logo
logo
logo
Örümceklerdeki akılcı ağ kurma teknikleri
Örümceklerdeki akılcı ağ kurma teknikleri
8639

Aralarındaki mesafe 2 metre olan iki duvar arasına 2,5 metre uzunluğundaki bir ipin gergin olarak tutturulması gerekseydi ne yapardınız?
 

 

a) İpi duvardan duvara gererek tutturur kalan 0,5 metreyi serbest olarak bırakırdınız.

b) İpin yarım metresini keser kalanı gergin olarak tuttururdunuz.

c) 1,5 metrelik yeni bir ip bulup elinizdekine ekler, bunu da iki duvar arasında bir gidiş bir geliş yaparak gergin şekilde tutturdunuz.

 

Bir tür bahçe örümceği benzer bir problemi, yukarıdaki üç şıktakinden farklı bir yöntemle çözmektedir. Hem de, ancak bir mühendis ve tasarımcıdan beklenebilecek dahiyane bir tekniği kullanarak. (Harun Yahya, Örümcek Mucizesi)

Bahçe örümcekleri ağlarını bazen geniş bir arayla ayrılmış iki dal veya kiriş arasında kurarlar. Böyle ağlar oldukça büyük olduğundan av yakalama kapasiteleri de büyüktür. Ne var ki ağın büyük olması zamanla gerginliğinin, dolayısıyla da av yakalama kapasitesinin azalmasına yol açar.

Örümcek, bu durumda ağı yenilemek yerine son derece şaşırtıcı bir iş yapar: Ağın merkezine gelerek buradan yere kadar uzanan bir iplikçik salgılar. İplikçiğin yerdeki ucuna minik bir taş tutturur. Ağa geri döner ve iplikçiği çekerek taşın yerden yukarı kalkmasını sağlar. Örümcek, taş havada iken bağlı olduğu iplikçiği, ağın ortasına yeniden sıkıca tutturur. Ağ, ortasından sarkan ve bir çeküle benzeyen bu ağırlığın kendisini merkezden aşağı doğru çekmesi nedeniyle gerilir.

Örümcekler ağlarını kurmak için iki ayrı yüzeye ihtiyaç duyarlar. Ağlar genellikle iki duvarın birleştiği bir köşe ya da iki dal arasında kuruludur. Bazı örümcekler tek bir yüzeyi kullanarak ağlarını yapacak kadar ustadır.

Bu örümcek türü, ağını kurmak için yeterince uzun, esnek bir dal tespit ederek işe başlar. İplikçiğini dalın ucuna sıkıca yapıştırır. Örümcek dalın aşağı tarafına doğru yürüdüğü esnada iplikçik salgılamaya da devam eder. Belirli bir uzaklığa gelince durur ve iplikçik salgılamayı bırakır. Salgıladığı iplikçiği kuvvetli bir biçimde kendine doğru çekmeye başlar. Bunun sonucunda dal bir yay gibi bükülür. Örümcek yaydaki bir tel gibi dümdüz hale gelmiş olan iplikçiğin diğer ucunu bulunduğu yere sıkıca yapıştırır ve yeteri kadar yüzeyin oluştuğu bu yayın içinde ağını örmeye başlar.

Örümceklerin böyle akılcı ve ince teknikleri kendi başlarına uygulamaları imkansızdır. Bu davranışları onlara ilham eden sonsuz güç sahibi alemlerin Rabbi Allah’tır.