Mümin tüm dikkati ve iradesiyle keskin bir sevgiyle Allah"ı sever.

Biz sevgi için yaratıldık.