Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Aralık 2017> Daha Fazla

Ahir zamanda yaratılmış olmak çok büyük nimettir. Hem Mehdi’yi hem İsa’yı göreceğimiz dönemdeyiz. Deccaliyetle ilmi mücadeleyi bizzat görüyoruz. Mehdiyetin tüm alametlerini gördük. Peygamberimizin ahir zaman mucizelerinin gerçekleştiğini gördük. Peygamberi çok seviyoruz diyenlerin Peygamberimizin mucizelerini örtbas etmeye çalıştıklarını gördük. Tebliğ için haberleşme ve teknolojinin müthiş ileri olduğu bir dönemi gördük.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2017> Daha Fazla

Suriye sınırına yapılan duvar bir Seddi Zülkarneyn hükmündedir ve ahir zamanın mühim alametlerinden biridir. Zülkarneyn de dönemin anarşistlerine, teröristlerine karşı set inşa etmiştir. Bazı insanlar konunun önemini tam anlayamıyorlar ama dünyanın gözünün önünde bir ahir zaman alameti daha gerçekleşiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Niye tiyatroya ilgi yok sorusu yerine neden kaliteli tiyatro oyunları yok diye sormak gerekir. Sanatın çökmesi ahir zamanın felaketlerinden biridir. Sevgi ortadan kalktığı için sanat da yok oluyor. İmanla, Allah aşkıyla, Kuran Müslümanlığıyla manevi bir uyanış olacak ve o zaman sanat şüyu bulacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Dünyanın en büyük olaylarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ama insanların çoğu durumun farkında değil. Peygamberimiz ahir zamanda deccaliyetin anlatılmayacağını söylüyor. Bu da deccaliyetin hiç fark edilmediğine işaret eden bir hadis. Deccal tüm dünyayı esir almış buna rağmen insanların deccaliyetin farkında olmaması mucizedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2017> Daha Fazla

Önümüzdeki yıllarda çatışmaların, şiddetli olayların daha da arttığını göreceğiz. Ama sonunda hem İsa Mesih hem de Mehdi aleni zuhur edecek inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2017> Daha Fazla

İsa Mesih’in gelişi için Peygamberimiz’in söylediği 100’e yakın alamet gerçekleşti. İsa Mesih’in doğumunda görülen Betlehem Yıldızı da 2000 yıl sonra yeniden görüldü.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ağustos 2017> Daha Fazla

Depremlerin artması ahir zamanda olduğumuzun delillerindendir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2017> Daha Fazla

Zaman geçmişe göre çok hızlandı, bu ahir zaman alametlerinden biri. İnsanların zaman algısı da değişti.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ağustos 2017> Daha Fazla

Ahir zamanın en önemli alametlerinden biri depremlerin artmasıdır. 1980'lerden itibaren depremlerde görülmemiş bir artış oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) ahir zamanda depremlerin artacağını söylüyor gerçekten de Hicri 1400 (1979)'den itibaren depremlerde büyük artış var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bediüzzaman Said Nursi yaz ayında kış gibi büyük bir olay olacağını bunun da Mehdiyetin alametlerinden biri olduğunu söylüyor. Şeyh Nazım Hazretleri de yıllar önce yaptığı bir konuşmasında İstanbul'da şiddetli dolu yağacağını, bunun ahir zaman alameti olduğunu anlatıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2017> Daha Fazla

Doğal afetlerin artması ahir zaman alametlerindendir. Peygamberimiz ne haber verdiyse hepsi tek tek gerçekleşiyor.
Sayın Devlet Bahçeli'nin doğal afetlerin birer hatırlatma olduğunu ifade etmesi çok güzel olmuş. Basiret ehli insan olduğu için olayları hikmetle değerlendirmiş. Son dönemlerdeki tüm fevkalade olaylar Peygamberimiz'in hadislerinde bildirdiği ahir zaman alametleridir. Alametler artarak devam edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Temmuz 2017> Daha Fazla

Depremlerin çoğalması ahir zamanın en belirgin alametlerinden biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Haziran 2017> Daha Fazla

Ahir zamanda olduğumuz için olaylar çok süratli akıyor ve gündem çok hızlı değişiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2017> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi'ye yardımı, ahir zaman alametlerini tek tek anlatması ve bu anlattıklarının hepsinin bir bir gerçekleşmesidir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2017> Daha Fazla

Hicri 1506'ya kadar Allah'ın izniyle İstanbul'da çok büyük deprem olmayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2016> Daha Fazla

Ahir zamanın ortasında olduğumuz halde hadislerin gerçekleştiğini anlamazdan gelmek çok büyük samimiyetsizliktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ekim 2016> Daha Fazla

Resulullah'ın ahir zamanla ilgili verdiği bilgilerin birebir gerçekleşmesi çok büyük mucize. Özenle bu mucizeleri gizlemeye çalışıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Ekim 2016> Daha Fazla

Ahir zaman ve Mehdiyeti bu kadar kapsamlı, doğru, bilimsel ispatlı olarak anlatan ilk defa bizleriz. Mehdiyet konusunu bilimsel verilerle, gazete haberleriyle delilli ve hiç inkar edilemeyecek şekilde çok detaylı anlattık.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2016> Daha Fazla

Hadiste bildirildiğine göre, ahir zamanda şeytan, kişinin annesi babası görünümünde gelip onu Allah’ın yolundan ayırmaya çalışacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2016> Daha Fazla

Allah büyük olayları insanları uykudan uyandırmak için yaratıyor ama birçok insan umursamıyor. Yanıbaşında bomba patlıyor, onu bir magazin konusu anlatır gibi anlatıyor. İnsanların tamamı bu derin uykularından tamamen uyanıncaya kadar olayların devam edeceğini Peygamber (sav)’in hadislerinde görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Şubat 2016> Daha Fazla

Dünyanın sonu geldi, anlı şanlı bitsin istiyor Cenab-ı Allah. Hristiyanlık ve Musevilik de, Müslümanlık da böyle şirk ve perişanlık içinde bitsin istemiyor. Her üçü de tevhid inancıyla ihtişamlı bir şekilde bitsin istiyor. Hz. Mehdi (as)’ın çıkışı, Hz. İsa Mesih (as)’ın inişi ve İslam’ın hakimiyeti. Zaten arkasından süratle bir bozulma olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2016> Daha Fazla

Deccal her devirde olmuştur fakat en büyük deccal ahir zaman deccalidir. Ona karşı da Cenab-ı Allah, hateme veli olan, gelmiş geçmiş en büyük veli olan Mehdi (as)’ı çıkarıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ocak 2016> Daha Fazla

İsa Mesih gizli faaliyet yapacaktır. Hz. Mehdi (as) daha açık çalışma yapar, ama Allah Mehdi’yi 70 perde ile gizlediği için son ana kadar anlayamazlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Nisan 2015> Daha Fazla

Mehdiyet devrinde sahte mehdiler de sahte İsa’lar da çok fazla olacaktır. Sahte mehdilerin en önemli alameti, alenen mehdi olduklarını savunmalarıdır.
Mehdiyete karşı direnme, mehdiyeti geliştirir. Televizyona sürekli mehdiyet zıddı adamları çıkartıyorlar. Halk merak ediyor. Bu sefer mehdiyet daha da gelişiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2015> Daha Fazla

Ayasofya’da ilk namazı kıldıracak olan Mehdi (as)’dır. Kiminle kıldıracak? Hz. İsa (as) ile. İstanbul İsa (as)’ın geleceği yerlerden birisi. Kudüs-ü Şerif iki, Mekke-i Mükerreme üç.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2015> Daha Fazla

Cenab-ı Allah, Peygamber (sav)’i zaman zaman yekaze halindeyken zamanın dışına çıkarttı, bütün olayları gördü. Aynısını anlattı, bak teker teker hepsi oldu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2015> Daha Fazla

Bu yüzyılda Mehdiyet’e karşı hareketler İslam tarihinde hiç görülmeyen oranda yüksek. İslam tarihindeki Mehdiyet’e karşı hareketler eskiden bir ise, şu an milyon. Yani milyon misli daha arttı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2015> Daha Fazla

Mehdiyet’in seyredilmesi, Cenab-ı Allah’ın sanatının, ihtişamının seyredilmesi açısından çok önemlidir. Hadisler doğrultusunda heyecan ve dikkatle seyretsin kardeşlerimiz. Adım adım Resulullah (sav) ne derse hepsi çıkıyor.
Mehdiyet acelesi olan bir hareket değildir. Mehdiyet bir yere doğru gitmez. Olaylar Mehdiyet’e doğru gelir. 2015 felaketler yılıdır. 2016 da felaketler yılıdır, 2017 de öyle. Ama sonunda direndiklerini kabul etmek zorunda kalacaklar. Allah’ın muradı yerine gelmiş olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Aralık 2014> Daha Fazla

Binlerce bilim adamı bir araya geliyor ekonomik çöküş durdurulamıyor. Allah’ın aklı, Mikail’in uygulaması onları çaresiz hale getiriyor. Emir Allah’tan.
Şu an mehdiyet için dünya dizayn ediliyor, ekonomiler çökertiliyor, Allah yoğun savaşlar meydana getiriyor her yeri birbirine katıyor. Fakat Türkiye’yi Allah koruyor, Mikail’e emir verdiği için. “Orada Mehdi (as) var” diyor Cenab-ı Allah, “oraya dokunma” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2014> Daha Fazla

Hz. Süleyman (as)’ın kutsal emanetleri, Hz. Musa’nın sandığı bulunacak. Kutsal sandık Müslümanların ve Musevilerin, Hıristiyanların da bulunduğu bir ortamda açılacak. Çok büyük olaylar olacak. Ona hazırlansın insanlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2014> Daha Fazla

Allah dehşet ortamı, kan, olaylar meydana getiriyor, mehdiyeti kabul ettiriyor. Çünkü Allah bir şeyi insanlar makul kabul etmezse ‘Cabbar’ ismiyle ‘Kahhar’ ismiyle zorla kabul ettiriyor. Şiddet ve dehşet mehdiyetin çıkış alametidir. Mehdi (as) bu dehşeti, kanı durduracak olandır.
Yecüc ve mecüc ahir zamanda dünyayı birbirine katacak. Mehdi (as) Hz. Zülkarneyn gibi bu seddi oluşturup ortalığı ferahlığa, güvenliğe, huzura kavuşturacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2014> Daha Fazla

79, 89, 99, 2009 ve 2019. 2019 ferahlığın yılıdır. Tabii belaların, heyecanın da yılıdır. Ama artık son. Deccaliyetin teslim tarihi. Deccaliyetin ömrü 40 yıldır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2014> Daha Fazla

Zaman çok müthiş bir örtüdür. Cenab-ı Allah zamanla Mehdiyeti tül gibi örtmüş. Zamana yayıyor, yavaş yavaş olduğu için fark edilmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Haziran 2014> Daha Fazla

Kutsal Sandığı Mehdi (as) açacak, inşaAllah. Yaklaşıyor vakit. Kutsal sandığı bütün dünya görecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2014> Daha Fazla

Tam sevabın toplanacağı vakitlerdeyiz. Çünkü fitne şiddetli. Fitne şiddetlenince sevap da güçlü oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2014> Daha Fazla

10 yıl öncesinden söylüyorum, bunu göreceksiniz; Hz. Musa (as)’a ait eşyalar, manna, asanın bir parçası ve 10 emrin yazılı olduğu kırılan tabletin parçaları ve bir çok kutsal emanet hepsi kutsal sandığın içinde. Bu sandık bulunacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Kasım 2013> Daha Fazla

Cenab-ı Allah Mehdiyet denizini 40 yıldan beri dolduruyor, denizin taşması 40. yılın sonunda. Ondan sonra Hz. Nuh (as)’ın gemisi gibi gemi karaya oturacak, inşaAllah. “Deccalın ömrü 40 yıldır” diyor Peygamberimiz (sav). Yani mehdiyetle deccaliyetin mücadelesinin süresi 40 yıl.
Yedi denizden daha büyüktür mehdiyetin denizi, gece gündüz dolar. Lehte aleyhte her ne olursa olsun hayır denizine, mehdiyet denizine akıyor. Mehdiyet denizine akmayan hiçbir şey olmuyor, gittikçe seviye alır. Ama deniz dolmadan da taşmıyor.
Her hareketlenme mutlaka deccaliyetin aleyhine, mehdiyetin lehinedir. Deprem mehdiyetin denizine akar, yanardağ, akla gelen her şey hep mehdiyetin denizine akar. Sosyal olaylar; mesela ekonomik kriz mehdiyetin denizine akar, mehdiyeti sürekli yükseltir. Sürekli santim santim, metre metre yükseltir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2013> Daha Fazla

İstanbul’da Hicri 1506’ya kadar büyük deprem olmayacak. Küçük sarsıntılar olur ama yıkıcı deprem 1506’ya kadar olmayacak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2013> Daha Fazla

Tabut-u Sekine çıkarılacak, Mehdi (as)’ın önüne getirilip konacaktır. Bunu gören inananlar Allah aşkıyla sarhoşluk geçireceklerdir.
Mehdi (as) kutsal sandığı bulduğunda İsrail dindarları kolkola girip bunu kutlayacaklardır.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre; Mehdi (as) döneminde Musevilerden çok azı hariç Müslüman olacaklardır.
Peygamberimiz (sav) Mehdi ve deccal hakkında çok fazla detay vermiştir.
Peygamberimiz (sav) günümüzde yaşanan olayları ahir zamanla ilgili hadislerinde çok veciz anlatmış.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre; hayvanlar da Mehdi (as)’dan hoşlanacaklar, onu sevecekler.
Sahabilerin en hoşuna giden sohbet, ahir zaman ve Mehdi (as) ile ilgili sohbetlerdi. Sahabilerde müthiş bir Mehdi hayranlığı vardı.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerde bildirdiğine göre; ahir zamanda Mehdiyet güneşinin girmediği hiçbir yer kalmayacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2013> Daha Fazla

Kasırga gibi büyük felaketlarin yoğunlaşması düşünen insanlar için bir işarettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Kasım 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) İslam tarihinde en fazla kanın aktığı bir dönemde çıkacaktır. Hz. Mehdi (as)’dan sonra artık damla kan akmayacaktır.
Dünya tarihinde ilk defa bu kadar "Mehdi gelmeyecek" deniyor. "Mehdi yok, gelmeyecek" denmesi Hz. Mehdi (as)’ın geldiğinin alametidir. Çünkü hadiste bildirildiğine göre Hz. Mehdi (as), insanların "Mehdi falan yokmuş" dediği bir dönemde çıkacaktır.
Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde bildirdiğine göre; bölgenin ileri gelen alimleri biraraya gelip hz. Mehdi (as)’ı arayacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ekim 2013> Daha Fazla

Ahir zaman ve Mehdi ile ilgili hadislerde, Marmaray'la ilgili pek çok detayın bildirilmiş olması Peygamberimiz (sav)'in bir mucizesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2013> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ve Hz. Mehdi (as)’a işaret eden hadislerinde, Marmaray'la birebir mutabık olan anlatımlar var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2013> Daha Fazla

Kutsal sandığın bulunması yaklaşıyor. Binlerce seneden beri aranıyor, bulunamıyor. Allah sadece Mehdi (as)’a nasip edecek. Mehdi (as)’ın bulunduğu mekanın önüne sandık getirilip konacak.
Peygamberimiz (sav)’in çıkan mucizelerini gizlemek bir müslüman için ne cesaret? Bunu yapan kişi farkına varmadan deccale hizmet eder.
Bol bol hurafe anlatıyorlar ama Peygamberimiz (sav)’in gerçek mucizelerini gizliyorlar. Bunu yapanların manen aleyhlerine puan birikiyor.
Peygamberimiz (sav)’in mucizelerini, bilerek, sırf hasedden gizliyorlar. İstediğiniz kadar gizleyin, biz anlatıyoruz.
Peygamberimiz (sav)’in mucizelerini saklamak imani-Kurani çok büyük bir suçtur, en büyük fenalıklardan biridir.
Israrla Peygamberimizin ahir zamanda gerçekleşen mucizelerini gizliyorlar. Peygamberimiz (sav)in mucizelerini gizleyen kişi nasıl takva iddiasında olabilir?

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2013> Daha Fazla

Ashab-ı Kehf'i de, Hz. Mehdi (as)'ı da, İsa Mesih (as)'ı da imanın nuruyla ayırt edeceğiz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Ekim 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametleriyle ilgili Peygamberimiz (sav)'in yüzlerce hadisi var. Bu hadisler mütevatirin de üzerindedir çünkü tahakkuk etmiş, aynısıyla çıkmıştır. Hadis tahakkuk ettiyse o artık net hükümdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ekim 2013> Daha Fazla

Ahir zamanın bir özelliği olarak her yerde bir acı, bir felaket var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Eylül 2013> Daha Fazla

Mehdiyetin mührüdür depremler. “Ya Allah'a dönersiniz ya Dünya’yı böyle sürekli sallarım beşik gibi” diyor Cenab-ı Allah. “Bana döneceksiniz, Beni seveceksiniz, sizden istediğim bu” diyor Cenab-ı Allah. “Yoksa dünyayı size dar ederim” diyor. Anlatılmak istenen bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2013> Daha Fazla

İsa Mesih de hayatta, Mehdi (as) Moşiyah da hayatta. Vakit bitti. Dünyanın sonundayız artık. 2120 gibi kıyametin kopacağı hadislerde, Said Nursi’nin açıklamalarında ifade ediliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2013> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)’in ahir zamanda gerçekleşen mucizeleri gizleniyor. Ünlü bir gazetede, Avrupa’daki bir gazetede, The Guardian’da, “İki uçlu kuyrukluyıldızı Peygamber (sav) nasıl bildi” diye bir başlık atılsa sırf bununla bile milyonlarca, milyarlarca insan iman eder.
Şu an bazı alimlerin basireti kapandı. Peygamberimiz (sav)’in gerçekleşen hadislerini gizleyerek güya Mehdiyeti örtmeye çalışıyorlar. Ama ileride pişmanlıklarını ifade edecekler.
Mehdi (as)’ın çıkışıyla beraber bir kısım alimler Mehdiyet ve deccaliyeti anlatmayı kestiler. Kendilerince Mehdiyeti gizlemeye çalışıyorlar. Çok zavallıca bir çırpınış içindeler. İleriki nesiller alimlerin bu suskunluğunu ve samimiyetsizliklerini hayretle anacaklar.
Bir kısım alimler Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber verdiği olayların gerçekleştiğini gizliyorlar. Bilim dünyası bildirilen olayların aynısıyla gerçekleştiğini bilse ayağa kalkar. Ama alimlerin hiçbirinde çıt yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2013> Daha Fazla

2014’te daha hareketli, daha karmaşık bir dünya ortaya çıkacak.
Bir süre sonra yeni bir açılımla Mehdiyet filizlenip boy gösterecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2013> Daha Fazla

Dünyanın tarihini anlamak için ilk başta Peygamberimiz (sav)’in hadislerine bakmak lazım ve Tevrat’a bakmak lazım. Bütün dünyanın planı, tarihi, hepsi Kuran’da, hadiste ve Tevrat’ta var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2013> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Şam'ın viraneye döneceği bildiriliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2013> Daha Fazla

Hz. Hızır (as) yüzyıllardan beri Ayasofya’da Mehdi (as) ile İsa Mesih’in namazı için bekler. Hz. Mehdi (as) Hz. İsa (as)’la beraber namaz kılacak.
2020’ler, 2021’de dünya öyle bir hale gelecek ki yani başka hiçbir çözüm düşünemeyecekler. Çar naçar kalacaklar. Tek yol olarak Mehdiyeti görecekler ve yalvara yalvara Mehdiyet’i kabul edecekler. Mehdi (as)’ın bir talebi olmaz. Yalvararak Mehdi (as)’ı başa getirecekler, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2013> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) ahir zamanla ilgili hadislerinde Suriye Guta'da savaşın yoğunlaşacağına dikkat çekmiş, Guta’nın, şehitlerin en yoğun olacağı yer olduğunu bildirmiştir. Bu çok büyük bir mucizedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Haziran 2013> Daha Fazla

Her yalancı mehdi mağlup olacaktır, her yalancı mehdi mahcup olacaktır.
Mehdiyetle uğraşılmaz. Mehdiyete savaş açılmaz. Müthiş bir uğursuzluk ve muazzam bir bereketsizlik verilir Allah tarafından. Kadere karşı isyan olur, Allah’a karşı isyan olur. Mehdiyete karşı yapılacak en güzel şey mehdiyete teslim olmaktır, Allah’a teslim olmaktır. Bunun dışında bir yol yoktur.
Allah Mehdiyetin karşısına çıkan her engeli ezer. Hiçbir siyasi güç mehdiyete meydan okuyamaz, okuduğunda mutlaka mağlup olur. Bilinmez bir sistem içersine girer. Tahmin etmediği bir sistem içine girer. Farkına varmadığı bir yönden helake doğru gider.
Nuh’un gemisi gibidir mehdiyet. O gemiyle seyahat edenler tam anlamıyla kurtuluşa ererler. Mehdiyetin gemisine dahil olmayanlar azap ve acı içinde kalıyorlar görüyorsunuz, müthiş ızdırap içindeler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2013> Daha Fazla

Bir süre sonra göreceksiniz, dünyadaki anadil Türkçe olacak. Mehdi (as)’ın dili olduğu için bütün dünya Türkçe öğrenecek, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Haziran 2013> Daha Fazla

Türkiye tabakadan tabakaya binecek, olaylar olacak, insanlar değişecek. Bu muhteşem ülkenin üstünde Mehdiyet güneşi doğacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Haziran 2013> Daha Fazla

Allah hidayetle, nuruyla sarmış milleti. Bir nurdan zırh var milletin üstünde. Millet Allah’ın nuruyla korunuyor. Melekler kol geziyor. Hızır (as) kol geziyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2013> Daha Fazla

Mehdiyet durağan bir yapı içerisinde değil, hareketlilik içinde gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2013> Daha Fazla

2014’te çok acayip olaylar olacak. 2014 Türkiye’de dönüm noktası. Çok önemli yani. Birçok referandum yapılacak, seçim yapılacak. 2014 çok hayati.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mayıs 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) Resulullah (sav)’in seyfi şerifini -kılıcını- teberrüken beline takacak. İnşaAllah. Teberrüken. Hırka-ı Şerifi giyecek biat edilirken. Bir; Ayasofya’nın açılışında, iki; Mekke’de Kabe-i Şerif’te, üç; Kudüs-ü Şerif’te.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2013> Daha Fazla

İsrail’de Hz. Mehdi (a.s)’ın geçeceği tarihi kapı, kaç bin yıllık kapı kapalı olarak tutuluyor. Sadece Hz. Mehdi (a.s) zuhur ettiğinde, Şiloh yani, Kral Mesih zuhur ettiğinde o tarihi kapı ilk defa açılacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2013> Daha Fazla

2016'da insanlar Allah'ın dinine dalga dalga girecekler, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2013> Daha Fazla

Hareketli büyük günlerin arifesindeyiz. 2013-2014 büyük olaylara gebe. Bu önümüzdeki günlerde bu tırmanış devam edecek. Ve insanlık Hz. Mehdi (a.s)’ı bulmaya mecbur olacak, Hz. İsa Mesih (a.s)’ı bulmaya mecbur olacaklar, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mayıs 2013> Daha Fazla

İstanbul’da büyük deprem olmayacak. Mehdi (as)’ın olduğu yerde deprem olmaz. Bu bir mucizedir, harikadır. Fiili bir mucize, göz göre göre normalde bekleniyordu. “Olması gerekir” diyorlardı ama olmuyor. Ve olmayacak çok uzun süre, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) ile ilgili hadisler tahakkuk ettiğinde sahih olduğu anlaşılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Nisan 2013> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih (as)’ın var olduğu bir dünyada, Hz. Mehdi (as)’ın var olduğu bir dünyada, Hz. Hızır (as)’ın kol gezdiği bir dünyada olağanüstülükler peş peşe birbirini kovalar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2013> Daha Fazla

Allah büyük olaylarla dünyaya bir şey hatırlatmak istiyor. Olayların hikmetlerini araştırdığımızda en son geldiğimiz nokta yine Mehdiyettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Nisan 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) ve İsa Mesih (as); iki mübarek zat zuhur edinceye kadar yer kesintisiz olarak deprenmeye devam edecek. Ta ki onlar mübarek ellerini yere koyuncaya kadar. Ondan sonra yer sükunet bulacak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Nisan 2013> Daha Fazla

Dünya başıboş değil. Allah’a iltica etmek lazım. Allah’a bağlılığı, Allah’tan korkuyu, Allah’a sevgiyi çok artırmak lazım. Depremler Allah’ın hatırlatmaları. Mehdiyete karşı bir hareket olduğunda yer ve gök işaret verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Mart 2013> Daha Fazla

Dünya öldü, kasıldı dünya. Bu, ölüme doğru gidiyor. Bunu çözelim. Bu ancak Mehdiyet'le, İsa Mesih’in soluğuyla açılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Mart 2013> Daha Fazla

Mehdiyete karşı olunduğunda Allah basirete ket vuruyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Mart 2013> Daha Fazla

Bazı insanlar iman zaafiyetinden dolayı güya Mehdiyeti örtmeye çalışıyorlar. Müslüman neşeli, akıllı, samimi ve doğal olur. Özel hallere girmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Mart 2013> Daha Fazla

Göktaşlarının sıklaşmasındaki hikmeti insanların düşünmesi gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mart 2013> Daha Fazla

İsa Mesih’i göreceğiz, Mehdi (as)’ın zuhur ettiğini göreceğiz. Mehdi Peygamberimiz (sav)’in hırkasını giyecek. Resulullah (sav)’in kılıncını kuşanacak, teberrüken. Mehdi (as)’a biat edilecek; sevgi biatı, dostluk biatı. 2021’ler, 2022’ler, 2023’ler böyle.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) ıssız bir yerde mahfuz olacak, sağlam, meskun bir yerde. İsa Mesih de ıssız bir yerde meskun olacaktır güvenliği açısından. Cıvıl cıvıl hareketli bir yerde olmayacak mekanı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Şubat 2013> Daha Fazla

Sahte Mehdiyi anlamanın çok kolay bir yolu vardır: kişinin Mehdi olduğunu söylemesi. Çünkü eğer bir kişi kendisinin Mehdi olduğunu iddia ediyorsa o, Mehdi değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2013> Daha Fazla

Ekonomik krizin tek nedeni iman çöküntüsüdür. 2014’lerde tüm dünyada imani bir inkişaf olacak ve o zaman kriz çözülecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Şubat 2013> Daha Fazla

Hadiste bildiriliyor; “Mehdi (as) başında bir bulut ile zuhur eder, bir haleyle”. Bu ifade aynı zamanda dünyanın üstündeki o haleye işaret ediyor. Göktaşları bir sarık gibi dünyanın üzerini sarmış vaziyette, bir hale şeklinde. Çünkü Mehdi (as)’ın dünyası burası, Cenab-ı Allah’ın dilemesiyle.
1980’den sonra iki konuda çok yoğunlaşma oldu. Bir; depremlerde, dünya tarihinde görülmüş depremlerin yirmi-otuz misli daha fazla. Göktaşları artık bulut haline geldi. Eskiden tek tükken, parmakla sayılırken, şimdi bulut halinde kapladı dünyayı. Bunlar Mehdiyet’in işaretleri.
Depremler, meteorlar gibi birçok olayla Allah Kendisini sürekli hatırlatıyor. Mehdiyeti sürekli hatırlatıyor, İsa Mesih’i hatırlatıyor, İttihad-ı İslam’ı hatırlatıyor. Allah dünyaya İslam’ı sevdirerek kabul ettirecek.
Göktaşının Dünya’ya teğet geçmesi, bu, çok çok büyük olay. Arkasından meteorlar geldi vurdu Rusya’yı. Harikulade olaylar oluyor. Ahir zaman bütün şiddetiyle devam ediyor. Her gün bir harika olay, her gün hayret verecek bir olay. Eskiden ayda yılda olan depremler nefes almadan her gün oluyor.
Rusya’ya meteorların düşmesiyle Allah bir manevi işaret daha gönderdi. Bu tip olaylar sıklaşacak, alametler sıklaşacak. Mehdi (as)’ı arayacak insanlar. Bir fevkaladelik olduğunu anlayacaklar. Allah bir şey istiyor diyecekler. Bir amacı var diyecekler ve Mehdi (as)’ı gidip bulacaklar, İsa Mesih’i bulacaklar ve İttihad-ı İslam dünyaya hakim olacak.
Allah, yarattığı büyük olaylarla Kendisini sürekli hatırlatıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) perdeli, İsa Mesih (as) perdeli, deccal perdeli. Çıktığında herkesin tasdik edeceği gibi aleni olmaz. Araştırılınca bulunur.
Mehdiyet çok küçükten başladı, gittikçe gelişiyor. Şimdi delikanlı çağında Mehdiyet, sonra olgunluk çağına girecek. Sonra hâkimiyet çağları geliyor, sonra da bitiyor. İsa Mesih (as)’da da öyle.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Şubat 2013> Daha Fazla

Şu an dünyada hem psikolojik hem sosyal hem de ekonomik kriz var. Allah Mehdiyetin dışında bir çözüm yolu olmadığını insanlara gösteriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2013> Daha Fazla

İslam aleminde Peygamberimiz (sav)’in hırkasının Mehdi (as)’ın yüzüne teberrüken, sevgi ifadesiyle değmesiyle, Mehdi (as)’ın hırkayı öpmesi ve yüzüne sürmesiyle ümmette bir ferahlık, coşku ve inşirah olacak, inşaAllah.
Mehdi (as) da, Hz. İsa Mesih de geldiklerinde yanlarında Kutsal Emanetler olacak, inşaAllah. Mehdi (as)’ın üzerinde Peygamber Efendimiz (sav)’in hırkası olacak.
Mehdiyet’in alameti, işareti olarak hemen hemen hergün depremler sıklaşarak devam ediyor. Olaylar gelişiyor. Harika olaylar önümüzdeki günlerde dahada artarak devam edecek. Kesintisiz depremler devam edecek. Ta ki Mehdi (as) zuhur edinceye kadar.
Allah’ı anmaya başlarlarsa 2014’ten itibaren, Mehdiyet’e tabi olurlarsa, İsa Mesih’e tabi olurlarsa ekonomik kriz kalkacak. Yoksa sürünmeye yine devam ederler. 2014 cezanın bitiş tarihi ama şartlı. Eğer vazgeçerlerse 2014’ten sonra çözülecek. Vazgeçmezlerse bela artarak devam edecek.
Ahir zamanda bazı değerli alimlere bunama iftirası atılacaktır.
Hırka-i Şerif’i Mehdi (as) öpecek ve yüzüne sürecek. İşte o zaman insanların basiret gözü açılacak. Bütün insanlık o harika olayın karşısında Mehdi (as)’ın gerçekten zuhur ettiğini anlayacak.
Ahir zamanda İslam’a, Kuran’a hizmet etmek şereftir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ocak 2013> Daha Fazla

Mehdiyet’te hep ikiler vardır. Mesela yecüc ve mecüc iki tane, Mehdi (as) ikisine karşı, inşaAllah. Mesela Hz. Mehdi (as) hem deccal hem Süfyan’a karşı. İki tane zıttı var. Hem cin hem şeytan düşmanı var. Hem madde hem ruh olabildiği için Zülkarneyn denebiliyor. Hem zahir hem batın ilmine sahip olduğu için Zülkarneyn.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ocak 2013> Daha Fazla

2014’lerde özellikle bayağı bir şahlanma, hareketlenme olacak. Sır olan, anlatılmayan daha birçok bilgi anlatılacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ocak 2013> Daha Fazla

Yer, depremle sallanarak, “İllaki Mehdi (as)’ı göreceğiz” diyor.
Dünya çapında Mehdi aleyhtarlığı ilk defa bu kadar fazla oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ocak 2013> Daha Fazla

İslam alemindeki kaynama, Mehdiyet’in doğum sancılarıdır.
Karıncaların da bir dili var ama bu dil Mehdi (as) devrinde çözülecektir.
Ahir zamanda cinlerle bağlantı kurulacak, cinler insanlığa hizmet edecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ocak 2013> Daha Fazla

Unutmak, ahir zamanın bir özelliğidir.
Hz. Hızır batın ilminin sultanıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ocak 2013> Daha Fazla

İsa Mesih görevde, Mehdi (as) görevde, Hızır (as) görevde. Herkes gönlünü rahat tutsun, huzurlu olsun. Allah'a güvensinler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2013> Daha Fazla

İslam tarihinde her zaman şahsı manevi zamanı olmuştur. Peygamberimiz (sav) döneminde de şahsı manevi vardı. Şahsı manevi olması sadece ahir zamana ait bir durum değil.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2013> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav), 1400 yıl öncesinden Irak’a ve Suriye’ye ambargo uygulanacağını bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ocak 2013> Daha Fazla

Yer, Mehdi (as)’ın zuhuru ile susar, sakinleşir.
Yer canlıdır, şuur sahibidir. Depremle sallanarak, “Mehdi (as) çıksın, İsa Mesih zuhur etsin” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Aralık 2012> Daha Fazla

2014 çok hareketlidir, söyleyeyim. Müslümanlar için de ferahlığın yoğunlaşacağı bir yıldır. Yani İslam’ın, Kuran’ın anlatımının coşacağı, coşkun sular gibi akacağı bir yıldır 2014, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Aralık 2012> Daha Fazla

Mehdiyet 2014’te ciddi bir atağa başlayacaktır. Mehdiyet’in üzerindeki zincirler 2014’lerde kalkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2013> Daha Fazla

Kutsal Sandık yakın bir zamanda bulunacak ve sandığın bulunması dünyada çok büyük etki yapacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2012> Daha Fazla

Hadislerde bildirildiğine göre, ahir zamanda Mehdi (as)’a bazı yobaz kadın deccaller musallat olacaktır.
Televizyonlarda, orada burada bağırıyorlar “Mehdi gelmeyecek” diye. Mehdi gelmezse deccal gelir. Mehdi (as)’ın yerini boşaltmaya kalkarsan deccal gelir, onun yerine oturur.
Sahte Mehdi adaylarının çıkması bir sorun değildir. O insanları tehlike gibi görmek çok gereksizdir.
Ahir zamanla ve Mehdi (as)’ın çıkışıyla ilgili hadisler gerçekleşti ve böylece kesinlik kazanmış oldu.
Mehdiyet, “Mehdi gelmeyecek” sözleri arasında ilerliyor.
Şu an dünya tarihinde görülmemiş şekilde yoğun olarak, “Mehdi gelmeyecek”, “Mehdi gelmeyecek” deniyor.
Kendilerince Mehdi (as)’ın gelişini engellemeye, konuyu örtbas etmeye çalışanlar var. Halbuki Mehdi (as)’ı istemeleri gerekir. Mehdi (as) gelmezse deccal gelir Ama kaderde Mehdi (as) gelmiştir ve engellenmesi de mümkün değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Aralık 2012> Daha Fazla

Öyle günler gelecek ki kadınlar tek başına Şam’a kadar gidebilecekler. Ne komünist saldırısı ne PKK saldırısı ne it kopuk saldırısı ne kadınların bıçaklanması, vurulması ne kadına şiddet, rezaletler ne bu kabadayılıklar, bunların hiçbiri olmayacak. Herkes kardeş olup herkes birbirini sevecek. Huzur ve güven içinde yaşayacaklar. Bu günler çok yakında. Yani 3 – 5 seneye kadar her şey çok değişecek. İnşaAllah, gayrete devam.
Türkiye, Mehdiyetin zıl ve gölgesi altında. Meydana gelen başarıda asıl etki Mehdiyetin ruhaniyetidir. Yani askeri çözümle netice alınıyor değil. Ruhaniyetle, Allah’ın özel bir ilmiyle netice alınıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Aralık 2012> Daha Fazla

İlk defa 1980 yılından itibaren yoğun olarak kıyamet alametleri görünmeye başladı.Kıyametin ilk büyük alameti Mehdi (as)’dır, Mehdi (as)’ın zuhurudur ve İsa Mesih’in inişi, Yecüc Mecüc, Dabbetül Arz, Duhan zuhurudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Aralık 2012> Daha Fazla

21 Aralık’tan sonra insanların kalplerine daha bir Allah’a yakınlık, daha çok bir ferahlık, daha derin düşünme gücü gelecektir. Kendileri görmeye başlayacaklar. Bu gittikçe artacak, artacak dünyada insanlar Allah’tan başka birşey konuşamayacak duruma gelinceye kadar devam edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Aralık 2012> Daha Fazla

Fatih Sultan Mehmet, Mehdi (as)’a hazırlamak için İstanbul’u fethetti, Allah rızası için. Ulema evliya biliyordu Mehdi (as)’ın İstanbul’dan çıkacağını. Mehdi (as)’ın rahatça İstanbul’da faaliyet yapması için en güç şartlarda ecdadımız İstanbul’u fethetmiştir.
Fatih Sultan Mehmet de Mehdi (as)’ı bekliyordu. Kanuni Sultan Süleyman da bekledi. Hepsi beklediler. İstanbul’u Mehdi (as) gelecek diye camilerle donattılar, saraylarla donattılar. İstanbul’u süslediler, hazırladılar Mehdi (as)’a ecdadımız.
Kutsal sandığı bulacak kimdir? Mehdi (as)’dır. Getirip Hz. Süleyman (as)’ın mescidinin önüne koyacak olan kimdir? Yine Mehdi (as)’dır. Kutsal emanetler kime teslim edilecek? Mehdi (as)’a teslim edilecek. Kuran kime işaret ediyor? Mehdi (as)’a işaret ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Aralık 2012> Daha Fazla

Biz bütün açıklığıyla, bütün güzelliğiyle, bütün ihtişamıyla Peygamberimiz (sav)’in mucizelerini ortaya çıkarttık. Yüzlerce mucizeyi insanların gözünün önüne serdik.
Mehdiyeti bu kadar kapsamlı anlatan, gece gündüz Mehdi (as)’dan bahseden, gece gündüz deccalden bahseden, gece gündüz ahir zaman alametlerinden bahseden, gece gündüz kıyametin yakın olduğundan bahseden bizden başka hiç kimse yok.
Dünyada Mehdiyeti bizim kadar çok anlatan, bu kadar gündem yapan bizden başka hiç kimse yok. Böyle akılcı, delillere dayalı, doyurucu delillerle makul izah eden başka kimse yok. Deccaliyete de bizim kadar dikkat çeken kimse yok. Ahir zaman alametlerini bizim kadar çok vurgulayan hiç kimse yok. Dünyada tekiz. 1300 seneden beri de böyle bir olay yok. İslam tarihinde de böyle bir olay yok.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Aralık 2012> Daha Fazla

Kıyametin en büyük alameti, Mehdi (as)’ın zuhurudur. İsa Mesih’in zuhuru, deccal’ın çıkması, yecüc mecüc, dabbetül arz ve duhan zuhuru kıyamet alametleridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Aralık 2012> Daha Fazla

Şimdi Müslüman alemi birleşmeye doğru gidiyor. Küfür alemi de birleşecek. Yani Allah’a, dine inanmayanlar da diyecekler: “Bizim de bir liderimiz olsun.” Onlar da deccali kendilerine lider seçecekler, bir deccal seçecekler ama Mehdiyet şefkatle, merhametle, sevgiyle, akılla, ilimle yaklaştığı için deccalin bir gücü olmayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2012> Daha Fazla

İçinde bulunduğumuz ahir zamanda bir duman zuhur oldu. Bütün dünyayı bir duhan sardı. Mehdiyetin alametlerinden biri de budur. O duhan sebebiyle bu ekonomik kriz var, savaşlar var ve terör var. Bu duhan Mehdiyetin zuhuruyla ortadan kalkacaktır. O dumanı dağıtacak olan Mehdi (as)’dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2012> Daha Fazla

21 Aralık 2012’den itibaren Allah “Hadi” ismiyle artık tecelli ediyor. Dalalete düşüren ismi vardır Allah’ın, o kalkıyor. Onun yerine artık Hadi ismi, tek yönlü olarak Hadi ismi hakim olacak inşaAllah.
21 Aralık 2012’de Kova burcu hakimiyeti oluyor, Mehdiyet’in hakimiyeti.Yani o ruhani elektromanyetik alanın içerisine girecek dünya. Deccaliyetin insanların beynine etki eden o elektromanyetik alanı kalkıyor. Onun yerine Mehdi (as)’ın elektromanyetik alanı dünyayı kaplayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2012> Daha Fazla

21 Aralık’ta Balık Çağı bitiyor, Kova Çağı başlıyor. Hz. Mehdi (as)’ın çağı başlıyor. Kova Çağına giriyoruz, Hz. Mehdi (as)’ın çağına giriyoruz 21 Aralık’ta. Bütün alem, bütün kainat Kova Çağına giriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2012> Daha Fazla

İllaki Mesih, illaki Mehdi (as). Mehdi’siz dünya durulmaz. Ne depremler durur ne anarşi durur, ne terör durur. İllaki Mehdi (as)’ı bekliyor dünya.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2012> Daha Fazla

Dünya tarihinde görülmemiş bir şey bu kadar sıklıkla deprem. Yer, arz; “Hemen çık” diyor Mehdi (as)’a. Cenab- ı Allah yeri görevlendirmiş. Yer bas bas bağırıyor; “İllaki Mehdi (as), illaki İsa Mesih” diyor.
Arz sarsıntılarla, depremlerle Mehdi (as)’a “hemen çık” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Kasım 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) devrinde Piramitlerin içindeki bütün kutsal emanetler çıkarılacak. Gizli bütün bölümlerine girilecek. Altında peygamber mezarları da var. Oralara girilecek ama daha bunlara vakit var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Kasım 2012> Daha Fazla

Musevi takvimine göre vakit tamam. 1999’dur son tarih Moşiyah için. 2000’lerde görevde olmuş oluyor Moşiyah. Tam vakti.
Tüm bu olaylarla Allah’ın amacı, Mehdiyete olan ihtiyacı göstermektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Kasım 2012> Daha Fazla

Musevi kaynaklara göre; Kral Mesih’in yani Mehdi (as)’ın barış için dünyayı harekete geçireceği Musevi yılı 2012’dir.
Mehdiyeti hafife almaya kalktılar, Allah da ciddiye alıncaya kadar onları zorlayacak. İsa Mesih’in inişini adeta alay eder gibi değerlendirenler şimdi İsa Mesih’i kabule mecbur hale geliyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2012> Daha Fazla

Allah insanları Mehdi (as)’a mecbur ediyor. Mehdi (as)’a dikkat çekiyor. Zaten şu an Museviler de yaşanan olayları Mesih’in çıkış alameti olarak görüyorlar.
Ahir zamanda Mehdi (as)’ın çıkış alametlerindendir duhanın zuhuru. Anarşi, terör, ekonomik kriz, sıkıntı ve bunalımın olması, ona duhan deniyor. Yani sıkıcı ortam, bunaltıcı ortam.
Ahir zamanda kalem hâkim olacak. Satır satır yazılar hakim olacak. Demek ki iyi yazan, iyi anlatan, iyi telkin eden, iyi ispatlayan kimse dünyaya o hâkim olacak. Kuran’da buna bir işaret var. (Kalem Suresi, 1)
Kasırgayla Allah insanları tehdit ediyor. Kasırga hakikaten bir mucizedir. O derece hızlı ve yıkıcı güce sahip bir rüzgâr dünyada Allah tarafından bir imtihan konusu olarak yaratılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2012> Daha Fazla

Kavgalar artacak, olaylar artacak. İnsanlar çarnaçar kalacaklar. Tek çözümün Mehdi (as) ve İsa Mesih olduğunu Allah insanlara gösterecek. Bu iki mübarek zat zahir olup-zuhur edip demiyorum şu an zuhur ettiler- zahir olup dünyayı sulh ve selamete, barışa, esenliğe, güzelliğe, berekete, bolluğa kavuşturacaklar Cenab-ı Allah’ın dilemesiyle, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Kasım 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (a.s.) devrinde huzur ve güvenlik duygusu Tabut-u Sekine’nin bulunuşu ile oluyor, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2012> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)’in ahir zamanda çıkacağını söylediği alametlerin tamamı gerçekleşti. Bu bir mucizedir ama bazı insanlar Peygamberimiz (sav)’in mucizelerini gizliyorlar. Halbuki her yerde anlatılması gerekir. Mucize nedir? İmanı artıran bir şeydir. Peygamberimiz (sav)’e saygıyı, sevgiyi daha artıracaktır. Peygamberimiz (sav)’in mucizelerini söylersen insanlar çok sever, hayran olurlar, peygamberliğine kanaat getirirler.
Yer depremlerle illa ki Mehdi diyor. Çünkü Burma’da Müslümanları acayip bunalttılar. Yer tehdit ediyor oradaki rejimi. Bırakın Müslümanların yakasını, diyor. Ve illaki Mehdi gelsin, diyor.
Tarihte ilk defa Peygamberimiz (sav)’in bildirdiği 300 alamet birarada gerçekleşti. Ama Hz. Mehdi (as)’ı reddetmek için Peygamberimiz (sav)’in bu mucizeleri gizleniyor.
Ahir zamanda olduğumuz halde bu gerçek ısrarla kapatılmak isteniyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2012> Daha Fazla

Mehdi (as), Tabut-u Sekine’yi getirip Mescid-i Aksa’nın önüne koyunca bütün Hıristiyan ve Musevi kitle olduğu gibi Müslüman olacaklar, inşaAllah.
Tabut-u Sekine’yi illa ki sahibi (Mehdi (as)) açacak. Onun açılışı için de özel izin gerekir Cenab-ı Allah’tan, inşaAllah.
Polis candır, polis dosttur, polis kardeştir. Polis barıştır, sevgidir. Polise şefkatle, merhametle yaklaşacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2012> Daha Fazla

2012, sonlarına doğru 2012 daha şenlenir inşaAllah. 2012 önemli. 2014 ataktır inşaAllah. 2014’te de burada olacağız, görüşeceğiz. Ondan sonra artık yollar inananların ve sevenlerin inşaAllah. Böyle otobanda gidiyor gibi gideceğiz inşaAllah. Şimdi 60’la gidiyorsak o zaman 200’le, inşaAllah.
Mehdiyet Türkiye’de olduğu için ülkemiz özel koruma altındadır. Her yerde ekonomik kriz olsa, dünya yıkılsa Türkiye Nuh’un gemisi gibidir, Allah’ın izniyle.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Kasım 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) zuhur ettiğinde, İsa Mesih’in çıktığında yobaz takımı binlerce kere pişman olacaklar. Kuran ona işaret ediyor. (Yusuf Suresi, 97)

A9TV; 28 Ekim 2012> Daha Fazla

Zu'l-Karneyn iki zamanlı, iki zamana ait. Yani 1900’leri bitiriyor, milenyum, ikinci bin yıla giriyor. Hz. Mehdi (as)hem 1900’lülerin insanı, hem 2000’lerin insanı, iki büyük çağın insanı; yani bin ve ikinci binin insanı.
Dünya canlıdır. “İllaki Hz. Mehdi (as)’ı göreceğim” diyor. Sürekli sarsılır, sürekli tayfunlar olur, kasırgalar olur. Hz. Mehdi (as)’ı gördüğünde birden kuzu gibi olur. Birden bire sakinleşir, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdiyete karşı, Hz. İsa Mesih (a.s.)’ın zuhuruna karşı direnme felaket getiriyor, hastalık getiriyor. Başka bir şey olmuyor, yağmur gibi bela yağıyor İslam aleminin üstüne. MEHDİYETİN KABULÜ BEREKET, GÜZELLİK, FERAHLIK GETİRİRKEN, REDDİ; BELA, HASTALIK VE BÖLÜNME GETİRİR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2012> Daha Fazla

Müslümanlar bu yıldan itibaren, 2012’den itibaren tabakadan tabakaya geçecekler. Bayağı hoşlarına gidecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ekim 2012> Daha Fazla

Önümüzdeki yıllarda 2014’lerden sonra bir harikalık dünyayı sarmaya başlayacak.

A9TV; 25 Ekim 2012> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav), ahir zamanda yağmurların çoğalacağını haber vermiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

300 yıl; Mehdiyet’in ve deccaliyetin zamanının bütünü. Bediüzzaman’la başlayan, Hz. Mehdi (as) ile ortası olan, Hz. İsa Mesih (as) ile sonu olan ve kıyametle biten son 300 yıl, inşaAllah. Şimdi biz bunun ortasındayız, bu 300 yılın, inşaAllah.
İSTANBUL DURDUK YERE SALLANMAZ. Bir şey vardır. Bir oyun oynuyorlardır. İSTANBUL’UN TAŞI TOPRAĞI ŞUURLUDUR. Rahatsız olmuş İstanbul. Bir melanet görmüştür İstanbul. Onun için hafiften sallayıp onlara mesaj vermiştir; titriyorum, rahatsızım gibisinden. Ama onun dışında İSTANBUL MAHFUZDUR inşaAllah.
"Üstlerine mutlaka bir mescid yapmalıyız" dediler. (Kehf Suresi, 21) İstanbul’a yapılacak cami de budur işte. O caminin asıl adı aslında, “Mehdi Camii”dir de fakat değişik bir isim takılacaktır. Ama sonunda o caminin ismi, “Mehdi Camii” olacak göreceksiniz, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2012> Daha Fazla

2022’den bir sonra. Tekrarlayan 2’lerde çok acayip sırlar vardır. Zaten 12 Aralık 2012 diyorlar, onun saati de var belki ama ilginç bir dönemde olduğumuzu herkes görüyor inşaAllah.
2023 yılı Mehdiyetin tarihidir, İttihad-ı İslam’ın tarihidir, Türk İslam Birliği’nin tarihidir. Türk’ün şanlı çıkışının tarihidir. Türk Milleti’nin dünyaya adalet dağıtacağı, sevgi, barış, kardeşlik, medeniyet, kültür, sanat, demokrasi, iyilik ve güzellik dağıtacağı muhteşem bir başlangıcın tarihidir 2023.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2012> Daha Fazla

Bizde de 2014’te çok canlı, yoğun bir atak görülecektir. Benim arkadaşlarımda ve bende de. Ciddi bir değişim olacak. Yani yeni bir atak türü, yeni bir anlatım türü, yeni bir canlanış, yeni bir çap, yeni bir güç görülecek. Bunu da kardeşlerimiz takip etsinler 2014’te.
Mehdiyetin üstündeki örtüleri süratle kaldırmaya devam ediyoruz.
Gelecekle ilgili verdiğimiz bilgiler çoğu hadislere dayalı. Bir kısmı evliyanın açıklamalarına dayalı. Büyük bölümü Bediüzzaman’ın açıklamalarına bağlı. 2010’lar, 2014’ler, 2019’lar Bediüzzaman’ın bizlere bildirdiği bilgilerdir inşaAllah. Bir kısmı da sosyolojik, tarihi, ilmi tahmindir. Yani akıştan anlaşılır.
Yobazlık çok anlaşılır hale gelecek. Şimdi yobazların üstünde bir perde vardı, kapalıydı yobazlık. Yobazlığı birçok insan kutsal biliyordu, saygın biliyordu. Yobazlığın ne menem ne kepaze bir şey olduğu 2014’lerde çok netleşmiş olacak.
Her yıl üzerimizden bir örtü kalkacak. Her gün Ashab-ı Kehf’in üzerindeki örtü kalkacak. Allah üzerimizdeki örtüleri kaldırdıkça görüş gücümüz de gittikçe keskinleşiyor. Daha da keskinleşecek. Bütün insanlığın keskinleşecek. Sonunda şahane şeyler olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2012> Daha Fazla

Dünyada Mehdiyet’e en çok inanılan ülke Türkiye’dir. İkincisi de Irak’tır. MaşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Ekim 2012> Daha Fazla

Güya, kendilerince Mehdiyeti vargüçleriyle engellemeye çalışıyorlar ama buna rağmen Mehdiyet çığ gibi gelişiyor, maşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2012> Daha Fazla

Türkiye’de de yer yerinden oynuyor, bütün İslam âleminde de yer yerinden oynuyor.Mehdi (as)’ın zuhuru müthiş sancılı oluyor. Allah bir zuhur meydana getiriyor ama bütün dünyayı da sallıyor Cenab-ı Allah. Yer gök sallanmaya devam edecek Mehdi (as) çıkıncaya kadar.
Şuan Türkiye’deki bu olağanüstü gerilim, görülmemiş gerilim Mehdi (as)’ın çıkış alametidir.
Yaşanan olaylar Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunun sancılarıdır.
Allah, yarattığı olaylarla insanların dimağını açıyor; Mehdiyetin şart olduğunu gösteriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2012> Daha Fazla

KUDÜS, SAHİBİNİ BEKLİYOR. ONUN BAYRAMI HZ. MEHDİ (A.S)’IN GELİŞİYLEDİR. Kudüs-ü Şerif sallanacak Hz. Mehdi (a.s) geldiğinde, inşaAllah. Sahibi o, anahtar onda, sandığın anahtarı onda. Kutsal Emanetlerin anahtarı onda.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Eylül 2012> Daha Fazla

Kutsal emanetlerin hepsi Mehdi (as)’da. Hepsini ortaya çıkaracak olan Mehdi (as)’dır. Görev onda çünkü. Mehdi (as), bu kutsal emanetleri İsa Mesih’e de sunacaktır inşaAllah.
Kutsal sandığı hiç boş yere aramasınlar. Onu Mehdi (as) çıkaracak. Yerini bilen de Mehdi (as)’dır, çıkaracak olan da Mehdi (as)’dır.
Dünyada ve Türkiye’de olaylar daha da şiddetlenecek, hamiyet-i İslamiye feveran edecek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) çıkmazsa bela yağmur gibi yağar dünyaya. Ve yağıyor. Bunu ben söylemiyorum, Peygamberimiz (sav) söylüyor. Bir uğursuzluk kapladı dünyayı. Mehdi (as)’ın dışında bir kurtuluş yolu yok.
Allah, ülkelerde yarattığı olaylarla Müslümanların hamiyeti İslamiye’sini galeyana getiriyor.
Mehdiyet adım adım, aynı tarif edildiği şekliyle milimi milimine ilerliyor. Mehdiyetin ilerlemesinde, yol almasında ufacık bir pürüz olmuyor ve olamaz. Çünkü KADER ÖYLE OLDUĞU İÇİN AKIYOR MEHDİYET.HİÇ KİMSE DURDURAMAZ.Emin adımlarla ilerliyor.
Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)'ın dışında dünya cehenneme döner; döndüğünü de görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Haşa Mehdi (as)’ı hiç yerine koyarlarsa bu felaketler devam eder. Maddi ve manevi felaketler devam ediyor. Ve gadab-ı İlahi’den insanlar kurtulamıyorlar.
Hadislerde bildirildiğine göre; emin olan kimselerin azalması ahir zaman alametlerindendir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2012> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav)’in gaybla ilgili ilerde çıkacağını söylediği olaylar var. Bunlar olmuş. Bunların söylenmesi lazım. Bunları gizliyorlar. Bu büyük bir suçtur Allah’a karşı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Eylül 2012> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) “Mehdi’nin çıktığı dönemde depremler artacak.” diyor. Dünya tarihinin 20 bin yıllık, 30 bin yıllık, 50 bin yıllık geçmişi incelendiğinde bu kadar çok deprem olmadığı anlaşılıyor. Yani 20 misli daha fazla.
Bütün dünyanın her yeri depremlerle sallanıyor ve dünya tarihinde ilk defa bu kadar yoğun deprem oluyor, yükseklik açısından ve sıklık açısından. Titriyor dünya. 1980’lerden sonra ciddi bir artış başladı.
Peygamberimiz (sav)’in bildirdiği ahir zaman alametlerinin gerçekleştiğini görmezden geliyorlar.
Peygamberimiz (sav)’in bildirdiği Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametlerinin tamamı aynısıyla meydana geldi.
Dünya tarihinde ilk defa bu kadar sıklıkla deprem oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Eylül 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as), her ikisi de şu an faaliyet halindeler.
Yobazlar Peygamberimiz (sav)'in mucizelerini kasten gizlerler.
İki uçlu kuyruklu yıldızın çıkışı Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının en önemli alametlerindendir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2012> Daha Fazla

Yecüc ve Mecüc, I. ve II. Dünya Harbinde zuhur etmiştir.
Ahir zamanın Yecüc - Mecüc’ü, I. ve II. Dünya Harbinde çıkan komünistler ve faşistlerdir.
Hadislerde bildirilen Yecüc ve Mecüc, ahir zamanda çıkacak büyük bir katliam grubudur.
Hadislerde bildirildiğine göre; yolların kesilmesi, Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametlerindendir.
Hadislerde bildirildiğine göre; ahir zamanda yaşadıkları zulümden dolayı yerler müslümanlara dar gelir.
Hadislere baktığımızda, Hz. Mehdi (as) zamanında Irak ve Şam’ın komünistlikten kurtulacaklarını görüyoruz.
Hadislerde bildirildiğine göre; başında sarık olan bir münadi, insanları Hz. Mehdi (as) ile müjdeleyecektir.
Hadislerde, Şam’da anti Mehdi bir hareket olacağı bildiriliyor.
Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın zuhurundan önce İslam halifesi ölmüş olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2012> Daha Fazla

Bütün güç, kuvvet Allah’ın elindedir. Allah Türkiye’deki bir olaya, İslam âlemindeki bir olaya, bir konuya, İttihad-ı İslam’a, Kendi’ne, Kendi’nin sevilmesine, Kendi’nden korkulmasına, Kendi’ne itaat edilmesine dikkat çekiyor. Her gün olan olayların hikmeti budur.
Allah, son olaylarla, Kendisi’nin sevilmesine, Kendisi’ne itaat edilmesine dikkat çekiyor.
Hz. Mehdi (as)’ın Şam’da namaz kılması hadislerde geçen bir konudur.
Ahir zaman bütün hızıyla devam ediyor, biz bir faslındayız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2012> Daha Fazla

Hadislere göre; ahir zamanda, topal bir adam Mehdiyet’e karşı çıkacaktır.
Hadislerin işaretlerine göre; İstanbul’a kadar olan bölgeye Şam denir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2012> Daha Fazla

Hadislerde bildirildiğine göre, Hz. Mehdi (as)’ın çıkış döneminde çok elim manzaralar görülür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ağustos 2012> Daha Fazla

Allah'tan, dinden uzaklaşılırsa, Mehdiyete önem verilmezse, İttihad-ı İslam'a önem verilmezse, İsa Mesih'in inişine önem verilmezse Allah böyle bir mucize meydana getirir. Hepsinin ekonomistleri var, iş adamları var, para basma makineleri var, bankaları var ama bak ekonomik krizden kurtulamıyorlar ve ekonomik kriz onları gittikçe eze eze yemeye başladı. Tek kurtuluş Allah'a teslim olmaları, iman'a teslim olmaları.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2012> Daha Fazla

KIYAMET YAKIN, HZ. MEHDİ VE HZ. İSA GÖREVDE, İÇİNİZ RAHAT OLSUN.
MEHDİYETE BEND ÇEKİLEMEZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2012> Daha Fazla

FELAKETLERİN KÖKENİNDE DE MEHDİYETE DİRENME VAR, işin doğrusu bu. MEHDİYETE DİRENMEYEN HERKES ALİ OLUR. MEHDİYETE DİRENEN HERKES DE HELAK OLUR. Duymadım, işitmedim yok. Emin adımlarla Mehdiyet ilerleyecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ağustos 2012> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih’in zamanında da Allah bir dizayn yaptı, Hz. Musa (as) zamanında da dizayn yaptı. Hz. İbrahim (as) devrinde de yaptı ama bütün dünyada bir dizayn yapılıyor şu an. Hz. Adem (as)’dan itibaren en büyük dünya çapında dizayn yapılıyor.
Allah Mehdi (as)’ın üstüne, bütün tabiat olaylarıyla diğer olaylarla dikkat çekiyor. Kurtuluşun Mehdi (as)’da olduğunu Allah gösteriyor.
Allah kaderde, Mehdi (as) öncesinde bu tip olaylar yaratıyor. Çok fazla şehit istiyor Cenab-ı Allah. Mehdi (as) zuhur edinceye kadar devam edecektir.
Büyük günlerin arefesindeyiz, belli. Sonunda yeneceğiz fakat büyük badirelerden geçeceğiz. Büyük olaylar olacak. Büyük olaylarda sarsılmamak, metaneti korumak çok önemlidir. İtidâl-i dem ve metanet. Buna herkesin dikkat etmesini istirham ediyorum. Çok önemli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Ağustos 2012> Daha Fazla

Bu sene böyle zorlu, bir dahaki sene de zorlu yıllar. Sonra GİTTİKÇE GİTTİKÇE ALLAH SEVGİSİNİN ARTMASI, ALLAH KORKUSUNUN ARTMASIYLA BELALARDA BİR SÜKÛN BAŞLAYACAK AMA ALLAH SEVGİSİNİN ARTMASIYLA ORANTILI OLARAK. Zaten Allah’ın varlığına da bir delildir bu. Hem bereket artacak, hem ekonomik kriz durmaya başlayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2012> Daha Fazla

Genetik bilimi öyle bir ilerleyecek ki, bunu da göreceksiniz; insanları şekillendirecekler, insan ve hayvan karışımı, hayvan gibi mahlûklar elde etmeye kalkacaklar. Mesela hayvan ile bitkiyi karıştırıp garip şeyler yapmaya kalkacaklar.
Bilimde ve teknolojide acayip ilerlemeler olacak Allahualem, göreceğiz. Genetikle oynayıp çok acayip gelişmeler oluşturacaklar. Hatta insanlar, “Biz de insan yaratırız” demeye başlayacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2012> Daha Fazla

Dünyanın kendi rahatsız, sürekli depremle sallıyor yeri. Dünyanın kendisi de canlıdır, yani Allah’ın emrini dinler. Mesela Allah yere emir verdiğinde emrini tutuyor. Mesela Allah diyor ki, “Ey arz suyunu yut” diyor. “Ey gök suyunu tut” diyor, ayet, Kuran ayeti. Hemen Allah’ın emrini dinlerler. Yani şuursuz gibi görünür ama şuurludurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ağustos 2012> Daha Fazla

İncil’de açıklanan alametlerin hepsi çıktı. Tevrat’ta açıklanan bütün alametler çıktı. Peygamberimiz (sav)’in söylediği bütün alametler çıktı. Dünyanın son zamanındayız.
İnsanlar Mehdiyet’in mecburi ve zaruri olduğuna kanaat getirecek. İsa Mesih’in inişine ihtimal vermeyenler İsa Mesih’i karşılarında görünce acayip utanacaklar, çok şaşıracaklar.
Türkiye bir doğum sancısı içinde. Bu, Mehdiyetin doğum sancısı. Öyle sakin sessiz bir Mehdiyet olmaz. Çok büyük olaylar olacak önümüzdeki günlerde. Daha garip daha şaşırtıcı olaylar olacak. Depremler devam edecek ve sonunda Mehdiyet bütün ihtişamıyla ortaya çıkacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Ağustos 2012> Daha Fazla

Bediüzaman, “Mehdiyet halledecek” diyor. “Hz. İsa Mesih (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)” Terörün çözümü bunun dışında mümkün değil. Ne bir hükümetin yapabileceği bir iş ne başka bir devletin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Temmuz 2012> Daha Fazla

Dua edin de İsa Mesih’in kokusu bize gelmeye başlasın. Mehdi’nin ihtişamını Allah bize göstersin. Dua edelim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Temmuz 2012> Daha Fazla

Ahir zamanda Müslüman alimlerin deccalden ve Mehdi’den bahsetmemesi ahir zaman alametidir. Türkiye’de hiçbir yerde alimler, hocalar Mehdi’den bahsetmezler. Çok çok nadirdir.
Hz. Mehdi Kutsal Sandığı alıp Süleyman Mescidi’nin önüne getirdi mi Musevi ve Hıristiyan alemi ayağa kalkıyor artık. Çok az bir kısmı hariç, hepsi iman ediyorlar.
Kutsal Sandık, Hz. Musa (as)’ın sandığını ilk bulan Mehdi’dir. Onun dışında hiç kimse bulamaz. Allah diyor ki; “Melekler koruyor onu. Melekler taşıyor.” Hiçbir şekilde bulamıyorlar. Melekler koruduğu için bulamıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2012> Daha Fazla

GÖK OLAYLARINI YÖNLENDİRİRKEN DE ALLAH YİNE MELEKLERİ KULLANIR. Tarihin içerisinde mesela kuyruklu yıldızın çıkması gerekiyor. İnsan yapamaz bunu. Masonluk da yapamaz. Derin dünya devleti de yapamaz. Allah yapar. Allah meleklerini kullanır orada.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Temmuz 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as) namaz kıldırırken bütün dünyada namaz naklen yayınlanacak. Bir milyarın üstünde Müslüman aynı anda tekbir getirip namaz kılacaklar.
DÜNYA MEHDİYET’E TESLİM OLMAZSA DÜNYADA BİR RUHSUZLUK, BİR HUZURSUZLUK, BİTKİNLİK, UFUK DARALMASI, GÜÇSÜZLÜK YAYILMAYA DEVAM EDECEK. Bu şevksizliğin, bu heyecansızlığın, bu sanat ruhundan şevk ruhundan uzak olmanın neticesi de ekonomik kriz şeklinde kendini gösteriyor ve daha da gösterecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2012> Daha Fazla

Şu an teyakkuzdayız. Çünkü dünya kan ağlıyor. Böyle bir ortamda biz rahatça yan gelip yatamayız.
Museviler ahir zamanda Hz. Mehdi (as)’a tabi olacaklardır. Tabut bulunacaktır, Kutsal sandık. Bu insanlığı çok sarsacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Temmuz 2012> Daha Fazla

Mehdiyet devrinde diğer kutsal emanetler de bulunacak. O zamanlar en ufak bir tereddüde mahal kalmayacak şekilde her şey ispatlanarak halka açıklanacaktır.
Yobaz takımı var gücüyle Mehdiyet’i engellemeye çalışıyor. Ama buna rağmen Mehdiyet bütün ihtişamıyla, bütün güzelliğiyle gürül gürül İslam’ın üstüne akmaya devam ediyor. Her türlü alamet zuhur ediyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2012> Daha Fazla

KABE’DE DE KUTSAL EMANET VAR. HZ. İBRAHİM (AS) DEVRİNE AİT KUTSAL EMANET ÇIKARILACAK. Zaten hadislerde de açık açık geçiyor. O zamanlar çıkartma yönünde bir atak oluyor. Peygamberimiz (sav) engelliyor. “Onu Mehdi (as) çıkaracak” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Temmuz 2012> Daha Fazla

Bütün dünyada hem ekonomi çöküyor, hem dünya çöküyor. İMANSIZLIĞIN BEREKETSİZLİĞİ, UĞURSUZLUĞU DÜNYANIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ. Muazzam bir uğursuzluk çöktü dünyanın üstüne. MEHDİ ÇIKMADAN BU UĞURSUZLUK ÇÖZÜLMEZ, BU BELA ÇÖZÜLMEZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2012> Daha Fazla

SADECE HIZIR (AS) KIYAMET GÜNÜNE KADAR KALIYOR MÜBAREK EKİBİYLE. Keyif içinde, huşu içinde seyredecek kıyameti, sevinçle, tekbir getirerek. O vakte kadar vazifeli. Onun dışında bütün evliya, ehli velayet hepsi çekiliyorlar. Kuran’ın sayfaları kalmayacak, inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Temmuz 2012> Daha Fazla

“ELHAMDÜLİLLAH”, “MAŞAALLAH”, “İNŞAALLAH”. ONLARIN İÇERİSİNDE BİR SIR SAKLI. DÜNYAYI ETKİLEYEN, MADDEYİ ETKİLEYEN BİR SIR SAKLI. Bu tekrarlandıkça dünyanın bütün sistemi İslam’ın hâkimiyetine doğru gidiyor. Allah öyle yaratmış. Yani o iki kelimeye Dünya hassas, madde hassastır. Hep olaylar o yönde gelişir o zaman.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Temmuz 2012> Daha Fazla

BÜYÜK CAMİİLER AHİR ZAMANDA MEHDİ (AS) İÇİN ALLAH TARAFINDAN HAZIRLANIYOR. Ümmeti Muhammed sığmaz. ANKARA’NIN CADDELERİNE SIĞMAYACAK MÜSLÜMANLAR. MEHDİ (AS) ORADA DA NAMAZ KILDIRACAK ÜMMET-İ MUHAMMED’E. İsa Mesih (as)’ı namaz kıldıracak. Ankara’nın bütün ana caddeleri dolacak. Bütün sokakları dolacak. Sığmayacak ümmet-i Muhammed bunu da göreceksiniz. Tekbir alındığında bütün Ankara’da her yerde duyulacak. Tek merkezden tekbir alınacak, her yerde duyulacak. Bunları da göreceksiniz. İstanbul’da da öyle.
Bütün firavunları, deccalları, asrın firavunlarını teker teker boğuyor Hz. Hızır. Yani Mehdiyete karşı olan, Mehdi (as) düşmanı olan, İsa (as) düşmanı olan ama sinsice bunu vurgulayan, alçakça yöntemlerle vurgulayan her şeddata, her firavuna, her nemruta mutlaka Hz. Hızır gereken cevabı veriyor inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2012> Daha Fazla

Türkiye’yi çok güzel günler bekliyor. Ama zor ve çalkantılı günler olacak tabii. Büyük olaylar olacak, bütün bölgede büyük olaylar olacak. Ama sonunda Mehdi-i Muntazır’ı göreceğiz. Sahibuzzaman’ı göreceğiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Temmuz 2012> Daha Fazla

Nuh tufanında da Cenab-ı Allah ne diyor? “Ey gök suyunu tut, ey yer suyunu yut.” Anında sükunet oluyor. Yağmur duruyor, su çekiliyor. ŞU AN BİR NUH TUFANI VAR. DÜNYA MEHDİ (AS)’I İSTİYOR. İSA MESİH’İN NÜZULÜNÜ İSTİYOR. ZAHİR OLMASINI BEKLİYOR.
Mehdi’yi göremeyince yeryüzü huzursuz oluyor. Yeryüzü ızdırap çekiyor, titriyor. “İllaki Mehdi” diyor. Mehdi’nin mübarek elini sırtında hissetmek istiyor. YERİN SIRTINI MEHDİ (AS) MESH ETTİĞİNDE YER HEMEN SAKİNLEŞİR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Haziran 2012> Daha Fazla

Mehdi'nin zuhurundan sonra, ilmi olarak tespit edin, açık açık söylüyorum; net olarak duracak depremler. Çok çok nadir düşük dozlu depremler olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2012> Daha Fazla

2000’lerden sonra dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde depremler artmadı mı bütün Dünya’da? Her gün bir deprem oluyor neredeyse. İTTİHAD-I İSLAM OLMAZSA NE YER DURUR, NE GÖK DURUR. MEHDİ ZUHUR ETMEDEN DÜNYA SAKİNLEŞMEZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Haziran 2012> Daha Fazla

Çok güzel bir zamandayız, ahir zamandayız. Herkes güzel şeyler görecek. Olağanüstü gelişmeler oluyor. Daha önce olmayan, hiç olmayan şeyler şimdi olmaya başladı. Önümüzdeki on yıl çok hoş, bayağı güzel.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Haziran 2012> Daha Fazla

Bu yüzyıl, olağanüstü bir yüzyıl, belaların en yoğun olduğu yüzyıl ama İslam’ın uyanışının da en güçlü olduğu yüzyıl.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Haziran 2012> Daha Fazla

Her yere sızabilen, her yere girebilen Hızır (a.s) vardır. Üç kişi, dördüncü olan Hızır (a.s)’dır, onu söyleyeyim.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Haziran 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) zuhur etmeyince, İttihad-ı İslam olmayınca dünya kaynıyor. Her yer kaynıyor, her yer ızdırap dolu. Gelin Allah'a teslim olun. Gelin İttihad-ı İslam'a teslim olun. Gelin Hz. Mehdi (as)’a teslim olun. Allah size huzur versin, güven, zenginlik, bereket versin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2012> Daha Fazla

Depremlerde bu kadar sıklık ve Türkiye’de de özellikle daha da sıklaşması bir şeyi anlatıyor bize. Bir harikayı anlatıyor. Yer canlıdır, “illaki Mehdi (as)'ı istiyorum” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Haziran 2012> Daha Fazla

İstanbul’un bütün camilerinde aynı anda namaz kılınacak inşaAllah Mehdi zuhur ettiğinde. Mehdi “Allahuekber” diyecek. Herkes aynı anda tekbir çekecek inşaAllah. Beraber namaz kılacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2012> Daha Fazla

28 Şubat’ta Hz. Hızır görevdeydi. Çünkü 28 Şubat’ı Bediüzzaman 70 yıl öncesinden bildirdi. Yani Kuran’dan ebcedle çıkartıp, söylüyor. Tarih veriyor. Kaderde olan bir şey.

  Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2012> Daha Fazla

İstanbul’u Hıristiyan âlemi asla ve kesinlikle vermezdi. İstanbul’un fethi mucizedir, çok muhkem bir yapısı vardı İstanbul’un. Ama Hz. Mehdi (as) çıkacağı için, kader böyle olduğu için, Allah kaderi büktü, bu hale getirdi.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2012> Daha Fazla

60 darbesinde de Hz. Hızır vardı devrede, her yerde Hz. Hızır görevde olur. 60 darbesi Müslümanların lehine olmuştur. Hamiyet-i İslamiye’yi coşturmuştur, Müslümanlara şuur vermiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mayıs 2012> Daha Fazla

Ekonomik kriz 2014’e kadar devam edecek. Sonra İslam'a, Kuran'a dönme başlayacağı için, yavaş yavaş Allah kaldırmaya başlıyor ekonomik krizi. Allah'a döndükleri için. Yoksa yine kaldırmaz, iyice batırabilir bütün dünyayı inşaAllah.
“Ekonomik krizi Ben meydana getiriyorum” diyor Allah. “Özellikle yapıyorum” diyor Allah. Çünkü aksi durumda insanlar Allah'a karşı isyanda birleşiyorlar, diyor Allah. Dinsiz oluyorlar, diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Mayıs 2012> Daha Fazla

Hz. Musa (as)’ın kutsal sandığı bulunacak, kutsal emanetler bulunacak. Kuran’da bahsedilen o tablet bulunacak, o devre ait manna bulunacak, Hz. Adem (as)’ın gömleği, Hz. Musa (as)’ın asası, birçok kutsal emanet bulunacak. Ve kitle halinde Musevi kardeşlerimizin imanına vesile olacak bu. Önümüzdeki yıllar bu harika olayların olacağı yıllardır.

A9 TV 3 Mayıs 2012> Daha Fazla

100, 200, 1000, 1400, 2000 yıl öncesine kadar bu kadar deprem sıklığı yok dünyada. İlk defa oluyor. 1980’lerden sonra başladı, muazzam bir tırmanışa geçti. Dünyanın her yeri sallanıyor. ARZ “İLLAKİ HZ. MEHDİ (A.S.)” DİYOR. Bakın, Hz. Mehdi (a.s.) çıktığında hemen durur. İLLAKİ HZ. MEHDİ (A.S.)’I GÖRECEK DÜNYA.
Hz. Mehdi (a.s.) çıkıncaya kadar arz sürekli hareket halinde olacak. MEHDİ-Yİ AZAM (A.S.) ZUHUR EDİNCEYE KADAR DEPREMLER DURMAZ. Dünya tarihinde hiç rastlanmayan en yüksek derecede sıklığa ulaştı dünyada deprem sayısı.
Saatin akrebini, yelkovanını gözlemek mümkün olmuyor. Yani çok dikkat versen bile çok zordur. Mehdiyet’in gelişmesi de öyledir. Takip etmek çok güçtür, zor fark edilir.
Hakikaten çok güzel zamandayız. Bak yavaş yavaş herkesin gözü önünde Mehdiyet gelişiyor. Daha 9-10 yıl var. Ama her yıl gittikçe gittikçe gelişecek. Adım adım yavaş geliştiği için insanlar fark edemiyor. Hz. Mehdi (a.s.)’ı da o yüzden fark edemeyecekler.
DÜNYANIN BELAYA İHTİYACI YOK, DÜNYANIN SEVGİYE İHTİYACI VAR. KIYAMETE GELDİK ARTIK SON VAKİT. Dünya çürüdü. Ne sanatçı çıkıyor, ne şeyh geliyor artık. Tiyatro oyunu yok, resim yapamıyorlar. Kaliteli bir tane tablo yok. Bir tane kaliteli heykel yapamıyorlar. Hep böyle acayip berbat.
Bu doktor dövmeler, doktor bıçaklamalar, kadınları kesmeler, hanımları vurmalar... Bunlar hep Mehdiyet’in eksikliğinin meydana getirdiği facialardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2012> Daha Fazla

SÜBHANALLAH ARZ HAREKETLENDİ. ARZ “İLLA Kİ MEHDİ” DİYOR. “İLLA Kİ İSA MESİH” DİYOR, İNŞAALLAH. Dünya, “sahibim arza sahip olmadan ben rahat etmem” diyor. Ve bu azap sürekli devam edecek, olaylar. Ta ki Resulullah (sav)’in evlatlarından Muhammed Mehdi zuhur edinceye kadar.
Dünya hiçbir şekilde durulmayacak. Hz. Mehdi çıkıncaya kadar, hiçbir şekilde durulmaz. Hiçbir şekilde sakinleşmez, Allah'tan aldığı emir bu. İnşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2012> Daha Fazla

Dünya kabuğu, Dünya’nın kendi canlıdır. HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETMEDİ DİYE DÜNYA HUZURSUZ. Yani her yerde bir ızdırap, her yerde bir sıkıntı var. HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR ETTİĞİNDE DÜNYA SÜKÛNET BULUYOR, ARZ SAKİNLEŞİYOR.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Nisan 2012> Daha Fazla

Dünya kuruldu kurulalı bu kadar sık deprem yok. Her yer sallanıyor. Cenab-ı Allah “Mehdi (as)’ı, İsa Mesih (as)’ı görün ve İttihad-ı İslam’ı yerine getirin. Sürekli sallayacağım, ta ki siz fark edinceye kadar” diyor.

27 Mart 2012, A9 TV> Daha Fazla

1999 yılında Allah’ın dilemesiyle tarih değişti. Marmara’daki deprem vesilesiyle değişti. Çünkü orada bir karar almışlardı, o kararın hemen akabinde oldu deprem.

14 Haziran 2011; A9 TV> Daha Fazla

Genel bir kurtuluş özlemini Cenab-ı Allah bizim kalbimize koymuş. Ahir zamanda bu daha da şiddetlendi. Buna ait alametler, özellikler, özellikle bu aydan itibaren alenen görülmeye başlayacak. HER AY, HER YIL BİR HARİKA, HARİKALAR PEŞ PEŞE GELECEKTİR, inşaAllah. Sonunda da “demiştiniz” diyecekler.

20 Temmuz 2011; A9 TV ve Kaçkar TV> Daha Fazla

Mehdiyetin de süresi kırk yıldır. Deccalin süresi kırk yıldır. KIRK, ÖNEMLİ BİR SAYIDIR. Olgunluk yaşı kırktır. Peygamberlere peygamberlik gelirken kırk yaşlarında gelir.

> Daha Fazla

ALLAH BİZİ ÇOK HARİKA BİR ZAMANDA YARATMIŞ. Kutsal emanetlerin çıkışı da daha ileri zamanlarda olacak. İncil'in ve Tevrat'ın orijinalleri de bulunacak. HZ. İSA (AS)'I GÖRECEK OLMAMIZ NEFES KESİCİ BİR OLAY.
Tevhidin hak olduğu açık. HERKES DÜNYADA LA İLAHE İLLAALLAH SÖZÜNDE BİRLEŞECEK. Hz İsa (a.s.) indiğinde onu gören insanların tümü iman edecek. Bu geçerli bir iman olacak. Allah’ın kabul ettiği iman olacak. Halk arasında bir efsane değil bu. Allah’ın vahiy ile Peygamberimiz (s.a.v.)’e bildirdiği bir gerçek bu.
Ahir zamanda Allah'ın iki büyük hediyesi var: Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.).
Kuran 70 yıl sonra yavaş yavaş kalkmaya başlayacak. 30 yıl sonra evlenen kişilerin çocukları dinin yıkılışını gerileme dönemini görecekler. Orada DİNSİZLİĞİN NE BÜYÜK KABUS OLDUĞUNU; SANATI, DEVLETİ, EKONOMİYİ, HER ŞEYİ NASIL YIKIP YOK ETTİĞİNİ GÖRECEKLER.
Savaşa vakit olmayacak bundan sonra. Hadiste belirtildiği gibi yalnızca “savaş nidaları” olacak. Her atom bombasının başında bir bekçi var. Atom bombalarını başıboş attırmaz Allah. Bütün hepsi Allah’ındır.
Cenab-ı Allah, vakti geldiğinde kıyameti getirecek. Bunun önüne geçemeyecekler. Bazı kişiler kıyamet vaktini uzatmaya çalışıyorlar. Hicri 1542’den sonra 1545’e kadar ne İslam, ne Hıristiyanlık ne de Müslümanlık kalmayacak. Dinsizlik hakim olacak. Onların başına kopacak kıyamet. Kaçacak hiçbir yerleri olmayacak.
İlk defa dünyanın %99'u dinsiz oldu. 1300 sene sonra Müslümanlar ilk defa başsız kaldı. Allah bu dönemi Hz. Mehdi (a.s.)’a hazırlamıştır.
Deccalin bir boynuzu gericilik, diğeri ise ateizmdir. Bunlar sürekli olarak birbiriyle çatışırlar. Deccal onları birbirlerine kırdırır.
Kuran’ın terk edilmesi deccaliyetin en büyük alametlerindendir. Deccal zamanında hem yobazlar, hem küfür Kuran’ı terk edecekler.

25 Temmuz 2011; A9 TV> Daha Fazla

ARMAGEDONU HAZIRLIYORLAR. MÜSLÜMANLARI GENİŞ ÇAPTA KİTLELER HALİNDE YOK ETMEYİ DÜŞÜNÜYORLARDI ve bu tip insanları örnek göstererek bunu yapacaklardı. BİZ BU İNSAN TİPİNİ ORTADAN KALDIRDIK; FİKİRLERİMİZLE, TAVRIMIZLA, KİŞİLİĞİMİZLE, HAYATIMIZLA. ONUN YERİNE RESULULLAH DÖNEMİNİN SAHABE MODELİNİ, O SAMİMİ, CANDAN MÜSLÜMAN MODELİNİ ESAS OLARAK ORTAYA KOYDUK VE BÖYLECE BU OYUNU DA BOZMUŞ OLDUK. Ama bu oyun devam ediyor tabii, gayret ediyorlar. Fakat biz de o oyunları bozmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.

6 Temmuz 2011; A9 TV, Gaziantep Olay, TV Kayseri ve Samsun Aks TV> Daha Fazla

TÜRKİYE, BU HAYIRLI İŞLERİN, AHİR ZAMANDAKİ ZOR İMTİHANLARIN KİLİT NOKTASIDIR. EN ZİYADE ACILARIN YAŞANDIĞI, ZORLUKLARIN YAŞANDIĞI, GERİLİMİN YAŞANDIĞI YERDİR. Her gün, sık sık duyuyoruz; şehit cenazeleri geliyor, polis ızdırap içinde olabiliyor, asker zorluk içinde oluyor, memurlar ızdırap içinde oluyor. Yargıda sorunlar var, birçok yerde bayağı problemler oluyor. Ama bunlar bir toplumun olgunlaşması için, insanların olgunlaşması, daha iyi olması için şart, başka türlü olmuyor.
Hakikaten ahir zamandayız. İnsanlar dünyanın hemen hemen her tarafında nereye elini atsalar, bir anormallik, bir kokuşmuşluk, bir bozulmuşluk, bir hastalıkla karşılaşıyorlar. Bela her tarafı sarmış vaziyette ve hükümetler, devletler, şahıslar çözüm bulamıyorlar. Bu yüzden de genel olarak insanlar mutsuz, tedirgin ve korku içinde yaşıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde güven içinde yaşayan insan bulamazsın. Hakim de korku içinde, polis de korku içinde, halk da korku içerisinde; subay da, asker de, herkes korku içinde yaşıyor dünyanın genelinde. MEHDİYET İŞTE BU BELAYI ORTADAN KALDIRACAK SİSTEMDİR, inşaAllah.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top