İslam saf sevgidir. İslam adına şiddete başvuranlar ise kendi hastalıklı zihinlerini ve hurafeleri öne sürüyorlar. Kuran"da şiddet yoktur

İslam Dini