Samanyolu Galaksisi Allah’ın Uzaydaki Görkemli Yaratışına Bir Örnektir

  • Samanyolu galaksisinin büyüklüğü ne kadardır?
  • Samanyolu galaksisinin şekli nasıldır?

www.bilimdunyasi.net

Pek çok insan, havanın açık olduğu bir yaz gecesinde, gökyüzünü seyretmiş ve yıldızlarla dolu alacakaranlığın büyüklüğü hakkında düşünmüştür. Evrenin büyüklüğü hakkında ise birbirinden farklı pek çok teori ortaya atılmıştır. İnsan aklının alamayacağı büyüklükteki uzay boşluğu ve bu boşluğu dolduran, galaksiler, milyarlarca gök cismi ve bu gök cisimleri arasındaki kusursuz denge Allah’ın sonsuz gücünün delillerindendir. Rabbimiz’in yüceliğini daha da iyi takdir edebilmek için, içinde Dünyamız’ın da yer aldığı Samanyolu galaksisini incelemek faydalı olacaktır.

Yüce Allah evreni tek bir noktadan büyük bir patlama ile yaratmıştır. Bütün patlamalar var olan düzeni bozarken Big Bang adı verilen bu patlama ile evrende sıfır hacimden yani yokluktan muazzam bir düzenle 300 milyar galaksi oluşmuştur. İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi gözlemlenebilir evrendeki 300 milyar galaksiden sadece biridir. Uzayın yaratılışındaki mükemmelliklerden örnekleri incelememiz Allah’ın sonsuz gücünü gereği gibi kavrayabilmek için  birer vesile olacaktır.

Samanyolu Spiral Şeklindedir

Samanyolu çubuklu sarmal şeklinde bir görünüme sahiptir. Merkezdeki çubuk görünümlü yıldız, logaritmik spiral gibi uzayan iki ana kol ve yardımcı kollar galaksinin şeklini oluşturur. Spiral görünümlü bu galaksinin kollarının birisinde, bizim Güneşimiz yer almaktadır.

Samanyolu galaksisi, yalnızca büyük bir spiral galaksi olmayıp, milyonlarca ışık yılına uzanan büyük bir imparatorluğun merkezidir. Samanyolu’nun imparatorluğun merkezi oluşunun nedeni; çevresinde bulunan 10 tane galaksiyi çekimsel olarak yönetmesidir.  Galaksi imparatorluğunu oluşturan 10 galaksi iki gruba ayrılır. İlk grup iki tane Magellan bulutsusundan oluşur. Bu Magellan bulutsuları, Samanyolu galaksisinin uyduları olmakla beraber en yakın iki üyesini oluşturur. Diğer ikinci grup ise hemen hemen hiç kimsenin bilmediği 8 galaksiden oluşur. 

Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin merkezine yakın olan kısmındadır. Ancak bu yakınlığa rağmen merkezin etrafındaki tur 220 milyon yıl gibi bir sürede tamamlanır.

Şekli ve boyutları ile çok muazzam bir büyüklüğe sahip olan Samanyolu’nu ve bu galaksinin uydularını kuşatan birçok kanun, denge ve ölçü vardır. Bunların her biri ise, içinde insan yaşamına imkan sağlayacak bir evreni oluşturacak biçimde, İlahi bir hesap ve düzen içinde yaratılmıştır. Her karesi ayrı bir mucize olan evren ve Samanyolu galaksisi çok açıktır ki onu eşsiz bir ilim, kudret ve sanatla var eden Yüce  Allah’ın eseridir. Ayette şöyle buyrulur:

“Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; çocuk edinmemiştir. O’na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.” (Furkan Suresi, 2)

Samanyolu Galaksisi İçinde Milyarlarca Gök Cismi Yer Alır

Samanyolu Galaksisi’nin içinde, Güneş gibi ve çoğu ondan daha büyük olmak üzere yaklaşık 250 milyar yıldız vardır. İki yıldızlı gezegenler, cüce yıldız sistemler, sünger gibi büzülmüş gezegenler ve cüce güneşler Samanyolu galaksisi içindeki milyarlarca gök cismi arasında yer alır.

Uzay içinde saatte 950.000 km hızla evren içinde bilinmeyen bir yöne doğru hareket eden galaksimizin bu muazzam hızdaki yolculuğu hem milyonlarca yıldır devam etmekte,  hem de 300 milyar galaksinin hiçbiri ile çarpışmamaktadır. Kuşkusuz bu uzayın Allah tarafından sonsuz bir kudretle yaratıldığının delillerindendir.

Bu satırları okurken  içinde bulunduğumuz galaksi kontrolümüz dışında aynı hızla, bilinmeyen bir yöne doğru yolculuğuna devam etmektedir. Ancak bu bilinmezlik sadece bizim için geçerlidir. Galaksimiz ve içinde bulunan milyonlarca tonluk kütleler aynı hızda ve aynı yönde hiçbir sapma olmadan, Allah’ın kontrolünde, O’nun belirlediği yöne doğru akıp gitmektedir. Sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Rabbimiz bir ayette şu şekilde bildirir.

“Andolsun, gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik.” (Hicr Suresi, 16)

www.yorungeler.imanisiteler.com

Görünür  evrendeki Güneş gibi yıldızların sayısı 1024 tür. 1024, milyar kere milyar kere milyondan bile daha büyük olan, muazzam bir rakamdır. Bu 1024 tane yıldızın her birindeki tek bir toz tanesi dahi Allah’ın her an kontrolündedir. Her bir gezegenin, 1024 tane yıldızdan her birinin, 300 milyar galaksiden her birinin hareketi, dönüş hızı, sıcaklıkları, uzaklıkları Allah’ın Katında belirlenmiştir ve her an yaratılmaktadır. Allah, insanın haberi dahi olmadan yeryüzündeki muazzam dengeleri her an her saniye korur. Uzay boşluğundaki kusursuz denge korunurken, birkaç saniye içinde vücudun her milimetre karesinde olağanüstü komplekslikte ve mükemmellikte, aynı zamanda hayranlık uyandırıcı bir hızda çeşitli işlemler gerçekleşir. Rabbimiz herşeyi kendi kontrolü altında tuttuğunu bir ayette şöyle hatırlatır:

“Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir  günde yine O’na yükselir.” (Secde Suresi, 5)

Samanyolu Galaksisi Muazzam Bir Büyüklüktedir

Yaşadığımız Dünyada her şeyi metre, kilometre gibi ölçü birimleriyle ölçeriz. Buna göre karınca 5 milimetre, golf topu 5 santimetre, zürafa 5.5 metre, Çin Seddi 6.400 kilometre ve Dünyanın ekvator bölgesinin çevresi 40.000 kilometredir. Ancak, Yüce Rabbimiz’in kusursuz yaratılış delilleriyle donattığı uzayın büyüklüğünü anlayabilmek için çok daha büyük uzaklık ölçü birimlerine ihtiyacımız vardır. “Işık yılı”, bu birimlerden biridir. 

Işık yılı, evrendeki birbirinden çok uzak cisimlerin arasındaki mesafeyi bulmak için kullanılan bir uzaklık birimidir ve ışığın bir yılda gittiği yolu ifade eder. Işık bir saniyede 300.000 kilometre yol alabilir. Bir yılda ise yaklaşık olarak 9.461.000.000.000 kilometre yolculuk yapabilir. Bize en yakın yıldız 4.22 ışık yılı uzağımızdadır. Dünyamızın içinde olduğu Samanyolu Galaksisi yaklaşık 100.000 ışık yılı büyüklüktedir. 

Samanyolu Galaksisi çok büyük olduğundan astronomlar ışık yılı yerine kiloparsek birimi kullanmaktadır (1 kpc = 3260 ışık yılı). Örneğin; Güneşimizin, Galaksi merkezine olan uzaklığı 8.5 kpc, Galaksi diskinin çapı 35 kpc, Samanyoluna en yakın uydu galaksi 50 kpc ve en uzak uydu galaksi ise 250 kpc uzaklığındadır. Kuşkusuz bu rakkamlar Samanyolu galaksisinin büyüklüğü hakkında bir fikir verebilir.

Samanyolu galaksisinin, kendi merkezi çevresindeki dönüş hızı saatte 914 bin kilometredir. Yapılan araştırmalar galaksinin yoğunluğunun, daha önce hesaplananın 1.5 katı daha fazla olduğunu, galaksimizin eski bilinen büyüklüğünden yüzde 15 daha geniş ve yüzde 50 daha yoğun olduğunu, ayrıca sanıldığından daha hızlı döndüğünü ortaya koyar.

Ancak ilginç olan, Samanyolu galaksisinin de uzayın geneli düşünüldüğünde çok “küçük” bir yer oluşudur. Çünkü uzayda başka galaksiler de vardır, üstelik tahminlere göre, yaklaşık 300 milyar kadar!... George Greenstein, bu muazzam büyüklükle ilgili, The Symbiotic Universe (Simbiyotik Evren) adlı kitabında şöyle yazar:

“Eğer yıldızlar birbirlerine biraz daha yakın olsalar, astrofizik çok da farklı olmazdı. Yıldızlarda, nebulalarda ve diğer gök cisimlerinde süregiden temel fiziksel işlemlerde hiçbir değişim gerçekleşmezdi. Uzak bir noktadan bakıldığında, galaksimizin görünüşü de şimdikiyle aynı olurdu. Tek fark, gece çimler üzerine uzanıp da izlediğim gökyüzünde çok daha fazla sayıda yıldız bulunması olurdu. Ama pardon, evet; bir fark daha olurdu: Bu manzarayı seyredecek olan “ben” olmazdım... Uzaydaki bu devasa boşluk, bizim varlığımızın bir ön şartıdır.” (George Greenstein, The Symbiotic Universe, s.21)

Greenstein, bunun nedenini de açıklar; uzaydaki büyük boşluklar, bazı fiziksel değişkenlerin tam insan yaşamına uygun biçimde şekillenmesini sağlamaktadır. Ayrıca Dünya’nın, uzay boşluğunda gezinen dev gök cisimleriyle çarpışmasını engelleyen etken de, evrendeki gök cisimlerinin arasının bu denli büyük boşluklarla dolu oluşudur. Kısacası evrendeki gök cisimlerinin dağılımı, kusursuz düzen ve denge insanın yaşamı için tam olması gereken yapıdadır. Dev boşluklar, amaçsız yere ortaya çıkmamışlardır; amaçlı bir yaratılışın sonucudurlar. Evrenin her an Allah’ın kontrolü altında bulunduğu bir Kuran ayetinde şöyle haber verilir:

“Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi’nden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim’dir, bağışlayandır.” (Fatır Suresi, 41)

www.bulutmucizesi.imanisiteler.com

Allah insanların Kendi sınırsız gücünü kavrayabilmeleri için evrendeki düzeni muazzam detaylarla birlikte yaratmıştır. Allah Kuran’da insanlara evrendeki düzenin yaratılış sebebini “... sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz ve öğrenmeniz için” (Talak Suresi, 12) şeklinde bildirmektedir. Gerçek anlamda uzayın nasıl bir büyüklük olduğu üzerinde düşünmeye başladığımızda tahmin edebileceğimizden çok daha farklı  kavramlarla karşılaşırız.

2012-05-19 02:40:58

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top