Hz. Mehdi (as) Hakkında Bilgiler

KİTABI İNDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLERİ

< <
16 / total: 30

Tevrat'ta ve Diğer Musevi Kaynaklarda
Mehdiyet İnancı

Tevrat'ta Hz. Mehdi (A.S.)'ın Özellikleri

1. ... (MEHDİ) SADECE SEDİRİNDEN HÜKÜMDARLIK EDECEK... (Talmud: Sanhedrin 20b)

2. ... Onun adI Harİka Öğütçü... olacak. (Tevrat: Yeşaya, 9:6)

3. ... (Mehdİ) unutulduğu/beklenmedİğİ bİr anda gelecek. (Talmud: Sanhedrin 97a)

4. (Halk Mehdİ'yİ) bütün güzellİğİyle görecek... (Yeşaya, 33:17)

5. SEN İNSANLARIN EN GÜZELİSİN... (Mezmurlar, 45:2)

6. Kral için söylüyorum... Sen İnsanlarIn en güzelİsİn, lütuf saçIlmIş dudaklarIna… Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. (Tevrat: Mezmurlar, 45:1-7)

7. ... (Mehdi) uluslara barIşI duyuracak... (Zekeriya, 9:10)

8. ... O adİl kurtarIcI ve alçakgönüllüdür… (Zekeriya, 9:9)

9. Adaletİ sadakatle ulaştIracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek... (Tevrat: Yeşaya, 42:4)

10. baskI görüp ezİyet çektİyse de ağzInI    açmadI. Kesİme götürülen kuzu gİbİ, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını. (Yeşaya, 53:7)

11. "... Güçle kuvvetle değİl, ancak Benİm Ruhum'la başaracaksIn" diyor. Böyle diyor herşeye egemen Rab. (Tevrat: Zekeriya, 4:6)

12. ... ZEVKİ RAB'BİN ŞERİATINDADIR. Ve gece gündüz O'nun şeriatını derin derin düşünür. (Mezmurlar, 1:2)

13. ... (Mehdi) ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK... (Zekeriya, 9:10)

14. BAĞIRMAYACAK VE SESİNİ YÜKSELTMEYECEK... (Yeşaya, 42:2)

15. Onu güzel iyilik bereketler ile karşıladın, başına saf altından taç koydun. SENDEN YAŞAM İSTEDİ, VERDİN ONA UZUN... BİR ÖMÜR. (Mezmurlar, 21:3-4)

16. ...YERYÜZÜNDE EZİLENLER İÇİN DÜRÜSTÇE KARAR VERECEK… (Tevrat: Yeşaya, 11:4)

17. ...KIYI HALKLARI ONUN (MEHDİ'NİN) YASASINA UMUT BAĞLAYACAK. (Tevrat: Yeşaya, 42:4)

18. ... GÖZÜYLE GÖRDÜĞÜNE GÖRE YARGILAMAYACAK, KULAĞIYLA İŞİTTİĞİNE GÖRE KARAR VERMEYECEK. (Tevrat: Yeşaya, 11:3)

19. ... YÖNETİM ONUN OMUZLARINDA OLACAK... (Tevrat: Yeşaya, 9:6)

20. VE MİLLETLER ARASINDA HÜKMEDECEK VE ÇOK KAVİMLER HAKKINDA KARAR VERECEK... (Tevrat: Yeşaya, 2:4)

21. Bakın, kulum [Hz. Mehdi (as)] BAŞARILI OLACAK; ÜSTÜN OLACAK, EL ÜSTÜNDE TUTULUP ALABİLDİĞİNE YÜCELTİLECEK. (Yeşaya, 52:13)

22. Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. BÜTÜN HALKLAR, ULUSLAR VE HER DİLDEN İNSAN ONA HİZMET ETTİ... (Daniel, 7:14)

23. SAVAŞ ARABALARINI... UZAKLAŞTIRACAĞIM. SAVAŞ YAYLARI KIRILACAK. KRALINIZ [HZ. MEHDİ (AS)] ULUSLARA BARIŞI DUYURACAK... (Zekeriya, 9:10)

24. Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... SAVAŞLAR OLMAYACAK VE BİR MİLLET DİĞER BİR MİLLETE KILIÇ KALDIRMAYACAK... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

25. ...Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerinde olacak. RAB KORKUSU HOŞUNA GİDECEK... (Yeşaya, 11:2-3)

26. Davud soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi (as)] TÜM İNSANLARA ALLAH'IN YOLLARINI VE O'NDAN KORKMAYI ÖĞRETEBİLECEK... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

27. Haham Nahman dedi ki: "Eğer [Mesih [Hz. Mehdi (as)] bugün yaşasaydı, bana benzeyen biri olurdu, çünkü şöyle yazılmıştır: ÖNDERLERİ KENDİLERİNDEN BİRİ OLACAK, YÖNETİCİLERİ KENDİ ARALARINDAN ÇIKACAK." [Yeremya 30:21] (Talmud, Sanhedrin 98b)

28. Bir kimse... KRAL MESİH'İN [HZ. MEHDİ (AS)'IN] MUCİZELER VE HARİKALAR YAPMASI GEREKTİĞİ, DÜNYAYA YENİ OLAĞANÜSTÜLÜKLER GETİRECEĞİ, ÖLÜLERİ DİRİLTECEĞİ VEYA BENZERİ İŞLER YAPACAĞI KANISINDA OLMAMALI. BU DOĞRU DEĞİL. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:3)

Tevrat'ta Hz. Mehdi (A.S.) Döneminde Yaşanacak
Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Sözler

Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN ULUSLAR SENİN SOYUN ARACILIĞIYLA KUTSANACAK.  (Yaratılış, 26:4)

Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. DOĞUYA, BATIYA, KUZEYE, GÜNEYE DOĞRU YAYILACAKSINIZ. YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN HALKLAR SEN VE SOYUN ARACILIĞIYLA KUTSANACAK. (Yaratılış, 28:14)

Seni (Hz. İbrahim (a.s.)'i) ziyadesiyle mübarek kılacağım; senin zürriyetini, göklerin yıldızları gibi, deniz kenarında olan kum gibi ziyadesiyle çoğaltacağım; SENİN ZÜRRİYETİN DÜŞMANLARININ KAPISINA HAKİM OLACAKTIR VE ZÜRRİYETİN ARACILIĞIYLA YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN MİLLETLER MÜBAREK KILINACAKLAR; çünkü sözümü dinledin. (Yaratılış, 22:17-18)

O [HZ. MEHDİ (AS)] TÜM DÜNYAYI ALLAH'A BİRLİKTE KULLUK ETMELERİ İÇİN ISLAH EDECEK, çünkü şöyle yazılmıştır: "O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım." [Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. BÜTÜN HALKLAR, ULUSLAR VE HER DİLDEN İNSAN ONA HİZMET ETTİ... (Daniel, 7:14)

... SENİ [HZ. MEHDİ (AS)'I]... ULUSLARA IŞIK YAPACAĞIM. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. (Yeşaya, 42:6-7)

... HALKLARA SANCAK OLACAK, ULUSLAR ONA [HZ. MEHDİ (AS)'A] YÖNELECEK...  (Yeşaya, 11:10)

BÜTÜN MİLLETLER ONU [HZ. MEHDİ (AS)'I] DİNLEMEYE GELECEK... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

... KIYI HALKLARI ONUN [HZ. MEHDİ (AS)'IN] YASASINA UMUT BAĞLAYACAK. (Yeşaya, 42:4)

ULUSLAR SENİN IŞIĞINA, KRALLAR ÜZERİNE DOĞAN AYDINLIĞA GELECEK. "Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor..." (Yeşaya, 60:3-4)

Sahibi (Şilo) [Hz. Mehdi (as)] gelene kadar... [sonra] uluslar onun sözünü dİnleyecek. (Yaratılış, 49:10)

... KIYI HALKLARI ONUN (MEHDİ'NİN) YASASINA UMUT BAĞLAYACAK. (Tevrat: Yeşaya, 42:4)

Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] fevkalade doğruluğu ve vesile olacağı harikalıklar [şaşırtıcı güzellikler] nedeniyle  İNSANLAR ONUNLA BARIŞ YAPACAK VE TÜM ÜLKELER ONA HİZMET EDECEK. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Gelecek zamanda, Kral Mesih [Hz. Mehdi (as)] çıkacak ve DAVUD KRALLIĞINI GEÇMİŞTEKİ HAKİMİYETİNE YENİDEN KAVUŞTURACAK.  (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

[HZ. MEHDİ (AS)] EGEMENLİK SÜRSÜN DENİZDEN DENİZE, FIRAT'TAN YERYÜZÜNÜN UCUNA DEK! (Mezmurlar, 72:8)

O [Hz. Mehdi (as)] bütün dünyayI Allah'a kulluk etmeleri için mükemmelleştirecek. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... TÜM DÜNYANIN TEK MEŞGULİYETİ ALLAH'I BİLİP TANIMAK OLACAK... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... insan için mümkün olan en üst seviyede Yaratıcılarını anlamaları mümkün olacak...  Çünkü şöyle yazılmıştır: "ÇÜNKÜ SULAR DENİZİ NASIL DOLDURUYORSA, DÜNYA DA RAB'BİN YÜCELİĞİNİN BİLGİSİYLE DOLACAK...." (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

O zaman Rab'bin Yüceliği görünecek, bütün İnsanlar hep bİrlİkte O'nu görecek... (Yeşaya, 40:5)

 

Musevi Kaynaklarda Hz. Mehdi (A.S)’ın Çıkış Alametleri

Ateizmin yaygınlaşması:

(Mehdi'nin) geleceği nesilde... tüm devletler Minim dinini [ateizmi] kabul edecek ve verilen öğütlerden yüz çevrilecek... (Talmud, Sanhedrin 11:97a)

Dindarların hor görülmesi:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... Allah'tan korkan kişiler hor görülecek. (Talmud, Sanhedrin 97a)

Din ahlakından uzaklaşılması:

(Mehdi'nin) geleceği nesilde... Haktan uzaklaşılacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Yönetimlerin din ahlakından uzaklaşması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... devlet yönetimleri delalete düşecek [dini inançlara ters düşecek] ve onları kınayacak kimse olmayacak... (Talmud, Sota 49b)

Kadın yöneticilerin artması:

Çocuklar onları eziyor, kadınlar onu yönetiyor... (Yeşaya, 3:12)

Yoksulluğun artması:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)]... ceplerde metelik bitene dek gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Haksız kazancın artması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... soyguncular ve soyguncuların soyguncuları olacak... (Talmud, Kethuboth 112b)

Açlık ve kıtlık olması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... açlık okları gönderilecek... büyük bir kıtlık olacak ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve azizler ölecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Toprakların bereketinin azalması:

Tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu... Arpa, buğday için dövünün... çünkü tarlaların ürünü yok oldu. Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu; nar, hurma, elma bütün meyve ağaçları kurudu... (Yoel, 1:10-12)

Sıkıntı ve zorluk dönemi olması:

... En yiğit asker bile acı acı feryat edecek... Acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak, bulutlu, koyu karanlık bir gün. (Sefanya, 1:14-15)

Belaların ardı ardına gelmesi:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde... sürekli yeni belalar ve şeytani kararların yürürlüğe konması olacak; her yeni kötülük, bir diğeri bitmeden hızla gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... imtihan arkasından imtihan gelecek... (Talmud, Kethuboth 112b)

Ümitsizliğin hakim olması:

Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe [Hz. Mehdi (as)] gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Fuhuşun yaygınlaşması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimlerin toplanma meclisleri, gayri meşru evler haline gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

İnsanlarda utanma hissinin azalması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde... babası ayıpladığında oğlu utanmayacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... oğul babasına küfredecek... oğul babasının önünde utanmayacak... (Talmud, Sota 49b)

Ahlaksızlığın artması:

Haham Johanan dedi ki: Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] yalnız... tümüyle kötü yolda bir nesil geldiğinde çıkacak. (Talmud, Sanhedrin 98a)

Yalan ve sahtekarlıkların artması:

... Yalan peşindeler... (Yeremya, 23:14)

İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek... (Yeşaya, 3:5)

İsyankarlığın artması

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... oğul babasına küfredecek; bir kız annesine, gelin kaynanasına karşı gelecek... (Talmud, Sota 49b)

Ailevi bağların zayıflaması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... bir adamın ailesi kendi düşmanı olacak... (Talmud, Sota 49b)

Münafıkların artması:

Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)], [iman edenlere] ihanet edenler artana kadar gelmeyecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

İlim adamların sayısının azalması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geldiği nesilde, alimler sayıca az olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Savaşların artması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda... yedinci yılda, savaşlar [olacak]; yedi yıllık sürenin bitiminde Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97a)

... Göklerde ve yerde alametler göstereceğim; kan ve ateş ve duman direkleri. (Yoel, 2:30)

Ortadoğu'da kan dökülmesi:

... Mesih [Hz. Mehdi (as)] ne zaman gelecek?... Bize bir işaret söyle... Paneas* mağarasının suları, kana dönünce... (Talmud, Sanhedrin 98a)

* Paneas: Ürdün Nehri civarında, Kudüs'e 200 km uzaklıkta eski bir şehir ismi.

Ortadoğu'da yıkımın olması:

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] çağı gelmeden önceki sürede... Celile* yıkıma uğrayacak ve Gavlan** bölgesi harap olacak... (Talmud, Sanhedrin 97a; Sota 49b)

* Celile: Ürdün Nehri'nin batısında, Filistin'deki Taberiye Gölü'nün kuzeyinde yer alan, günümüzde İsrail'de bir bölge.

** Gavlan: Bugünkü Golan Tepeleri'nin bir kısmını kapsayan, kuzeybatı Ürdün ve güneybatı Suriye üzerindeki bölge.

İnsanların mutsuz olması:

... Sevinçten eser kalmadı, dünyanın coşkusu yok oldu. (Yeşaya, 24:11)

Depremler olması:

... Dünyanın temelleri sarsılacak... sarsıldıkça sarsılacak. Dünya... yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak... (Yeşaya, 24:18-20)

Bir yerde sel olurken, diğer bir yerde kuraklık olması:

Davud oğlıunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda, ilk yılda bu ayet gerçekleşecek: Bir şehrin üzerine yağmur yağdırırken, diğerinin üzerine yağmur yağdırmayacağım... (Talmud, Sanhedrin 97a)

Irak topraklarındaki savaşa, uzak ülkelerden gelinmesi:

... Yeşaya'nın Babil'le* ilgili bildirisi:... Araçlarıyla uzak bir ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor. (Yeşaya, 13:1, 5)

* Babil: Günümüz Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan eski bir şehir ismidir.

Yecüc ve Mecüc'ün ahir zamandaki ortaya çıkışı (I. ve II. Dünya Savaşları):

[Dünya'daki zamanın]... bir kısmı Yecüc ve Mecüc ile savaşarak [geçecek] ve geri kalan [dönem] Mesih [Hz. Mehdi (as)] devri olacaktır. Yüce ve Kutsal Olan [Allah] dünyasını    yedi bin yıl sonra yenileyecektir. (Talmud, Sanhedrin 97b)

Çok uluslu bir topluluk olmaları:

... Birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık... (Hezekiel, 38:15)

16 / total 30
Harun Yahya'nın Hz. Mehdi (as) Hakkında Bilgiler kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top