Mehdiyet, dünyanın dönmesi gibi Yüce Allah'ın emrettiği bir kanundur

Kutsal kitaplarda işaret edildiği, tüm sahih hadis kitaplarında ve Ehl-i Sünnet kaynaklarında anlatıldığı, bütün İslam alimlerinin bildiği, konuyla ilgili hadisleri okuyan herkesin kolaylıkla anlayabileceği üzere, ahir zamanda Yüce Allah Hz. Mehdi(a.s.)’ı gönderecektir. Bu değerli zat, Allah’ın izniyle ilmi mücadelesi sonrasında İslam ahlakının dünyaya hakim olmasına vesile olacaktır. İslam ahlakının hakimiyeti döneminde Asr-ı Saadet benzeri muhteşem bir dönem yaşanacaktır. Hz. Mehdi(a.s.)’ın ortaya çıkışı, Yüce Allah’ın dünyanın dönmesi gibi kesin olarak emrettiği kanunlardan biridir.

 • Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru Tevrat ve İncil’de nasıl geçer?
 • Büyük İslam alimleri  Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru ve İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret eden bazı Kuran ayetlerini nasıl şerh etmişlerdir?
 • Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru nasıl anlatılmaktadır?

Yüce Allah Peygamberimiz (s.a.v.)’e çok sayıda mucize lütfetmiş, bu mucizeleri birçok insanın imanının güçlenmesine vesile kılmıştır. Tüm Müslümanlar için bu mucizeler, şevkle ve coşkuyla anlatılması gereken birer güzellik ve nimettir.

Peygamberimiz (s.a.v.)’in yaşadığı süre içinde Allah’ın lütfuyla gösterdiği mucizelerin yanı sıra, vefatının ardından da gerçekleşen mucizeleri  vardır. Bunlar Allah’ın Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e vahiyle bildirdiği gayb haberleridir ve bunların büyük bir kısmı ahir zamana dair haberlerdir.

Allah, Peygamberimiz (s.a.v.)’e adeta bir tablo gibi ahir zamanda olacak olayları teker teker göstermiş, hangi olayın ardından nasıl gelişmeler yaşanacağını bildirmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) de Müslümanların ahir zamanda olduklarını anlayıp bilmeleri için hayret uyandıracak şekilde detaylı olarak tüm olayları sahabeye anlatmış, bu alametlerin gerçekleştiğini gördüğümüzde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur ettiğini anlamamızı istemiştir. 1400 yıldır tüm İslam alemi Peygamberimiz (s.av)’in haber verdiği bu alametlerin gerçekleşmesini heyecanla gözlemiş, her devirde Hz. Mehdi (a.s.)’ı şevkle beklemiştir.

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışı öncesinde gelişecek olaylardan başlamak üzere, Hz. Mehdi (a.s.)’ın hayatı, cemaati, cemaatinden çıkacak münafıklar, bu münafıkların saldırıları, Hz. Mehdi (a.s.)’a karşı mücadele edecek İstanbul’dan çıkan bir yobaz, bu yobazın özellikleri, deccaliyet, süfyaniyet, Hz. Mehdi (a.s.)’ın karşılaşacağı zorluklar, ilmi mücadelesi, bu mücadelesi sonrasında İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti, İslam ahlakının hakimiyeti döneminde yaşanacak asrı saadet benzeri muhteşem dönem gibi uzun bir süreç kapsamlı olarak anlatılır. Bu süreç Hicri 1400 itibariyle başlamıştır ve bugüne kadar Peygamberimiz (s.a.v.)’in anlattığı yüzlerce olay gerçekleşmiştir. Bundan sonra da Allah’ın izniyle diğer tüm anlattıkları birer birer gerçekleşecektir.

Şu Ana Kadar Gerçekleşmiş Olan Bu Olaylardan Başlıcaları:

 • Peygamberimiz (s.a.v.), Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulmaları olacağını haber vermiş, tam tarif ettiği şekilde 1981 ve 1982 yıllarında Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulmaları olmuştur.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) Doğu tarafından, çok parlak, çift kuyruklu, dönüş yönü doğudan batıya olan bir yıldız doğacağını haber vermiştir; 2009 yılında çift kuyruklu yıldız olan Lulin Dünyaya en yakın noktadan geçmiştir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) Doğu tarafından geceyi aydınlatan büyük bir ateş doğacağını, bu ateşin gökyüzünde büyük bir kızıllığa sebep olacağını haber vermiştir; 1979’da İstanbul’da infilak eden Independenta isimli gemiyle de bu olay gerçekleşmiştir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.), tüm dünyada duyulacak şekilde Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıktığının haber verileceğini söylemiştir; internet, televizyon, radyo gibi 20. yüzyılın teknolojisiyle Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıktığının haber verilmesi ve bunun tüm dünya tarafından duyulması gerçekleşmiştir. Televizyon, radyo, gazete ve internette tüm büyük İslam alimleri tarafından, özellikle son 30 yıldır, sürekli Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur vaktinin geldiği anlatılmakta ve bu önemli bilgi tüm dünyaya duyrulmaktadır.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) Kabe’de kan akıtılacağını haber vermiş; 1979 yılında Hac sırasında Kabe’ye büyük bir baskın yapılmış ve çok sayıda kişi öldürülmüştür. Bundan 7 sene sonra da hac sırasında yine büyük bir kanlı olay meydana gelmiş, 402 kişi vefat etmiştir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.), Şevval ayında ayaklanmalar Zilkadde’de harp konuşmaları ve Zilhicce’de ise harp olacağını söylemiş; 1980’de başlayan İran-Irak savaşı tam Peygamberimiz (s.a.v.)’in söylediği şekilde gerçekleşmiştir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.), Şam’da zuhur edecek süfyandan haber vermiş; Esad 19 yıl boyunca Suriye’yi yönetmiş, on binlerce Müslümanı şehit etmiş, büyük zulümlere ve fitnelere sebep olmuştur.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) Mısır meliklerinin öldürüleceğini haber vermiş, 1980’den itibaren Mısır yöneticileri çeşitli suikastlerde hayatlarını kaybetmişlerdir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) Fırat’ın suyunun kesileceğini haber vermiş; Keban Barajı’nın inşaatı sırasında tam Peygamberimiz (s.a.v.)’in söylediği şekilde Fırat’ın suyu kesilmiştir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) Fırat yöresinde çok kan döküleceğini haber vermiştir; hem bölgedeki bölücü terör hem İran-Irak savaşı hem de Irak işgali sırasında bölgede çok fazla kan dökülmüştür.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) yer batmalarının ve maden batmalarının olacağını haber vermiştir. Tam Peygamberimiz (s.a.v.)’in söylediği şekilde bu yüzyılda çok sayıda batmalar gerçekleşmiştir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) büyük bir ekonomik kriz meydana geleceğini söylemiştir; 2007 yılında başlayan ekonomik kriz sadece şirketlerin değil devletlerin dahi iflas etmesine sebep olan dev bir buhran haline gelmiştir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.), Allah’ın açıkça inkar edileceğini ve haramların helal sayılacağını haber vermiştir. Dünya tarihinde ilk defa bu yüzyılda Darwinizm insanların %99’unun dinsizliğine sebep olmuştur.
 • Peygamberimiz (s.a.v.), İslam aleminin esaret altına alınacağını haber vermiştir; İslam dünyası şu an tarihin en zor, en baskı altındaki dönemini yaşamaktadır. Milyonlarca Müslüman şehit edilmiştir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) Afganistan’ın işgal edileceğini haber vermiştir; Afganistan bu yüzyılda işgal edilmiştir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) Irak’ın işgal edileceğini haber vermiştir; Irak bu yüzyılda işgal edilmiştir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) sellerin artacağını haber vermiştir; 1980’den sonra sellerin sayısında çok büyük artış olmuştur.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) çift kuyruklu yıldız dışında ayrıca kuyruklu bir yıldızın daha geçeceğini söylemiştir; 1979 yılında Halley kuyruklu yıldızı geçmiştir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) depremlerin artacağını haber vermiştir; 1980’den sonra büyük depremlerin meydana geliş oranı %400 artmıştır.

 • Peygamberimiz (s.a.v.) büyük şehirlerin yok olacağını haber vermiştir; hem büyük savaşlar hem de doğal felaketlerle büyük şehirler yerle bir olmuştur.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) kadınların ve çocukların dahi katledileceği zulümler olacağını söylemiştir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in söylediği şekilde dünyanın dört bir yanında masumlar katledilmektedir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.), Bağdat’ın alevlerle yok edileceğini söylemiştir; Irak işgali sırasında Bağdat yoğun bombardımana maruz kalmıştır.
 • Peygamberimiz (s.a.v.), sahte mesihlerin çıkacağını haber vermiştir; hicri 1400 itibariyle sahte mesihlerin sayısında çok artış olmuştur.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) hayret verici büyük olayların art arda meydana geleceğini söylemiştir; hicri 1400’e girilmesiyle birlikte hemen her gün hayret veren çok büyük olaylar olmaktadır.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) çölde kaybolan bir orduyu anlatmıştır; Irak işgali sırasında Saddam’ın ordusu bir gecede çölde kaybolmuştur.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) Şam’da fitneler olacağını söylemiştir; bu bölge yıllardır karmaşa ve anarşi içindedir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) dünyanın her yerinin karışıklıkla kaplanacağını haber vermiştir; dünya şu anda tam Peygamberimiz (s.a.v.)’in söylediği şekilde karışıklık içindedir ve huzura vesile olacak Hz. Mehdi (a.s.)’ı beklemektedir.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) Irak halkının ülkesini terk edeceğini haber vermiştir; Irak işgali sırasında yaklaşık 4 milyon kişi Irak’ı terk etmiştir.
   

 •  
 • Peygamberimiz (s.a.v.), bir fitnenin bitip diğerinin başlayacağını sürekli fitneler olacağını söylemiştir; bu yüzyılda hemen her gün yeni bir karışıklık ortaya çıkmakta, fitneler son bulmamaktadır.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışı öncesinde yaygın katliamlar meydana geleceğini söylemiştir; dünya çapında yaşanan katliamlar açıkça ortadadır.
 • Peygamberimiz (s.a.v.) zalim liderlerin Müslümanlara zulmedeceğini haber vermiştir; pek çok İslam ülkesinde diktatörlerin yaptığı zulümler dünya çapında bilinmektedir.

Allah’ın izniyle Hz. Mehdi (a.s.) çok yakın bir zamanda ortaya çıkacak, Allah’ın Kuran’daki vaadine ve hadislerdeki haberlere uygun olarak Hz. İsa (a.s.) ile birlikte görevini  yerine getirecek ve İslam ahlakının tüm dünyaya yayılmasına vesile olacaktır. Hadislerde haber verilen olaylar, bugüne kadar nasıl kaderde takdir edildiği şekilde ve zamanı geldiğinde gerçekleştiyse bundan sonraki gelişmeler de Allah’ın izniyle bu şekilde olacaktır.

Kutsal Kitaplarda Hz. Mehdi (a.s.)’ın Zuhuru ve Bu Değerli Zat Döneminde Yaşanacak Dünya Hakimiyeti Bildirilmiştir

İlahi dinlerde “beklenen kurtarıcı” olarak da ifade edilen “Mesih” terimi, Müslümanlarda “Mehdi” inancının tezahürüdür. İslamiyet’teki “Mehdiyet”, Musevilerin kutsal kabul edilen kaynaklarında “Mesih” dönemi olarak geçer. Musevilerin ahir zamanda insanlığın kurtuluşu için zuhurunu bekledikleri Mesih, Müslümanların beklediği Hz. Mehdi (a.s.)’dır.

Ancak Hıristiyanların “Mesih” olarak yeryüzüne ikinci gelişini bekledikleri Hz. İsa (a.s.), “Mehdi (a.s.)” değildir. Müslümanlar da Hz. İsa (a.s.)’ın ahir zamanda yeniden dünyaya geleceğine inanmaktadırlar; ancak Hz. İsa (a.s.) geldiğinde Hz. Mehdi (a.s.)’a tabi olacak, Allah’ın izniyle yegane hak din olan İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasına, bu iki mübarek insan birlikte vesile olacaklardır. Hz. İsa (a.s.) ile Hz. Mehdi (a.s.) aynı dönemde -ahir zamanda- birlikte bulunacakları için, tıpkı kıyamet alametleri ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkış alametleri gibi, Hz. İsa (a.s.)’ın yeryüzüne ikinci kez gelişini haber veren alametler de ortaktır. İncil’de yer alan söz konusu haberlerin doğruluğundan kesin olarak emin olamasak da, Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sahih hadisleri ile son derece mutabık açıklamalar olmaları dikkat çekicidir.

Bu benzerlikler göz önünde bulundurulduğunda, İncil’e göre de, ahir zaman tariflerinin hemen hepsinin, birbiri peşi sıra günümüzde ortaya çıktığını görmekteyiz. Böylece içinde yaşadığımız zamanın, Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkması beklenen dönem olduğunu, başta İslami kaynaklar olmak üzere, Tevrat ve İncil’e dayanarak da söylemek mümkündür.

Tevrat’ta ve diğer Musevi kaynaklarda Hz. Mehdi (a.s.)’a işaretler vardır

Hz. Mehdi (a.s.)’ın -Musevilere göre Mesih’in- geleceğine inanmak, Museviliğin temel inanç esaslarından biridir. Musevilerin 12. yüzyıldan bu yana en büyük Tevrat alimlerinden biri olarak kabul ettikleri Haham Maimonides (İbn-i Meymun),   Museviliğin 13 temel inanç esasından on ikincisini, “Mesih’in [Hz. Mehdi (a.s.)’ın] geleceğine inanmak” olarak açıklamıştır. Bu esaslara göre, Musevilerin “Mehdi” ile ilgili inançları şu sözlerle belirlenmiştir:

 • “Mesih’in [Hz. Mehdi (a.s.)’ın] geleceğine gönülden inanıyorum, gelişi gecikse bile, her gün onun gelişini bekliyorum.”

Mesih’in -yani Hz. Mehdi (a.s.)’ın- gelişini inkar edenlerin durumu ise, Musevilerin kutsal kaynaklarından Mişna’da şöyle açıklanmaktadır:

 • Mesih’in [Hz. Mehdi (a.s.)’ın] geleceğine inanmayan veya onun gelişini beklemeyen bir kişi, sadece bütün Peygamberlere karşı gelmekle kalmaz, Tevrat’ı ve hocamız Musa’yı da inkar etmiş olur. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Yasaları, 11:1)

Ayrıca Musevilerin her gün üç kere ettikleri Şemone Esre (Shmone Esre) adlı duada, Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişinin yakın olmasına yönelik Allah’a edilen dua da yer alır. Bu dua, din ahlakının gereği olan adaletin yeniden sağlanması, ahlaksızlığın, günahın ve kötülüğün son bulması, doğruluğun hakim olması için Hz. Mehdi (a.s.) beklentisiyle yapılır. Tevrat’ta pek çok kısımda geçen ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın geleceğine yönelik bölümlerden birkaçı şöyledir:

[HZ. MEHDİ (A.S.)] TÜM DÜNYAYI ALLAH’A BİRLİKTE KULLUK ETMELERİ İÇİN ISLAH EDECEK, çünkü şöyle yazılmıştır:

 • “O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım.” [Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)
 • ... SENİ [HZ. MEHDİ (A.S.)’I]... ULUSLARA IŞIK YAPACAĞIM. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. (Yeşaya, 42:6-7)
 • Onun [Hz. Mehdi (a.s.)’ın] fevkalade doğruluğu ve vesile olacağı harikalıklar [şaşırtıcı güzellikler] nedeniyle İNSANLAR ONUNLA BARIŞ YAPACAK VE TÜM ÜLKELER ONA HİZMET EDECEK. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)
 • Gelecek zamanda, Kral Mesih [Hz. Mehdi (a.s.)] çıkacak ve DAVUD KRALLIĞINI GEÇMİŞTEKİ HAKİMİYETİNE YENİDEN KAVUŞTURACAK. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)
 • [HZ. MEHDİ (A.S.)] EGEMENLİK SÜRSÜN DENİZDEN DENİZE, FIRAT’TAN YERYÜZÜNÜN UCUNA DEK! (Mezmurlar, 72:8)
 • [Hz. Mehdi (a.s.)] BÜTÜN DÜNYAYI Allah’a kulluk etmeleri için mükemmelleştirecek. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

İncil’de Hz. Mehdi (a.s.)’a İşaretler

İncil’de ahir zaman ve Hz. İsa (a.s.)’ın ikinci gelişi ile ilgili, çok sayıda açıklamaya rastlamak mümkündür. Günümüzdeki İncil’in bazı bölümleri bozulmuş olsa da, Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerine uygun kısımlarında, Hz. İsa (a.s.)’ın gelişinden önce ve sonra belirecek doğa olayları ve toplumsal hadiseler anlatılmaktadır. Ayrıca Allah’ın, Kuran’da iman edenlere vadettiği din ahlakının hakimiyeti, Tevrat’ta olduğu gibi İncil’de de yer almaktadır. İbrahimi dinlerin kutsal kitaplarında geçen bu vaat, Hz. İbrahim (a.s.)’ın soyundan, Allah’a katıksızca iman eden, sadece O’nun rızası için yaşayan ve din ahlakının tüm dünyaya yayılması için çalışan bir topluluğa yöneliktir. Ahir zamanda gelecek Hz. Mehdi (a.s.) ve yardımcıları, Allah’ın izniyle, Hz. İsa (a.s.)’ın yardımıyla birlikte, bu vaadin gerçekleşmesine vesile olacak halis müminlerdir.

Ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)’ın çıkışından sonraki hakimiyet dönemine yönelik, İncil’deki anlatımlardan bir kısmı şöyledir:

 • Sizler Peygamberlerin mirasçıları, Allah’ın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Allah İbrahim’e şöyle demişti: “SENİN SOYUNUN ARACILIĞIYLA YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN HALKLAR KUTSANACAK.”  (Elçilerin İşleri, 3:25)
 • ... İBRAHİM’E VE SOYUNA DÜNYANIN MİRASÇISI OLMA VAADİ Kutsal Yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla verildi. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 4:13)
 • Onlar Allah’ın… kahinleri (din adamları) olacak, O’NUNLA BİRLİKTE... EGEMENLİK SÜRECEKLER.  (Vahiy, 20:6)
 • Mesih şöyle dedi: Artık ben sizinle çok söyleşmem. ÇÜNKÜ BU ALEMİN REİSİ GELİYOR. Bende asla onun nesnesi yoktur. (Yuhanna, 14:30)
 • Faraklit (Hz. Mehdi (a.s.) geldiğinde bütün alemi hataları sebebiyle kınar ve onları terbiye eder. (Yuhanna, 16:8)

Büyük İslam Alimleri Kuran’da Hz. Mehdi (a.s.)’a ve İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Bazı Ayetleri Şöyle Şerh Etmişler ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın Zuhurunu Bildirmişlerdir

HUD SURESİ’NİN, 86. AYETİ

 • Ebu Cafer (r.a.), bu alametleri şöyle saymıştır:

“... O (Hz. Mehdi (a.s.)) çıkınca sırtını Kabe’ye yaslar. Ona (Hz. Mehdi (a.s.)) tabilerinden 313 kişi tabi olur. Hz. Mehdi (a.s.) ilk önce şu ayeti okur: “EĞER MÜMİNİSENİZ ALLAH’IN BIRAKTIĞI SİZİİÇİN DAHA HAYIRLIDIR.”(HUD SURESİ, 86)

Bu ayeti okuyup şöyle der: “BEN SİZİN İÇİN ALLAH’IN BIRAKTIĞI VE HALİFESİYİM (Müslümanların manevi lideriyim). BEN ONUN HÜCCETİYİM.” HZ. MEHDİ (A.S.)’A SELAM VERENLER ŞÖYLE SELAM VERİRLER: “SELAM SANA EY ALLAH’IN YERYÜZÜNDE BIRAKTIĞI (BAKİYYESİ!)” Sonra herkes ona (Hz. Mehdi (a.s.)’a) bey’at (biat) eder. (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) Adamlarının sayısı on bine ulaşır. Allah’ın dışında bir başkasına ibadet eden, Musevi ve Hıristiyan olan herkes ona (Hz. Mehdi (a.s.)’a) iman eder. Böylece yeryüzünde tek bir millet hasıl olur; o İslam milletidir. Sonra Allah’tan başkasına tapanların üzerine gökten bir ateş düşer ve onları yakar. Doğrusunu Allah bilir.”

(Nurul Ebsar, Ehl-i Beyt, Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının MenkıbeleriŞeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628 77 93) s. 594) 

NUR SURESİ’NİN 55. AYETİ

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir: hiçşüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır.(Nur  Suresi, 55) 

Ali bin Hasan kanalıyla Ayyasi tarafından rivayet edildi: 

 • Onun yanında bu ayet-i kerime okundu: Onlar Allah’a yemin olsun ki bizim ehli beytin sevenlerindendir. ALLAH BİZDEN BİR ŞAHSIN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) ELİYLE ONLARA (BUNU) YAPTIRIR. O ŞAHIS İSE BU ÜMMETİN MEHDİSİDİR.(Mecmau’l beyan fi tefsiri’l-Kuran Ebu Ali Eminuddin Fazl, Hasan b. Fazl Tabersi 1986, c:4, sf. 832)    

ENBİYA SURESİ’NİN, 105. AYETİ 

 “Andolsun Biz zikir’den (tevrat) sonra zebur’da da ‘hiç şüphesiz, salih kullarım yeryüzüne mirasçı olacaklardır’ diye yazdık.”

 • İMAM MUHAMMED BÂKIR (a.s.) BU AYETLE İLGİLİ OLARAK ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: “BUNLAR, AHİR ZAMANDA ZUHUR EDECEK OLAN HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ASHABIDIR.”  (Mecma-ul Beyan Tefsiri.)

MAİDE SURESİ’NİN 54 VE EN’AM SURESİ’NİN 89. AYETLERİ:

Maide Suresi, 54. ayet: “Ey inananlar! Sizden kim dininden dönerse, Allah, yakında öyle bir toplum getirecek ki o onları (Hz. Mehdi (a.s.)’ı ve ona tabi olan Müslümanları) sever, onlar da onu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cehd (fikri mücadele yaparlar) ederler ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar...”.

 • ... İmam Cafer Sadık (a.s.) bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “BU AYETTE İŞARET EDİLEN GÖREVİN SAHİBİ (HZ. MEHDİ (A.S.)) KORUMA ALTINDADIR. ŞAYET İNSANLARIN TÜMÜ GİTSELER DE, ALLAH ONU (HZ. MEHDİ (A.S.)’I) VE ASHABINI GETİRECEK-TİR. ONLAR YÜCE ALLAH’IN HAKLARINDA ŞÖYLE BUYURDUĞU KİMSELERDİR: ‘Şimdi şunlar, bunları inkâr ederse, BİZ BUNLARI İNKÂR ETMEYECEK BİR TOPLUMU (HZ. MEHDİ (A.S.)’I VE ONA TABİ OLAN MÜSLÜMANLARI), BUNLARA VEKİL BIRAKMIŞIZ. (En’am Suresi, 89) (Tefsir-un Nu’mani.)

YASİN SURESİ’NİN 30. AYETİ:

 • AMA HÜCCET (HZ. MEHDİ (A.S.)) HALKI TANIR, HALK İSE ONU (HZ. MEHDİ (A.S.)’I) TANIYAMAZ. TIPKI YUSUF GİBİ. YUSUF HALKI TANIDIĞI HALDE ONLAR YUSUF’U İNKAR EDERLERDİ. SONRA HZ. ALİ (R.A.) ŞU AYETİ OKUDU: “Kullara Yazıklar Olsun, Resul Onlara Geldikçe Onunla Alay Ediyorlardı.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 162)

BAKARA SURESİ’NİN 155. AYETİ:

... Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.

Ebu Basir’den: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

 • KAİM’İN (HZ. MEHDİ (A.S.)’IN) KIYAMINDAN ÖNCE *BİR YIL HALK AÇ KALACAK VE ONLARI ÖLDÜRÜLME KORKUSU SARACAK; MALLARI, CANLARI VE MAHSULLERİ AZALACAK. Bu olay Allah’ın Kitabı’nda açıkça yazar. Sonra bu ayeti tilavet etti: “SİZLERİ KORKU, AÇLIK, MAL, CAN VE MAHSULLERİN EKSİLMESİ İLE MUTLAKA İMTİHAN EDECEĞİZ. VE SABREDENLERİ MÜJDELE.”(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 297)

HADİD SURESİ’NİN, 17. AYETİ: 

Bilin ki gerçekten Allah, ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz Biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık. (Hadid Suresi, 17)

 • Selam b. Müstenir de, İmam Muhammed Bakır (aa)’dan şu hadisi rivayet etmiştir:“ALLAH TEALA, KIYAM EDECEK HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ELİYLE YERİ DİRİLTECEKTİR. O (HZ. MEHDİ (A.S.)), ADALET ÜZERE HALKI YÖNETECEKTİR. BÖYLECE YERYÜZÜ ZULÜMLE ÖLDÜKTEN SONRA, HZ. (MEHDİ (A.S.)) ADALETLE TEKRAR DİRİLTECEKTİR.”  (Şeyh Tusi, Gaybet, s. 120; Duhayyil, el-Hz. Mehdi, s. 57)  

İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasına vesile olacak olan ahir zamanın kutlu şahsı Hz. Mehdi (a.s.) mücadelesine başladığı ilk dönemde henüz insanlar tarafından tanınmayacak, bu dönemde İslam ahlakının hakim olmamasından kaynaklanan zor şartlarla imtihan edilecektir. Fakat karşılaştığı zorluklar, bu zorluklar karşısında gösterdiği üstün ahlak, heybetli ve vakarlı görünüşü ile Peygamberlerin özelliklerini taşıyacak ve tüm bu özellikler bu değerli zatın tanınmasına vesile olacak nişaneleri oluşturacaktır.

AL-İ İMRAN SURESİ’NİN 200. AYETİ

Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Allah’tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz.

 • İmam Bakır (A.S.) bu ayette şöyle ma’na vermişlerdi: “Ey Muhammediler! Farzların edasında sabrediniz, düşmanlarınızın eziyetlerinde musabere ediniz, birbirinize yardım ediniz, İMAMINIZ MEHDİ RESULE SIMSIKI SARILINIZ. (Süleyman İbrahim, Meveddet Pınarları, Hz. Muhammed Aleyhisselam ve Al-i Aba, On İki İmam, Hz. Mehdi (a.s.) Resul Hakkındaki Ayet ve Hadisler, Çeviren: Adnan M. Selman, s. 219)

FUSSİLET SURESİ’NİN 53. AYETİ

Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz;  öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi?

 • Ebu Basir’den: İmam Bakır hazretlerine bu ayet hakkında sorulduğunda şöyle buyurdular: “İçlerinde ve dışlarında  Allah’ın acib ve garib mu’cizelerini görecekler ki, HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ZUHURUNUN HAK OLDUĞUNA İNANACAKLAR. BUNDA HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ KALMAYACAK.”

Hz. Mehdi (a.s.) Yüce Allah’ın İnsanlara Lütfettiği Çok Büyük Bir Nimettir

 • Tüm kutsal kitaplarda işaret edilen ve İslam aleminin 1400 yıldır beklediği Hz. Mehdi (a.s.) Hicri 1400’e girilmesiyle birlikte zuhur etmiştir. Kutsal kitaplarda ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadislerinde bu değerli zatın zuhuruna işaret eden olaylar adeta bir tesbihte dizili tanelerin ardı ardına gelmesi gibi, tam Resulullah (s.a.v.)’in tarif ettiği şekilde birbirini takiben gerçekleşmeye başlamıştır. Şüphesiz bu çok heyecan verici, hayranlık uyandırıcı güzel bir gelişmedir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in mucizelerinin gerçekleştiğini görmek, Allah’ın tüm peygamberlerinin suhuflarında bildirdiği mübarek bir kul olan Hz. Mehdi (a.s.) döneminde olmak, Allah’ın izniyle Hz. İsa (a.s.)’ın inişine ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim oluşuna şahitlik edecek olmak Allah’ın bu devrin Müslümanlarına ve tüm insanlara lütfettiği çok büyük, çok değerli, çok kıymetli bir nimettir.

Gerek kutsal kitaplardaki ayetleri, gerekse Peygamberimiz (s.a.v.)’e 1400 sene önce bu olayların gerçekleşeceğini haber veren ve 1400 sene sonra bu olayların hepsini yaratan Allah, kaderde Mehdiyet’i engellenemez ve örtülemez şekilde yaratmıştır. İslam ahlakının dünyaya hakim olması, bu hakimiyetin Hz. Mehdi (a.s.) vesilesi ile bu yüzyılda gerçekleşmesi, Yüce Allah’ın takdir ettiği kaderdir.

2011-06-03 17:03:09

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top