak istemezler, bir şekilde Kuran ayetlerini dinlemekten kaçarlar. (Nuh Suresi, 7: "Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip-direttiler.')
Münafık Allah'ın adının anıldığı ortamlardan, münafık ayetlerinin anlatıldığı ortamlardan kaçmaya çalışır. Münafık Kuran okunurken ya gürültü çıkararak ya da başka bir olay yaparak Kuran'ı dinlemek ve münafık ayetlerini duymak istemez.
Münafık Müslümanları aldatmaya çalıştığı için hep yanlış bilgilendirme yapar. Münafık bir şeye siyah diyorsa o beyazdır.
Münafık sürekli kargaşa ve huzursuzluk olsun ister, bir şekilde Müslümanlara rahatsızlık vermeye uğraşır. Şeytanın ilhamıyla Müslümanları sürekli meşgul etmek münafıkların en önemli özelliğidir. Tüm İslam alemini fitneleriyle meşgul ediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafık sayı, para, imkan yönünden daha güçlü olmasına rağmen her zaman yenilmeye mahkumdur. Firavun, Nemrud hepsi yenilmiştir.
Münafık Allah'a güvenip tevekkül etmediği için hayvani bir içgüdüyle malı sürekli yığıp biriktirir. Ve çok israf eder.
Münafıklık konusu hallolmadan Müslümanların kurtuluşu mümkün değil. İngiliz derin devletine uşaklık yapan yüzbinlerce münafık var.
Münafık cehennemin en derin katmanından dünyaya gelmiş bir varlıktır. Bir nevi cesettir. Kuran ayetlerinden asla etkilenmez.
Münafık zekasıyla aklı yenemez. Münafıkla Müslümanların mücadelesi akıl ile zekanın mücadelesidir. Bu mücadelede Müslümanlar galip gelir.
Münafık şeytanla bağlantıda denildiğinde insanlar flu anlatım sanıyorlar. Oysa münafık içinde şeytan olan insan görünümlü varlıktır. Münafık şeytana inanmaz, içinde şeytan olduğunun farkında da değildir. Allah aklını alıp zekasını yükselttiği için kendisini anlayamaz.
Münafık şeytanla bağlantı halinde olduğu için bedeni ve ruhu sürekli sıkıntı içindedir. O sıkıntıdan boğulacak hale gelir.
Münafık Allah'ın sınırlarını kabul etmez, delice bir özgürlük anlayışı vardır. Her şeye isyan eder, her şeye karşı gelir, çok ahlaksızdır.
Münafık kendini çok büyük görür, ama Allah her defasında münafığı müthiş aşağılar. Bu Allah'ın bir mucizesidir.
Münafık sıkıntıyı gezdiren kamyon gibidir. Sıkıntıdan kurtulmak için sürekli gezmek ister ama sıkıntısı da onunla birlikte gezer.
Münafık sürekli talep halindedir. İstekleri bir türlü bitmez. Doyumsuz mal hırsı vardır.
Münafık aslında insan değildir. Şeytanın insan şekline girmiş bir halidir. İnsanlar onun insan suretinde şeytan olduğunu pek anlamazlar.
Münafık deli zırvası tarzında aralıksız yalan söyler. Yalanları çok delicedir. Hayasız ve utanmaz olduğu için yalan söylemekten utanmaz.
İngiliz derin devleti kullandığı münafık ajanları işi bittikten sonra mutlaka öldürür, ortadan kaldırır.
Münafık selam der ama kalbi kin ve nefretle doludur. Müslümanların malını hayvani bir düşünceyle yağmalamak ister. (Münafıkların kendilerini ele veren alametleri vardır: Selamları lanettir. YEMEKLERİ GASP VE YAĞMADIR. Ganimetleri hile ile kazançtır. Mescitlere aralıklı yaklaşırlar. Camide kılınan namazın sonuna ancak yetişebilirler. Kibirlidirler. Ne sevilirler ne de severler. GECE ODUN GİBİ SESSİZ, GÜNDÜZ GÜRÜLTÜCÜDÜRLER. (İmam Ahmed ve Bezzar/Cem’ul Fevaid, H No.8110)
Münafık görünmeyen yerde abdest almaz, namaz kılmaz. Allah'ın anıldığı ortamlarda bulunmak istemez. Dini sadece gösteriş için yaşar.
Münafıklar Müslümanlara zarar vereceklerini düşündükleri yapılarla ittifak ederek ahmak kafalarınca Müslümanları korkutmaya çalışırlar. (Ali İmran Suresi, 173: Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir.)
Münafık İslam'a faydalı olmayı asla istemez. O pis ruhu sürekli acı içinde kıvranır ama pislikten bir türlü vazgeçmez.
Münafıkta kilitlemeci karakter vardır. Peygamberin her söylediğinin aleyhine bir tevil yaparak Müslümanları kilitlemeye çalışır.
Şu anda Müslümanların başındaki en büyük bela münafıklar. Mısır'da, Pakistan'da, Irak'ta münafıklar yüzünden Müslümanlar eziliyorlar.
Münafıkla akılcı mücadele Müslümanın en önemli vasıflarındandır. Münafıklığa karşı başarılı olan küfre karşı da başarılı olur.
Hz. Musa döneminde münafıklar Firavun'un zulmünden kurtulduklarına şükredeceklerine Mısır sistemindeki hayatı talep etmişlerdir. (Bakara Suresi,61: Siz (ise şöyle) demiştiniz: "Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın." (O zaman Musa:) "Hayırlı olanı, şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır'a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır" demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi.)
Münafık küfre hayrandır ama küfrün yanına gitmez. Müslümanların içinde verem mikrobu gibi baş belası olmaya çalışır.
Münafık illa alçaklık yapmak istediği için tüm ömrü gerilim, pislik, yalakalık içinde geçer. Münafıkların sonları da hep feci olmuştur.
Münafık her şeyin gizlisinden zevk alır. Meşru, rahat, huzurlu yaşamaktansa alçaklık, hainlik ister. Münafıkta köprü altı çakalı karakteri vardır.
Allah Müslümanlara münafıkların ani baskınlarına ve saldırılarına karşı hep teyakkuzda ve dikkatli olmaları gerektiğini bildirmiştir. Çünkü münafıklar en küçük bir imkanı dahi Müslümanların aleyhine kullanmaya kalkar, bu amaçla sürekli Müslümanları gözetlerler.
Allah münafıkları akıllları kapanmış olarak yaratmıştır. Kobay hayvan yavrusu gibi bir kutunun içinde döner dolaşır, sürekli rezil kepaze olurlar.
Münafık her dönemde derin devletle birlikte plan yapar, gece Müslümanlar aleyhine tuzaklar kurar ve hainliklerini eyleme koyar. (Neml Suresi, 49: Kendi aralarında Allah adına and içerek, dediler ki: "Gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim, sonra velisine: Ailesinin yok oluşuna biz şahid olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz, diyelim.)
Münafıklar Hz Musa'nın, Hz. Lut'un başına bela olmuş, Peygamberimiz'den sonra Ali'yi, Hasan'ı, Ömer'i şehit etmişlerdir. Münafıklar çok hain ve alçaktırlar.
Münafıklar Müslümanların rahat bulunduğu anlardan faydalanmak ister, bu sebeple ani baskın yöntemleri kullanır. Münafık kendince Müslümanları gafil avlamak ister bu yüzden ani girişler yapar. Peygamberimiz devrinde münafıklar evlere arkalarından giriyorlardı. Münafık gizlice ve ani girişlerle Müslümanların aleyhine elde edeceği ve kendine menfaat sağlayacağı bir şey var mı bunu görmek ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafıklar çocuklardan bile nefret ederler. Suda boğulan mülteci çocuklara dahi sahte hesaplarında kin kusacak kadar ahlaksızdırlar.
Münafık Kuran ayetlerine inanmaz dolayısıyla münafıklık konusundan münafıklar hiç etkilenmez çünkü haysiyetsiz, şerefsizdir, aşağılıktırlar.
Münafıklar sahte hesaplarında sürekli kendilerini överler.
Koskoca İslam alemi bir avuç münafığın elinde esir durumda, bu yüzden de münafıklarla ilmi mücadele çok önemli.
Münafığın internette bir kendi gerçek hesabı vardır bir de dinsizliğini, alçaklığını, kinini ortaya koyduğu çok sayıda sahte hesabı vardır. Münafık kendi hesabında kerhen İslamiyeti destekler, çok kurnaz ve kahpece bir stil uygular ama asıl münafığın sahte hesapları çok önemlidir. Münafık azgınlığını, kahpeliğini, İslam'a ve Müslümanlara olan kinini sahte hesaplarında kusar ve ahmakça bunun fark edilmediğini zanneder.
"Münafık interneti hangi taktiklerle kullanır?" bunun çok iyi öğretilmesi gerekir. Münafığın internetteki stili nedir bu da iyi incelenmeli. Münafıklar gizli hesap sistemleri oluştururlar, internette ve telefonda yakalanmamak için çok sayıda yöntem geliştirirler.
Münafıkların ahir zamandaki önemli silahı televizyon, radyo, internettir. Özellikle film sektöründeki bazı kişiler deccaliyetin kontrolündeler. Şu anda filmlerde yoğun olarak homoseksüellik propagandası yapılıyor ki bu deccaliyetin teşvikiyle oldu.
Münafıklar garip resimleri sosyal medyada propaganda için kullanarak mesajlaşırlar, münafıkların resimlerle mesajlaştıkları bilinmiyordu. Münafıklar ayrıca Rumilik sözleriyle, rakamlarla da kendi aralarında gizlice anlaşırlar.
Münafıklar kendi aralarında klan gibidirler, bir tanesi bulunursa diğerlerini tespit etmek de mümkün oluyor. Münafık klanı gece-gündüz müslümanlara düşmanlık yapmak için çalışır.
Münafık hakkında iyi eğitim verilmesi gerekiyor çünkü münafık insanların hiç ummadıkları yerde müslümanların karşısına çıkar ve güçlerini kırar.
Münafıklar, Roma Devletine de Resullah (sav) hakkında bilgi aktarıyorlardı, günümüzde de İngiliz derin devletine haber aktarıyorlar.
Dünya tarihi boyunca Darwinizm gibi bütün dünyayı kaplayan bilimsel görünümlü dinsizlik ilk defa ahir zamanda oldu. Darwinizm deccaliyetin dinidir. Asrımızdaki deccaliyetin çapını ve münafıkların deccaliyetin emrinde olduğunu iyi anlatmak gerekiyor.
Ahir zamanın münafıkları en aşağılık olanlarıdır ve günümüzdeki münafıklar dünya derin devletleriyle işbirliği içindedirler.
Müslümanların büyük bölümü zikir yapıyorlar, sohbet ediyorlar ama münafık tehlikesine hiç dikkat çekmiyorlar.
Nasıl ki hırsız alenen yakalanır ama arsızlık yapar ve kabul etmez münafıklar da aynı şekilde akıl almaz hayasız ve kaşar oluyorlar.
Münafık çok masum, temiz, kaliteli insan görüntüsü verip, bukalemun gibi her şekle girebilir, isterse çok saygılı, nezih gibi davranabilir. Oysa münafık son derece haysiyetsiz, arsız ve karaktersizdir.
Münafığın en önemli silahı kulağının kesik olması, haysiyetsiz olmasıdır. Tam cemiyet mikrobudur, çok karaktersizdir, sinsidir.
Müminlerin mutluluğu için münafıkların tespiti ve onlara aman verilmemesi çok hayati bir konudur.
Nasıl ki bakteri kendini vücuda dost gibi gösterir, hücreler de onu tanıyamaz ve ona dokunmazlar bakteri gelişir işte münafık da böyledir.
Münafık kusursuz bir insan gibi maske takar. Kendini efendi gibi gösterir ve Müslümanların arasında böylece rahat yaşar.
Müminler kendi huzurlu dünyalarında yaşayacaklar ama münafıkların kahpe olduklarını unutmayacaklar.
Müslümanlar iyi niyetle, güzellikle, şevkle Allah için çalışırken münafıklar da kahpeliklerini ve kötülüklerini sürdürürler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafık aksi ve tartışmacıdır. Müslümanlar ne yapsa ne söylese aksini yapar, aksini söyler.
Münafık anlatılanlardan öğüt almaz. Öğüt verildiğinde kaçar. “Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar? Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler; Arslandan korkup-kaçmışlar.” (Müddesir Suresi, 49-51)
Münafık kendi milletine hainlik yapmayı, kendi milletini zor durumda bırakmayı, casusluk yapmayı kendince bir üstünlük zanneder.
Münafığın temel vasıflarından biri Allah'ın hükmünü dinlemek istememesidir. Allah anıldığında Müslümanların yanından kaçar.
Münafık hastalık derecesinde kendini aşırı beğenir. Irkı, şehri, bilgisi her şeyiyle sükse yapmaya çalışır. Oysa hepsinin sahibi Allah'tır.
Münafıkları anlatmaya İslam ahlakı hakim oluncaya kadar devam edeceğiz. Münafıklar İslam'ın hakimiyetini engelleyen şeytan ordusudur.
Münafığın hem üslubu berbattır hem de bakışları anlamsız, boş, küt, ruhsuzdur.
Münafık kitap yüklü eşek gibidir. Boş, hiçbir anlamı olmayan bilgilerle kendini donatıp etrafa sükse yapmak ister.
Allah'ın anılması ve münafık alametlerinin anlatılması münafıkları müthiş darlandırır. Münafık Allah'ın anıldığı ortamda bulunmak istemez.
Münafık ahlaksız olduğu için ruhu sürekli sıkıntı içindedir. Bu sıkıntıyı gidermeleri için de müminlerden sürekli menfaat talep eder.
Münafıklar fizik olarak da ruh olarak da pistirler. İnsanların görmediği yerlerde iğrençlik derecesinde pistirler.
Münafık kendisini dindar gösterir, asıl dünyası ise kinder, nefret dolu ve pislik içindedir. Sahte hesaplarında bu iğrençlikleri görülür.
Münafık çok tartışmacı ve kavgacıdır. Basit bir konuyu bile şirretliğe döker. Ruhu dinmez bir sıkıntı, kavga ruhu ve anarşi içindedir.
Münafık küfrü güçlü gördüğü için onlara karşı çok eziktir. Müslümanlara karşı ise öfke doludur. Münafık kalbinde küfrün hakimiyetine inanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafıkların sosyal medya sayfaları karaktersizliklerini izlemek açısından çok önemlidir. İmani yazılar olduğunda hemen bunları kaldırırlar.
Münafıklar her türlü tekniği ve teknolojiyi sadece pislik ve fitne için kullanırlar. Ama neticede bu imkanlar hep Müslümanların lehine döner.
Münafıklar sürekli yakalanma korkusu içindedirler. Müslümanların aleyhinde gizli faaliyet yaptıkları için sürekli köstebek gibi gizlenerek yaşarlar.
Münafığın gerçek yüzü sahte hesaplarında görülür. Gerçek hesaplarında dini paylaşım yaparken sahte hesaplarında her türlü ahlaksızlığı yapar. Münafığın en büyük ahmaklığı yaptığının gizli kalacağını sanmasıdır. Oysa Allah her anına şahittir.
Münafıklar İngiliz derin devleti elemanlarını Müslümanlara tanıtırken bu tipleri dindar gibi gösterirler. Oysa hepsi İslam karşıtı adamlardır.
İngiliz derin devleti elemanları olan münafıklara internette kullanabilecekleri çok fazla teknik gösterip öğretir. Münafıklar ahir zaman teknolojisini, akıllı telefonları ve interneti İslam'ın lehine değil sadece fitne ve pislik çıkarmak için kullanırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafık ayet söylerken kendince Müslümanlar aleyhine bir konuşma yaptığını zanneder. Ahmak olduğu için kendi aleyhine olduğunu anlayamaz.
İman lezzetli, kolay, akılcı, fıtrata uygun. Münafıklık çok zor ve belalı, sürekli aşağılanma ve pislik var. Buna rağmen münafık oluyorlar.
Münafık mal bulduğunda bu daha çok azgınlaşmasına, karaktersizleşmesine sebep olur. Malı olmadığında da yalan söyleyerek kendini zengin göstermeye çalışır.
Münafık gösterişe ve zenginliğe çok meraklıdır. Çok yalancı olduğu için zengin olmadığı halde kendisini çok zengin göstermeye çalışır. Münafık özellikle bir kişiyi dolandırmayı planlıyorsa o kişiye kendisini özellikle zengin gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Kasım 2016> Daha Fazla

Tecessüs etmek yani casusluk yapmak ve Müslümanların gıyabında olumsuz konuşmalar yapmak münafıkların vasfıdır.
Münafık çok akılsız olduğu için Allah'a haşa oyun oynayacağını zanneder. Oysa Allah'ın tuzağı daha çetindir.
Münafığın evlilik anlayışının bile talan mantığında olması ne kadar aşağılık olduğunu gösterir.
Münafık olmak dünyanın en ızdıraplı, en alçak, en pis mesleğidir. Ama münafık bilerek ve isteyerek o alçakça dünyada köpek gibi yaşar.
Sosyal medya hesapları münafıkların küfre nasıl karaktersizce yancılık yaptıklarını ve Müslümanlara da nasıl öfke duyduklarını gösterir. Münafıklar çok fazla sahte hesap kullanırlar, bu sahte hesaplarında alçaklıkları, haysiyetsizlikleri çok daha detaylı görülür.
Münafıklar halkın anlayamadığı şifrelerle konuşmaya çok meraklıdırlar. Bunu kendilerince bir sükse ve üstünlük olarak görürler.
Münafık Mehdiyeti kabul etmez ama Mehdiliği kendi menfaatine uygun şekilde kullanmak ister.
Münafık kendinin en temiz, en dürüst, en çalışkan, en mükemmel Müslüman olduğu iddiasındadır ama en azılı din düşmanından daha azgındır.
Münafık sanatla ahlaksızlık yapmaya çalışır. Homoseksüel tabloları beğenir, ateist kitapları over, öne çıkarır.
Münafık sürekli muhalefet ruhundadır. Peygamberimiz ne dese kendi düşük aklıyla haşa Resulullah'a muhalefet eder.
Münafık nadir yıkanır ve kimsenin fark edemeyeceğini düşündüğü zaman abdest almaz, namaz kılmaz.
Münafık şeytanın ilkasıyla boş konuşur. Boş konuşmalarla Müslümanların güzel hizmetlerini sekteye uğratmak ister.
Münafık Müslüman olduğu için kendince bunun bedelini Müslümanlara ödetmek ister. Münafıklar Müslüman olmalarını minnet konusu edinirler. “Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. De ki: "Müslümanlığınızı bana karşı minnet (konusu) etmeyin. Tam tersine, sizi imana yönelttiği için Allah size minnet etmektedir. Eğer doğru sözlüler iseniz (bunu böyle kabullenmeniz gerekir.)" Hucurat Suresi, 17
Münafık gözlerini Müslümanlara eziyet etmek için kullanır. İstediğinde ağlar, istediğinde ahmak görünümü verir, istediğinde nefret bakışı olur.
Münafıkları çok pistir. Adeta hayvani pislikle mescitlere gelirler. Bu yüzden Allah ayet indirip mescidin temiz tutulmasına dikkat çekmiştir. Münafık pis olup Müslümanların yaşadığı yerleri de kirletmekten şeytani bir zevk alır. Münafığın bu şeytani zevki ahirette azaba dönüşecek.
Münafıklarda ağlamak çok önemli bir silahtır. Hazreti Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u şehit etmeye çalışıp ağlayarak bunu örtbas etmek istemişlerdir.
Münafık kendi düşük aklınca Peygamberin zaafını bulup kullanmaya çalışır. Samiri de haince Hz Musa'nın dinini unuttuğunu iddia etmiştir.
Münafık doğrudan Peygambere sorsa hemen cevabı verilecek konuları Peygamberin gıyabında konuşur ki çevresindeki insanlara şüphe verebilsin.
Münafığın aceleci olmasının sebebi yaşadığı iç sıkıntısının şiddetindendir. Mümin aceleye karşı sabırlıdır. Münafık sabırsızdır, hep acı çeker.
Münafıkta kesintisiz bir iç sıkıntısı vardır, sürekli dolaşıp gezmesinin sebebi de yaşadığı iç sıkıntısıdır. Ateş gibi sıkıntı azabı vardır. Münafık sıkıntıyı geride bırakmak için sürekli gezer, dolaşır ama sıkıntı onu bırakmaz. Nereye gitse Allah onu sıkıntıyla boğar.
Peygamberimiz döneminde münafık kadınlar Peygamberimiz'e eziyet vermek ve ayrılırken yüksek mehir almak için onunla evlenmek istiyorlardı. Münafık maddi imkan sağlamak için evlilik ister. Zengin birini bulur, onunla evlenir sonra nafaka adı altında o kişiyi soymak ister. Münafıkların evliliklerinde amaç karşıdaki kişinin malını gasp edebilmektir. Bu gaspın her detayını ince ince hesaplarlar.
Münafık ısrarlı olarak hayret edilecek şekilde asi, kontrol edilemez ve psikopattır. Ailesinin başına da bela olur, sürekli sorun çıkarır.
Münafıklar aralarındaki konuşmalarında sonsuz sadakatten bahsederler ama sonsuzluğa inanmazlar. Bu yüzden 10, 20, 30 yıl diye tarih de verirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafık haşa Allah'a din öğretmeye yeltenir. Allah'ın Kuran'da bildirdiği dini değil kendi kafasındaki dini uygular. Bu devirde içinde homoseksüellik, Darwinizm, küfür olan Rumiliği din gibi sunmaları da münafıkların ahlaksızlıklarından biridir.
Münafık hep suratını asar, çünkü Müslüman olmaktan rahatsızdır. Sürekli eğlendirilmek, gezdirilmek ister, böylece Müslümanların vaktini alır.
Mümin çok ince düşünür, Allah'tan korkar ve titizdir. Münafık Allah'tan korkmadığı için bir nevi çakal arsızlığı içindedir. Müslüman Allah'tan korktuğu için çok itinalı ve özenlidir. Münafık ise adeta hayvan kabalığındadır. Müslüman bu pervasızlığı hiç anlayamaz.
Münafıklık İslam aleminin en az üzerinde durduğu, Kuran'da ise en çok üzerinde durulan konudur.
Münafıklık konusunda atalete kapılmak çok büyük hata olur. Ömrümüzün sonuna kadar en ehemmiyetli konu olarak üzerinde duracağız.
Münafıklar fiziksel olarak pistirler. Müslümanların bulunduğu ortamı da kirletmeye çalışırlar, sokağın kirini, pisliğini içeri taşırlar. Münafıkların pisliği çok tehlikelidir, akıl hastalığı derecesinde pistirler. Münafıkların dış görünüşleri entel, modern gibi olabilir ama aslında çok ahlaksızdırlar, kirli ve iğrençlik derecesinde pistirler. Allah temiz elbiseyle mescitlerde bulunmayı emretmiştir. Sokağın kiri mescitlerin içine taşınmaz.
Münafıkların Peygambere eziyet etmek için uyguladıkları yöntemlerden biri de Peygamberle yalnız konuşup O'na sıkıntı vermeye çalışmaktır.
Münafıklar kendilerince Peygamberimiz'i Müslümanların gözünde küçük düşürmek, Müslümanlar aleyhinde ortam oluşturmak için gizli konuşma yaparlar.
Münafık hep Peygamberimiz'in gıyabında konuşur. Ahlaksızdır, Peygamber aleyhinde sürekli oyun oynar.
Münafıklık Kuran'da çok kapsamlı anlatılmıştır. Ancak İslam aleminde münafıklık konusu üzerinde yeterince durulmamıştır.
Münafık sürekli tereddüt içindedir, küfür mü Müslüman mı karar veremez. Müslümanlardan, Kuran'dan yana olmaz.
Münafıklar Kuran'ın hükmünü değiştirmek ister, insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışırlar. Dünya hayatını ahirete tercih ederler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2016> Daha Fazla

Fikir hırsızlığı münafıkların özelliğidir. Samiri de Musa'nın bilgisini kendi fikri gibi sunmuş ve halkı böyle etkilemiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafık alçakça ve karaktersizce sürekli bahane üretir ve İslam'a hizmet etmekten, hayırlı, güzel bir iş yapmaktan kahpece sürekli kaçar.
Münafık fitne çıkarmak, hainlik yapmak konusunda çok yeteneklidir. ‘İslam'a hizmet et’ denildiğinde ise ‘nasıl yapacağımı bilemiyorum’ diye yalan söyler.
Münafık bir iyilik yapıyor gibi göründüğünde mutlaka arkasında pislik vardır. İngiliz derin devleti de hep iyilik adına yaklaşıp fitne çıkarır.
Münafık hayvani bir meraka sahiptir. Derin devletin sırlarını öğrenmeye de meraklıdır. Münafıklar derin devlete sürekli bilgi akışı sağlarlar.
Münafıklar genelde beş parasız tiplerdir ama kendilerini zengin göstererek İngiliz derin devletine şirin görünmeye çalışırlar.
Münafık karakterlilerin geçim yollarından biri İslam ve Müslümanlar aleyhine yazılar yazmak, kitaplar yayınlamak ve belirli bir konuma gelmeye çalışmaktır.
İngiliz derin devleti münafıkları kafalarken kullandığı en temel cümlelerden biri "sen bizim ailedensin" ifadesidir.
Münafık karakterlilerin yazılarını inceleyin, hepsinin yazılarının çalıntı olduğunu görürsünüz. Münafık çok seri yalan söyler, çok sahtekardır.
Münafık çok üç kağıtçıdır ve aynı zamanda bilgi ve fikir hırsızıdır. Kendisinin asla akledemeyeceği fikirleri kendi fikriymiş gibi anlatır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafıkları tebliğ, İslam, zor durumdaki Müslümanlar hiç ilgilendirmez. Hiçbir zorluğa girmezler. Müslümanlar ise her koşulda mücadele ederler.
Mümin her konuda huzurludur, mümin kardeşlerine huzur verir. Münafık ise takva Müslümanlardan uzak durur ve hep zarar vermek ister.
Münafık ne sever ne sevilir, yüzünde odun gibi anlamsız, küt ifade vardır. Sürekli yaygara yaparak Allah'ın anılmasına engel olmaya çalışır.
Münafık yağmacı karakterlidir. Müslümanların mallarını çalmak, yağmalamak, onlara zarar vermek ister.
Münafık gözlerini ve ağlamayı Müslümanlara karşı bir nevi silah olarak kullanır. İstediğinde ağlar, istediğinde ağlamayı durdurur.
Münafık boş konuşmalarla sürekli Müslümanların vaktini alır. Konuşmaları hep münasebetsiz ve akılsızcadır.
Müminin vasıflarına bakarak bu vasıfların tersinden münafıkların ahlaksızlığını anlarız. Mümin cesur, sabırlı, dikkatli, akıllı ve alimdir. Münafık ise korkak, Allah'tan korkmayan, aceleci, sürekli sıkıntılı, dikkati kapalıdır. Münafığın sahip olduğu bilgi içi boş bilgidir.
Münafık Müslümanların en içine kadar girip bünyeye yerleşip hem Müslümanların imkanlarından faydalanır hem de hainlik yapar.
Münafık haşa Peygamberimizi ince düşünemeyen, Müslümanları sıcakta mücadeleye çıkaran insan gibi göstermek, kendini de akıllı göstermek ister.
Münafığın kalbi imanın güzelliğiyle ferahlamaz, bilakis canı yanar. Fitne çıkaramadığında içi çok bunalır, o zaman sürekli talepte bulunur.
Münafık kesintisiz olarak hainlik ve ahlaksızlık peşindedir. Küfür açıkça inkar ettiğini söyler, münafık ise alçak ve karaktersizdir.
En hayati konu münafık karakterini deşifre etmektir. Müslümanların karşısındaki en büyük engel münafık karakteridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2016> Daha Fazla

Münafıkların en yücelttikleri şeylerden biri İngiliz derin devletinin casusu olmaktır. Bu, kahpelik, alçaklık, pisliktir.
Münafığın zekası şeytani olduğu için çok akılsızdır ve ahmaktır. Allah şeytanın akılsız hilelerinin çok zayıf olduğunu bildirmiştir. Münafığın pis bir cesareti ve arsızlığı vardır, ama çok akılsızdır. Hilelerini bozmak mümin için kolaydır.
Mümin sahip olduğu tüm malı ve mülkü Allah yolunda kullanır. Münafık ise dünya hırsı içindedir ve malını yığıp biriktirir, asla harcamaz.
Münafık karakterinde dünyevi bir doyumsuzluk vardır. Hep her şeyin daha fazlasını ister, müthiş bir dünya hırsı vardır.
Münafıkların kendi aralarındaki yazışmalarında çok yoğun sevgi sözcükleri vardır ama hepsi sahtedir, sonunda birbirlerine düşerler.
Münafık Allah'ın adını anmak istemez, çok sıkılır ama boş konuşma olduğunda saatlerce konuşur, yazar, adeta bunlarla hayat bulur.
Fitne, ahlaksızlık, hainlik söz konusu olduğunda aşırı yetenekli olan münafıklar İslam'a hizmet olunca beceriksiz ve bilgisiz olduklarını söylerler.
Münafık Müslümanların gücünü kırmak ve mücadeleden kaçmak için sağlığını bahane olarak kullanır.
Münafık, ben Müslümanın, dindarım diye ortaya çıkar ama Müslümanlarla dostluk kurmaz. Takva Müslümanları dost olarak görmez.
Mümin Allah, Resulü ve müminleri sırdaş ve dost edinir. Münafık ise deccaliyeti ve ekibini sırdaş edinir.
Münafıklar Müslümanlar aleyhine faaliyet yapamadıklarında adeta delirirler. Sürekli casusluk arayışı içindedirler, bu yüzden devlet adamlarına, önemli kişilere yakın olmaya çalışırlar. Dost gibi görünürler ama İngiliz derin devleti için çalışırlar. 15 Temmuz'da da bunu gördük.
Münafıklar derin devletleri sırdaş edinirler. Müslümanlar hakkında önemsiz de olsa her bilgiyi mutlaka İngiliz derin devletine aktarırlar.
Münafıklar ve derin devlet mensupları sonsuza kadar birbirlerine sadık olacaklarını vaad ediyorlar, oysa münafık sabırsız ve sadakatsizdir.
Münafık yalan söylerken hiç utanmaz. Yalanları kepazelik derecesinde akılsızdır ve yalanının ortaya çıkmayacağını zanneder.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top