logo
logo
logo
Yeni Asya'da PKK terörünün deccaliyet olduğu ifade edildi
Yeni Asya'da PKK terörünün deccaliyet olduğu ifade edildi
53926
Ne demiştiNe oldu

Yeni Asya, 23 Ağustos 2011

Eğer türlü baskı ve şiddet yöntemleriyle anarşiyi önlemek mümkün olsaydı, 30 yıldır yoğunlukla, 87 yıldır düşük yoğunlukla aynı şeyler yapıldı; terör azalmadı, bilakis alevlendi… Peki ne yapmalı?

Deccalizm; ahirzamanda pek çok yıkıcı felsefî akımın birleşmesinden hâsıl olan dehşetli bir dinsizlik, imansızlık, ahlâksızlık cereyanıdır. Bir şubesi Ye’cüc ve Me’cüc, onların bir bölümü de PKK’dır.
PKK terörü, deccalizm, ifsat komiteleriyle de bağlantılıdır. Ki, asla siyasî yolla, derin devletle, statüko ile el ele verilerek çözülemez; bilakis azdırılır. Bediüzzaman eserlerinde terörün tedavi yollarını göstermiştir;

“Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimâiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zaruridir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir.” (Şuâlar, s. 306.)

Yani, insana, gençlere:

* Saygıyı öğreteceksiniz.
* Şefkati, acımayı, sevmeyi özümseteceksiniz.
* Haramları, yasakları, yani caydırıcı müeyyideleri benimseteceksiniz.
* Emniyeti, güveni tesis edeceksiniz. Adaleti sağlayacak, inzibatî tedbirleri alacaksınız.
* Serseriliği bıraktırıp ahlâkî, kanunî normlara itaati, dürüstlüğü belleteceksiniz…

Sivrisinekleri püskürten ilaç alırken, süratle bataklığı da kurutmak gerektir. Aksi halde 30 sene değil, sittin sene devam eder.

15 Mayıs 2011; A9 TV

ADNAN OKTAR: İddia edilen Ergenekon terör örgütü; Yecüc ve Mecüc’tür. Onu mahvedilmesi, Hz. İsa (a.s)’ın duasıyla oluyor ve şu an iddia edilen Ergenekon terör örgütü, çırpınıyor, kurtulamıyor. Dünya tarihinin, en büyük mafya yapılanmasıdır. Sayısını söylemeyeyim, çünkü propagandaları olur. Yani akıl almaz bir güce sahiptiler. Şu an it gibi kıvranıyorlar, köpek gibi kıvranıyorlar. Yani uyuz köpek gibi kıvranıyorlar. Tabii köpek acıdığım bir hayvan fakat ona benzetmek istemem ama hani gözlerinde insanların canlanması için söylüyorum. Yoksa onlar, köpek bile olamaz. Yani köpek çok tatlı bir varlık. Köpek de olamazlar. Çok aşağılık mahlûklar. Yani gözü dönmüş, kanlı bir örgüttür. PKK da böyledir; gözü dönmüş, çok alçak, kan dökücü, Yecüc ve Mecüc yapılanmasıdır.

 


 

14 Mayıs 2011; A9 TV

ADNAN OKTAR: Bir kere Yecüc ve Mecüc’ün açıklamasını Bediüzzaman o kadar net açıklamış ki. Bak, diyor ki; “Maddiyyun, tabiyyun taunun gelişmesiyle,” yani Darwinizm ve materyalizmin gelişmesiyle, “deccaliyet Yecüc ve Mecüc’e (anarşi ve teröre) zemin hazırlar” diyor. Bu, ne demektir? Dünyadaki kan akıtıcı sistemin tamamı Yecüc ve Mecüc. I. Dünya Harbi’nde, II. Dünya Harbi’nde olan kan akıtma olayları ve ondan sonra devam eden terör ve anarşi ve buna ait kişiler, Abdullah Öcalan da dahil, o da Yecüc ve Mecüc’dür. Kan akıtıcı teröristlerin tamamı Yecüc ve Mecüc kavmidir. Zaten Kuran’da diyor; “Fitne çıkarıyorlar. Bunlara karşı bir set oluşturman için sana vergi verelim mi, para verelim mi?” diyorlar. Zülkarneyn ne diyor? “Bana insani güçle yardım edin” diyor. Zaten Mehdiyet’ten bahseden bir kıssa aynı zamanda. Dolayısıyla Bediüzzaman’ın da ifadelerinden anlıyoruz ki terörün ve anarşinin, kan dökücülüğün tamamı, ahir zamanda kan dökenlerin tamamı Yecüc ve Mecüc kavmidir. Özel bir ırk değildir Yecüc ve Mecüc, özel bir kavim değildir, yani genetik kodla bir alakası yok. Kan dökücü herkes, kan döken herkes Yecüc ve Mecüc kavmindendir. I. Dünya Harbi’nde ve II. Dünya Harbi’nde, Yecüc ve Mecüc 300 milyon insanı katlederek en yüksek noktaya çıkmıştır. İllaki daha da detay istiyorlarsa, iki blok vardı o zaman, biliyorsunuz; Amerika ve Rusya vardı. Yecüc ve Mecüc, hep iki, o ikiyi vurgulamak için Cenab-ı Allah orada onu söylemiş, Allahualem o anlaşılıyor. Bak, Yecüc ve Mecüc, iki parça; Amerika-Rusya, I. Dünya Harbi-II. Dünya Harbi, komünizm-faşizm; hep ikili dikkat ederseniz şeytanın silahları. Şeytanın iki tane alevli kılıcı; komünizm-faşizm, Amerika-Rusya, I. Dünya Harbi-II. Dünya Harbi, üçüncü olmadı hep iki tane, buna işaret ediyor Kuran. Genel anlam vardır, inşaAllah...