Milli ve Manevi Değerlerimiz Komünist Ayaklanmanın Çözümüdür!

Atatürk: "Komünizm, Türk Dünyası'nın en büyük düşmanıdır. Her görüldüğü yerde ezilmelidir."

  • Atatürk, komünizmin gelecek için büyük bir tehlike olacağını üstün bir öngörüyle vurgulamıştır. Gerçekten de komünizm, İkinci Dünya Savaşı`nın akabinde Avrupa`nın yarısını istila etmiş, Asya`da büyük kıyımlara sebep olmuş, ülkemizde de bölücü terör örgütü eliyle binlerce can almış ve almaya devam etmektedir.
  • Bölücü terör örgütünü, askeri ve polisiye tedbirlerle yok etmeye yönelik politikaların sorunu çözemediği bir gerçektir. Bölücü örgüt yandaşlarının siyasi alanda önlerini kesmeye yönelik statejilerin ve buna benzer tedbirlerin çare olmadığını da aklı selim sahibi herkes artık anlamıştır. Diğer taraftan, Batı`nın bizimle işbirliği yapacağına ve bölücü terör örgütünü yok edeceğine ihtimal verenler de geçen yıllar boyunca ne denli yanıldıklarını anlamışlardır.
  • Açık bir gerçektir ki, bölücü örgüt sinsi taktiklerle halkımızın içine ve zihnine nüfuz etmektedir. Fikri alanda yok edilmeyen bu faaliyetin askeri olarak yok edilmesine de pratikte imkan bulunmamaktadır. Bölücü terör örgütü, devletin zayıf düşeceği bir anı beklemekte, doğu insanını ayaklandırmak için fırsat kollamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu üzerinde oynanan oyunlarda saf dışı bırakılmak istenmekte, büyük karışıklıkların içine sürüklenmektedir. Bu kirli oyunun tek çaresi ise Türk Milleti`nin sahip olduğu üstün ahlaki ve manevi değerlere sarılmaktır. Milletimizi asırlar boyu birbirine kenetleyen değerler göz ardı edilip, gereken önem verilmedikçe ülkemiz üzerinde kol gezen bölücü terör belasının yok edilemeyeceği anlaşılmalıdır. Allah`a imanın, peygamber sevgisinin, vatan aşkının olduğu yerde bölücü terör bir adım atamaz, geri çekilir, siner ve yok olur gider. Bu sebeple milletimizin anti-Darwinist, anti-komünist ve anti-materyalist eğitim alması son derece önemlidir. Bu eğitim milletimizin kimliğini tekrar kazanmasına ve şahlanmasına neden olacaktır.
  • Bölücü terör örgütü komünisttir ve her komünist örgüt gibi kan dökmeyi, devletin askerini polisini öldürmeyi mutlak bir zorunluluk saymaktadır. Bölücü terör örgütü, her komünist örgüt gibi dinden ve dince kutsal sayılan değerlerden nefret etmektedir. Halkımız, Mao`nun, Lenin`in veya uzakdoğunun komünist liderlerinin posterleri altında poz veren, bunların sapkın görüşlerini rehber edinen bu örgüt ve amaçları konusunda iyi bilgilendirilmeli ve komünizm tuzağından kurtarılmalıdır.^
  • Örgüte sempati duyan ve destek olanlar, aslında kendi aleyhlerine de olan büyük bir oyunda maşa olarak kullanılmaktadırlar. Türkiye`nin bölünmesi kimseye güç, refah ve özgürlük getirmez. Tam tersine bölgedeki tek güç olan Türkiye`nin etkisinin yok edilmesi, emperyalizmin tam manasıyla Ortadoğu`ya çökmesini ve bölge insanı için korkunç bir sömürü ve aşağılanma düzenin başlamasını doğurur.


Atatürk`ün Komünizm Hakkındaki Uyarıları

"Dünya milletlerinin emperyalist ülkeler tarafından zaman zaman pervasızca paylaşıldığını ve bu paylaşma esnasında gelişmemiş ülkelerin tarihten silindiğini hafızalardan silmek kadar gaflet olamaz. Dünyanın bugünkü durumu hiç de parlak görünmüyor. Her ülke, gençliğini bir başka ideolojiye sahip olarak yetiştirme gayreti içinde. "

İtalya faşizm ideolojisine dört elle sarılmış. Bu ülkenin diktatörü Mussolini ülkesinin sekiz milyon faşist gencin süngüsü üzerinde yaşadığını haykırıp duruyor...

Almanya'da Hitler'in yaratarak geliştirmekte olduğu Nazilik de faşizmin bir başka, bir büyük tehlikeli benzeridir. Hitler bir ırkçıdır. Dikkat buyurunuz, milliyetçi demiyorum, ırkçıdır diyorum. Alman ırkını en üstün ırk olarak gören bir mecnundur. Alman gençliğini peşine takmış, onlara bu ideali aşılamıştır...

Moskova'da oynanan oyun ise bir başka türlüdür. Stalin yalnız kendi gençliğine değil, dünya gençliğine komünistlik ideolojisini aşılamaya çalışıyor. Komünistlik propagandasının, fukarası ve cahili çok ülkelerde ne kolay taraftar topladığı ise ortada bir gerçektir...`` (Atatürk'ün İzinde Bir Ömür Böyle Geçti, Sabiha Gökçen, s.155)

"Bugün Avrupa'nın doğusunda bütün uygarlıkları ve hatta bütün insanlığı tehdit eden yeni bir güç belirmiştir. Bütün maddi ve manevi imkanlarını topyekün bir şekilde, dünya ihtilali gayesi uğruna, seferber eden bu korkunç kuvvet, üstelik Avrupalılar ve Amerikalılarca henüz malum olmayan, yepyeni siyasal metodlar tatbik etmekte ve rakiplerinin en küçük hatalarından bile mükemmelen istifade etmesini bilmektedir.

Avrupa'da çıkacak bir savaşın başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya'dır. Sadece bolşevizm (komünizm)dir. Rusya'nın yakın komşusu ve bu memleketle en çok savaşmış bir millet olarak biz Türkler, orada cereyan eden olayları yakından izliyor ve tehlikeyi bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Uyanan Doğu milletlerinin düşünce yapılarını mükemmelen sömüren, onların milli ihtiraslarını okşayan ve kinleri tahrik etmesini bilen bolşevikler, yalnız Avrupa'yı değil, Asya'yı da tehdit eden başlıca kuvvet halini almışlardır." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. 3, s. 94-95)

"İçerden ve dışardan çeşitli maksatlarla bu akımın (komünizmin) memleketimiz içine girmekte olduğu ve buna karşı akla uygun tedbir alınmadığı takdirde milletin pek çok muhtaç olduğu birlik ve sükununu bozan durumların ortaya çıkması imkan dairesinde görülmüştür..." (31 Ekim 1920, SD, IV, s. 360-361)

Harun Yahya Külliyatı, milli birliğin tesisi ve "Süper Güç Türkiye" idealine ulaşılması yolunda-Allah`ın izniyle- önemli bir vesile olacaktır.

----------

Bu tam sayfa ilan
1 Haziran 2007 tarihinde Önce Vatan
1 Haziran 2007 tarihinde Yeni Çağ
2 Haziran 2007 tarihinde Türkiye
2 Haziran 2007 tarihinde Yeni Şafak
2 Haziran 2007 tarihinde Yeni Çağ
3 Haziran 2007 tarihinde Milli Gazete
gazetelerinde yayınlanmıştır. 2008-02-26 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top