Hicr Suresi ( 99 Ayet )

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla;

1 . Elif, Lam, Ra. Bunlar, Kitab'ın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir.

2 . O inkar edenler Müslüman olmayı nice kereler dileyecekler.

3 . Onları bırak; yesinler, yararlansınlar ve onları (boş) emel oyalayadursun. İlerde bileceklerdir.

4 . Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir kitap olmaksızın hiçbir ülkeyi yıkıma uğratmadık.

5 . Hiçbir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler.

6 . Onlar: "Ey kendisine Kitap indirilen (Muhammed). Gerçekten sen cinlenmiş (bir deli)sin," dediler.

7 . "Eğer doğruyu söylüyor isen, bizlere melekleri getirmeli değil miydin?"

8 . Hak olmaksızın Biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.

9 . Hiç şüphesiz, zikri (Kur'an'ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları da gerçekten Biziz.

10 . Andolsun, senden önce geçmiş topluluklara da elçiler gönderdik.

11 . Onlara herhangi bir elçi gelmeyegörsün, mutlaka onunla alay ederlerdi.

12 . Böylece Biz onu (alayı), suçlu-günahkarların kalplerine sokarız.

13 . Onlar ona (indirilen kitaba) inanmazlar, oysaki evvelkilerin sünneti geçmiştir.

14 . Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yükselseler de,

15 . Mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz" diyeceklerdir.

16 . Andolsun, gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik.

17 . Ve onu her kovulan şeytandan koruduk.

18 . Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir ateş izler.

19 . Yere (gelince,) onu döşeyip-yaydık, onda sarsılmaz-dağlar bıraktık ve onda herşeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik.

20 . Ve orda sizler için ve kendisine rızık vericiler olmadığınız kimseler (varlıklar ve canlılar) için geçimlikler kıldık.

21 . Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri Bizim Katımız'da olmasın; ancak onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz.

22 . Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Oysa siz onun hazine-koruyucuları değilsiniz.

23 . Şüphesiz Biz, gerçekten Biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar Biziz.

24 . Andolsun sizden öne (veya önceden) geçenleri bilmişizdir; ve (yine) andolsun, geride kalanları da bilmişizdir.

25 . Ve şüphesiz senin Rabbin, O, onları haşredecektir. Gerçekten O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.

26 . Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

27 . Ve Cann'ı da daha önce 'nüfuz eden kavurucu' ateşten yaratmıştık.

28 . Hani Rabbin meleklere demişti: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım."

29 . "Ona bir biçim verdiğimde ve ona Ruhum'dan üfürdüğümde hemen ona secde ederek (yere) kapanın."

30 . Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti.

31 . Ancak İblis, secde edenlerle birlikte olmaktan kaçınıp-dayattı.

32 . Dedi ki: "Ey İblis, sana ne oluyor, secde edenlerle birlikte olmadın?"

33 . Dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde etmek için var değilim."

34 . Dedi ki: "Öyleyse ondan (cennetten) çık, çünkü sen kovulmuş-bulunmaktasın."

35 . "Ve şüphesiz, din gününe kadar lanet senin üzerinedir."

36 . Dedi ki: "Rabbim, öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı."

37 . Dedi ki: "Öyleyse, sen (kendisine) süre tanınanlardansın."

38 . "Bilinen günün vaktine kadar."

39 . Dedi ki: "Rabbim, beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun, ben de yeryüzünde onlara, (sana başkaldırmayı ve dünya tutkularını) süsleyip-çekici göstereceğim ve onların tümünü mutlaka kışkırtıp-saptıracağım."

40 . "Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna."

41 . (Allah) Dedi ki: "İşte bu, Bana göre dosdoğru olan yoldur."

42 . "Şüphesiz, kışkırtılıp-saptırılmışlardan sana uyanlar dışında, senin Benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün yoktur."

43 . "Ve hiç şüphe yok, onların tümünün buluşma yeri cehennemdir."

44 . Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.

45 . Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır.

46 . Oraya esenlikle ve güvenlikle girin.

47 . Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp-çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar.

48 . Orda onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar ordan çıkarılacak değildirler.

49 . Haber ver kullarıma; şüphesiz Ben, Ben bağışlayanım, esirgeyenim.

50 . Ve şüphesiz azabım; o acıklı bir azaptır.

51 . Onlara İbrahim'in konuklarından haber ver.

52 . Yanına girdiklerinde "Selam" demişlerdi. O da: "Biz sizden korkmaktayız" demişti.

53 . Dediler ki: "Korkma biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz."

54 . Dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelip-çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?"

55 . Dediler ki: "Seni gerçekle müjdeledik; öyleyse umut kesenlerden olma."

56 . Dedi ki: "Sapıklar dışında Rabbinin rahmetinden kim umut keser?"

57 . Dedi ki: "Ey elçiler, (bunun dışında, diğer) işiniz ne?"

58 . Dediler ki: "Gerçekte biz, suçlu-günahkar olan bir topluluğa gönderildik."

59 . "Ancak Lut ailesi hariçtir; biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız."

60 . "Ama karısını (kurtaracaklarımız) dışında tuttuk, o, geride kalanlardandır."

61 . Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde,

62 . (Lut) Dedi ki: "Sizler gerçekten tanınmamış bir topluluksunuz."

63 . "Hayır" dediler. "Biz sana, onların hakkında kuşkuya kapıldıkları şeyle geldik."

64 . "Sana gerçeği getirdik, biz şüphesiz doğru söyleyenleriz."

65 . "Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar, sen de onların ardından git ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın; emrolunduğunuz yere gidin."

66 . Ve onlara şu emri verdik: "Sabaha çıkarlarken onların arkası mutlaka kesilecektir."

67 . Şehir halkı birbirlerine müjdeler vererek geldi.

68 . (Lut onlara) "Bunlar benim konuğumdur, beni utandırıp-dillere düşürmeyin" dedi.

69 . "Allah'tan korkup-sakının ve beni küçük düşürmeyin."

70 . Dediler ki: "Biz seni 'herkes(in işin)e karışmaktan' alıkoymamış mıydık?"

71 . Dedi ki: "Eğer yapmak-istiyorsanız, işte bunlar, benim kızlarım."

72 . Ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde kör-sersemdiler.

73 . Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz) çığlık yakalayıverdi.

74 . Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık.

75 . Elbette bunda 'derin bir kavrayışa sahip olanlar' için gerçekten ayetler vardır.

76 . O (şehir de) gerçekten bir yol üstünde (hala) durmaktadır.

77 . Elbette, bunda iman edenler için gerçekten ayetler vardır.

78 . Eyke halkı da gerçekten zalim-kimselerdi.

79 . Bundan dolayı onlardan intikam aldık; her ikisi de açıkça (gözler) ön(ün)dedir.

80 . Andolsun, Hicr halkı da gönderilen(elçi)leri yalanlamışlardı.

81 . Onlara ayetlerimizi vermiştik de ondan yüz çevirmişlerdi.

82 . Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.

83 . Derken, sabah vaktine girdiklerinde, onları o dayanılmaz-çığlık yakalayıverdi.

84 . Buna rağmen kazandıkları şeyler, (uğrayacakları sondan kurtulmak için) onlara yetmedi.

85 . Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak-gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran.

86 . Çünkü Rabbin, yaratan ve bilenin ta Kendisi'dir.

87 . Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur'an'ı verdik.

88 . Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme, onlara karşı hüzne kapılma, mü'minler için de (şefkat) kanatlarını ger.

89 . Ve de ki: "Şüphe yok, ben apaçık bir uyarıcıyım."

90 . Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi,

91 . Ki onlar Kur'anı parça-parça kıldılar.

92 . Rabbine andolsun, onların tümüne (bunu) soracağız.

93 . Yapmakta oldukları şeyleri.

94 . Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme.

95 . Şüphesiz o alay edenlere (karşı) Biz sana yeteriz.

96 . Ki onlar, Allah ile beraber başka İlahları (ortak) kılmaktadırlar; onlar yakında bilip-öğreneceklerdir.

97 . Andolsun, onların söylemekte olduklarına karşı senin göğsünün daraldığını biliyoruz.

98 . Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.

99 . Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

 

 

 

Bu sayfada Hicr Suresi Türkçe Meali, Hicr Suresi Kuran Mealini sesli dinleyebilir ve Ali Bulaç Hicr Suresi Türkçe Mealini okuyabilir veya yükleyebilirsiniz. Ayrıca Hicr Suresi Mealini indirebilir, Kuran surelerinin Türkçe açıklamaları hakkında bilgiler alabilir, tüm surelerin Türkçe anlamına ve Türkçe Meallerini .pdf olarak bakabilirsiniz. Hicr Suresi Türkçe Mealini sesli dinleyebilir veya yüzüne okuyabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dilerseniz, Türkçe Kuran Meali surelerini, paylaş butonunu kullanarak, Facebook ve Twitter gibi sosyal alanlarda da paylaşabilirsiniz.

 

Hicr Suresi Kuran Meali sesli dinle

Hicr Suresi Türkçe Meali indir


Sure Mealleri

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . Kamer Suresi 55 . Rahman Suresi 56 . Vakıa Suresi 57 . Hadid Suresi 58 . Mücadele Suresi 59 . Haşr Suresi 60 . Mümtehine Suresi 61 . Saff Suresi 62 . Cum'a Suresi 63 . Münafikun Suresi 64 . Tegabün Suresi 65 . Talak Suresi 66 . Tahrim Suresi 67 . Mülk Suresi 68 . Kalem Suresi 69 . Hakka Suresi 70 . Mearic Suresi 71 . Nuh Suresi 72 . Cin Suresi 73 . Müzzemmil Suresi 74 . Müddessir Suresi 75 . Kıyamet Suresi 76 . İnsan Suresi 77 . Mürselat Suresi 78 . Nebe' Suresi 79 . Nazi'at Suresi 80 . Abese Suresi 81 . Tekvir Suresi 82 . İnfitar Suresi 83 . Mutaffifin Suresi 84 . İnşikak Suresi 85 . Buruc Suresi 86 . Tarık Suresi 87 . A'la Suresi 88 . Gaşiye Suresi 89 . Fecr Suresi 90 . Beled Suresi 91 . Şems Suresi 92 . Leyl Suresi 93 . Duha Suresi 94 . İnşirah Suresi 95 . Tin Suresi 96 . Alak Suresi 97 . Kadir Suresi 98 . Beyyine Suresi 99 . Zelzele Suresi 100 . Adiyat Suresi 101 . Kaari'a Suresi 102 . Tekasür Suresi 103 . Asr Suresi 104 . Hümeze Suresi 105 . Fil Suresi 106 . Kureyş Suresi 107 . Ma'un Suresi 108 . Kevser Suresi 109 . Kafirun Suresi 110 . Nasr Suresi 111 . Mesed Suresi 112 . İhlas Suresi 113 . Felak Suresi 114 . Nas Suresi
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top