Akıl an an yaratılır. Konuşma an an yaratılır. Aklı veren de konuşturan da Allah"tır.

İslam Dini