logo
logo
logo
Denizanasının Gözlerindeki Mükemmel Yaratılış
Denizanasının Gözlerindeki Mükemmel Yaratılış
10791

 Doğadaki yaratılış örneklerinin mükemmelliği karşısında her gün farklı bir alanda hezimete uğrayan evrim savunucularının artık yeni bir sıkıntıları daha var: Bilimsel adları Cubuzoa olan denizanaları şimdilerde evrimcileri kara kara düşündürüyor.

Derin mavi sular, Allah’ın sonsuz yaratma gücünün bir bölümünün sergilendiği büyük bir alemdir. Yunuslardan ahtapotlara, denizyıldızlarından burada sayılamayacak birçok örneğe kadar tüm deniz altı canlıları tamamen suda yaşamak için yaratılmış özel vücut sistemlerine sahiptir. Bu canlılardan biri de bilimsel adı Cubuzoa olan kutu denizanasıdır.

Cubuzoa’ların İleri Görüş Yeteneği

Bilim çevrelerinde yankı uyandıran kutu denizanalarının 4 grup gözü vardır ve bu gözler rofalyum (rhopalium) adı verilen özel bir yapı içinde bulunur. Her bir rofalyumda ise altı adet göz vardır. Şekil a’da rofalyum içindeki gözler görülmektedir. Sağda ve solda yer alan küçük kahverengi lekeler ve ortalarında ışığı algılamaya yarayan özel hücrelerin yer aldığı pigmentli çukurluklar. Ortada altta ve üste bakar durumda konumlanmış olanlar ise kompleks yapılı kamera tipi gözler. Bu gözlerin ikisi de retina, epitelyum ve göz merceği gibi gelişmiş gözlerde bulunan unsurlara sahiptir. Hatta daha büyük görünen ve aşağıyı işaret eden gözün parlak ışığa karşı kapanıp, karanlıkta açılan bir irisi de vardır. Şekil b’de 10 dakika kadar gün ışığına tutulan göz bebeğinin nasıl küçüldüğü, şekil c’de ise tamamen karanlıkta kalan göz bebeğinin nasıl büyüdüğü görülebilir. Bu yapılar ve özellikleri hiç kuşkusuz, Allah’ın yaratma ilminin delillerinden sadece birisidir. Denizanasındaki bu gözler, bilim adamlarını şaşırtacak derecede kompleks sistemlerdir.

Bilim adamları bu denizanasının göz merceklerini çıkartıp incelediklerinde üstün bir yaratılış delili ile karşılaşmışlardır. Merceği oluşturan yapı ışığın geçişi sırasındaki sapmayı düzelten bir yapıya sahiptir.

En üstteki göz merceğinin algılaması mükemmeldir ve keskin bir noktaya odaklanabilmektedir. Bu denizanalarının gözleri hiperoptiktir yani ileri görüş yeteneğine sahiptir!

Uzak bir kaynaktan gelen ışık tek bir ışık algılayıcı üzerine odaklanmak yerine, retinanın tüm yüzeyine yayılarak aydınlatmaktadır.

www.hayvanlardakamuflaj.com

Evrimcilerin Açıklama Getiremediği Başka Bir Mucize: Beyni Olmadan Gören Denizanaları

Evrimi savunan bilim adamlarına göre bir denizanası için gece mi gündüz mü olduğunu, hangi tarafının gölgede kaldığını, aşağısını ya da yukarısını belirleyebilmesini sağlayacak gözlerinin olması yeterlidir. Oysa kutu denizanası oldukça iyi sayılabilecek bir görme yeteneğine sahiptir. Evrimcilerin ilkel canlılar olarak adlandırdıkları denizanalarında çevre şartlarının gerektirdiğinden çok daha kompleks yapıda gözlerin bulunması, evrimciler açısından açıklanamaz bir durum ortaya koyuyor.  Daha ilginci de omurgalılarda görülen bu tip gelişmiş gözlerden elde edilen ileri düzeydeki veriler, ancak beyin tarafından değerlendirildiğinde işe yaramaktadır. Ancak kutu denizanasının bir beyni yoktur! Bilim adamları şu an için denizanasının, gözlerinden gelen bilgileri nasıl işlediği ve nasıl kullandığı hakkında bir bilgiye sahip değiller. Açıkça ortada olan tek gerçek; kutu denizanasının kompleks göz yapısının evrimle ortaya çıkmadığıdır.

Bunun sebebi, denizanalarının, Kambriyen Dönemi adı verilen, son derece dar bir zaman aralığında ve hiçbir evrimsel atası bulunmaksızın ortaya çıkmış olmalarıdır. Denizyıldızı, denizanası gibi pek çok kompleks omurgasız canlı, günümüzden yaklaşık 530 milyon yıl kadar önce bu devirde, hiçbir sözde evrimsel ataya sahip olmadan, birdenbire ortaya çıkmışlardır ki bu durum, Darwinist teoriyi en baştan geçersiz kılmaktadır.

Açıktır ki, kutu denizanasının göz yapısı Rabbimiz tarafından üstün bir ilimle yaratılmıştır. Bu gözlerde öylesine kusursuz bir düzen vardır ki, bunun yanında “tesadüf” olasılığını düşünmek tamamen akıl ve mantık dışıdır. Kutu denizanasının gözü, diğer tüm yaratılış mucizeleri gibi, bizlere Rabbimiz’in kusursuz bir yaratma gücüne sahip olduğunu gösteren delillerdendir ve Allah’ın sonsuz bilgisinin, aklının ve kudretinin bir tecellisidir. Bir ayette Rabbimiz’in ilmi şöyle bildirilmektedir:

Gaybın anahtarları O’nun Katındadır, O’ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve her şey) apaçık bir kitaptadır. (En’am Suresi, 59)

Kaynak: Nilsson D-E, Gislén L, Coates MM, Skogh C, Garm A Advanced optics in a jellyfish eye. Nature 435:201-205.

Bir denizanası ile jet motorunun ortak noktasının ne olduğunu biliyor muydunuz?

Denizanaları da, jet motorları da ters yöne kuvvet uygulayarak kendilerini ileri fırlatırlar. Jet motorları ürettikleri ateşi dışarı püskürterek, bazı denizanası türleri ise vücutlarını büzüp suyu dışarı püskürterek bu hareketi gerçekleştirirler. (http://www.nasm.si.edu/exhibitions/gal109/NEWHTF/DYK5302.HTM)