Elektrikli Yılanbalıkları, Avlarını ‘Uzaktan Kumanda’ ile Avlar

Çok farklı algılara sahip olan canlılar vardır. Kimileri çevrelerindeki ısı alanlarını görür, kimileri manyetik alanları hisseder, kimileri ise dış dünyayı algılama aracı olarak elektriği kullanır. Bir kısım deniz canlıları da, Yüce Allah’ın dilemesiyle vücutlarında elektrik üreterek, etraflarını bir radar sistemindeki gibi görebilir; elektriği düşmanlarını etkisiz hale getirmek ya da avlanmak için kullanabilirler. Elektrikli yılan balıkları da bu canlılardan biridir.

www.balikfosilleri.com

Elektrikli balıklar içinde en güçlü elektro şok meydana getiren canlı, yılanbalıklarıdır. Avlarını 600 voltluk elektrik ile avlayabilirler. Bu yüksek elektrik, bir insanı bile yaralamaya yeter. Ama yılanbalıklarının bundan da şaşırtıcı özellikleri olduğu keşfedildi. Yılan balıkları avlarını metrelerce uzaklıktan bile avlayabilirler, daha da önemlisi avlarının saklanma taktiklerini tersine çevirebilirler. Çünkü Yüce Allah’ın ilhamı ile avlanmak yılanbalıkları için son derece kolaydır.

Balıktan kaynaklanan elektrik şoku, 2 metre uzaktaki büyük baş bir hayvanı bile öldürebilecek şiddettedir. Balığın elektrik üretme mekanizması saniyenin binde ikisi veya üçü kadar kısa bir sürede devreye girer. Tüm elektrikli balıkların içinde en öldürücü olan elektrikli yılan balığı, elektrik akımını 650 volta kadar çıkarabilir. Bu miktarda bir voltaj, televizyonu çalıştırmak için kullanılandan daha güçlü bir elektrik yüküdür ve bir insanı öldürebilir. Yılan balığının kimi zaman boşaltabildiği 800 voltluk elektrik şoku ise, bir atı öldürmeye yeterlidir.

Elektrik, yılan balığının vücudundaki yan kaslarda yerleşmiş organları tarafından üretilir. Elektrikli yılan balığının üç çift elektrik organı vardır; bu organlar balığın ağırlığının büyük bir bölümünü ve boyunun beşte dördünü oluşturur. Elektrik organı çok sayıda yassı hücrenin, seri ve paralel bağlanmış biçimde bir araya gelmesiyle oluşur. Elektrikli yılan balığının kuyruğu 70 sütun halinde sıralanmış, 10.000 minik elektrik organı ihtiva eder. Bu hücrelerin tümünün aynı anda harekete geçirilerek güçlü bir elektrik boşalımı oluşturabilmesi, hücreleri harekete geçiren sinir uyarılarının eş zamanlı olmasıyla mümkün olur. Binlerce hücrenin, belli bir canlıyı hedef alacak şekilde, aynı anda elektriğini boşaltması ise, son derece özel, şaşırtıcı bir durumdur. Bu hücrelerin her biri birbirinden farklı zamanlarda elektriklerini boşaltacak olsaydı, ortaya av üzerinde etkili olacak güçte bir elektrik akımı çıkamazdı. Ancak yılan balığı varlığından dahi haberi olmadığı mükemmel bir sistemi, vücudunda barındırmakta ve Allah’ın dilemesiyle bunu en etkili şekilde kullanmaktadır.

Elektrikli Yılan Balıklarının Elektrik Üreten Mükemmel Sistemleri

Bu canlılar elektrik üretebilme yeteneğini hem savunma hem de mükemmel bir saldırı aracı olarak kullanırlar. Bu balıklar, vücutlarında ürettikleri elektrikle, avlarını hareketsiz hale getirmede ve düşmanlarını şok edip öldürmede birer ustadırlar.

Balıktan kaynaklanan elektrik şoku, 2 metre uzaktaki büyük baş bir hayvanı bile öldürebilecek şiddettedir. Balığın elektrik üretme mekanizması saniyenin binde ikisi veya üçü kadar kısa bir sürede devreye girer. Tüm elektrikli balıkların içinde en öldürücü olan elektrikli yılan balığı, elektrik akımını 650 volta kadar çıkarabilir. Bu miktarda bir voltaj, televizyonu çalıştırmak için kullanılandan daha güçlü bir elektrik yüküdür ve bir insanı öldürebilir. Yılan balığının kimi zaman boşaltabildiği 800 voltluk elektrik şoku ise, bir atı öldürmeye yeterlidir.

Elektrik, yılan balığının vücudundaki yan kaslarda yerleşmiş organları tarafından üretilir. Elektrikli yılan balığının üç çift elektrik organı vardır; bu organlar balığın ağırlığının büyük bir bölümünü ve boyunun beşte dördünü oluşturur. Elektrik organı çok sayıda yassı hücrenin, seri ve paralel bağlanmış biçimde bir araya gelmesiyle oluşur. Elektrikli yılan balığının kuyruğu 70 sütun halinde sıralanmış, 10.000 minik elektrik organı ihtiva eder. Bu hücrelerin tümünün aynı anda harekete geçirilerek güçlü bir elektrik boşalımı oluşturabilmesi, hücreleri harekete geçiren sinir uyarılarının eş zamanlı olmasıyla mümkün olur. Binlerce hücrenin, belli bir canlıyı hedef alacak şekilde, aynı anda elektriğini boşaltması ise, son derece özel, şaşırtıcı bir durumdur. Bu hücrelerin her biri birbirinden farklı zamanlarda elektriklerini boşaltacak olsaydı, ortaya av üzerinde etkili olacak güçte bir elektrik akımı çıkamazdı. Ancak yılan balığı varlığından dahi haberi olmadığı mükemmel bir sistemi, vücudunda barındırmakta ve Allah’ın dilemesiyle bunu en etkili şekilde kullanmaktadır.

Elektrikli yılan balıklarının kuyruk bölgesindeki elektrik organı, aynı zamanda zayıf elektrik sinyalleri üreterek bir duyu organı gibi de işlev görür. Balık, elektrik yükünü kuyruğundaki binlerce gözenekten sinyaller şeklinde yayar. Bu sinyaller balığı çevreleyen suda anlık bir elektrik alanının oluşmasına neden olur. Balığın yakınındaki nesneler, bu alanın biçimini bozar. Balık bu bozulmaları hemen tiplerine göre yorumlayarak çevresi hakkında bilgiler edinir. Balığın vücudunda, etrafa sürekli olarak elektrik sinyalleri yayan, bir yandan da bu sinyallerin çarptığı cisimleri yorumlayan, bir nevi organik radar vardır. İnsanların kullandıkları radarların ne denli kompleks aygıtlar olduklarını düşündüğümüzde, balığın vücudunda bulunan ve yapay örneklerinden kat kat kompleks olan bu sistemin harikalığı da daha iyi anlaşılabilmektedir.

www.aragecisacmazi.imanisiteler.com

Doğada Yüzyıllardır Var Olan Elektrik Enerjisi

19. yüzyılda keşfedilen elektrik, yıllardır doğada var olan bir enerji kaynağıdır. İnsanoğlunun uzun uğraşlar ve çabalar sayesinde temin edebildiği bu önemli nimet, Allah’ın yarattığı birçok canlıda var oldukları ilk andan beri bulunmaktadır. Elektrikli yılan balıkları, vücutlarında taşıdıkları bu özel sistemler vesilesiyle, çağımızın en önemli enerji kaynaklarından biri olan elektriği, ilk yaratıldıkları andan itibaren hiçbir teknik sistem ve profesyonel laboratuvar gereci kullanmadan, üstelik oldukça güçlü bir miktarda üretmektedirler. Bu mucizevi özellik, tesadüflere dayalı yaşamı savunan evrim teorisinin çöküşünün ve yaratılış gerçeğinin de çarpıcı bir kanıtıdır. Allah’ın üstün ilminin bir tecellisi olan bu canlılardan biri de ürettikleri elektriği kontrollü bir biçimde kendilerini savunmak gibi birçok farklı amaç için kullanan elektrikli yılan balıklarıdır. Balığın bu denli büyük bir enerjiye sahip olması, onu yaratan Yüce Allah’ın sonsuz ilminin delillerinden birini sergilemektedir. Allah Kuran’da şöyle buyurmaktadır:

O, Aziz ve Hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere böyle vahyetmektedir. Göklerde ve yerde olanlar O’nundur. O, Yücedir, büyüktür. (Şura Suresi, 3-4)

Elektro Şok Yöntemi Nasıl Çalışır?

Elektrikli yılanbalığının elektro şok yöntemini nasıl kullandığını araştıran Biyolog Kenneth Catania’nın, elektrikli yılanbalıklarının koi gibi küçük balıklara saldırılarını kameraya almıştır. Geniş bir havuzda yapılan araştırmada, saniyede 1000 kare yakalayan yüksek hızlı kamera kullanılmıştır. Yüksek teknolojili kamera, yılanbalığından yayılan dalgaları ve avın kaslarındaki kasılmaları da kaydetmiştir.

Yılanbalığı, yakınındaki bir balığın hareketlerini hissettiği zaman yüksek voltajlı elektrik dalgaları yayar. Bu sayede avını şoka sokar. Ancak yalnızca bununla kalmaz. Elektrik dalgalarının asıl etkisi, avının kaslarında istemsiz kasılmalara yol açarak onun olduğu yerde donup kalmasını sağlamaktır.

Catania, av olan balığa, kasları ile sinir sisteminin iletişimini kesen bir ilaç verdiğinde, kasların kasılmadığını gördü. Bu deneyle, yılanbalığının yaydığı elektroşokun avın kaslarını iptal etmesinin, avın motor nöronlarının etkilenmesiyle olduğu anlaşıldı. Böylece, bir balıktan yayılan elektriğin av üzerinde özellikle hangi biyolojik noktaları etkilediği ilk kez bu kadar detaylı tespit edildi.

Catania “yılanbalıklarını yüzen bir elektroşok makinası” olarak tanımlamakta ve elektro şok makinaları ile yılan balıklarının mekanizmalarının da aynı olduğunu belirtmektedir.

Yılanbalığı takip ettiği avı şokla aniden felce uğrattıktan sonra, tekrar farklı bir dalga yaymaya başlar. Bu yüksek enerjili 2 ya da 3 elektrik dalgasıdır. Catania, doğal ortamda gözlemlediği bu olayı laboratuvarında detaylı incelemek için yılan balığının olduğu havuza felçli balıklar koydu.

Biyolog Catania, havuzdaki yılanbalıklarının yaydığı 2 ya da 3 elektrik dalgasının felçli balıkların kaslarında kasılmalara yol açtığını gördü. İstemsiz kasılmalar, şoka uğradıktan sonraki 20 milisaniye içinde etkisini gösterdi. Kaslarındaki bu kasılmalarla balıklar bulundukları konumdan yılanbalığına doğru istemsiz olarak yaklaşmaya başladılar.

Yılan Balığının Avını Uzaktan Kumanda ile Yönetmesi Nasıl Gerçekleşir?

Science dergisinde yayınlanan bir deneyde, balıkların 15 cm kadar uzaklıktan yılanbalığına doğru hareket etmeye başladıkları görüldü. Balığın kaslarının basit bir hamle için hareket etmesi dahi, motor hücrelerinden gelen çok sayıda elektriksel komut ile gerçekleşir. Şokla felce uğratılmış balıkları kendisine doğru yüzdürmek için ise, yılanbalığından avlarının kaslarına elektrik dalgaları ile komut gitmektedir. Av olan balık normal şartlarda kendi motor sinirlerinden aldığı komutları, bu durumda dışarıdaki bir balıktan, yani yılanbalığından alır. Yılanbalığı her bir elektrik dalgasında avının kasına ayrı bir hareket verir. Avını adeta uzaktan kumandalı bir oyuncak gibi kendisine yüzdürür. Biyolog Catania, bu konuda şöyle diyor:

Yılan balığının yaydığı her bir elektrik dalgası, avın ayrı bir kasını etkiliyor, tıpkı bir uzaktan kumanda gibi.1

Bu araştırma yılanbalığının yalnızca suya rastgele elektrik akımı yaymakla kalmadığını gösterir. Yaydığı her bir elektrik dalgası belirli bir amaca yöneliktir. Oysaki yılanbalığının kendi bünyesinde elektrik üretebilmesi, onu suda yayabilmesi ve kendisinin bundan etkilenmemesi bile son derece şaşırtıcıdır ve Allah’ın yaratma sanatını açıkça gösterir.

Bunun üzerine, yılanbalığı hakkındaki bu yeni keşfi de genel aşamalarıyla düşünelim. Yılanbalığının avını kendisine yüzdürmek için hangi kasın nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmesi, bu hareketi sağlamak için nasıl bir elektriksel komut vermesi gerektiğini bilmesi, bu elektriksel komutu kendi bünyesinde nasıl oluşturacağını bilmesi ve elektriksel komutu suda elektrik dalgası şeklinde avına yönlendirebilmesi gerekir. Yılanbalığı, işte en genel hatlarıyla tarif edildiğinde dahi son derece şaşırtıcı olan bu olayı gerçekleştirir.

Biyolog Jason Gallant, kendisi de bir evrimci olduğu halde, yılanbalığının bu özellikleri karşısındaki şaşkınlığını şöyle ifade ediyor:

Gerçekten çok güzel bir çalışma. Bu keşifler beni son derece şaşırttı.2

Bu mucizevi olayda görülen her bir olay için çok yüksek bir şuur gerektiği açıktır. Kendi vücudumuz haricindeki bir canlının kaslarını hareket ettirmek için ne gerektiğini, yüzyıllara dayanan bilimsel birikimi ve yüksek teknoloji seviyesine rağmen insanlar dahi bulamamışlardır. Ancak denizde yaşayan bir canlı bunu yaratıldığı ilk andan beri kolaylıkla yapabilmektedir.

Evrim yalanı, yılanbalıklarının varlığını açıklamaktan son derece acizdir. Bu nedenle Darwinistler bu harika olayın şaşırtıcılığını kendilerince gizlemeye çalışmışlardır. Yılanbalıklarının evrimi ile ilgili uydurmuş oldukları eski basit hikayeler de milyonlarca yıl öncesinden günümüze kalmış olan fosiller ile yerle bir olmuştur. Yılanbalığı fosillerinde yılanbalıklarının elektrik ile ilgili duyargalarının net olarak görülmesi, bu canlıların ilk yaratıldıkları andan itibaren bu özelliklere sahip olduklarını kanıtlamıştır.

Sahip olduğu tüm özellikler ile yılanbalığı Allah tarafından yaratılmıştır. Rabbimiz, yarattığı her bir canlıda milyonlarca şaşırtıcı özellik var etmiştir. Bu şaşırtıcı özelliklerin teker teker keşfedilmesiyle yaratılış gerçeği tekrar tekrar kanıtlanmaktadır. Kuran’da şöyle buyurulmaktadır:

O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haşr Suresi, 24)

1. http://news.sciencemag.org/biology/2014/12/ electric-eels-zap-other-fish-remote-control

2. http://news.sciencemag.org/biology/2014/12/ electric-eels-zap-other-fish-remote-control

www.hayvanlardakamuflaj.com

2015-01-08 01:51:53

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top