< <
1 / total: 7

Evrendeki İşaretler

Tüm evrene mükemmel bir düzen hakimdir. Gök cisimlerinin büyüklükleri ve konumları, evrenin genişleme hızı, Dünya'nın galaksimizdeki özel konumu, Güneş ve Ay'ın düzeni, yerçekiminin varlığı ve bunlar gibi daha birçok etken Dünya'da canlı yaşamını olanaklı kılacak şekilde, kusursuz olarak yaratılmıştır.

Bu bölümde Kuran'da yer alan evrenle ilgili bazı ayetlere yer verilmekte ve Allah'ın yaratma sanatının örneklerinden bazıları gözler önüne serilmektedir.

Allah'ın Kuran'da, "Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan şeyleri batıl olarak yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır..." (Sad Suresi, 27) ayetiyle bildirdiği gibi, evren bir amaçla yaratılmıştır. insan da bu amaca göre davranmakla, herşeyin hakimi olan Rabbimiz’e kulluk etmekle yükümlüdür.

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratndır.O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca “OL” der, o da hemen oluverir.(Bakara Suresi,117)

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı kılan Allah’adır. Sonra bile, inkar edenler, Rablerine( birtakım varlıkları ve güçleri) denk tutuyorlar.(Enam Suresi,1)

O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır.O’nun “ol” dediği gün (herşey) oluverir, O’nun sözü haktır. Sur’a üfürüldüğü gün mülk O’nundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni bilendir.O hüküm ve hikmet sahibi olandır.(Enam Suresi, 73)

Resulleri dedi ki: “Allah hakkında mı şüphe ( ediyorsunuz)? O, gökleri ve yeri yaratandır; O sizi günahlarınızı bağışlamak için davet etmekte ve sizi adı konulmuş bir süreye kadar erteliyor” …(İbrahim Suresi,10)

Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa Kendisi’nden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim’dir, bağışlayandır. (Fatır Suresi, 41)

Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçlarsınız; Allah ise, Ğaniy (hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, Hamid (övülmeye layık)tır. (Fatır Suresi, 15)

Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; şu halde O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur. (Zuhruf Suresi, 64)

... şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve şüphesiz O'nun dışında taptıkları ise, batıldır...
(Lokman Suresi, 30)

Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bilmezler. (Mümin Suresi, 57)

İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka İlah yoktur. Herşeyin Yaratıcısıdır, öyleyse O'na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir. (Enam Suresi, 102)

Andolsun onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye soracak olsan, elbette “Allah” diyecekler. De ki: “Gördünüz mü haber verin, Allah'tan başka taptıklarınız, eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa...
... O'nun zararını kaldırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese, O'nun rahmetini tutup-önleyebilecekler mi?” De ki: “Allah, bana yeter. Tevekkül edecek olanlar, O'na tevekkül etsinler.” (Zümer Suresi, 38)

 

1 / total 7
Harun Yahya'nın Kuran'dan İşaretler kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top