Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2018> Daha Fazla

Aklı başında insanları aramak, onlarla dost olmak lazım. Akıl ise Kuran’a uyulduğunda, vicdana uyulduğunda olur. Kuran ve vicdana uymayanda zeka olabilir ama o zeka bir fayda sağlamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2018> Daha Fazla

İnsanlar karşılıklı akıllıysa sevgi müthiş bir süratle gelişir. Ama bir tarafın aklı zayıfsa sevginin gelişmesi yıllar sürebilir. İki taraf akıllıysa iki taraf egoist değilse kısa bir konuşmada dahi çok derin bir sevgi oluşur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mayıs 2018> Daha Fazla

Akılda zayıflama da artma da olur. Aklı zayıflayan şahıs bunu anlamaz, hatta kendisini dünyanın en akıllı insanı zanneder. Akıl artmasında ise şahıs bunu hemen anlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mayıs 2018> Daha Fazla

Aşkın akılla sürekli zenginleştirilmesi ve beslenmesi gerekir. Eğer sevgi akılla beslenmiyorsa çökmeye doğru gider. Müslümanın sevgisi monoton olmaz. Müslüman sevgisini sürekli zenginleştirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2018> Daha Fazla

Sevginin temel şartı akıllı ve samimi olmaktır. Sevgi bina kurar gibi yüzden fazla temel değer üzerine kurulur. Affetmek, değer vermek, sabretmek, merhamet etmek… İşte Kuran, sevgiyi oluşturan tüm bu ana şartları bize öğreten kitaptır. Allah’ın büyüklüğünü anlayan kişi Kuran’ı nasıl yaşayacağını çok iyi anlar. Sevginin ilerlemesi için akıl, dikkat, irade, özen ve sabır gerekir. Mümin bu konuda yorulmaz ve kafa karışıklığı da yaşamaz. Kuran’dan öğrendiklerini çok seri uyguladığı için sevginin güzel yoluna girer ve ilerler.
Her nimet Allah korkusuyla kazanılır. Sevgi, akıl, güzellik her şey Allah korkusuyla oluşur. İnsanlar Allah’tan korktuklarında neler kazanacaklarını bilmiyorlar. Oysa her şeyin temelinde Allah korkusu vardır. Allah korkusu insanı dehşete düşüren bir korku değildir. Allah’ın sevgisini kaybetme korkusudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Nisan 2018> Daha Fazla

Bir insanı değerli kılan egoist olmaması, akıllı olması ve samimi olmasıdır. Egoist olmak çok aşağılayıcı ve korkunç bir şeydir.
Tutku, Allah’ın büyüklüğünü kavradıktan ve her güzelliği Allah aşkıyla gördükten sonra oluşur. Tutku, cennet ve dünyadaki en güçlü nimettir. Kapısı hiçbir zaman kapalı değildir. Tutkuda zevk, iman ve akılla orantılı olarak katlamalı artar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2018> Daha Fazla

Varlık varsa aşk için vardır. Aşk olmadan varlığın bir anlamı yoktur. Her şey Allah aşkıyla, delice sevgiyle, tutkuyla anlamlıdır. Aşk, derin akılla iç içedir. Allah’ı seven, Allah’ın büyüklüğünü fark eden derin tutkuyu yaşar. Fark edemeyenler ise sevgisizliğin acısını çekerler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Nisan 2018> Daha Fazla

Allah korkusu aklı keskinleştirir. Allah’ın büyüklüğünü anlamaktaki akıl kapalılığını ortadan kaldırır. Mükemmel, yüksek ahlakın özü de Allah korkusudur. Biraz düşünen bir insan her türlü güzelliğin kökeninin Allah korkusu olduğunu görür. Allah korkusu olmadığında büyük tahribat olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Nisan 2018> Daha Fazla

Kadın yüksek ahlakı, Allah sevgisini Allah korkusunu bilen insanı beğenir. Kadın akıldan, tutkudan, derinlikten etkilenir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Nisan 2018> Daha Fazla

Samimiyet aklın üzerindeki tüm baskıları ortadan kaldırır. Egoistlik, dar düşünme, duygusallık, olumsuz düşünme gibi saldırgan fikirlerden arındığında akıl berraklaşır. Bu berraklıkla Allah’ın büyüklüğü anlaşılır. Samimiyette ferahlık vardır. Konuşma, düşünme, muhakeme, yargı düzgünleşir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2018> Daha Fazla

Aklın, Allah’a bağlanmanın, cennetin her şeyi anahtarı samimiyettir. Allah sadece samimi olanların kurtulacağını bildirmiştir. Samimiyetin kendine has özel bir lezzeti vardır. Samimiyette vücut çok büyük ferahlık duyar, konuşamıyorsa konuşur hale gelir, güzel cümleler kurar hale gelir. Herhangi bir kasılma varsa tamamen ortadan kalkar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2018> Daha Fazla

Kadınlar çok derin ve ince düşünme yeteneğine sahiptir, 5 duyuları da çok güçlüdür. Erkekler olayları daha kaba değerlendirir. Kadın 100 alternatif düşünür, erkek en fazla 3 alternatif düşünür. Genelde iki düşünür birini seçer. Kadının görüş gücü keskin olduğu için aşka tutkuya çok açıktır. Tutku ve aşk denizine çeken kadın olur. Ama kadının aşkı tam yaşaması için akıllı erkek gerekir. Yoksa kadın ne yaparsa yapsın aşkın kilidini açamaz. Akıllı erkekle karşılaştığında kadın aşkın ve tutkunun kilidini açar ve çok engin bir denize girersin. Ama tabi tüm bunlar için kadının da erkeğin de imanlı olması şarttır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mart 2018> Daha Fazla

Aklı sadece samimiyet geliştirir. Şeytan çok bilgilidir ama akılsızdır. Akıl, Allah’a bağlıdır. Samimi olduğunda akıl sürekli mükemmel olur. Akıl, Allah’tan sürekli akan bir sistemdir. Samimi olduğunda o akış hiç kesilmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Şubat 2018> Daha Fazla

İmandan uzak olunduğunda Allah o kişiyi sistemli olarak sıkar. Aklında kasılma olur. Mutluluk anlayışı boğulur, mutluluğa dair ruhunda güç kalmaz. Üzüntünün kapısı açılır. Mutluluğun kapısı kapanır. Muhakeme ve yargı bozulur. Kalbini Allah’a bağlayanın aklı açılır, ufku geniş olur, Allah’ın özel korumasında olur. Allah’ın özel korumasında olan insana, tüm dünya bir araya gelse bir şey yapamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Şubat 2018> Daha Fazla

Akıllı kadın doğal olarak çekicidir. Akıllı kadının bakışları da sesi de çok etkileyicidir. Kurduğu her cümle o kadına cazibe kazandırır. Akıl kadını çok muazzam bir güce dönüştürür. Ama kadınların çoğu duygusallık, korkular, tedirginlikler, gereksiz vesveselerle akıllarını baskı altına alıyorlar. Bu da fıtratlarının güzelliğini gereği gibi yaşamalarına engel oluyor.
Aklın kökeni her türlü zorluğa karşı sevgiden yana olmaktır. En ufak çıkarı çatıştığında vahşileşen insan sevgiyi devam ettiremez. Sevgi az insana verilen, emek gerektiren bir nimettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2018> Daha Fazla

Akıl olmadan sırf zeki olmak faciaya sebep olur. Münafıklar çok zeki ama çok ahmaktırlar. Şeytani zekaları vardır, ancak ultra ahmaktırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Şubat 2018> Daha Fazla

Düşünce tembeli insan akıllı olamaz, derin düşünemez, böyle olunca da neşesi, sevinci gider, muhakeme yargısı bozulur. Allah ile sürekli keskin bir yakınlık ve sevgi bağını muhafaza ve Allah’a sürekli güvenmek akılda istikameti tam doğru tutturmayı sağlar. İnsan o zaman dosdoğru, sağlam bir yolda gider. Ama bu yolda giderken tabi imtihan olacak. İnsanlar Allah’ı sevince ve güvenince hiçbir zorlukla karşılaşmayacaklarını düşünüyorlar. Bu doğru olmaz. Allah’ı sevmek demek zorluğun kalkması demek değildir. En zor ortamlarda Peygamberler oluyor. Örneğin, Hz. Hamza’yı Allah çok seviyor ama şehit olarak alıyor, Hz. Ali’yi de Allah çok seviyor ama onu da şehit olarak alıyor. Müminin karşısına mutlaka zorluklar çıkacak, imtihanın şartı bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Ocak 2018> Daha Fazla

Akıl Kuran’la birlikte gelişir. Akıllı bildiğimiz insan dahi Kuran’ı unuttuğunda yolunu şaşırır, akıllı olamaz. Aklın oluşması için Kuran’a tam tabi olmak şarttır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2018> Daha Fazla

Aklın mihenk taşı Kuran’dır. Bir konu Kuran’a bakılarak anlaşılır. Mesela hangi bakışın güzel olduğunu anlamak istiyorsun, Kuran’a bakarsın. Allah ruhtaki hainliğin bakıştan aktığını söyler. Böylece biz güzel bakışın ne olduğunu Kuran’dan anlamış oluruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2018> Daha Fazla

Müminin aklı temiz olacak. Kirli akılda insanlar sarhoş gibi oluyorlar. Aklın kirlenmesine müsaade etmeyeceksin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Aralık 2017> Daha Fazla

Akıl an an yaratılır. Akıl depolanmış bir mekanizma değildir. Allah’ın müminlere bir nimeti olarak an an mümine verilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2017> Daha Fazla

Kadının en güzel süsü imanı ve imandan kaynaklanan aklıdır. Akıllı bir kadın tutkunun uçsuz bucaksız bir okyanusudur. Akıllı kadın muazzam bir etkileme gücüne sahiptir. Et kemik vesiledir, önemli olan ruhtur. Dolayısıyla kadının aklı çok önemlidir.
Aklın önündeki engel samimiyetsizlik ve bencilliktir. Allah’ı unutan, Kuran’ı hayata geçirmeyen, şirke düşen bir insan akıllı olamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2017> Daha Fazla

Çiçeklerin her hücresinde ruh her hücresinde akıl var. Bir çiçeğin tek bir hücresinde dünyadaki tüm insanların toplamının aklından daha büyük bir akıl vardır.
Allah’a keskin bir akıl, keskin bir dikkatle, gönülden aşık olunur. Akıllı bir insanın Allah’a sevgisi alabildiğine derindir. Keskin bir muhabbet, keskin bir akılla bağlantı şeklinde olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Kasım 2017> Daha Fazla

Allah’ı hiç bırakmazsan, her şey sana göre hareket edeceği için mutlaka akıllı olursun. Allah ile bağlantısını hiç koparmayan insan akıllıdır ve bu akla göre tüm dünya şekillenir. Bu akla tüm dünya, hatta şeytan bile hizmet eder. Şu anda tüm dünya sadece Mehdiyetin hakimiyeti için çalışıyor. Allah bırakıldığı an ise şirke girersin ve akıl oluşmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Kasım 2017> Daha Fazla

Akıllı insan kendine ve etrafına zarar vermez, huzurludur. İnsan yanında sıkılmaz. Varlığı etkileyicidir, göz hep onu arar. Akılda bakış çok anlamlı ve güzel olur. Akıllı insan dinlendiricidir, kalbe ferahlık verir. Akıllı insan geldiğinde insanlar doğal olarak onun hep Allah ile birlikte olduğunu hissederler. Akıl Allah’tan bir nurdur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Kasım 2017> Daha Fazla

Zeka değil akıl önemlidir. Dolandırıcılar, ünlü hırsızlar da çok zekidir ama akılsızdır. Akıllı insan kendisine ve çevresine zarar vermez. Aklın kaynağın Allah’ın hak dinidir. Müslüman için akıllı olmak için Kuran’dan başka yol yoktur. Kuran’a uyan ve samimi olan mutlaka akıllı olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2017> Daha Fazla

Sevginin tarif edilmesi mümkün değildir. İmanla ve akılla doğru orantılı olarak sonsuza açılan bir zevktir. Karşındaki kişiyi Allah’ın varlığının tecellisi olarak gördüğünde sevgi oluşur, bunun dışında sadece sevgi taklidi ve heves vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Kasım 2017> Daha Fazla

Ruhun, aklın ve vicdanın gücü büyüktür. Şeytanın gücü ise zayıftır. İnsan vicdanına teslim olduğunda şeytanın o kişi üzerinde hiçbir etkisi olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2017> Daha Fazla

Müslümanda her zaman akıl galiptir. Çünkü Müslüman her zaman Allah’ın vahyi olan vicdana uyar. Vicdana uyan insan üzerinde şeytanın ve nefsin bir etkisi olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Kasım 2017> Daha Fazla

Çile, tutkuyu ve aşkı zeminde geliştirir. Cennet özlemini geliştirir. Cennetin değerini bilme gücü, güzelden zevk almanın gücü alabildiğine güçlenir. Çile olmadığında aklın ve sevginin gelişmesinde zayıflama olur. Allah’a sevgiyi en iyi ifade eden zemin çiledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Bol su içmek, mineral eksikliğini gidermek dinçliğe vesile olur. Protein eksikliği de fazla şeker tüketimi de bitkinliğe sebep olur. Beslenmenin dengeli olması önemlidir. Tüm bunlara özen gösterse de insanda asıl iman ve akıl dinçlik meydana getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Kasım 2017> Daha Fazla

Akıllı olan, samimi olan her kadın güzeldir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Ekim 2017> Daha Fazla

Mümin zorluklardan geçerek en güzel şekilde eğitilir. Tarif edilemeyen muazzam bir güzellik olan sevgiye kavuşmak ancak zorluklardan geçerek mümkün. Zorluk yoksa anlam boşluğu olur. Zorluk varsa sevgi için gerekli tüm zenginlik oluşur. Sevginin yetişeceği bahçede yiğitlik, dürüstlük, akıl, dirayet, sabır, vefa, sadakat gibi yüzlerce özellik olması gerekir. Bitki nasıl minerallere ihtiyaç duyuyorsa, sevgi de tüm bu değerlere ihtiyaç duyar. Mesela bencillik varsa sevgi o anda ölür. Sevgi gelir bencilliğe çarptığında erir gider. Bencillik sevgiyi kara delik gibi emer yok eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ekim 2017> Daha Fazla

Bencillik insanı insan olmaktan çıkarır ve akılsızlığın hakim olduğu başka bir boyuta geçirir. Bencil insanın aklına Allah tarafından ket vurulur. Aklı elinden alınır ve bunun zavallılığını yaşar. Duygusallık da bencilliğin yan etkilerinden biridir. Bu duygusallık da kendini akılsızca eylemler yapmak, saldırganlık, kavgacılık şeklinde kendini gösterir. Bencillikten kurtulmak hayati bir konudur. Tüm dinlerde insanlar bencillikten sakındırılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Münafık zihniyetini akılla çözmek gerekir, münafık mantıkla değil, Kuran ölçüsüyle teşhis edilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2017> Daha Fazla

İnsan aklı yüz kapılı han gibidir. Her yerden bilgi girer çıkar. Allah’a tekzif olup Allah’a bağlandıktan sonra vesveseden etkilenmeye gerek olmaz.
Kuran’ı okuyup anlayıp ruhuna nakşeder ve hayatına geçirirsen çok akıllı olursun. Allah’ın Kitabını sürekli okuyup, anlayıp, yaşamak önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Ekim 2017> Daha Fazla

İnsanların bir kısmı çok bencil düşünür sadece kendi yemeğini, rahatını, uykusunu, hayatını, evliliğini önemli görür. Bu insanlar dini de çok yüzeysel değerlendirir. Adeta bir makina gibi olaylara bakarlar. Bu sebeple kendilerinin menfaatleri dışında bir konuyla ilgilenmezler. Ama insanlar imanla, akılla eğitilirse daha derin düşünmeyi öğrenirler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Eylül 2017> Daha Fazla

Kadın güzelliği akılla birlikte olduğunda nefes kesici olur. Aklı zayıf olması bir kadın için vahim bir durumdur. Bir kadın derin düşünüyorsa, güzel ahlakı seviyorsa, Allah'a aşıksa, tutkuyu biliyorsa, akıllıysa metafizik bir etkileyiciliği olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Eylül 2017> Daha Fazla

İnsan sürekli Allah'tan yana olur, hep Allah'ın lehine düşünürse aklı çok olgunlaşır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Eylül 2017> Daha Fazla

Doğru yol vicdana uymaktır, vicdana uyan akıllı olur. Romantizme ve "mantıkçı"lığa uyan ise akıldan tamamen uzaklaşır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Eylül 2017> Daha Fazla

Ruhunu, derinliğini, zekasını kullanmayan kadın güzel olsa da etkileyici olmaz. Her akıllı kadın cazibeli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bir kadında beni en çok etkileyen şeyler akıl, tutku, temizlik, ruhundaki deli heyecan, Allah sevgisi ve Allah korkusudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Temmuz 2017> Daha Fazla

Aşk için çok akıllı olmak, bunun için de çok samimi olmak gerekir. İnsan samimiyse Allah'ın aklı o kişide tecelli eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Temmuz 2017> Daha Fazla

Romantizm aklın bir kenara konulması demektir. Akıl bir kenara konduğunda sevgi ve aşk kalmaz. Sevgi ve tutku akılla gerçek zeminine oturur. Akılcı olduğunda affedersin, cesur olursun, bencil olmazsın. Romantizmde ise insan çıkar için sevdiğini harcayabilir, affedemez, cesaret gösteremez.
Akıl, bir insanın isteyebileceği en güzel imkandır. Akıl olduğunda iman, isabetli düşünme, sevgi ve derinlik olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Temmuz 2017> Daha Fazla

Bir kadını en çok etkileyen şey akıl ve samimiyettir. Kadınlar akılsızlıktan müthiş rahatsız olurlar. Ne kadar güzel ve yakışıklı olursa olsun akılsız kadının da akılsız erkeğin de etkileyiciliği olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Temmuz 2017> Daha Fazla

Berrak akılla yaşamak güzel olandır. Berrak aklı bırakıp romantizmin boğucu dünyası içinde ezilmek akılcı değil. Kuran'ın aklı nimettir.
Akıllı, derin düşünen, tutkuyu bilen kadın güzeldir.
Aklın kaynağı Kuran'dır. Kuran'a uyan zekaya akıl denir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Haziran 2017> Daha Fazla

Akıllı insan akıllı olanı hemen anlar. Akılsız insan ise uzun süre karşısındaki kişinin ahlaksızlığını teşhis edemez.
Bir insana güvenmek için onun aklına, imanına, derinliğine bakmak lazım. Güven olmadan sevgi olmaz, o sadece bir heves ve heyecandır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2017> Daha Fazla

İnsanlar akılla, sevgiyle, muhabbetle, bencillikten kurtulmakla mutlu olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Haziran 2017> Daha Fazla

En iyi öğretmen insanın kendi vicdanı ve aklıdır. Allah her insanın vicdanına doğruyu ilham eder.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2017> Daha Fazla

Şiddeti şiddetle ortadan kaldırmak deccaliyet yöntemidir. İslam'a göre kötü iyiyle, sevgisizlik sevgiyle, akılsızlık akılla yok edilir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mayıs 2017> Daha Fazla

Şeytan dikkat dağıtabilir, unutkanlığa sebep olabilir, bilinçaltına kötülük fısıldar. Aklı ve imanı güçlü olan bunlara karşı net tavır koyar.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Nisan 2017> Daha Fazla

Akıl an an yaratılır. Konuşma an an yaratılır. Aklı veren de konuşturan da Allah'tır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2017> Daha Fazla

Zeki ve bilgili olmak illa akıllı olmak değildir. Akıl imanla gelen bir nimettir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ocak 2017> Daha Fazla

Allah'ın aklı müthiş hayranlık uyandıracak sonsuz bir akıldır. Allah'ın gölgeyi yaratması tek başına muhteşem bir sanattır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2016> Daha Fazla

Kadınlar çok akıllı oldukları için karşılarındaki adamın samimiyetsizliğini, akıl zayıflığını hemen görüyorlar. Aklı zayıf bir insanın akıllı gibi davrandığını sanması, karşısındakini kandırdığını zannetmesi kadınları daha da kızdırıyor. Neredeyse sevecek kimseyi bulamıyorlar. Rol yapmadan, maske takmadan, oyun oynamadan yanında kendileri olabilecekleri kimseleri olmuyor. Ömür boyu yalnız sevgisiz yaşıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2016> Daha Fazla

Din akıl ve derinlik gerektirir. Darwinist materyalist eğitimle insanlar imandan uzaklaştırılıyor. Camilerin dolması için güçlü iman gerek.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Eylül 2016> Daha Fazla

İslam'da müzik, neşe, eğlence, güzellik, sevinç, iffet, temizlik, akıl, sevgi, tutku yani güzel olan her şey vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2016> Daha Fazla

Müslümanları öyle bir cendereye almışlar ki, dinde olmayan kurallarla adeta zihinlerini donduruyorlar. Müzik, sanat, gülmek, neşeli olmak, hayat dolu olmak potansiyel suç olarak gösterildiği ve kendilerini de potansiyel suçlu gördükleri için her yerde ezik oluyorlar. Kuran'a tam uyan Müslümanlar aydın, kaliteli, özgüvenli ve çok akıllıdır. Ezikliği hiçbir Müslüman asla kabul etmemeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2016> Daha Fazla

Aklı zayıf olanlar iman edenlerin imtihanı için özel yaratılıyor, belki de ahirette bir kısmının sadece görüntü varlık olduğunu anlayacağız.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Mayıs 2016> Daha Fazla

Tarih tekerrür etmiyor. Sistem daima ileriye doğru gider ve yenilikler getirir, her dönemde değişir. Sen romantik bir tarih anlayışıyla aynı şeyleri yapmaya kalktığında ezilirsin, yenilirsin. Çağımız bilim, akıl, sevgi, iman çağı. Sevgiyle, imanla galibiyet gelir. Başka şeyle netice alamazsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2016> Daha Fazla

Bir şeyin zıddı olmazsa doğrusu nasıl ortaya çıksın? Şeytan olmayacak, nefis olmayacak ve biz imtihan olacağız? Güzeli göreceğiz, doğruyu göreceğiz? Bu imkansız. Yüksek sevgiyi elde etmemiz imkansız, yüksek aklı elde etmemiz imkansız. Çocukluğumuzdaki gibi kalırız, gelişmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Şubat 2016> Daha Fazla

Bir insan nefsini deli gibi savunuyorsa bu bir akıl hastalığıdır. İnsan orada bir duracak, Allah’a sığınacak. “Ben nasıl bu kadar anormal bir insan olurum?” diyecek. Karşı tarafı makul şekilde dinleyecek. Müslüman, emri bil maruf nehyi anil münkere açıktır. O yüzden de aklı çok güzel gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2016> Daha Fazla

Akıl Allah’tan bir nurdur, insana Allah tarafından ilhamla verilir. Durduk yere akıl olmaz. Allah aklı keserse bir anda kalırsın, basiretin kapanır, lal olursun böyle bakarsın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mart 2015> Daha Fazla

Kuran’a uymayan bir insan akıllı olamıyor. Zeki olur ama akıllı olamaz.
Akılla Kuran’ın yakın bağlantısı var. Aklın olması için insanın Kuran’a uyması gerekiyor. Kuran eşittir akıl, akıl eşittir Kuran.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Şubat 2015> Daha Fazla

Dünyada birçok insan boş boş bakar. Tutku çok zordur. Çok akıllı insanlarda oluşur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ağustos 2014> Daha Fazla

Allah’tan korkan çok akıllı olur, helale harama çok titiz olur, bütün tavırları dengeli ve düzgün olur. Allah’tan korkmadı mı Allah vermesin zaten tavırlarına hemen yansıyor. Ağzına geleni söylüyor, istediği gibi hareket ediyor. Allah’tan korktuğunda her şeyi seçerek, çok özenli ve çok tutarlı, güzel tavır gösteriyor Müslüman. Egoistlikten, bencillikten uzak oluyor.
Kuran’dan uzak olunca insanın aklı gidiyor, tavırları bozuluyor, helale harama dikkat etmiyor, dengesizleşiyor. Ama Kuran’a uyarsa akıl tam oturuyor, işleri rastgidiyor, bereket geliyor, üzerine bir rahmet, bir hoşluk geliyor, nuraniyet geliyor. Onun için Kuran’a sıkı sıkıya sarılmak çok önemli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Haziran 2014> Daha Fazla

Kuran’ı hayata geçirmek bir sanattır. Akıllı insan Kuran’ı çok iyi anlar ve hayatına çok güzel geçirir onu. Mesela tevazu nasıl yapılacak? Büyüklük hissi nasıl kaldırılır? Sevgi nasıl yaşanır?

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Haziran 2014> Daha Fazla

Akıl ve Kuran iç içedir. Akıllı olmak için Kuran’a vakıf olmak gerekiyor. Onun için Kuran’a göre düşünmek gerekiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Hayırlarda yarışmak, hayır rekabeti yönündeki rekabet aklı açar. Bereket getirir, nur getirir, güzellik getirir.
Allah’ı övünce, iltica edince akıl berraklaşır. Öbür türlü insanın beyni uyuşur, anormal bir hale gelir. Allah övüldüğünde, Allah’a dua edildiğinde insanın beynindeki baskı kalkar. Öbür türlü beynin kapıları kapanır. Akıl gider. Divane olur insan.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ekim 2013> Daha Fazla

Kuran'la biz aklımızı buluruz. Bir komünist aklı vardır, bir faşist aklı vardır, bir Kuran aklı vardır, bir psikopat aklı vardır. Hepsine göre bir akıl var. Akıl denen şeyden anlaşılan; Kuran'dan kaynaklanan, merhametli, şefkatli, makul, tutarlı olan, vicdanıyla hareket eden insana biz akıllı diyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Eylül 2013> Daha Fazla

Kuran, akıl iç içedir. Kuran eşittir akıl, akıl eşittir Kuran. Saf akıldır Kuran. Akıllı olmanın kılavuzudur, yoludur. Kuran'la insan akıllı olur. Kuran'ın dışında mümkün değil. Zeki olabilir ama akıllı olamaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2013> Daha Fazla

Allah yaratır aklı, an an yaratılır. Akıl sürekli akar, akıl beynin içinde durmaz. İnsanlar zannediyor ki küp gibi içinde muhafaza oluyor akıl, öyle bir şey yok. Kafanın içi bomboştur. Kafaya akıl sürekli akar, ırmak gibi Allah tarafından akıtılır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Eylül 2013> Daha Fazla

Allah'ı sevmek akıl ve emek gerektirir. Gerçek dindarlık da öyle. Akıl ve incelik gerektirir, vicdan gerektirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Mayıs 2013> Daha Fazla

Kalp sıkılırsa akıl da sıkılır. Birbiriyle bağlantılıdır. Allah sürekli imanın inşirahını versin. İmandan kaynaklanır inşirah. Diyor ki, “Açık havaya gitsem açılırım.” Açık havaya şeytanın da seninle beraber gelir. Açılmazsın. “Bir yemek yesem açılırım” diyor. Şeytanın da seninle beraber yer. “Kalpler ancak Allah’ın zikriyle felah bulur.”

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Nisan 2013> Daha Fazla

Teknik yöne, elektronik yöne İsrailliler çok önem veriyor. Kafa olayına, akıl olayına önem veriyorlar ki Müslümanların da yapması gereken budur. Bütün dünyanın yapması gereken budur, beyni iyi kullanmak, aklı iyi kullanmak, teknolojiyi iyi kullanmak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Mart 2013> Daha Fazla

Aklı önemlidir insanın. Aklı görecek, kalbi tasdik edecek. Akılla kalp aynı güçte olması lazım. İkisi birlikte hareket edecek. Eğer aklını kullanmazsa sırf kalp ile tasdik zayıf iman meydana getirir. Güçlü iman, tahkiki iman, ayne-l yakin iman çok güçlü olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Mart 2013> Daha Fazla

Akıllıyı ikna etmek kolay, vicdanına hitap etmek kolay. Yani densizlik yapmaz. Akıllı bir insan makul olur. Vicdansızlık yapmaması çok büyük bir nimet. Vicdanını çiğnemiyor akıllı bir insan, yani vicdanına uygun hareket ediyor. Vicdanlı olduğu için de güzel sözler duyarsın. Güzelliği bir anlam ifade eder. Öbür türlü güzelliğin de bir anlamı kalmıyor. Çünkü et, kemik kalıyor geriye. Bir şey değil onlar da, o anlamda.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2013> Daha Fazla

Müslüman zaten çirkin olmaz. Akıllı bir insan mutlaka güzeldir. İmanın nuruyla bakan, akıllı olan her insan güzeldir. Çirkin olan aklını kullanmayandır, Kuran’ın nurunu göremeyendir.
Müslüman çirkin olmaz. Çirkin olan aklını kullanmayandır, Kuran'ın nurunu göremeyendir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Şubat 2013> Daha Fazla

Bilimsel delillerle anlatım önemlidir. Çünkü bilim akla hitap eden, kalbi de doyuran bilgidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ocak 2013> Daha Fazla

Müslüman aklın en iyisini elde etmek için Allah’tan onu isteyecek ve kayıp eşya olarak onu arayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Mayıs 2012> Daha Fazla

Aklı başında adam kendi aklından sorumlu oluyor. Yani diğerlerini bahane edemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Nisan 2012> Daha Fazla

BİR İNSAN EMEK VERDİĞİ, KAFASINI KULLANDIĞI MÜDDETÇE ALLAH ONA O KİŞİNİN İMANINI SUNUYOR. Yine insanın kaderinde olan oluyor da fakat o sanki emek vererek onu elde ettiğini hissediyor. Ondan sonra oluşan iman çok değerli oluyor.

19 ocak 2009; Ekin TV> Daha Fazla

AKLIYLA, VİCDANIYLA HAREKET EDEN ADAM HEP DOĞRU HAREKET ETMİŞ OLUR. Mesela Allah esirgesin, rüşvet alacaksa, mantığı al der. Ama aklı ve vicdanı da alma der. Aklına ve vicdanına uyduğunda da maddi yönden belki zorluklara girecektir, sıkıntıya girecektir ama doğru olanı yapmış olacaktır.

> Daha Fazla

Akla uygun olan dine de uygundur.
Müslüman imanın, aklın lezzetini alır. Makul olmanın, Allah’ın yarattığı değerli ve asil bir kul olmanın lezzetini alır. Öbür türlü, güzel söz söylemediği zaman, öfkesini yenmediği zaman basitliğin kirli ortamında ızdırap çeker.

24 Temmuz 2011; A9 TV> Daha Fazla

ÇİRKİN DİYE BİR ŞEY YOKTUR. AKILLI İNSAN, GÜZEL HUYLU İNSAN, SAMİMİ SÖYLÜYORUM BAYAĞI GÜZEL OLUR. Yani ona insanın kanı kaynar. Bir insan güzeldir ama huysuzdur, yanında rahatsız olursun, görmek istemezsin. Nice çirkinler vardır ki bütün güzeller onu severler. Göze çok hoş gelir; üslubu, konuşması, candanlığı. İMANLADIR GÜZELLİK. İMANLI BİR İNSAN MUTLAKA GÜZELDİR. AKILLA GÜZELLİK OLUR.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top