Allah’ın Arslanı Hz. Mehdi (a.s)

Türkçede mecazi anlamı güçlü, kuvvetli, cesur ve yiğit anlamına gelen “arslan” kelimesi Tevrat, İncil ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın isimlerinden biri olarak kullanılmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’a “Arslan” lakabıyla hitap etmiştir

Maveraünnehir’den bir şahıs [Hz. Mehdi (as)] çıkar, ona El-Hâris İbn-ul Harras denir.” (Ebu Davud, Mehdi 1, (2452); Ravi: Hz. Hilal İbnu Amr (ra))

“El Harris” ifadesinin anlamı arslandır. El Haris İbnul Harras ise  “Arslanoğlu arslan” manasındadır. Peygamberimiz (s.a.v.), “Hz. Mehdi (a.s.)’ın Maveraünnehir’den çıkacağını” söyleyerek, Hz. Mehdi (a.s.)’ın atalarının yaşadığı bölgeye dikkat çekmektedir. Resulullah Efendimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’a “El-Hâris İbn-ul Harras” yani Arslanoğlu Arslan demektedir.

Hz. Mehdi (a.s.)’dan “arslan”; “Arslanoğlu arslan” olarak bahsedilen bir diğer hadis ise şu şekildedir:

O El-Haris İbn-ul Harras (Hz. Mehdi (as)) tıpkı Kureyş’in Resulullah (s.a.v.)’e zemin hazırladığı gibi o da Al-i Muhammed’e zemin hazırlar veyâ onları yerleştirir (ravi şek etmiştir). Her mü’mine, ona (Hz. Mehdi (a.s.)’a) yardım etmek veya davetine icabet etmek (ravi şek etmiştir) vaciptir.” (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseynî, c. 5/s. 617)
 

Tevrat’ta Hz. Mehdi (a.s.) için kullanılan isimlerden biri “Arslan”dır

Musevi kaynaklarında da Hz. Mehdi (a.s.) için “arslan” ismi kullanılır, hatta Hz. Mehdi (a.s.)’a atfedilen arslan figürü Hz. İbrahim (a.s.) devrinden gelmektedir. Buna göre, Hz. Mehdi (a.s.) bazı figürlerde pençesini kaldırmış arslan şeklinde temsil edilmiştir. Musevilerin temel kitaplarından biri olan Zohar’da da Kral Mesih’den yani Hz. Mehdi (a.s.)’dan “arslan” ismiyle söz edilmektedir:    

Arslan olarak isimlendirilen Davud oğlu Mesih... (Zohar; 20. Mişpatim 18)

Zohar’da Hz. Mehdi (as.)’dan arslan olarak bahsedilen bir diğer bölüm ise şöyledir:

“... O doğruluk adına yemin eder, o bir Arslandır ve “Arslan” diye söz edilen şefkattir... Davud oğlu Mesih’i kasteden şefkati tasvir eder. Sözler şöyle der, “Sen sabaha kadar yat,” (Rut 3:13), kendisine “Arslan” denilen Davud oğlu Mesih ve şefkatin nuru diye adlandırılan sabah çıkana dek.” (Zohar / 20. Mişpatim 17)

Zohar’da Hz. Mehdi (a.s.)’ın arslan gibi güçlü olduğu fakat aynı zamanda çok şefkatli olacağı bildirilir. Hz. Mehdi (a.s.) sevgisiyle, şefkatiyle, sevecenliğiyle tüm insanların kendisinden razı oldukları, çok sevdikleri, gönülden bağlandıkları bir insan olacaktır.

Onun döneminde sevgi, merhamet ve şefkatin çok yoğunlaşacağı, güzelliklerin artacağı, zenginlik, adalet, barış ve sükunetin yaygınlaşacağı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde de bildirilmiştir. Zohar’da “Şefkatin nuru diye adlandırılan sabah çıkana dek” sözleri ile de Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle gerçekleşecek İslam’ın sabahından bahsedilmekte, yani Kuran ahlakının -Allah’ın izniyle- yeryüzüne hakim olacağına dikkat çekilmektedir. 
 

Hz. Mehdi (A.S.) Da Allah’ın Aslanı Lakaplı Hz. Ali (R.A.) Gibi Çok Yönlü Olacaktır

Hz. Ali (r.a.)’ın lakaplarından biri “Haydar”, “Allah’ın aslanı” anlamına gelir. Hz. Mehdi (a.s.) deccaliyetin iki kolu olan Darwinist materyalist sistem ve yobazlıkla ilmi olarak mücadele edecektir. Bediüzzaman Hazretleri de eserlerinde “acib bir şahıs” (hayret veren, şaşırtıcı, benzeri görülmeyen) olarak nitelendirdiği Hz. Mehdi (a.s.)’ın, bu mücadelesinde o güne kadar benzeri görülmeyen, şaşırtıcı ve son derece etkili yöntemler kullanacağını bildirmiştir.

Hz. Mehdi (a.s.) gerek inkarcı felsefelerle olan fikri mücadelesinde, gerekse din ahlakının tebliğ edilmesinde -Allah’ın izni ve dilemesiyle- en akılcı yolları takip edecektir. Her işinde çok hızlı sonuç alacak, maddiyun tabiyyun felsefesinin yıkılmasında, saltanat, diyanet ve siyaset alanında yani hemen hemen yaşamın her alanında Allah’ın izniyle tıpkı Hz. Ali (r.a.) gibi çok yönlü bir fikri mücadele yürütecektir.

 

SAYIN ADNAN OKTAR HZ. MEHDİ (A.S.)’IN TEVRAT’TA ADININ ARSLAN OLARAK GEÇTİĞİNİ ANLATIYOR

ADNAN OKTAR: Arslan figürü ile temsil edilen Davutoğlu Hz. Mesih yani Mehdi (a.s.) Tevrat tefsiri Zohar’da geçiyor. Hz. İbrahim (a.s.) devrinden kaldığına inanılıyor ve Hz. Mehdi (a.s. arslan figürü ile temsil ediliyor. Pençesini kaldırmış arslan, o Hz. Mehdi (a.s.)’ı temsil eder.

Tevrat’ta, “O doğruluk adına yemin eder”, Kral Mesih Mehdi “O bir arslandır ve arslan diye sözü edilen şefkattir” “Adı arslan ama kendisi çok şefkatlidir” diye geçiyor. “Sabah, Davutoğlu Mesih’i (Hz. Mehdi (a.s.)) kasteden şefkati tasvir eder. Ayet şöyle der; ‘sen sabaha kadar yat, kendisine aslan denilen Davutoğlu Mesih (Hz. Mehdi (a.s)) ve şefkatin nuru diye adlandırılan sabah çıkana dek” İslam’ın sabahı, inşaAllah. Peygamberimiz (sav) de diyor ki: “Maveraünnehir’den bir adam (Hz. Mehdi (a.s.)) çıkar” Maveraünnehir ne? Hz. Mehdi (a.s.)’ın atalarının yaşadığı yer. Kafkasya bölgesi, Türklerin yaşadığı bölgeler. “ona El-Hâris İbn-ul Harras denir” Yani “arslanoğlu arslan” denir. (27 Nisan 2012 tarihli A9 TV)

 

2012-08-13 23:49:39

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top