Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Allah'ın izniyle gayba yönelik bildirdiği bazı haberler

 

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ'NİN ALLAH'IN İZNİYLE GAYBA YÖNELİK BİLDİRDİĞİ BAZI HABERLER

Bediüzzaman’ın yazdığı eserlerde geleceğe dair pek çok olayın işareti bulunmaktadır. Said Nursi Hazretlerinin ileriye yönelik haber verdiği bu bilgiler, Allah’ın olacak birçok olayı kendisine ilham etmesiyle mucizevi şekilde gerçekleşmiştir.

 

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ KENDİSİNDEN 40-50 YIL SONRA DECCALİYETİN ETKİSİNİ ARTIRIP MÜSLÜMANLARA BASKININ ŞİDDETLENECEĞİNİ VE ZULMÜN ARTACAĞINI ANLATMIŞTIR
 

“Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor, bazen büyür, sirayet eder (yayılır), yüz olur. (...) BU ZAMANDA, HUSUSAN KIRK-ELLİ SENE SONRA, seyyie, fenalık, işleyenin üstünde kalmaz; BELKİ MİLYONLAR NÜFUS-U İSLÂMİYENİN (MÜSLÜMAN NÜFUSUN) HUKUKLARINA TECAVÜZ OLUR. KIRK-ELLİ SENE SONRA ÇOK MİSALLERİ GÖRÜLECEK.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 350-1)

Bediüzzaman Hazretleri bu hutbesinde İslam aleminin kendisinden 40-50 yıl sonraki durumuna yönelik çok önemi açıklamalar yapmıştır.  1960 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşan Üstad Hazretlerinden 40-50 yıl sonrası ise

1960+40 =2000

1960+50 =2010 tarihlerine işaret etmektedir.

Gerçekten de Üstadın da mucizevi bir biçimde tarihini net olarak haber verdiği gibi, Deccaliyetin etkisi 2000’li yıllarda artmıştır.

İslam alemi 2000’li yılların başından beri şiddetli  çatışmalar, anarşi, terör ve masumların katledilmesi gibi deccaliyetin görev başında olduğunu gösteren belaların etkisi altındadır.

Başta Afganistan ve Irak olmak üzere Müslüman ülkeler işgal edilmiş, bir çok İslam ülkesinde zalim melikler halka akıl almaz zulümler uygulamışlardır.

 

HUSUSAN KIRK-ELLİ SENE SONRA,...BELKİ MİLYONLAR NÜFUS-U İSLÂMİYENİN (MÜSLÜ MAN NÜFUSUN) HUKUKLARINA TECAVÜZ OLUR.  KIRK-ELLİ SENE SONRA ÇOK MİSALLERİ GÖRÜLECEK.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 350-1)
 

(Sayın Adnan Oktar’ın 3 Mayıs Tarihli Roportajından eklenecek )

 

1971 OLAYLARINI HABER VERMESİ

Bediüzzaman Hazretleri Kuran ayetlerindeki ebcedlere dayanarak  1971 yılında meydana gelen sosyal olayları yirmi yıl öncesinden haber vermiş ve söyledikleri eksiksizce gerçekleşmiştir

Felak Suresinin 3. ayetinde

“Karanlık çöktüğü zaman”  kısmının ebced değeri 1971 yılını vermektedir.  Bediüzzaman da sözünde 1971 yılına şöyle dikkat çekmiştir.


"Eğer beraber olsa, Milâdi 1971 olur. O tarihte dehşetli bir şerden haber verir. Yirmi sene sonra, şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa, elbette tokatları dehşetli olacak." (Şualar, On Birinci Şua, s. 421-422)
 

1971 yılında bilindiği gibi Türkiye bir askeri darbenin eşiğine gelmiş, muhtıra verilmiş ve bu olaylar ülkemizin siyasal ve toplumsal tarihini derinden etkilemiştir. Bu olayın ardından anarşi, terör ve korku dolu bir dönem başlamıştır.

Bediüzzaman Şualar risalesini 1936-1949 yılları arasında yazmıştır. Dolayısıyla Üstad, 1971 yılında meydana gelecek sosyal olayları yaklaşık 35 yıl öncesinden haber vermiş ve söyledikleri tek tek gerçekleşmiştir.

 

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN OLUŞACAĞINI HABER VERMESİ VE SONRASINDA İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİNİ MÜJDELEMESİ

 

Bediüzzaman Hazretleri 1911 yılında hazırladığı Münazarat adlı eserinde 46 yıl sonrasında temelleri atılacak olan Avrupa Birliği oluşumunu haber vermiştir.

 

O vakit Eski Said demiş: "OSMANLI HÜKÛMETİ AVRUPA İLE HÂMİLEDİR. AVRUPA GİBİ BİR HÜKÛMETİ DOĞURACAK. Avrupa da İslâmiyete hâmiledir; o da bir İslâm devleti doğuracak," Şeyh Bâhid'e söylemiş. O allâme zât demiş: "Ben de tasdik ediyorum." (Münazarat, sf. 147)

 

Bediüzzaman, Avrupa Birliği'ni haber verirken aynı zamanda ahir zamanda İslam ahlakının hakimiyetini de müjdelemiştir.

Avrupa da İslâmiyete hâmiledir; o da bir İslâm devleti doğuracak.  (Münazarat, sf. 147)

 

KOMÜNİZMİN YIKILACAĞINI BİLMESİ
 

Bediüzzaman’ın ileriye yönelik olarak verdiği haberlerden bir diğeri ise, kendi zamanından neredeyse 80 sene sonra vuku bulan SSCB’nin ve komünizmin yıkılması olayıdır.  Said Nursi yıllar önce kimsenin hayal bile edemeyeceği bu olayı bir Rus askerine şöyle açıklamıştır:

“Asya'da alem-i İslam'da üç nur birbiri arkasında görülüyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet (zulümat, karanlık) (görülmeye başlayacaktır). ŞU PERDE-İ MÜSTEBİDANE (KEYFİ PERDE, ZORBACA) YIRTILACAK, TAKALLÜS EDECEK (TOPLANACAK), BEN DE GELİP BURADA MEDRESEMİ YAPACAĞIM."
Rus Askeri: 
- "Heyhat şaşarım senin ümidine?"
Bediüzzaman:
- "Ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır."  (Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi, sf.144, Nesil Yayınevi)

2011-10-21 16:16:49

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top