Peygamberimiz (sav), İslam ahlakının dünyaya hâkim olacağını müjdelemiştir. Bu hakimiyet, Hz. Mehdi (as) devrinde bu yüzyılda olacaktır

Yemin ederim ki Allah, MUTLAKA BU DİNİ HÂKİM KILACAKTIR. Öylesine ki, yalnız başına bir atlı, Allah'tan ve sürüsüne kurt saldırmasından başka hiçbir şeyden endişe etmeksizin San'a'dan Hadramut'a kadar emniyetle gidecektir. Ne var ki, siz sabırsızlanıyorsunuz. (Buhari, Menakıb 25. İkrah 1. Ebû Dâvûd, Cihad 9)
 
Müslim ve Tirmizi'de şu ziyade vardır: "... HABERİNİZ OLSUN! ALLAH, ARZI FETHETMENİZİ MÜYESSER KILACAK, ihtiyaçlarınız (Allah tarafından) karşılanacaktır..." (Ravi:Ukbe İbni Amir; Tefsir Bölümü-Esbab-ı Nüzul; Hadis No: 624) 
 
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Dünya tatlı ve hoştur. ALLAH SİZİ ONA VARİS KILACAK ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır..." (Ravi: Ebu Said; Hadis No: 1966)
 
 • Tüm olarak, yeryüzünün meliki dört tanedir. Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrud ve Buhtunnasır ise kafirlerdendir. YERE BEŞİNCİ OLARAK EHL-İ BEYTİMDEN BİRİ SAHİP OLACAKTIR. YANİ MEHDİ. (Mektubat-i Rabbani, 2/251)
 • Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiy-il Muntazar, s. 29)
 • "Gerçekten Allah, benim için yeri topladı da (gözümün önüne serdi de) onun doğusunu ve batısını gördüm. Muhakkak ki, ümmetimin mülkü bana gösterilene (yani arzın doğusu ve batısına) ulaşacaktır." (Müslim, K. Fiten)
 • Rasulullah (sav) buyurdu ki;

  "Muhakkak ki, bu iş (bu dinin hakimiyeti) gece ve gündüzün ulaştığı yerlere ulaşacaktır. Allah ne bir kerpiç ev ne de bir keçe çadır bırakmayacak; azizi aziz ederek, zelili zelil ederek, bu dini ona dahil edecektir. Allah'ın bu işte aziz edeceği İslâm'dır. Allah'ın bu işte zelil edeceği küfürdür." (Ahmet b. Hanbel - Taberani - İbni Hibban)
 • İmam Ahmet ve Daremi, İbni Kubeyl'den şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: 

  "Biz Abdullah b. Ömer, İbn el-As'ın yanındaydık, şöyle soruldu: “İlk önce hangi şehir fethedilecek, Kostantiniyye mi? Roma mı?” Abdullah, kilitli bir sandığın getirilmesini istedi, ondan yazılı bir kağıt çıkardı ve şöyle dedi; “Biz Rasulullah (sav)'in etrafında yazıyorken; “hangi şehir önce feth olunacak, Kostantiniyye mi? Roma mı?” diye soruldu. Rasulullah (sav), Heraklin'in şehrinin yani Kostantiniyye'nin fethedileceğini söyledi."
 • "... Yeryüzünü, zulûm ve işkence ile dolduğu gibi adâlet ve doğrulukla dolduracaktır." (Ebu Davud)
 • İmam Ahmet rivayet ediyor ki; Rasulullah (sav) şöyle dedi:

  "Nübüvvet Allah'ın dilediğince aranızda kalacaktır. Allah onu kaldırmayı dilediği zaman kaldırır. Sonra nübüvvet yolu üzerinde bulunan hilâfet olur. Allah'ın bulunmasını dilediği kadar kalır. Sonra ısırıcı melikler dönemi gelir. Allah'ın bulunmasını dilediği kadar bulunur. Allah kaldırmayı dilediği zaman onu kaldırır. sonra zorba iktidarlar gelir. Allah'ın dilediği kadar kalırlar. Allah dilediği zaman onu da kaldırır. Sonra nübüvvet yolu üzere hilâfet gelir. Sonra sustu." (Ahmet b. Hanbel)
 
 • "(Tevrat'tan) sonra Zebur'da da yazdık. Muhakkak ki, yeryüzünü salih kullarım miras alacaktır." (Enbiya suresi, 105) 

  İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır:

  Yeryüzüne mirasçı olacak salih kullardan maksat; İmam Mehdi ve dostlarıdır.” (Tefsir-i Kummî, c.2, s.52)
 • Allah-u Teala Hadid suresinin 17. ayetinde şöyle buyurmaktadır:

  “Biliniz ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık.”

  İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır:

  Yani Allah sapık yöneticilerin zulmü ile ölü bir hâle getirilmiş yeryüzünü, Kaim'in (Mehdi’nin) zuhur zamanında adaleti ile diriltecektir.” (Gaybet-i Numanî, s.32)
 • İmam Hüseyin şöyle buyurmaktadır:

  ...Allah Onun (Mehdi’nin) eliyle ölmüş yeryüzünü yeniden diriltip canlandıracaktır. Sonra onun (Mehdi’nin) eliyle,  müşrikler istemese de, hak dini diğer bütün dinlere üstün kılacaktır...” (Kemaluddin, c.1, bab.30, h.3, s.584)
2014-05-25 00:23:26

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top