Fizik bilgisine sahip sivrisinek ayakları

FİZİK BİLGİSİNE SAHİP SİVRİSİNEK AYAKLARI

www.sivrisinekmucizesi.imanisiteler.com

Yüce Allah’ın Kuran’da özel olarak dikkat çektiği bazı canlılar vardır. Sivrisinek bunlardan biridir. Yüce Allah’ın bahşettiği pek çok özel donanıma sahip olan bu canlının diğer canlılarda olmayan özelliklerinden biri de hem duvarlar üzerinde hem de suyun üzerinde yürüyebilmesidir. Peki, sivrisinekler adeta bir sirk cambazını andıran bu becerileri ile değişik yüzeylerde sabit şekilde durmayı nasıl başarırlar?

Sivrisinekler kimi insanların değersiz ve sıradan görebildikleri bir canlıdır oysa Yüce Allah’ın ayetlerini taşıması bakımından dikkat edilmesi, incelenmesi, üzerinde düşünülmesi gerekir. Çünkü evrendeki diğer tüm canlı-cansız varlıklar gibi “yaratılmış” olduklarını gösteren işaretlerle doludurlar ve kendilerini Yaratanın güç, bilgi ve sanatını göstermek için vardırlar. Nitekim Yüce Allah bir Kuran ayetinde bu gerçeğe şöyle dikkat çeker:

Şüphesiz Allah, bir (dişi) sivrisineği de, ondan üstün olanı da, (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler; inkar edenler ise, ‘Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?’ derler. (Oysa Allah,) Bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak O, fasıklardan başkasını saptırmaz. (Bakara Suresi, 26)

Bu canlıların pek çok özelliği gibi ayakları da Yüce Allah’ın üstün aklını ve detay sanatını gösteren detaylarla doludur. Şimdi kusursuz sistemlere sahip olan bu canlılara farklı yüzeylerde durabilme yeteneği kazandıran yaratılış özelliklerini inceleyelim.

Sivrisinek Ayaklarındaki Mükemmel Detaylar: Tüyler ve Oluklar

Sinek ve bazı böcekler, ustalıkla duvarlara ve tavan gibi yüzeylere tırmanıp yürüyebilirler, fakat suda yürüyemezler. Suda yürüyebilen bazı böcekler ise gölün üzerinde kolaylıkla yürürken, duvara tırmanmayı deneyecek olurlarsa yere düşerler. Fakat sivrisinek her iki yüzeyde de durabilmeyi başaran bir canlıdır.

Sivrisinekler düşmanlarından kaçarken duvarlara ya da tavanlara tırmanır, yumurtalarını ise göl ya da benzeri sulara bırakırlar. İşte sivrisineklerin bu kadar geniş hareket etme imkanı bulmalarının nedeni yaratılış özelliklerindeki detaylardan kaynaklanır. Bu detaylar  ayaklarındaki tüyler ve oluklardır.

Peki, bu tüy ve olukların sivrisineğin yürümesi üzerindeki katkısı nedir? 

Sivrisineklerin su yüzeyinde durmalarında, önceleri, ayaklarından salgılanan yapışkan bir sıvının yüzey gerilimi ile kombine olmasının etken olduğu sanılıyordu. Fakat yeni araştırmalar bu canlıların ayaklarındaki mikroskobik tüylerin minik hava kabarcıklarını tuttuğunu ve bu biçimde bir bot gibi suyun üstünde kolayca yüzmelerini sağladığını ortaya koymuştur. İşte sivrisineklerin dikey yüzeylere ve tavanlara kolayca yapışmalarını da sağlayan “setae” veya “mikrosetae” adı verilen bu tüycüklerdir. Çıplak gözle görülmeyen bu mikroskobik tüycükler, Yüce Allah’ın üstün aklının delili olan detaylarla doludur. Tek bir yöne doğru olmaları, iğne biçiminde bir şekle sahip olmaları, insan saçının bir telinden (insan saçının bir teli 80-100 mikrometre çapında) ortalama 30 kez daha ince olan 3 mikrometreden  küçük çapları ve gözle görülemeyecek kadar ince olmalarına rağmen birkaç tabakadan oluşmaları bu detaylar arasındadır. Elbette, bu detayları bir beyne dahi sahip olmayan sivrisineğin düşünüp akıl etmesi, akıl ettiği detayları vücuduna eklemesi ve eklediği detayları gelecek nesillere aktarması mümkün değildir. Sivrisinek Yüce Allah’ın yarattığı diğer tüm canlılar gibi O’nun üstün aklının bir eseridir. Üstelik sivrisineğin ayaklarındaki detaylar sadece tüylerle de sınırlı değildir. Ayrıca bu tüyler bir metrenin milyarda biri kadar olan yani nanometre ile ölçülebilen oluklara sahiptir.

Sivrisineklerin bacaklarının tümünü kaplayan ve hava keselerinden oluşan bu küçük oluklar suyun yüzey gerilimini arttırır ve suyun bu oluklardan içeri sızmasını zorlaştırarak ayaklarının kuru bir şekilde su üstünde kalmasını sağlar. Oluklar küçüldükçe suyun araya girmesi de zorlaşır. Bu oluklar sivrisinek için hayati önem taşır. Çünkü kürek çeker gibi yüzerken suyun ayaklara nüfuz etmesi ve sineğin suya düşmesi durumunda yüzeye ulaşmak için kendi vücut ağırlığının 10 katı bir güç kullanması gerekir.

Sivrisinekler Su Üzerinde Nasıl Durur ve Duvarda Nasıl Yürürler?

Sivrisineklerin suyun üzerinde durabilmesi  ve duvarda da yürüyebilmesi kuşkusuz olağanüstü bir işlemdir. Kimi böcekler de su üstünde yürüyebilir ama duvarda yürüyemezler. Ancak sivrisinekler her iki yüzeyde de ayakta durabilecek yeteneğe sahiptirler. Suyun altında doğan ve bir larva sürcei olan sivrisinekler yumurtalarını suyun yüzeyine bırakmak zorundadırlar. Bu işlem için sivrisineklerin su üzerinde durabilmelerini sağlayacak ayaklara sahip olmaları gerekir. İşte bu nedenle bu canlılar su üstünde durmaya uygun, çok gelişmiş özel ayak yastıklarına sahip olarak yaratılmışlardır. Bu özel hava yastıkları, ayaklar üzerinde bulunan mikro ölçekteki tüyler, bu tüyler üzerindeki nano ölçekteki oluklar ve suyun yüzey gerilimi sayesinde gerçekleşir. Sivrisineğin bu muhteşem ayaklara sahip olabilmesi için fizik bilgisine ihtiyacı vardır. Üstelik böyle bir bilgiye ulaştığı varsayılsa bile kendi vücudundaki bu donanımı gelecek nesillere aktarması gerekir. Elbette sivrisinek bunların hiçbirini başaramaz. Çünkü ne bunun için gerekli akla, ne de fizik bilgisine sahiptir. Bu varlık, birkaç milimetre büyüklüğünde akıl ve bilinci olmayan bir canlıdır. Onu böyle hayranlık verici bir sisteme sahip kılan ise, insanı da sivrisineği de yaratan, “göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbi olan” Yüce Allah’tır.

www.evrimsacmaliklari.imanisiteler.com

Sivrisinek Ayaklarındaki Kusursuz Detay: Su Çukurları

Sivrisineğin su üzerinde durmasında etkili olan bir başka detay, ayaklarının su yüzeyinde oluşturdukları çukurlardır. Oluşan çukurların içindeki suyun yüzey gerilimi onları su yüzeyinde tutar. Bu çukur, suyun hava ile temas eden yüzeyini küçültmeye çalışması ve bir trampolin (sıçrama brandası) gibi aşağı doğru kıvrılarak böceğin ağırlığını taşımasını sağlar. Ancak aynı prensip daha büyük canlılar ve insanlar için mümkün değildir. Çünkü suyun yüzeyi daha büyük bir cisim ya da canlının ağırlığı karşısında küçülür, böylece ağırlığı taşıyabilecek yüzey gerilimi avantajından yararlanılabilecek yüzey alanı azalır. İşte bu yüzden su ağırlığı taşıyamaz. Eğer su üzerinde durmak için ihtiyacımız olan ayağın ölçüsünü hesaplayacak olursak, bunun yaklaşık bir kilometre kadar olması gerekirdi. Elbette bir kilometre uzunluğunda bir ayağa sahip olmak insanlara pratik olarak bir üstünlük sağlamaz ve onların  hareket etmelerini de engeller. Her şeyi belli bir düzen içinde yaratan Yüce Allah insanlara yüzey geriliminden yararlanma özelliği vermemiştir. Bu durum karşısında insanın düşünmesi ve aciz olduğunu bir kez daha anlaması gerekir. Çünkü küçücük bir böceğin hiç düşünmeden rahatlıkla yaptığı bir hareket, Yüce Allah dilemediği sürece bir insan için imkansızdır.

Tüycükler ve oluklar su üzerinde durmayı nasıl sağlar?

Suyun üzerindeki hava kabarcıkları mikrosetae’lar ve nano oluklar arasında tutulur, bu şekilde hayvanın ayaklarının ıslanmasını önleyen hava yastıkları oluşur. İşte bu sayede sivrisinek su üzerinde durma ve yürüme özelliği kazanmış olur. Ördeklerin tüyleri de su geçirmezliği açısından aynı özelliğe sahiptir, ancak suda yürüyebilen hayvanların suda oluşturduğu itme gücü gibi etkili değildir. Bilim adamları bu tüylü ayakları süper hidrofoblar (sugeçirmezler) olarak tanımlarlar.

Su yüzeyinde duran sivrisineğin bir tek bacağı kendi ağırlığının 23 katını taşır. 

2014-12-16 13:50:03

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top