Hücrede protein üretimi nasıl gerçekleşir?

PROTEİN...

  Canlılık, protein üretimi sayesinde devam eder. 70 kg ağırlığındaki yetişkin bir insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein gerekir.

  İnsanda200.000 çeşit protein bulunmaktadır.

PROTEIN= AMİNOASİT + AMİNOASİT + .....

Proteinler, amino asit isimli moleküllerin  birbiri ardına 300-1000 kez eklenmesiyle oluşurlar.

 Proteinler, DNA’nın emir ve kontrolünde üretilmiş, 20 farklı aminoasidin bir araya geldiği yapılardır. Yukarıda sadece 3 adedi temsili olarak verilmiştir.

PROTEİN ÜRETİMİ GÖREVLİLERİ

 Vücutta gerçekleşen en karmaşık üretimdir. Üretim-projesi-plan-bilgisini içeren DA kopyası, 70’den fazla protein, 20’den fazla aminoasit öncülü, 10 dan fazla enzim ve bir çok yardımcı eleman görev almaktadır.

RİBOZOMDA PROTEİN ÜRETİLİYOR 1

1DNA’dan Gelen Kopyalanmış Bilgi (m RNA)

2 Taşıyıcı RNA ( tRNA)

3 trna tarafından getirilen aminoasitler

4 tRNA’nın bilgisi. mRNA bu 3lü bilgiyi çağırır.

5 Peptit Bağı

6 Aminoasit zinciri ( Protein) oluşmaya Başlıyor...Normal bir protein uzunluğu 500 adet aminoasit kadardır.

7 Ribozom

PROTEİN ÜRETİMİNİN MÜTHİŞ HIZI

 İnsan vücudundaki 100 trilyon hücre, her saatte yaklaşık 150. 000. 000. 000. 000. 000.000 ( 150 kentilyon) adet amino asidi organize ederek , protein zincirleri oluşturur.

100 amino asit taşıyan bir protein molekülü, E. Coli bakterisi tarafından 5 saniyede sentezlenir.

HARCANAN MÜTHİŞ ENERJİ

 Hücreler , ürettikleri enerjinin büyük kısmını, protein sentezinde görev alan yapıları oluşturmakta kullanır.

GÖSTEREMEDİKLERİMİZ

 Hala gizemini koruyan bu karmaşık olaylar, çok küçük (mikro) boyutlarda gerçekleşmektedir.

Burada görev alan enzimler, hormonlar ve bazı organeller tamamen gösterilememektedir. Sadece temsil olarak RNA , ribozom , aminoasitler gösterilebilmiştir.

Protein Üretimi Asla Tesadüfen Gerçekleşemez

 Çünkü tam bu kompleks işlemlerin yanında , doğru bir protein üretiminin olmazsa olmazları vardır. Bunlar ;

Doğru Bir Protein Üretimi İçin

1. Protein ( aminoasit zinciri ) yapılacak tek ortam olan hücre içinde , yine başka hazır ve nazır proteinler olmalıdır.

2. Aminoasitler zincir doğru sırada sıralanmalıdır.

3.Aminoasit zincirinde sadece sol elli aminoasitler kullanılabilir.

4. Aminoasitlerin arası sadece peptit bağı ile bağlanabilir.

1 HAZIR VE NAZIR PROTEİNLER

 DNA’dan gerekli bilginin kopyalanması , kopyanın kontrol edilmesi, alınıp taşınması, korunması, protein üretilecek yere ulaştırılması ve konumlandırılması, yine başka protein kökenli maddeler sayesindedir.

 Kimyasal bağlar içinde en güçlü bağlardan biri olan peptit bağının aminoasitler arasında oluşması için enerji gerekir. Ancak enzimler ( proteinler) varsa bu bağ kurulabilir.

Yani , Bir protein oluşması için yine başka proteinlere tam da orada , ihtiyaç vardır.

2 Özel Dizilim

 Aminoasitlerin sayısının ve sırasının doğru olması gerekmektedir. Bu özel dizilime, rastgele bir aminoasit ekleyip çıkarılamaz. Sırasını değiştirilemez. Aksi takdirde protein işlevsiz hale gelir.

3 Sadece Sol-Elli Aminoasit

Aminoasitler, sağ elli ve sol elli olmak üzere iki çeşittir. Canlılık için sadece sol elli amino asitler işlevseldir.

Bir hücre içine asla sağ elli bir aminoasit giremez. Girdiği farzedilse bile sol elli aminoasite eklenemez. Hücre bunu tespit edip yok eder.

4. Özel Bir Bağ; Peptit Bağı

Aminoasitler kendi aralarında çok özel bir bağ sayesinde birleşebilirler. (diğer tüm bağlar ise işlevsizdir)

AKSİ TAKDİRDE...

 Bu kuralların birine bile uyulmaması, işlevsiz bir protein üretilmesine neden olur.

 İşlevsiz bir protein yüzünden, canlı göremeyebilir, nefes alamayabilir, kısır kalabilir vb. Genetik bozukluklar olabilir. En iyi ihtimalle bu protein hücre tarafından yok edilir.

İnsan Hücresi

 Ortada içiçe geçmiş öyle muhteşem bir sistem vardır ki, böyle bir sistemin kademe kademe oluşan tesadüflerle bu hale gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir.

Çünkü enzimin oluşması için protein olması, proteinin oluşması için de enzimin oluşması, her ikisnin olması içinse hücrenin var olması gerekir.

MÜDAHALEYE KAPALI ÇEVRİM

 Canlıların birbirini izleyen” yararlı teadüfler “sonucunda  “aşama aşama” geliştiklerini öne süren evrim teorisi, DNA –Enzim-Protein kapalı çevrimi tarafından kesin biçimde yalanlanmaktadır.

Darwinizm’in Akıl ve Mantık Dışı Formülü Bol çamurlu su + Uzun zaman + Bol tesadüf = Medeniyet

 Artık , tesadüfen – kendi kendine, çamurlu bir suda , bataklıkta , uzun zamanda bekleyerek vs. Bir proteinin neden oluşamayacağını biliyoruz.

 Ancak neticeyi bilen bir Yaratıcı’nın yarattığı uygun ortam daha önceden hazır ise bir protein üretebilir.

İşte bu şekilde Allah bize Varlığı’nı delilleriyle gösterir.

Gökleri ve yeri ( bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O , bir işin olmasına karar verirse , ona yalnızca ”OL” der, o da hemen oluverir.

                                                                                                                        ( Bakara Suresi,117)

Bu sunum değerli Yazar Sayın Harun Yahya nın Eserlerinden faydalanarak hazırlanmıştır.

2011-01-22 14:29:59

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top