Nasıl Bir Yemen?

KİTABI İNDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLERİ

< <
3 / total: 45

Nasıl Bir Yemen?

National Yemen, 8 Mart 2014

Yemen bugünlerde çeşitli siyasal sorunlar yaşıyor. Üstelik giderek artan bir iç çatışma ve ayrışma tehdidi altında. Bir diğer sorun ise halkın çok yoksul olması. Evet, Yemen'in karşısında bir an önce halletmesi gereken oldukça önemli problemler var...

Yemen'de özgürlük talebinde bulunan pek çok kimse var. Kimi mezhebi, kimi aşireti, kimi de siyasi görüşü için özgürlük istiyor. Ancak Yemen'deki gruplardan hiçbiri diğerlerinin özgürlüğünü de savunmuyor. Bunun da ötesinde, bazı grupların -özellikle de Müslüman grupların- ülkede özgürlükleri engelleyeceği, düşünceleri kontrol altına almaya çalışacağı, sanatı ve bilimi sınırlandıracağı yönünde endişeler var.

Oysa İslam insanlara, düşünce, ibadet ve ifade imkanı sağlayan, kişilerin her türlü hakkını koruma altına alan ve daha da önemlisi toplumun her bir bireyine gerçek özgürlüğü sunan bir din.

Yemen Basik Susleri

Dinin Özgürlük ve Demokrasi Getirdiği Bir Yemen

Yemen'deki Müslümanlar hangi mezhep ya da cemaatten olursa olsunlar, yaşadıkları toplum içerisinde, her türlü düşüncenin ve inancın rahatça ifade edilmesini istemelidirler. Çünkü Müslüman, karşısındakinin hayatına, fikirlerine, yaşantısına saygı duyar. Farklı fikirlerin hatta ateist ideolojilerin dahi anlatılmasına karşı çıkmaz ki, böylece bu fikirlere karşı gereken cevabı ilmi ve fikri olarak tam verebilsin. Düşüncelerin, ideolojilerin baskı altına alınıp yasaklanması, Müslüman için bir kolaylık değil, tam tersine tebliğini zorlaştıracak, ilmi mücadelesini daha güç hale getirecek bir durumdur.

Mezhep Farklılıklarının Gerilim Yaratmadığı Bir Yemen

Modern Cami

Yemen'de yaşanan olaylar içinde en acı olan, kuşkusuz, Müslümanın silahını Müslümana doğrultmasıdır. Oysa tüm Müslümanlar birbirlerine Allah'ın emanetidir. Müslümanların birlik olmaları Allah'ın açık bir emri olduğu halde, Ortadoğu'da olduğu gibi, Yemen'de de Müslümanlar ayrılığa düşmüş ve birbirleriyle kavgaya tutuşmuş durumdalar.

Allah'ın, Kuran'ın Al-i İmran Suresi'nin 103. ayetinde belirttiği, 'Müslümanların dağılıp ayrılmamaları' yönündeki açık emrine rağmen, Müslümanların birbirlerine karşı öfke ve nefretle saldırmaları çok büyük bir hatadır. Müslümanların derhal mezhep ayrılıklarını bırakarak bu hatadan dönmeleri ve Allah'ın farz kıldığı şekilde birlik olmaları gerekir. Allah'ın Kuran'da tüm Müslümanlara tek bir topluluk olarak hitap etmesi de yine, Müslümanların birlik olması gerektiğini gösteren bir diğer delildir.

İşinin Ehli Olan Kişilerin Yönettiği Bir Yemen

Yemen'de insanlar, ülkenin iyi yönetilmesini ve şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, yöneticilerin hukuk ve demokrasi dışında başka yollara sapmamalarını, temel insan haklarını düstur edinmelerini arzu ediyorlar. Halkın ülkeyi yönetenlerden bir diğer beklentisi ise, kendilerini Yemen'in mutlak hakimi olarak addedip, zorbaca yöntemlerle kibirlerini tatmin etmekten kaçınmaları.

Böyle adil bir yönetici olmak için, Allah'a samimi olarak iman etmek, Allah'tan korkup sakınmak şarttır. Böyle kişilerin sosyal, politik ve ekonomik uygulamaları iktidarına güç sağlayan bireylerin rızalarına göre değişkenlik göstermediği için kimseden etkilenmez, her zaman demokratik, adil ve hakkaniyetli olur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in, hem Müslümanlar arasında verdiği hükümler, hem diğer din, dil, ırk ve kavimlerden olan kişilere karşı adil ve şefkatli tutumu, hem de Allah'ın ayetinde bildirdiği gibi zengin-fakir ayırmaksızın herkese eşit davranması, demokrasi anlayışına ideal bir örnek oluşturur.

Sosyal Adaleti Sağlamış Müreffeh Bir Yemen

Allah Kuran'da servetin belirli odakların elinde toplanması yerine, yoksullar ve ihtiyaç içinde olanlar arasında paylaştırılmasını istediğini bildirmiştir. Yemen'de de huzurun ve refahın şartı, halkın içine düştüğü yoksulluğun giderilmesi ve gelir farklılıklarının ortadan kalkmasıdır. Sosyal demokrasi olarak nitelenebilecek bu özellik, Yemen'de İslam ahlakının yaşanmasıyla kolaylıkla hayata geçebilir.

Özlenen Yemen için Çözüm

Sonuç olarak, Yemen'deki adaletsizliğin, kargaşanın, terörün, katliamların, açlığın, sefaletin ve zulmün tek bir çözümü vardır: Kuran ahlakı.

Ülkede var olan sorunlara genel olarak bakıldığında, tüm bu olaylara sevgisizlik, nefret, kin, düşmanlık, çıkarcılık, bencillik, umursamazlık, acımasızlık gibi duyguların ve ahlaki dejenerasyonun neden olduğu görülecektir. Bu olayları çözmenin ve tamamen ortadan kaldırmanın yolları ise sevgi, şefkat, merhamet, acıma, karşılık beklemeden hizmet etme, şevkli ve duyarlı olma, fedakarlık, dostluk, hoşgörü, sağduyu ve akıldır. Bu özellikler ise Kuran ahlakını eksiksiz olarak yaşayan insanlara aittir.

Yemen için en önemli konu, Kuran ahlakının dinsizliğin karşısında üstün gelmesi için Müslümanların fikri alanda mücadele etmeleridir. Yapılabilecek en etkili faaliyetlerden biri, kuşkusuz, insanlardaki iman zafiyetini ve ateizm telkinini ortadan kaldıracak şekilde bilimsel yaratılış delillerinin anlatılmasıdır. Tüm insanlara İslam'ı tebliğ etmek her Müslüman için çok önemli ve aciliyetli bir ibadettir.

Yesil Yapraklar

 

3 / total 45
Harun Yahya'nın Nasıl Bir Yemen? kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top