“İhtilafta rahmet var” diyenler bu mantık yüzünden Müslümanların birbirini kırıp geçirdiğini görmüyorlar. Kuran"a göre ihtilaf felakettir.

İslam Dini