Allah her şeyi bir hikmetle yaratır. Hikmetsiz hiçbir olay yoktur.

İslam Dini