Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2018> Daha Fazla

Deccaliyetin insanlara sunduğu facia sevgisizlik, merhametsizlik ve acımasızlık. Nereye gitse insanlar dehşetle karşılaşıyor. “Babana bile güvenme” diye bir söz olması durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mart 2018> Daha Fazla

Herkesin birbirinden nefret etmesi çok büyük bir tehlike. Deccal sevgisizlikle büyük bir oyun oynuyor, bu oyunu bozalım, sevgi sözleri ön planda olsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2018> Daha Fazla

Allah şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Deccalin saldırıları müminleri sürekli cennete, şehitler alemine götürüyor. Deccal taraftarları her saldırılarında kendi cehennemlerini, müminlerin de cennetini hazırlamış oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2018> Daha Fazla

Dünya metafizik bir ortam. Dünyanın en başından en sonuna kadar şeytanla müminlerin ilmi mücadelesi var ve devam edecek. Bu mücadelede şeytan takımının batıl peygamberi olur, müminlerin de hak peygamberi olur. Deccal, şeytan takımının sahte peygamberidir. Müminler sevgiyle, barışla, ilimle, irfanla din ahlakının güzelliğini dünyaya hakim eder. Deccaliyet ise kan dökerek zulmü hakim kılmak için uğraşır. Deccaliyet zahiren müminlere oranla daha büyük ve güçlü gibi görünmesine rağmen kaderde yenilmiş olarak yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2018> Daha Fazla

Deccaliyet çift koldan kadınları kuşatma altına almış. Gelenekçi Ortodoks sistem kadını “buçuk, yarım” olarak görüyor. Kadınların şeytana eş değer olduğunu iddia ediyor ve kadın ne derse tersinin yapılması gerektiğini söylüyorlar. Hayat felsefeleri kadın nefreti üzerine kurulu. Darwinist sistem de kadını yarı hayvan olarak görüyor. Kadını gelişimini tamamlamamış bir mahluk olarak değerlendiriyor. Dünyanın geneline bu iki yanlış sistem hakim olduğu için kadınlar her yerde acı çekiyor ve eziliyorlar.
Deccaliyet ilmen yıkılmadan dünyada huzur olmaz. İngiliz derin devletinin ataklarının tamamen ortadan kaldırılması ve Mehdiyetle huzur dünyaya hakim olacak inşaAllah.
Hayattaki zorluklar, hayatı kötü yapmaz. Dünya bir imtihan yeri. İnsan eğer aklını ve vicdanını kullanırsa hayat cennete döner. Ama hayat en güzel Mehdi döneminde olacak. Şu an hayatın zor ve kötü görülmesinin nedeni deccali sistem. Deccaliyet gidip, Mehdiyet gelince herşey çok daha güzel olacak, inşaAllah. Kardeşlerimiz Mehdi’nin zuhuru için dua etsinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2018> Daha Fazla

Allah’ı en çok kim seviyorsa, Allah’ın sırlarına en çok kim gönlünü açtıysa sevgiyi en çok o yaşar. Ama şu an dünyadan sevgi alınmış durumda ve bu çok büyük bir facia. Deccalin büyük bir oyunu bu ve insanlar şu an bu sevgisizliği yaşıyorlar. Sevgiyi yaşayan insanlar parmakla gösteriliyor. İnsanlar da büyük bir kin, öfke ve nefret var. Hiç bıkıp usanmadan sevgiyi anlatarak bu oyunu bozalım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2018> Daha Fazla

İngiliz derin devleti münafıkların haysiyetsizliğini ve arsızlığını kullanır. Deccaliyetin askerleri toplumun en aşağılık, en haysiyetsiz, en namussuzlarını kullanır. Deccaliyet böyle çakallar kullandıkça İslam daha hızlı gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Ocak 2018> Daha Fazla

Mehdiyet dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük olayıdır. Bunu Peygamberimiz söylüyor. Deccaliyet ve Mehdi’nin zuhuru dünya tarihinin en büyük olayıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2017> Daha Fazla

Mümin imanıyla orantılı olarak deccallerin münafıkların küfrün saldırılarına uğrar. Saldırıya maruz kalmıyorsa bir hastalık var demektir Allah esirgesin. Ne kadar çok saldırıya uğruyorsa o kadar güçlenir ve gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2017> Daha Fazla

Deccaliyet Ortadoğu’da sürekli savaş ve parçalanma istiyor. İran ile Türkiye’yi savaştırmak istediler ilimle irfanla buna engel olduk. Museviler ve Hristiyanlarla Müslümanları birbirine düşürmek istiyorlar, buna da müsaade etmeyiz. Kuran’a göre onlar Kitap Ehli’dir. Allah Kitap Ehli’ne ne söylememiz gerektiğini, nasıl yaklaşmamız gerektiğini Kuran’da bildirmiştir. Onlar bize Hz. İsa ve Hz. Musa’nın emanetidir. Allah’ın açık emrine rağmen, Kitap Ehli’ne saldırmak, ibadethanelerine zarar vermek, onlara hakaret etmek haram olur. (Ankebut Suresi, 46: İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz.")
Üst akıl İngiliz derin devletidir. Gizli ve özel bir yapılanmadır. Başlarında metafizik özelliklere sahip olan, hipnoz büyü gibi yöntemler uygulayan Deccal var. Bu tip deccaliyet bilgileri nesilden nesle aktarılarak geçiyor. Deccaliyet de bir tarikat gibidir. Firavun dönemindeki büyücülerin yetenekleri nesiller boyunca bugüne kadar aktarıla aktarıla geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2017> Daha Fazla

Deccal ve komitesinin deşifre edilmesi çok önemlidir. Deccaliyet gücünü gizli olmaktan alıyor, kendisini perdeliyor. İnsanların çoğu Deccaliyetin pençesinde kıvranan ülkelere dikkatlerini veriyor, Deccaliyeti göremiyorlar. Deccaliyet, İngiliz derin devletidir. Bunu açıkça söylemek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2017> Daha Fazla

Ahir zamanda yaratılmış olmak çok büyük nimettir. Hem Mehdi’yi hem İsa’yı göreceğimiz dönemdeyiz. Deccaliyetle ilmi mücadeleyi bizzat görüyoruz. Mehdiyetin tüm alametlerini gördük. Peygamberimizin ahir zaman mucizelerinin gerçekleştiğini gördük. Peygamberi çok seviyoruz diyenlerin Peygamberimizin mucizelerini örtbas etmeye çalıştıklarını gördük. Tebliğ için haberleşme ve teknolojinin müthiş ileri olduğu bir dönemi gördük.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Aralık 2017> Daha Fazla

Şu an dünyada yaşanan zulümler en üst seviyeye ulaşmış durumda. Suriye, Irak, Libya, Afganistan tamamen yerle bir olmuş durumda. Diğer Ortadoğu ülkeleri de her an dağılmak üzere. Homoseksüeller sokaklarda ellerinde flamalarıyla rahat rahat geziyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Darwinizm dünya çapında diktatörlük tarzında dayatılıyor. Bütün bunlara rağmen hala birtakım şahıslar "Deccal yok, Müslümanlar her yerde saygın" diyebiliyorlar. Bu da Deccal'in muazzam atakta olduğunun bir göstergesi. O yüzden Tayyip Hocamız'a destek olmamız çok önemli.
Ruhu güçsüz olan kişilerde Deccal'in hipnoz gücü baskın geliyor. Deccal karşısındaki kişileri bu şekilde manyetik etki altına alıyor, onları kontrol edebilmeye başlıyor. Zamanla da bu kişiler robotlaşıp, Deccal'in bütün emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirmeye başlıyorlar. Deccal adamlarına "şurayı bombala, burada karışıklık çıkar" dediğinde hemen yapıyorlar. Ama baskın karakterli, güçlü ruha sahip, aurası güçlü olan kişilere Deccal'in bir etkisi olamıyor. Mesela Hz. İsa (as)'ın aurası çok güçlü, o yüzden Deccal'in hiçbir etkisi olmuyor. Hz. Mehdi (as)'ın da aurası güçlü olduğu için Deccal zarar veremiyor. Mehdi talebelerinin de aurası yüksek oluyor. Allah'ın onları Zer aleminde yaratması, auraları güçlü olacak şekilde. Bu yüzden Deccal Mehdi (as)'ın 313 talebesine de kesinlikle etki edemiyor. Ama şeytan ve Deccal münafıkları çok hızlı etki altına alabiliyor, ruhları, karakterleri ve kişilikleri çok zayıf ve güçsüz olduğu için. Papa'nın bugün şeytanla ilgili yaptığı açıklamalar Deccal'in bu etkisinden haberdar olduğunun bir delili.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2017> Daha Fazla

İçinde bulunduğumuz ahir zamanda Deccaliyet’in atağı şiddetli. Deccaliyet insanlar üzerinde ağır etki yapıyor, şeytanın da etkisiyle şiddetli bir manyetik alan oluşturuyor. İnsanlar lakayt, az düşünen, içine kapalı hale geliyorlar. Bu yapıyı mutlaka değiştirmek gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Aralık 2017> Daha Fazla

Deccaliyet tarih boyunca kadınları hedef almış. Hindistan’da kocası öldüğünde karısını da canlı canlı yakıyorlar. Hemen her ülkede kadınsa mutlaka dövülmesi, ezilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Güney Amerika’daki duvar kabartmalarında kadınları canlı canlı kuyulara atmak gibi delice ayinler var. Binlerce yıldır çirkin bir gelenek olarak gelen kadın düşmanlığını Mehdiyet tamamen ortadan kaldıracaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2017> Daha Fazla

Evrim Allah’ın varlığını inkar ettiği ve her şeyi tesadüfün eseri gördüğü için Deccaliyetin kapısı sonuna kadar açıldı. Sevgisizlik ve bencillik tüm dünyayı sardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2017> Daha Fazla

Dünya çapında başarılarımız, etkimiz sürekli katlanarak artıyor. Adnan Oktar’ın kitaplarının, makalelerinin ve bu eserlerden faydalanılarak hazırlanan konferansların, belgesel filmlerin etkisi deccaliyete müthiş bir ilmi darbe vuruyor maşaAllah.
Deccal -haşa- kendisinin Allah ve Hz. İsa olduğunu iddia ederek ortaya çıkar. Ve bu şekilde zayıf akıllı kişileri ikna etmeyi başarır. Peygamberimiz (sav) bir hadisinde Deccal’in bu oyununu şöyle haber vermiştir: DECCAL KENDİNİ DİNDAR GÖSTERİR EN SON İLAHLIK İDDİASINDA BULUNUR. İbni Hacer deccalin hilekârlığından şöyle söz etmiştir: “Deccal önce îman ve iyilik iddiasıyla çıkar, sonra peygamberlik, daha sonra da tanrı olduğunu iddia eder.”
Peygamberimiz (sav) bir hadisinde, “Deccali bu kadar büyüten ve yücelten askerlerinin ona olan bağlılığı olacak.” (el-Müstedrek, 4/507) diye bildirmiştir. Bir başka hadisinde ise “Deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak.” (Suyuti, Dibac ale’l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu’l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi’l-Fiten, 6/1149.) demiştir. Peygamberimiz (sav) bu sözleriyle açıkça İngiliz Derin Devleti’ne dikkat çekmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2017> Daha Fazla

Bu dönem Müslümanların açık, aşikarane ve galibane ilmi mücadele yapacağı yıllardır. Şu an Mehdiyet açık açık ilmi mücadele yapıyor. Gizlenen ise Deccaliyet’tir. Deccaliyet kendisi gizleniyor müminlerin üzerine münafıklarını, şeytanlarını, ahlaksız, müptezel, haysiyetsiz varlıkları salıyor. Ama bunların müminler karşısında bir gücü olmaz. Çünkü şeytanın gücü zayıf yaratılmıştır. Dolayısıyla münafığın gücü de zayıftır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2017> Daha Fazla

Anlayışsızlık ve sevgisizliği deccal teşvik ediyor. Acımasız, sevgisiz, nefret dolu üslup yüzünden sanatçılar, sporcular yılıyor, insanların çoğu yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. İnsanların üretim gücü kalmıyor. Sevgisizlik insanı bitaplaştırır, gücünü kırar. Tüm insanlara sevgiyle, şefkatle yaklaşmak gerekir. Kimse kimseye düşman olmasın. Bir insandan partisinden, düşüncesinden dolayı nefret etmek bir tür akıl hastalığıdır. Bu nefret çok anlamsız ve dehşet verici. Bu hastalığı el birlik olup ortadan kaldıralım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Kasım 2017> Daha Fazla

Mehdi ve talebelerine 30’un üzerinde deccal musallat olacaktır. Mehdi talebeleri hem küfürle hem münafıklarla fikri mücadele halinde olacaktır. Peygamberimiz, insanların Mehdi talebelerinden uzak duracaklarını, onlarla iş yapmak istemeyeceklerini, evlenmek istemeyeceklerini anlatıyor. İnsanlar son döneme kadar Mehdi talebelerinden hep uzak duracak. Bu da onların imtihanının kıymetidir.
Kötülüğün olması iyiliğin olması için şarttır. Allah iyinin kıymetinin anlaşılması için kötülüğü yaratır. Deccal olmasa Mehdiyet olmaz. Münafık olmasa mümin olmaz. Münafık çok pis bir ahlaksız, mümin ise çok temiz bir karakterde. İkisi arasındaki muazzam fark müminler için çok değerli bir alamet oluyor.
Tayyip Hocam İngiliz Derin Devleti'ni geceli gündüzlü nezaketiyle anlatıyor. Tebrik ediyoruz. MHP'yi de Tayyip Hocam'a desteğinden dolayı defalarca tebrik ediyoruz. Tarihi ve hayati bir görev yapıyorlar. Devlet terbiyesine uygun şekilde hareket ediyorlar. Deccal'in karşısında Devletin Reisi'ni korumak farz olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2017> Daha Fazla

Darwinizim, Deccaliyetin dinidir. Deccaliyetin dinini ellerinden almış olmamız, Allah’ın bize lütfettiği çok önemli bir başarıdır. İkincisi de tüm dünyaya Kuran’ın yeterliliğini anlatmamızdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2017> Daha Fazla

Müzikte, mimaride, resimde, heykelde gerçek anlamda sanatçı artık çıkmıyor. Bu, çok vahim bir durumdur. Sevgiyi sanatı öldürmeye azmetmiş deccalin hamlesidir. Dünya Mehdiyetin çıkışını bekliyor. İnsanlara sanatı, sevgiyi, muhabbeti, gülmeyi unutturdular. Mehdiyet bu belayı ortadan kaldıracak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2017> Daha Fazla

Ahir zamanda insanların açmaza düştüğü bir ortamda Peygamberimiz’in soyundan bir zatın zuhur edeceği hem hadislerle, hem ayetlerle, hem Hristiyanlıkta hem Musevilikte haber verilen büyük bir müjdedir. Mehdiyet Allah tarafından perdelerle gizlenmiş, deccaliyetin baş edemediği metafizik bir güçtür. Mehdiyetin durdurulması mümkün değildir. Mehdiyetin bir mukaddemesindeyiz, alametler çıktı ve çıkmaya da devam edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2017> Daha Fazla

Şeytan ve deccaliyet sürekli kan dökülsün ister. Bunun için de mutlaka bir bahane bulurlar. Deccaliyetin derdi toprak değildir, derdi kandır. Kana doymaz, sürekli cinayet işlensin ister.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2017> Daha Fazla

Deccal şeytanın bir yansımasıdır. Şeytanın bir insanı kaplaması sonucu meydana gelen Allah’ın özel yarattığı bir varlıktır. İyilik adına çıkıyor gibi yapar halbuki zalimdir, alçaktır. Dinsizliği savunur. Gaddar bir yapıya sahiptir, kan dökücüdür. Ona uyan münafıklar da kan dökücü ve acımasızdır, İslam’ı ve Müslümanları hedef alırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Darwinizm kıyamete kadar belini kaldıramayacak şekilde yıkıldı. Teknik yönden yıktığımız için bir daha belini kaldıramaz. Deccaliyetin, Darwinizmin ayağa kalkması bundan sonra mümkün değil, ilimle bilimle yerle bir oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2017> Daha Fazla

Kabil’in kardeşini şehit etmesi tarihteki ilk Deccali harekettir. Deccaliyet o günden bu yana devam etmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin bu yüzyılda kullandığı en etkili silahlardan biri zenginlik ve güçtür. Müslümanların da buna Hz. Süleyman gibi zenginlik ve ihtişamla karşılık vermesi gerekir. İnsanların bir kısmı zayıf, güçsüz, ezilmeye müsait gördüğü kişiyi dinlemez. Ama karşısındaki kişinin aklını, gücünü, dirayetini, kalitesini, sanat anlayışını, temizliğini, sevgisini, zenginliğini gördüğünde o kişi doğal olarak karşısındakine saygı duyar ve sözünü dinlemesi gerektiğine kanaat getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Kasım 2017> Daha Fazla

Deccaliyet tüm dünyayı boğmuş durumda, insanların çoğu bilerek veya bilmeyerek deccaliyeti örtüyor. Deccaliyeti örtmek değil, deşifre etmek gerekir. Deccalin deşifre edilip rezilliklerinin iyice ortaya konulması gerekiyor. Şu an deccaliyet ile Mehdiyet arasında devam eden canlı bir ilmi mücadele var. Bizim dışımızda deccaliyeti bu kadar açık ve net anlatan yok. Bizim dışımızda deccaliyetin tek gerçek çözümü olan Mehdiyeti anlatan yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

Bir manevi deprem oluştu. 150 yıldır Deccaliyet dünyayı sallıyor. İnsanların elinden neşelerini, sevinçlerini aldı. Deccaliyetin meydana getirdiği tahribatı Mehdiyet tamamen ortadan kaldıracak.
Deccal İslam’ı dehşet, vahşet, kan dini gibi göstermek istiyor. Bunu göstermek için kullanacağı akılsız insanlar da buluyor. Deccaliyetin bu oyununa ilimle irfanla müsaade etmeyeceğiz. İslam’ın aydınlık, güzellik, neşe, sevinç, kalite, sanat olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz.
Avrupalılar güzel insanlar, onları Deccalin eline terk etmeyelim. Hepsine sahip çıkalım. Deccaliyet uyuşturucu müptelası, alkolik, homoseksüel, yaşama heyecanını kaybetmiş, her şeyden sıkılan bir kitle oluşturmaya çalışıyor. Deccaliyetin bu oyununa karşı Avrupa ve Amerika’ya sahip çıkacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2017> Daha Fazla

Müslümanların neşesi, güzelliği deccaliyete ilmi bir tokattır. Kadınların özgürlüğü de deccaliyete indirilen bir başka ilmi tokattır. Çünkü deccaliyet kadınları ezip homoseksüelliği yaygınlaştırmak istiyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ekim 2017> Daha Fazla

Ahir zamanda çok büyük bir bolluk olacak. Deccal taifesinin ekonomik kriz meydana getiren faaliyetlerine son verileceği için tarihte eşi görülmemiş bir zenginlik oluşacak.
Tarih boyunca negatif gücün hep organizasyonu olmuştur. Hz. Nuh devrinde de Hz. İbrahim devrinde de deccaliyet vardı. Her dönemde deccal ve komitesi olmuştur. Deccaliyet silsile olarak deccalden deccale geçer ve irili ufaklı bir çok deccal olmuştur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Din modernliği kaliteyi ortadan kaldırır, dindarlar da cahil insanlardır diye yaygın bir yanlış kanaat var. Gelenekçi Ortodoks sistemin ortaya koyduğu model sebebiyle dindarlıkla kalitesizliğin iç içe olduğu düşünülüyor. Çünkü bu sistemin neresine bakılsa temizlikten, sanattan, güzellikten uzaklık var. İnsanlar da bu yüzden İslam’dan uzak duruyorlar. Bu şeytanın kirli bir oyunu, kirli bir başarısıdır. Bu oyunu da deccaliyet destekliyor. İngiliz derin devleti gelenekçi Ortodoks İslam’ı tüm gücüyle koruyor. Allah’ın izniyle biz bu düşünceyi yıkıyoruz. İslam dini her şeyin en kaliteli en güzeli demektir, her şeyin en güzeli bir araya geldiğinde ona din denir.
Dünyanın en büyük olaylarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ama insanların çoğu durumun farkında değil. Peygamberimiz ahir zamanda deccaliyetin anlatılmayacağını söylüyor. Bu da deccaliyetin hiç fark edilmediğine işaret eden bir hadis. Deccal tüm dünyayı esir almış buna rağmen insanların deccaliyetin farkında olmaması mucizedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığı’na deccaliyet diş geçiremez. Kuran Müslümanlığı yaşandığında deccaliyetin sonu gelmiş demektir. Çünkü Kuran Müslümanlığında sanatın, kalitenin, görgünün, zevkin, nezaketin, neşenin ve her şeyin en güzeli hakimdir. Kuran Müslümanlığı kesin bir zafer ve üstünlük demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2017> Daha Fazla

Müslümanlar bütün olduğunda deccaliyetin İslam alemi üzerinde etkisi olmaz. Ama parça parça olursa küçük lokmalar haline gelir ve çabuk yutulur. Bu yüzden biz istiyoruz ki İslam alemi birlik olsun ve ilimle irfanla deccaliyetin boğazına takılsın. Bu birlik Mehdiyettir, Müslümanlar sadece Mehdi etrafında birleşip bütün olabilir. Allah’ın hükmü Müslümanların bir olmasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin atakları dünyanın her yerinde insanların canını yaktığı için herkes ittifakla sevgiyi, barışı, güzelliği yani Mehdiyeti arıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti ve deccal ile mücadele eden bir Müslümanı yalnız bırakmak olmaz, Tayyip Hocamı elbirlik destekleyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin sevgisizliğine uyan insanlar mutlaka düşman olacak birini buluyorlar. Ermeni, Alevi, Rum, Arap, Kürt, Musevi fark etmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2017> Daha Fazla

Deccaliyet dünyaya hakim olduğu için sevgisizlik ve nefret üslubu bir çok yerde yaygın. Mehdiyet bu sevgisizliği ortadan kaldıracaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2017> Daha Fazla

Ebu Leheb ahir zamanda Mehdiyetin karşısına çıkacak deccallerden birinin kod adıdır. Ebu Leheb’in anlatıldığı ayetlerde ahir zamana işaretler vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2017> Daha Fazla

Ayetlerde deccaliyetin 2017'de mühim bir tokat yiyeceği, irili ufaklı decallerin bir bir kökünün kazınacağına işaret edilmektedir.
Hadislere göre ahir zamanda 30'dan fazla irili ufaklı, aralarında kadınların da bulunduğu, deccaller çıkacak. İnsanlar hepsini bir bir görecekler.
Kuran'da ahir zamana yönelik pek çok ayette mucizevi, şaşırtıcı işaretler vardır. İrili ufaklı deccallerin isimlerine kadar işaretler vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2017> Daha Fazla

Deccaliyet hava, su gibi ihtiyaç olan sevgiyi insanların elinden aldı. Bu nimeti söke söke deccaliyetten geri alacağız, sevgi hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2017> Daha Fazla

Deccaliyet insanları bir yandan Darwinizmle diğer yandan gelenekçi ortodoks sistemle kuşatmış durumda, sevgiyi ellerinden alıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2017> Daha Fazla

Türkiye'nin geleceğinde tek bir kader var. İslam Birliği olacak, Hz. Mehdi çıkacak, Deccal ilmen tepelenecek, sevgi kardeşlik hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman'ın söylediği 9 düşman taifesi deccaliyetin 9 ayrı koludur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2017> Daha Fazla

Deccaliyet sevgisizlikle, nefretle Türk milletini etkisi altına almaya çalışıyor ama milletimiz birlik olarak bu oyunu bozacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2017> Daha Fazla

Deccaliyet tüm ekonomik krizleri, savaşları organize eden sistemdir. Dünyayı da birbirine düşüren İngiliz derin devleti yani Deccaliyettir.
Peygamberimiz'in vefatından bir süre sonra İslam özünden uzaklaşıp şirk dini haline geldi, bu şirk dini katlanarak gelişti ve İslam alemi şirkin içinde boğulur oldu. Deccaliyetin işi o kadar kolaylaştı ki Müslümanların elinden bilimi, sanatı, neşeyi, hayatı aldı ve kolayca ezdi. Biz de Kuran'a göre İslam'da bunların hepsinin meşru ve doğru olduğunu ortaya koyduk.
Dünya şu an Deccaliyetle Mehdiyetin ilmi mücadelesine şahit oluyor. Ekonomik krizler, yokluklar, sevgisizler Mehdiyetin galibiyetiyle kalkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2017> Daha Fazla

Dünya deccaliyetin azgınlığından bunalmış durumda İnsanlar sevgisizlikten kalitesizlikten şikayet ediyorlar. Bu şikayetler Mehdiyetle bitecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Temmuz 2017> Daha Fazla

Deccaliyet kadınların baskı altına alındığı, neşenin, kalitenin, sevincin olmadığı bir dünya istiyor. Buna ilimle, irfanla müsaade etmeyeceğiz.
Mehdiyeti en iyi deccaliyet bilir. Deccaliyet şu anda Mehdiyetle karşı karşıya kaldığını anladı ve yenilmiş olmanın paniğini yaşıyor.
Ey Deccal ordusu, Hak karşısında hiçsiniz. Denediniz yenildiniz, bin kere deneseniz bin kere yenileceksiniz. Bahar gelecek ama Müslümanlara iyi insanlara bahar gelecek ve Deccaliyet ilimle, irfanla tepelenmiş olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını, Hicri 1400'lerde görev başında olacağını ve deccaliyeti tam susturacağını bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bizim programlarımızın amacı deccaliyeti ilimle irfanla etkisiz hale getirip hayatın her alanında bu sistemi tamamen çökertmektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Temmuz 2017> Daha Fazla

Suriyeli kardeşlerimizi deccaliyetin eline teslim ettirip kitle katliamı olsun istiyorlar. Bu İngiliz derin devletinin bir oyunudur. Halkımızla Suriyeli kardeşlerimiz arasında gerilim yaşanması İngiliz derin devletinin isteğidir. Suç işleyen varsa karşılığını hukuk verir, sokakta olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2017> Daha Fazla

Kitap ile tebliğ deccaliyete indirilmiş ilmi bir tokattır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2017> Daha Fazla

Kadınların kıymetinin iyi bilinmemesi deccaliyetin telkinleriyle oluyor. Cennetin de dünyanın da en büyük nimeti kadınlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2017> Daha Fazla

Tüm güzellikler Allah'a aittir. Her güzelliği yaratan ve samimi olanları bir araya getiren Allah'tır. Tüm güç ve kuvvetin sahibi Allah'tır. Deccaliyete karşı Mehdi'ye metafizik gücü nasip eden de Allah'tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti İngiliz halkını büyük bir belanın içine çekmek istiyor ve acımasızca çocuk kanı döküyor. Deccaliyetin tek isteği kandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Mayıs 2017> Daha Fazla

Tüm dünya deccaliyet tarafından bir kafes haline getirildi, binbir türlü gereksiz kuralla insanlar acımasızca eziliyor, gençler nefes alamıyor. Toplumun binlerce sayısız kuralı insanların mutluluğunu, yaşama sevincini ellerinden alıyor. Sadece işlevsel şeylerle yaşıyor kalite aramıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin kan dökme arzusunun önüne geçmenin yolu Müslümanların birbirini sevmesi ve birlik olmasıdır. Bu da Hz. Mehdi vesilesiyle olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2017> Daha Fazla

Şiddeti şiddetle ortadan kaldırmak deccaliyet yöntemidir. İslam'a göre kötü iyiyle, sevgisizlik sevgiyle, akılsızlık akılla yok edilir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2017> Daha Fazla

Deccalin dini ortadan kaldırılmadan deccalin fitnesi bitmez. Deccalin dini Darwinizm'dir. Darwinizm'in geçersizliği bilimle anlatılmalıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2017> Daha Fazla

Deccaliyet görülmeden Mehdiyetin görülmesi mümkün olmuyor. Deccaliyetin acımasızlığı ve sevgisizliği şu anda tüm dünyayı yakıyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2017> Daha Fazla

Sevgi Allah'tan bir nurdur. Kainatın ve imtihanın yaratılmasının amacı sevgidir. Deccaliyet ise sevgiyi yok edeceğim diye ortaya çıktı.
Mehdi cemaatinden çıkan nitelikli münafıktır ve bu münafıklar deccal numunesidir. Hadiste 30 kadar deccal çıkacağı bildirilmiştir. Şeytan şeytanla kolay bağlantıya geçer. Nitelikli münafıklar da derin devletinin izini bulmakta adeta bir köpek gibi iz gösterir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2017> Daha Fazla

Deccaliyet her gün dünya çapında sevgisizlik telkini yapıyor. Biz de bunu her gün rahmani pozitif elektrikle ilmen yok ediyoruz. Deccaliyetin sevgisizlikle insanları felakete çeken çalışmasına karşı biz her gün sevgiden bahsederek felaketi durdurmaya çalışıyoruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin oluşturduğu kadın düşmanlığı ve nefretini Mehdiyet ortadan kaldıracaktır. Mehdi devrinde kadınlar alabildiğine özgür olacak.
Deccaliyet kadınlar konusunda büyük bir oyun oynamış. Dünyanın en güzel nimeti olan kadınları nefret edilmesi gereken varlık olarak göstermiş.
Deccaliyet filmlerle, kitaplarla, fiili savaşlarla sürekli öfke, nefret eğitimi veriyor. Bu negatif elektriğe karşı pozitif elektrik gerekiyor. O yüzden ısrarla sevgiyi anlatmak önemlidir. Bir avuç insanın samimi anlatımı, samimi pozitif elektriği tüm dünyayı değiştirmeye yeter.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Nisan 2017> Daha Fazla

Bağnazlık deccalin bir koludur, diğer kolu ise Darwinist-materyalist sistemdir. Biz anlatımlarımızla bu iki belanın önüne set çektik. Bizim anlatımlarımızdan sonra Darwinistlerin tesadüf inancı güç kaybetti.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2017> Daha Fazla

Allah askerimize, polisimize güç kuvvet versin, hıfzı emanına alsın, her konuda başarılı kılsın. Deccal ordularını kahru perişan etsin.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2017> Daha Fazla

Hemen her gün Müslümanların başına binlerce ton bomba yağıyor, bunu yönlendiren güç nedir diye merak etmeleri lazım. Bu, deccaliyettir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Nisan 2017> Daha Fazla

Deccal Hristiyanlarla Müslümanları birbirine düşürüp dine inananları ortadan kaldırmak istiyor. Bu oyuna gelmemek lazım. Bir Hilal ve Haçlı mücadelesi asla olmamalı. Bilakis dindar Hristiyan ve Musevilerle ittifak ederek dinsizliğe karşı ilmi mücadele verilmeli.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Nisan 2017> Daha Fazla

Deccal zulüm ve kan getirir. Hz. Mehdi ve Hz. İsa (as) zahir olduğunda zulüm de bitecek, aydınlık, sevinç dolu yepyeni bir hayat başlayacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Nisan 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletine karşı tüm İslam aleminin birleşip fikren karşı mücadele yapması lazım. Aksinde deccaliyet tüm dünyayı mahvedecek.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin aleni eylemlerine rağmen bazı hocalar Müslümanları uyutmak, atalete düşürmek istiyor. Tüm bunlara karşı dikkatli olunmalı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2017> Daha Fazla

Üst Akıl İngiliz Derin Devletinin İçyüzü kitabını okuyan 300 yıllık planı tüm açıklığıyla görür .Bu kitap deccaliyete inen ilmi bir yumruktur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Nisan 2017> Daha Fazla

Gerçek devrim deccaliyetin fikren bitmesi, Mehdi vesilesiyle İslam ahlakının güzelliğinin dünyaya hakim olmasıyla yaşanacak.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2017> Daha Fazla

Deccal, İngiliz derin devletinin başıdır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2017> Daha Fazla

Müminin imtihanın en önemli kısmı küfre, deccaliyete, tuğyana karşı ilimle, sabırla, şefkatle yaptığı mücadeleden oluşur.
Müminlerin aleyhinde faaliyet olması normal bir durumdur. Müminin karşısında münafıklar ve deccaliyet yoksa asıl o zaman anormallik vardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mart 2017> Daha Fazla

Bazı Müslümanlar deccaliyetin yaptığı zulümden tek kelime dahi bahsetmiyorlar. Mehdi’yi anmamak için zulmü görmezden geliyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mart 2017> Daha Fazla

İslam aleminde bazılarını Mehdiyet paniği sarmış ama deccaliyetin fitnesinin hiç üzerinde durmuyorlar. Deccaliyet tarihin en büyük fitnesidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mart 2017> Daha Fazla

Deccal -haşa- Mesihlik ve İlahlık iddiasıyla ortaya çıkacaktır. Türkiye Mehdiyetin merkezi olduğu için deccalin hedefinde bir ülkedir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2017> Daha Fazla

Türkiye Mehdiyeti temsil eden bir ülke olduğu için Türkiye'ye yönelik çok geniş çaplı bir deccaliyet ittifakı ve saldırısı var.
Müslümanların bir kısmı deccaliyetle karşı karşıya olduğumuzu yeni yeni fark ediyor. Bu kuşatmaya karşı tek çözüm İslam Birliği’dir.
Türkiye'nin karşı karşı olduğu güç deccaliyetin geniş bir cephesidir. Akılcı bir değerlendirme ile olayın boyutunu görmek önemlidir. Önce geri çekilip, geleneğimizde olduğu gibi ricat edip, durumu tam değerlendirip sonra İslam Birliği’ni oluşturarak ilmi karşılık verilmesi gerekir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin azgınlığına karşı Türkiye mutlaka İslam aleminin desteğini yanına almalı.
Peygamberimiz (sav), Deccal'in kızdırıldığında yani deşifre edildiğinde ortaya çıkacağını bildirmiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mart 2017> Daha Fazla

Mehdi, Deccaliyetin oluşturduğu enkazı kaldırmak için geliyor. Deccaliyet dünyayı mahvettikten sonra Hz. Mehdi imar edecek.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mart 2017> Daha Fazla

Deccaliyet İslam'ı tebliğ eden her bir kitaptan ayrı bir yara alır. Kitaplar müminlere bereket ve şifa olur, deccaliyete ise darbe olur. Kitap ile tebliğ çok güzel bir nimettir. İslam'ı hurafesiz, samimi candan bir dille anlatan bir kitap insanların samimi imanına vesile oluyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2017> Daha Fazla

Her gün deccaliyet kinden, nefretten bahsediyor, biz de her gün sevgiden bahsederek o şeytani elektriği Rahmani elektriğe çeviriyoruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin bilgisiz, imanı zayıf, enaniyetli, kibirli bazı hocalarla Müslümanları uyutmasına ilimle, fikirle izin vermeyeceğiz. Aksine uyanma olacak.
Türkiye zorluklardan ve büyük olaylardan geçecek, deccaliyetin zulmü ve verdiği meskenet bitecek, insanlık uyanacak inşaAllah.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2017> Daha Fazla

Milletimiz güzel bir hedefe doğru ilerliyor. Milletimizin Mehdiyet yolundaki bu güzel mücadelesi Deccaliyeti adeta delirtiyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Şubat 2017> Daha Fazla

Dünya sadece sevgiyle güzel olur. İnsanları sevgiden çok alaycılık, rekabet, laf sokmayı tercih edecek hale getirmişler. İnsanların bir çoğu sevgisizlikle dünyalarını cehennem hayatına çevirmiş. Mehdiyet bu cehennem ateşini söndürecek nurdur. Mehdiyet deccaliyetin dünyayı saran negatif aurasını tertemiz sevgi dolu pozitif bir auraya çevirecek. Dünya cennet gibi olacak.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman deccal taraftarlarının en önemli özelliğinin merhamet ve şefkati bilmemeleri olduğunu söylemiştir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Şubat 2017> Daha Fazla

Böl parçala sistemi deccallerin yöntemidir. Firavun da büyüklenmiş, ırk üstünlüğü iddiasında bulunmış ve halkını parçalara bölmüştü.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ocak 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin oyunlarını belgeleriyle deşifre etmemiz deccaliyetin çöküşünün başlangıcı oldu.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2017> Daha Fazla

Güneş batmayan denilen sistem, Deccaliyetin gücü deşifre edildikten sonra çökmeye başladı. Deşifre olmak çöküşlerinin başlangıcı oldu.
İngiliz derin devletinin 200 yıldan beri devam eden Deccaliyet politikası artık sonuna geldi. Deşifre edilmeleri bu sonu hazırladı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin dünyaya hakim olmasına şaşırmayanlar Mehdiyet vesilesiyle İslam ahlakının hakim olmasına şaşırıyorlar.
Hadislere göre Deccalin saçları kıvırcık ve karışıktır. Tek gözü kör, iri yapılı, cildi kırmızıya yakındır. Başının görünüşü kertenkeleyi andırır. Hadislere göce Deccalin sihir ve ispiritizma, hipnoz ile kitleleri etkileme gücü de olacaktır. Muhtemelen masonluk içinden çıkacaktır.
Deccaliyete karşı hiçbir devlet tek başına başarılı olamaz. Deccaliyetin kesin yenilgisi Mehdiyet ve İsa Mesih vesilesiyle olur. Deccaliyet Mehdiyet ve İsa Mesih'e hiçbir şekilde güç yetiremez. Bu metafizik bir durumdur. Mehdiyet karşısında kesin yenilecektir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ocak 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin çok fazla yancısı, destekçisi, muhbiri olur. Kendi yandaşlarına adeta yalancı cennet sunarken karşı olanları cehennem gibi yaşatır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2017> Daha Fazla

Deccalden, İsa Mesih ve Mehdi'nin zuhurundan bahsedilmemesi de Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Peygamberimiz bunu bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ocak 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti 200 yıllık bir örgütlenme, ahir zamanın deccali olarak zuhur ediyor. Çok dikkatli ve teyakkuzda olmak lazım.
İngiliz derin devleti hem sokak hareketleri hem istikrarsızlık hem de ekonomik kuşatma ile Trump'ı çökertmeye çalışıyor. Putin, Erdoğan ve Trump bu deccali güce karşı açık ve net ittifak etsinler. Deccaliyet çok azılı bir mahluktur. İttifakla karşı koymak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ocak 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti seri cinayetlere başladı. Kendisini deşifre edenleri farklı yöntemlerle öldürüyor. Cinayet deccaliyet metodudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ocak 2017> Daha Fazla

Deccaliyet öyle bir oyun oynuyor ki Müslüman ülkeler Müslüman öldürmek için deccaliyete para verip silah alıyor, Müslümanlar şehit ediliyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ocak 2017> Daha Fazla

Mehdiyetin bereketiyle Allah deccalin elini kolunu bağlıyor. Deccaliyet neye yeltense ayağına dolanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti deccaliyettir. Tüm İslam alemini mahvetmek amacındadır. Felaketin boyutunu tüm kardeşlerimiz görsünler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ocak 2017> Daha Fazla

Deccaliyet ne yaparsa yapsın milletimizin neşesini kaçıramaz. Deccaliyet yıkılacak, viran olacak. Türkiye büyüyecek, güçlü olacak inşaAllah. Deccaliyetin baskısı bu yıl ve önümüzdeki yıllar daha artacaktır, ta ki 2021'lere kadar. O tarihlerde inşaAllah Mehdimize kavuşacağız.
Deccaliyet olmadan mümin sevap kazanamaz. Ağzından nefret akanlar deccal ordusudur. Deccal ordusunun kalabalık olması mümini şaşırtmamalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ocak 2017> Daha Fazla

Deccaliyetin yenilmesi Mehdiyet safında toplanmakla olur. Deccaliyetten korkup, deccal yok demek değil, Mehdiyet safında birleşmek gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2017> Daha Fazla

Hadislerde deccal casus olarak belirtilir. İngiliz derin devletinin yancılarının hepsi casustur. Sürekli bilgi aktarırlar.
Hem Türkiye'nin hem İslam aleminin başı Deccaliyet ile yani İngiliz derin devletiyle dertte. Bu dert birlik olarak hareket edince kalkar.
Büyük Ortadoğu Projesi, Decccaliyet olan İngiliz derin devletinin Ortadoğu'yu tuz buz etme projesiydi. Türkiye'nin Rusya ile ittifak etmesi bu projeyi bozdu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2017> Daha Fazla

İngiliz derin devleti İngiliz halkının da başına bela olmuş durumdadır. Biz İngilizleri severiz, Deccaliyet olan İngiliz derin devletidir. Ahir zamanın en şiddetli fitnesi Deccaliyettir. Şu anda dünya Deccaliyetin azgınlığını izliyor. Olayların daha da şiddetlendiğini görecekler.
Deccal insanların mutlu olmasını istemez, insanları kendisine haşa kul olmaya zorlamak için insanların yaşam sevincini ellerinden alır. Deccal neşeye, sevince, mutluluğa, güzelliğe, birlik beraberliğe en çok da imana ve Kuran'a saldırır. Bu hedefleri iyi bilmek lazım.
Şii de Sünni de tertemiz Müslümandır. Şii kardeşlerimiz Hz. Ali aşığıdır, Mehdi aşığıdır. Şiiler, Aleviler bizim baş tacımızdır. Sünniler de Şiiler de çok acı çektiler, artık iki kardeşin birbirine sarılması vakti. Birlik olursak Deccaliyeti tam mağlup ederiz inşaAllah.
Şii ve Sünni çatışması oluşturmaya çalışan, nefret ifadeleri kullananlar bilerek veya bilmeyerek Deccal'e uymuş oluyorlar.
Hadiste Deccalin fil orduları vardır deniliyor. İngiltere Birinci Dünya Savaşı sırasında ordusunda fil kullanmıştı.
Deccal ilk başta alim bir kişi gibi ortaya çıkar, daha sonra Peygamberlik ve sonra da İlahlık iddia eder. Yanındakilere cennet vaat eder.
İslam alemi birleşmeden, İttihadı İslam olmadan, Mehdi ve İsa Mesih zahir olmadan Deccaliyetin fikren ölümü diye bir şey olmaz. Hiçbir ülke tek başına Deccaliyete karşı koyamaz. Mutlaka ittifak etmek, birlik olmak gerekir.
Deccaliyet haşa İlahlık iddiasıyla ortaya çıktığı için yılmaz. Can almaktan, terörden, anarşiden vazgeçmez. Deccal terör yapıp insan öldürürken haşa kendisinin İlah olduğunu ispatlamaya çalışır, "can alırım can veririm" diye mesaj verir. Tarihteki deccaller de can alıp can verdikleri iddiasında olmuştur. Firavun da Nemrud da insan öldürüp dirilttiğini söyleyip İlahlık iddia etmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman da deccaliyetin dünya hakimiyetine dikkat çekmiştir. Deccaliyeti yönetenin İngiliz derin devleti olduğu net ifade edilmeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti Suriye'deki yenilgisinin acısını Rusya'dan çıkarmaya çalışıyor. Art arda yaşanan suikastlar, uçak düşmesi bu yüzden. Deccaliyet bundan sonra da seri ataklara geçecektir. İran, Türkiye, Rusya, Mısır ve İsrail ittifak ederse Deccaliyet diye bir şey kalmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2016> Daha Fazla

Deccaliyet İslam alemini kasıp kavuruyor. Deccaliyeti tam olarak etkisiz hale getirecek olan Mehdiyettir. Şu anda bu iki güç mücadele ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Aralık 2016> Daha Fazla

Deccaliyetle mücadele tek tek Müslüman ülkelerin başarabileceği iş değildir. İslam aleminin birleşip Deccalin felsefesine Kurani ruhla karşılık vermesi gerekir.
Deccal Mehdi ve İsa Mesih'e karşı atağa geçer ama her seferinde başarısızlığa uğrar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2016> Daha Fazla

1400 yıldır her gün Müslümanlar Mesih Deccalin fitnesinden korunmak için dua ederler. Deccal fitnesi tarihin en büyük fitnesidir.
Hadislere göre Deccal, Mehdi devrinde radyo ve televizyonlardan üç defa konuşma yapacaktır.
Ahir zamanın Mesih Deccali tarihin en büyük fitnesidir. Yakın bir zamanda tüm dünya kendisini görecek. Deccal görünüşü garip ama çok bilgi sahibidir. İnsanları kendisinin Peygamber ve Mesih olacağına inandırır. Hadislere göre Deccalin tek gözü kördür, yüzü ürkütücüdür, saçları kızıldır. Kör olduğu halde Rab olduğunu iddia eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2016> Daha Fazla

Bir insan Mehdiliği, Mesihliği kullanıp kan akıtıyorsa o mutlaka Deccaliyettir. Mehdi tek damla kan dökmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2016> Daha Fazla

Deccal kendisinin Peygamber olduğunu iddia ederek ortaya çıkar. Şeytandan ilham alan biridir. Şeytanın ilhamıyla cinayetleri yönlendirir.
Deccaliyet dünyanın her tarafında "Deccal yoktur, Mehdi çıkmayacak" sözlerini söyletiyor, bazıları da bilmeden bu telkine uyuyor. Mehdi gelmeyecek denildiğinde Deccaliyetin gizlenmesi ve rahat hareket etmesi için ortam oluşuyor. Bazıları fark etmeden bu duruma destek veriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Aralık 2016> Daha Fazla

Hadislerde deccalin çok elli ve çok dilli olmasından bahsedilmiştir. Asıl İngiliz derin devleti ve deccaliyet üstünde durulması gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Aralık 2016> Daha Fazla

Mehdi'nin fikren mücadele ettiği, içlerinde kadın deccallerin de olduğu 30'a yakın irili ufaklı deccal olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Aralık 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletinin fikir sistemi darmadağın olacak. Deccaliyet fikren yok olmaya mahkumdur. Bu, Allah'ın vaadidir. (Enbiya Suresi, 18: Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. )

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Kasım 2016> Daha Fazla

Halep'te oluk oluk kan akması deccaliyetin, münafıklığın dünyaya yaşattığı acılardan biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2016> Daha Fazla

Deccaliyet hep intikam duygusuyla hareket eder. Hadislerde yanında ateş bulunduğuna dikkat çekilir. Yangınlar çıkarmak deccaliyet eylemidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2016> Daha Fazla

Deccaliyetin şu an dünyada hakim olan sosyal, askeri ve siyasi dökümünün iyi yapılması ve deşifre edilmesi çok önemli.
Dünya tarihi boyunca Darwinizm gibi bütün dünyayı kaplayan bilimsel görünümlü dinsizlik ilk defa ahir zamanda oldu. Darwinizm deccaliyetin dinidir. Asrımızdaki deccaliyetin çapını ve münafıkların deccaliyetin emrinde olduğunu iyi anlatmak gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Kasım 2016> Daha Fazla

Tayyip Hocam'a destek olmak siyasi bir tutum değildir. Deccaliyetin ezmeye çalıştığı bir Müslümanı korumak tüm Müslümanlara farzdır. Dünyayı inşaAllah deccaliyete ilmen fikren dar edeceğiz. Tayyip Hocam deccaliyete karşı baş eğmeyen bir delikanlı, asla yalnız bırakmayız.
İngiliz derin devletinin deccaliyet olduğunu açıkça ifade etmek ve oyunlarını deşifre etmek tarihe şerefle geçmeye vesile olur inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2016> Daha Fazla

Deccaliyet dini alabildiğine zorlaştırır. Mehdi ise dini alabildiğine kolaylaştırır. Bu kolaylaştırma Allah'ın müminlere bir nimetidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman'ın yaşadığı dönemde Deccaliyet tam hakimdi ama Hz. Mehdi devrinde Deccal yok olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2016> Daha Fazla

Deccal iyilik iddiasıyla ortaya çıkar sonra Peygamberlik ve İlahlık iddia eder. Ahir zamanda kadınların da olduğu 30'a yakın deccal çıkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2016> Daha Fazla

Deccaliyet cahil, kendini yetiştirememiş, özenti ruhu içinde olan ama kendini akıllı sanan insanları daha kolay etkileyecektir.
Allah'ın izniyle 2023'lerde İslam ahlakının hakim olacağını, Müslümanların güçlü olacağını hadislerden biliyoruz. Deccaliyetin de 2023 planı var, onlar da kendi taraftarlarına 2023'lerde hakim olacaklarını vaad ediyor. Taraftarları akılsızca buna inanıyorlar. Deccaliyet yancılarını vaadlerle ve içi boş övgülerle kendi yanında tutuyor. Münafıklar da aptalca bu vaadlere aldanıp yancılık yapıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2016> Daha Fazla

Amerikalılar Allah'ı sever, İsa Mesih'i severse Allah yollarını hep açar. Deccaliyet onlara hiçbir zarar veremez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2016> Daha Fazla

Deccaliyetin ağır yaraladığı Müslümanları şefkatle kurtarmak gerekiyor. Hiçbir Müslümanın ezilmesine razı olmayız, eleştirimiz hayır içindir.
Dünya kurulduğundan bu yana bu kadar güçlü bir deccaliyet olmamıştır. Böyle kapsamlı, organize deccaliyet hareketi ilk defa oluyor. Bu yüzden Allah ahir zamanda ilmen deccaliyeti dümdüz etmeleri için hem İmam Mehdi'yi hem İsa Mesih'i gönderiyor.
Deccaliyetin ruhunun dünyaya hakim olmasına ilimle, bilimle asla müsaade etmeyeceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2016> Daha Fazla

Mehdi karşıtları her devirde olmuştur, Deccale bilerek ya da bilmeyerek yardım etmişlerdir.
Bediüzzaman talebeleri tarafından Mehdi bilinmiştir ve Deccaliyeti ortadan kaldırmak için hareket eden, şevkli bir topluluk ortaya çıkmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2016> Daha Fazla

Hutbelerde Mehdiyet'in ve deccaliyetin inkar edilmesi de Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Hz. Saab ibni Cessame (ra)’dan rivayet edildi: Deccal insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikce (unutulmadıkca) ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikce çıkmaz. (Ramuz el Hadis, sayfa. 485)

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2016> Daha Fazla

Deccaliyet büyük bir panikle Mehdiyeti engellemeye çalışıyor. Boş yere çırpınıyorlar. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2016> Daha Fazla

Bazılarının Deccaliyeti, Mehdiyeti inkar etmelerinin sebebi Müslümanların manevi kuvvetini kırmak amaçlıdır. İslam Birliği de olmayacak deyip Müslümanları iyice umutsuzluğa sürüklemek ve Müslümanların fikri mücadele gücünü kırmak istiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2016> Daha Fazla

Deccaliyet kendisini gizlemek için Mehdiyeti örtbas etmeye çalışıyor. Deccaliyetin köşeye sıkıştığı açıkça görülüyor.
Mehdiyete karşı olmanın anlamlarından biri deccaliyeti gizlemektir. O zaman deccaliyet zulümlerine devam edecek imkan kazanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2016> Daha Fazla

Deccaliyete karşı büyük bir mücadele veriyoruz. İngiliz derin devleti tüm melanet şebekeleriyle harekete geçti, ülkemizi parçalamak istiyor. İstedikleri planı yapsınlar hiçbir şekilde başarılı olamayacaklar. Türkiye'yi bölmeyi asla başaramayacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ekim 2016> Daha Fazla

Deccal olmasa Mehdi çıkmaz dolayısıyla Deccaliyet de Mehdiyete hizmet eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman ahir zamanda deccal, insanların hırs ve ayrılığından faydalanıp tüm dünyayı ele geçirir diye anlatıyor. İngiliz derin devleti de bir avuç insanla, insanların hırsından faydalanıp tüm dünyayı karışıklığa, savaşa, çatışmaya sürükleyebiliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2016> Daha Fazla

Bedavacılık deccaliyetin özelliklerinden biridir, hadislerde deccalin yiyecek dağları teklif etmesi detaylı anlatılır. Deccaliyet kendisine uyanları koruması altına alır, uymayanları ise bir nevi kendi cehennemine atar. Darbe girişimleri terör vs ile kendisine uymayanları cezalandırır ve kendi sisteminin hakim olması için uğraşır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2016> Daha Fazla

Deccal, Süfyan ve Kahtani Mehdi'ye zemin hazırlayan güçlerdir. Kaht bela, yokluk, kıtlık anlamındadır. Kahtani kan dökücü harekettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2016> Daha Fazla

Deccaliyet kendince alayı, müslümanlara tepeden bakmayı kullanarak faaliyetlerini yapar, bunu da fark ettirmediğini düşünür. Deccaliyet Allah'ın kontrolündedir ve mağlup olacaktır.
Deccaliyetin etkili olabilmesi için kendisini çok iyi gizlemesi gerekir. Buna karşı Müslümanların deccaliyeti sürekli deşifre etmesi şart.
Deccaliyetin adından kimse bahsetmiyor. Deccaliyetin beyninin İngiliz derin devleti olduğunu açıklamak gerekir. Deccaliyet yok diyenler, Mehdiyet karşıtı tutum alanlar istemeden bilmeyerek de olsa deccaliyete destek vermiş oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ekim 2016> Daha Fazla

Bizim amacımız her zaman insanları kazanmaktır. Deccaliyetin pençesini insanların üzerinden ilimle irfanla kaldırmak amacındayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2016> Daha Fazla

Dert şifasıyla birlikte yaratılır. Bu devrin derdi, hastalığı deccaliyettir. Şifası da Mehdiyettir. Mehdiyetin çözüm olduğunu herkes görecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2016> Daha Fazla

Deccaliyeti yaratan, şeytanla bağlantı kurduran da Allah. Mehdiyet vesilesiyle onları etkisiz hale getirecek olan da Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Eylül 2016> Daha Fazla

Deccaliyet mutlaka yenilecek. Mehdi de zahir olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu engelleyemezler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2016> Daha Fazla

Bediüzzaman deccaliyet pek kuvvetli görüldüğü bir sırada hakiki İseviler ile Müslümanların ittifak edeceğini anlatmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2016> Daha Fazla

Deccaliyeti etkisiz hale getirmenin yolu Müslümanların bir olmasıdır. Bağnazlık olursa mağlubiyet olur. Aydın demokrat bir zihinle özgürlükleri savunarak, kadınlara çok değer vererek, barışla kardeşlikle birbirimizi severek Deccaliyeti ilimle irfanla yerle bir edeceğiz.
Peygamberimiz (sav) deccalin bir adada tutulduğunu haber vermiştir. İngiliz derin devleti deccaliyetin beynidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2016> Daha Fazla

Mehdi gelmeyecek diyenler boşuna gayret ediyorlar. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz, deccaliyet ilmen yerle bir olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2016> Daha Fazla

Güzel bir Müslüman modeli meydana getirerek Deccaliyetin oyununu bozduk. Müzik, eğlence, sohbet var, kadınlar özgür ve Hepsi Kuran'a uygun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2016> Daha Fazla

Deccaliyet dünyayı dinsiz tek devlet haline getirmek amacındadır. Mehdi ise İslam ahlakını tüm dünyaya hakim edecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2016> Daha Fazla

Çok fazla sevgisiz insan olması ahir zamanın tipik özelliğidir. Buna şaşırmak ahir zamanı anlamamak demektir. Sevgisizlik ruhu 2019'lara kadar devam eder. Şu an deccalin zehiri insanların çoğunun üzerinde. 2019'lardan sonra sevgiyi anlayacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ağustos 2016> Daha Fazla

Deccaliyetin yaptığı en büyük tahribatlardan biri hiç yeni sanatçı çıkmaması. Çünkü deccaliyet neşeyi, güzelliği, huzuru öldürür.
İnsanların şaşırma, hayranlık duyma gücünü kıran şeytanın ve deccaliyetin telkinidir. Oysa her an şaşırılacak bir mucize içinde yaşıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2016> Daha Fazla

Deccal kendisi ilahlık iddia ettiği gibi insanlara da ilahlık telkini veriyor. Bunda bazı dizi ve filmler telkin unsuru olarak kullanılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2016> Daha Fazla

Deccal dindarlık iddiasıyla, şirk diniyle ve hurafelerle ortaya çıkar. Deccalin sunduğu hurafe dini Marksizm gibi, Darwinizm gibi afyon etkisi yapar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2016> Daha Fazla

Deccaliyetin nasıl bir yapı olduğunu iyi anlamak gerekir. Deccaliyet uygun bulduğu bir çok farklı grubu kullanan dev bir yapıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2016> Daha Fazla

Deccaliyete karşı Allah'ın gösterdiği çözüm gerçek Mehdiyettir. Allah'ın gösterdiği çözümü anlamazdan gelene Allah başarı nasip etmez.
Peygamberimiz ‘deccal önce iyilik iddiasıyla çıkar sonra alimlik iddiasında bulunur en son da haşa ilahlık iddia eder’ diyor.
Üst akıl deccaliyettir. Deccaliyeti etkisiz hale getirecek güç Mehdiyettir.
Süfyanlar deccaller hepsi Mehdiyete hizmet ederler, isteseler de istemeseler de. Allah Türkiye'yi yavaş yavaş Mehdiyet ruhuyla sarıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ağustos 2016> Daha Fazla

Şu anda dünyada metafizik mücadele var, deccaliyet ile Mehdiyet arasında büyük ilmi mücadele yaşanıyor. İnsanlar bunu 2020'lerde anlayacak.
Deccaliyet tüm ülkelerde nasıl etkili oluyorsa Türkiye'de de öyle etkili olur sandı. Allah'ın Mehdiyeti özel koruduğunu hiç düşünemedi. Deccaliyetin en büyük akılsızlığı Allah'a karşı mücadele ettiğini ve yenilmeye mahkum olduğunu anlayamamasıdır.
Şu anda Deccaliyetle Mehdiyetin akıl almaz bir çatışması var. Deccalin tek güç yetiremeyeceği kişi Mehdi (as) dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdiyet metafizik bir güçtür, Deccal'in Mehdiyeti yenemeyeceği hadislerde bildirilmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ağustos 2016> Daha Fazla

Atatürk deccaliyet zıttıdır, deccalleri fikren etkisiz hale getirmiştir.
Bir deccaliyet komitesi vardır bir de Hak komitesi vardır. Milletimiz ve siyasilerimiz askeriyle, polisiyle birlikte Hak komitesi oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2016> Daha Fazla

Mehdi (as)'ın dışında İngiliz derin devletinin oluşturduğu deccaliyet sistemini yıkacak bir güç dünyada şu an mevcut değil. Deccaliyetin felsefesi olan Darwinizm’i inkar edemiyorlar ve Deccaliyetin felsefesi olduğundan haberleri bile yok. İftiharla seve seve öğrencilere öğretiyorlar ve alenen Allah inkar ediliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ağustos 2016> Daha Fazla

İslam alemi birleşerek deccaliyeti ortadan kaldırabilecek güce sahip. Önümüzdeki günlerde bu olacak ve deccaliyet tepelenecek. Mehdiyet ön plana çıkacak. İsa Mesih’le Mehdi (as)’ın birleşmesiyle muazzam bir medeniyet çağı yaşanacak.
İngiliz derin devleti deccaliyet olarak ortaya çıktı. Nemrut’tan ve Firavun’dan çok daha azgın bir yapılanma ve çok çok daha güçlü. Nemrut’un toplam iki yüz, üç yüz bin kişilik bir gücü vardı ama İngiliz derin devleti koskoca dünyaya hakim oldu.
İnsanlar deccalın çıkacağını ve bütün insanlardan nefret edeceğini pek tahmin etmiyorlar çünkü böyle anormal bir mahluk olmaz diye düşünüyorlar.
İslam alemi Amerikalı insanları İngiliz derin devletinin belasından kurtarabilir. Deccalı tepelemek için İslam alemi olarak birleşmemiz gerekiyor. Rusya’yla da ittifak etmemiz gerekiyor. İlk kurtaracağımız yer de Amerika olması lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2016> Daha Fazla

Süfyaniyetin de deccaliyetin de tek çözümü Mehdiyet'tir.
Bir kısım insanlar durumun fevkaladeliğini pek fark etmiş değiller. Ama deccalin kuşatması şu an en yüksek düzeyde Türkiye üstünde.
İngiliz derin devleti dünya tarihinin en büyük deccal yapılanmasıdır. Yani bu kadar yüzsüz, haysiyetsiz, şerefsiz bir yapılanma yok. Kastedilen deccal budur işte, İngiliz derin devletidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2016> Daha Fazla

Deccalın en çekindiği şey kalitedir, sanattır, güzelliktir, sevgidir. Deccalın zehridir bunlar. Zehir etkisi yapar. Sevgi, kalite, güzellik, sanat, estetik. Onun için hükümetin bu konulara çok önem vermesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Temmuz 2016> Daha Fazla

Deccaliyet Müslümanlara bir çok yönden saldırabilir. Sağdan vurmasına karşı da soldan vurmasına karşı da çok dikkatli olmak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Temmuz 2016> Daha Fazla

Deccalın kudurmasının nedeni deccalın aşağılanmasıdır ve deşifre edilmesidir. Yoksa onlar uyur vaziyette bekliyorlardı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Temmuz 2016> Daha Fazla

Bu vatana, bu millete bir şey olmaz. Bu vatan, bu millet görevli. İslam'ın nurunu yayacaklar, Türk İslam Birliği'ni oluşturacaklar, deccaliyeti ilimle irfanla yok edecekler; İngiliz derin devletinin saltanatı fikren bitecek, PKK diye bir şey yeryüzünden silinecek, kalmayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2016> Daha Fazla

Münafıklar ve deccaliyet çok detaycıdır. Allah onları detayın içerisinde helak ediyor, detayın içinde boğuyor. Müslüman çok sadedir. Çünkü her şeyi Allah’a bırakmıştır. Gayet akılcı yaklaşır, tevekkülle yaklaşır. İşleri de hep rast gider hep hayra nail olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Haziran 2016> Daha Fazla

Deccaliyeti organize eden derin devletler ilhamını şeytandan alır.
Bütün deccaller akıl hastasıdır ve şeytan gibi şizofren, homoseksüel, tartışmacı bir ruha sahiptir. Dünyanın en büyük seri katilleri deccallerdir.
Deccaliyet fikri sisteminin tamamını, bütün eylemlerini saf olarak şeytandan alır. Başlarında bir şahıs vardır. Bu şahıs ölünce bir başkası yerine geçer. O, şeytanla bağlantıyı kuran mahlûktur.
Derin devletler ilhamını, düşüncesini, hareket tarzını, stratejisinin tamamını şeytandan alır ve kendi asrının deccaliyeti olarak ortaya çıkar, kendi asrının Mehdiyet’i ile mücadele ederler.
Deccaliyet şu an İngiliz derin devleti tarafından organize edilen bir güç. Daha önceki devirlerde Firavun tarafından organize ediliyordu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Haziran 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti münafıkları kullanarak İslam alemini kontrol altında tutmak istiyor. Münafıklar da çıkarcı ve büyüklük peşinde oldukları için kolayca deccaliyetin hizmetine giriyorlar.
Deccaliyet münafıklığın organize olmuş, dünya çapında gizli devletleşmiş halidir. Dünyadaki en büyük derin devletle şeytan hep iç içe olur. Ve şeytan en tepeden en alta kadar etki ederek bu dev yapıyı yönetir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2016> Daha Fazla

Allah şeytanın insanlar üzerindeki büyüsünü kaldırsın, deccalın büyüsünü kaldırsın. Allah deccalı kahrı perişan etsin. Müslümanları dünya çapında muzaffer etsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Mayıs 2016> Daha Fazla

Deccaliyetin oluşturduğu tahribatın ortadan kalkmasının yolu, deşifre olmasıdır. İslam alemi bu konuda gayret göstermeli ve ilimle irfanla İngiliz derin devletinin üstüne gitmelidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devletini İslam alemine ve bütün Avrupa’ya her yere deşifre edelim ve öğretelim. Çünkü deccalın en büyük silahı gizlenmesidir.
İngiliz derin devleti deccaliyetin merkezidir. Dünyaya İslam’a tavır almayı, Müslümanlıktan uzaklaşmayı öğreten bir sistemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mayıs 2016> Daha Fazla

İngiliz derin devleti ne yaparsa yapsın mağlup olacak. Deccaliyet olarak ortaya çıktı, mahvetti insanları. Şimdi bu PKK'lı pislik, hırsız, gaspçı, alçak katillerle beraber olmaya başladılar. Güneydoğu'da PKK'lılardan bir homoseksüel yapılanması oluşturuldu. Ne kadar Avrupalı sapık varsa oraya gönderiyor. Allah başlarına geçirecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Şubat 2016> Daha Fazla

Mehdiyet şeytanın ve onun avanesinin ahmakça savaşına karşı Hz. Mehdi (as)’ın tek başına aslanlar gibi onu yerle bir ettiği bir sistemdir. Mehdi, deccaliyet şeytanlarıyla, münafıklarıyla zeka savaşı verecektir. Hepsi Hz. Mehdi (as)’ın aklının altında pestil gibi ezileceklerdir. Mehdiyet, şeytanın zekasıyla savaşan bir insan aklının zaferidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2016> Daha Fazla

Deccal her devirde olmuştur fakat en büyük deccal ahir zaman deccalidir. Ona karşı da Cenab-ı Allah, hateme veli olan, gelmiş geçmiş en büyük veli olan Mehdi (as)’ı çıkarıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ocak 2016> Daha Fazla

Mehdiyet sevgi üstüne kuruludur. Mehdiyet hep sevgiyi, merhameti, dostluğu ve kardeşliği ister. Münafık sistem, deccaliyet sistemi de tam tersidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mart 2015> Daha Fazla

Deccaliyetin ömrü 40 yıl. 1979’da ne var? Mehdi (as) zuhur ediyor. İmam Mehdi (as)’ın 40 yıllık mücadelesi 2019’da bitiyor. Kırkıncı yılda Allah beraatı verecek inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Şubat 2015> Daha Fazla

Fakirlik lobisi deccaliyetin kontrolündedir. Deccal özellikle insanları ezmek için bu sistemi kullanıyor. Köylüyü ezer, işçiyi ezer. Özel bir sistemdir. Acı çektirir, cinayetler işler, kan döker. O acıdan beslenir deccaliyet, şeytaniyet. Mehdiyet de kanı durdurur, acıyı durdurur, fakirliği çözer.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2015> Daha Fazla

Hainlik yapan ince ince düşünecek. Mutlaka belasını bulacağını bilecek. Mesela PKK; mutlaka belasını bulacak. Çünkü o bir deccal hareketi. Deccal hareketi mutlaka ölümlüdür. Mutlaka yıkılan bir sistemdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ocak 2015> Daha Fazla

Şu ana kadarki deccal hareketlerinin hepsini bir araya getirsen bu büyük deccalin yüzde biri etmez. O kadar büyük bir deccal hareketidir Darwinizm ve materyalizm.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2015> Daha Fazla

Deccalin, şeytanın zincirlerinin açıldığı bir çağdayız. Deccalin zincirleri çözüldü. Peygamberimiz (sav) diyor: “O bir zincire bağlıdır” deccal. “Ahir zamanda zinciri çözülür” diyor. Deccalin zinciri çözülünce küfrün de zinciri çözülüyor ve başlıyorlar atağa. Zalimler, münafıklar, ahlaksızlar artık ortamı müsait bulmuş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2014> Daha Fazla

Deccaliyet Türkiye’de bir deccal sistemi kurup, bütün Ortadoğu’yu, deccallaştırdığı insanlarla mahvetmeyi düşünüyor. O arada Amerikan askerini, Avrupa askerini kullanmak istemiyor. Komünistleştirdiği Ortadoğu halklarını kendi insanlarına karşı kullanmak istiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2014> Daha Fazla

Deccaliyet yaratıldığında mutlaka helak olmuş olarak yaratılır. Deccaliyetin kaderi öyledir. Devam edecek şekilde yaratılmaz. Doğumu ve ölümü beraber yaratılır.
Deccalın ömrü en fazla 40 yıldır, fazla olmaz. Ama İslam 1400 yıldan beri dimdik ayakta. Resulullah (sav)'den itibaren kaç deccal düşüncesi, fikri geçmiş hepsi tarih olmuş. Kaç çeşit deccaliyet hareketi oldu. Hepsi eriyip gitmiştir. PKK da bir deccaliyet hareketidir. Eriyip gidecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Mayıs 2014> Daha Fazla

Şeytan muazzam bir orduya sahip oldu. Mehdi (as)’ın ordusu çok küçük. Ama göreceksiniz o küçücük ordu deccalin ordusunu fikren yerle bir edecek. Şeytanın ordusu demek deccalin ordusu demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Aralık 2013> Daha Fazla

Bağnazlık insanlara derin bir uyku, bitkinlik verdi. Deccal bir uyku hali verdi. Deccallik hem Darwinist felsefeyle hem bağnaz felsefeyle İslam alemini ve dünyayı kasıp kavuruyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2013> Daha Fazla

Bağnazlık deccaliyetin bir koludur. Darwinizm-materyalizm; bir kolu, bağnazlık bir kolu. İki dişlidir deccaliyet. Ama en şiddetli kolu bağnazlıktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2013> Daha Fazla

Hz. Nuh (as)’dan itibaren her Peygamber kavmini deccale karşı uyarmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ekim 2013> Daha Fazla

Deccaliyetin özelliği nedir? Körlüğüdür. Kör deccal denir. Kör deccalin özelliği nedir? Doğruyu görür, görmezden gelir. Yanlışı görür, görmezden gelir. Ama bir insan doğruyu gördüğünde samimi olarak kabul ediyorsa bu onun üstünlüğünü gösterir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2013> Daha Fazla

Deccal çıktı. Deccal; Darwinizm- materyalizmdir. Dünya tarihinde ilk defa bu kadar çok insan dinsiz ve ateist oldu. Deccaliyet insanların %99'unu ateist, materyalist ve Darwinist hale getirdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2013> Daha Fazla

Komünizm, faşizm, vahşi kapitalizm, satanizm, sapkın olan her türlü düşünce deccalın evlatlarıdır. Deccal da onların babasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2013> Daha Fazla

Deccal şu an dünya üzerinde Müslümanları birbirine kırdırıyor, bu oyunu Hz. Mehdi (as) bozacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mayıs 2013> Daha Fazla

Deccaliyet İslam dünyasını çembere almış durumda. Müslümanları hakarete, öldürmeye alıştırmaya çalışıyorlar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2013> Daha Fazla

Deccaliyetin mutlaka mağlubiyetle neticeleneceğine Kuran’da Allah garanti veriyor. İkinci bir yol olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2013> Daha Fazla

Biz ilimle irfanla konuştukça deccal manen eriyor, biz konuştukça bölücüler manen eriyor; tuzun suda erimesi gibi eriyorlar. Deccaliyet nedir? Acımasızlık, merhametsizlik, şiddet, terör, kan akıtıcı, zalim, gaddar sistem ve buna ait her türlü eylemin yapılması.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Nisan 2013> Daha Fazla

Biz konuştukça deccaliyet manen, tuzun suda erimesi gibi eriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Şubat 2013> Daha Fazla

Kültürlü toplum olduğunda konu biter. Deccaliyet zaten cahillerden vuruyor. Kültürlü olunca, mesela, proteinin yapısını biliyorsun, paleontolojiyi biliyorsun, her şeyi biliyorsun; adam sana güç yetiremez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2013> Daha Fazla

Deccal mikrobik bir hastalıktan ölecek. Yani İsa Mesih (as) bizzat onu öldürecek değil. İsa Mesih (as) onu fikren öldürüyor.
Hadisin işaretine ve Bediüzzaman’ın açıklamalarına göre; deccal mikrobik bir hastalıktan ölecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2013> Daha Fazla

Hiçbir zaman için küfür, tuğyan, deccaliyet kopmaz. İncelir fakat kopmaz. Çok az da olsa, mesela üç beş tane de olsa komünist kalır. Üç beş tane deccal tarafı kalır, üç beş tane küfürden insan kalır. İslam da hiçbir zaman için tam kopmuyor, ancak kıyamete yakın.
Deccal yok, “Ben deccaliyeti kurutmaya geldim” diyorsun. Yok, sevap alamazsın. Çok gayret etsen de çok az sevap alırsın. Zorluk olacak, tehlike olacak, saldıranlar olacak, küfredenler olacak, bağıran çağıran olacak, kalleşler, kahpeler ortalığı saracak. Bayağı bir fitne olacak fücur olacak, işte o zaman yağmur gibi sevap yağar.
Deccaliyet bir denizdir. Kova kova oradan sevap alıyoruz. Çünkü deccaliyeti kurutmak için yapılan her hareket sevap.
Deccal olmadan Mehdi (as) hiçbir şekilde olamaz. Mehdiliğin zeminini deccal oluşturuyor. Deccalın zeminini de Mehdi (as) oluşturuyor. Firavun olmasa Hz. Musa (as) olmuyor. Nemrud olunca Hz. İbrahim (as) oluyor. Allah beraber yaratıyor, negatif-pozitif. Pozitif peygamberler, negatif deccallar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2013> Daha Fazla

Çok büyük cehennemi var deccalin. Dünyayı cehenneme çevirerek insanları o cehennemin içine attı deccal. Sevgisizlikle, muhabbetsizlikle, güvensizlikle insanlar yanıp kül oldular, mahvoldular.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ocak 2013> Daha Fazla

İnsanların imtihan olması için mutlaka deccallar, firavunlar gerekiyor. Firavunların, deccalların olmadığı bir ortamda imtihan olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2013> Daha Fazla

“Deccal ne?” diyorlar. İşte deccal Darwinizm-materyalizm. Bütün dünyayı esir almış. Aksini de söyleyemiyorsun. “Allah vardır” dediğinde okuldan atıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2012> Daha Fazla

Süfyani Deccalın Şam’da kan akıtacağı meşhurdur. Mehdiyetin son alametlerindendir. Süfyan mağlup olacak, kaderi öyle. Ferman Allah’tan. Allah öyle yaratmış, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2012> Daha Fazla

Deccal, Mehdi(as)’ı istemez. Mehdi (as)’a karşı, aralarında kadınların da olduğu 30 deccal çıkar.
Dünya hep “kurtarıcı”ların gelmesi ile kurtulmuştur ve hep deccallerle bozulmaya uğramıştır. Şu an Müslümanlar başsız oldukları için acı çekiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Aralık 2012> Daha Fazla

Deccal insanları sevgiden vurdu. Merhametten ve şefkatten vurdu. İnsanların ruhlarını kararttı ve simalarını kararttı. İnsanların eşkalleri de bozuldu, ruhları da bozuldu geniş çaplı olarak. Deccal’in bu belasını Mehdi (as) kısa sürede rahmet yağmuru gibi düzeltecek inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Aralık 2012> Daha Fazla

Mehdi (as)’la otuzun üzerinde deccal uğraşır. Cin düşmanları da vardır, Mehdi (as)’la uğraşırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2012> Daha Fazla

Deccal ordularını mağlup edecek gücü Cenab-ı Allah Türk askerine, polisimize nasip edecektir. Çünkü ahir zamandayız, Mehdiyet devrindeyiz. Onlar Allah taraftarı ve Hz. Mehdi (as)'ın ordusu. Allah taraftarları yenilmez.
Ledün ilmine deccal çare bulamaz. Yani onu tuzun suda eritmesi gibi eritir ledün ilmi. Çünkü deccal zahir ilimle mücadele eder. Batın ilmi ile mücadele edemez. Batın ilmi Hz. Mehdi (as)'dadır. Onun zahir ilmini Hz. Mehdi (as)'ın batın ilmi yok eder. Onun için Hz. Mehdi (as) deccalin bütün kapılarını, bütün pencerelerini açar, onun gizli kalelerine girer. En girilmez zannedilen menfezlerine Hz. Mehdi (as) girer.
Ledün ilmi olmadan ahir zamanda mücadele yapılması, deccalin mağlup edilmesi mümkün değildir. İllaki bu ilm-i garibin, bu ledün ilminin uygulanması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2012> Daha Fazla

Dinden saptı mı bir insan artık deccal olur. Allah kimi mehdi yaparsa, kim mehdi olursa deccallar ona etki etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2012> Daha Fazla

Deccaliyetin insanların üzerindeki negatif elektriği kalkacak, bitiyor. Artık Kova burcunun, Mehdiyet’in ruhani alanı dünyaya hakim olacak.
İsa Mesih’in varlığını bilmek bile deccali çökertmeye yeterli olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2012> Daha Fazla

Deccal insanları psikolojik yönden, ruh yönünden hasta yapıyor. Ve insanları ümitsiz, çaresiz, neşesiz, sevinçsiz, şevksiz ve en önemlisi sevgisiz yapıyor.
Kuran’a baktığımızda Deccal rejimlerinin ünlü yönteminin tehdit olduğunu görüyoruz. Alçakça Müslümanları tehdit ettiklerini görüyoruz.
Kuran’a baktığımızda Deccal rejimlerinin hep Müslümanlarla mücadele ederken ahlaksızca ve kahpece yöntemlere başvurduğunu, küçük düşürmeye yönelik yöntemler bulduğunu görüyoruz. İşte, “Büyücü, deli, dolandırıcı, sahteci, cinsel çıkarları var” gibi küçük düşürücü, halkın gözünde önemli olan konularda psikolojik harp yöntemleri kullanılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2012> Daha Fazla

Bir insan şüpheciyse, insanlara güvenemiyorsa, korku içinde yaşıyorsa, sevgiyi bilmiyorsa, nefrete açıksa, rekabet ruhundaysa, kinden, küsmeden, darılmadan, kavgadan hoşlanıyorsa acılar bitmez. Deccal de insanların bu zaafını bildiği için buradan yanaşıp insanları mahvediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2012> Daha Fazla

İsrail- Filistin çatışmasında Deccal olayı düzenledi. Mehdi (as) olayı durdurdu. Kanın dökülüş emrini veren Deccal’dır. Kanın durdurulması talimatını veren de Mehdi (as)’dır yani Kral Mesih’tir.
Deccal bölgesel kan dökme emri veriyor fakat beceremiyor, eline yüzüne bulaştırıyor. Bir daha döktürüyor kan, bir daha beceremiyor. Çünkü Mehdiyet sürekli onun döktüğü kanı durduruyor. İsa Mesih sürekli bu oyunu durdurmaya gayret ediyor.
Deccal çatışma, savaş istiyor, olayları düzenliyor; Kral Mesih yani Mehdi (as) durduruyor, maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2012> Daha Fazla

Deccal kan döker, Kral Mesih yani Mehdi (as) kanı durdurur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Kasım 2012> Daha Fazla

Deccalin silahı kolaylıktır. Mehdiyet çok zordur. Mehdiyet değerli olduğu için, zor geçitlerden geçer. Çünkü yıkmak kolaydır, tamir etmek zordur. Deccaliyette her iş kolaydır. Deccalin işi kolaydır. Mehdiyet ise uzun sürede, tamir yaparak ilerliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2012> Daha Fazla

Darwinizm-materyalizm deccaliyettir. Ateist düşünce. Bizden başka bu düşünceye karşı ilmi mücadele veren bir topluluk yok. Bu kadar güçlü bir mücadele veren yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2012> Daha Fazla

Deccal yanlılıları, Mehdi (as)’a karşı mücadele edecekler. Var mı kaderde yenilmek? Yok. Kaderde yenme var.

A9TV; 26 Ekim 2012> Daha Fazla

Ahir zamanda Mehdi (as)’a da hem cin deccaller hem insan deccaller musallat olacaktır. Bu insan deccallerin bir kısmı kadın deccallerdir. Haysiyetsiz, namussuz kadınlardan oluşan bir ekiptir.
Hz. Mehdi (as)’a karşı otuzun üzerinde deccal çıkacaktır. Bir kısmı kadın olan bu deccaller ahir zamanda Hz. Mehdi (as)’a musallat olacaklardır. Ama Hz. Mehdi (as), kendisine saldırıldıkça büyür, gücü artar.
Ahir zamanda insanlara deccaliyet bir yorgunluk verecektir, büyü yapacaktır. Bütün insanlar bu yorgunluğu hissedecektir. Yani insanlara bir uyku ve bitkinlik hali verecektir deccaliyet. İslam’dan uzak tutmak için, İslami faaliyetlerini engellemek için insanlarda bir bitkinlik hissi olacaktır, hadiste var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2012> Daha Fazla

Müşrikler, it kopuk takımı, müptezeller, kevaşeler hem Mehdi (as)’a hem İsa Mesih (as)’a kin dolu olacaklar. Anlayamadıkları için, kavrayamadıkları için, gözleri deccal gözü gibi olduğu için nefretle yaklaşacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Deccaliyetin devrinde insanlarda unutkanlık yayılıyor. Deccalın yaptığı büyünün etkisiyle beyinlerde bir dumur oluyor. Ve unutkanlık yayılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2012> Daha Fazla

Yecüc ve Mecüc, deccalin zulümde kullanacağı iki sistemin adıdır; biri komünizm biri faşizmdir. Yecüc ve Mecüc I. ve II. Dünya Harbinde çıkmıştır, bir milyardan fazla insan katledilmiştir. Yecüc ve Mecüc görevini yapıp bitirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2012> Daha Fazla

Deccalde mühim olan alametlerin çıkmasıdır. Alametlerinin hepsi çıkınca deccal çıkmıştır. Mehdi’nin de alametlerinin tamamı çıktığında Hz. Mehdi (as) da çıkmıştır.
Peygamberimiz (sav), “Mehdi (as) zamanında 30’a yakın deccal gelecek” diyor. Kimi yobazların içinden çıkacak ama BÜYÜK DECCAL DARWİN’DİR.
Deccalı nasıl anlarız? Deccal bütün dünyayı dinsiz edecek. Etti mi, etmedi mi? Etti. Dünyada hercümerc, anarşi ve terör meydana getirecek. Yapıyor mu? Yapıyor. İslam âlemini paramparça yapacak ve esir edecek. Yaptı mı? Yaptı. Alametleri varsa deccal de vardır.
Deccal Darwin’dir. Bir de Stalin, Lenin, Marx bunlardan oluşan komitesi de vardır. Bu komitesiyle tahribatını yapmış. Şimdi Mehdi (as) da onların yaptığı tahribatı tamir ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2012> Daha Fazla

Mehdiyet’e karşı olup, İttihad-ı İslam’a karşı olup İsa Mesih’in inişine karşı olup olay çıkartmak; bu ancak deccal yanlılarının tavrı olabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2012> Daha Fazla

Hadiste bildirildiğine göre, deccal insi şeytandır.
Ahir zamanda insanlar, deccalin büyüsüyle bitkin hale geliyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2012> Daha Fazla

Deccaliyetin bir boynuzu Darwinist-materyalist düşüncedir, bir boynuzu yobazlıktır. İnsanlar bilerek veya bilmeyerek bu belanın içine düşerler. Deccaliyetin eline düşerler. Bu helak sistemi, bu bela sistemi dünyayı bu şekilde sarmış oluyor. Yobazlığı ortadan kaldırdığımızda bu vahşi, saldırgan ruh da ortadan kalkmış olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2012> Daha Fazla

Deccal ayaktaysa ızdıraplar da ayakta demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2012> Daha Fazla

MÜSLÜMAN HÂKİM OLURSA DİNSİZİN HAYAT HAKKI VAR; İSTEDİĞİ GİBİ YAŞAYABİLİR İSTEDİĞİ DÜŞÜNCEDE, İSTEDİĞİ FİKİRDE. AMA ALLAHSIZ, KİTAPSIZ HÂKİM OLDUĞUNDA MÜSLÜMAN’IN HAYAT HAKKI OLMUYOR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2012> Daha Fazla

Müslümanlar asılıp kesildikçe, tecavüze uğradıkça, işkence yapıldıkça deccal heyecan çığlıkları atıyor. Süfyani deccali de takdir ediyor, tasdik ediyor, savunuyor, kolluyor, yardımcı oluyor.
Dünya deccaliyeti vargücüyle Suriye’deki Allahsız, Kitapsız rejimi destekliyor. Çünkü muazzam Müslüman katliamı var.
Şam deccalın elinde şu an. Deccal Müslümanları mahvediyor süfyani deccal. Suriye Allahsızların kontrolünde; Allahsız, Kitapsızların. Allahsızlar hâkim Suriye’ye. Allah’a inananlar Allah hizbi vargücüyle direniyor.
Dünya deccaliyeti Suriye’deki zulüm rejimini destekliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2012> Daha Fazla

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: : "Kim deccali yalanlarsa kafir olur"

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2012> Daha Fazla

Asıl olan bütün Müslümanların, bütün dünyanın kardeş olması için İsa Mesih (as)’i ve Mehdiyet’i desteklemektir. MEHDİ (AS)’I DESTEKLEMEYEN BİR HAREKET, İSA MESİH (AS)’I DESTEKLEMEYEN BİR HAREKET, DECCALİYETE İSTEYEREK VEYA İSTEMEYEREK HİZMET ETMİŞ OLUR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2012> Daha Fazla

Özel olarak deccaliyet yaratıldı. Şu an deccaliyet yok ediliyor. Suriye’ye deccali Allah getirdi, Suriye’den deccali Allah götürüyor. Irak’a deccali Allah getirdi, Allah Irak’tan deccali götürüyor. Mehdiyet’in kapıları açılıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ağustos 2012> Daha Fazla

Terörde de en sonunda olay deccala dayanıyor. Bunların hepsi deccalın evlatları, deccalın doğurduğu mahlûkat. PKK yapsa ne olur, süfyan yapsa ne olur, deccal yapsa ne olur? Hepsi aynı deccaliyetin kolları, parçaları. Dolayısıyla böyle şeylerde alelacele kimin yaptığını tespit, o değil de önlemleri güçlendirmek lazım.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ağustos 2012> Daha Fazla

MARKSİST VE LENİNİST BİR DÜŞÜNCEYLE YETİŞEN BİR İNSAN, DECCAL’İN DİNİNE GİRMİŞ DEMEKTİR. DECCAL’İN DİNİNE GİREN DELİRİR VE ONUNLA MAKUL KONUŞMA DİYE BİR KONU OLMAZ. Bunu ancak bilimsel yönden çökertebilirsin. Bilimsel yönden çökerttin mi kökünden koparmış olursun. Bu da Darwinizm ve materyalizme karşı ilmi mücadeleyle olur. Başka bir yolu yoktur bunun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2012> Daha Fazla

Şu vakte kadar deccaliyete müsaade etti Allah. Bilerek veya bilmeyerek deccaliyete uydunuz birçok komünist, birçok insan, yobazlar ama artık son geldi yani adı üstünde bu son vakit. Ahir zamandayız, Mehdi (as) devrindeyiz yani uymama diye bir konunuz yok. Mutlaka Mehdiyete uymakla mükellefsiniz.
Mesela Ekim devrimi oldu, Fransız Devrimi oldu. Onların hepsini yapan Allah’tır. Deccaliyeti yaratan Allah’tır. Deccalleri yaratan Allah’tır.Deccale güç veren Allah’tır. Şeytanı yaratan Allah’tır. Şeytana güç veren Allah’tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2012> Daha Fazla

Deccalın amacı dini ortadan kaldırmak, Mehdiyet’e son vermek, Mehdiyet’i durdurmak, İsa Mesih’in inişini durdurmak kendince, İsa Mesih’in faaliyetini durdurmak.
Bir insan Mehdiyet’e karşı çıktığında deccaliyetin içine girmiş olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2012> Daha Fazla

Deccal, Allah adına ortaya çıkıyor. Gerçek bir mürşit görünümünde ortaya çıkıyor. Bir alim, bir mürşit görünümünde çıkıyor. Dinle insanları kandırıyor.
Deccal iki türlü yöntem kullanıyor, şeytaniyetini iki türlü uyguluyor. İki boynuzundan biri dinle biri dinsizlikle. Yani Darwinizm, materyalizmle, diğeri dinle. Dinle uygularken ne diyor? “Siz Risale-i Nur’u okuyun, bilginiz artırın ama İttihad-ı İslam, Hz. Mehdi, İsa Mesih’in inişi bırakın onları. Onlar füruattan detay bunlar.” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2012> Daha Fazla

Deccal’e hükümetin gücü yetmez. Deccal bütün dünyayı sarmış. Deccal’e Mehdi (as)’ın ve talebelerinin gücü yeter.
Deccal yanlıları Mehdiyeti deccal olarak görürler. Allah öyle gösterir. Mehdiyet’e deccal teşhisi koyarlar. Mehdi’yi de deccal olarak yorumlarlar. O Mehdi'nin zuhurunu gösteriyor. Mehdi'yi deccal zannetmek, deccali Mehdi zannetmek ahir zamanın alametlerindendir.
Bu panik, bu anti Mehdi tavır İslam tarihinde ilk defa oluyor. İlk defa İslam aleminde Müslümanların başı yok. Başsız durumdalar ve ilk defa Müslüman alemi bu kadar perişan, ilk defa dünyaya bu kadar dinsizlik hakim, ateizm hakim yani Darwinist materyalist düşünce hakim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Temmuz 2012> Daha Fazla

Akılcı olan, doğru olan; gaddar insanların, zalim insanların, sevgisiz insanların deccal yanlısı olacağıdır. Allah düşmanlarının, Darwinistlerin, materyalistlerin deccal yanlısı olacağı; iyi insanların, sevecen insanların, yaratılışı gören insanların da Mehdi (as) ve Mesih yanlısı olacağıdır.
Bir dini, bir milleti toptan deccalın ordusu olarak itham etmek çok büyük bir zulüm, çok büyük bir vicdansızlıktır. Her dinin mensubunun iyisi ve kötüsü olur içinde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Temmuz 2012> Daha Fazla

DECCAL HER YERDEN TÜRKİYE’YE DİŞİNİ BATIRMAK İSTİYOR. FAKAT MEHDİYET OLDUĞU İÇİN TÜRKİYE’DE, DİŞİ SÜREKLİ KIRILIYOR. Allah özel olarak inayet ediyor Türkiye’yi. Özel olarak koruyup kolluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Temmuz 2012> Daha Fazla

Allah kendisine savaş edilmesini kabul etmez. Kendisiyle uğraşılsın diye Allah dünyayı yaratmadı. Kendisine kul olunması için yarattı. Ya Allah’a dönecekler ya Allah dünyayı mahvedecek.
Deccal bütün dinsizliktir; ateist akımlar, Darwinist, materyalist akımların tamamına deccal denir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2012> Daha Fazla

Mehdi mücadele ederken yobaz deccallar da, dinsiz deccallar da ittifak halinde Mehdiyet’e karşı saldırırlar.
Eskiden mesela bir tane firavun vardı. Şu an yüzlerce firavun Mehdiyet’e karşı atakta, yüzlerce nemrut atakta. Onun için Mehdiyet çok önemlidir. FİRAVUNLARIN VE NEMRUTLARIN TOPLAMINA DA DECCALİYET DİYORUZ.
Bir firavun gitti mi bir başka firavun devreye girer. MEHDİYET ÇAĞINDAYIZ ŞU AN. MEHDİYET’E KARŞI ATAĞA GEÇMİŞ ÇOK FAZLA FİRAVUN VE NEMRUT VAR.
Allah, deccallerin önce Mehdilere saldırmalarına müsaade eder. Mehdiler sevap iyice aldıktan sonra bu alçakları Allah boğarak ya damarlarını kopararak öldürür; ya beynini parçalayarak öldürür ya boğarak öldürür, bir şekilde öldürür. Çünkü işi bitmiş artık. Görevi bitmiş.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2012> Daha Fazla

Önce deccal harekete geçiyor. Önce Mehdiyet harekete geçse ve karşısında bir güç yoksa olmaz. Önce kum torbası olacak, Mehdiyet de onu dövecek. Onun için biz Darwinistleri istiyoruz, materyalistleri istiyoruz, komünistleri istiyoruz ki ilimle, bilimle, akılla ezelim.
Deccaliyet şu an neyle vuruyor? Bilim adamlarıyla vuruyor. Sahte bilimle vuruyor. Firavun devrinde nasıl? Bütün ülkeye hâkim olmuş bilim adamları var fakat sahte bilimle halkı kandırıyorlar. Büyücülük yapıyorlar, büyü yapıyorlar halka.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2012> Daha Fazla

Bütün Firavunlar, deccaller son anda Mehdi (as)’ı kabul ederler, son anda. Ama geçerli olmaz. Çünkü canı artık boğazına gelmiş, geri dönmüyorlar.
Bütün deccalların bu ara Allah belasını veriyor. Birer ikişer gidiyorlar. Deccalları Allah teker teker boğuyor. Ahir zamanda mebzul miktarda çok fazla deccal zuhur edecek. Hızır (as) bir onu boğuyor, bir onu boğuyor. Hep meçhul. Hep boğulmuş bulunuyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2012> Daha Fazla

ALLAH SURİYE’DEKİ REJİMİ DEVİRECEK. Oradaki deccaliyetin bitirileceği hadislerde var. Kaderin dışına çıkılmaz. İllaki çökecek ve illaki insanlar Mehdi’yi görecek. İllaki İsa Mesih’i görecek. DECCALİYET İSTEDİĞİ KADAR DİRENSİN MEHDİ MUTLAKA ORTAYA ÇIKACAK.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Haziran 2012> Daha Fazla

Deccal var gücüyle Türkiye’yi parçalayıp Türk İslam Birliği’ni durdurmak, Güneydoğu’yu koparmak böylece Türki devletlerle bağlantıyı Güneydoğu’dan kesmek, arada bir blokaj meydana getirip sonra da geriye kalan milletimizi tamamen ortadan kaldırmak için karanlık bir plan içerisinde. Deccal bütün ülkelerdeki bütün elemanlarını devreye sokmuş durumda şu an. Hepsi var gücüyle gayret ediyorlar ama Mehdiyet de onlara kök söktürüyor tabii.
DECCALİN EN HAYATİ GÖRDÜĞÜ ÜLKE TÜRKİYE’DİR. EN HAYATİ GÖRDÜĞÜ İL DE İSTANBUL’DUR. Çünkü Hz. Mehdi (as) İstanbul'dadır.
Deccal, Darwinist, materyalist sistemle ve bu klasik politika ve kapitalist siyaset, komünist siyaset anlayışıyla insanları dehşetin, acımasızlığın, pisliğin, kalitesizliğin, sevgisizliğin içerisine hapsetti, adeta cehenneme çevirdi dünyayı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Haziran 2012> Daha Fazla

MARKSİST, LENİNİST DÜŞÜNCE DECCALİYETİN PENÇESİDİR. Deccaliyetin eline düşen bir daha oradan kolay kolay çıkamaz. Dolayısıyla DECCAL ANCAK BEYNİ ERİTİLEREK, BEYNİ YOK EDİLEREK, FİKRİ YOK EDİLEREK ORTADAN KALDIRILABİLİR. Deccal öyle çok dişli bir varlıktır, azgındır. Topla, tüfekle, tabancayla vazgeçmez.
Deccalin pençesi Türkiye’nin üstünde. Mehdiyet de var gücüyle deccalin pençesini kırmaya çalışıyor ama bir vakit alacak tabii ki bu. 10 yıl sonra deccalin kolunu tamamen kırmış olacağız inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2012> Daha Fazla

Benim gördüğüm İlluminati, deccali dünyaya sunmuş. Deccali organize etmiş. Deccalin de bir topluluğa ihtiyacı var, bir talebe topluluğuna. Onlar da mesela 300 kişi falan, Mehdi’de olduğu gibi. Onlar da 313 kişiyle ortaya çıkıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mayıs 2012> Daha Fazla

ZAMAN DİNE UYAR, DİN ZAMANA UYMAZ. Bütün zamanlar dine uymakla mükelleftir. Din zamana uydu mu din kalmaz zaten, dinsizlik olur. Deccallik olur, başka bir şey kalmaz.
“Zamana uygunluk” Dinde böyle bir şey olur mu? “Zamana uygun değilse sahih değildir.” Son derece bozuk bir itikat, son derece bozuk bir ifade. Yani dinle, imanla alakası olan bir söz değil. Yüz yıl sonra diyecek ki adam; “bu zamana da uygun değil.” Zaten deccaliyetin 100 yıl sonra yapacağı da o. Zamana uygun değil diye dinin tamamını kaldıracak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Mayıs 2012> Daha Fazla

Deccalin büyü yapma özelliği var, en şaşırtıcı yönü o. Mesela şeytan çağırabiliyor, onları görevlendirip insanlığın üstüne salabiliyor. İnsanlarda unutkanlık meydana getiriyor şeytanlar kanalıyla, bitkinlik, dikkat dağınıklığı meydana getiriyor, hafızalarını bozuyor biraz, psikolojik dengelerini bozuyor. Ama güçlü iradeli insanlarda bu etki çok zayıf oluyor yahut sıfıra yakın oluyor. Deccale karşı direnmek de bir ibadet olmuş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Mayıs 2012> Daha Fazla

Allah Deccaliyet’i çeşitli isimler altında azgın hale getiriyor ki, Müslümanlar birbirleriyle kardeş olsun, birbirlerini sevsinler birbirlerine güvensinler diye. Tuğyan ve dalalet gittikçe dünyayı sarıyor. Müslümanlar azimle, kararlılıkla bu deccali kafaya karşı güzellikle, sevgiyle karşılık verip, galip gelecekler inşaAllah.

A9 TV, 1 Mayıs 2012> Daha Fazla

Şimdi işte şahs-ı manevicisi, komünist Müslüman’ı, şunu bunu baktılar ki deccaliyet devrilecek, var gücüyle iblisin sistemini korumak için, deccaliyeti korumak için deliler gibi Mehdiyet’e saldırıyorlar. Ama kardeşim, MEHDİYET DE GREYDER GİBİDİR, DURDURAMAZSIN Kİ.
Vladimir Ilyich Lenin, ahir zamanın deccallarından, deccal komitesinin elemanlarındandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2012> Daha Fazla

Resulullah (sav) diyor ki: “Allah’ın Hz. Adem (as)’ı yaratmış olduğu günden bu yana deccal fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır.” Dünyanın en büyük fitnesidir. Tarihin en büyük fitnesidir. O fitneye karşı da gelmiş geçmiş en büyük veliyi gönderiyor Allah. Muhammed Mehdi (as)’ı gönderiyor. Onun için böyle dehşete kapıldılar.
Deccalin özelliği nedir? Bütün dünyayı dinsiz etmesidir. Şu an bütün dünyayı dinsiz yaptı deccal.
Dünyada iki zihniyet dünya yaratıldığından beri mücadele eder. Hz. Adem (as) devrinden Kıyamet’e kadar. Biri deccaliyettir, biri Mehdiyettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Nisan 2012> Daha Fazla

Dünyayı kaplamış deccaliyet. Her yeri kaplamış. İsteyerek veya istemeyerek insanlar deccaliyete direnemiyor ve teslim olmak durumunda kalıyor. Çok vahim bir durum var. İşte o yüzden Mehdiyet gündemde, o yüzden İsa Mesih (as)’ın zuhuru gündemde.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2012> Daha Fazla

Deccaliyetin muazzam bir gücü var dünya çapında. Deccal’e tabi olduğundan haberi bile yok birçok ülkenin.

> Daha Fazla

Deccal zorla kendine uydurur, Mehdi ise vicdanla insanların Kuran'a uymalarını sağlar.
2.5 MİLYON İNSAN AÇLIK SINIRINDA AFGANİSTAN’DA. DECCALİYET BUDUR. Deccaliyet kasıp kavuruyor mu, o zaman bunun karşısında Mehdiyet olması gerekir. Deccaliyet gece gündüz kendisinden bahsettiriyor mu, bahsettiriyor. O zaman neden Mehdiyetten bahsedilmesini istemiyorsun?
DECCALİYET; ÜZÜNTÜ, ELEM VE KEDER GETİRİR. MEHDİYET İSE NEŞE, SEVİNÇ, DIŞA DÖNÜKLÜK, RAHATLIK GETİRİYOR. Allah’ın zikrinden yüz çevirirse, “sıkıntı ve elem veririm” diyor Allah. Böylelikle, ekonomik krizin de sebebini açıklamış oluyor Allah.
Deccal, insanları tembellik ve cehalet damarından yakalayıp perişan etti. O yüzden sayıları çok fazla oldu. Ama şu anda artık İblis ordusunun yenilgi zamanı.
Zaman zaman deccaller çıkıyor ve hileli düzen kuruyorlar. Oysa dünyanın bir sonu var. Dünyanın sonu kimindir, inkar edenler - yani ateistler, Darwinistler, materyalistler- çok yakında bilecekler.
Deccaliyet, insanları çökertmek için ekonomiyi kullanıyor, ahlakı kullanıyor. Darwinizm zaten bu anlayışı verdi. Bir Darwinist, hayvan olarak gördüğü bir varlığa neden değer verip ona yardımcı olsun? Ancak onu Allah’ın tecellisi olarak gördüğünde saygı ve sevgi duyabilir.
Deccaliyet dünyaya büyü yaptı, ısrarlı anlatımla bu büyü kırılacak. Deccali deşifre etmeye, Mehdiyeti anlatmaya devam edeceğiz.
Deccaliyet, Müslümanları Allah'ı zikretmekten engeller. Namaz kılmanın dünya çapında yasaklanması deccaliyettir. Fakat Mehdiyet asla boyun eğmeyecektir.
Çünkü çile yok, acı yok, sabır edilecek bir konu yok, güçlükler yok. Her şey kolay, her şey zevkli ve güzel ama sevabı düşük olur. Onun için onu Cenab-ı Allah en son zamana bırakıyor. Müslümanlar bol bol sevap alsın diye Cenab-ı Allah Mehdiyet’i de kırk yıl kadar geniş bir zamana yayıyor. Deccal’in ölümü kırk yıl sürüyor, hadislerde açıkça belirtilmiş.
Deccaliyetin dinine dokunmayana her türlü imkan sağlanıyor. Deccaliyet az kuvvetle dünyayı esir alma uzmanlığıdır. Deccaliyete hüsn-ü zan olmaz. Deccaliyet tüm dünyayı sarmışken, deccaliyetten bahsetmemek, ona karşı fikri mücadele içinde bulunmamak makul değildir.
Allah dostlarına karşı öfke seli, deccaliyetin teşvikiyledir.
Deccaliyetin simsiyah karanlık olması ve İslam’ın hakimiyetinin pırıl pırıl aydınlanması gerekiyor. Ama hakimiyetten sonra ikindi vakti gelir ve gitgide batar Güneş. Şimdi öğlen vaktine geldik, Güneş pırıl pırıl. Sonra 1543’den sonra bu ışığı göremeyeceğiz. Gitgide cılızlaşacak ve simsiyah karanlık çökecek.
Deccalin hakimiyeti için dünyaya hakim olması gerekir. Darwinizm ve materyalizm dünyanın %99’una hakim oldu. Eğer Darwin’in fikirleri hemen yok edilseydi, deccal dünyaya hakim olamazdı. Hz. Mehdi (a.s.) az bir toplulukla gelecek ve nice topluluklara hakim olacaktır.
Deccaliyete karşı çözüm Müslümanların birleşmeleri, mezhep ayrılıklarını bırakmaları, arkadaşça kardeşçe bir sevgi birliği oluşturmalarıdır. Kardeşlerimizin silah olarak sevgiyi almaları gerekiyor. Sevgi dışında başka bir şeyi silah olarak aldıklarında ortalık karışır. Kuran’a dayalı sevgi anlayışının hakim olması lazım.
Küfrün tuzağı deccal, Allah’ın küfre tuzağı ise Hz. Mehdi (a.s.)’dır. Hiç ummadıkları anda Allah Hz. Mehdi (a.s.)’ı vesile ederek onları fikren yerle bir edecektir. İslam'ın dünya hakimiyeti kime ait olacak Allah gösterecektir.
Deccal Müslümanları zorla dinsiz yaptı, zorla Darwinist yaptı. Hipnozu tamamlanıncaya kadar telkinini tekrar etti. “Sen Darwinistsin, sen tesadüfen meydana geldin” diyerek büyü yaptı. Bu büyünün kırılması için yine aynı şekilde bol tekrar yapmak gerekiyor. Sürekli anlatmak deccalin hipnozunu kırmak için çok önemlidir.
Dünyanın son zamanlarındayız şu anda. Deccalin menfaatine dokunacak her türlü hareketten kaçınmalıyız. Hak dinlere, mezheplere karşı düşmanlık, deccale hizmet etmek demektir.

25 Temmuz 2011; A9 TV> Daha Fazla

“Deccal zamanında Kehf Suresi’ni okuyun” diyor Peygamber Efendimiz (sav). Yani çözümün, bütün detaylarının orada olduğunu söylüyor. KEHF SURESİ BAŞTAN SONA MEHDİYET’İ ANLATIR zaten.

14 Temmuz 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

Eğer bir kişi, küfürle ve münafıklarla mücadeleyi bırakıp, MÜSLÜMANLARI HEDEFLİYORSA, BU ONUN DECCAL ORDUSUNUN ELEMANI OLDUĞUNU GÖSTERİR.

12 Temmuz 2011; A9 TV> Daha Fazla

YARATILIŞ ATLASI OLAN BİR EVE, BİR MAHALLEYE DECCAL GİREMEZ. Girerse bana söylesinler. Giremez. Yanar, kavrulur. Mümkün değil.

23 Haziran 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

Bakın, Bediüzzaman “ispritizmanın ve manyetizma hâdisâtı nevinden, müthiş harikalara mazhar olan deccal ise” diyor. Yani bu büyü, hipnozun her çeşidi demektir. Onun etkisini meydana getiren de Allah’tır, kaldıracak olan da Allah’tır. Bu imtihanın gereğidir. Müslümanlar dua edecekler.
İNSANLARININ BEYİNLERİNE ETKİ EDİYOR DECCAL. Müslümanlar, ferasetlerinin, basiretlerinin açılması için, beyinlerine sağlık vermesi için Allah’a dua etsinler. Bütün Müslümanlar birbirlerine dua etsinler. Çünkü deccal beyne etki ediyor, beyne zarar verecek şeyler yapıyor.
AHİR ZAMAN’DA MÜSLÜMANLAR BİRBİRLERİNE ÇOK DUA ETSİNLER. Deccalin büyüsüne karşı, büyünün etkisine karşı, Allah’tan yardım dilesinler. Çünkü büyünün etkisini meydana getiren de yine Allah’tır. Allah’a sığınacaklar.
Büyü yapanlar telkin kullanıyor, ısrarla telkin kullanıyorlar, tekrarlarla elde ediyorlar büyüyü. Belirli cümleleri tekrar ederek, belirli sözleri tekrar ederek elde ediyorlar. Belirli görüntülerin tekrarıyla o büyü elde edilmiş oluyorlar. Biz de ona karşılık NUR SİMALAR GÖSTEREREK, NURANİYET GÖSTEREREK, NUR İNSANLARI GÖSTEREREK, ONLARIN FEYZ IŞIĞIYLA, ONLARIN NURANİYETİYLE, DUASIYLA, O FİTNEYİ TEMİZLİYORUZ, O BELAYI TEMİZLİYORUZ.
Deccalin büyüsünden Allah’ın koruması için dua edecek bütün Müslümanlar. DUA İLE BÜYÜ PARÇALANIR. Deccaliyetin büyüsü bütün dünyayı kaplamış vaziyette, insanları hipnoza soktu. Dua edip, sebebe sarılıp, ilmi anlatımla, telkinle o büyüden çıkaracağız dünyayı inşaAllah.

23 Haziran 2011; A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

DECCALİN BÜYÜSÜ PARAMPARÇA OLUYOR. 2012’DE bu had safhaya çıkacak inşaAllah, büyüsü tamamen parçalanacak.

14 Haziran 2011; A9 TV> Daha Fazla

Bütün dünyayı kaplamış deccaliyet, haberleri yok. Daha hala deccal arıyorlar. DÜNYANIN % 99’ UNU DİNSİZ YAPAN BİR SİSTEMİN ADI NEDİR? DECCALİYETTİR.

20 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

DECCAL KAFASI PARÇALAYICIDIR, HZ. MEHDİ (AS) İSE BİRLEŞTİRİCİDİR. Deccal, güzelliği yok eder, Hz. Mehdi (as) güzelliği getirir. Deccal kanı getirir, Hz. Mehdi (as) kanı durdurur. Deccal estetiği, sanatı yok eder. Hz. Mehdi (as), estetiği, sanatı getirir. HER ŞEY TERSİNEDİR DECCALİYETTE.

10 Temmuz 2011; A9 TV, Kanal Avrupa ve Çay TV> Daha Fazla

DECCALİYETİN KARANLIĞINI MUTLAKA UYGUN OLAN İNSANLAR ALIRLAR. DECCAL DE KENDİ KOPYALARINI ÜRETİYOR SÜREKLİ. Görüyorsunuz gazetelerde, orada burada, gidip genç kızları kurşun sıkıp öldürenler, it kopukluk yapanlar. Çakallık yapıyor, kan döküyor, zulüm yapıyor; deccaliyetin kopyası.
Dikkatlice bakın gazetelere, televizyonlara. Mehdiyetle süfyaniyet nasıl bir mücadele içerisinde, nasıl bir çetin mücadele içerisinde görürsünüz.
Deccaliyetin çözümü Mehdiyet’tir.

9 Temmuz 2011, A9 TV-Kocaeli TV-Çay TV> Daha Fazla

Dünyada iki görüş sürekli mücadele halinde. Gazeteye bakın, basını takip edin, televizyonda seyredin, HER GÜN DECCALİYET İLE MEHDİYET’İN KIRAN KIRANA BİR MÜCADELESİ VARDIR. 150 yıldan beri tırmanışa geçmiştir DECCALİYET, EN AZGIN DEVRİNE GİRMİŞTİR. Şu azgın devrinde de, mağlubiyete doğru gidiyor.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top