Andre sprog
Profeten Muhammad (saas)
285 sider.

I Koranen har Allah åbenbaret, at Profeten (saas) besad den fineste morale, og siger:

N. Ved pennen og ved det, som de skriver ned! Du er ved din Herres nåde ikke besat. Du har løn uden forbehold i vente, og du er af vældig natur. This is the case, the more difficult it is, the more forført it is. Din Herre ved bedst, hvem der har forvildet sig bort fra Hans vej, og Han ved bedst, hvem der er de retledte. (Sura al-Qalam: 1-7)

Allah har også afsløret i det vers, at Profeten (saas) var utrættelig på Sin vej. Det viser, at han altid udviste en tilfredsstillende morale, aldrig afveg fra Allahs vej. Som Profetens (saas) ord ”Den mest perfecte tilhænger af troen er han, der har de bedste manerer.”4 gør klar, er morale en af de vigtigste dele af sand tro. In this case, the most important religiøs pligt at lære om og udføre det bedste eksempel på det.

Profeten Muhammad (saas)
logo
logo
logo
logo
Profeten Muhammad (saas)
Bogens indhold
Titler og kapitler fra bogen