logo
logo
logo
Allah'ın imtihan sanatında detaylar -1
Allah'ın imtihan sanatında detaylar -1
31278
İnsan İmtihan Olmaktadır


Allah yarattığı herşeyi sonsuz bir detay sanatıyla birlikte var etmiştir. Detay sanatı başta insanın kendi bedeninde olmak üzere, çevresinde görüp algıladığı her türlü olayda, Allah'ın
yarattığı her canlıda ve kainatın her köşesinde bütün canlılığı ve ihtişamıyla karşımıza çıkar. İnsan düşündüğünde, bedeninde, iç organlarının işleyişinde, hücrenin yapısında, Allah’ın yarattığı herhangi bir canlıda ve bunlar gibi birçok mucizevi olayda bu detay sanatını görebilir.

Allah’ın yarattığı bu detay sanatı, hayatımızın tümünü kaplamıştır. Allah’ın Enbiya Suresi’nin 35. ayetinde, “Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz.” bildirdiği üzere, insan yaşamı süresince karşısına çıkan olumlu, olumsuz, iyi veya kötü her türlü şeyle imtihan olmaktadır. Gördüğü, tanık olduğu, hissettiği ve Allah’ın kendisi için yarattığı herşey, insan için bir deneme konusudur.

Hayatını cahiliye ölçülerine göre; Allah'ın rızasından, Kuran ahlakından ve ahiret inancından uzak olan, dünya hayatını esas alan insanlar, imtihan olduklarının şuuruyla yaşamazlar. Kuran ruhundan uzak bu yaşam şeklinde, olayların algılanış şekli Kuran’a göre yaşayan bir insanınkinden çok farklıdır. Kuran’a göre düşünen ve Kuran ahlakıyla hareket eden bir insan için karşısına çıkan her olayda hayır, hikmet ve güzellikler vardır. Böyle bir kişi, bir olay olduğunda o an için o olayın hikmetlerini göremese bile, Allah’a ve kadere olan imanından dolayı yaşadıklarının mutlaka hayırla yaratıldığını bilir. Allah’ın kendisi için yarattığı herşeyin bir deneme olduğunun farkındadır.

Cahiliye toplumuna ise, kadere teslimiyetsizliğin ve imtihan olduklarının farkında olmamanın getirdiği gaflet, tedirginlik, korku ve mutsuzluklar hakimdir. Bu yaşam şeklinde olaylar daima olumsuz yönleriyle algılanır. Herşey aksilik ve kötülük olarak değerlendirilir. İnsanlar, ellerindekilerle yetinmez ve sahip olduklarından dolayı mutlu olamazlar.

Allah’ın istediği açık bir şuurla kendisine Kuran’ı rehber edinen ve hayatını Allah’ın istediği doğrultuda yaşayan Müslümanlar, Allah’ın dünya hayatındaki imtihan ortamını, müthiş bir detay sanatıyla yarattığını farkederler. İnsan imtihan olmaktadır ve herşeyi en güzel şekilde yaratan yüce Rabbimiz bu imtihanın her detayını da mükemmel bir sanatla birlikte yaratmaktadır. İnsanın imtihan sanatındaki detayın şuuruyla yaşaması, bu detayları görebilmesi, bundan zevk alması ve bu imtihanın her anında Allah’ın en razı olacağı tavırları göstermesi gerekmektedir.