logo
logo
Други језици
Strahote Koje je Darvinizam Doneo Čovečanstvu
141 страница.

20. vek, koji smo upravo ostavili za sobom, bio je vek rata i sukoba, koji je vodio do propasti, bola, masakra, bede i ogromnog razarawa. Milioni qudi su ubijeni, masakrirani, prepušteni gladi i smrti, i ostavqeni bez doma ili zaklona, ili zaštite ili podrške. I sve ni zbog čega: u ime služewa iskrivqenim ideologijama. Milioni su bili izloženi nehumanom tretmanu kroz kakav čak ni životiwe ne bi trebalo da prolaze. U skoro svakoj prilici stavqeni su potpisi diktatora i despota ispod svih patwi i propasti: Staqin, Lewin, Trocki, Mao, Pol Pot, Hitler, Musolini, Franko... Dok su neki od ovih qudi delili iste ideologije, drugi su bili smrtni neprijateqi. Iz prostog razloga što su wihove ideologije bile suprotstavqene jedne drugima, oni su uvlačili društva u sukob i okretali brata protiv brata, navodeći ih da započiwu ratove, bacaju bombe, pale i uništavaju automobile, domove i radwe, navodeći ih da nemilosrdno tuku mlade, stare, muškarce, žene i decu do smrti ili da ih postave ispred zida i streqaju... Bili su dovoqno surovi da postave pištoq uz nečiju glavu i da ga, gledajući mu u oči, ubiju, i gaze po glavi, samo zato što podržavaju drugu ideju. Izbacivali su qude iz domova, bilo da su žene, deca, ili starci...

Strahote Koje je Darvinizam Doneo Čovečanstvu
logo
logo
logo
logo
Strahote Koje je Darvinizam Doneo Čovečanstvu
Садржај књиге
Наслови и поглавља из књиге