< <
5 / total: 13

Kuzey ve Güney Amerika'da Bulunan Fosil Örnekleri - Dominik

Dominik Cumhuriyeti'nde Bulunan Fosil Örnekleri

Dominik Cumhuriyeti

DOMİNİK CUMHURİYETİ

Fosillerin oluştuğu ortamlardan biri de amberlerdir. Amber içindeki fosiller, ağaçlardan salgılanan reçinenin canlının üzerinde donması ve canlının o anki haliyle muhafaza edilmesiyle meydana gelir. Reçine, kimyasal olarak farklı organik maddelerden meydana gelir. Suda çözülmez, havayla temas ettiğinde ise çok kısa sürede donar. Daha sonra polimerizasyon (monomer moleküllerin üç boyutlu zincirler meydana getirmek için kimyasal reaksiyona girmeleri) süreci başlar ve reçine milyonlarca yıl boyunca katılaşmaya devam eder. Reçinenin üzerine döküldüğü canlı da o anki haliyle milyonlarca yıl boyunca kalır.

Şu an dünyada 100'den fazla amber yatağı olduğu bilinmektedir. Lübnan'da elde edilen bilinen en eski amber örnekleri Lübnan dağlarında bulunan, Kretase dönemine ait 130 - 120 milyon yıllık amberlerdir. Son dönemlerde yapılan araştırmalar Mezozoik zamana ait bazı yeni amber yataklarını ortaya çıkarmıştır. Bunlardan bazıları, yaklaşık 120 milyon yaşındaki Ürdün amberleri, yaklaşık 80 milyon yaşındaki New Jersey amberleri, 80 - 75 milyon yıllık Cedar gölü amberleri, 70 milyon yıllık Fransız amberleri ve 100 milyon yıllık Pirene amberleridir. Diğer pek çok amber yatağında elde edilen fosil örnekleri ise çoğunlukla Eosen - Miosen dönemlerine (54 - 5 milyon yıl) aittir.

Dominik Cumhuriyeti'nde elde edilen amber fosiller ise çoğunlukla, Eosen - Miosen dönemlerine aittir. Dominik'te iki önemli amber yatağı bulunmaktadır. Bunlardan biri Santiago şehrinin kuzeyinde bulunan dağlık bölgedir. Diğeri de, Santo Domingo şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El Valle kasabası yakınlarındaki madenlerdir. Dominik amberlerinin, Hymenaea cinsi ağaçların reçinelerinden meydana geldiği bilinmektedir. Dominik amberlerinin en önemli özelliklerinden biri, fosilleşmiş canlı türlerinin çeşitliliğidir. Çok sayıda böcek türünün yanı sıra, amber içinde fosilleşmiş kurbağa, kertenkele, akrep örnekleri de vardır.

Norveç, baltık amberleri, amber yatağı Norveç, baltık amberleri, amber yatağı

Dünyada 100'den fazla amber yatağı vardır. Bu yataklardan biri de Baltık amberlerinin bulunduğu Norveç'tedir.

Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan on binlerce amber fosili, bulunan tüm diğer fosiller gibi, çok önemli bir gerçeği göstermektedir: Canlılar milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramamış, yani asla evrim geçirmemişlerdir. Sivrisinekler hep sivrisinek, karıncalar hep karınca, arılar hep arı, yusufçuklar hep yusufçuk, örümcekler hep örümcek olarak var olmuşlardır. Kısacası, tüm canlılar dünyaya geldikleri ilk andan itibaren hep aynı özelliklerle, aynı şekilde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Milyonlarca yıl önce yaşamış ve amber içinde muhafaza edilmiş canlılarla, günümüzdeki örnekleri tıpatıp aynıdır. Bu gerçek evrim teorisine büyük bir darbe vurmakta, Yaratılış gerçeğini gözler önüne sermektedir.

amber, fosil, Dominican Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti'ndeki amber içinde fosillerin bulunduğu bazı yataklar. (küçük resimler)

 

yaprak zararlısı ve fosili

Yaprak Zararlısı

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimde görülen 25 milyon yaşındaki yaprak zararlısı, günümüzdeki yapak zararlılarıyla tıpatıp aynıdır. Aradan geçen milyonlarca yıla rağmen hiçbir değişikliğe uğramayan yaprak zararlıları, evrim teorisini yalanlamaktadır.

 

sıçrayan örümcek ve fosil

Sıçrayan Örümcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Bu amber parçasında, Salticidae familyasından, sıçrayan örümcek yer almaktadır. İsimlerini, avlarının üzerlerine tırmanıp, boylarının 50 kat üzerinde zıplayarak avlanmalarından alırlar. Başlarının ön tarafında bulunan dört adet gözün yanı sıra, bunların hemen üzerinde de dört küçük gözleri daha vardır. Kusursuz yapıdaki bu gözlerini  avlarını tespit etmek için kullanırlar.

Bundan milyonlarca yıl önce yaşayan sıçrayan örümcekler, tıpkı günümüzdekiler gibi, tam ve kusursuz bir yapıya sahiptiler. Ve bu yapılarında milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişiklik olmadı. Resimdeki 25 milyon yıllık amber de, bu gerçeğin bir delilidir.

 

at nalı yengeci böceği ve fosil

At Nalı Yengeci Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Bu böcekler, çoğunlukla karınca yuvalarının yakınlarında yaşarlar. 25 milyon yıllık bu fosil, söz konusu böceklerin evrim geçirmediklerinin delilidir. Milyonlarca yıl önceki at nalı yengeci böcekleriyle bugünküler arasında bir fark yoktur.

 

scelionid yaban arısı, fosil

Scelionid Yaban Arısı

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Scelionid arıları genelde dökülmüş yapraklar altında yaşarlar. Bu arıların çok fazla böcek türüne, özellikle bunların yumurtalarına zarar verdikleri bilinmektedir. Resimdeki scelionid arısı uçarken fosilleşmiştir. Günümüzdeki örneklerinden hiçbir farkı yoktur.

25 milyon yıllık scelionid  arısı amberi, diğer tüm canlılar gibi, yaban arılarının da evrimleşmediğini göstermektedir.

 

suikastçı böcek ve fosil

Suikastçı Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Bu amber parçasında, Reduviidae familyasının çok nadir görülen bir örneği olan suikastçi böcek görülmektedir. Buradaki, Emesinae alt familyasından, iplik bacaklı suikastçi böceğidir. Suikastçi böcekler, dış sindirim olarak bilinen türde beslenirler. Avlarının dokusunu sıvı haline getiren bir zehir salgılarlar ve ardından onu emerler. Toksin, hızlı işleyen ve ava birkaç saniye içinde boyun eğdiren bir yapıya sahiptir. Bazı suikastçi böcekler aktif olarak avını avlarken, diğerleri beklerler. Bu suikastçi böceğin kanatlarındaki renkler de korunmuştur.

Günümüzdeki suikastçı böceklerin sahip oldukları tüm özelliklere, 25 milyon yıl önce yaşayan suikastçı böcekler de sahiptir. Resimde görülen fosil, milyonlarca yıldır aynı özelliklere sahip olan suikastçı böceklerinin evrimleşmediğinin delillerinden biridir.

(en alt sağ resim: suikastçı böcek avlanırken)

 

yalancı akrep ve fosil

Yalancı Akrep

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Yalancı akrepler, akreplere benzeyen örümceklerdir, ancak akrebin uzun kuyruğu ve iğnesinden yoksunlardır. Avlarını kıskaçlarını kullanarak etkisiz hale getirirler. Yalancı akrepler, dökülmüş yapraklar, toprak ve kaya altlarında bulunabilirler. Bazıları, böcekler ve sinekler gibi diğer eklembacaklıların üzerinde yaşarlar. Dünya genelinde 2000 çeşit yalancı akrebin yaşadığı bilinmektedir.

25 milyon yaşındaki yalancı akreplerle, günümüzde yaşayan örneklerinin bir farkı yoktur. Bu farksızlık, canlıların evrim geçirmediğinin ispatıdır.

 

kanatlı karınca ve fosil

Kanatlı Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Kanatlı karınca türünün 5-8 mm uzunluğunda  iki uzun kanadı vardır. Yuvalarını su ve yiyecek kaynaklarına yakın yaparlar. Bu karıncalar milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır.

25 milyon yıllık amber içindeki kanatlı karınca fosili, söz konusu canlıların milyonlarca yıldır aynı olduklarını, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir.

 

ateşböceği, kırkayak, örümcek, fosil

Ateşböceği, Kırkayak, Örümcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Bu böcek Pyrochroidae familyasına aittir ve genellikle ateşböceği ya da ateş renkli böcek olarak bilinir. Bu örnekte ateşböceğinin dişli anteni çok net olarak görülmektedir. Bu amber parçasının içinde aynı zamanda kırkayak ve örümcek fosili de yer almaktadır.

Milyonlarca yıldır değişmeden kalan ateşböcekleri, kırkayaklar ve örümcekler, canlıların başka türlerden aşama aşama oluşmadıklarını, sahip oldukları tüm özelliklerle birlikte yaratıldıklarını göstermektedir.

(1: kırkayak, 2: örümcek, 3: ateşböceği)
(A: örümcek, B: ateşböceği, C: kırkayak)

 

asalak yaban arısı, kambur sinek, fosil

Asalak Yaban Arısı, Kambur Sinek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yaşındaki yaban arısı ve kambur sinek fosili, tüm canlılar gibi böcek türlerinin de evrim geçirmediklerinin ispatıdır. Bu canlılar milyonlarca yıldır aynıdır, herhangi bir değişikliğe uğramamışlardır.

 

iğnesiz arı ve fosil

İğnesiz Arı

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimde amber içinde fosilleşmiş iğnesiz arı fosili görülmektedir. Bu canlıların günümüzdeki örnekleriyle, milyonlarca yıl önce yaşayan örnekleri birbirlerinden farksızdır.

 

kanatlı karınca, gal sineği, fosil

Kanatlı Karınca, Gal Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yıldır değişmeden yaşamlarını sürdüren kanatlı karıncalar ve gal sinekleri, evrim teorisinin iddialarını yerle bir etmektedir.

(alt sol resim: kanatlı karınca, üst sağ resim: gal sineği)

 

örümcek, örümcek ağı, fosil

Örümcek ve Örümcek Ağı

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Örümcekler yüz milyonlarca yıldır yapılarını değiştirmeden varlıklarını devam ettiren canlılardan biridir. Burada görülen amber içindeki örümcek ve ağı ise 25 milyon yaşındadır. Günümüzde yaşayan örneklerinden hiçbir farkı olmayan bu canlı, "biz evrim geçirmedik, yaratıldık" demektedir.

 

ağaç kabuğu biti ve fosil

Ağaç Kabuğu Biti

Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti 

Binlerce farklı böcek türüne ait sayısız fosil örneği bulunmaktadır. Ve tüm bu fosiller, canlıların var oldukları günden itibaren aynı özelliklere sahip olduklarını, zaman içinde değişime uğrayıp evrim geçirmediklerini göstermektedir. Bu fosillerden biri de, ağaç kabuğu bitlerinin milyonlarca yıldır aynı olduğunu gösteren 25 milyon yıllık amberdir.

 

kabuk böceği, fosil

Kabuk Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yıl yaşındaki kabuk böcekleri, günümüzdekilerle aynıdır. Milyonlarca yıldır aynı olan bu böcekler, canlıların evrim geçirmediklerini, yaratıldıklarını gösteren örneklerden biridir.

 

at nalı yengeci böceği, fosil

At Nalı Yengeci Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Fosil kayıtlarının tamamı Darwinistleri yalanlamaktadır. Darwinistler, canlıların birbirlerinden aşama aşama türediklerini öne sürmektedir. Fosiller ise, canlıların eksiksiz ve kusursuz yapılarıyla bir anda ortaya çıktıklarını ve var oldukları müddetçe değişmediklerini göstermektedir. Allah'ın yaratışının apaçık delili olan bu durum, evrimciler tarafından asla açıklanamaz. Evrimcilerin açıklayamayacakları örneklerden biri de, amber içindeki 25 milyon yıllık at nalı yengeci böceği fosilidir. At nalı yengeci böcekleri, evrime meydana okumaktadır.

 

kanatlı karınca, fosil

Kanatlı Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bu amberin içinde kanatlı karınca fosili bulunmaktadır. Günümüzde yaşayan kanatlı karıncalarla, milyonlarca yıl önce yaşayan örnekleri arasında hiçbir fark yoktur. Bu da diğer canlılar gibi, karıncaların da evrim geçirmediklerinin delilidir.

 

örümcek, örümcek fosili

Örümcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Günümüzde yaşayan örümceklerin sahip oldukları tüm özelliklere milyonlarca yıl önce yaşayan örümcekler de sahiptir. 25 milyon yıllık amber içindeki örümcek fosili bu gerçeğin ispatlarındandır.

 

işçi karınca, fosil

İşçi Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Yeryüzünde en kalabalık nüfusa sahip canlılardan biri karıncalardır. Fosil kayıtları karıncaların milyonlarca yıldır aynı olduklarını, herhangi bir değişikliğe uğramadıklarını, yani evrim geçirmediklerini ortaya koymuştur. Resimde görülen 25 milyon yıllık işçi karınca fosili de, bu gerçeği teyit etmektedir.

 

kanatlı karınca, fosil

Kanatlı Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yıllık kanatlı karıncalarla, günümüzdeki örnekleri arasında hiçbir fark yoktur. Aradan geçen milyonlarca yıla rağmen aynı kalan kanatlı karıncalar evrim olmadığının delillerindendir.

 

evcikli böcek, kara kanatlı mantar sivrisineği, fosil

Evcikli Böcek, Kara Kanatlı Mantar Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimde görülen amber içinde evcikli böcek ve mantar sivrisinekleri bulunmaktadır. Bu canlılar milyonlarca yıldır yapılarında hiçbir değişiklik olmadan varlıklarını devam ettirmektedirler. Söz konusu canlıların değişmemeleri, evrim geçirmediklerinin göstergesidir.

(sağ üst resim: kara kanatlı mantar sivrisineği, sağ alt resim: evcikli böcek)

 

kanatlı termit, fosil

Kanatlı Termit

Dönem: Senozoik zaman,  Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimdeki 25 milyon yıllık amber içinde, kanatlı termit fosili bulunmaktadır. Bu canlılar, milyonlarca yıldır aynı kusursuz sistemlere sahiptirler ve yapılarında en küçük bir değişiklik dahi olmamıştır.

 

Hemiptera takımından bir böcek ve fosil

Hemiptera Takımından Bir Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

48 binden fazla türü olan Hemiptera cinsi böcekler (tahtakuruları), fosil kayıtlarında bir anda ortaya çıkmakta ve hiçbir değişikliğe uğramadan milyonlarca yıldır varlıklarını devam ettirmektedirler. Diğer tüm böcek türleri gibi, Hemiptera takımına dahil olan böcekler de evrimi yalanlamaktadır.

 

örümcek, örümcek ağı, fosil

Örümcek ve Örümcek Ağı

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Amber içinde ağıyla birlikte fosilleşmiş bir örümcek örneği görülmektedir. 25 milyon yıllık örümcek ve ağı, günümüzde yaşayan örümcekler ve ağlarıyla tıpatıp aynıdır. Bu aynılık, evrim teorisini tamamen geçersiz kılmaktadır.

 

kanatlı karınca, fosil

Kanatlı Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yıldır aynı olan kanatlı karıncalar, evrim teorisinin geçersiz olduğunu gösteren örneklerdendir. Milyonlarca yıldır değişmeyen canlılar karşısında evrimciler hiçbir bilimsel ve tutarlı açıklamada bulunamazlar.

 

kanatlı termit, fosil

Kanatlı Termit

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramayan böcek türleri, evrim teorisi için büyük bir açmaz oluşturmaktadır. Fosil bulgularında hep aynı yapılarıyla karşımıza çıkan böcek türleri, canlıların evrim geçirmediklerinin delillerindendir. Resimdeki amber içinde bulunan kanatlı termit, 25 milyon yaşındadır. Ve bu fosilin, günümüzdeki benzerlerinden hiçbir farkı yoktur.

 

çekirge, fosil

Çekirge

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Fosil kayıtlarında yer alan tüm çekirge örnekleri, günümüzde yaşayanlarla aynıdır. Bundan 25 milyon yıl önceki çekirgelerle günümüzdekilerin birbirlerinden farksız olması, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını göstermektedir.

 

Scelionid Yaban Arısı, Cüce Ağustos Böceği ve fosil

Scelionid Yaban Arısı, Cüce Ağustos Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yıllık amberin içinde yaban arısıyla birlikte cüce ağustos böceği fosili bulunmaktadır. Milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramayan yaban arıları ve cüce ağustos böcekleri, evrimi reddetmektedir.

(sol resim: scelionid yaban arısı, ortadaki resim: cüce ağustos böceği)

 

delici böcek, fosil

Delici Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Evrimciler, böceklerin evrim geçirdiğine dair tek bir fosil dahi sunamazken, böceklerin evrim geçirmediklerini gösteren on binlerce fosil vardır. Bu fosiller, diğer canlılar gibi böceklerin de, sahip oldukları tüm özelliklerle bir anda ortaya çıktıklarını ve yüz milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramadıklarını göstermektedir. Bu gerçeği delillendiren bulgulardan biri de, resimde görülen 25 milyon yıllık amber içinde delici böcek fosilidir.

 

yaykuyruk böceği, asalak yaban arısı, fosil

Asalak Yaban Arısı, Yaykuyruk  Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Evrim teorisi fosil bulguları karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır. Evrimin yenilgisini ifşa eden örneklerden biri de resimde görülen, 25 milyon yıllık asalak yaban arısı ve yaykuyruk böceğidir. Günümüzde yaşayan örneklerinden hiçbir farkı olmayan bu canlılar, Yaratılış gerçeğini göstermektedir.

(sağ resim: yaykuyruk böceği)

 

pteromalid yaban arısı ve fosil

Pteromalid Yaban Arısı

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Pteromolid yaban arıları milyonlarca yıl boyunca değişmemiş, yani hiçbir zaman evrim geçirmemişlerdir. Bu, fosil kayıtlarının gösterdiği reddedilemez bilimsel bir gerçektir. Bu gerçeğin örneklerinden biri de, 25 milyon yıllık amber içinde parazit yaban arısı fosilidir.

 

kalkık kuyruk böceği, fosil

Kalkık Kuyruk Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Pteromolid yaban arıları milyonlarca yıl boyunca değişmemiş, yani hiçbir zaman evrim geçirmemişlerdir. Bu, fosil kayıtlarının gösterdiği reddedilemez bilimsel bir gerçektir. Bu gerçeğin örneklerinden biri de, 25 milyon yıllık amber içinde parazit yaban arısı fosilidir.

 

kanatlı karınca, fosil

Kanatlı Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Kanatlı karıncalar, pek çok karınca türünün çoğalmak için kolonilerinden dışarı yolladıkları karıncalardır. Resimde, amber içinde fosilleşmiş olarak görülen kanatlı karınca 25 milyon yaşındadır ve günümüzdekilerden hiçbir farkı yoktur.

 

kanatlı karınca, gal sineği, fosil

Kanatlı Karınca, Gal Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Gal sinekleri, sivrisinekten daha küçük olan bir sinek türüdür. Amber içinde yer alan 2 gal sineği fosili, 25 milyon yaşındadır. Gal sinekleriyle birlikte bir de kanatlı karınca fosili bulunmaktadır. Milyonlarca yıldır değişmeden kalan gal sinekleri ve kanatlı karıncalar, evrimin asla yaşanmadığının ispatlarından biridir.

(ortadaki resim: kanatlı karınca, sağ resim: gal sineği)

 

çayır sivrisineği, fosil

Çayır Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Günümüzdeki çayır sivrisinekleriyle, 25 milyon yıl önce yaşamış olanlar arasında hiçbir fark yoktur. Resimde görülen amber içindeki fosil de bu gerçeği göstermektedir.

 

kambur sinek, fosil

Kambur Sinek

 

Dönem: Senozoik zaman,  Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Kambur sinekler, küçük bir sinek türüdür. Bulunan tüm fosil örnekleri, kambur sineklerin hep kambur sinek olarak var olduklarını göstermektedir. 25 milyon yıllık amber içindeki kambur sinek fosili de bu gerçeği bir kez daha teyit etmektedir.

 

ceratopogonidae, fosil

Ceratopogonidae

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Amber içinde bir tür küçük sinek olan Ceratopogonidae fosili görülmektedir. Günümüzde yaşayan örnekleriyle, milyonlarca yıl önce yaşayanlar arasında hiçbir fark yoktur. Bu farksızlığın delillerinden biri de, resimdeki  25 milyon yıllık fosildir.

 

kara kanatlı mantar sivrisineği ve fosil

Kara Kanatlı Mantar Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Amber içinde fosilleşmiş kara kanatlı mantar sivrisineği görülmektedir. 25 milyon yıldır aynı olan bu canlılar, evrimcilerin iddialarına meydan okumaktadır.

(soldaki resim: Mantar sivrisineği)

 

örümcek ağı, leş sineği ve fosil

Örümcek Ağı, Leş Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Böceklerin milyonlarca yıl boyunca hiç değişikliğe uğramadığını gösteren bulgulardan biri de resimdeki 25 milyon yaşındaki leş sineği fosilidir. Sineğin yanı sıra bir örümcek ağı da aynı anda fosilleşmiştir. Milyonlarca yıl önceki örümceklerin günümüzdekilerle aynı olması gibi, ağlarının yapısı da aynıdır.

 

yaykuyruk böceği ve fosil

Yaykuyruk Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yıl önce yaşamış olan yaykuyruk böceklerinin günümüzdeki örneklerinden hiçbir farkı yoktur.

 

kambur sinek, fosil

Kambur Sinek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Balıkların hep balık, sürüngenlerin hep sürüngen, kuşların hep kuş olması gibi böcekler de hep böcek olarak var olmuşlardır. 25 milyon yıldır aynı olan kambur sinekleri bu gerçeği bir kez daha vurgulamaktadır.

 

kulağa kaçan böceği, işçi karınca, fosil

Kulağakaçan Böceği, İşçi Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Amber içinde kulağakaçan böceğiyle birlikte fosilleşmiş bir işçi karınca da bulunmaktadır. Kulağakaçan, Dermaptera takımına dahil olan böceklere verilen genel bir isimdir. 10 ayrı familyadan, yaklaşık 1800 türü tespit edilmiştir. Bu canlının tüm fosil örneklerinde en dikkat çeken özelliği, diğer canlılarda olduğu gibi, yapısında hiçbir değişiklik olmamasıdır. Milyonlarca yıl boyunca değişmeden kalan kulağakaçan böcekleri, evrimin geçersiz olduğunun delilidirler.

(sol resim: işçi karınca, sağ resim: kulağakaçan böceği)

 

yaprak zararlısı larvası ve fosil

Yaprak Zararlısı Larvası

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Yaprak zararlıları gibi, söz konusu böceklerin larvaları da milyonlarca yıldır aynı özelliklere sahiptir. Resimde görülen 25 milyon yıllık fosil örneği, günümüzdeki larvalarla geçmişte yaşamış olanların farksız olduğunu göstermektedir.

 

sinek ve fosil

Sinek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Sinekler hep sinek olarak var olmuşlar, herhangi bir canlıdan türememiş, herhangi bir ara aşamadan geçmemişlerdir. Bu gerçeğin delillerinden biri de, resimde görülen 25 milyon yaşındaki  amber içinde sinek fosilidir.

 

leş sineği, fosil

Leş Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Sineklerin bilinen tüm türleri tarih boyunca hep aynı özellikleriyle var olmuşlardır. Fosil kayıtlarının gösterdiği gerçek, diğer tüm canlılar gibi, sinekleri de Allah'ın yarattığıdır.

 

buğday biti, delici böcek, fosil

Buğday Biti, Delici Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yıl önce yaşayan buğday bitleri ve delici böceklerle, günümüzde yaşayan örnekleri arasında hiçbir fark yoktur. Bu farksızlık, evrimin asla yaşanmamış olduğunun göstergesidir.

(ortadaki küçük resim: buğday biti)

 

güve sineği ve fosil

Güve Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Görünümlerinin güvelere olan benzerliği nedeniyle bu ismi almış olan sinekler, milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. Amber içindeki 25 milyon yıllık güve sineği fosili de, geçmişte yaşamış olanların günümüzdekilerle aynı olduğunu göstermektedir.

 

cırcır böceği, hemiptera cinsi böcek, fosil

Cırcır Böceği, Hemiptera Cinsi Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimde görülen amber içinde cırcır böceğiyle birlikte fosilleşmiş hemiptera cinsi çeşitli böcekler de görülmektedir. Milyonlarca yıl önce yaşayan cırcır böceklerinin günümüzde yaşayanlardan hiçbir farkı yoktur.

(sol üst fosil resim: cırcır böceği, alt sağ resim: cırcır böceği)

 

gal sineği ve fosil

Gal Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Milyonlarca yıldır değişmeden aynı kalan gal sinekleri, evrim teorisinin geçersiz olduğunun delilidir. Resimde görülen amber içinde gal sineği fosili ise  25 milyon yıllıktır.

 

Ceratopogonidae, Gal Sineği, fosil

Ceratopogonidae, Gal Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Günümüzde yaşayan örnekleriyle  tamamen aynı olan, 25 milyon yaşındaki bu hayvanlar, canlıların evrim geçirmediklerinin ispatlarındandır.

(sol resim: Ceratopogonidae, sağ resim: gal sineği)

 

mantar sivrisineği, fosil

Mantar Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimde amber içinde mantar sivrisineği fosili görülmektedir. Bu canlılar, milyonlarca yıldır aynıdırlar. Canlıların yapılarında milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişiklik olmaması, evrimciler tarafından açıklanması mümkün olmayan bir durumdur.

(sağ iki resim: mantar sivrisineği)

 

delici böcek, fosil

Delici Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bugün yaşayan delici böceklerin sahip oldukları sistemlere ve yapıya bundan milyonlarca yıl önce yaşamış olan delici böcekler de sahiptir. 25 milyon yıl önceki delici böceklerin günümüzdekilerle aynı olması bu gerçeği ispatlamaktadır.

 

leş sineği ve fosil

Leş Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimde görülen amber içinde fosilleşmiş olan leş sineği, 25 milyon yaşındadır. Aradan geçen milyonlarca yıla rağmen aynı kalan leş sinekleri, evrimcileri sessizliğe mahkum etmektedir.

 

Pencere Sivrisineği, Anisopodidae, fosil

Pencere Sivrisineği (Anisopodidae)

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Darwinistlerin iddialarını geçersiz kılan örneklerden biri de resimde görülen 25 milyon yıllık amber içindeki pencere sivrisineği fosilidir. Milyonlarca yıldır değişmeden kalan pencere sivrisinekleri, canlıların evrim geçirmediklerinin ispatıdır.

 

ağaç kabuğu biti, fosil

Ağaç Kabuğu Biti

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Günümüzde yaşayan ağaç kabuğu bitleriyle, 25 milyon önce yaşamış olanlar arasında hiçbir fark yoktur. 25 milyon yıl boyunca değişikliğe uğramayan ağaç kabuğu bitleri, evrimcilerin iddialarını alt üst etmektedir.

 

Mayıs Sineği, fosil

Mayıs Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Mayıs sineklerinin bilinen 2500'den fazla türü vardır. Çok kısa ömürlü olan bu sinekler, milyonlarca yıldır yapılarını aynen muhafaza etmişlerdir. Resimde görülen amber içindeki mayıs sineği 25milyon yaşındadır. 25 milyon yıldır aynı olan mayıs sinekleri, canlıların evrim geçirmediklerini, yaratıldıklarını söylemektedir.

 

Buğday biti, fosil

Buğday Biti

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

60 binden fazla türe sahip Curculionoidea familyasına dahil olan bu canlılar, tahıllara zarar veren bir böcek türüdür. Milyonlarca yıllık buğday biti fosilleri, bu canlıların var oldukları andan itibaren yapılarında bir değişiklik olmadığını, dolayısıyla evrim geçirmediklerini göstermektedir.

 

güve sineği, fosil

Güve Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yaşındaki güvelerin, günümüzde yaşayan güve sineklerinden hiçbir farkı yoktur. Resimde görülen amber içindeki fosil de bu gerçeği göstermektedir.

 

cırcır böceği, çayır sivrisineği, fosil

Cırcır Böceği, Çayır Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Cırcır böceğiyle birlikte çayır sivrisineği de aynı anda fosilleşmiştir. Görüldüğü gibi, bu canlılar 25 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. Bunun gösterdiği gerçek, canlıların evrim geçirmediği, yaratıldığıdır.

(sol resim: çayır sivrisineği, sağ resim: cırcır böceği)

 

Buğday biti, fosil

Buğday Biti

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Milyonlarca yıldır yapıları değişmeden varlıklarını devam ettiren buğday bitleri, evrimin asla yaşanmadığını göstermektedir. Bu gerçeği gösteren örneklerden biri de, resimde görülen 25 milyon yaşındaki buğday biti fosilidir.

 

isopod pupası, fosil

Isopod Pupası

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Pupa, bazı böcek türlerinin erişkin olmadan önce geçirdikleri safhalardan biridir. Pupa safhasından sonra, larva safhası gelir. 25 milyon yıl önce yaşayan Isopod'ların günümüzdekilerden bir farkı olmadığı gibi, pupalarının da bir farkı yoktur.

 

Bitki piresi, fosil

Bitki Piresi

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bu böcekler bitki özsularıyla beslenen, zıplayarak hareket eden canlılardır. Milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. Bu gerçeğin delillerinden biri, amber içindeki 25 milyon yıllık fosildir. Fosildeki canlıyla günümüzde yaşayan örnekleri arasında hiçbir fark yoktur.

 

karınca, fosil

Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Milyonlarca yıldır değişmeden varlıklarını devam ettiren karıncalar, evrim teorisinin geçersiz olduğunu gösteren delillerden biridir.

 

marangoz karınca, fosil

Marangoz Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bu karıncaların milyonlarca yıl önce yaşayan örnekleriyle, günümüzdekiler arasında bir fark yoktur. Bu farksızlık, canlıların aşamalı olarak geliştiklerini öne süren evrimcilerin tüm iddialarını çürütmektedir.

 

isopod, fosil

Isopod

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yıllık amber içindeki Isopod fosili, Ispodların milyonlarca yıldır aynı olduklarını, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir.

 

kabuk böceği, fosil

Kabuk Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bu amberde, bir kabuk böceğinin, üzerindeki akarla birlikte fosilleşmiş hali görülmektedir. Kabuk böcekleri de, akarlar da aradan geçen milyonlarca yıla rağmen değişmemişlerdir. 25 milyon yıldır aynı kalan bu canlılar, evrimi geçersiz kılmaktadır.

 

kalkık kuyruk böceği, fosil

Kalkık Kuyruk Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yıl önce yaşayan kalkık kuyruklarla günümüzdekiler arasında hiçbir fark yoktur. Milyonlarca yıldır aynı olan kalkık kuyruk böcekleri, evrim yaşanmadığının bir delilidir.

 

Suikastçı böcek ve fosil

Suikastçı Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Diğer tüm canlılar gibi, suikastçı böcekler de hep suikastçı böcek olarak var olmuşlardır. Darwinistlerin iddia ettiği gibi başka bir canlıdan türememiş, herhangi bir ara aşamadan geçmemişlerdir. 25 milyon yaşındaki suikastçı böcekleri bu gerçeği ispatlamaktadır.

 

karınca aslanı, fosil

Karınca Aslanı

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Karınca aslanı, yusufçuğa benzeyen bir tür kanatlı böcektir. Resimde görülen amber içindeki karınca aslanı fosili, 25 milyon yaşındadır. Günümüzdeki örneklerinden bir farkı yoktur.

 

tırtıl ve fosil

Tırtıl

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Diğer fosiller gibi amberler de, canlıların aşamalarla birbirlerinden türemediklerini, her canlının var olduğu günden itibaren aynı özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Fosillerin gösterdiği gerçek, tırtılların da hep tırtıl olarak var oldukları, evrim geçirmedikleridir.


 

kanatlı termit ve fosil

Kanatlı Termit

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Resimdeki amber içinde 25 milyon yaşındaki bir kanatlı termit görülmektedir. Aradan geçen 25 milyon yıla rağmen hiç değişmeden yapılarını muhafaza eden bu canlılar, evrimin bir yalan, Allah'ın üstün yaratışının apaçık bir gerçek olduğunu göstermektedir.

 

mantar sivrisineği ve fosil

Mantar Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimdeki fosil, bu canlıların yapılarında milyonlarca yıldır bir değişiklik olmadığını göstermekte ve  evrimin iddialarını da yalanlamaktadır.


 

dans sineği ve fosil

Dans Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Dans sineklerinin hep dans sinekleri olarak var olduklarını gösteren delillerden biri de, 25 milyon yıllık bu fosildir. Milyonlarca yıl önce yaşayan dans sineklerinin, bugünkülerden bir farkı yoktur.

 

hamam böceği ve fosil

Hamam Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Fosil bulguları hamam böceklerinin yüz milyonlarca yıldır değişikliğe uğramadıklarını ortaya koymaktadır. Bu amberdeki hamam böceği ise 25 milyon yaşındadır. Fosil kayıtlarının gösterdiği bu bilginin anlamı, hamam böceklerinin evrim geçirmediği, yaratıldığıdır.

 

yaban arısı ve fosil

Yaban Arısı

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bu amberin içinde bir yaban arısı görülmektedir. 25 milyon yaşındaki bu canlı, evrimin iddilarını çürüten önemli birer örnektirler.

 

sivrisinek ve fosil

Sivrisinek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Sineklerin hep sinek olarak var olduklarını gösteren on binlerce fosilden biri de, resimde görülen 25 milyon yıllık fosildir. Milyonlarca yıldır aynı olan fosiller, Darwinistlerin iddialarının doğru olmadığını göstermektedir.

 

asalak yaban arısı ve fosil

Asalak Yaban Arısı

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Amber içindeki asalak yaban arısı 25 milyon yaşındadır ve günümüzde yaşayan örneklerinden hiçbir farkı yoktur. Bu durum, evrimin geçersiz olduğunun önemli ispatlarından biridir.

 

suikastçı böcek ve fosil

Suikastçı Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimde amber içinde görülen suikastçı böcek fosili, 25 milyon yaşındadır. Bugünkü örneklerinden hiçbir farkı olmayan bu fosil, canlıların evrim geçirmediğini söylemektedir.

Suikastçı böcek avlanırken. (Üstte sağda)

 

çiçek böceği ve fosil

Çiçek Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bu böcek türü, çoğunlukla çiçekler üzerinde ya da yaprakların alt kısımlarında yaşar. Yumurtalarını çiçek bitki dokusunun içine bırakır. Milyonlarca yıl önce yaşayan çiçek böcekleriyle, günümüzdeki örneklerinin birbirinden hiçbir farkı yoktur.

 

kulağa kaçan böceği ve fosil

Kulağakaçan Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Milyonlarca fosil Darwinizm'i tam anlamıyla susturmaktadır. Darwinistleri aciz bırakan bu fosillerden biri, resimde görülen 25 milyon yıllık amber içinde kulağakaçan fosilidir. Diğer tüm fosil bulguları gibi, bu fosil de evrimin geçersizliğini göstermektedir.

 

kraliçe karınca ve fosil

Kraliçe Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Karınca kolonilerini kraliçe karıncalar kurarlar. İşçi karıncaların görevlerinden biri de kraliçe karıncayı ve yumurtaları korumaktır. Resimde görülen 25 milyon yıllık kraliçe karınca fosili, karıncaların milyonlarca yıldır aynı olduklarının bir delilidir. Bu delil, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını, tüm canlıların Yüce Allah tarafından yaratıldığını göstermektedir.

 

kanatlı termit ve fosil

Kanatlı Termit

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Termitler karıncalara benzer canlılar olsa da, aslında onlardan çok farklı özelliklere ve yeteneklere sahiptirler. Termitler milyonlarca yıldır koloni hayatı yaşayan, yapılarında hiçbir değişiklik olmadan günümüze kadar gelmiş canlılardır. 25 milyon yıllık termit fosilleri bunun kanıtlarından biridir. Bu milyonlarca yıllık süre boyunca yaşamış olan bütün termitler bugünkülerle aynı özelliklere sahiptir. 25 milyon yıl önceki işçi termitler de bugünküler gibi fedakarlıklar yapmakta, larvaları, askerleri, kraliçeleri beslemekte, gözleri görmediği halde metrelerce uzunlukta yuvalar inşa etmektedirler. Bugünkü termitlerin özellikleri milyonlarca yıldır yaşayan istisnasız her termit için geçerlidir.

Resimde görülen amber içindeki termit fosili ise, 25 milyon yaşındadır.

 

5 / total 13
Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası-Cilt 1 kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top