Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2017> Daha Fazla

Masonluk bir fikir kulübüdür. Her türlü fikrin konuşulduğu hür bir ortamdır. Masonlukta nezaket esastır. Masonlar kibar, kaliteli, klas insanlardır. Biz onlara Kuran'dan, Darwinizmin geçersizliğinden bahsettiğimizde, bizi büyük bir saygı ve nezaketle dinliyorlar. Buraya davetlimiz olarak gelen mason arkadaşlarımız namaz kılıyorlar. Böyle nezih insanlara İslam'ın doğrudan anlatılabilmesi, onların da anlatılanları dinlemesi güzel bir imkan.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2017> Daha Fazla

Masonluk en az 10 bin yıllık bir tarikattır. Nemrud da Firavun da masondu. Ahir zamanda masonluk Mehdiyetin hizmetinde olacaktır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mayıs 2017> Daha Fazla

Şu anda dünya genelinde ateist masonlarla Allah'a iman eden masonlar arasında çok güçlü bir ilmi mücadele devam ediyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2017> Daha Fazla

Gerçek masonluk aydın, fikre ve inanca saygılı, kadına ve sanata değer veren, Allah'a iman eden binlerce yıllık kökeni olan kadim bir yapıdır. Gerçek masonluk, küçük, masonluktan bağımsız kendi kendine örgütlenmiş, ateist, dinsiz, mason olduğunu iddia eden yapıları hiç kaale almaz.
Bir çok ülkede masonluğun dışında küçük küçük mason diye ortaya çıkan illegal yapılar da vardır. Bunların masonlukla doğrudan bağı yoktur. Ateist, menfaat için masonluğun içine sızmış insanları veya kendilerini mason gibi gösteren küçük yapıları önemli görmemek gerekir.
Masonluğun kökeni şaşırtıcı şekilde geçmişe dayanır. 12 bin yıl önceki kabartmalarda dahi masonluk sembolleri var. Bu çok ilginç bir durum.
Masonluğun asıl konusu düşünce hürriyeti, herkesin fikrine saygı duymak, barış, kardeşlik, dostluktur. Ama tabi her mason bu kalitede değildir. İnsanlara hürmeti olmayan, kadınlara saygısı olmayan, sanata, kaliteye önem vermeyen cahil insanlar da masonlar içinde olabiliyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Mayıs 2017> Daha Fazla

Masonluk içindeki ateist masonların ve maddi çıkar için bu yapı içine girmeye çalışanların aslında masonlukla bir ilgisi yoktur. Şu an masonluğun içinde ateistliğin zayıfladığı ve etkisinin azalmaya başladığı dönemdeyiz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Nisan 2017> Daha Fazla

Eski yazıtlara ve arkeolojik bulgulara baktığımızda masonluğun yaklaşık 12 bin yıl öncesine kadar gittiğini görüyoruz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2017> Daha Fazla

Göbekli Tepe'de de Nemrud harabelerinde de çok sayıda masonik sembol vardır. Göbekli Tepe bir mason mabedi idi.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Nisan 2017> Daha Fazla

Göbekli Tepe tipik bir mason mabedidir. Taşların T biçiminde olması, kabartmalar üzerindeki sembollerin hemen hepsi masoniktir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Şubat 2017> Daha Fazla

Süleyman Mescidi'nin inşaatında çok fazla sayıda dindar mason çalışmıştır. Bu masonlar çok titiz bir çalışma yapmışlardır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2017> Daha Fazla

Dindar masonlar İslam'a mühim hizmetler yapıyorlar. Yakında tüm dünya bu hizmetlerin büyüklüğünü görecek. Osmanlı'yı Darwinizm ve dinsiz masonlar yıktı. Ama dindar masonlar şu an hakimiyeti ele geçirmek üzereler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ocak 2017> Daha Fazla

Masonluk çok eski tarihlere dayanan bir yapı. Dindar masonlar, Firavun ve Nemrud gibi dinsiz masonların etkisiz hale gelmesini sağlamıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2016> Daha Fazla

Masonların kalbinin İslam'a ısınmasına vesile olduk. Mason localarında ilk defa Kuran hakikatleri anlatılmaya başlandı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2016> Daha Fazla

Firavun'a Nemrut'a olduğu gibi masonlara da tebliğ yapılır. Ateist masonluğa eleştirimiz devam ediyor, İslam'a yönelmelerine vesile oluyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2016> Daha Fazla

Masonlar Abdülhamit döneminde çok rahat faaliyet yapmıştır. Galata'da localar açmıştır. Abdülhamit'in kadrosunun çoğu masondur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2016> Daha Fazla

Masonluktaki Güneş sembolü aydınlanmayı, Mehdiyet'in dünyayı aydınlatıp imar edeceğini sembolize eder.
Masonluk çok eski bir tarikat yapılanmasıdır. En güçlü olduğu dönem Hz. Süleyman devridir. Sembollerinin çoğu İslam'ın hakimiyetiyle ilgilidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Haziran 2016> Daha Fazla

Şu an dünyadaki şeytani olaylar hep İngiltere-Fransa bölgesinden başlıyor. İngiltere, Fransa’yı dinsizlik, imansızlık konusunda çok kullanır. Bütün dinsiz localar hep Fransa’dadır. Yani büyük bölümü dinsizdir Fransız mason localarının.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mayıs 2016> Daha Fazla

Masonluk beş bin yıldan beri Hz. Mehdi (as)’In çıkışına hazırlanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mayıs 2015> Daha Fazla

Bir kişinin mason olması onun dinsiz imansız olduğu anlamına gelmez. Benim mason arkadaşlarım, tanıdıklarım var bayağı dindarlar. Katolik olanlar var, koyu Katolik mason; hahamlar var, koyu dindar haham, baş hahamlar var mason. Yani masonluk dinsizlik değildir. Masonluğu bir dernek gibi düşünsünler, bir topluluk. Yani iyi niyetli olmayı, dostluğu, arkadaşlığı hedefleyen bir topluluktur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Temmuz 2014> Daha Fazla

Masonluğu Allah Müslümanlığın emrine veriyor. Tapınak Şövalyelerini Allah Müslümanların emrine veriyor. İlluminati’yi Allah dünyaya hakimiyet anlamında Müslümanların emrine veriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2014> Daha Fazla

Masonluktaki pergel, iletki bunların hepsi dünyanın tarihini dizayn etmeyle ilgili sembollerdir. Ama o bakan göz, üçgen içindeki bakan göz “Allah bizi şu an gözetliyor” diyor. “Biz kadere tabiiyiz” diyor. “Allah ne derse o olur” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Nisan 2014> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) masonların üstünde bir güçtür. Masonluk Mehdi (as)’a hizmet eder, Mehdi (as) masonluğa hizmet etmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2014> Daha Fazla

Bütün dünya Mehdiyete hazırlanıyor. Masonluk ilk kuruluşundan itibaren Mehdiyet’i hedeflemiştir, Mehdi (as)’a hizmeti hedeflemiştir. Eğilmiştir, bükülmüştür, yan dönmüştür fakat en sonunda Mehdiyet’e hizmetle vazifesini bitirecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2013> Daha Fazla

Masonluk direk hedefini açıklamaz, Hızır metoduyla ortaya çıkar. Masonlar kendilerini Hızır'ın talebeleri olarak görürler. İttihad-ı İslam masonluğun gizli bir hedefidir.
Masonluk tüm dünyaya barışın ve kardeşliğin hakim olmasını isteyen bir yapıdır. Hükümlerini daha çok Tevrat'tan alır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2013> Daha Fazla

Durduk yere İslam hakim olmuyor; araçlar vardır, amaçlar vardır. Araçları Allah kullanır. Masonluk bir araçtır.
Mason locaları Hızır (as)’ın da mekanıdır. Kol gezer oralarda Hızır (as), inşaAllah. Haberleri olmaz, üstadlık yapar onlara.
Tapınak Şövalyeleri de Kutsal Emanetlerin bulunmasında Mehdi (as)’a yardımcı olacaklardır. Görevleri Kutsal Emanetleri Mehdi (as)’a teslim etmektir. Tapınak Şövalyelerinin görevi budur, kuruluş amacı da budur. Binlerce yıldan beri bu amaçla görev yaparlar.
Masonluk en başından beri Şiloh’a yardım etmek için, Moşiyah’a yardım etmek için kurulmuştur, Hz. Süleyman (as) devrinde. 4000 yıl sonra, 5000 yıl sonra şu an Mehdi (as)’ın emrine giriyorlar. Ve İsa Mesih (as)’a yardım etmekle görevlidirler, Mehdi (as)’a yardım etmekle görevlidirler. Asıl vazifeleri budur.
Masonluk, Mehdiyet’in emrinde olan bir teşekküldür. Siyonizmin değil, Mehdiyet’in emrindedir.
Büyük Üstad olarak, Üstad-ı Azam olarak mason locasına girmem mümkünse tabii ki bu imkanı en iyi şekilde kullanırım. Çünkü şu an dünyayı yönetenler masonlar.
Üstad-ı Azam derecesindeysen, en yüksek derecede masonsan seni dinlerler. O zaman mason konvanlarına, büyük masonik toplantılara katılabilirsin. Ve Üstad-ı Azam olarak, en büyük üstad olarak orada konuşma yaparsın ve sözün dinlenir.
Dünyanın en büyük Mason localarına rahatça girmem mümkün şu an ve oralarda sohbet yapmam, İslam’ı, Kuran’ı anlatmam mümkün.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Eylül 2013> Daha Fazla

Şaşırtıcı olan, mason locasına gitmeyip mason olan tek kişiyim, 33 dereceli olarak, Üstad-ı azam olarak. Masonluk tarihinde yok. En fazla 32. dereceye kadar veriyorlar. İlk defa 33 dereceyi bana uygun gördüler. Bir hayır hikmet var, inşaAllah.
Masonluğun görevi bu yüzyılda bitiyor. Hicri 1506’dan sonra masonluk yok. Masonluğun tarihi Mehdi (as)’la bitiyor.
Bugün dünyada bilim adamlarının ünlü olanlarının tamamı, siyasetçilerin büyük bir bölümü masondur veyahut Martinisttir. Üstad mason olduğunda da bu kişilerle bağlantı içinde olman alabildiğine rahat, kolay olur. Onun için 33. dereceden mason olmayı bir nimet olarak görüyorum.
Mason localarına istediğimiz gibi girme imkanımız var şu an. Konvanlara, istediğimiz toplantılara… Hem de Üstad-ı azam olarak girme imkanımız var. Onun için hazırlık yapıyoruz. Geniş çaplı, Masonlara yönelik bir tebliğ faaliyetimiz olacak inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Eylül 2013> Daha Fazla

33. dereceden masonum. Mason localarına, her yere şu an girme hakkım var. Amerika’daki localara, Avrupa’daki localara her yerdeki localara girme hakkım var. Ve Büyük Üstad olarak girme hakkım var. Büyük Üstad olarak konferans verme, sohbet etme hakkım var. Mason olmadan ben oraya giremem, tebliğ yapma imkanı bulamam.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2013> Daha Fazla

Masonlar ahir zamanda bütün dünyayı kurtaracak bir insanı, Adonay’ı beklerler. Demek ki masonlar ve Tapınak Şövalyeleri, Mehdi (as)’a talebe olacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2013> Daha Fazla

Egemen güçlere sahip olan da Allah’tır.Yani İlluminati’ye hakim olan da Allah’tır, masonluğa hakim olan da Allah’tır, Tapınak Şövalyelerine hakim olan da Allah’tır. Gülhaç teşkilatına, derin dünya devletine hakim olan da Allah’tır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Haziran 2013> Daha Fazla

İlluminati olan Masonluk Adonay’ı bekler. Yani Masonların lideri olan Adonay. Dünyanın son zamanlarına doğru Masonların lideri olarak bir insanın geleceğine, onun isminin de Adonay olacağına inanıyorlar. Adonay’ın etrafında toplanıp, dünyada tek din oluşturup bütün dünyanın mutlu olmasını sağlayacaklarına inanıyorlar.
İlluminati, üst tabaka Masonluk dünya tarihini yönlendirirler. Dünya tarihinin geçmişine bakıp, hadislere bakıp, Kuran’a, Tevrat’a bakıp tarihi yönlendirirler. Tarih akarken, onlar tarihe yardımcı olurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2012> Daha Fazla

Masonların en büyük ideali bütün dünyanın kardeş olmasıdır. Bunu en iyi sağlayacak nedir? İslam’dır. O yüzden İttihad-ı İslam’ı istiyorlar ama yobazlığı istemiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2012> Daha Fazla

İlluminati’den üç karar çıktı. Bir; Mehdi (as)’ı belirlediler, Mehdi şudur dediler. İki; İsa Mesih (as) şu dediler. Üç; dünyaya İslam’ın hakim olmasına karar verdi İlluminati.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2012> Daha Fazla

Masonların bir kısmı çok ruhsuzdu, sevgisizdi. Akıllı masonlar, Allah’ı seven masonlar öne çıktılar, bu çok güzel. Tapınak Şövalyelerinin akıllı olanları, daha derin düşünenleri daha öne çıktılar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2012> Daha Fazla

Masonlar ve Tapınak Şövalyeleri, daha önce İslam’ı karşılarına alan bir üslup geliştirmişken şimdi İslam’ın dünyaya hakim olmasını isteyen bir üslup içindeler. Buradaki gelişme hiçbir yobazın elde edebileceği bir gelişme değil, elhamdülillah, Allah bizleri vesile etti.
Buraya gelen Mason arkadaşlar, Tapınak Şövalyeleri tarihlerinde ilk defa topluca Küçük Ayasofya’da namaz kıldılar.
Tapınak Şövalyeleri bir kısım kutsal emanetleri binlerce yıldır gizleyerek muhafaza ediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Ateist masonları eleştiren en etkili eserler bizim eserlerimizdir.
Namaz kılan, Allah yanlısı ve İslam'a aşık olan, Hızır (as)'a tabi olan, Mehdi (as)'a, Hz. İsa Mesih (as)'a talebelik yapan masonluğun yanındayız.
Masonlar İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinde çok büyük hizmet verecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Temmuz 2012> Daha Fazla

Masonluk tabii bizim anladığımız anlamda dindar değil ama dindarlara müthiş zemin hazırlayacak bir sistem, her türlü kolaylığı sağlayacak bir yapı.
Masonların bütün istedikleri, samimi olarak benim gördüğüm; İslam’ın dünyaya hâkim olması, barışın gelmesi. İslam’ın hâkim olmasının asıl onları ilgilendiren yönü de sevgi, barış, kardeşlik, dostluk, kanın durması, savaşların olmaması, sanatın ve bilimin hâkim olması. İşte bu Mehdiyet zaten.
DÜNYA MASONLUĞU İSLAM’IN DÜNYA HÂKİMİYETİNDE ÇOK BÜYÜK GÖREV ALACAK gibi görünüyor. Allah masonları, Rotaryenleri, Rotaractları, Lions Kulüp falan hepsini, tarikatları, cemaatleri, hepsini vesile edecek gibi görünüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Temmuz 2012> Daha Fazla

Şimdi göreceksiniz, BÜTÜN DÜNYA MASONLUĞU MEHDİ (AS)’IN YARDIMCISI OLACAKLAR. İttihad-ı İslam’ın oluşması için var güçleriyle gayret edecekler. Sevgi dolu, barış dolu bir dünya için son gayretlerini gösterecekler. Böylece binlerce yıldan beri devam eden masonluk, görevini bu yönüyle hayırla tamamlamış olacak.
Masonluk görevinin sonuna geldi, tarikatlar görevinin sonuna geldi. MASONLUK BU YÜZYILDA BİTİYOR. MASONLUĞUN GÖREVİ BİTİYOR. Çünkü onların nihai amacı dünyanın kardeş olmasıydı. Dünyanın kardeş olmasını Mehdi (as) sağlıyor. O zaman Mehdi (as)’a yardımcı olmaları mevzubahis. Asli görevleri bu olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2012> Daha Fazla

İLLUMİNATİ’NİN TAMAMI MEHDİ’YE TABİ. ŞU ANDA DA MEHDİ’YE TABİLER. DECCALİYETTEN VAZGEÇTİLER. Yapamazlar. İçlerinde Hz. Hızır var. Ve Mehdi’ye tabi oldular. Bundan sonra Mehdiyet için hizmet edecekler.
Tek din ne? İslam olacak ve bütün dünya tek ümmet olacak. İlluminati’nin hedefini Mehdi yapacak ama onlar negatiften gidiyor, Mehdi pozitiften gidecek.
İlluminati gizli, derin dünya devleti. Ama her gizli topluluğu Allah yönetir. İlluminati’de, Hızır’ın olmadığı bir toplantı yapmak mümkün değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Nisan 2012> Daha Fazla

DÜNYA MASONLUĞUNUN, İSLAM’IN DÜNYAYA HAKİMİYETİNDE VESİLE OLACAĞI KİMİN AKLINA GELİRDİ? Bak, Allah taştan su çıkarıyor. Hz. Musa (a.s)’a diyor, “asanla taşa vur.” 12 yere vurdu Hz. Musa (a.s) taş, cayır cayır su çıktı. HİÇ UMMADIKLARI YERDEN İSLAM DÜNYAYA HAKİM OLUYOR.
MASONLARLA BAĞLANTI ÇOK ÖNEMLİDİR. HZ. MESİH’İN TALEBELERİ OLACAK ONLAR, MEHDİ’NİN TALEBELERİ OLACAK. Adonay geliyor, inşaAllah. Masonların Meşrik-i Azam’ı. Üstatlar üstadı Adon veya Adonay.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2012> Daha Fazla

Tapınak Şövalyeleri’nde birçok önemli kutsal emanetin olduğunu biliyorum. Mesela Hz. İbrahim (a.s) devrinden kalma kitap var ellerinde. Onun için İslamiyet’e karşı çok sevgileri var.

25 Temmuz 2011; A9 TV> Daha Fazla

Koskoca bir camiayı, örneğin Mason camiasını, koskoca bir Tapınakçı camiayı külliyen Müslüman düşmanı ilan ettin mi, bu deccalin işine gelir. Böyle bir oyuna gelmeyelim.

8 Temmuz 2011; A9 TV, Kaçkar TV> Daha Fazla

MASONLARIN TAMAMI İMANA GELECEK, ALLAH'IN İZNİYLE. Hepsi Hizbullah olacak, Allah hizbi olacak, inşaAllah. HEPSİ ALLAH TARAFTARI OLACAK. TAPINAK ŞÖVALYELERİ DE ÖYLE, EVELALLAH. O gün bugün, bak buraya yazıyorum, göreceksiniz, inşaAllah.

25 Temmuz 2011, A9 TV> Daha Fazla

Masonlar ve Tapınakçılar; hepsi Hz. İsa (a.s.)’ın talebeleri olacaklar, Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri olacaklar.

> Daha Fazla

Dindar masonların yakın bir zamanda güzel bir dünya meydana getirmek için elele harekete geçeceklerine inanıyorum.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top