Sevgi olmazsa kainatın hiçbir anlamı kalmaz. Cennet de sevgiyle anlamlıdır.

Biz sevgi için yaratıldık.