İnsan Kuran okurken Allah’a çok iyi teksif olmalıdır. Kuran okunmadan önce şeytandan Allah’a sığınılmasını Allah istiyor, böylece insanın aklı daha berrak olur, Kuran’ı daha iyi anlar, daha güçlü bir kavrama kabiliyeti olur.

İslam Dini