Komünizm Hakkında Bunları Biliyor musunuz?

-Sovyet diktatör Stalin döneminde pek çok insanın "Gulag" adı verilen ve tutukluların çok ağır şartlarda ölesiye çalıştırıldıkları toplama kamplarına gönderildiğini ve çoğunun bu kamplardan sağ kurtulamadıklarını, 1918-1953 yılları arasında Bolşevik rejime karşı ayaklanan milyonlarca işçi ve köylünün katledildiğini…
 
-Lenin, Trotsky ve diğer Bolşeviklerin, insanı bir hayvan türü olarak gördüklerini ve bir madde yığını saydıkları için, insan hayatına herhangi bir değer vermediklerini, devrimin başarısı için, milyonlarca insanın kolayca feda edilebileceğini söylediklerini…
 
-Komünist Lenin'in köylülerin ellerindeki bütün mahsulü ve tohumlarını toplatarak 1921-1922 yılları arasında 29 milyon insanı açlığa terk ettiğini ve bu insanların 5 milyon tanesinin açlıktan kıvranarak öldüğünü…
 
-Lenin'in tüm mahsüllerini topladığı köylülerin açlık nedeniyle ot, ağaç kabuğu, kemirgen, kedi, köpek yediklerini hatta bir süre sonra yamyamlık olaylarının yaşandığını, insanların kendi çocuklarıyla başkalarının çocuklarını değişerek yamyamlık yaptıklarını…
 
-Lenin'in köylülerin mahsüllerini toplayarak, insanları bile bile kıtlığa sürüklemesinin asıl nedeninin, insan psikolojisi üzerinde tahribat oluşturarak bu yolla insanların Allah'a olan inançlarını yok etmek ve dine karşı bir hareket başlatmak olduğunu…
 
 
-Stalin tarafından, köylülerin ürünlerine zorla el koyan "zoralım birliklerinin" kurulduğunu, bunun sonucunda 6 milyon insanın kıtlık sonucunda kıvranarak öldüğünü, bu sırada diğer ülkelerin bu zulümden haberdar olmasını engellemek için yurtdışına yüz binlerce ton tahıl ihraç edildiğini…
 
-Stalin döneminde pazarda tohum satmanın, tarlada işçi çalıştırmanın hatta iki semaver sahibi olmanın büyük suç olduğunu, köylülerin kendi ürettikleri ürünleri pazarda sattıkları için "ticarete başladıkları" gerekçesiyle tutuklandıklarını…
 
-Stalin döneminde 6 milyon erkek, kadın, yaşlı, çocuk ve bebeğin ölümüne neden olan kıtlığın, Sovyet topraklarında yeterince tahıl yetişmediği için değil, komünist partinin emelleri öyle gerektirdiği için gerçekleşen bir kıtlık olduğunu, yani tamamen "insan eliyle yapılmış bir kıtlık", bir kitle katliamı olduğunu…
 
-Stalin'in, komünizme direnen Ukraynalılar'ı kıtlık yoluyla öldürürken, diğer pek çok halkı da sürgüne göndererek katlettiğini, "sürgün" adı altında yapılan bu uygulamaların, milyonlarca insanın hayatına mal olduğunu…
 
-Küba'da komünist devrimden sonra 10 bin kişinin idam edildiğini, 30 bini aşkın insanın ise insanlık dışı koşullara sahip cezaevlerine kapatıldığını...
 
-Kızıl Ordunun Afganistan'ı işgalinden sonra Müslümanlara karşı en alçakça yöntemleri kullandığını; Afgan çocuklarının oyuncak sanarak ellerine almalarını sağlamak için "oyuncak şekilli mayınlar" yaptıklarını, yakalanan mücahitlere korkunç işkenceler yapıldığını, sivil halkın tereddütsüz bombalandığını...
 
-10 yıl süren Kızıl Ordu işgalinin sonunda Afganistan'da on binlerce ölünün, bir o kadar da sakatın geride kaldığını, bu yüzden bugün Afganistan'ın, dünyanın en çok takma kol ve bacak imal edilen ülkesi olduğunu…
-
 
Darwinist-komünist bilim adamı Lysenko'nun, ekilecek tohumların eğer uzun süre soğuk suda bekletilirse soğuk hava şartlarına uygun bir yapı kazanacaklarını iddia ettiğini ve bunu denemek için tonlarca tohumun soğuk suda bekletildikten sonra Sibirya steplerine ekildiğini ve tohumların hepsinin zayi olduğunu…
 
-Mao'nun 1949 yılında Çin'de komünist devrimle başa geçtiğini, devrimden sonraki ilk yıllarda tüm Çin'e hakim olmak ve komünist otoriteyi her bölgede kurmak için uğraştığını, bu arada binlerce kişinin tutuklandığını ve halka açık idam gösterileriyle asıldığını...
 
-1950'lerin ortalarında Mao'nun "Büyük Atılım" adını verdiği bir projeyi uygulamaya soktuğunu, bu projenin de tıpkı Sovyetlerde olduğu gibi Çin halkına sadece büyük bir kıtlık ve işkence getirdiğini…
 
-Komünistlerin Büyük Atılım projesinin uygulamaya konulmasından sonra Çin'de, sert bir kış yaklaşmasına rağmen ateş yakmanın yasaklandığını, binlerce tutuklaya sistemli işkencelerin yapılması ve öldürülen çocukların haşlandıktan sonra tarlalarda gübre olarak kullanılması gibi vahşet manzaralarının yaşandığını…
 
-Mao'nun Büyük Atılım politikası sonucunda 1958-61 yılları arasında Çin genelinde yaşanan kıtlığın tarihin en büyük ve en ölümcül kıtlığı olarak kabul edildiğini, kıtlık sonucunda ölen insan sayısının 40 milyon kadar olduğunu, bu sayının o dönemdeki nüfusa göre, tüm Türkiye nüfusunun ölmesi kadar korkunç bir felaket olduğunu…
 
-Çinli komünistlerin, evrimci fikirlerin etkisiyle bitki tohumlarının toprağa yakın ekildiklerinde tohumların arasında "sosyalist dayanışma" sağlanacağına ve bu şekilde daha fazla verim elde edileceğine inandıklarını üstelik bunu uyguladıklarını, sonuçta büyük bir üretim kaybı ve kıtlığın olduğunu…
 
-Çinli komünistlerin kimyasal gübrelerin kullanımına son verdiklerini, çünkü tohumların gübresiz kaldıklarında, bu yeni duruma uyum gösterecek şekilde "evrimleşeceklerini" ve böylece gübre kullanmadan da aynı verimin sağlanacağı düşündüklerini, bu denemelerin tarımsal verimi büyük ölçüde düşürdüğünü…
 
-Mao döneminde tutukluların maden ocaklarında çalıştırıldıklarını, buralarda günde 300 kişinin öldüğünü, tutukluların canlı canlı gömüldüklerini ve küçük düşmelerini, maneviyatlarını yok etmeyi hedefleyen acımasız işkencelere maruz kaldıklarını…
 
-Mao'nun, halkın komünizmi daha iyi anlaması için bir Kültür Devrimi başlattığını, daha sonrasında "komünizme aykırı" bulunan binlerce üst düzey bürokratın, üniversite hocasının, bilim adamı ve aydının tutuklandığını, korkunç işkencelerden sonra idam edildiklerini…
 
-Çin'de Kültür Devrimi sonrasında tutuklanan bazı profesörlerin, elleri arkadan bağlı olarak çimlere atıldıklarını ve "otlanmaları", yani ağızlarıyla yerdeki çimi yolmaları için zorlandıklarını, Pekin basınının "Mao karşıtları, sokakları koşan farelerdir, öldürün onları, öldürün" şeklinde başlıklar attıklarını…
 
-Mao'nun Kızıl Muhafızlarının sadece müzik dinlediği, evcil hayvan beslediği veya ibadet yaptığı için on binlerce insanı tutukladığını, işkenceler yaparak idam ettiklerini...
 
-Mao döneminde milyonlarca insanın herhangi bir somut suçu olmadığı halde, komünizme muhalif sayılarak tutuklandığını, hapsedildiğini ve bir süre sonra büyük kent meydanlarında düzenlenen idam törenleri ile öldürüldüklerini...
 
-Mao'nun direktifleriyle 6 ila 10 milyon arasında kişinin doğrudan öldürüldüğünü, yaklaşık 20 milyon "karşı devrimci"nin de, ömürlerinin önemli bir bölümünü cezaevlerinde geçirdiğini…
 
-Mao'nun iktidara gelmesinden sonra Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri'ne sistemli bir soykırım uygulandığını…
 
-Çinli komünistler tarafından Uygur Türkleri'nin dini vecibelerini yerine getirmelerine izin verilmediğini, ibadet yerlerinin ve okulların kapatıldığını, bölgenin birçok yerinde din adamlarının tutuklandığını, büyük bir kısmının ise öldürüldüğünü…
 
-Çin'in, Uygur Özerk bölgesinde hiçbir önlem almadan nükleer denemeler yaptığını, 1964 yılından bu yana 46 nükleer deneme gerçekleştirildiğini, bu nükleer denemelerin sonucunda Uygur Türkleri arasında kanser oranının olağanüstü derecede arttığını, pek çok bebeğin sakat veya ölü olarak doğduğunu…
 
-Komünist Mao'nun Kültür Devrimi sırasında başgösteren "sevgiye, güzelliğe, estetiğe ve kültüre düşmanlık" eğiliminin, Kızıl Khmerler'de cinnet noktasına vardığını, insanların saçlarını taramaları, kendilerine biraz özen göstermeleri, hatta gözlük takmalarının bile "halk düşmanlığı" sayılabildiğini…
 
-1949-1952 yılları arasında 2.800.000, 1952-1957 yılları arasında 3.509.000, 1958-1960 yılları arasında 6.700.000, 1961-1965 yılları arasında 13.300.000 Müslüman Uygur Türkünün Çinliler tarafından çeşitli yöntemlerle öldürüldüğünü…
 
-Müslüman Uygurlar'ın 1 taneden fazla çocuk sahibi olmalarının yasaklandığı Doğu Türkistan'da, bu yasağa uymayanların çocuklarının 9 aylık dahi olsa anne rahminde komünistler tarafından katledildiğini...
 
-Zorunlu göç, zorunlu nüfus planlaması ve katliamlar neticesinde Uygurlu Türkler'in, Doğu Türkistan topraklarında azınlık konumuna düşürüldüklerini, 1953 yılından bu yana sürdürülen asimilasyon politikası sonucunda Uygur Özerk Bölgesi'nde %75 olan Müslüman nüfus oranının günümüzde %35'lere kadar düştüğünü...
 
-Komünist Kızıl Khmerlerin, Kamboçya'daki pirinç tarlalarını, 1975-79 yılları arasında "ölüm tarlalarına" dönüştürdüklerini, nüfusu 9 milyon olan ülkede, yaklaşık 3 milyon kişinin, kafasına kurşun sıkılarak, kafatası baltayla parçalanarak, başından torba geçirip boğularak veya açlığa mahkum edilerek öldürüldüklerini…
 
 
-Komünist yönetim tarafından Kamboçya'da da kasıtlı bir açlığın oluşturulduğunu, ülkede açlıktan ölenler varken ekilmeye elverişli toprakların yalnızca beşte birinin kullanımına izin verildiğini…
 
-Kamboçya'daki Maocu psikopatların önceleri insanları kafalarına kurşun sıkarak öldürdüklerini sonra bunun "mermi israfı" olduğuna karar verdiklerini ve daha sonra kurbanların % 53'ünün kafasını ezerek (demir çubukla, kazma sapıyla, bazen de çapa sapıyla), % 5'inin kafasına geçirilen plastik torbayla boğulduklarını…
 
-Kuzey Koreli özürlülerin ve cücelerin sürgüne gönderildiklerini, şehir dışındaki bu kamplarda çocuk sahibi olmaktan da yoksun bırakıldıklarını, bu insanlık dışı uygulamanın kaynağının da Darwinizm'in bir ürünü olan "öjeni" (bir insan ırkındaki hasta ve sakatların dışlanmaları, bu şekilde sağlıklı toplumların oluşması) teorisi olduğunu…
 
-Komünist Ho Chi Minh'in yönetimi altındaki Vietnam'da cezaevlerinde 1975-77 yılları arasında 8 bin kişilik yere 40.000 kişinin konulduğunu, mahkumların açlıktan, havasızlıktan, işkence nedeniyle öldüklerini ya da intihar ettiklerini…
 
 

 

2013-01-06 22:26:43

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top