Bu sitedeki Hristiyanlıkla ilgili yazıların asıl amacının, samimi Hristiyanlar tarafından doğru anlaşılması önemlidir

Sitemizde sıklıkla Hristiyanların birtakım inanç ve uygulamalarıyla ilgili çeşitli açıklamalar yayınlanmakta ve yayınlanmaya devam etmektedir. Bu yazılarda Hristiyanlığın, Kuran'a uygun olmayan, İncil'in yanlış yorumlanmasından kaynaklanan hatalı inançlarına ve Hristiyanlığa sonradan dahil edilmiş bidatlere dikkat çekilmekte ve bunların doğru yönleri anlatılmaktadır. Ancak söz konusu yazıları okuyup incelerken, Hristiyan kardeşlerimizin bu yazılardaki asıl amacı ve hikmeti çok iyi anlamaları gerekmektedir.

Bu yazılardaki amaç Hristiyanları yermek, onları kötülemek, İncil’i tamamen geçersiz kılmak ve Hristiyanlık dinini ortadan kaldırmak değildir. Hak olan İncil, Kuran’da övülmekte ve hak peygamber olan Hz. İsa (as)'a verilmiş bir kutsal kitap olarak tasdik edilmektedir. Müslümanlar, Bakara Suresi'nin 136. ayetinde bildirildiği gibi: "Biz Allah'a; bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O'na teslim olmuşlarız." derler. Dolayısıyla Müslümanlar da, tıpkı Hristiyanlar gibi, İncil’deki hak hükümlere uymakla, hikmetli açıklamaları yüceltmekle yükümlüdürler. Bu bakımdan Hristiyanlara yönelik bu yazıların amacı, samimiyete, doğru olana, yani hak olan İncil'e bir davettir. Hristiyanları, Hz. İsa (as)'a vahyedilen hak İncil'de bulunmayan yanlış uygulamalardan ve batıl bidatlardan arındırabilmek ve ONLARIN GERÇEK İNCİL HÜKÜMLERİNE UYAN GERÇEK HRİSTİYANLAR OLMALARINI SAĞLAMAKTIR. Dolayısıyla bu konu yanlış anlaşılmamalıdır.

Kaldı ki, HRİSTİYANLARIN SAMİMİ DİNDAR OLMALARI, MÜSLÜMANLAR OLARAK BİZİM DE İSTEYECEĞİMİZ BİR ŞEYDİR. Fakat aynı zamanda üzerimize düşen görev, Allah'ın Kuran'da "iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek" (Al-i İmran Suresi, 104) emri gereği, bazı Hristiyanları farkında olmadan içine düştükleri yanılgılardan uzaklaştırabilmek, onlara hak ve doğruyu gösterebilmektir. İşte bu nedenle tüm inananlar gibi Hristiyanların da bu tehlikelere karşı uyarılmaları, Allah’ın belirttiği hak hükümlere, akla ve mantığa davet edilmeleri son derece elzemdir.

Yüce Allah Kuran’da Ehl-i Kitap’ın (Hristiyan ve Musevilerin) varlığını haber vermiştir. Ehl-i Kitap, Kuran’a göre Müslümanların korumasına verilmiş samimi dindarlardır. Dolayısıyla Ehl-i Kitap’ın doğru, sahih Tevrat ve İncil hükümlerine uymalarını sağlamak, onlara doğru olanı gösterip onların daha dindar ve daha samimi olmalarını sağlamak, Allah'a bir ve tek olarak imana davet etmek Müslümanların görevidir. Burada yapılmaya çalışılan da budur.

Okuyacağınız yazılarda, hak din olan Hristiyanlığın içine yıllar içinde girmiş ve Kuran’da bir tehlike olarak uyarılmış olan inançlar konu edilecektir. Bu yanılgıları haber veren Kuran ayetleri belirtilirken, asıl olarak Hristiyanların kendi Kutsal Kitapları olan İncil’den bu yanılgıları ortadan kaldıracak deliller sunulacaktır. Tüm inançlarda olduğu gibi Hristiyanlık inancında da, konulara oldukça radikal bir bakış açısı ile yaklaşan, bahsini ettiğimiz bu yanlış inançlarında oldukça sabit olan, Kuran'a karşı ön yargıyla yaklaşan Hristiyanlar olabilir. Söz konusu Hristiyanlara tavsiyemiz, buradaki yazıları objektif gözle okumaları ve anlatılanları yepyeni bir bakış açısıyla akla uygun değerlendirmeleridir. Bu onları, İncil hükümlerinden uzaklaştırmayacak, tam tersine -Allah'ın izniyle- İNCİL’İ DAHA SAMİMİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELERİNE VE İNCİL’E DAHA MÜKEMMEL ŞEKİLDE UYMALARINA vesile olacaktır.

Hristiyanların Hz. İsa (a.s.)'nın Haşa Allah'ın oğlu olduğuna dair inançları büyük bir yanılgıdır -1- >>>

Hristiyanların Hz. İsa (as)'nın Haşa Allah'ın oğlu olduğuna dair inançları büyük bir yanılgıdır -2- >>>

Hz. İsa (as) da, her varlık gibi Allah'ın tecellisidir, ancak (Haşa) Allah'ın Zatı değildir >>>

Allah elbette vahyettiği Hak Kitabı korumaya kadirdir >>>

Üçleme inancı neden tehlikelidir? >>>

Hz. İsa (as)'ın sözde çarmıha gerilişi iddiası ile ilgili dört İncil'de yer alan çeşitli çelişkiler >>>

Hz. İsa (as) ölmemiş, Allah'ın Katına yükseltilmiştir >>>

Bazı Hıristiyan kardeşlerimiz Allah korkusunu yanlış değerlendirmemelidirler. Gerçek imanda Allah sevgisi Allah korkusu ile birlikte yaşanır >>>

 

Hristiyanların Hz. İsa (a.s.)'nın Haşa Allah'ın oğlu olduğuna dair inançları büyük bir yanılgıdır -1- >>>
 
Hristiyanların Hz. İsa (as)'nın Haşa Allah'ın oğlu olduğuna dair inançları büyük bir yanılgıdır -2- >>>
 
Hz. İsa (as) da, her varlık gibi Allah'ın tecellisidir, ancak (Haşa) Allah'ın Zatı değildir >>>
 
Allah elbette vahyettiği Hak Kitabı korumaya kadirdir >>>
 
Üçleme inancı neden tehlikelidir? >>>


2010-10-04 11:29:20

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top