Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Mart 2018> Daha Fazla

Tayyip Hocam’ın Kuran’ın yeterliliği konusunda yaptığı açıklamaya tüm kadınların sahip çıkması önemlidir. Kadınlar aleyhindeki hurafeleri tamamen ortadan kaldıran bir tutum sergiledi Tayyip Hocam. Tüm kadın sanatçıların, siyasilerin, akademisyenlerin, yazarların ve diğerlerinin Tayyip Hocam’a destek vermeleri çok güzel olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Şubat 2018> Daha Fazla

Manevi kirlenmenin ilacı Kuran’dır, samimiyettir. Kuran’a akıllıca bakmak önemlidir. Kuran’a tam güvenip hiçbir ekleme ve çıkarma yapmadan Kuran’a tam tabi olmak ferahlık getirir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2017> Daha Fazla

Şirk devam ettiği müddetçe yıkım kesintisiz devam eder. Allah Kendisi’ne şirk koşulmasını istemez. İnsanların acıları şirk bitince biter. Allah’ın Kitabı yetersiz demek Allah’a karşı çok çirkin bir sözdür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Kasım 2017> Daha Fazla

Kuran’a uyulmadığında Allah oraya mutlaka felaket verir. Kuran’a ekleme yapıldığında, Allah’ın indirdiği din haşa beğenilmediğinde, şirk dininde ısrar edildiğinde felaket eksik olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2017> Daha Fazla

Kuran yeterli değildir demek haşa Allah’ın aklını ve ahlakını anlamamaktan kaynaklanıyor. Haşa Allah unuttu, Allah bilmiyor, Peygamber biliyor diyorlar. Allah sonsuz merhamet, sonsuz şefkattir, sonsuz akıldır. Peygamberi de yaratan Allah’tır, Peygamber Allah’tan bağımsız değildir. Kuran’a karşı gelen bu anlayış yüzünden Allah İslam alemine rahatlık ve bereket vermiyor. Kuran’a uyduğumuzda kolay bir din oluyor, olmaz böyle diyorlar. Dini kolay yaratan Allah. Kolaylık Allah’tan rahmet. Allah’ın yarattığı dini haşa beğenmiyorlar. Din zor olmalı diyorlar. Din zor olduğunda uyuyor musun peki diyoruz, yok o zorluğa da uyamam diyorlar. Allah bu samimiyetsizliğin karşılığını mutlaka verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2017> Daha Fazla

Darwinizim, Deccaliyetin dinidir. Deccaliyetin dinini ellerinden almış olmamız, Allah’ın bize lütfettiği çok önemli bir başarıdır. İkincisi de tüm dünyaya Kuran’ın yeterliliğini anlatmamızdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Kasım 2017> Daha Fazla

Gelenekçi İslam anlayışını savunan kardeşlerime samimi olarak şefkat duyuyorum. Samimi olarak dinin zor olması gerektiğine inanıyorlar. Kuran’ın yeterli olduğunu kabul ettiklerinde din çok kolay olacağı için bunun dinden kaçmak olduğunu zannediyorlar. Dinin gerçekten kolay olduğunu kabul edemiyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Kasım 2017> Daha Fazla

İslam Kuran’da anlatılan dindir. Kuran’daki hükümler dışında İslam’ın bir hükmü yoktur. Haram ve helaller Kuran’da açıkça bildirilmiştir. Allah, Kuran’ın yeterli olduğunu ve sadece Kuran’dan sorulacağımızı söylüyor.
Ayrılıkta felaket vardır, rahmet değil. Allah tek bir din indirmiştir. Bu din Kuran’da anlatılan İslam dinidir. Dört ayrı mezhebin dört farklı dini olmasının ne kadar anormal bir durum olduğunu görmeleri gerekir. Kuran yeterli değil demeleri bu diyenler için çok acı bir durumdur. Allah Kuran’ı her şeyin açıklayıcısı olarak indirmiştir. Allah her şeyi açıklamıştır. Bile bile Allah’ın sözünü kabul etmiyorlar. Haşa Kuran yeterli değil biz tamamlıyoruz diyorlar. Bu çok çarpık bir bakış açısıdır.
Allah, Kuran’ın açık, anlaşılır ve yeterli olduğunu bildirmiştir. Müşriklerin Kuran’ı anlamayacağını söylemiştir. Kuran anlaşılmaz diyenlerin hangi konuma düştüklerini iyi düşünmeleri gerekir. Kuran’dan rahatsız olmak müşrik zihniyetidir.
Bediüzzaman Kuran’ın zırh gibi icazı kendini koruyacaktır diyor. Kuran’ı ve Kuran Müslümanlığını bir yandan Kuran anlaşılmaz diyenler bir yandan Kuran yeterli değil diyenlerle kuşatmaya çalışmışlar. Ama Allah’ın izniyle bu kuşatmayı ilimle irfanla ortadan kaldırıyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’ın yeterli olmadığını söyleyenler Kuran’a karşı mücadele etmiş olurlar. Kuran’a karşı yapılan bir mücadeleyi asla kabul etmeyiz. Biz hadisleri tamamen inkar etmiyoruz. Kuran’a uyan hadisleri kabul ediyor, uymayan hadisleri kabul etmiyoruz. Peygamberimiz (sav) Kuran’a uygun olmayan bir söz söylemez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran’a göre hareket edildiğinde tek din olur. Ama mezhepler devreye girdiğinde her bir mezhep bir diğerini dine uymamakla suçluyor. Her biri hadislere dayanarak bir diğerini inkar ediyor. Her mezhep imamı kendi dediğinin doğru olduğunu söylüyor. Hocalara sorduğumuzda dördü de doğru diyor. Birinin haram saydığını diğerinin helal saydığı dört ayrı din varken, hepsine birden doğru demek mantığa uygun değil. Kuran’a tam uyulduğunda ise din gerçek haliyle bir ve doğru olarak yaşanır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2017> Daha Fazla

Allah Kuran’da her şeyi açıkladığını bildirmiştir. Kuran açık ve yeterlidir. Allah’ın bu hükmüne rağmen, “Kuran yeterli değil” diyenler çok büyük bir vebal yükleniyor. Allah sadece Kuran’dan sorulacağımızı bildirmiştir ve Kuran yeterlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ekim 2017> Daha Fazla

Her mezhebin haram ve helalleri birbirinden farklı oluyor. Dört mezhep de hak diyen kişinin bu dört mezhebin hükümlerine uyması gerekir. Birini uygulayıp diğerini uygulamayan samimi davranmamış olur. Yalnız bu konu dahi gelenekçi sistemin nasıl bir açmaz içinde olduğunu gösteriyor. Kuran yeterlidir, sadece Kuran’a uymak yeterlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ekim 2017> Daha Fazla

Müslümanların bir çoğu Kuran’ın yeterliliğine inanmıyor. Bunun anlamı Allah’ın sözüne güvenmemektir. Allah “Kuran açık ve yeterlidir” diyor. Onlar “hayır yeterli değildir” diyorlar. Allah “şirk koşarsanız helak ederim” diyor, onlar şirkte ısrar ediyor. Böyle olunca İslam dünyasının üzerinden felaketler kalkmıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ekim 2017> Daha Fazla

Kuran'ı yeterli görmemek, Kuran'dan uzak bir anlayış geliştirmek bereketsizlik getirir. Kuran'a uymak hayatı kolaylaştırır.
Mümin Kuran'a bakıp samimi olarak anladığını eksiksiz uygular. Kuran açık ve kolay anlaşılırdır, Kuran'a uymak yeterlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2017> Daha Fazla

Dini o kadar karışık bir hale getirdiler ki insanlar İslam diye bambaşka bir hurafe dini öğrendiler. Kuran yeterlidir, açıktır ve nettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2017> Daha Fazla

Kuran'ın dışında kaynaklara uyulduğu için Müslümanlar birbirini tekfir ediyor. Sadece Kuran'a uymuş olsalar hepsi birbirini hak kabul eder.
İslam'ı fıkıh ve hadis kitaplarından öğrenen ve Kuran'ı okumamış, anlamamış bazı kardeşlerimiz Kuran Müslümanlığını görünce çok şaşırıyorlar. Kuran Müslümanlığını anlamayan kardeşlerimize şefkatle yaklaşmak lazım. İlk başta Kuran'ın yeterliliğini kabul etmekten çekiniyor olabilirler. Çünkü şirk dininin zorluğu, karışıklığı Kuran'da yoktur. Kuran'daki İslam kolaydır. İslam'ın kolay olması şirk dinine alışmış olanları şaşırtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bazı insanlar gelenekçi İslam'ı tanıdıkları için Kuran'ın yeterli olduğunu duyduklarında, Kuran'daki özgürlüğü tanıdıklarında şaşırıyorlar. İslam'da müzik, dans, sanat olmaz, Müslüman dediğin sürekli ağlar, bakımsız olur, fakir yaşar, içine kapalıdır diye biliyorlar. Müslümanların coşkulu bir hayatı olması, güzel, bakımlı, zengin olmaları bu insanları şaşırtıyor. Zenginliğin, güzelliğin ve neşenin sadece küfrün hakkı olduğunu, Müslümanın dünyada süründüğünü, güzelliklere ancak cennette kavuşacağını sanıyorlar. Oysa Allah tüm nimetleri müminler için yaratmıştır. Küfür zengin olduğunda hiç kimse bu nasıl oluyor diye sormuyor. Mümin zengin olduğunda bu nasıl olur diye yadırgıyorlar. Dünyadaki tüm güzellikler Araf Suresi 32. ayette bildirildiği gibi " "Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır."

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2017> Daha Fazla

Bağnazlık çocukların akıl yapısını de beden yapılarını da bozuyor. Çocuklara Kuran'ın yeterliliği mutlaka anlatılmalı.
Bazı kişiler Kuran'ın yeterli olduğuna inanmayı ve anlatmayı suç haline getirmişler. Buna karşı sürekli Kuran ayetleriyle Kuran'ın yeterliliği anlatılmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 28 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığı dalga dalga yayılıyor. Allah bizi sadece Kuran'dan sorumlu tutacak, gençler bu gerçeği iyice öğrendiler.

Adnan Oktar Diyor Ki... 21 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran'ı yeterli görmeyip hurafe denizine dalan belanın içine dalmış olur. Kuran özgürlüktür, neşedir, hayattır, kalitedir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2017> Daha Fazla

Kuran'daki Allah'ın hükmünün dışında hüküm olmaz. En güzel en doğru hüküm Kuran'dadır. (Ankebut Suresi, 51: Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz, bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.)

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Haziran 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığı tüm dünya için ferahlıktır. İnsanların üzerlerindeki tüm zincirlerin, ağır baskıların kalkması demektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Haziran 2017> Daha Fazla

Allah ahirette sadece Kuran'dan sorumlu olduğumuzu bildirmiştir. Biz hiçbir ekleme ve çıkarma olmadan sadece Kuran'a uyuyoruz.
Dini o kadar karışık bir hale getirdiler ki insanlar İslam diye bambaşka bir hurafe dini öğrendiler. Kuran yeterlidir, açıktır ve nettir.
Kuran yeterli ve açıktır. Kuran'a hurafelere göre ekleme yapan da eksiltme yapan da ahirette çok büyük vebal üstlenecektir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Mayıs 2017> Daha Fazla

Müslümanların parçalara ayrılıp bölünmesi şu anda İslam aleminin en büyük sorunudur. Kuran'a uyup bölünmeye son vermek gerekir. (Rum Suresi, 32: (O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.)

 Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah ahirette sadece Kuran'dan sorumlu olduğumuzu ve Kuran'ın yeterli olduğunu bildirmiştir. Dinin kolay olduğunu bildiren Allah'tır. Allah "Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin.” diye buyuruyor.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Mayıs 2017> Daha Fazla

Allah Kuran'ın yeterli olduğunu söylüyor. Kuran'a tam uyduğumuzda hayat çok kolay, zevkli ve güzel olur. Dünya bayram yeri gibi olur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Mayıs 2017> Daha Fazla

Gelenekçi ortodoks kardeşlerimizin çoğu Kuran'ın yeterli olduğunu duyduklarında çok şaşırıyorlar. Vesveseye kapılmadan Kuran'a sarılsınlar. Kuran'ın yeterliliğini özlü anlatmak lazım. Allah'ın Kitabı eksiksizdir. Allah'ın Kitabının eksik olduğunu söylemek günahtır diye anlatılmalı.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Mayıs 2017> Daha Fazla

Muhafazakar kesimin büyük kısmı gerçekten Kuran'ın yeterli olduğunu bilmiyor. Onlara şefkatle doğruyu anlatmaya devam edeceğiz.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2017> Daha Fazla

Kuran Müslümanlığı sanatın, kalitenin, bilimin, güzelliğin, neşenin, özgürlüğün, demokrasinin, vicdanın en üst seviyede yaşanması demektir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Nisan 2017> Daha Fazla

Eğer Kuran'a dayalı İslam yaşanırsa Müslümanların başındaki felaketlerin hepsi son bulur.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 27 Mart 2017> Daha Fazla

Allah Kuran'da her şeyin açıklandığını bildirmiştir. Kuran yeterli değil diyenler Allah'ın bu hükmüne karşı geliyorlar. (Nahl Suresi, 89: Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahid getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahid olarak getireceğiz. Biz Kitab'ı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.)

 Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Mart 2017> Daha Fazla

Kuran yeterli değil demek en büyük fitnelerden biridir. Kuran'da Allah her şeyi açıkladığını ve Kuran'ın yeterli olduğunu bildirmiştir.
Peygamberimiz (sav) ve sahabenin Kuran'dan başka bir dini yoktu. Sonraki nesiller Kuran'dan uzaklaşmaya vesile oldu.
Eğer İslam Kuran'da anlatıldığı gibi yaşansa dünya cennete döner. Bağnazların anlattığı hiçbir şey Kuran'da yok. Bağnazlığın mantığı devam ederse Allah korusun insanlar tamamen İslam'dan uzaklaşır. Bu tehlikenin tek çözümü Kuran İslamı'dır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mart 2017> Daha Fazla

Bağnaz sistemin özelliği haşa Allah'ın dinini beğenmemek ve haşa Allah'a din öğretmektir. İslam, Kuran'da bildirilen dindir. (Hucurat Suresi, 16: De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah, göklerde ve yerde olanları bilir. Allah, herşeyi bilendir.")
Allah Kuran'da hiçbir şeyi noksan bırakmamıştır. Kuran açık ve yeterlidir. (Enam Suresi, 38: Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. )
Allah "Sadece Kuran'dan sorulacaksınız" buyuruyor. Buna rağmen Kuran'a göre değil insanların hükmüne göre hareket ediyorlar. (Zuhruf Suresi, 44: Ve şüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız.)
İslam alemindeki felaketin kaynağı bazı Müslümanların Kuran'ın yeterli olduğunu kabul etmemeleridir. İslam alemine yağmur gibi bela yağmasının sebebi Allah'ın dinini değiştirmeye yeltenmeleri ve haşa Allah'ın dinini beğenmemeleridir.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Mart 2017> Daha Fazla

Hz. Ali ve diğer halifelerin şehit edilmesinin asıl sebeplerinden biri dönemin münafıklarının Kuran'ın yeterli olmasını kabul etmemeleridir.
Hurafelerin karanlığında kalmak isteyenler haşa Kuran'ı beğenmiyorlar. Peygamberimiz (sav) de Kuran'a uymakla yükümlüdür. (Yunus Suresi, 15: Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir." De ki: "Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım.")
Allah, Kuran'da Kuran'ın açıklanmış ve yeterli olduğunu bildirmiştir. Hurafe sistemine uymak isteyenler haşa Allah'ın sözüne güvenmiyorlar.
Bir çok İslam ülkesinde hurafe saltanatı devam etsin istiyorlar, bu yüzden haşa Kuran yetersiz diyorlar. O zaman felaketler son bulmuyor.
İslam alemindeki felaketlerin sebebi büyük bir kesimin Kuran'ın yeterliliğini kabul etmemeleridir. Allah "Kuran yeterlidir" buyurmuştur.
Kuran'a göre Peygamberimiz (sav)'in ahirette İslam ümmetinden tek şikayeti, Kuran'ı terk etmiş olmalarıdır. (Furkan Suresi, 30: Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar.")

 Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Şubat 2017> Daha Fazla

Kendileri Kuran'dan uzak din kurdukları için biz Kuran'ı anlatınca kendi dinleriyle çeliştiğini görüp şaşkınlığa düşüyorlar. Asıl din Kuran'dır.

 Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2017> Daha Fazla

Kuran'a iman eden Kuran ayetleriyle yaşar. Kuran'ın hükümlerinden başka hükümlere göre hareket edenlerin ortaya koyduğu şirk dinidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ocak 2017> Daha Fazla

TV yayınlarında genellikle saatlerce uzun uzun hikmetsiz konuşmalar yapılıyor. Çözüm gösteren konuşmalar neredeyse hiç olmuyor. Mesela saatlerce kadınların kıyafetine karışılmamalı, eğitim şart diyorlar. Ama eğitimin nasıl olması gerektiğini söylemiyorlar. Kuran'ın yeterliliğini, Allah sevgisi ve Allah korkusunu anlatmak gerekir. Mevcut Darwinist eğitimle baskıcı, şiddeti savunan insanlar yetişiyor. Bu kişilerin zihniyetini destekleyenler de var. Bunlara karşı çözüm Kuran ruhudur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah sadece Kuran'dan sorulacağımızı bildiriyor. Kuran anlaşılır ve nettir. Allah bizi sayfalarca fıkıh kitaplarından sorumlu tutmayacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah sadece Kuran'dan sorulacaksınız diyor. Allah Kuran yeterlidir diyor. Haşa Allah'a inanmıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Eylül 2016> Daha Fazla

Allah ahirette bizi Kuran'dan sorumlu tutacak. Bana ısrarla hurafelere uy diyenlerin sözüne değil Kuran'a uyarım. Uyarı Kuran'la yapılmalı.
Peygamberimiz Kuran dışında hüküm getirmemiştir, getiremez. Peygamberimiz'in sünneti Kuran'dır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ağustos 2016> Daha Fazla

Müslümanları öyle bir cendereye almışlar ki, dinde olmayan kurallarla adeta zihinlerini donduruyorlar. Müzik, sanat, gülmek, neşeli olmak, hayat dolu olmak potansiyel suç olarak gösterildiği ve kendilerini de potansiyel suçlu gördükleri için her yerde ezik oluyorlar. Kuran'a tam uyan Müslümanlar aydın, kaliteli, özgüvenli ve çok akıllıdır. Ezikliği hiçbir Müslüman asla kabul etmemeli.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Ağustos 2016> Daha Fazla

İttihadı İslam'a, Kuran'ın yeterliliğine, İsa Mesih'e, Mehdiyete tavır alan Allah'a tavır almış olur. Allah bunun karşılığını verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 9 Mayıs 2016> Daha Fazla

Allah İslam'ı bizim fıtratımıza uygun yaratmıştır. Bağnazlar İslam'ı değiştirmiş, başka bir din haline getirmişler. Şirk dini haline getirmişler. O gördükleri din İslam değil, bizim anlattığımız din İslam; çünkü tümüyle Kuran'a dayalı.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Nisan 2015> Daha Fazla

İslam çoktan dünyaya hâkim olurdu. Sırf, Kuran’da olmayan uydurma hükümlerle kadınlara yapılan bu işkence, eziyetten dolayı hâkim olmuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2015> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) haramları Kur’an’dan öğreniyordu. Kur’an’ın dışında haram, helal olmaz. Hz. Ayşe annemize soruyorlar, “Resulullah (sav)’in sünneti nedir?” diyorlar, ‘’Kur’an’’ diyor. İş çıkartmayın. Kur’an’ın dışında haram, helal olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Mart 2015> Daha Fazla

Peygamber kendi adına sonradan Kuran’a ilave helaller, haramlar çıkaramaz. Bu konuda açık Kuran ayetleri vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Şubat 2015> Daha Fazla

Şirk koşmadıkları için Allah Müslümanları başarılı kıldığını söylüyor. O sırrı bir türlü anlamıyor insanlar. Sen Kuran’a uyarsan şirk koşmamış oluyorsun. Kuran’a uymayıp, uydurma hadislerle hareket ettiğinde müşrik oluyorsun.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ocak 2015> Daha Fazla

Kuran’a dönülmesi gerekiyor. Kuran’a dönülmesi için de Mehdiyet’e dönülmesi gerekiyor. Mehdiyet olmadığında, Kuran’a dönme olması çok zor. Olsa olurdu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Kasım 2014> Daha Fazla

Mekke devrinde de binlerce put vardı. Kuran’ı yeterli göreceksin. Allah’ın demediği bir şeyi bir insan “dedi” diyorsa, put inançtır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Mayıs 2014> Daha Fazla

Peygamber (sav) sadece Kuran’a uymakla mükelleftir. Kuran’a ilave yapamaz, çıkarma da yapamaz.
Yobazlığa karşı Kuran’la mücadele edilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Aralık 2013> Daha Fazla

Kuran'a uymak varken mezhebe uyarsan harama girersin. Allah sorar; ''Ben sana Kuran indirdim. Mezhebi nereden çıkardın?'' dese ne diyecek insan? ''Sen Kuran'a mı uyacaksın, mezhebe mi uyacaksın?'' dese Allah, ne diyeceğiz? Tabii ki Kuran'a uymakla mükellefiz biz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Kasım 2013> Daha Fazla

Dinde bölünmeyi, kendi aralarında mezheplere, cemaatlere, gruplara bölünmeyi Allah yasaklıyor. Kuran'da hep Müslümanlara hitap ederken tek bir topluluğa hitap ediyor Allah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Kasım 2013> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav) sadece Kuran'ın hükmünü bildirip din konusunda fazla detaya girmiyordu.
Mehdiyetin ruhu, modern din anlayışıdır.
Allah'ın helal kıldığı haram kılınırsa Allah bela verir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Kasım 2013> Daha Fazla

Bir kısım Müslümanların Şii katılığı da, bir kısmının Sünni katılığı da hurafelerin girdiği muteber bilinen geleneksel İslami kaynaklara dayanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Kasım 2013> Daha Fazla

Kuran terk edilince İslam aleminin büyük bölümü ateş çukurunun içine düştü. Çok küçük bölümü ateş çukurundan berî şu an. İşte Mehdi (as), Kuran’a sarılarak bu ateş çukurundan Müslümanları kurtaracak.
“Dinin nedir” diyorsun? Mezhebini açıklıyor. Sen Kuran’a uymakla mükellef değil misin sen, “Mezhebe uyuyorum” diyorsun? Nerede Kuran’da öyle mezhebe uyma? Allah sadece Kuran’a uymadan bahsediyor. Mezhebe uymayı nereden çıkarttın?

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Ekim 2013> Daha Fazla

Allah, Kuran'a ilave uydurma hüküm getirmeyin diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Bağnazlar Kuran'a ilaveler yaparak Kuran'ın hükmünü değiştiremeyecekler. İslam Allah'ın istediği gibi, yine sahabe dönemindeki gibi hakim olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2013> Daha Fazla

Bağnazlar yüzlerce uydurma hadisi Kuran'dan üstün tutuyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2013> Daha Fazla

Bağnazlar, Allah Kuran’da helal kılmasına rağmen birçok yiyeceği ve ziyneti haram kılmaya çok meraklıdırlar. Allah, "Bütün ziynetleri Ben yaratıyorum, kim haram etti size?" diyor ayette. Kim yapıyor? Bağnazlar yapıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Eylül 2013> Daha Fazla

Mezhepçilik ruhundan kurtulmak çok önemli. Müslümanların bir kısmında mezhep taassubundan kaynaklanan muazzam bir şiddet kültürü var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 26 Ağustos 2013> Daha Fazla

İslam aleminde bu kadar acımasız ve çılgınca bir mezhep taassubu ilk defa görülüyor. Bunun çözümü Mehdiyettir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ağustos 2013> Daha Fazla

İslam aleminin şu an başına gelen belanın en temel sebebi ne? Kuran’ın dışına çıkmaları, uydurma hadislere göre hareket etmeleri.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Temmuz 2013> Daha Fazla

Kuran’ın dışına çıkmamak lazım. Haşa Allah’ın Kitabı’na yetersiz dersen Allah’a savaş açmış olursun. Allah, “Yeterli” diyor, sen “Yetersiz” diyorsun. Allah, “Her şeyi açıkladım” diyor. Sen, “Hiçbir şey açıklanmamıştır, yarımdır” diyorsun. Allah’ın Kitabı’na meydan okuyorsun haşa. Allah’ın Kitabı’na meydan okursan Allah’a meydan okumuş olursun haşa.
Kuran’ın yeterliliğine inanırsan bağnazlık gider, bela gider. Bütün mesele Kuran’ın yeterliliğine inanmakta. Kuran’ın yeterliliğini sen kabul ettiğinde Alevi’yi de seversin, Şii’yi de seversin, Vahabi’yi de seversin. Hepsini can bilirsin. Başörtülü hanımları da, başı açık hanımları baş tacı edersin, dekolte giyinen hanımlara saygı duyarsın,çok seversin. Rahatsız etmezsin.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Temmuz 2013> Daha Fazla

Bir kısım bağnazlar, Kuran Müslümanlığıyla mücadele eder durumdalar. Kuran'ın yeterli olduğuna inanmıyorlar. Bu çok yanlış.

Adnan Oktar Diyor Ki... 13 Şubat 2013> Daha Fazla

Ahir zamanda Mehdi (as)’ın en şikayetçi olacağı konu, Kuran’ın terk edilmesi olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Şubat 2013> Daha Fazla

Kuran’ın dışında haram oluşturmak şirktir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2013> Daha Fazla

Helali haram kılmak haddi aşmaktır. Helal varken de haramı istemek yine haddi aşmaktır.
Allah dine ilave yapmayı haram kılmıştır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Şubat 2013> Daha Fazla

Türkiye, sahabe İslam anlayışını bütün dünyaya yayabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Şubat 2013> Daha Fazla

Şu an, Mehdi zuhur edene kadar mezhepler geçerlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ocak 2013> Daha Fazla

Sünnet Kuran’dır, Kuran’a uyan hadislerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Aralık 2012> Daha Fazla

Allah, “ahirette sadece Kuran’dan sorgulanacaksınız” diyor. Kuran’ın yeterli olduğunu birçok ayette bildiriyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 23 Aralık 2012> Daha Fazla

“Hz. İbrahim (as)’ın dini gibi kolaydır” diyor Allah, Kuran ayeti. “Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler” diyor Allah. Bir kısım insanlar dini zorlaştırmaya çalışıyor, olmayan şeyleri var gibi gösteriyor. Allah dini tahfif etmiş, insanların üzerindeki ağır zincirleri kaldırmış. Diyor ki Cenab-ı Allah Peygamberimiz (sav)’e, “Onların üzerindeki ağır teklif zincirleri kaldırıyorsun.”

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Kasım 2012> Daha Fazla

Kuran’da olmayan bir haramı kabul etmeyiz. Kuran’da yazmayan bir helali de kabul etmeyiz. Kuran’da varsa tamam. Kuran’da yoksa yoktur. Bize hurafeyle gelirlerse kabul etmeyiz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Ekim 2012> Daha Fazla

Müslümanlar ahirette sorgulandığında Kuran’dan sorgulanıyor. Kuran’dan ne anladıysa, samimi olarak kanaati neyse ona göre cevap vermesi gerekiyor. Fıkıh kitaplarından sorulmayacak Müslümanlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Ekim 2012> Daha Fazla

Ben Kuran’a uyan, tahakkuk eden her hadisi kabul ederim. Bir; Kuran’a uyması, iki; tahakkuk etmesi. Kuran’a savaş açan bir hüküm kabul olmaz. Allah’ın hükmünü kaldıran bir hükmü kabul etmem. Kuran’ın hükmünü kaldıran bir hükmü kabul etmem.
Hadis kabul ederiz. Nasıl olur? Kuran'la mutabıksa. Değilse kabul etmeyiz.
Dört mezhebin yüzlerce hükmü birbirine zıt. Birinin helal dediğine öbürü haram diyor. Muhammed Mehdi (as) çıktığında ne yapıyor? Dört mezhebin dördünü de kaldırıyor. Vahye uyalım, Kuran'a uyalım diyor.
Kulun sorgulanması için açık, muhkem, sarih hüküm gerekir. Açık sarih hüküm yoksa o farz değildir.
Tahakkuk eden hadise, mevzu hadis denemez. Tahakkuk eden hadis, sahih hadis demektir. Biz Kuran’a uyan, tahakkuk eden her hadisi kabul ederiz. Kuran’a uygun olmayan hiçbir anlatımı kabul etmeyiz.
Mehdiyet Kuran’a tam uyuyor, her yönüyle haktır.
Önce kendi kafasında bir din oluşturup, onu Kuran’da aramak çok yanlış olur. Doğrudan Kuran’a bakılması gerekir. Allah’tan başka hüküm koyucu yoktur.
Mehdi (as), mezhepleri kaldıracaktır ve insanlar saf vahye uyacaktır.
Allah Kuran’da, yoruma açık olacak şekilde, ima yolu ile hüküm bildirmez. Tüm hükümlerini açık ve net olarak bildirmiştir. Bir konuda muhkem ayet yoksa o konu farz değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2012> Daha Fazla

Müslüman Kuran’ı esas alır. Yobazlık ise Kuran’a zıt, sevgisiz sistemin adıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Din ima ile olmaz, tüm hükümler açık ve nettir. Allah adildir, ima ile insanları sorumlu tutmaz.
Allah, emir ve yasaklarını ima ile değil, muhkem olarak bildirir. Hatta farz olan hükümleri birkaç defa vurgular.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Ekim 2012> Daha Fazla

Muğlak ifadeyle, imalarla farz oluşmaz. Allah’ın ahirette bizden hesap sorması için muhkem hüküm gerekir. Allah, “İma ettim, niye anlamadın?” demez. “Açıkça söyledim, niye anlamazdan geldin?” der. İmayla farz hüküm çıkmaz. Cenab-ı Allah’ın adaletine uygun olmaz zaten bu.

Adnan Oktar Diyor Ki... 11 Ekim 2012> Daha Fazla

İmalarla Kuran'dan hüküm çıkarılamaz. Kuran'da farz olan hükümler açık ve nettir.
Hz. Mehdi (as) mezhepleri kaldıracak ve İslam dini saf vahye göre yaşanacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ekim 2012> Daha Fazla

Hadisin sahih olup olmadığını anlamak için Kuran’a uygun mu, değilmi, biz ona bakacağız. Peygamberimiz (sav)’in ahlakına uygun mu, değil mi? Peygamberimiz (sav)’in merhametine, inceliğine, nezaketine, nezafetine, ruh derinliğine, o coşkun aşkına o ifade uyuyor mu? Uymuyorsa doğru değil demek ki.
Bazı uydurulmuş anlatımları sözde hadis gibi gösteriyorlar. Kuran’a uygun olmayan anlatım, hadis değildir. Hiç, Peygamber (sav) Kuran’a uygun olmayan bir şey söyler mi? Buradan anlaşılması gerekir. Kuran’a uygun olan hadisleri kabul ediyoruz. Kuran’a uygun olmayanların ise hadis olmadığı ortaya çıkmış oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 7 Ekim 2012> Daha Fazla

Uydurma izahlara hadis diyerek, Peygamberimiz (sav)’e iftira ediyorlar.
İslam’a, gerçekte olmayan inançları sokarak insanları dinden soğutuyorlar.
Hz. Mehdi (as), sonradan türetilen tüm uydurma hükümleri kaldıracaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Müslümanlar başsız, çok fazla mezhebe ayrılmışlar. Aynı Asr-ı Saadet gibi olması lazım. Bunun için de Mehdi (as)’a ihtiyaç var.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2012> Daha Fazla

Hz. Aişe annemiz bildiriyor: “Resulullah (sav)’in sünneti Kuran’dı.”

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2012> Daha Fazla

MEHDİ MEZHEPLERE DEĞİL, SAHABE DEVRİNE UYACAK.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Ağustos 2012> Daha Fazla

Mezheplerin kalkması gerekiyor. Bunu da ancak Hz. Mehdi (a.s.) yapabilir. Onun dışında mezheplerin kaldırılması da çok tehlikeli. Çünkü kişi kafasına göre içtihad yapmaya kalkabilir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Ağustos 2012> Daha Fazla

Mehdi gelip mezhepler arasındaki bu çelişkiyi ortadan kaldırıyor, din tek oluyor. Allah'ın hükmü tek oluyor. Farzlar herkeste aynı, hükümler hepsinde aynı oluyor. Müslüman gönül rahatlığı ile namaz kılıyor. Hepsini doğru yapmış oluyor sahabe dönemi gibi. Hz. Mehdi (as) en büyük müceddid, en büyük müctehid olduğu için.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ağustos 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) mezhepler arasındaki çelişkiyi düzeltecektir. Çünkü birine göre “Helal”, birine göre “Haram”. Dinin hükmü bir tane. Buna göz yumulur mu? Haram olur buna göz yummak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 3 Ağustos 2012> Daha Fazla

Dört mezhebin dördünde de birçok konuda helaller, haramlar farklı. Mesela yiyeceklerdeki helaller, haramlar dört mezhepte ayrıdır. İbadette, mesela abdesti bozan hükümler dört mezhepte ayrı. En doğrusunu Mehdi ortaya koyuyor. En doğrusu ortaya konulması ne demektir? Bütün helallerin, haramların en doğru şekilde uygulanması demektir.
Müceddid müctehid geldiğinde Allah’ın hükümlerinin en doğrusunu göstermiş oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 1 Ağustos 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) zuhur ettiğinde dört mezhebin de hükmü kalkacaktır. Sadece sahabe dönemi gibi olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2012> Daha Fazla

DÜNYADAKİ ÇÖZÜM KURAN’IN YETERLİLİĞİNİN KABUL EDİLMESİ ÜZERİNE KURULUDUR. Kuran’ın yeterliliği kabul edilmediği için dünyada bu kadar kargaşa, bu kadar mezhep, bu kadar cemaat, bu kadar acı, bu kadar savaşlar oluyor. Eğer Kuran’ın yeterliliği kabul edilir, Kuran’ın dili samimi anlaşılırsa hiçbir sorun kalmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 6 Temmuz 2012> Daha Fazla

“Sadece Kuran’dan size soracağım” diyor Allah. “Ondan imtihan olacaksınız”. Yobaz takımı iyi düşünsün bunu. Allah söz veriyor, “başka hiçbir şeyden sormayacağım” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mayıs 2012> Daha Fazla

KURAN YETERLİDİR, TEK BAŞINA YETERLİDİR. Peygamberimiz (sav)’in şerh ettiği şekilde Kuran yaşanacak, gayet sade bir dindir. Karmaşıklığı yoktur Kuran’ın.
Allah Kuran’ı indirirken dağdaki çobanın bile çok rahat anlayacağı şekilde indiriyor. İçinden çıkılmaz bir kitap olarak Allah Kuran’ı indirmemiştir.

A9 TV, 30 Nisan 2012> Daha Fazla

Eğer Kuran'ı yeterli saymazsak Allah “rezil ederim sizi” diyor, “mahvederim dünyada” diyor, “parçalarım, birbirinize düşersiniz, helak olursunuz” diyor. İslam alemi ne oldu? Paramparça, birbirine düştü ve helak oldular. Ne yapıyorlar? Kuran'ı yeterli görmüyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Nisan 2012> Daha Fazla

Yobazlar Kuran’ın yeterliliğini kabul etmiyorlar. Kuran’ın yeterliliğini kabul etmeyen, küfre düşer.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top