Adnan Oktar Diyor Ki...

 

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Şubat 2016> Daha Fazla

Mehdi cemaati arayan varsa Kuran’da Allah bir delil sunuyor; “Onlar sizden bir ücret istemezler” diyor. Alimlere, hocalara baktığımızda hemen hepsinin ücret aldığını görüyoruz. Yüzde doksan dokuzu ücret alıyor. Mehdi topluluğunu bulmak istiyorsan ücret istememelerinden anlayacaksın.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Nisan 2015> Daha Fazla

Mehdi (as)’a uyan herkes, muttaki olan herkes Mehdi (as) talebesidir ve Allah’ın takdir etmesiyle cennet ehlidir. Peygamberimiz (sav) o 313 talebeyi merkez olarak söylüyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Haziran 2014> Daha Fazla

Mehdi (as) talebeleri Allah’ın hıfzı altındadır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 18 Nisan 2014> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’ın cemaatine de şüpheyle bakacaklar. Ama nasıl? Bütün İslam alemi çapında. O şüpheden dolayı sadece 313 kişi oluyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Nisan 2014> Daha Fazla

Cenab-ı Allah’ın özel yarattığı insanlar Mehdi (as)’ı fark edip kabul ediyorlar, kaderleri öyle olduğu için. Yoksa şeytan insanlarda Mehdi (as)’a karşı müthiş bir direnç meydana getirmeye çalışacak, kulaklarına fısıldayacak “Aman yanaşmayın! Aman tehlikeli!” diyecek. Allah sadece has talebelerini çevresine topluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Kasım 2013> Daha Fazla

Allah sırf Hz. Mehdi (as)'ı göndermiyor, talebelerini de gönderiyor. İnsan zannediyor ki sırf Hz. Mehdi (as) gönderiliyor. Öyle olmuyor. 313 talebesi de gönderiliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Ekim 2013> Daha Fazla

Mehdi talebeleri şu an olanca güçleriyle dünyadaki bu nefret politikasını savuşturmak için gayret ediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Ekim 2013> Daha Fazla

Kararlılık ve metanet Mehdi (as) ve talebelerinin iki özelliğidir.
Rakim Ehli de Kehf Ehli de gençlerden oluşur. Rakim Ehli Hz. İsa (as)’ın talebeleri, Kehf Ehli Hz. Mehdi (as)’ın talebeleridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Temmuz 2013> Daha Fazla

Mehdi (as)’ın talebeleri kınayıcının kınamasından korkmayacak, bilakis şevklenip coşkuyla hareket edecek. Çünkü en çok kınanacak cemaat Mehdi cemaati olacaktır. 313 kişi dışında herkes kınıyor.
Ahir zamanda bağnazlar ve yobazlar enaniyet yapacaklar, büyüklük taslayacaklar, azgınlaşacaklar, firavunlaşacaklar; bir kısmı. Ama Mehdi (as)’ın talebeleri alçakgönüllü ve sevecen olacaklar. Kime karşı? Bütün Müslümanlara karşı.
Mehdi (as)’ın cemaatinin ana vasfı sevgidir; Allah onları seviyor, onlarda Allah’ı seviyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Nisan 2013> Daha Fazla

Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri, hocalarına çok sadıktırlar. Birbirlerine çok bağlıdırlar. Mehdi talebeleri hakiki müslümanlardır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 31 Ocak 2013> Daha Fazla

Bediüzzaman, Mehdi (as) ve talebelerine çiçek diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Ocak 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) vardır, talebeleri vardır ve bunların tamamından oluşan bir şahsı manevi vardır.
Bediüzzaman’ın söylediği nurani zatlar, Mehdi (as) ve talebeleridir.
Bediüzzaman, Mehdi talebelerine “kutsal çiçekler” diyor.
Mehdi (as)’ın yanındaki 313 kişi Allah’a tam iman etmiş kişilerdir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 4 Ocak 2013> Daha Fazla

Deccal komitesi, deccal, Mehdi (as) ve talebelerini hak olan, doğru olan faaliyetlerinden men etmek için onlara baskı yapacak, tehdit edecek, onları kovmaya çalışacak kendi kafasınca. Mehdi (as) talebeleri böyle bir ortamda, sevgi, şefkat, akılla, ilimle, irfanla mücadeleye devam edecekler. Onların sevabının artması, ahir zamanda arslan olmaları, abid olmaları, övülmeleri, sahabelerden daha çok sevap almalarının nedeni o.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Ocak 2013> Daha Fazla

Mehdi (as) ve talebeleri son derece yiğit ve delikanlı, efe mizaçlıdırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Aralık 2012> Daha Fazla

Niyet etmek çok önemlidir. Mehdi (as)’ı aramak, Mehdi (as)’ı sevmek, onun yaşadığını biliyorsa eğer ona teslim olduğunu ve ona canı gönülden bir muhabbetle sevgi duyduğunu ruhunda yaşamak. Böyle olursa aynı Mehdi (as) ordusunda ömür boyu mücadele etmiş gibi sevap kazanır diyor Peygamberimiz (sav).

Adnan Oktar Diyor Ki... 5 Aralık 2012> Daha Fazla

Mehdi talebeleri hor kılınmaya çalışılacaktır, Mehdi (as) da dahil. Ve zayıf bırakılacaklardır. Hakaretlerle, iftiralarla, komplolarla ezmeye çalışacaklar. Ama sonunda İslam’ı dünyaya hakim edecekler inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Kasım 2012> Daha Fazla

Mehdi (as) talebeleri çok büyük badirelerle büyük olaylarla karşılaşacaklardır. Mehdi (as) ne diyecek? Hz. Musa (as) gibi, “Asla! Rabbim bizimle beraber” diyecektir. İnşaAllah.
Ahir zamanda İsrailoğulları kimdir? Mehdi (as) ve talebeleridir. Çünkü Mehdi (as) zaten İsrail soyundandır. Hz. İsrail’in soyundandır. Zaten Peygamberimiz (sav) hadiste, “Ben-i İsrail görünümündedir” diyor Mehdi (as) için.
İlk iman edenlerden olmanın makbul olduğunu Allah Kuran’da gösteriyor. Mehdi (as)’ın ilk talebeleri sonradan gelenlerden daha üstün olurlar. Çünkü en çileli en zorlu devirleri onlar geçirdiği için. Çilenin derecesine göre ahiret sevabı artar ve insanların da imani değeri artar.

Adnan Oktar Diyor Ki... 22 Kasım 2012> Daha Fazla

Demek ki Mehdi (as) talebeleri de, o devirdeki Müslümanlar da yoğun olarak hastalık ve üzüntüyle imtihan olacaklar. Hastalıklar çoğalacak demek ki Mehdi (as) devrinde. Ama Mehdi (as) çıktıktan sonra tek tük çok az hasta kalacak. Üzüntü yeryüzünden kalkacak.
Hadiste bildirildiğine göre; Mehdi talebeleri hastalık ve üzüntüyle imtihan olacaklar. Mehdi (as) çıkınca, Allah hastalığı ve üzüntüyü onların üzerinden kaldıracaktır.

A9TV; 26 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdi talebesi olmak için Hz. Mehdi (as)’a hikmet gözüyle bakmak, karşı gelmeyen bir ruh içerisinde olayları değerlendirmek ve hayır gözüyle bakmak gerekiyor.
Mehdi talebesi olacaksa bir insan, hiçbir işte Mehdi (as)’a karşı gelmemesi lazım. Çünkü Mehdi (as), Bediüzzaman’ın da dediği gibi “acip bir insan”. Yani acayip bir insan, garip bir insan.
Kehf Suresi, baştan sonra Mehdiyeti anlatır. Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Ashab-ı Kehf’in Hz. Mehdi (as)’ın yardımcıları olduğunu bildirmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Ekim 2012> Daha Fazla

Mehdi talebeleri çok nazik, çok efendi, güvenilir ve saygın olacaklar. Düşmanları çok olacağı için, kendilerini sezdirmemek için becerebildikleri kadar örtülü, dikkat çekmeyecek şekilde çalışacaklar.
Mehdi talebelerini ilk görenler onlardaki heybetten, onların dış görünümünden, insanların onlara verdiği imajdan dolayı geri dönüp kaçma eğiliminde olacaklar. Kaçacaklar. İnsanlar korkacak onlardan, çekinecekler. Başlangıç için bu tabii, sonra çok sevecekler inşaAllah.
Mehdi gençliğinin en önemli vasfı nedir? Güçlü iman.
“O gençler,” Mehdi gençliği, “mağaraya sığındıkları zaman,” (Kehf Suresi, 10)İnsanlardan uzak olmayı gösterir mağara. Onun sembolik anlamı da budur. Yani kendilerini çekiyorlar insanlardan. Annesinden, babasından ayrılıyor. Ailesinden ayrılıyor.
Mehdi gençliği nedir? Aynı. Kehf gençliği nedir? Aynı. Her ikisi de genç.
Sabır ve metanet, Mehdi talebelerinin vasfıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 25 Eylül 2012> Daha Fazla

Peygamberimiz (sav), ahir zaman Müslümanlarının, Sahabilerden bile elli kat fazla sevap alacaklarını bildirmiştir.
Peygamberimiz (sav) ahir zaman Müslümanları için, “onlar gündüz arslan, gece abiddirler.” diyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 19 Eylül 2012> Daha Fazla

Bizler Mehdi talebesiyiz. Bizim faaliyetlerimiz hep bilimle, sevgiyle ve şefkatledir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 14 Eylül 2012> Daha Fazla

Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri birbirine benzer. Biz de Hz. Mehdi (a.s.) talebesiyiz, birbirimize benziyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki... 15 Eylül 2012> Daha Fazla

Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın dokuz veziri olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Eylül 2012> Daha Fazla

Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri arasında hanımlar da olacak.
Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri ekseriyetle gençlerden oluşuyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 8 Eylül 2012> Daha Fazla

Hadiste, Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin gündüz aslan, gece abid oldukları bildiriliyor.
Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin kalpleri demir gibidir.
Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri, bütün sahabilerden daha üstün olacaklardır.
Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri içlerinden şehit düşenlere üzülmezler, kendilerine katılanlara da sevinmezler.
Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin, öncesinde kalpleri zıt iken, Allah kalplerini uzlaştıracaktır.
Hadiste bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as), talebelerini dünyanın her yerine gönderecektir.
Hadislerde bildirildiğine göre; Hz. Mehdi (as)’ın talebelerinin sayısı 313’tür.

Adnan Oktar Diyor Ki... 2 Eylül 2012> Daha Fazla

MEHDİ TALEBELERİ DURDURULAMAZ.

Adnan Oktar Diyor Ki... 24 Ağustos 2012> Daha Fazla

Mehdiyet de dört koldan şu an deccaliyeti eziyor, benim gördüğüm inşaAllah. İsa Mesih (as)’in talebeleri bir yandan, Mehdi (as)’ın talebeleri diğer yandan, yoğun faaliyet halindeler inşaAllah. Sonunda zafer İsa Mesih (as)’in talebelerinin, Mehdi (as)’ın talebelerinin olacaktır.

Adnan Oktar Diyor Ki... 20 Temmuz 2012> Daha Fazla

Sabır olacak, yıllara karşı sabır. Mehdi talebelerinin ana özelliklerinden sabırlı olmak ve kararlılık, metanet, hiçbir şekilde vazgeçmemek davadan. Azmedip sonuna kadar götürmek.
Kehf, Mehdi (as) talebeleridir. Rakim de İsa Mesih’in talebeleridir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 12 Temmuz 2012> Daha Fazla

Hz. İsa Mesih’in talebelerinin de sürekli ağzında olan bir sözdür “inşaAllah”, “maşaAllah”. Hz. Mehdi (as) talebelerinin de sürekli ağzında olan bir sözdür “inşaAllah”, “maşaAllah”. Hz. Hızır da çok kullanır “inşaAllah”, “maşaAllah’ı”. Ve bunlar hep dünya hâkimidir üçü de.

Adnan Oktar Diyor Ki... 10 Haziran 2012> Daha Fazla

Ashab-ı Kehf ahir zamanın Mehdi (as) cemaatidir, Müslüman cemaatidir.

Adnan Oktar Diyor Ki... 30 Mayıs 2012> Daha Fazla

Kalu Belada “Hz. Mehdi (as)’a bağlanacağız” diye söz verdi insanlar. Onun dışında birini getirdiğinde yabancılar, yapamaz. İçgüdüsel olarak mümkün değil, gücü yetmez.

Adnan Oktar Diyor Ki... 17 Mayıs 2012> Daha Fazla

Biz Hz. Mehdi (a.s.) cemaatiyiz, Hz. Mehdi (a.s.) talebesiyiz, inşaAllah. Şehit olmayı en büyük şeref sayarız, gazi olmayı en büyük şeref sayarız, hapsedilmeyi onur görürüz.

A9 TV, 10 Mayıs 2012> Daha Fazla

Büyük idealler, büyük davalar mantıkla olmaz. Mehdiyet de öyledir. 313 kişiyle ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz mantığa göre. Ama akla göre olur.

Adnan Oktar Diyor Ki... 16 Nisan 2012> Daha Fazla

Sen ümitvar olamamışsın, sabır gösterememişsin, sadakat gösterememişsin, kaybetmişsin imtihanını. Kim sabır ve sadakat göstermiş? Hz. Mehdi (as) ve talebeleri. O zaman o sabır ve sadakatten dolayı ahirette de seviliyor, dünyada da seviliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki... 29 Mart 2012> Daha Fazla

Mehdi (as)’a talebe olmak nasip meselesidir. Olur veya olamaz. Allah’ın takdiri o. Mehdilik nasıl Allah’ın takdiriyse, Mehdi (as)’ın talebesi olmak da Allah’ın takdiridir.

> Daha Fazla

Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri hakkında OLMADIK İFTİRALAR ÇIKACAK. Hz. Mehdi (a.s.) talebelerini YARDIMSIZ BIRAKMAK İSTEYENLER OLACAK.
Hz. Mehdi (a.s) cemaati içinde kadınlar da olacaktır.
Milyonlarca kişiye karşı, Hz. Mehdi (a.s.) bir avuç insanla mücadele edecek. Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri gece boyunca Allah'ı anlatacaklar.
HZ. MEHDİ (A.S.)’IN TALEBELERİ ÖNCEKİLERDEN VE SONRAKİLERDEN ÜSTÜNDÜR. Mehdi talebelerinin gecesi ve gündüzü yoktur.
Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin içinde hanımlar da olacaktır.
Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri, sadık ve metin olurlar. Peygamberimiz (s.a.v.) çok övmüştür Hz. Mehdi (a.s.) talebelerini.
HZ. MEHDİ (A.S.)'IN MUTLAKA TALEBELERİ İLE BİRLİKTE OLMASI LAZIM. TOPLULUĞU İLE BİRLİKTE MEHDİ MEHDİ'DİR. Peygamberimiz (s.a.v.), Mehdi talebelerine yaptığı övgüyü kimseye yapmamıştır.
HZ. MEHDİ (A.S.) TALEBELERİNİN YANINDA İNSANLAR FERAHLIK DUYACAK. Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri kaliteli ve eğitimli olacaklar. Hz. Mehdi talebeleri hakku'l yakin iman edeceklerdir.
Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleriyle KİMSE EVLENMEK İSTEMEYECEK, ONLARI TEHLİKELİ GÖRECEKLER. Onları gelecekleri için uygun görmeyecekler. “Aman kendini mahvedeceksin, yaklaşma” diyecekler. CENAZELERİNE DE KİMSE GİTMEYECEK. Bunu Peygamberimiz (s.a.v.) söylüyor. MAL HIRSI OLMAYACAK HZ. MEHDİ (A.S.) TALEBELERİ ARASINDA. Ayrı şehirlerde olmalarına rağmen hiçbir şekilde AYRI OLMAYACAKLAR. İnsanlar, “BUNLAR ÇOK ACAYİP ADAMLAR” diyecekler. Bir tek Hz. Mehdi (a.s.)’ın kendi has talebeleri imanın nuruyla Hz. MEHDİ (A.S.)’DAN HİÇ ŞÜPHEYE DÜŞMEYECEKLER.
Tüm insanlar Hz. Mehdi (a.s.) ve mücadelesi konusunda şüpheye düşecekler. HZ. MEHDİ (A.S.)’IN KENDİ TALEBELERİ HARİÇ. İlmi bir heyeti var Hz. Mehdi (a.s.)’ın. ZOR VE GÜÇ YOLUNA GİRİYOR MEHDİ TALEBELERİ. AİLELERİ SALDIRACAK; SOKAKTAKİ İNSANLAR SALDIRACAK; BASIN, RADYO, TV SALDIRACAK; TUTUKLANACAKLAR. Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri zengin ortamlarından ayrılıp fakir hayat yaşayacaklar. MALLARININ MÜLKLERİNİN PEŞİNDE OLMAYACAKLAR. Sade bir giysiyle hayatlarını geçirecekler. ALLAH’IN RIZASINA TABİ OLUP BÜTÜN İMKANLARINI BU YÖNDE HARCAYACAKLAR.
MELEKLER BİLE HZ. MEHDİ (A.S.) TALEBELERİNİN DECCALİYETİ BOZMA AZMİNE ŞAŞIRIYORLAR. Peygamberlerin ruhaniyeti de şaşırıyor. “Ne mutlu onlara” diyor Peygamberimiz (s.a.v.), “onlarla birlikte olmayı ne kadar çok isterdim” diyor. “Büyüklenenler onları küçük görür, kıymet bilecek durumda değiller; fakat onlar ahirette iyi bilinirler” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Ruhları kandil gibi aydınlanmıştır, imanın nuruyla. “Asil ve eğitimli olacaklar” diyor Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri için. İlmel yakin ile başlayacaklar ve hakkel yakine erişecekler. Allah’ı hakkıyla tanıyacaklar. Hz. Mehdi (a.s.)’ın manevi gücünden etkilendikleri için hiçbir zorluktan etkilenmeyecekler. Müthiş kararlı olacaklar. Bir kölenin efendisine itaatinden de güçlü bir itaat halinde olacaklar.
Hz. Mehdi (a.s.) talebesinin vasfı, güzel karşılık vermesidir. Mehdiyetin damgasını her yerde göstermek lazım. Mehdiyetin damgası ise, şefkat, sevgi ve ispattır.
Karşı direnç olamadan Mehdiyet olmaz. Engebeleri geçene Mehdi talebesi denir.
Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebeleri munislikle, temizlikle tanınacak, birbirlerine benzeyeceklerdir.
Hepimiz Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebesiyiz. Bir insan istediği sürece Hz. Mehdi (a.s.)’ın talebesi olmuş olur. Aşk meselesi bu, sevdin mi talebesi olursun zaten.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top