Tevrat’ta Kodlanmış Olarak Yer Alan Adnan Oktar ve Harun Yahya İsimleri Harun Yahya Kitaplarına Işaret Etmektedir

HARUN YAHYA ifadesi Tevrat’ta 12 ayrı yerde kodlanmıştır 

Kodlama sistemi Tevrat bölümleri arasında yapılan harf taraması şeklindedir. Bu tarama sonucunda; eşit harf aralıkları arasında sıralanmış olarak ilgili kelimeler bulunmaktadır.

Aşağıda gördüğünüz tablolardaki kodlama sistemiyle Harun Yahya ismini oluşturan harfler, Tevrat’ın Levililer 10:1 ve Sayılar 5:21 bölümleri arasındaki pasajlarda 2003 harfte bir h, 2003 harfte bir a, r, u, n, y, a, h, y ve a harfleri gelecek şekilde eşit harf aralıklarıyla sıralanmıştır. 

 

 

 

1. Tablo

Tevrat’ın Levililer 10:1 ile Sayılar 5:21 arasında yer alan harfler bu kod sistemine göre incelendiğinde; Harun Yahya ismiyle karşılaşmaktayız.

Ayrıca şu kelimeler de yine aynı bölümler arasında yer almaktadır:

-Adlib, extempore, improvise / doğaçlama konuşmak, anında

-Beraiah  / Allah tarafından yaratılmış

-Aria  / Aslan

Fragrance /  güzel koku 

 

 

2.Tablo

Tekvin 1:1’den Yeremya 34:2 arasındaki bölüm aynı metodla incelendiğinde ise aşağıda görüldüğü gibi,

2. defa Harun Yahya ismiyle karşılaşırız. Diğer kelimeler ise;

-Believable, reliable, faithful, loyal / İnanılır, güvenilir, sadık

-Volplane, hovering, gliding  / Yükselmek

-Starlike / Yıldız gibi ve

 

-Jedaiah  / Allah’ın eli kelimeleri olup, hepsi eşit harf aralıklarıyla tabloda yer almaktadır.

 

3.Tablo

Tekvin 1:1 ve Yunus 4:7 arasındaki bölüm incelendiğinde karşımıza çıkan kelimeler;

 

-Harun Yahya

-Think, pore / Derin düşünmek

-Tria / Araştırmak

-The Lord God (YHVH) / Rab, Tanrı, Yehova olmaktadır.

Harun Yahya isminin 3. kez geçtiği yer üstteki tabloda görülmektedir.

 

4.Tablo

Tekvin 1:1 ile 2. Tarihler 36:23 arasında ise yine 4. Kez Harun Yahya ismiyle karşılaşıyoruz.

-Harun Yahya

 

 

 

 

5.Tablo

Tekvin 1:1 ile 2. Tarihler 36:23 arasındaki bölümde ise,

Harun Yahya ismi 5. defa Tevrat’ta karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yine aynı yerde,

-Allah

-Purification, refinement, clearance / Arınma, İyileşme

-Ibneiah / Allah yaratır

kelimelerinin de yine eşit harf aralıklarıyla Tevrat’ta kodlanmış olduğunu da görmekteyiz.

 

6.Tablo

 

Tevrat’ın Sayılar 15:24 vee Daniel 2:45 arasındaki bölümleri kapsamaktadır.

 

Bu bölümde de 6. defa Harun Yahya ismi geçmiştir. Ayrıca yine bu bölümde,

-Skilled, versed, proficient, skillful / Yetenekli, hünerli, bilgili

-Jeriel / Allah onu ön plana çıkaracak

-Real / Gerçek

kelimeleri aynı kod sistemiyle tespit edilmiştir.

 

 

7.Tablo

 

Levililer 16:29 ve 2. Tarihler 36:23 bölümleri arasını kapsamaktadır.

 

Bu bölümde 7. defa  Harun Yahya ismi karşımıza çıkıyor. Ayrıca,

Arisai  / Aslan gibi ifadesi de yine aynı bölümler arasında kodlanmıştır.

 

 

8.Tablo

Tekvin 1:1 ve 2. Tarihler 19:5 arasında Tevrat kodlamasının sonuçları görülmektedir. Bu tabloda çıkan isimler ve kelimelerse şöyledir:

 

-Heart, you, harun yahya / Kalp, sen, Harun Yahya

-Lecture / Konuşma, ders, konferans

Tabloda görüldüğü gibi “kalp sen harun yahya” ifadesi ile 8. kez Harun Yahya isminin Tevrat’ta yer aldığı görülmektedir.

 

 

9.Tablo

Tekvin 1:1 ve Ester: 7:2 bölümlerindeki tespitleri içermektedir. Bu tabloda da 9. kez yine Harun Yahya isminin kodlandığı açık bir şekilde görülmektedir.

-Harun Yahya

Bunun dışında aynı bölümlerde şu kelimeler de geçiyor:

-Barış esenlik

-Belirlemek

-Yönetim

 

 

10.Tablo

Tevrat’ın Tekvin 1:1 ve 2. Tarihler: 36:23 arasındaki bölümünde yapılan kodlama sonucunda Harun Yahya isminin 10. kez geçtiği yer görülmektedir. Aynı bölümler arasında geçen diğer kelimeler ise şöyledir:

 

-Harun Yahya

-Allah'ın huzurunda-sekine

-Üstünlük

-Görev, vazife

 

11.Tablo

Tespitin yapıldığı bölümler, Samuel: 18:31 ve Daniel 7:2 arasında yer alan bu bölümdür.

Tabloya baktığımızda yine Harun Yahya isminin geçtiği açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca bu tabloda Allah, yazılar, ortaya koymak, korumak kelimeleri de yer almaktadır.

 

-Harun Yahya / Allah / Yazılar                                             

-Ortaya koymak / Korumak

 

 

 

12.Tablo

İşaya 41:27’ den Ezekiel 10:19 arasında yer alan bölümler arasında kodlanmış olarak Harun Yahya, Allah korkusu ve cesur kelimeleri açık bir şekilde göze çarpmaktadır.

-Harun Yahya

-Allah korkusu

-Cesur

 

 

 

 

YARATILIŞ 1:1 DEN MISIR’DAN ÇIKIŞ 23:27’E KADAR OLAN BÖLÜMDE

1. Asadullah: Esadullah / Allah’ın Aslanı

2. Word of Allah: Allah’ın Kelimesi

3. Denomination / sect Lord / Allah’ın hizbi

4. Evidence a nose / Burnu bir delili

5. Aged forty year / Kırk yaşında

6. Mahdi  / Mehdi

7. Jeshua, Jesus, Jesus, Yeshua / Yeşua, İsa

8. Emerging / Ortaya çıkan

9. Inarticulate / Ümmi

Tevrat’ta Adnan Oktar İsmi Kodlanmıştır

Samuel 12:13 ve  2. Tarihler 36:23 arasındaki incelemede:

-Adnan Oktar

-Increase for Him – Allah için çabala

-Chant Sheaf God (EI) – Birlikte Allah’ı anın

-Corollary – Sonuç

-Beriah – Bir arkadaşla birlikte

2014-01-06 09:24:57

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top