Din ağır davranmak değildir. Tam tersine kalite, sevinç, neşe, güzellik demektir.

İslam Dini