logo
logo
logo
ESER TÜRÜNÜ SEÇİN
KATEGORİ SEÇİN
TÜM ESERLER
allahin-cennet-ehli-icin-hazirladigi-nimetler için 14872 sonuç...
Allah'ın Cennet Ehli İçin Hazırladığı Nimetler
Makale
Allah. cenneti tarif edip tanıttığı ayetlerle, insanlara dünyadakilerle kıyaslanmayacak bir nimet ufku
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 306/497)

Allah'ın cennette sunacağı
Çünkü insan, Rabbimiz'in bildirdikleri dışında cennetle ilgili ayrıntıların, cennet ehli için hazırlanmış
Allah'ın cennet ehli için hazırladığı nimetler
Makale
bir nimet ufku açmaktadır.
” (Kaf Suresi, 35) ayetiyle cennetteki bu nimet genişliği haber verilmektedir.
“Ahiret cennet ehli için çok şahane, güzel sevgi yurdu.
Allah' ın cennet ehli için hazırladığı nimetler
Makale
ehli için çok şahane, bayağı güzel sevgi yurdu.
Mesela akan pınarlar vardır, insanların hoşuna gittiği içindir bu, nimet çeşmeleri vardır
çünkü çok büyük bir nimet cennet, tabii ölümünden
Allah (cc)'ın Rızasını ve Hoşnutluğunu Kazanmış Olan Cennet Ehli
Makale
sonsuz cennetinde sınırsız nimetler sunmaktadır.
" (Beyyine Suresi, 8)

Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadisinde cennet ehlinin Allah
[(Buhari, Müslim, Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 456-457/13]

Kuran'da cennet ehlinin
Hadis-i Şeriflerde Cennet Tasvirleri: Cennet Ehlinin Yaşıt Olması
Makale

Cennet ehlinin yaşıt olması Allah'tan büyük bir nimettir.Cennette Müslümanların birbirlerine yaşıt olarak yaratılmaları ise Allah'tan sunulan
Peygamberimiz (sav) bir hadisinde cennet ehlinin yaşlarının ebediyen değişmeyeceğini haber verir:
Hadis-i Şeriflerde Cennet Tasvirleri: Tüm Nimetlerin En Üstünü: Allah'ın Rızası
Makale

Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler

(Tevbe Suresi, 72)

Cennetteki tüm nimetlerden çok daha üstün olan en büyük nimet, Allah'
Cennet ehli, "ikrama layık görülmüş kullar"dan (Enbiya Suresi, 26) oldukları için ebedi
Cennette Allah'ı görenler ve göremeyenler olacak mı?
Video
Bir kısmında da işte cennet nimetlerinden faydalanacaklar ama Allah ile görüşüp sohbet
Cennette olup da cennet nimetlerinin tamamından istifade etmeyen hiç kimse yoktur.
Ve her nimet her mümin içindir. Bir nimet bölünmesi, nimet eksikliği yoktur.
Diğer diller
Allah'ın Cennetteki Eşsiz Sanatı
Makale
Kuran'da Rabbimiz cenneti tasvir ederken içinde yaşanılacak evlerden, yenilecek yemeklerden, içeceklerden
, cennet ehlinin giyimlerinden, ayrıca insanların bildiği ve bilmediği nimetlerden bilgi verir.
Her yer ve her köşe Allah'ın eşsiz ilmi sayesinde sayısız nimetlerle donatılmıştır.
Hadis-i Şeriflerde Cennet Tasvirleri: Cennettekilerin Allah'ın Hoşnutluğunu Kazanmış Olmaları
Makale
Allah cennette kendisinden razı olduğu kulları için sınırsız nimet sunmaktadır.

Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan
(Fecr Suresi, 27-30)

Bir hadiste cennet ehlinin Yüce Allah'tan razı olduklarından şöyle
Allah İçimizde Hep Cennete Özlem Meydana Getirir
Makale
Çünkü insan, Rabbimiz’in bildirdikleri dışında cennetle ilgili ayrıntıların, cennet ehli için hazırlanmış
de Eksiksiz Yaratma Gücüne Sahiptir

Dünyada herşeyi sebep sonuç ilişkisi içinde yaratması Allah
’tan bir nimet ve güzellik olarak cennet ehlinin zevk almaları için olacaktır.
Cennet Nimetlerini Tefekkür Etmek
Makale

Cennet, geçici olan dünya hayatında yapılan salih amellerin, Allah (cc)'tan korkmanın, Allah (

amellerde bulunanlar, Biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız
" (Nisa Suresi, 122)

Allah (cc) cennette insanı, sonsuz nimetler içerisinde, en
Hadis-i Şeriflerde Cennet Tasvirleri: Cennettekilerin, Cehennemden Kurtulmuş  Olmalarının Sevinci
Makale
Özellikle cehennemin varlığı, cennet ehlinin bu nimetlerden aldıkları zevki kat kat artırır.
Cennet ehlinin cehennem azabından Allah'ın rahmetiyle kurtulmuş olmalarından duydukları sevinç bir
[Ramuz el-Ehadis-2, s. 342/1]

Müminlerin içinde bulundukları bu büyük rahmeti ve nimeti
Hadis-i Şeriflerde Cennet Tasvirleri: Cennetteki Sonsuz Yaşam
Makale
" (Duhan Suresi, 56) ayetinde bildirdiğ gibi kişi hem ölümsüz olacak, hem de içinde bulunduğu
(Hud Suresi, 108)

Bir başka ayette ise Allah cennet ehli için "Çevrelerinde ölümsüzlüğe


Cennetteki sonsuz yaşam hadislerde şöyle haber verilir:

Ehli cehenneme deneydi
Hadis-i Şeriflerde Cennet Tasvirleri: Cennetteki Çarşılar
Makale
İşte insanların dünya şartlarında hoşlarına giden bu nimeti Yüce Allah cennette de en güzeliyle yaratacaktır
Cennetteki çarşılar sayısız çeşitlilikte nimetle, bolluk sevinci uyandıran görüntüleriyle cennet ehlinin
içlerindeki bu arzuya hitap edecektir.
Hadis-i Şeriflerde Cennet Tasvirleri: Cennettekilerin Allah’ın Yüce Zatı’nın Tecellisini Görebilmeleri
Makale

Tüm nimetlerin yanı sıra, Yüce Allah'a olan yakınlıkları, cennet ehlinin sahip oldukları en büyük

ve en önemli nimet olacaktır.
olarak O'nun Zatı'nın bir tecellisini görebilecekleri anlatılır:

Cennet ehli cennete
Hadis-i Şeriflerde Cennet Tasvirleri: Cennetteki Ses Güzelliği
Makale
Ehli cennet öyle bir kimsedir ki: Allah onun iki kulağını insanların kendisini hayırlı senası ile
Ehli cehennem ise öyle bir kimsedir ki, Allah onun iki kulağını insanların kendisini şerli olarak zikirleri
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 155/2]

Cennette ses güzelliğ de müminlere ayrı bir nimet olarak
Allah (cc)'ın Salih Kullarına Olan Sonsuz Rahmeti: Cennet
Makale

Allah (cc), Kendi rızasına uyan salih kullarını içinde sonsuza dek kalacakları, nimetlerle donatılmışCennette müminler için yaratılan bir diğer nimet ise, orada Allah (cc)'ın herşeyi kusursuz
Cennet ehli orada, dünyada insanları sıkan, öfkelendiren ve huzursuzluk veren her türlü kötü ahlak özelliklerinden
Hadis-i Şeriflerde Cennet Tasvirleri: Cennette Herşeyin Eşit Olması
Makale

Dünyada herşeyi sebep sonuç ilişkisi içinde yaratması Yüce Allah'ın bir sanatıdır ve Rabbimiz&

içinde yaşayacaklardır.
'tan bir nimet ve güzellik olarak cennet ehlinin zevk almaları için olacaktır.
Hadis-i Şeriflerde Cennet Tasvirleri: Cennette Anlaşmazlık Olmaması
Makale

Cennet ehlinin en önemli özelliklerinden biri de ahlaklarının çok güzel olmasıdır.

[Ramuz el-Ehadis-1, s. 152/6]

Vicdanını kullanan, Allah'tan korkup sakınan kişilerin
[Kütüb-i Sitte-14, s. 449/3]

Benzer başka bir hadiste de cennet ehlinin ahlakından şöyle bahsedilmektedir
12345
20